Càlcul analític cicle mitjà

of 121 /121
40 Càlcul analític Matemàtiques Càlcul analític Podem classificar les activitats de càlcul segons l’hemisferi cerebral que utilitzem per dur a ter- me el procés numèric: El càlcul global té lloc a la part dreta del cer- vell. El càlcul analític es dóna a la zona esquerra. En el càlcul global es processa la informació a partir d’imatges. Per exemple, si proposem el problema següent: – 2 pomes i 3 pomes, quantes pomes són? els alumnes el resoldran a partir d’imatges: veuran les pomes i després respondran. En aquest procés de resolució no hi ha una seqüèn- cia, la resposta es veu a l’instant. En el càlcul analític es processa la informació a partir de símbols numèrics. Si preguntem: – Quant fan 15 més 30? els alumnes ho resoldran amb processos de comptatge: sumaran primer les unitats i després les desenes; o amb mètodes més perfeccionats, com ara sumar primer 10 i 30 i, tot seguit, afe- gir-n’hi 5. Aquests processos són seqüenciats; al contrari dels globals, després es poden ex- plicar. Els alumnes, per poder dur a terme el càlcul ana- lític, han d’haver adquirit un gran nombre de des- treses. És necessari que tinguin un gran domi- ni del nostre sistema de numeració, i amb aquesta finalitat cal fer activitats com les següents: Comptar de manera ascendent i descendent d’un en un, de dos en dos, de tres en tres, etc. Determinar els nombres anterior i posterior d’una sèrie numèrica. Buscar la desena més pròxima. Buscar un nombre situat entre uns altres dos. Determinar el nombre més gran o el més pe- tit d’entre dos nombres. NIVELLS DE CÀLCUL ANALÍTIC DEL QUINZET Els nivells estan organitzats de menys dificultat a més. Tant la formulació de les preguntes de les acti- vitats com la resolució d’aquestes es fa oral- ment. La resposta es pot donar per escrit. És aconsellable fer dos nivells a la setmana.

Embed Size (px)

Transcript of Càlcul analític cicle mitjà

 • 40 Clcul analtic Matemtiques

  Clcul analtic

  Podem classificar les activitats de clcul segonslhemisferi cerebral que utilitzem per dur a ter-me el procs numric: El clcul global t lloc a la part dreta del cer-

  vell. El clcul analtic es dna a la zona esquerra.

  En el clcul global es processa la informaci apartir dimatges. Per exemple, si proposem elproblema segent:

  2 pomes i 3 pomes, quantes pomes sn?

  els alumnes el resoldran a partir dimatges:veuran les pomes i desprs respondran. Enaquest procs de resoluci no hi ha una seqn-cia, la resposta es veu a linstant.

  En el clcul analtic es processa la informaci apartir de smbols numrics. Si preguntem:

  Quant fan 15 ms 30?

  els alumnes ho resoldran amb processos decomptatge: sumaran primer les unitats i desprsles desenes; o amb mtodes ms perfeccionats,com ara sumar primer 10 i 30 i, tot seguit, afe-gir-nhi 5. Aquests processos sn seqenciats;al contrari dels globals, desprs es poden ex-plicar.

  Els alumnes, per poder dur a terme el clcul ana-ltic, han dhaver adquirit un gran nombre de des-treses. s necessari que tinguin un gran domi-ni del nostre sistema de numeraci, i amb aquestafinalitat cal fer activitats com les segents: Comptar de manera ascendent i descendent

  dun en un, de dos en dos, de tres en tres, etc. Determinar els nombres anterior i posterior

  duna srie numrica. Buscar la desena ms prxima. Buscar un nombre situat entre uns altres dos. Determinar el nombre ms gran o el ms pe-

  tit dentre dos nombres.

  NIVELLS DE CLCULANALTIC DELQUINZET

  Els nivells estan organitzats de menys dificultata ms.

  Tant la formulaci de les preguntes de les acti-vitats com la resoluci daquestes es fa oral-ment. La resposta es pot donar per escrit.

  s aconsellable fer dos nivells a la setmana.

 • Matemtiques Clcul analtic

  N61N

  om

  : D

  ata:

  101

  Estratgies numriques

  61.1.1. Digues el nombre anterior a:

  10 , 41 , 43 , 40 .

  61.1.2. Compta de tres en tres fins a 20 a partir de:

  2,

  12,

  61.1.3. Tria el nombre ms gran entre:

  13 i 3 23 i 22 43 i 23 13 i 22 43 i 53

  61.1.4. Digues el nombre ms a prop de 10:

  11 o 15 6 o 12 9 o 29 17 o 13 5 o 15

  61.1.5. Compta de 24 a 0:

  Estratgies de clcul

  Srie 61.2.1

  10 + 7 = 20 + 8 = 30 + 2 = 40 + 2 = 50 + 4 =

  50 + 3 = 40 + 5 = 30 + 8 = 20 + 9 = 10 + 8 =

  Srie 61.2.2

  10 + 2 = 18 + 2 = 16 + 3 = 14 + 4 = 12 + 5 =

  10 + 6 = 13 + 7 = 12 + 8 = 11 + 9 =

  Srie 61.2.3

  22 + 2 = 22 + 4 = 22 + 6 = 22 + 5 = 22 + 3 =

  22 + 9 = 22 + 7 = 22 + 8 = 22 + 0 = 22 + 1 =

  Srie 61.2.4

  20 + 5 = 40 + 4 = 30 + 2 = 10 + 3 = 50 + 5 =

  20 + 4 = 10 + 5 = 30 + 6 = 40 + 7 = 50 + 4 =

  Srie 61.2.5

  18 2 = 16 2 = 14 2 = 12 2 = 10 2 =

  11 2 = 13 2 = 15 2 = 17 2 = 19 2 =

 • Matemtiques Clcul analtic

  N62N

  om

  : D

  ata:

  102

  Estratgies numriques

  62.1.1. Digues el nombre anterior a:

  20 , 51 , 53 , 50 .

  62.1.2. Compta de tres en tres fins a 50 a partir de:

  24,

  34,

  62.1.3. Tria el nombre ms gran entre:

  15 i 5 25 i 35 45 i 25 15 i 35 45 i 55

  62.1.4. Digues el nombre ms a prop de 20:

  21 o 25 16 o 22 19 o 39 27 o 23 15 o 25

  62.1.5. Compta de 35 a 0:

  Estratgies de clcul

  Srie 62.2.1

  10 + 1 = 20 + 2 = 30 + 3 = 40 + 4 = 50 + 5 =

  50 + 1 = 40 + 2 = 30 + 3 = 20 + 4 = 10 + 5 =

  Srie 62.2.2

  20 + 1 = 28 + 2 = 26 + 3 = 24 + 4 = 22 + 5 =

  20 + 6 = 23 + 7 = 22 + 8 = 21 + 9 =

  Srie 62.2.3

  33 + 2 = 33 + 1 = 33 + 4 = 33 + 6 = 33 + 5 =

  33 + 3 = 33 + 0 = 33 + 7 = 33 + 8 = 33 + 9 =

  Srie 62.2.4

  20 + 3 = 40 + 2 = 30 + 1 = 10 + 4 = 50 + 3 =

  20 + 2 = 10 + 1 = 30 + 4 = 40 + 3 = 50 + 2 =

  Srie 62.2.5

  18 1 = 16 1 = 14 1 = 12 1 = 10 1 =

  11 1 = 13 1 = 15 1 = 17 1 = 19 1 =

 • Matemtiques Clcul analtic

  N63N

  om

  : D

  ata:

  103

  Estratgies numriques

  63.1.1. Digues dos nombres ms petits de:

  30 , 41 , 23 , 10 .

