Cicle de conferències..

28

description

 

Transcript of Cicle de conferències..

Page 1: Cicle de conferències..
Page 2: Cicle de conferències..
Page 3: Cicle de conferències..

Àrees / Àmbits d’Activitat

Sistema Relacional

Acadèmic

Administratiu

Govern

Serveis Papers

Diners

Prestacions de caràcter

complementari

Menjador- Biblioteques

Didàctica

Orientació

Organització

Interna

Externa

Page 4: Cicle de conferències..

GestióAdministració:

(Gerents, Comptables...)

Encàrrec:

(Tot està en mans de Gestors

i tramitadors)

Govern:

(Directors, Subdirectors…)

La gestió afecta a Totes les àrees

Page 5: Cicle de conferències..

Hi ha que tenir una

certa Motivació

per a Gestionar Adequada

ment

Adopta

Adapta

Transforma

Page 6: Cicle de conferències..

1. Els Nostres Centres Escolars

o Instancies Acadèmiques?

o Assisteix de forma voluntària, social, comunitaria etc

o Es parla d’escoles refugi on les persones es senten adaptades perquè a ca seva no

tenen tantes prestacions

2. Nous Actors

o Eren transitats per persones de la docència

o Amb el temps han arribat:

• Mestres d’educació especial

• Educadors socials

• Mediadors de conflictes

• Monitors d’esports etc

3. Desenvolupament d’Expectatives

o Els pares passen la tasca d’educar a l’escola

o Les demandes són moltes i els recursos pocs

4. Treballadors de l’Educació

o No éssers sobrenaturals

o Per ajudar hi ha que donar el servei i millorar la seva feina

5. L’Acció Educativa de l’escola, més enllà dels límits de la tanca perimetral

o Arriben a l’escola els problemes de fora

o Centre escolar impermeable, no està tancat

o Anem més enllà dels límits de l’escola

6. Atzar, Aïllament, Immunitat, Impunitat

o Hem de controlar l’atzar: els mestres es tenen que renovar

o Amb mestres entusiastes l’educació serà de qualitat

o El professor treballa individualment i no té estímul professional

o Per cultura treballem de manera aïllada es senten immune

7. Inquietud, Iniciatives, Meritòries i Assoliments de respecte a la cerca d’Alternatives de

Respostes

8. Acceptació de la Necessitat de Plantejar-se

Page 7: Cicle de conferències..

EL QUE ENS

ENSENYEN LES BONES

PRÀCTIQUES

Page 8: Cicle de conferències..

LES CONDICIONS PER MILLORAR LA

PRÀCTICA EDUCATIVA:

Un marc d'autonomia suficient i satisfactori

Coherència entre els discursos i les pràctiques

Autoritats educatives exemplars

Produir pràctiques educatives creïbles

La gestió educativa s’ha de fer entre tots

El professorat s’ha de reciclar constantment. La

formació inicial té una caducitat. Així es millora la

pràctica educativa

Per realitzar canvis fa falta que tot el professorat

d’un centre faci un curs, per a que tingui efecte

Page 9: Cicle de conferències..
Page 10: Cicle de conferències..

SITUACIÓ ACTUAL I PERSPECTIVES

Es succeeixen molts canvis i molt ràpids, canvis

que volen transformar-ho tot, es pot ser més

ambiciós però al poc temps, d’allò que va ser

no queda gairebé res

Tots els avanços, recerques i les innovacions

aporten quelcom positiu

Cada nova idea aporta una mica de raó només

una part esdevé positiva si seguim avançant

Les coses noves se van incorporant lentament a

les que ja funcionen, se replantegen aquells que

no obtenen bons resultats i es segueix avançant

Page 11: Cicle de conferències..

