Cau Hai Mien Cau Muoi Tho Cau Hai Mieng 1448973022

Click here to load reader

 • date post

  04-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  7
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Thơ về cậu Hai Miên ở vùng Sài Gòn - Gia Định xưa.

Transcript of Cau Hai Mien Cau Muoi Tho Cau Hai Mieng 1448973022

 • Th cu Hai Ming

  m thu bng nguyt soi mnh,

  Bng khung d ngc chnh tnh ngm nga.

  Xt trong th s ngi ta,

  Ti ba cho my cng l nh khng.

  Cho hay thin a ch cng,

  D lnh bo ng v cng mu linh.

  Gng xa trng thy nh rnh,

  Ngi nay xem gi mnh cho yn.

  Nam K c cu Hai Ming,

  Con quan ln Tn min G Cng.

  Cu hai l bc anh hng,

  n chi ng bc v cng lit oanh.

  Nam K lc tnh ni danh,

  Tht l mt bc hng anh trn i.

  Tui nay gn mi ba mi,

  Tnh tnh ho hip t ngi dm ng.

  Thng ngi tht th l ng,

  Thng ngi trung chnh ght phng t gian.

  Cu hai tuy tht dc ngang,

  Nhng m chnh trc vn ton khng sai.

  Xm lng ln nh ai ai,

  Thy u mn ting cu hai phc tng.

  Nhng tay xng b xng hng,

  H l gp cu t khng th tnh.

  Ght ngi hip p dn lnh,

 • Ght ngi th bt bnh vi dn.

  G Cng khp chn xa gn,

  Nghe danh ca cu trm phn n king.

  Cu hai vn bc c quyn,

  Quan trn cng n cng king la l.

  Ngy kia cu trong nh,

  By Danh, Tm H, Ba Ng n chi.

  Cu hai vi v mi ngi,

  C ba t li khc ni cu tng.

  Chng ti xui xo trm ng,

  Ht me thua sch vn ng lo ru.

  Ngh cng tc gin xit bao,

  Cht L n trng trc sau ba ngn.

  Chng ti bun b lng vng,

  Ht tin sch ti li cng nhuc nh.

  Mang danh l im thu gi,

  cho ngi trng lng t thm phin.

  By gi sch bc tin,

  Ngh cng tc ti rt nn thm su.

  Cu hai nghe hng ui u,

  Tc thi hi li m hao cho tng.

  Chng by di dt r rng,

  Ci g thua ti ba ngn tc thay.

  Tha rng: Me l ba nay,

  Bc tin ngi lng chng sai ca no.

  Chng ti chng bit lm sao,

 • Thay ci mi vo ht cng bc tin.

  Thit l n trng lin min,

  Trng gn mi chn c trn ba ngn.

  Cu hai nghe r mi ng,

  Xt suy trong d vi vng phn ra.

  Chng by ch c thit tha,

  tao g li ko m nh danh.

  Thu nay ai cng bit mnh,

  im ng ai li d dng thua ai.

  Cht L by gi n y,

  ng tao tnh mt vic ny g cho.

  Ko m mang nhuc mang nh,

  Thua tin m chng gi kh mi au.

  Ba ngi nghe hng m hao,

  Lng mng khp khi mau mau i lin.

  Cht L nay trng nhiu tin,

  V nh vch c rt nn tha lng.

  Chng d nghe r c trong,

  Cu Hai Ming gi chng thng s g.

  Vi vng xch o ra i,

  n nh hi cu ku chi cho tng.

  Bc vo ni chn gia trang,

  Cu hai bn hi mi ng thp cao.

  Nghe my nay lm giu,

  Trng me nhiu qu trc sau ba ngn.

  Thi ng c bng tham lam,

 • Ht ci tao nh vi ngn gii khuy.

  Cht L nghe r vn di,

  Vn n bit cu hai thu gi.

  Cu biu, h dm ng,

  Tc th tha li so o s tnh.

  Cu hai kh xt hc minh,

  Ti thua c thng thm tnh xit bao.

  Tht l chng phi t u,

  Gn mt mun bc dm no ni sai.

  Ti ch g li hm nay,

  C ba ngn my nh vy u.

  Xin cu kh tng lng nhau,

  Nh cu c tng ti no tic chi.

  Vi trm dng cu tc th,

  Thi ng ht nh lm g mc cng.

  Cu hai nghe hng c trong,

  Trn mt bn t thy chung s tnh.

  Tao khng phi tng m xin,

  nh chi mi c ng nh hay khng.

  Cht L nghe s v cng,

  Tha rng: Cu biu h khng vng li.

  Cu hai bn ni tc thi,

  Ht bao nhiu vn vy ngi kh by.

  p rng: T cu hai,

  Ht bao nhiu vn ti y vui lng.

  Cu rng: Tao nh xong,

 • Ht ba ngn vn ma ng t hn,

  Cht L nghe hng thit hn,

  Vui lng ng thun chng cn ni chi.

  Cu hai lin biu ht i,

  Gia nh bi bc xit chi vui vy.

  Xng me mua khc vy,

  Tai con ht ci c ngoi hai mi.

  Cu hai xem chn mt hi,

  Cu u ca lng tc thi tm trm.

  Khi ra ca lng mng thm,

  Cu hai trng tha tm v hi.

  Thua qua trng li mt hi,

  Cu hai chn cht ng thi ba ngn.