  63.1.2. Compta de tres en tres fins a 50 a partir de:

  21,

  33,

  63.1.3. Tria el nombre ms gran entre:

  13 i 23 23 i 33 43 i 23 13 i 33 43 i 53

  63.1.4. Digues si els nombres segents estan situats ms a prop de 10 o de 20:

  17 , 13 , 15 , 11 ,19 .

  63.1.5. Digues el nombre anterior i el posterior de:

  21 , 30 , 39 , 50 .

  Estratgies de clcul

  Srie 63.2.1

  1 + 1 = 2 + 2 = 3 + 3 = 4 + 4 = 5 + 5 =

  10 + 10 = 9 + 9 = 7 + 7 = 8 + 8 = 6 + 6 =

  Srie 63.2.2

  8 + 1 = 8 + 2 = 8 + 3 = 8 + 4 = 8 + 5 =

  8 + 6 = 8 + 7 = 8 + 8 = 8 + 9 = 8 + 0 =

  Srie 63.2.3

  20 + 2 = 10 + 1 = 30 + 4 = 40 + 6 = 50 + 5 =

  10 + 3 = 20 + 0 = 30 + 7 = 20 + 3 = 30 + 3 =

  Srie 63.2.4

  20 5 = 40 5 = 30 5 = 10 5 = 50 5 =

  20 10 = 10 10 = 30 10 = 40 10 = 50 10 =

  Srie 63.2.5

  1 1 = 2 1 = 3 1 = 4 1 = 5 1 =

  6 1 = 7 1 = 8 1 = 9 1 = 10 1 =

 • Matemtiques Clcul analtic

  N64N

  om

  : D

  ata:

  104

  Estratgies numriques

  64.1.1. Digues dos nombres ms grans de:

  30 , 41 , 23 , 10 .

  64.1.2. Compta de 50 a 0:

  64.1.3. Digues quin dels nombres s ms gran:

  14 i 41 25 i 52 13 i 31 23 i 32 43 i 34

  64.1.4. Digues si els nombres segents estan situats ms a prop de 20 o de 30:

  26 , 24 , 21 , 29 ,19 .

  64.1.5. Digues un nombre situat entre:

  21 i 27 , 30 i 37 , 19 i 20 , 29 i 32 .

  Estratgies de clcul

  Srie 64.2.1

  13 + 1 = 13 + 2 = 13 + 3 = 13 + 4 = 13 + 5 =

  14 + 1 = 14 + 3 = 14 + 5 = 14 + 2 = 14 + 6 =

  Srie 64.2.2

  20 + 5 = 10 + 5 = 40 + 5 = 30 + 5 = 50 + 5 =

  20 + 7 = 10 + 7 = 30 + 7 = 50 + 7 = 10 + 6 =

  Srie 64.2.3

  1 + 2 = 10 + 20 = 1 + 4 = 10 + 40 = 3 + 2 =

  30 + 20 = 4 + 1 = 40 + 10 = 30 + 10 = 3 + 1 =

  Srie 64.2.4

  15 5 = 45 5 = 35 5 = 5 5 = 25 5 =

  55 5 = 16 6 = 46 6 = 36 6 = 26 6 =

  Srie 64.2.5

  10 1 = 12 2 = 13 3 = 14 4 = 13 4 =

  11 2 = 10 2 = 12 3 = 11 3 = 10 3 =

 • Matemtiques Clcul analtic

  N65N

  om

  : D

  ata:

  105

  Estratgies numriques

  65.1.1. Digues el nombre anterior i el posterior dels nombres:

  20 , 40 , 50 , 30 .

  65.1.2. Compta de dos en dos de 30 a 0.

  65.1.3. Digues quin s el nombre ms gran entre:

  14 i 24 35 i 45 23 i 33 44 i 54 12 i 22

  65.1.4. Digues si els nombres segents estan situats ms a prop de 30 o de 40:

  32 , 31 , 34 , 33 ,36 .

  65.1.5. Digues el doble de:

  3 , 5 , 7 , 2 , 8 .

  Estratgies de clcul

  Srie 65.2.1

  9 + 1 = 8 + 2 = 7 + 3 = 9 + 4 = 8 + 5 =

  7 + 1 = 9 + 3 = 8 + 4 = 7 + 5 = 6 + 1 =

  Srie 65.2.2

  12 + 3 = 12 + 1 = 12 + 0 = 12 + 7 = 12 + 5 =

  12 + 2 = 12 + 4 = 12 + 6 = 12 + 8 = 12 + 9 =

  Srie 65.2.3

  10 + 5 = 10 + 10 = 20 + 10 = 20 + 5 = 30 + 5 =

  Srie 65.2.4

  15 5 = 15 10 = 35 10 = 35 5 = 25 5 =

  25 10 = 55 10 = 55 5 = 45 5 = 45 10 =

  Srie 65.2.5

  19 4 = 18 7 = 19 8 = 18 4 = 19 7 =

  20 8 = 20 4 = 17 7 = 18 8 = 17 4 =

 • Matemtiques Clcul analtic

  N66N

  om

  : D

  ata:

  106

  Estratgies numriques

  66.1.1. Digues el nombre anterior i el posterior dels nombres:

  17 , 27 , 39 , 49 .

  66.1.2. Compta de dos en dos de 20 a 50.

  66.1.3. Digues quin s el nombre ms petit entre els nombres:

  15 i 25 33 i 43 24 i 34 43 i 53 19 i 29

  66.1.4. Digues si els nombres segents estan situats ms a prop de 40 o de 50:

  49 , 43 , 48 , 44 ,47 .

  66.1.5. Digues el triple de:

  3 , 5 , 1 , 2 .