CONDICIONS I ELEMENTS IMPORTANTS

El treball de les competències a l’escola aportarà quelcom depositiu, sens dubte, en permetrà millorar el que fem,repensar com ho fem i identificar els buits, llacunes o errorsen els que incorrem, però no resoldrà tots els problemes.L’escola necessita serenitat per anar fent i millorant i estarben atenta als canvis continus que es produeixen a nivellmundial

Les competències serveixen per: A que tots els nens i nenes aprenguin a pensar per si mateixos, que

siguin capaços d’adonar-se que han après i com lo han fet

Objectius: Aprendre més i millor

Aprendre a pensar

Ser més exigents

Page 12: Cicle de conferències..

CONDICIONS I ELEMENTS IMPORTANTS

Hem de saber allò que és important

Hem d’aprendre a desinflar els currículums

Prou inflació prou materials didàctics, llibres de text

que s’han d’acabar

Cal concentrar-nos amb allò que realment és

important

Ensenyar a ser persones reflexives, capaces de pensar i

qüestionar el coneixement que els envolta

Treballar per competències implica acceptar que el

coneixement és:

Contextual: situar en contextos reals

Funcional: útil per resoldre algun problema

Complex

Intencional

Page 13: Cicle de conferències..

APUNTS PER REFLEXIÓ

Educar és un acte d’esperança, no es pot esperar resultats a Curt plaç

El mestre és la persona que sap, que fer i que sap trobar la resposta

Hem de creure amb la nostra professió. Educar és un acte d’esperança

Llibertat significa tenir l’oportunitat de ser allò que mai van pensar que podríem arribar a ser

Els mestres creiem amb la necessitat de formar en la llibertat, en la capacitat d’escollir i en la capacitat d’adquirir compromís social

Els mestres hem de formar persones competents, capaços de compartir el patiment, capaços de tolerar també la frustració

Els mestres ens hem de meravellar del que són capaços de fer els fillets i filletes

Hem d’educar persones alegres

La professió d’ensenyar és una professió d’ajuda Els nens necessiten una persona que els ajudi a madurar

Page 14: Cicle de conferències..

Raó sense emoció i condició no té sentit i condició i emoció

sense raó tampoc, aprenem amb vincles afectius

Els mestres:

Necessitem dispossar de la capacitat de recuperar-nos

Les adversitats fan que necessitem reequilibrar-nos i refer

l’esperança

Necessitem saber i saber fer

Per ensenyar i aprendre hem de saber que s’aprèn amb

dificultats i molt poc a poc

Potenciar l’educació inclusiva i la formació permanent

No vull equivocar-me, vol dir, no vull aprendre. Sense errors no

s’aprèn

Sense alegria l’aprenentatge no és sòlid, Amb alegría s’aprèn

millor

Aprenem millor relacionant-nos amb les persones

Page 15: Cicle de conferències..
Page 16: Cicle de conferències..
Page 17: Cicle de conferències..

Abans de començar la conferència el projector

projectava aquesta frase

Fernando García Paez l’encarregat de donar la

conferència va explicar que ell era el Cap d’estudis del

col·legi San Walabonso de Niebla (Huelva) i que anava

a contar la seva experiència amb les TIC a l’aula

Page 18: Cicle de conferències..

INCORPORACIÓ DE LES TIC AL COL·LEGI

A l’any 2003 varen començar a treballar amb les TICdins l’aula

Varen dotar al centre amb dos ordinadors per aula

Al començament no els va anar massa bé i varendecidir aturar aquest projecte per avaluar el quepassava:

Problemes: Concepte Formació

Novetat Entrenament

Aplicació Metodologia

Tècnica Pràctica

No Adaptades Adaptació

Solució: Confeccionen els seus materials didàctics adaptant-se a lesnecessitats dels alumnes

Les TIC són una ferramenta molt poderosa aplicada a l’educació

Page 19: Cicle de conferències..

QUÈ NECESSITEM?

Predisposició

Implicació

- Organització escolar

- Formació

- Educació

- Ús segur d’Internet...

Integrar les Tic és una qüestió més d’actituds que de coneixements

PER QUÈ?

Perquè és un dret de l’alumnat i no l’hem de privar

Page 20: Cicle de conferències..

