Calcul Apunts Jmaroca 1

Click here to load reader

 • date post

  08-Nov-2015
 • Category

  Documents

 • view

  51
 • download

  1

Embed Size (px)

description

apuntes de calculo muy buenos

Transcript of Calcul Apunts Jmaroca 1

 • CA`LCUL INFINITESIMAL

  Notes de Classe

  J. M. Aroca

  Departament de Matema`tica Aplicada IV,

  Universitat Polite`cnica de Catalunya

  e-mail:[email protected]

  http://www-ma4.upc.edu/~aroca

  Febrer de 2014

 • Index

  Notacio i bibliografia 7

  I Fonaments: conjunts nume`rics i successions 9

  1 Me`todes de demostracio 10

  1.1 Lo`gica, axiomes i teoremes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

  1.2 Demostracio directa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  1.3 Demostracio per contrarecproc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  1.4 Demostracio per reduccio a labsurd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

  1.5 Demostracio per induccio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

  2 Conjunts 14

  2.1 Conjunts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

  2.2 Operacions entre conjunts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

  2.3 Producte cartesia` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

  2.4 Relacions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

  2.5 Relacions dordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

  2.6 Funcions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

  2.7 Operacions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

  3 Conjunts nume`rics 18

  3.1 Els nombres naturals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

  3.2 Els nombres enters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

  3.3 Els nombres racionals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

  4 El cos dels nombres reals 22

  4.1 Estructura de cos ordenat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

  4.1.1 Estructura de cos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

  4.1.2 Relacio dordre total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

  4.2 Propietats dun cos ordenat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

  4.2.1 Valor absolut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

  1

 • 4.2.2 Intervals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

  4.2.3 Nombres racionals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

  4.3 Definicions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

  4.4 Successions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

  4.4.1 Lmit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

  4.4.2 Successions de Cauchy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

  4.4.3 Proposicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

  4.5 Intervals encaixats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

  4.6 Definicio axioma`tica de R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

  4.6.1 Propietat arquimediana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

  4.6.2 Teorema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

  4.6.3 Teorema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

  4.6.4 Teorema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

  4.6.5 Teorema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

  4.7 Subsuccessions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

  4.7.1 Teorema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

  4.7.2 Teorema de Bolzano-Weierstrass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

  4.8 Representacio decimal dels nombres reals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

  4.9 Numerabilitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

  5 Ca`lcul de lmits de successions 31

  5.1 Propietats del lmit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

  5.2 Lmits infinits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

  5.3 A`lgebra de lmits infinits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

  5.4 Resolucio dindeterminacions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

  5.4.1 Expressions racionals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

  5.4.2 Resta darrels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

  5.4.3 Indeterminacio 1. El nombre e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

  5.4.4 Un lmit trigonome`tric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

  5.4.5 Criteri dStolz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

  5.4.6 Mitjanes aritme`tiques i geome`triques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

  5.4.7 Arrel n-e`sima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

  5.4.8 Successions recurrents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

  6 Nombres complexos 39

  6.1 El cos dels nombres complexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

  6.2 Teorema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

  6.3 Conjugacio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

  6.4 Mo`dul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

  2

 • 6.5 Representacio geome`trica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

  6.6 Forma polar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

  6.7 Pote`ncies i arrels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

  6.8 Formules dEuler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

  6.9 Polinomis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

  6.10 Arrels de polinomis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

  6.11 Teorema fonamental de la`lgebra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

  6.12 Factoritzacio de polinomis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

  II Funcions reals. Ca`lcul duna variable 48

  7 Funcions a R 49

  7.1 Funcio real de variable real . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

  7.2 Domini duna funcio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

  7.3 Funcions injectives, exhaustives i bijectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

  7.4 Funcio inversa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

  7.5 Gra`fica duna funcio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

  7.6 Funcions elementals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

  7.7 Altres funcions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

  7.8 Operacions entre funcions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

  7.9 Simetries duna funcio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

  8 Lmit i continutat de funcions 58

  8.1 Definicio de lmit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

  8.2 Teorema (lmit per successions) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

  8.3 Lmits infinits i en linfinit. Definicions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

  8.4 Propietats del lmit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

  8.5 Lmits laterals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

  8.6 Teorema dels lmits laterals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

  8.7 A`lgebra de lmits infinits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

  8.8 Resolucio dindeterminacions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

  8.8.1 Expressions racionals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

  8.8.2 Resta darrels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

  8.8.3 Resta de logaritmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

  8.8.4 Indeterminacio 1. El nombre e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

  8.9 Continutat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

  8.10 Teorema (caracteritzacio de la continutat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

  8.11 Tipus de discontinutat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

  8.12 Propietats de les funcions contnues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

  3

 • 8.13 Continutat de les funcions elementals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

  8.14 Fites,