  Estratgies de clcul

  Srie 66.2.1

  19 + 1 = 12 + 2 = 17 + 3 = 11 + 4 = 18 + 5 =

  10 + 1 = 15 + 3 = 13 + 4 = 14 + 5 = 16 + 1 =

  Srie 66.2.2

  11 + 3 = 11 + 1 = 11 + 0 = 11 + 8 = 11 + 5 =

  11 + 2 = 11 + 4 = 11 + 6 = 11 + 7 = 11 + 9 =

  Srie 66.2.3

  10 5 = 10 10 = 20 10 = 20 5 = 30 5 =

  Srie 66.2.4

  8 5 = 18 5 = 5 5 = 15 5 = 6 5 =

  26 5 = 9 5 = 29 5 = 7 5 = 37 5 =

  Srie 66.2.5

  10 + 40 = 20 + 30 = 30 + 10 = 40 + 10 = 30 + 20 =

  20 + 20 = 30 + 30 = 10 + 30 = 10 + 40 = 30 + 30 =

 • Matemtiques Clcul analtic

  N67N

  om

  : D

  ata:

  107

  Estratgies numriques

  67.1.1. Digues el nombre anterior a:

  21 , 50 , 59 , 40 .

  67.1.2. Compta de dos en dos de 49 a 0.

  67.1.3. Digues quin s el nombre ms gran entre els nombres:

  25 i 35 43 i 48 34 i 54 56 i 53 41 i 29

  67.1.4. Digues el nombre que hi ha entre:

  45 i 47 , 36 i 38 , 24 i 26 , 49 i 51 , 31 i 33 .

  67.1.5. Digues quina s la desena que tenen ms a prop els nombres:

  33 , 59 , 18 , 42 , 51 .

  Estratgies de clcul

  Srie 67.2.1

  39 + 10 = 22 + 10 = 17 + 10 = 21 + 10 = 38 + 10 =

  40 + 10 = 35 + 10 = 23 + 10 = 44 + 10 = 36 + 10 =

  Srie 67.2.2

  5 + 3 = 15 + 3 = 5 + 5 = 15 + 5 = 5 + 2 =

  15 + 2 = 5 + 4 = 15 + 4 = 5 + 6 = 15 + 6 =

  Srie 67.2.3

  52 2 = 56 2 = 53 2 = 59 2 = 58 2 =

  60 2 = 55 2 = 54 2 = 50 2 = 40 2 =

  Srie 67.2.4

  18 + 5 = 28 + 5 = 15 + 5 = 25 + 5 = 16 + 5 =

  26 + 5 = 19 + 5 = 29 + 5 = 17 + 5 = 27 + 5 =

  Srie 67.2.5

  10 + 45 = 25 + 30 = 30 + 15 = 40 + 10 = 35 + 20 =

  20 + 20 = 30 + 35 = 15 + 30 = 10 + 40 = 10 + 35 =

 • Matemtiques Clcul analtic

  N68N

  om

  : D

  ata:

  108

  Estratgies numriques

  68.1.1. Digues el nombre posterior a:

  31 , 57 , 48 , 19 .

  68.1.2. Compta de dos en dos de 59 a 39.

  68.1.3. Digues quin s el nombre ms petit entre els nombres:

  45 i 55 33 i 37 24 i 13 16 i 27 51 i 39

  68.1.4. Digues el nombre que hi ha entre:

  52 i 54 , 27 i 29 , 30 i 32 , 58 i 60 , 36 i 38 .

  68.1.5. Compta de tres en tres de 22 a 60.

  Estratgies de clcul

  Srie 68.2.1

  9 + 6 = 2 + 6 = 7 + 6 = 1 + 6 = 3 + 6 =

  4 + 6 = 5 + 6 = 0 + 6 = 8 + 6 = 6 + 6 =

  Srie 68.2.2

  6 + 4 = 16 + 4 = 4 + 3 = 14 + 3 = 1 + 5 =

  11 + 5 = 2 + 2 = 12 + 2 = 7 + 1 = 17 + 1 =

  Srie 68.2.3

  34 3 = 44 4 = 23 3 = 29 8 = 60 1 =

  49 7 = 56 5 = 23 2 = 25 5 = 35 5 =

  Srie 68.2.4

  12 + 4 = 14 + 4 = 18 + 4 = 14 + 4 = 17 + 4 =

  24 + 4 = 17 + 4 = 28 + 4 = 16 + 4 = 36 + 4 =

  Srie 68.2.5

  22 + 5 = 12 + 3 = 33 + 5 = 40 + 1 = 46 + 2 =

  32 + 2 = 30 + 5 = 15 + 3 = 12 + 4 = 14 + 5 =

 • Matemtiques Clcul analtic

  N69N

  om

  : D

  ata:

  109

  Estratgies numriques

  69.1.1. Digues el nombre anterior a:

  24 , 51 , 59 , 60 .

  69.1.2. Compta de 37 a 57 de dos en dos.

  69.1.3. Digues quin s el nombre ms gran entre els dos nombres:

  35 i 60 23 i 48 56 i 59 37 i 45 32 i 23

  69.1.4. Digues el nombre que hi ha entre:

  52 i 54 , 27 i 29 , 30 i 32 , 58 i 60 , 36 i 38 .

  69.1.5. Digues el nombre anterior i el posterior dels nombres:

  28 , 33 , 46 , 53 , 19 .

  Estratgies de clcul

  Srie 69.2.1

  5 + 5 = 10 + 10 = 15 + 15 = 20 + 20 = 25 + 25 =

  10 + 5 = 5 + 20 = 10 + 20 = 5 + 15 = 10 + 15 =

  Srie 69.2.2

  12 + 4 = 22 + 4 = 32 + 4 = 42 + 5 = 52 + 5 =

  13 + 5 = 23 + 4 = 33 + 4 = 43 + 3 = 53 + 3 =

  Srie 69.2.3

  50 9 = 40 9 = 30 9 = 20 9 = 10 9 =

  50 7 = 40 7 = 30 7 = 30 6 = 20 6 =

  Srie 69.2.4

  6 + 2 = 6 + 4 = 6 + 3 = 6 + 0 = 6 + 1 =

  6 + 9 = 6 + 5 = 6 + 7 = 6 + 6 = 6 + 8 =

  Srie 69.2.5

  12 + 5 = 12 + 3 = 13 + 5 = 10 + 1 = 16 + 2 =

  12 + 4 = 10 + 5 = 15 + 3 = 12 + 4 = 14 + 5 =

 • Matemtiques Clcul analtic

  N70N

  om

  : D

  ata:

  110

  Estratgies numriques

  70.1.1. Digues el nombre posterior a:

  53 , 12 , 69 , 60 .

  70.1.2. Compta de 36 a 66 de dos en dos.

  70.1.3. Digues quin s el nombre ms gran entre els dos nombres:

  65 i 60 23 i 70 34 i 43 61 i 16 50 i 60

  70.1.4. Digues el nombre que hi ha entre:

  32 i 34 , 57 i 59 , 60 i 62 , 38 i 30 , 46 i 48 .

  70.1.5. Digues quina s la desena ms propera a:

  38 , 45 , 52 , 69 , 25 .