  Cu t ca tc r rng,

  Khui ra ca tc lng vng mng vui.

  Sau khi ci ht tin ri,

  Cu hai tnh li vy thi mng thay.

  Cu n hn bn ngn hai,

  Cht L ht ti tc thay trong lng.

  Nhng m cam chu cho xong,

  Nu ni lng chng t khng cn hn.

  Cu hai toi by lng son,

  Xut ba ngn bc chng cn tic chi.

  Tr cho ba k tc th,

  Ba ngi vui v khc g ln my.

  Thy u cm ngha cu hai,

 • Tha rng: n ngha snh ty bin sng.

  Nu cu chng tng tm lng,

  Chng ti chc phi v cng him nguy.

  n ny ch quyt tc ghi,

  Ngn ngy cng nh d g lt phai.

  Ba ngi t t cu hai,

  Dn nhau ra ch bc bi vui chi.

  Na nm l n ri,

  Nhn dn trong ht v cng vy vui.

  No l bng v ng ngi,

  No l lc lc, k thi bu cua.

  Vui chi t sm n tra,

  Bi co, t sc cng ua chi bi.

  C tn Hng Qun hin thi,

  Thy dn bi bc lng ngi ght thay.

  Phn rng phi dp l ny,

  Nu m n bc bi tht cng.

  mnh chc phn hnh hung,

  Cm roi c ui quyt khng v tnh.

  Do cng khp ch khp thnh,

  H thy bi bc bt bnh la vang.

  Cm roi Hng Qun n cng,

  nh ngi khng k nguy nan l g.

  Thm thay my a hi nhi,

  Hng Qun cng nh khc no nh tru.

  n b ang bu cng nhau,

 • nh bi t sc vn no c hay.

  Gp cu Hng Qun ra tay,

  p vo nh i thm thay n b.

  By Tho thy vy bc ra,

  Phn cng Hng Qun gn xa s tnh.

  Cu ng th bt bnh,

  Chuyn chi cu nh d nh hung hng.

  Tht cu ngang dc v ngn,

  Cu ng th cm ngn nh ngi.

  Hng Qun nghe r my li,

  Trong lng thm gin tc th hi qua.

  Tao nh mi lm chi ta,

  Nu my lng chng t l ngi trng.

  By Tho tc gin v ngn,

  Chuyn chi m phi ngi trng da ngi.

  Hng Qung bc n tc th,

  Nu my ni na b i my i.

  By Tho trong d xt suy,

  Thng ny phch li d g nhn sao.

  Thi tao chng ni thp cao,

  H c ngi tr ngy sau mi cha.

  By Tho khng ni hn thua,

  Hng Qun thy vy rt va lng thay.

  Thm rng: N bit s oai,

  Nu khng n gp ta y chng cn.

  By Tho tc gin chi hn,

 • Vi vng chi bc di chn i lin.

  By Tho kim cu Hai Ming,

  Cu ang ung ru s duyn no tng.

  Cu ang ngi ti nh hng,

  Chung quanh bng hu im ng rt ng.

  By Tho cha t c trong,

  Cu hai bn hi thy chung s tnh.

  Chuyn chi xem b bt bnh,

  Mt my my li ti xanh nh vy.

  By Tho tha vi cu hai,

  Cu xem Hng Qun cn ai m bng.

  Dc ngang th v ngn,

  N mun sanh s kh khn v cng.

  Xch roi c ui hnh hung,

  nh ngi bi bc n khng v tnh.

  B gi b nh thm tnh,

  Con nt n cng chng nh dung tha.

  Lm cho thin h gn xa,

  ang khi vui v ha ra s bun.

  Thy u kinh s phi thng,

  Bc bi dp ht trm ng u thay.

  ang khi lng ch vui vy,

  Cng b Hng Qun bc bi hm he.

  Cu hai trong c nghe,

  Phn rng Hng Qun trm b hung hng.

  N tht phch li v ngn,

 • Gp tao th n chng an u l.

  By Tho li mi tha qua,

  N cn hm da no l ng trng.

  Ngh cng tc gin v ngn,

  N cm bi bc th c vui chi.

  Vy xin cu kh xt suy,

  Nu m vy n khi chng mnh.

  Cu hai nghe r hc minh,

  Trong d bt bnh li mi phn qua.

  My ng bun b thit tha,

  My ra ngoi ch gn xa gii by.

  Rao cho ln nh ng hay,

  C vic bc bi c vic vui chi.

  Ni tao y biu cc ngi,

  Th l c vic vy vui bc bi.

  Chuyn chi th c tao y,

  Lnh tao biu vy th my i i.

  By Tho mng r xit chi,

  Vi vng chi gt tc th bc ra.

  n ch ku ht ngi ta,

  im ng mt phn qua nh vy.

  Hng Qun tuy cm bc bi,

  Nhng m c lnh cu hai truyn.

  Chng ta c vic lng yn,

  Gy sng chi li chng thm s ai.

  Bi v c lnh cu hai,

 • Du cho Hng Qun hoc ai k g.

  Nghe t r tng tri,

  Thy u vui v xit chi trong lng.

  Cu hai c lnh th xong,

  Chng ta c vic gy sng vui chi.

  Ni ri c my trm ngi,

  By ra gia ch vy vui bc bi.

  By Tho toi d lm thay,

  Trng cho Hng Qun n y quyn.

