Catalogo de Extras Preliminares

download Catalogo de Extras Preliminares

of 20

 • date post

  07-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Catalogo de Extras Preliminares

 • 8/19/2019 Catalogo de Extras Preliminares

  1/52

    Dependencia: SECR

  CONTRATO No.

  O"#a: CONSTR$CC

  FEDERA&.

   

  &()a#: O"#e#o *(ndi

  Código

  EXT.1

  EXT.1.001

  EXT.1.002

  EXT.1.003

  EXT.1.004

  EXT.1.005

 • 8/19/2019 Catalogo de Extras Preliminares

  2/52

  EXT.1.006

  EXT.1.007

  EXT.1.008

  EXT.1.009

  EXT.1.010

  EXT.1.011

  EXT.1.012

  EXT.1.013

  EXT.1.014

 • 8/19/2019 Catalogo de Extras Preliminares

  3/52

  EXT.1.015

  EXT.1.016

  EXT.1.017

  EXT.1.018

  EXT.1.0019

  EXT.1.020

  EXT.1.021

  EXT.1.022

  EXT.1.023

 • 8/19/2019 Catalogo de Extras Preliminares

  4/52

  E4T.1.05!

  E4T.1.056

  E4T.1.05

  E4T.1.05,

  E4T.1.057

  E4T.1.058

  E4T.1.00

  EXT.1.031

  EXT.1.032

  EXT.1.033

 • 8/19/2019 Catalogo de Extras Preliminares

  5/52

  EXT.1.034

  EXT.1.035

  EXT.1.036

  EXT.1.037

  EXT.1.038

  EXT.1.039

  EXT.1.040

  EXT.1.041

 • 8/19/2019 Catalogo de Extras Preliminares

  6/52

  EXT.1.042

  EXT.1.043

  EXT.1.044

  EXT.1.045

  EXT.1.046

  EXT.1.047

  EXT.1.048

  EXT.1.049

  EXT.1.050

  EXT.1.051

  EXT.1.052

 • 8/19/2019 Catalogo de Extras Preliminares

  7/52

  EXT.1.053

  EXT.1.054

  EXT.1.055

  EXT.1.056

  EXT.1.057

  EXT.1.058

  EXT.1.059

  EXT.1.060

  EXT.1.061

  EXT.1.062

  EXT.1.063

 • 8/19/2019 Catalogo de Extras Preliminares

  8/52

 • 8/19/2019 Catalogo de Extras Preliminares

  9/52

  GRUPO CONSTRUCTOR EJA S.A. DE C.V. ETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

  Di#ecci9n Gene#a+ de O"#a P;"+ica

   

  : DGOP-AD-F-1-0!-1!

  I%N DE& TRIB$NA& DE '$STICIA PARA ADO&ESCENTES DE& DISTRITO

  ia+ N , Co+onia V/#i Na#2a#e De+e). Benio '(3#e   .

  DOCUMENTO CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS FUER

  Concepo

  CONSTRUCCI!N DEL TRI"UNAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL DISTRITO

  PRELIMINARES

  EXTRAORDINARIOS PRELIMINARES DE*O&ICION DE *$ROS DE TAB&AROCA C$A&A DE& AREA ACARREO DENTRO DE &A OBRA A PIE DE CA*ION E

 • 8/19/2019 Catalogo de Extras Preliminares

  10/52

  DES*ANTE&A*IENTO DE CANCE&ERIA DE A&$*INIO POR *EDIOS *AN$A&ES SIN REC$PERACION. INC&$YE: VIDRIO *ANO DE OBRA =ERRA*IENTA EA DE& AREA ACARREO DENTRO DE &A OBRA A PIE DE CA*ION EA DE& AREA ACARREO DENTRO DE &A OBRA