  Estratgies de clcul

  Srie 70.2.1

  15 + 25 = 10 + 10 = 15 + 15 = 20 + 20 = 25 + 15 =

  10 + 25 = 15 + 40 = 10 + 30 = 15 + 35 = 10 + 45 =

  Srie 70.2.2

  12 + 7 = 12 + 8 = 12 + 9 = 12 + 5 = 12 + 6 =

  12 + 3 = 12 + 4 = 12 + 2 = 12 + 0 = 12 + 1 =

  Srie 70.2.3

  10 8 = 60 7 = 30 8 = 30 7 = 20 8 =

  20 7 = 60 8 = 10 7 = 10 6 = 20 6 =

  Srie 70.2.4

  7 + 2 = 7 + 4 = 7 + 3 = 7 + 0 = 7 + 1 =

  7 + 9 = 7 + 5 = 7 + 7 = 7 + 6 = 7 + 8 =

  Srie 70.2.5

  10 + 5 = 15 + 3 = 20 + 5 = 25 + 1 = 30 + 2 =

  35 + 4 = 40 + 5 = 45 + 3 = 50 + 4 = 55 + 5 =

 • Matemtiques Clcul analtic

  N71N

  om

  : D

  ata:

  111

  Estratgies numriques

  71.1.1. Digues el nombre anterior i el posterior de:

  62 , 12 , 52 , 32 .

  71.1.2. Compta de dos en dos fins a 70 a partir de:

  35,

  45,

  71.1.3. Tria el nombre ms petit entre:

  16 o 61 41 o 14 63 o 36 25 o 52 62 o 26

  71.1.4. Digues el doble de:

  20 , 10 , 30 .

  71.1.5. Digues la meitat de:

  40 , 60 , 80 .

  Estratgies de clcul

  Srie 71.2.1

  1 + 1 = 2 + 2 = 3 + 3 = 4 + 4 = 5 + 5 =

  61 + 1 = 62 + 2 = 63 + 3 = 64 + 4 = 65 + 5 =

  Srie 71.2.2

  60 + 1 = 60 + 2 = 60 + 3 = 60 + 4 = 60 + 5 =

  60 + 6 = 60 + 7 = 60 + 8 = 60 + 9 = 60 + 10 =

  Srie 71.2.3

  13 + 2 = 63 + 2 = 15 + 2 = 65 + 2 = 18 +2 =

  Srie 71.2.4

  67 + 1 = 64 + 1 = 62 + 1 = 68 + 1 = 65 + 1 =

  60 + 1 = 61 + 1 = 63 + 1 = 69 + 1 = 66 + 1 =

  Srie 71.2.5

  68 1 = 66 1 = 64 1 = 62 1 = 60 1 =

  61 1 = 63 1 = 65 1 = 67 1 = 69 1 =

 • Matemtiques Clcul analtic

  N72N

  om

  : D

  ata:

  112

  Estratgies numriques

  72.1.1. Digues el nombre anterior a:

  71 , 61 , 63 , 61 .

  72.1.2. Compta de tres en tres fins a 71 a partir de:

  64,

  54,

  72.1.3. Tria el nombre ms gran entre:

  65 i 15 35 i 45 45 i 65 65 i 35 35 i 55

  72.1.4. Digues el nombre ms a prop de 31:

  31 o 35 66 o 36 69 o 49 37 o 53 45 o 35

  72.1.5. Compta de 71 a 45:

  Estratgies de clcul

  Srie 72.6.1

  51 + 1 = 61 + 6 = 61 + 3 = 51 + 4 = 31 + 5 =

  41 + 1 = 61 + 6 = 11 + 3 = 61 + 4 = 31 + 5 =

  Srie 72.6.2

  61 + 1 = 68 + 2 = 66 + 3 = 64 + 4 = 66 + 5 =

  61 + 6 = 63 + 7 = 62 + 8 = 61 + 9 = 62 + 9 =

  Srie 72.6.3

  53 + 6 = 53 + 1 = 53 + 4 = 53 + 6 = 53 + 5 =

  53 + 3 = 53 + 2 = 53 + 7 = 53 + 8 = 53 + 9 =

  Srie 72.6.4

  61 + 3 = 41 + 6 = 31 + 1 = 11 + 4 = 51 + 3 =

  61 + 6 = 11 + 1 = 31 + 4 = 41 + 3 = 51 + 6 =

  Srie 72.6.5

  28 1 = 26 1 = 24 1 = 26 1 = 21 1 =

  20 1 = 23 1 = 25 1 = 27 1 = 29 1 =

 • Matemtiques Clcul analtic

  N73N

  om

  : D

  ata:

  113

  Estratgies numriques

  73.1.1. Digues dos nombres ms petits que:

  70 , 11 , 43 , 60 .

  73.1.2. Compta de tres en tres fins a 50 a partir de:

  31,

  43,

  73.1.3. Tria el nombre ms gran entre:

  63 i 26 24 i 42 45 i 54 43 i 34 63 i 36

  73.1.4. Digues si els nombres segents estan situats ms a prop de 20 o de 30:

  27 , 23 , 25 , 21 ,29 .

  73.1.5. Digues el nombre anterior i el posterior de:

  31 , 40 , 69 , 60 .

  Estratgies de clcul

  Srie 73.2.1

  1 + 1 = 2 + 2 = 3 + 3 = 4 + 4 = 5 + 5 =

  10 + 10 = 20 + 20 = 30 + 30 = 11 + 11 = 15 + 15 =

  Srie 73.2.2

  58 + 1 = 58 + 2 = 58 + 3 = 58 + 4 = 58 + 5 =

  58 + 6 = 58 + 7 = 58 + 8 = 58 + 0 = 58 + 9 =

  Srie 73.2.3

  60 + 2 = 50 + 1 = 20 + 4 = 30 + 6 = 50 + 5 =

  60 + 3 = 40 + 0 = 60 + 7 = 60 + 4 = 50 + 4 =

  Srie 73.2.4

  60 5 = 40 5 = 70 5 = 20 5 = 50 5 =

  20 10 = 40 10 = 60 10 = 40 10 = 70 10 =

  Srie 73.2.5

  61 1 = 62 1 = 63 1 = 64 1 = 65 1 =

  66 1 = 67 1 = 68 1 = 69 1 = 70 1 =

 • Matemtiques Clcul analtic

  N74N

  om

  : D

  ata:

  114

  Estratgies numriques

  74.1.1. Digues dos nombres ms grans que:

  40 , 50 , 60 , 65 .

  74.1.2. Compta fins a 70 a partir de:

  52,

  61,

  74.1.3. Digues quin dels nombres s ms gran:

  64 i 46 35 i 53 63 i 36 53 i 35 43 i 34

  74.1.4. Digues si els nombres segents estan situats ms a prop de 30 o de 40:

  36 , 34 , 31 , 39 , 29 .

  74.1.5. Digues un nombre situat entre:

  51 i 57 , 60 i 67 , 49 i 60 , 69 i 62 .