  Hng Qun nghe ting Hai Ming,

  Nhng cha bit mt d hin ra sao.

  Nhng mnh v ngh cao,

  Li thm quyn chc ai no dm ng.

  Cm roi i do khp ng,

  Trng thy thin h vn ng gy sng.

  Hng Qun cng tc v cng,

  Xc vo quyt d hnh hung nh ngi.

  By Tho bc n tc thi,

  Vi vng by t khc ni s tnh.

  Ch ng th quyn mnh,

  Cu khng php nh dn lng vy u.

  Hng Qun gin mt ao,

  Rng: My ch kh cn tao lm g.

  Bc bi gia ch d g,

  Du tao nh cht lm chi m phng.

  By Tho phn li c trong,

 • Cu hai cho php gy sng vui chi.

  Ch ng th nh ngi,

  Ni cho ch bit u ui s tnh.

  Hng Qun chi xit bt bnh,

  Rng: Ta chng bit tnh danh cu no.

  Lng ny vn quyn tao,

  Cu hai thy k ta u k mng.

  Ni va dt ting nh cng,

  Lm cho thin h kinh hong chy dng.

  Cu hai nghe hng c trong,

  Tc th chy n thy chung hi rng.

  Ch ny ngang ngc v ngn,

  Sao ch dm nh ngi ang vui vy.

  Hng Qun bn ni li ny,

  Cn my li dm cn y lm g.

  Khng tng my l ai,

  Giy thu thn kh trnh by xem coi.

  Cu hai nghe vy lin ci,

  My mun mt chc vy thi khng sai.

  Hng Qun nt n cu hai,

  Li toan bc n bt tai chng nhng.

  Cu hai tc gin trm ng,

  Dn hoi khng ng h nhng hay sao.

  Ni ri ra sc anh ho,

  nh ch Hng Qun d no th dung.

  Hng Qun cng gin v cng,

 • mnh v ngh quyt khng chu nhng.

  Hai ngi n lc c ng,

  nh nhau kch lit nh lun na gi.

  Hng Qun trong d hi lo,

  Qu tht khng ng ngi tht hng anh.

  Cu hai lui ti rt lanh,

  ch Hng Qun trng mnh nho ln.

  Hng Qun kinh s v ngn,

  Chc l phi cht kh an thn mnh.

  Cu hai cha dt li nh,

  Nhy n nh na t sanh k g.

  Hng Qun phch lc hn phi,

  Tha rng: Th mng n ghi n gi.

  Cu hai thy vy bung ra,

  Ni cho my bit tao l Hai Ming.

  Hng Qun ch mi n king,

  m u chy tut rt nn sng hong.

  Cu hai thy vy ci vang,

  Thm rng nh vy cng rng hng anh.

  Cu hai chi bit bt bnh,

  Nhng m thy vy cng nh ni tya.

  Thin h tu li ng y,

  Xm nhau cho hi cu hai tha lng.

  Rng ch Hng Qun d hung,

  Nay gp tay cu mi khng mnh.

  Cu hai li mi trn tnh,

 • Chng by tua kh gi mnh v sau.

  Hng Qun v ngh cng cao,

  Khng tao tng chng k no dm ng.

  im ng tha li mi ng,

  Trng thy n nh cng tng ngh hay.

  Cu hai li mi t by,

  Chng by c vic bc bi vui chi.

  Chuyn chi tao chu cho ngi,

  C vic chi bi tri k mc ai.

  im ng nghe ni mng thay,

  Chc l tha d t ry sp ln.

  Xit bao nhiu ni tha nguyn,

  im ng c dp kim tin mng thay.

  Toi lng ph d v hi,

  Cu hai ra lnh trm ngi tun theo.

  T nay cho n bang chiu,

  Thy ng bi bc thy u vui chi.

  Hng Qun ny on nhc ngi,

  B cu hai nh v hi xu xa.

  Li thm trc mt ngi ta,

  Cn chi danh ting tht l h hang.

  B cu hai nh b cng,

  Chy v gia ni ngh cng nh danh.

  Trong lng chi xit bt bnh,

  Tnh thm trong bng chng nh chu thua.

  Tnh toan t sm n tra,

 • Trong lng bt rt xt chua v hi.

  Nh vy ming th ch ci,

  Lm sao ra nhc vy thi mi an.

  Ngh cng tc by lng vng,

  Ngh cng chua xt d cng thm th.

  Xu xa h thn trm b,

  Mnh ngi chc vic chng h thua ai.

  By gi chu xu nh vy,

  Mun ngy thn nhc lng ny sao an.

  Ngh thi au n on trng,

  Ngh thi bt rt gan vng no yn.

  Cm hn thay cu Hai Ming,

  Tr th cho ng vn tuyn mi an.

  u l cy sc ca lng,

  Hoc l tr mi c chng m thi.

  Hng Qun b nh sm mi,

  Mt my xng by v hi thit tha.

  Li thm tc ngc thay l,

  Bc i khng vng la l nh ai.

  Nh lng lin bc n ngay,

  Hng Qun x mt chu my bc v.

  Tht l h thn nhuc nh,

  Nhng m phi chu phng lo bo th.

  Ch X ng C ng ngi,

  Hng thn, Hng chnh ang hi bn nhau.

  Hng Qun ch mi bc vo,

 • Cc ng hng chc xit bao l lng.

  Tc th hi li c trong,

  Chuyn chi m li xem chng kh nguy.