   A PIE DE CA*ION EA DE& AREA  ACARREO DENTRO DE &A OBRA A PIE DE CA*ION  E

 • 8/19/2019 Catalogo de Extras Preliminares

  11/52

  DES*ANTE&A*IENTO DE BARANDA& T$B$&AR DE ESCA&ERAS DE 7 ** DIA*ETRO POR *EDIOS *AN$A&ES SIN REC$PERACION. INC&$YE: *ANO DE OBRA =ERRA*IENTA EOTEA CAP. DE 1100 &T. POR *EDIOS *AN$A&ES SIN REC$PERACION. INC&$YE: *ANO DE OBRA =ERRA*IENTA EA DE& AREA ACARREO =ORI>ONTA& Y VERTICA& DENTRO DE &A OBRA A PIE DE CA*ION EANTE RE&&ENO Y ENTORTADO =ASTA 0.56 * DE ESPESOR POR *EDIOS *AN$A&ES SIN REC$PERACION. INC&$YE: *ANO DE OBRA =ERRA*IENTA EA DE&

   AREA ACARREO =ORI>ONTA& Y VERTICA& DENTRO DE &A OBRA A PIE DE CA*ION EA DE&

   AREA ACARREO DENTRO DE &A OBRA A PIE DE CA*ION EONTA& Y VERTICA& DENTRO DE &A OBRA A PIE DE CA*ION E

 • 8/19/2019 Catalogo de Extras Preliminares

  12/52

  DE*O&ICI%N POR *EDIOS *AN$A&ES de *$ROS de TABIONA $RBANA *EDIDO EN CA*I%N. INC&$YE:

  E4TRACCIONES

  DES*ATE&A*IENTO DE D$CTOS DE AIRE ACONDICIONADO DE &A*INA GA&VANI>ADA A C$A&ONTA& Y VERTICA& DENTRO DE &A OBRA =ASTA PIE DE CA*ION ESTIBA DE&I*ITACION DE& AREA DE TRABA'O SE?A&A*IENTOS PREVENTIVOS Y TODO &O NECESARIO PARA S$ CORRECTA E'EC$CION

  PODA DERRIBO Y RETIRO DE ARBO& DE #.&& A #.(# M DE DIÁMETRO EN &A BASE DE& TRONCO DE 10.00 =ASTA 56.00 * DE A&T$RA A BASE DE =ERRA*IENTA *ENOR *AC=ETE SIERRA SERR$C=O CON E& SIG$IENTE PROCEDI*IENTO: DESRA*E S$PERIOR TROCEO DERRIBO DE& TRONCO PRINCIPA&. INC&$YE: ACARREO =ORI>ONTA& Y VERTICA& DENTRO DE &A OBRA =ASTA PIE DE CA*ION ESTIBA DE&I*ITACION DE& AREA DE TRABA'O SE?A&A*IENTOS PREVENTIVOS Y TODO &O NECESARIO PARA S$ CORRECTA E'EC$CION

 • 8/19/2019 Catalogo de Extras Preliminares

  13/52

  INSTALACIONES

  E4TRACCI%N DE TOCON DE #.$# A #.%& M DE DIÁMETRO  EN &A BASE DE& TRONCO A BASE DE =ERRA*IENTA *ENOR PICO PA&A =AC=A *AC=ETE SIERRA SERR$C=O SECCIONA*IENTO Y RETIRO DE TOCON E4TRACCION TOTA& DE RAICES. INC&$YE: E4CAVACI%N ACARREO DENTRO DE &A OBRA =ASTA PIE DE CA*ION DE&I*ITACION DE& AREA DE TRABA'O SE?A&A*IENTOS PREVENTIVOS Y TODO &O NECESARIO PARA S$ CORRECTA E'EC$CION

  E4TRACCI%N DE TOCON DE #.'# A #. M DE DIÁMETRO  EN &A BASE DE& TRONCO A BASE DE =ERRA*IENTA

  *ENOR PICO PA&A =AC=A *AC=ETE SIERRA SERR$C=O SECCIONA*IENTO Y RETIRO DE TOCON E4TRACCION TOTA& DE RAICES. INC&$YE: E4CAVACI%N ACARREO DENTRO DE &A OBRA =ASTA PIE DE CA*ION DE&I*ITACION DE& AREA DE TRABA'O SE?A&A*IENTOS PREVENTIVOS Y TODO &O NECESARIO PARA S$ CORRECTA E'EC$CION