  Estratgies de clcul

  Srie 74.2.1

  43 + 1 = 43 + 2 = 43 + 3 = 43 + 4 = 43 + 5 =

  44 + 1 = 44 + 3 = 44 + 5 = 44 + 2 = 44 + 6 =

  Srie 74.2.2

  20 + 8 = 60 + 7 = 40 + 6 = 30 + 5 = 40 + 4 =

  30 + 3 = 10 + 2 = 20 + 1 = 60 + 5 = 30 + 6 =

  Srie 74.2.3

  15 + 20 = 10 + 20 = 12 + 40 = 10 + 40 = 32 + 20 =

  30 + 20 = 43 + 10 = 60 + 10 = 20 + 20 = 30 + 30 =

  Srie 74.2.4

  65 5 = 35 5 = 45 5 = 15 5 = 25 5 =

  55 5 = 66 6 = 36 6 = 16 6 = 56 6 =

  Srie 74.2.5

  60 1 = 62 2 = 63 3 = 64 4 = 63 4 =

  61 2 = 60 2 = 62 3 = 61 3 = 60 3 =

 • Matemtiques Clcul analtic

  N75N

  om

  : D

  ata:

  115

  Estratgies numriques

  75.1.1. Digues el nombre anterior i el posterior de:

  60 , 50 , 70 , 10 .

  75.1.2. Compta de dos en dos de 50 a 10.

  75.1.3. Digues quin s el nombre ms gran entre:

  64 i 46 45 i 54 63 i 36 54 i 64 42 i 32

  75.1.4. Digues si els nombres segents estan situats ms a prop de 40 o de 50:

  42 , 41 , 44 , 43 , 46 .

  75.1.5. Digues el doble de:

  30 , 25 , 10 , 20 .

  Estratgies de clcul

  Srie 75.2.1

  69 + 1 = 68 + 2 = 67 + 3 = 69 + 4 = 68 + 5 =

  67 + 1 = 69 + 3 = 68 + 4 = 67 + 5 = 66 + 1 =

  Srie 75.2.2

  22 + 3 = 22 + 1 = 22 + 0 = 22 + 7 = 22 + 5 =

  22 + 2 = 22 + 4 = 22 + 6 = 22 + 8 = 22 + 9 =

  Srie 75.2.3

  10 + 15 = 40 + 10 = 30 + 10 = 20 + 15 = 30 + 15 =

  30 + 10 = 60 + 10 = 25 + 15 = 15 + 20 = 40 + 15 =

  Srie 75.2.4

  65 5 = 25 10 = 65 10 = 55 5 = 45 5 =

  70 10 = 55 10 = 25 5 = 35 5 = 40 10 =

  Srie 75.2.5

  29 4 = 28 7 = 29 8 = 28 4 = 29 7 =

  30 8 = 30 4 = 27 7 = 28 8 = 27 4 =

 • Matemtiques Clcul analtic

  N76N

  om

  : D

  ata:

  116

  Estratgies numriques

  76.1.1. Digues el nombre anterior i el posterior de:

  67 , 57 , 49 , 59 .

  76.1.2. Compta de dos en dos de 30 a 70.

  76.1.3. Digues quin s el nombre ms petit entre els nombres:

  65 i 45 33 i 63 34 i 24 43 i 63 39 i 29

  76.1.4. Digues si els nombres segents estan situats ms a prop de 50 o de 60:

  59 , 53 , 58 , 54 , 57 .

  76.1.5. Digues el triple de:

  4 , 5 , 10 , 2 , 1 .

  Estratgies de clcul

  Srie 76.2.1

  39 + 1 = 32 + 2 = 37 + 3 = 31 + 4 = 38 + 5 =

  30 + 1 = 35 + 3 = 33 + 4 = 34 + 5 = 36 + 1 =

  Srie 76.2.2

  31 + 3 = 31 + 1 = 31 + 0 = 31 + 8 = 31 + 5 =

  31 + 2 = 31 + 4 = 31 + 6 = 31 + 7 = 31 + 9 =

  Srie 76.2.3

  30 15 = 30 10 = 20 10 = 20 15 = 30 5 =

  30 30 = 40 30 = 50 30 = 50 15 = 40 5 =

  Srie 76.2.4

  8 6 = 38 6 = 6 6 = 16 6 = 6 6 =

  26 6 = 9 6 = 29 6 = 7 6 = 37 6 =

  Srie 76.2.5

  60 40 = 40 30 = 30 10 = 40 10 = 30 20 =

  60 20 = 50 30 = 40 20 = 60 30 = 70 30 =

 • Matemtiques Clcul analtic

  N77N

  om

  : D

  ata:

  117

  Estratgies numriques

  77.1.1. Digues el nombre anterior a:

  61 , 50 , 69 , 70 .

  77.1.2. Compta de dos en dos de 69 a 20.

  77.1.3. Digues quin s el nombre ms gran entre els nombres:

  65 i 56 46 i 68 45 i 54 62 i 26 41 i 14

  77.1.4. Digues el nombre que hi ha entre:

  65 i 67 , 56 i 58 , 54 i 56 , 69 i 61 , 51 i 53 .

  77.1.5. Digues quina s la desena que tenen ms a prop els nombres:

  63 , 69 , 58 , 52 , 61 .

  Estratgies de clcul

  Srie 77.2.1

  39 + 20 = 22 + 20 = 37 + 20 = 21 + 20 = 38 + 20 =

  40 + 20 = 35 + 20 = 23 + 20 = 44 + 20 = 36 + 20 =

  Srie 77.2.2

  25 + 3 = 15 + 3 = 25 + 5 = 15 + 5 = 25 + 2 =

  15 + 2 = 25 + 4 = 15 + 4 = 25 + 6 = 15 + 6 =

  Srie 77.2.3

  62 2 = 66 2 = 63 2 = 69 2 = 68 2 =

  70 2 = 65 2 = 64 2 = 68 8 = 68 4 =

  Srie 77.2.4

  28 + 4 = 18 + 4 = 15 + 4 = 25 + 4 = 16 + 4 =

  26 + 4 = 19 + 4 = 29 + 4 = 17 + 4 = 37 + 4 =

  Srie 77.2.5

  30 15 = 45 20 = 30 15 = 70 20 = 45 20 =

  30 15 = 40 10 = 25 15 = 50 15 = 40 35 =

 • Matemtiques Clcul analtic

  N78N

  om

  : D

  ata:

  118

  Estratgies numriques

  78.1.1. Digues el nombre que ve darrere del nombre:

  51 , 67 , 58 , 69 .

  78.1.2. Compta de dos en dos de 69 a 39.

  78.1.3. Digues quin s el nombre ms petit entre els nombres:

  65 i 65 43 i 47 34 i 23 26 i 37 61 i 49

  78.1.4. Digues el nombre que hi ha entre:

  62 i 64 , 47 i 49 , 50 i 52 , 68 i 70 , 56 i 58 .