  Kh tua ni li tng tri,

  Mt my xem chng khc g ch n.

  Hng Qun nghe hng thit hn,

  Thn tha mt chng cn thy ai.

  Lm thinh gng go mt giy,

  on bn s tht gii by thp cao.

  Chng ta h thn xit bao,

  Ti m nh th xt au tm lng.

  Hai Ming th v cng,

  nh ti mang bnh e khng ng ton.

  Ch x nghe ni hi ngang,

  Chuyn chi d vy mau toan gii by.

  Hng Qun mi ni li vy,

  Cng v ti cm bc bi gy ra.

  Hai Ming c lnh truyn ra,

  Biu ngi c vic hip m vui chi.

  Ti cng tc gin v hi,

  Ci c my li n li nh ti.

  Ch x nghe ni hi i!

  Tng ai u l ch ngi ti thng.

  Hai Ming qu tht anh hng,

  Nhng m ngang ngc v cng chng chi.

  Ngy xa g cng nh ti,

 • Nhng m xt li nhiu ngi theo va.

  Nu mnh gy chuyn thm ra,

  Th mnh thua hn cng l ung cng.

  Nhng nay n nc cng,

  Nhc ny qu tht nhc chung ca lng.

  Vy ta mau kh ln quan,

  Tha ht cc vic xem chng ra sao.

  Ko m sc anh ho,

  Hip ngi hip chng k no lnh trn.

  Ch x by t s duyn,

  c ch Hng Qun rt nn lm li.

  Rng: Ta lm hn n ni,

  ng cho hn ht khinh ngi mi nghe.

  Chuyn ny xu h trm b,

  Nu mnh b lng chng h ht nh.

  Nghe qua t r nguyn do,

  Hng Qun b t tha ti quan trn.

  Tham bin bit cu Hai Ming,

  Tc th i cu s duyn cho tng.

  Cu hai ngi ti nh hng,

  ang khi ung ru lng vng ph vi.

  Chng d c trc n ni,

  Lnh i cu phi hu thi quan trn.

  Cu hai bn hi s duyn,

  Chuyn chi i hi rt nn rn rng.

  Lnh rng: V c lnh quan,

 • Sai ti mi cu mau sang dinh ngi.

  Chuyn chi ti chng c hay,

  Sai mi ti phi n y thnh mi.

  Cu hai nghe ni bn ci,

  Thi ngi v trc tha ngi ng hay.

  Rng ta bn vic lm thay,

  Cho nn t sm n mai rn rng.

  Kh tua tha li thng quan,

  Ngy mai ta rnh s sang dinh ngi.

  Tn lnh nghe hng khc ni,

  Hai Ming lin t khc ni s tnh.

  Tha cu ng r hc minh,

  Ngy mai cha nht trong dinh vng ngi.

  Cu rnh th ti hm nay,

  Cu ln quan ln gii by vic ring.

  Cu hai nghe r s duyn,

  Tc th ni li cho tn lnh lng.

  Nu nh ti c rnh rang,

  By gi ta n ng toan ving ngi.

  Tn lnh mng r v hi,

  Vi vng cho cu tc thi ra i.

  Cu hai chng r chuyn g,

  Vn cn suy xt ngi nghi trong lng.

  im ng lo lng khng cng,

  Hi han cho r c trong th no.

  Chuyn chi cha r m hao,

 • cu ln trn th nao th tng.

  C ngi li li bn rng,

  Chc chuyn Hng Qun r rng khng sai.

  C ngi li ni nh vy,

  Chc vic bc bi ch chng vic chi.

  Cu hai bn ni tc th,

  Du c chuyn g gm cng v can.

  Tham bin mi n dinh lang,

  Chng qua mun hi cho tng m hao.

  Ch khng t rc chi u,

  Chng by ng s cho tao s g.

  Cu hai ng dy tc th,

  Tr xong tin ru ri i v nh.

  By gi ti cu bc ra,

  Ln dinh tham bin xem m chuyn chi.

  Cu hai i nn ra i,

  Trong lng ngm ngh chuyn chi no tng.

  Cu hai bc n dinh lang,

  Lnh gc trng thy vi vng vo trong.

  Tha quan tham bin r thng,

  Cu hai nay n dinh trung hu ngi.

  Tham bin vui v lm thay,

  ang khi ung ru bc ngay ra ngoi.

  Cu hai trng thy cho ngi,

  Quan ln bc n nm tay mi vo.

  Tht l nim n xit bao,

 • Coi nh huynh ngang nhau ng bn.

  Ko gh mi cu vi vng,

  Ku bi em ru i cng hu thay.

  Sau khi ung ru mt giy,

  Cu hai b hi cho hay s tnh.

  Rng: Xin quan ln phn minh,

  Cho i ti n ni dinh chuyn g?

  Vn ti t s nan tri,

  Xin ngi t li vy th ng hay.

  Quan ln bn ni li ny,

  Khng chi quan h cu hai chu phin.

  Vn tn Hng Qun lng trn,

  m n n kin Hai Ming nhiu iu.

  Ti y r bit cu nhiu,

  L no ti chng bit iu hay sao.

  Cho nn n n a vo,

  Ti biu k lc mau mau x lin.

  Vn khng c chuyn chi phin,

  Mun i cu n s duyn gii by.

  Ch cn c mt iu ny,

  Chi vic bc bi gia ch kh thay.

