Cicle Inicial: 1er Primària -...

2

Click here to load reader

Transcript of Cicle Inicial: 1er Primària -...

Page 1: Cicle Inicial: 1er Primària - agora.xtec.catagora.xtec.cat/escolaciutatcomtal/wp-content/uploads/usu143/2014/09... · Cruïlla Llengua catalana. ... Richmond Twister 5: llibre 9788466806114

C/ Pujalt 6 08033 Barcelona Telèfon: 93 3592942 [email protected]

Escola

Ciutat Comtal Informació del curs 2014 · 2015

Inici de curs:

El curs començarà el dilluns 15 de setembre.

L’horari de classes serà de 8:30h a 13:00h i de 15:00h a 16:30h.

MATERIAL QUE HA DE PORTAR L’ALUMNE/A: Un estoig amb 1 llapis, maquineta i goma d’esborrar.

Cicle Inicial: 1er Primària

ditorial Títol ISBN

Cruïlla Català. Quadernets Construïm 1 Català. Quadernets Construïm 2 Català. Quadernets Construïm 2

9788466134385 9788466134392 9788466134408

Cruïlla Matemàtiques. Quadernets Construïm 1 Matemàtiques. Quadernets Construïm 2 Matemàtiques. Quadernets Construïm 3

9788466134477 9788466134484 9788466134491

Cruïlla Coneixement del Medi. Quadernets Construïm 1 Coneixement del Medi. Quadernets Construïm 1 Coneixement del Medi. Quadernets Construïm 1

9788466134507 9788466134514 9788466134521

Cruïlla Música Projecte 3.16 9788466115117 Cruïlla Lengua castellana. Quadern d’activitats Connecta 2.0 9788466125819 Richmond Twister 1: llibre + activity book 9788466801591

Cicle Inicial: 2on Primària

Editorial Títol ISBN

Cruïlla Matemàtiques. Connecta 2.0 9788466125758 Cruïlla Llengua catalana. Escriure Connecta 2.0 9788466125727 Cruïlla Música Projecte 3.16 9788466115223 Cruïlla Lengua castellana. Quadern d’activitats Connecta 2.0 9788466125895 Richmond Twister 2: llibre + activity book 9788466801607

Cicle Mitjà: 3er Primària

Editorial Títol ISBN

Cruïlla Matemàtiques. Connecta 2.0 9788466129084 Cruïlla Llengua catalana. Escriure Connecta 2.0 9788466129046 Cruïlla Coneixement del medi. Connecta 2.0 9788466129091 Cruïlla Música Projecte 3.16 9788466118620 Cruïlla Lengua castellana. Leer y escribir. Connecta 2.0 9788466129077 Richmond Twister 3: llibre 9788466806053 Richmond Twister 3: activity book 9788466806046 Cruïlla Llengua catalana. Escriure, quadern d’activitats.

Connecta 2.0 9788466129381

Cruïlla Lengua castellana. Quadern d’activitats. Connecta 2.0 9788466129398 Cruïlla Matemàtiques. Quadern d’activitats. Connecta 2.0 9788466129404 Cruïlla Coneixement del medi. Quadern d’activitats. Connecta 2.0 9788466129411 Cruïlla Música. Quadern d’activitats. Projecte 3.16 9788466119115

Page 2: Cicle Inicial: 1er Primària - agora.xtec.catagora.xtec.cat/escolaciutatcomtal/wp-content/uploads/usu143/2014/09... · Cruïlla Llengua catalana. ... Richmond Twister 5: llibre 9788466806114

C/ Pujalt 6 08033 Barcelona Telèfon: 93 3592942 [email protected]

Escola

Ciutat Comtal Informació del curs 2014 · 2015

Cicle Mitjà: 4rt Primària

Editorial Títol ISBN

Cruïlla Matemàtiques. Connecta 2.0 9788466129169 Cruïlla Llengua catalana. Escriure Connecta 2.0 9788466129121 Cruïlla Coneixement del medi. Connecta 2.0 9788466129176 Cruïlla Música Projecte 3.16 9788466118637 Cruïlla Lengua castellana. Leer y escribir. Connecta 2.0 9788466129152 Richmond Twister 4: llibre 9788466806084 Richmond Twister 4: activity book 9788466806077 Cruïlla Llengua catalana. Escriure, quadern d’activitats.

Connecta 2.0 9788466129435

Cruïlla Lengua castellana. Quadern d’activitats. Connecta 2.0 9788466129442 Cruïlla Matemàtiques. Quadern d’activitats. Connecta 2.0 9788466129459 Cruïlla Coneixement del medi. Quadern d’activitats. Connecta 2.0 9788466129466 Cruïlla Música. Quadern d’activitats. Projecte 3.16 9788466119368

Cicle Superior: 5è Primària

Editorial Títol ISBN

Cruïlla Matemàtiques. Projecte 3.16 9788466122047 Cruïlla Llengua catalana. Escriure. Projecte 3.16 9788466122009 Cruïlla Coneixement del medi natural i social. Projecte 3.16 9788466122054 Cruïlla Música. Llenguatge musical i dansa. Projecte 3.16 9788466122092 Richmond Twister 5: llibre 9788466806114 Richmond Twister 5: activity book 9788466806107 Cruïlla Música. Quadern d’activitats. Projecte 3.16 9788466122320 Cruïlla Matemàtiques. Destreses bàsiques. Càlcul i resolució de

problemes. Projecte 3.16 9788466122368

Cicle Superior: 6è Primària

Editorial Títol ISBN

Cruïlla Matemàtiques. Projecte 3.16 9788466122146 Cruïlla Llengua catalana. Escriure. Projecte 3.16 9788466122108 Cruïlla Coneixement del medi natural i social. Projecte 3.16 9788466122153 Cruïlla Música. Llenguatge musical i dansa. Projecte 3.16 9788466122191 Richmond Twister 6: llibre 9788466806145 Richmond Twister 6: activity book 9788466806138 Cruïlla Música. Quadern d’activitats. Projecte 3.16 9788466122511 Cruïlla Matemàtiques. Destreses bàsiques. Càlcul i resolució de

problemes. Projecte 3.16 9788466122559