  78.1.5. Compta de 42 a 70 de tres en tres.

  Estratgies de clcul

  Srie 78.2.1

  19 + 6 = 12 + 6 = 17 + 6 = 11 + 6 = 13 + 6 =

  14 + 6 = 15 + 6 = 10 + 6 = 18 + 6 = 16 + 6 =

  Srie 78.2.2

  5 + 4 = 15 + 4 = 3 + 3 = 13 + 3 = 2 + 5 =

  12 + 5 = 5 + 2 = 15 + 2 = 6 + 2 = 16 + 2 =

  Srie 78.2.3

  64 3 = 64 4 = 53 3 = 59 8 = 60 1 =

  Srie 78.2.4

  12 + 3 = 14 + 3 = 18 + 3 = 14 + 3 = 17 + 3 =

  24 + 3 = 17 + 3 = 28 + 3 = 16 + 3 = 36 + 3 =

  Srie 78.2.5

  62 + 5 = 52 + 3 = 43 + 5 = 30 + 1 = 26 + 2 =

  12 + 2 = 30 + 5 = 65 + 3 = 52 + 4 = 24 + 5 =

 • Matemtiques Clcul analtic

  N79N

  om

  : D

  ata:

  119

  Estratgies numriques

  79.1.1. Digues el nombre anterior a:

  64 , 61 , 49 , 50 .

  79.1.2. Compta de 37 a 67 de dos en dos.

  79.1.3. Digues quin s el nombre ms gran entre els dos nombres:

  45 i 70 33 i 58 66 i 69 57 i 55 62 i 63

  79.1.4. Digues el nombre que hi ha entre:

  62 i 64 , 37 i 39 , 40 i 42 , 68 i 70 , 46 i 48 .

  79.1.5. Digues el nombre anterior i el posterior a:

  68 , 63 , 56 , 53 , 69

  Estratgies de clcul

  Srie 79.2.1

  15 + 15 = 10 + 10 = 10 + 15 = 20 + 20 = 25 + 15 =

  20 + 15 = 15 + 20 = 10 + 20 = 15 + 25 = 25 + 15 =

  Srie 79.2.2

  12 + 5 = 22 + 5 = 32 + 5 = 42 + 6 = 52 + 6 =

  13 + 6 = 23 + 3 = 33 + 3 = 43 + 7 = 53 + 7 =

  Srie 79.2.3

  50 8 = 40 8 = 60 8 = 20 8 = 60 6 =

  50 6 = 40 6 = 30 6 = 10 8 = 20 6 =

  Srie 79.2.4

  60 + 2 = 60 + 4 = 60 + 3 = 60 + 0 = 60 + 1 =

  60 + 9 = 60 + 5 = 60 + 7 = 60 + 6 = 60 + 8 =

  Srie 79.2.5

  14 + 5 = 14 + 3 = 12 + 5 = 12 + 1 = 18 + 2 =

  18 + 4 = 11 + 5 = 11 + 3 = 13 + 4 = 13 + 5 =

 • Matemtiques Clcul analtic

  N80N

  om

  : D

  ata:

  120

  Estratgies numriques

  80.1.1. Digues el nombre posterior a:

  73 , 42 , 59 , 80 .

  80.1.2. Compta de 26 a 76 de dos en dos.

  80.1.3. Digues quin s el nombre ms gran entre els dos nombres:

  75 i 70 33 i 60 64 i 46 67 i 76 60 i 80

  80.1.4. Digues el nombre que hi ha entre:

  42 i 44 , 67 i 69 , 70 i 72 , 48 i 40 , 56 i 58 .

  80.1.5. Digues quina s la desena ms propera a:

  48 , 55 , 62 , 79 , 35 .

  Estratgies de clcul

  Srie 80.2.1

  25 + 25 = 20 + 10 = 25 + 15 = 30 + 20 = 35 + 15 =

  20 + 25 = 25 + 40 = 20 + 30 = 25 + 35 = 20 + 45 =

  Srie 80.2.2

  22 + 7 = 22 + 8 = 22 + 9 = 22 + 5 = 22 + 6 =

  22 + 3 = 22 + 4 = 22 + 2 = 22 + 0 = 22 + 1 =

  Srie 80.2.3

  80 8 = 50 7 = 30 8 = 10 7 = 70 8 =

  60 7 = 40 8 = 20 7 =

  Srie 80.2.4

  17 + 2 = 17 + 4 = 17 + 3 = 17 + 0 = 17 + 1 =

  17 + 9 = 17 + 5 = 17 + 7 = 17 + 6 = 17 + 8 =

  Srie 80.2.5

  20 + 5 = 25 + 3 = 10 + 5 = 15 + 1 = 20 + 2 =

  25 + 4 = 50 + 5 = 55 + 3 = 60 + 4 = 65 + 5 =

 • Matemtiques Clcul analtic

  N81N

  om

  : D

  ata:

  121

  Estratgies numriques

  81.1.1. Digues el nombre anterior i el posterior de:

  72 , 62 , 42 , 52 .

  81.1.2. Compta de dos en dos fins a 80 a partir de:

  65,

  75,

  81.1.3. Tria el nombre ms petit entre:

  76 o 67 51 o 15 73 o 37 35 o 53 73 o 37

  81.1.4. Digues el doble de:

  10 , 30 , 40 .

  81.1.5. Digues la meitat de :

  80 , 40 , 20 .

  Estratgies de clcul

  Srie 81.2.1

  5 + 5 = 65 + 5 = 4 + 4 = 64 + 4 = 3 + 3 =

  63 + 3 = 1 + 1 = 61 + 1 = 2 + 2 = 62 + 2 =

  Srie 81.2.2

  71 + 1 = 71 + 2 = 71 + 3 = 71 + 4 = 71 + 5 =

  71 + 6 = 71 + 7 = 71 + 8 = 71 + 9 = 71 + 0 =

  Srie 81.2.3

  13 + 5 = 63 + 5 = 15 + 5 = 65 + 5 = 18 + 5 =

  68 + 5 = 15 + 5 = 65 + 5 = 64 + 5 = 38 + 5 =

  Srie 81.2.4

  77 + 2 = 74 + 2 = 72 + 2 = 78 + 2 = 75 + 2 =

  70 + 2 = 71 + 2 = 73 + 2 = 79 + 2 = 76 + 2 =

  Srie 81.2.5

  68 2 = 66 2 = 64 2 = 62 2 = 60 2 =

  61 2 = 63 2 = 65 2 = 67 2 = 69 2 =

 • Matemtiques Clcul analtic

  N82N

  om

  : D

  ata:

  122

  Estratgies numriques

  82.1.1. Digues el nombre anterior a:

  81 , 71 , 53 , 41 .