  Nhng m nu c cu hai,

  Xin cu coi sc ng ry th thi.

  Mun chi th c vic chi,

  Nhng m cu phi trng coi xem chng.

  Vy cu ma ch bun lng,

 • Ch bo nhiu ch khng chuyn g.

  Nghe qua t s tng tri,

  Cu hai tha li tc th trc sau.

  Xin ngi kh v tnh nhau,

  Vic chi bi bc l no dm ngang.

  Nhng ti cai tr im ng,

  Cho nn chng vic rn rng xy ra.

  Xin trn ngi ch lo xa,

  Ti xin lnh vic tht l khng sao.

  Nu c xy n chuyn no,

  Ti chu trch nhim dm u sai li.

  Nu ngi xung lnh cho chi,

  Th ti y nguyn trng coi bc bi.

  Ti xin ha chc cng ngi,

  Chuyn chi c vic ti y lm u.

  Tham bin nghe hng m hao,

  Tc th phn li thp cao s tnh.

  Nu m c ting cu xin,

  L no ti li chng nh tun y.

  Vy cu ma ch ngi nghi,

  Ti nay cho php trong khi l ny.

  Bc bi chi ni by ngy,

  Ngha l ni mt tun ny m thi.

  Cu hai nghe r rt vui,

  Cm n quan ln tc thi phn qu.

  Hng Qun h hip ngi ta,

 • N nh con nt n b chng dung.

  N tht mt a c hung,

  Trong lng c n v cng kh toan.

  Xin trn xt li k cng,

  n trong lng nhiu vic xy ra.

  Tham bin nghe r gn xa,

  Rng nu n vy kh m th dung.

  Vy cu tua kh an lng,

  Ti cch chc n mi xong mi ng.

  Ngy mai chy giy xung lng,

  Cch chc Hng Qun cho an dn lnh.

  Cu hai nghe r tha tnh,

  Gi t quan ln ra dinh v nh.

  im ng trng i thay l,

  Va thy dng cu ko ra n ng.

  Xm nhau t s hi han,

  Chuyn chi xin kh by tng thp cao.

  Cu hai bn t m hao,

  Chng chuyn chi hi n tao m phng.

  Tc th thut li c trong,

  u ui cc vic thy chung gii by.

  im ng vui v lm thay,

  C lnh c bc vui vy ngy m.

  Tht l ng dp kim tin,

  Cng l nh cu Hai Ming xin dm.

  Nhc qua Hng Qun cha thng,

 • Tng l kin vy tr xong mi th.

  nh ch i tin coi,

  Chc l s tr ng cu no sai.

  Chng ng va c hai ngy,

  C giy quan ln mi hay s tnh.

  No d nguy kh thnh lnh,

  b cch chc thm tnh bit bao.

  Trong lng tc gin mu tro,

  Hi ngi chng ng d u hi mnh.

  Trong lng tc i mt xanh,

  Nghe li ch x thm tnh bit bao.

  n nh ch X bc vo,

  Than phin mi ni ui u hc minh.

  Hai Ming th lc hn mnh,

  Ta toan hi n li thnh hi ta.

  Chuyn ny nu xt su xa,

  Cng ti ch x mi l vy y.

  Ti b cch chc ngy nay,

  Chc l cng ti cu hai hi mnh.

  Ch x bn t nh rnh,

  Ti y th c cao xanh chng lng.

  Anh em chc vic ng song,

  Ai mun hi vy thin cng a y.

  Chng qua th lc cu hai,

  Cu ni quan ln sao y mi l.

  Hng Qun xin ch trch ta,

 • Ti no c d ty t hi nhau.

  Nghe qua bun b xit bao,

  Nhng vic v l, bit sao by gi.

  Trong lng ri rm nh t,

  Li thm mt ni nhuc nh mun ngy.

  Hng Qun vi v ra ngoi,

  V nh sa son ra ngoi H Tin.

  t ny nhng cu Hai Ming,

  Nu khng sm trnh chng hin cho ta.

  Chi bng mnh kh d nh,

  Kim ni kim chn cho xa n mnh.

  Hi no chc phn oai danh,

  Mnh y hip p dn tnh n oai.

  By gi tha ci dp ny,

  E cho chng n th y sai no.

  Chc n nh vic trc sau,

  Bo th bo on d no li khng.

  u l tri bc rui dung,

  Th ta i pht mi xong phn mnh.

  y thy mt dn tnh,

  Cng thm xu thn lng thnh sao an.

  Ngh ri cc vic lo toan,

  Ni trong tun l b lng i xa.

  Cu hai ny on nhc qua,

  Trong lng bun b b nh do chi.

  Kim ni kim chn no vui,

 • Gii khuy gii mun vy thi mi an.

  Theo sau ba k im ng,

  Do ch cng cu dm trng ra i.

  Cng nhau bn bc vn vi,

  Xt ra cn l ai b cu hai.

  Tht l nh vy mi oai,

  Lm cho Hng Qun t nay phi cha.

  Cu hai nghe r hn thua,

  Phn rng: Nu vy by cha c tng.

  Hng Qun trn b lng,

  Cn ai u na nghinh ngang quyn.

  im ng no r s duyn,

  Nghe cu phn vy mi lin hi phng.

  Cu hai thut li r rng,

  Cc vic mi ng ni r hc minh.

  im ng ch bit nh rnh,

  Thy u thch ch toi tnh vi nhau.