  E4TRACCI%N DE TOCON DE #.&& A #.(# M DE DIÁMETRO  EN &A BASE DE& TRONCO A BASE DE =ERRA*IENTA *ENOR PICO PA&A =AC=A *AC=ETE SIERRA SERR$C=O SECCIONA*IENTO Y RETIRO DE TOCON E4TRACCION TOTA& DE RAICES. INC&$YE: E4CAVACI%N ACARREO DENTRO DE &A OBRA =ASTA PIE DE CA*ION DE&I*ITACION DE& AREA DE TRABA'O SE?A&A*IENTOS PREVENTIVOS Y TODO &O NECESARIO PARA S$ CORRECTA E'EC$CION

  CARGA A *ANO YO CON *ONA $RBANA *EDIDO EN CA*I%N. INC&$YE: PAGO POR E& SERVICIO DE RECEPCION EN SITIO DE DISPOSICI%N FINA& A$TORI>ADO *ANO DE OBRA =ERRA*IENTA *A

 • 8/19/2019 Catalogo de Extras Preliminares

  14/52

  Deane+aieno de acceo#io conaco apa)adode 2o-dao in #ec(pe#aci9n. Inc+(He: #ei#o caa apa H p+aca #ei#o de e+eeno de Kiaci9n ano de o"#a Je##aiena eno# e(ipo de e)(#idad aca##eo den#o de +a o"#a a pie de cai9n H odo +o necea#io pa#a ( co##eca eec(ci9n.

  Deane+aieno de a"+e#o I-+ine con dienione de 1.18  1.70  0.55  con  ine##(po#e de 4100 A =DA100 ine##(po#e de 4156 A =DA156 1 ine##(po# de 4700 A *A&700 onado o"#e (na "ae de an)(+o de 5 3n)(+o en pa#a+e+o de 5  5  1 de 0.,6  de +a#)o cada (no. Inc+(He: deconei9n de+ e(ipo ano de o"#a Je##aiena eno#

  e(ipo de e)(#idad aca##eo den#o de +a o"#a a pie de cai9n H odo +o necea#io pa#a ( co##eca eec(ci9n.

  Deane+aieno de )a"inee pa#a ine##(po# en caa o+deada con dienione de 0.7  0.67  0.16  in #ec(pe#aci9n. Inc+(He: #ei#o de e+eeno de Kiaci9n deconei9n de+ e(ipo ano de o"#a Je##aiena eno# e(ipo de e)(#idad aca##eo den#o de +a o"#a a pie de cai9n H odo +o necea#io pa#a ( co##eca eec(ci9n.

  Deane+aieno de )a"inee de e(ipo de edici9n de acoeida e+/c#ica onado en (#o a (na a+(#a de 1.50  con dienione de 0.6,  0.,6  0.50 . Inc+(He: #ei#o de e+eeno de Kiaci9n deconei9n de+ e(ipo ano de o"#a Je##aiena eno# e(ipo de e)(#idad aca##eo den#o de +a o"#a a pie de cai9n H odo +o necea#io pa#a ( co##eca eec(ci9n.

  Deane+aieno de inip+i onado en (#o in #ec(pe#aci9n a (na a+(#a de 1.70  dienione de+ e(ipo de 1.50  0.0  0.!0 . Inc+(He: #ei#o de e+eeno de Kiaci9n deconei9n de+ e(ipo ano de o"#a Je##aiena eno# e(ipo de e)(#idad aca##eo den#o de +a o"#a a pie de cai9n H odo +o necea#io pa#a ( co##eca eec(ci9n.

  Deane+aieno de ("o de PVC peado co+o# 2e#de de ,6  ina+ado Jaa (na a+(#a de 5.6  in #ec(pe#aci9n. Inc+(He: #ei#o de e+eeno de Kiaci9n ano de o"#a Je##aiena eno# e(ipo de e)(#idad aca##eo den#o de +a o"#a a pie de cai9n H odo +o necea#io pa#a ( co##eca eec(ci9n.

  Deane+aieno de cJa#o+a po#a ca"+e de 0 c de ancJo H pe#a+e de 7 c ina+ado Jaa (na a+(#a de 5.6  in #ec(pe#aci9n. Inc+(He: #ei#o de e+eeno de Kiaci9n ano de o"#a Je##aiena eno# e(ipo de e)(#idad aca##eo den#o de +a o"#a a pie de cai9n H