  82.1.2. Compta de tres en tres a partir de:

  64,

  74,

  82.1.3. Tria el nombre ms gran entre:

  75 i 75 65 i 65 55 i 65 65 i 75 25 i 45

  82.1.4. Digues el nombre ms a prop de 41:

  41 o 45 56 o 35 39 o 59 47 o 33 45 o 25

  82.1.5. Compta de 81 a 43 :

  Estratgies de clcul

  Srie 82.6.1

  52 + 1 = 62 + 6 = 62 + 3 = 52 + 4 = 32 + 5 =

  42 + 2 = 62 + 6 = 22 + 3 = 62 + 4 = 32 + 5 =

  Srie 82.6.2

  71 + 1 = 78 + 2 = 76 + 3 = 74 + 4 = 76 + 5 =

  71 + 6 = 73 + 7 = 72 + 8 = 71 + 9 = 71 + 8 =

  Srie 82.6.3

  72 + 6 = 72 + 1 = 72 + 4 = 72 + 6 = 72 + 5 =

  Srie 82.6.4

  65 + 3 = 45 + 6 = 35 + 1 = 15 + 4 = 55 + 3 =

  65 + 6 = 15 + 1 = 35 + 4 = 45 + 3 = 55 + 6 =

  Srie 82.6.5

  38 2 = 36 2 = 34 2 = 36 2 = 31 2 =

  30 2 = 33 2 = 35 2 = 37 2 = 39 2 =

 • Matemtiques Clcul analtic

  N83N

  om

  : D

  ata:

  123

  Estratgies numriques

  83.1.1. Digues dos nombres ms petits que:

  80 , 21 , 53 , 70 .

  83.1.2. Compta de tres en tres fins a 80 a partir de:

  51,

  63,

  83.1.3. Tria el nombre ms gran entre:

  73 i 76 74 i 46 55 i 34 23 i 35 67 i 76

  83.1.4. Digues si els nombres segents estan situats ms a prop de 30 o de 40:

  37 , 33 , 35 , 31 ,39 .

  83.1.5. Digues el nombre anterior i el posterior de:

  61 , 70 , 59 , 70 .

  Estratgies de clcul

  Srie 83.2.1

  21 + 1 = 22 + 2 = 23 + 3 = 24 + 4 = 25 + 5 =

  21 + 10 = 22 + 20 = 23 + 30 = 24 + 40 = 25 + 50 =

  Srie 83.2.2

  62 + 1 = 62 + 2 = 62 + 3 = 62 + 4 = 62 + 5 =

  62 + 6 = 62 + 7 = 62 + 8 = 62 + 0 = 62 + 9 =

  Srie 83.2.3

  50 + 20 = 50 + 10 = 20 + 40 = 10 + 60 = 50 + 30 =

  40 + 30 = 40 + 10 = 60 + 20 = 10 + 50 = 30 + 20 =

  Srie 83.2.4

  40 5 = 20 5 = 30 5 = 10 5 = 20 5 =

  40 10 = 20 10 = 50 10 = 30 10 = 60 10 =

  Srie 83.2.5

  60 2 = 62 2 = 63 2 = 64 2 = 65 2 =

  66 2 = 67 2 = 68 2 = 69 2 = 70 2 =

 • Matemtiques Clcul analtic

  N84N

  om

  : D

  ata:

  124

  Estratgies numriques

  84.1.1. Digues dos nombres ms grans que:

  56 , 70 , 43 , 74 .

  84.1.2. Compta fins a 80 a partir de:

  63,

  47,

  84.1.3. Digues quin dels nombres s ms gran:

  74 i 47 45 i 54 73 i 37 63 i 36 23 i 32

  84.1.4. Digues si els nombres segents estan situats ms a prop de 40 o de 50:

  46 , 44 , 41 , 49 , 49 .

  84.1.5. Digues un nombre situat entre:

  71 i 77 , 70 i 77 , 59 i 50 , 68 i 66 .

  Estratgies de clcul

  Srie 84.2.1

  73 + 1 = 73 + 2 = 73 + 3 = 73 + 4 = 73 + 5 =

  74 + 1 = 74 + 3 = 74 + 5 = 74 + 2 = 74 + 6 =

  Srie 84.2.2

  21 + 8 = 61 + 7 = 41 + 6 = 31 + 5 = 41 + 4 =

  31 + 3 = 11 + 2 = 21 + 1 = 61 + 5 = 51 + 5 =

  Srie 84.2.3

  25 + 20 = 20 + 20 = 22 + 40 = 20 + 40 = 42 + 20 =

  40 + 20 = 53 + 10 = 70 + 10 = 60 + 10 = 50 + 10 =

  Srie 84.2.4

  75 5 = 45 5 = 55 5 = 25 5 = 35 5 =

  65 3 = 76 3 = 46 3 = 26 3 = 66 3 =

  Srie 84.2.5

  70 1 = 72 2 = 73 2 = 74 4 = 73 3 =

  71 3 = 70 2 = 72 1 = 71 1 = 70 3 =

 • Matemtiques Clcul analtic

  N85N

  om

  : D

  ata:

  125

  Estratgies numriques

  85.1.1. Digues el nombre anterior i el posterior de:

  80 , 60 , 40 , 20 .

  85.1.2. Compta de dos en dos de 80 a 40.

  85.1.3. Digues quin s el nombre ms gran entre els nombres:

  74 i 47 65 i 56 63 i 36 64 i 46 72 i 27

  85.1.4. Digues si els nombres segents estan situats ms a prop de 50 o de 60:

  52 , 51 , 54 , 53 , 56 .

  85.1.5. Digues el doble de:

  20 , 40 , 10 , 30 .

  Estratgies de clcul

  Srie 85.2.1

  79 + 1 = 78 + 2 = 77 + 3 = 79 + 4 = 78 + 5 =

  77 + 1 = 79 + 3 = 78 + 4 = 77 + 5 = 76 + 1 =

  Srie 85.2.2

  33 + 3 = 33 + 1 = 33 + 0 = 33 + 7 = 33 + 5 =

  33 + 2 = 33 + 4 = 33 + 6 = 33 + 8 = 33 + 9 =

  Srie 85.2.3

  20 + 15 = 50 + 10 = 40 + 10 = 30 + 10 = 40 + 15 =

  50 + 10 = 70 + 10 = 30 + 15 = 25 + 10 = 35 + 15 =

  Srie 85.2.4

  75 5 = 35 10 = 75 10 = 65 5 = 55 5 =

  80 10 = 65 10 = 35 5 = 45 5 = 50 10 =

  Srie 85.2.5

  39 4 = 38 7 = 39 8 = 38 4 = 39 7 =

  40 8 = 40 4 = 37 7 = 38 8 = 37 4 =

 • Matemtiques Clcul analtic

  N86N

  om

  : D

  ata:

  126

  Estratgies numriques

  86.1.1. Digues el nombre anterior i el posterior de:

  77 , 67 , 59 , 69 .