  K th ni ng bit bao,

  K th ni: vy tht no c thng.

  Cn ang bn lun mi ng,

  Bng nghe ting gi m hng ku la.

  Cu hai nng d thay l,

  Chuyn chi chng r u ta n gn.

  Nhn thy thin h rn rn,

  Xm nhau xem vic trm phn tri tai.

  Mt nng con gi my ngi,

 • ang b mt g con trai vy v.

  Thin h cha r nguyn do,

  Xm nhau xem thy lng t thm phin.

  Ai i thn gi thuyn quyn,

  B tay hung th rt nn d dn.

  Thit l tn c v ngn,

  nh ngi thc n trm ng nguy nan.

  Cu hai bc n vi vng,

  Rch ngi bc ti hi nng th nguy.

  Nng ang khc lc ai bi,

  Nghe cu hai hi xit chi au lng.

  Hai hng nc mt rng rng,

  Rng: ti oan c v cng thy i.

  Cu hai bn t tc thi,

  Nng ng khc lc khc ni kh by.

  Chuyn chi sanh ci vic ny,

  Kh tua ni li ta hay s tnh.

  Chuyn chi sanh s bt bnh,

  ngi vi dp thn hnh vy y.

  Nng kia cha kp t by,

  Th chng hung n chu my phn qua.

  Chuyn ny th mc ngi ta,

  My can chi phng m d can.

  Dt li lm b nghinh ngang,

  Ma tay lm b xem cng ng khinh.

  im ng chi xit bt bnh,

 • Mun vo b hng mi nh d ring.

  Nhng v ti cu Hai Ming,

  Ra du biu kh ng yn mnh.

  Cu hai cng rt bt bnh,

  Nhng cu vut d hng anh hi rng.

  Ch ng sc dc ngang,

  Chuyn chi cn c php quan cng bnh.

  G kia nghe vy bt bnh,

  Phn rng: Chng phi vic mnh th thi.

  Chuyn ngi th c mc ngi,

  Cng khng can h n ngi u l.

  Hoc ngi cha bit danh ta,

  Cho nn bo dn m vo d can.

  Cu hai tc gin mun vn,

  Nhng m vut d hi chng thp cao.

  Ti nay xin li anh ho,

  Tnh danh chng r, u khng tng.

  Xin ngi v k qua ng,

  Ni cho ti bit r rng h tn.

  Ngi kia cng ni xung ln,

  Rng: ta Tm H khp min king oai.

  Ta lm phc ni mi hay,

  Thi thi ra khi ni ny l xong.

  Cu hai nghe hng c trong,

  Chng thm cng g thy chung chuyn tr.

  Ng qua hi gi o th,

 • Nng tua phn ht lai do ta tng.

  Chuyn chi la xm la lng,

  B ngi nh p gia ng vy y.

  Nng kia li mi gii by,

  Ti l gi m ngoi lng trn.

  Nhn ti ra ch i tin,

  Chng ny chc gho rt nn thn tha.

  Ti mun cho hn phi cha,

  Cho nn phi quy hn thua gii by.

  Chng d mt dn my dy,

  Theo gho mi ngy ni vic ong hoa.

  Ti y xu h thay l,

  Mng chng my ting ko m chng king.

  Chng d hn xp n lin,

  nh ti tn c rt nn d dn.

  Tht l oan c v ngn,

  Ti y kinh s la lng cu ti.

  Chng ng vic cng l i,

  Hng tun nghe chy n ni vi vng.

  Hng tun quen ln cng chng,

  Chi ti thm t h hang v cng.

  Cu hai nghe r c trong,

  Bn hi Tm H thy chung s tnh.

  Rng mnh l bc hng anh,

  nh chi phn gi b knh ngy th.

  Tm H nghe ni nguyn do,

 • Thn tha trong d l mt my.

  Phn rng: Tao biu my,

  Mun an thn phn chn ny phi xa.

  Chuyn ta th mc ta,

  Chng chi phng c d la s tnh.

  Cu hai chi xit bt bnh,

  Dn lng khuyn gii hc minh mi ng.

  Rng nn tha th hng nhan,

  nh nng du thng no chng danh chi.

  Cho ti xin th n nhi,

  Xin ngi tua kh xt suy cho tng.

  Tm H ng nc nt vang,

  ng xin v ch mun an i lin.

  Du cho c cu Hai Ming,

  n y ta cng chng king la my.

  Cu hai nghe ni ci di,

  im ng ng ngoi u cng ci vang.

  Vn g cha thu mi ng,

  Lm ngi khng bit li cng hnh hung.

  Tm H chng r c trong,

  Nghe ngi ci r v cng h hang.

  Tc mnh chng mi nt vang,

  Chuyn chi ci r mt on ng khinh.

  Cu hai li ni trn tnh,

  Nghe ngi th ti mnh ci chi.

  Hai Ming sc h thua ngi,

 • M ngi rng du c ngi chng king.

  Ngi c bit mt Hai Ming,

  Hay l ch c bit tn ca ngi.

  Tm H nghe ni my li,

  p rng: By ch lm li hi ta.

  Tng ai th l th xa,

  Hai Ming Tm H vn l huynh.

  Ta y l bc anh hng,

  Hai Ming cn phi king danh ta l.

  Thi thi ch ni gn xa,

  Mu an th kh trnh xa ch ny.

