Caminada-Pedalada Ruta de les colònies Triptic 2013

Click here to load reader

Embed Size (px)

Transcript of Caminada-Pedalada Ruta de les colònies Triptic 2013

  1. 1. 16aediciBaix BerguedAjuntament dAviAjuntament de BergaAjuntament de CasserresAjuntament de CercsAjuntamentde GaiAjuntament de GironellaAjuntament de NavsAjuntament dOlvanAjuntament de Puig-reigCreu Roja26 de maig de 2013Col.laborenOrganitzaRuta de lesColniesRuta de lesColniesaediciInformaci a la xarxaPUIG-REIGGIRONELLABERGACal RieraCal VidalCal PonsCal MaralCal CasesCal PratGuixarViladomiu VellViladomiu NouCal BassacsCal MetreLAmetlla de CasserresLa PlanaCal RosalWEBLOG CAMINADA PEDALADA PER LA RUTA DE LES COLNIEShttp://rutadelescolonies.blogspot.com/T CAMINADA PEDALADA PER LA RUTA DE LES COLONIESwitter:http://twitter.com/#!/rutacoloniesFacebook CAMINADA PEDALADA RUTA DE LES COLNIES:http://www.facebook.com/rutadelescoloniesFOTOS C ES ESAMINAD PEDALADhttp://www.flickr.com/photos/rutadelescoloniesFederacidAssociacionsde Vensdel BaixBerguedEn/NaCarrerPoblaciEdadTelfonCorreuelectrnicParticipovoluntriamentalaCaminadaPedaladaperlaRutadelesColniesdeldia2demaigde201iacceptoelreglament.63SignaturaCaminadaPedaladaPorteuemplenadaaquestabutlletapertalquelasortidasiguimsgil.Grciespercol.laborarhttp://www.slideshare.net/CaminadaPedaladaBUTLLETADINSCRIPCICAMINADAPEDALADAPERLARUTADELESCOLNIES16
  2. 2. El pagament anticipat a Catalunya Caixa jaconstar com a inscripci anticipada.Els pagaments anticipats shan defectuarabans del dia al nmero de24 de maigcompte corrent de Catalunya Caixa20 . . 0 2052 .13 6036 15. 200 47 Un sol ingrs potincloure diverses inscripcions. Caldr presentarel resguard de lingrs a la sortida.Per a qualsevol consulta podeu trucar al tel:660 480 612 93 425 30 75( )Eduard Frias o al(J. Huguet), via e-mail a les adrecesd daquest mateixInformaci a la xarxatrptic.- Caminada i pedalada no competitives. Lesbicicletes aniran per alguns trams alternatiusper evitar llocs de difcil accs.- Lorganitzaci no es fa responsable de capaccident que puguin patir els participants. Hihaur una unitat de la Creu Roja disponible pelspossibles trasllats.- Els ciclistes han de portar casc obliga-triament.- Els participants es comprometen a respectar elmedi natural que els envolta durant tot elrecorregut.- En cas de pluja es donar la sortida igualment.- Abans de la sortida els participants handomplir la butlleta dinscripci.- Si algun participant porta gos, ha danar lligat.- Fer la sortida suposa lacceptaci del presentreglament.-Tot all no especificat queda sota la decisi delorganitzaci.ReglamentPresentaci Inscripcions anticipadesLa caminada-pedalada t dues possibilitats desortida: Berga o Gironella. Tant ciclistes comcaminadors . Hi ha unacaben la ruta a Cal Rieraservei de transport opcional per ciclistes icaminadors des del punt darribada (CalRiera) als de sortida (Berga o Gironella), a les 7i a les 8 respectivament.Pedalada 30 KmCaminada 28 KmCaminada 20 KmLloc de sortidaBERGAInstitutGIRONELLAFont del BalHora830 a930730 a83012, 13, 14 i 15noms a les 12 h.(peatons)(bicicletes)10 h.30Aquest horaris es poden veure modificats silorganitzaci ho creu convenient.Per facilitar lorganitzaci de la Ruta de lesColnies, els horaris de sortida seran estrictes.Horaris i sortidaEn acabar la caminada-pedalada hi haurtransport opcional de retorn des del puntdarribada (Cal Riera) als de sortida(Gironella o Berga).Amb el segents horaris:Retorn de participantsSortidaSortidaCalGironellaRieraINSCRIPCIAUTOCAR8 euros4 euros 4 euros10 eurosFins el 24 de Maig el 26 de MaigPreusNO RETALLEM EL PATRIMONI DE LES COLNIES, PRESERVEM-LO.El 2005 la nostra Federaci dAssociacions deVens va impulsar unapetici a la Generalitat, amb el suport dels Ajuntaments i el ParcFluvial amb la finalitat daconseguir protecci per les colnies. El2007 aix es va traduir en un Pla director urbanstic (PDU) el qual varebre dels vens moltes al legacions que van ser majoritriament.desateses. En efecte, el PDU, elaborat en una conjuntura en quprevalia la construcci, basava la sostenibilitat en un augmentdesmesurat de nous habitatges (passant de mil a dos mil). Per altrabanda, el PDU no va ser dissenyat per protegir les colnies com es vaveure amb el projecte dobres aprovat al Guixar, el qual ha malmsgran part de la zona verda central (camp de futbol i horts). Per cert,en aquells moments cap dels organismes oficials, incls el ParcFluvial, no va donar suport als vens que havien demandat les obresals tribunals, ni van fer res per escoltar les seves raons. No obstant,molts dels que vreu participar en les caminades del 2010 i 2011vreu ser sensibles a la petici dels vens contra les obres i contra latanca que el juny del 2011 lAjuntament de Casserres sortint vainstal.lar enmig de la plaa del Guixar i vreu firmar en contradaquesta ignominiosa tanca. Ms de 800 firmes es van presentar altribunal acompanyant la demanda i, ves per on, el tribunal ha donatla ra als vens i ha declarat nul de ple dret el projecte dobres.Ara ha canviat la conjuntura econmica i ja ning somnia en noushabitatges ni en megaurbanitzacions, per aix no implica plegar-se de braos. Els vens, a qui tots els experts invoquen com els actorsms importants dun nucli habitat, pensem que es pot actuar afavor de les colnies fins i tot en temps de crisi.En primer lloc no fer ms mal i procurar que les colnies tinguin unavertadera protecci legal que nimpedeixi la seva destrucci.Aquesta protecci est en mans dels ajuntaments que haurien dedemanar que esdevinguin Bns culturals dinters local (BCIL) entota la seva extensi. Fer aquesta aprovaci no implica despeses,noms voluntat poltica i s per aqu on es comena.En segon lloc, demanarem una revisi del PDU de manera queshauria deliminar la previsi dhabitatges nous, doncs primer detot cal pensar en la rehabilitaci de molts dels actuals que estan enpssimes condicions i donen molt mala imatge al conjuntpatrimonialEn tercer lloc, els ajuntaments no haurien de deixar caure els edificissingulars que estan en mal estat. Ja vindr un dia que es podranrecuperar.Els vens de les associacions federades demanarem als ajuntamentsi Consell Comarcal que sadhereixin a aquest modest per factibleprograma de protecci. Recordem i fem nostre avui el que va dir unexalcalde: Les colnies shan de conservar tal com erenFederaci dAssociacions de Vens del Baix Bergued. Maig 2013