Campamento de inverno DEF 1 - Grupo Scout ILEX...

2
CAMPAMENTO DE INVERNO do 26 ao 29 decembro de 8 a 14 anos todo incluido VACACIÓNS DE AVENTURA NA NATUREZA Inclúe manutención, aloxamento en albergue (con calefacción e auga quente), transporte dede Ourense, monitores/as e seguros 60 € inscrición

Transcript of Campamento de inverno DEF 1 - Grupo Scout ILEX...

Page 1: Campamento de inverno DEF 1 - Grupo Scout ILEX 695scoutsourense.org/wp-content/uploads/2016/05/Campamento...Baixa Limia e Serra do Xurés. +info SCOUTS ASDE Title Campamento de inverno

C A M P A M E N T O D E I N V E R N O

do 26 ao 29decembro

de 8 a 14 anos

todo incluido

V A C A C I Ó N S D E A V E N T U R AN A N A T U R E Z A

R E F U X I O D E M O N T A Ñ A A L B I T E . M U I Ñ O S

Inclúe manutención, aloxamento en albergue(con calefacción e auga quente), transportedede Ourense, monitores/as e seguros

60 €inscrición

Page 2: Campamento de inverno DEF 1 - Grupo Scout ILEX 695scoutsourense.org/wp-content/uploads/2016/05/Campamento...Baixa Limia e Serra do Xurés. +info SCOUTS ASDE Title Campamento de inverno

F A I T E S C O U T C O M O Y U K A !A N U A R Y 5 T O J A N U A R Y 1 2

F R O M 9 A M T O 5 P M

Un montón de xogos, rutas, dinámicas,

talleres, e moitas risas compartidas con

novas amiizades e grandes experiencias

Aventuras adaptadas por grupos de idade

explorando a natureza do Parque Natural

Baixa Limia e Serra do Xurés. +info