  Cu hai li mi gii by,

  Hai Ming lt na n y thm ngi.

  Tm H nghe r khc ni,

  p rng: Nu vy v hi l may.

  Hai Ming nu n n y,

  Ta biu n nh chng by cho tng.

  Ch tao l bc hng cng,

  Gm khng ng k i ng ua ti.

  Cu hai nghe vy ci di,

  Tm H thy vy th oai phn lin.

  Chng by nu s Hai Ming,

  Th tao by phi n king knh v.

  Hai Ming em ca ta y,

  Ta dy v ngh by chy no ai.

  By gi n ng thnh ti,

 • Nh tao o to cng ry mi nm.

  Cu hai ch kh ni dn,

  Tht l cm tc v ngn d ring.

  Cu nt mt ting vang rn,

  Thng ny qu tht in y ri.

  Sao my dm d khinh ngi,

  Hai Ming chng c hc ti vi ai.

  Ni cho my bit tao y,

  Hai Ming l m sao my dm khinh.

  Tht my ni xu danh,

  Ta th quyt chng th tnh my u.

  Ni ri nhy n nh nhu,

  Lm cho Tm H khc no tnh say.

  Thin h bu n ng y,

  u ci Tm H phen ny tn kinh.

  Ci i gp hng anh,

  M khng bit mt bi danh ca ngi.

  Tm H ni l my li,

  By gi thn nhc v hi d ring.

  Thm rng: gp Hai Ming,

  M mnh khng r bi tn ca ngi.

  Nhng m ni l ri,

  Du cht th cng ua ti thp cao.

  Cu hai tc gin bit bao,

  Bn Tm H d no th dung.

  Tm H cng bc anh hng,

 • N trnh rt l nu khng ri i.

  Hai Ming rng ht sc ti,

  nh ming tin tn phi ai mt hn.

  Tm H anh ch du cn,

  Cho nn cng hc cn qun nhiu thay.

  L mt thy nh ming ny,

  Chng bn t xung sang ngay l lng.

  Cu hai tn ti l lng,

  Tc th nh chp ngang ht mnh.

  Tm H tht va hn kinh,

  Ming ny nguy him chng lnh chi u.

  Tng cng khng bit lm sao,

  Tm H nhp ni a vo cu hai.

  Nhp ni th n cng hay,

  Nu ngi no khc t ngay sai no.

  Cu hai l bc anh ho,

  Tng th quyn bin d no thua ai.

  Tm H nhp ni gh thay,

  Cu hai ngi xung chng tay vng vng.

  Tm H thy vy no tng,

  Tng cu hai t vi vng dm ln.

  Cu hai lt p mnh lin,

  Tm H p trt mt bn kinh hong.

  p trt chi nhi t ngang,

  Cu hai ng dy l lng lui ra.

  Tm H may mn thay l,

 • Chi nhi gng ng nhy qua th lin.

  Hai bn v ngh vn tuyn,

  nh my mi hip rt nn d dn.

  Cu hai trong d ngh rng,

  Thng ny cng gii v ngn ti ba.

  Nhng n gp tay ta,

  Nu tr khng ng ai m king y.

  Nu mnh c nh nh vy,

  Th chc c ngy h chng ng u.

  V n v ngh cng cao,

  Li thm mnh m khc no l voi.

  Chi bng ta rng ht ti,

  nh ming thit c h ngi mi xong.

  Hai bn u bc anh hng,

  Cho nn th th v cng kn hay.

  Cu hai s thng hai tay,

  Phng hong chic nh ming ny him nguy.

  Rng mnh sng xung tc th,

  Lm cho Tm H nan tri ming g.

  Nhng chng bc n tc th,

  Thy cu th trng d khi nhu.

  Cu b lch li rt mau,

  H tay vi nm m sau t chng.

  Ci ming qui l trm ng,

  Tm H ngi xung l lng lm thay.

  Nhng ci ming thn cu hai,

 • Mi ngi nh mt chng ai vy vng.

  Tm H ngi xung va xong,

  Cu hai tha th lin bng hng ln.

  Tht l ci ming diu huyn,

  Bng ln nh hng cu lin ling xa.

  Tm H kinh s thay l,

  B ling t sp cch xa v cng.

  Cu hai nhy p trn lng,

  Tm H ht th vy vng ku la.

  Rng: xin ho kit th tha,

  Ti knh phc n gi khng sai.

  Anh hng lm phc ni tay,

  Tha ti cn sng n ry ghi xng.

  Cu hai li mi by tng,

  Ta mun a xung dim vng cho ri.

  Nhng ta thy cng c li,

  Th dung cho ng ton i t y.

  Ta ni cho r hay,

  Hai Ming l m mt my bit cha.

  Tm H nghe vy lin tha,

  Vn trc khng r hn thua nn lm.

  Ngy nay thu mi phn,

  Tht ti khc ct ghi tm t ry.

  Cu hai thy vy tha ngay,

  Tm H ngi dy mt my sng trn.

  Li thm thin h ci rn,

 • Cu hai vi v di chn i lin.

  Tm H thn nhc d ring,

  V cng phc cu Hai Ming t ry.

  Cu hai kim chn gii khuy,

  Nhng b chuyn ny tri ti en.

  im ng mun kim tin,

  Lin tha cng cu Hai Ming li ny.

  Chng ti c mt vic hay,

  Xin tha cng cu vn di tng tri.