ALUMNAT ACTUAL: GENERACIÓ DIGITAL

L’alumnat de les aules comencen des de petits

primer a utilitzar el comandament de la

televisió, a utilitzar la PSP, la Nintendo, això

abans de saber llegir. Més tard als nou anys es

fan una direcció de correu electrònic, els regalen

un telèfon mòbil d’última generació i mes o

menys als dotze es fan un Tweenty.

L’escola el que vol es perpetuar-se al paradigma

dominant:

Llibre de text i exàmens

Page 21: Cicle de conferències..

“Les persones humanes fan les coses “si volen” si volem fer-ho l’hem de fer bé”

Hi ha que canviar el disseny curricular, però com aquest no podem, hem de canviar el Currículum Real, ja que els mètodes que s’utilitzaven abans no donen els mateixos resultats, degut a què vivim a una societat canviant i cal renovar-se

Aspectes Fonamentals de les TIC Software

Hardware

Tuperware Ferramentes amb les que manipulem les TIC

Mushware Idees i imaginació

Emotionware Empatia i ganes de fer, el costat humà de la tecnologia

Les TIC s’utilitzen per:• Crear i produir, solució crítica de problemes

• Compartir i publicar, difusió i sentit al treball de l’alumne

Page 22: Cicle de conferències..

TREBALLAR AMB LES TIC SIGNIFICA:

Més Pedagogia

Més Didàctica

Més Metodologia

Menys Tecnologia

“La tecnología me interesa en

tanto, en cuanto tenga algo que

aportarme a la educación”

Fernando García

“Empezar para

aprender y no

aprender para

empezar”

“La tecnología no

hace milagros, las

actividades son

las que hacen los

milagros”

“Es mejor encender la

luz, que maldecir la

oscuridad”

Page 23: Cicle de conferències..
Page 24: Cicle de conferències..

l’avaluació pretén mirar l’eficiència de la metodologia

utilitzada

Per eficàcia entenem l’adquisició dels objectius

Els resultats es mesuren amb l'eficàcia:

El context

Els recursos

Els objectius

El procés

El impacte

El país que amb menys recursos assoleix els

mateixos resultats que un més desenvolupat, el

que ha utilitzat menys recursos és el més eficaç

DES DE QUE NEIX L’EDUCACIÓ, NEIX

L’AVALUACIÓ:

Page 25: Cicle de conferències..

o Pilars de l’educació (informe Delors)

• Aprendre a Conèixer:

A fer

A ser Competències Bàsiques de la Ciutadania

A conviure

o Objectiu Final Que els joves siguin competents

EDUCACIÓ DEL SEGLE XXI

QUÈ AVALUAR?o Coneixements:

• Ser capaços de fer el que han aprés

o Saber treballar en grup

• El nivell de competència pot indicar el nivell que poden

tenir a la seva vida laboral i a l'adultesa

Page 26: Cicle de conferències..

COMPETÈNCIES BÀSIQUES ESPANYOLES

o Comunicació Lingüística

o Comprensió Lectora

o Coneixement Interacció amb el món

físic, social i ciutadania

o Informació i competència digital

o Aprendre a aprendre

o Cultural i artística

o Autonomia e iniciativa personal

Avaluar al nen requereix estar amb ell, necessitem tants

avaluadors com alumnes hi hagi

Avaluacions de diagnòstic: LOE (Art. 144, 21 i 29)

Avaluació:

PISA

Page 27: Cicle de conferències..

A L’ESCOLA NO ES SOL TREBALLAR:

o L’anàlisi de textos

o Comprensió dels textos

o Cercar informació de forma eficaç

o Aplicar el que s’ha llegit a altres contexts

Associem a major economia, major rendiment i millors

resultats, però en realitat, hem de mirar la predisposició de

l’infant per mirar els resultats:

• Hem de mirar si el nen vol aprendre

• Necessitem que l’infant assoleixi les competències mínimes

Page 28: Cicle de conferències..

MILLORAR

Avaluar per a què?

Compar

Rendir comptes

Conèixer