  Di ghe c bc thiu g,

  Chng mnh xung tha khi kim tin.

  Cu hai nghe r s duyn,

  Vn khng tng thiu bc tin nh ai.

  Nhng cu mun gii khuy,

  Ham vui tnh thu nay quen ri.

  Cho nn nghe ni my li,

  Cu hai nh d thc thi ng i.

  Bn sng thng n tc th,

  Xung ghe xem th chi chi cho tng.

  Ghe thy Cai Tng u ngang,

  im ng chng r bc cng m i.

  Thy cai nm ht ang khi,

  Ghe nghing mm ht tc th vng.

  Chp n b nt trong khoang,

  Thy Cai tc gin vi vng bc ra.

  Thy ngi ang lc bc qua,

 • Thy Cai thm gin ht la vang vy.

  C gan thay ci l by,

  C bit ghe ny ghe ca ai chng.

  Thy Cai li chi mn rng,

  Mt by ch i v ngn dc ngang.

  Ai i thy ghe quan,

  Li cn dm bc i cng khng king.

  By mi lm chic ghe nghing,

  Mau mau n li mm n cho ta.

  Bng khng by phi bn nh,

  Chy tin cho ko ta b t.

  im ng b mng mt hi,

  C ngi say ru tc thi trn phn.

  Chng bit ghe quan ghe dn,

  Chng ta c vic tin chn i cng.

  Thy Cai nghe ni dc ngang,

  Trn hng n gin ht vang nh lin.

  Mt mnh m nh su tn,

  im ng cng chng phi hin chi u.

  Chng n hip sc cng nhau,

  Xc n nh nhu li vi thy Cai.

  Cu hai ng th oai,

  ng xem cho bit sc ti hai bn.

  Thy Cai v ngh vn tuyn,

  nh bn ng im rt nn kinh hong.

  Ai i ht thy su chng,

 • M nh chng x t cng ng nghing.

  Thy Cai nh di tr ln,

  Trng qua n li rt nn l lng.

  Mt mnh nh c su chng,

  Sc thy d sc r rng hng anh.

  Na gi n lc chng knh,

  im ng b trm mnh di sng.

  Su ngi th cng nh khng,

  K th x mt mu hng tun sa.

  K th li cng ku la,

  K th x trn rt l kinh mang.

  Thy Cai nh p an,

  Trng thy mt k ng ang chim ci.

  Thy Cai sc ti,

  Thy mi by li phn hi thp cao.

  Bn ny chn co khc no,

  Cn ai ng bc anh ho v y.

  Cu hai nghe ni gin thay,

  Tc th nhy thy Cai l lng.

  Thy Cai tht va sng hong,

  Bi thy ming gn gng v song.

  Cu hai ra sc anh hng,

  nh cng Cai tng quyt khng chu nhng.

  Hai ngi n lc u ng,

  Hai bn u bc hng cng xng tay.

  Thy Cai thua sc cu hai,

 • Trong lng khip s rng ti ua tranh.

  Cu hai nh rt l lanh,

  Thy Cai cha mt chng knh sao qua.

  Cu hai lin thi bc ra,

  Thy Cai thy vy tng l cu thua.

  Tc th nhy n nh a,

  Cu hai c ch bn tha dp ni.

  Cu bn lch tri lnh nguy,

  on lin ti tc th qu lanh.

  Thy Cai bi chng gi mnh,

  B thnh lnh vng tt vo khoang.

  Cu hai nhy ti l lng,

  p thy Cai tng chn ngang ba sn.

  Cu rng: ng oai cng,

  Ta a n xung dim vng by gi.

  Thy Cai tht th sa c,

  Tht l xu h thn nh v cng.

  Nhng m ht th vy vng,

  Dm u cng c m khng ku cu.

  Rng: Xin rng lng anh ho,

  Tha cho khi thc dm no qun n.

  Cu hai cng mun lm nhn,

  Tha thy Cai tng khi cn nguy nn.

  Thy Cai knh phc trm ng,

  Tc th xin li hi han s tnh.

  Rng: Ti rt phc hng anh,

 • Xin cho ti bit qu danh ghi lng.

  p rng h ng b tng,

  Tnh danh h giu m khng gii by.

  Hai Ming vn tht ti y,

  Con quan ln Tn x ny no ai.

  Nghe qua Cai Tng vui thay,

  Phn rng: Nu vy ti y lm.

  Tng ai chng r mi phn,

  By gi bit ng vui mng bit bao.

  Quan ln chng l ti u,

  Vn l thn thch vi nhau v cng.

  Cn cu ti tht chng thng,

  Nhng nghe danh ting anh hng lu nay.

  Chng d gp g nh vy,

  Ti lm xin cu thng y th tnh.

  Cu hai nghe hng hc minh,

  Nu vy ti cng bt bnh li thay.

  V chn khng bit mt thy,

  Cho nn xc phm nh vy xin dung.

  C hai u thy vui mng,

  Tht l ho kit anh hng on vin.

  Thy Cai vi cu Hai Ming,

  Cng nhau tr chuyn rt nn hip ha.

  Ht gn ri n chuyn xa,

  Cng nhau ung nc rt l tha tm.

  Cu hai tha ch trm phn,

 • Thy Cai chng bit my ln tng khen.

  n y dt chuyn Hai Ming,

  Xin dng lc v gii phin canh thu.