  86.1.2. Compta de dos en dos de 40 a 80.

  86.1.3. Digues quin s el nombre ms petit entre:

  75 i 55 43 i 73 44 i 34 53 i 73 49 i 39

  86.1.4. Digues si els nombres segents estan situats ms a prop de 60 o de 70:

  69 , 63 , 68 , 64 , 67 .

  86.1.5. Digues el triple de:

  2 , 20 , 1 , 10 , 15 .

  Estratgies de clcul

  Srie 86.2.1

  49 + 1 = 42 + 2 = 47 + 3 = 41 + 4 = 48 + 5 =

  40 + 1 = 45 + 3 = 43 + 4 = 44 + 5 = 46 + 1 =

  Srie 86.2.2

  52 + 3 = 52 + 1 = 52 + 0 = 52 + 8 = 52 + 5 =

  52 + 2 = 52 + 4 = 52 + 6 = 52 + 7 = 52 + 9 =

  Srie 86.2.3

  31 15 = 31 10 = 21 10 = 21 15 = 31 5 =

  Srie 86.2.4

  18 6 = 28 6 = 16 6 = 26 6 = 16 6 =

  36 6 = 29 6 = 19 6 = 27 6 = 17 6 =

  Srie 86.2.5

  70 40 = 50 30 = 40 10 = 50 10 = 40 20 =

  80 20 = 60 30 = 50 20 = 80 30 = 30 30 =

 • Matemtiques Clcul analtic

  N87N

  om

  : D

  ata:

  127

  Estratgies numriques

  87.1.1. Digues el nombre anterior a:

  71 , 60 , 79 , 80 .

  87.1.2. Compta de dos en dos de 79 a 30.

  87.1.3. Digues quin s el nombre ms gran entre:

  75 i 57 56 i 65 65 i 56 72 i 27 51 i 15

  87.1.4. Digues el nombre que hi ha entre:

  75 i 77 , 66 i 68 , 64 i 66 , 79 i 71 , 61 i 63 .

  87.1.5. Quina s la desena que tenen ms a prop els nombres:

  73 , 79 , 68 , 62 , 71 .

  Estratgies de clcul

  Srie 87.2.1

  49 + 30 = 32 + 30 = 47 + 30 = 31 + 30 = 78 + 30 =

  60 + 30 = 45 + 30 = 63 + 30 = 54 + 30 = 66 + 30 =

  Srie 87.2.2

  35 + 3 = 25 + 3 = 35 + 5 = 25 + 5 = 35 + 2 =

  25 + 2 = 35 + 4 = 25 + 4 = 35 + 6 = 25 + 6 =

  Srie 87.2.3

  74 3 = 75 3 = 77 3 = 79 3 = 78 3 =

  80 3 = 75 3 = 74 3 = 64 3 = 65 3 =

  Srie 87.2.4

  38 + 2 = 28 + 2 = 25 + 2 = 35 + 2 = 26 + 2 =

  36 + 2 = 11 + 2 = 31 + 2 = 74 + 2 = 34 + 2 =

  Srie 87.2.5

  40 5 = 55 10 = 40 5 = 80 10 = 55 10 =

  40 5 = 50 10 = 35 5 = 60 5 = 50 5 =

 • Matemtiques Clcul analtic

  N88N

  om

  : D

  ata:

  128

  Estratgies numriques

  88.1.1. Digues el nombre que ve darrere de:

  61 , 77 , 68 , 79 .

  88.1.2. Compta de dos en dos de 79 a 49.

  88.1.3. Digues quin s el nombre ms petit entre els nombres:

  75 i 67 53 i 57 44 i 24 56 i 45 71 i 69

  88.1.4. Digues el nombre que hi ha entre:

  72 i 74 , 57 i 59 , 60 i 62 , 78 i 80 , 66 i 68 .

  88.1.5. Compta de 52 a 80 de tres en tres.

  Estratgies de clcul

  Srie 88.2.1

  29 + 5 = 22 + 5 = 27 + 5 = 21 + 5 = 23 + 5 =

  24 + 5 = 25 + 5 = 20 + 5 = 28 + 5 = 26 + 5 =

  Srie 88.2.2

  5 + 5 = 15 + 5 = 3 + 4 = 13 + 4 = 2 + 6 =

  12 + 6 = 5 + 3 = 15 + 3 = 5 + 3 = 16 + 3 =

  Srie 88.2.3

  74 3 = 74 4 = 73 3 = 69 8 = 70 1 =

  79 7 = 76 5 = 63 2 = 73 2 = 53 2 =

  Srie 88.2.4

  12 + 4 = 14 + 4 = 18 + 4 = 14 + 4 = 17 + 4 =

  24 + 4 = 17 + 4 = 28 + 4 = 16 + 4 = 36 + 4 =

  Srie 88.2.5

  72 + 5 = 62 + 4 = 53 + 5 = 40 + 1 = 36 + 2 =

  22 + 2 = 40 + 5 = 75 + 4 = 62 + 4 = 34 + 5 =

 • Matemtiques Clcul analtic

  N89N

  om

  : D

  ata:

  129

  Estratgies numriques

  89.1.1. Digues el nombre anterior a:

  74 , 71 , 59 , 60 .

  89.1.2. Compta de dos en dos de 47 a 77.

  89.1.3. Digues quin s el nombre ms gran entre els dos nombres:

  55 i 80 43 i 68 76 i 79 67 i 65 72 i 73

  89.1.4. Digues el nombre que hi ha entre:

  72 i 74 , 47 i 49 , 50 i 52 , 78 i 80 , 56 i 58 .

  89.1.5. Digues el nombre anterior i el posterior de:

  78 , 73 , 66 , 63 , 79 .

  Estratgies de clcul

  Srie 89.2.1

  25 + 15 = 20 + 10 = 20 + 15 = 30 + 20 = 35 + 15 =

  30 + 15 = 25 + 20 = 20 + 20 = 25 + 25 = 35 + 15 =

  Srie 89.2.2

  12 + 6 = 22 + 6 = 32 + 6 = 42 + 7 = 52 + 7 =

  13 + 7 = 23 + 4 = 33 + 4 = 43 + 5 = 53 + 5 =

  Srie 89.2.3

  60 8 = 50 8 = 70 8 = 30 8 = 70 6 =

  60 6 = 50 6 = 40 6 = 20 8 = 30 6 =

  Srie 89.2.4

  70 + 2 = 70 + 4 = 70 + 3 = 70 + 0 = 70 + 1 =

  70 + 9 = 70 + 5 = 70 + 7 = 70 + 6 = 70 + 8 =

  Srie 89.2.5

  24 + 5 = 24 + 3 = 22 + 5 = 22 + 1 = 28 + 2 =

  28 + 4 = 21 + 5 = 21 + 3 = 23 + 4 = 23 + 5 =

 • Matemtiques Clcul analtic

  N90N

  om

  : D

  ata:

  130

  Estratgies numriques

  90.1.1. Digues el nombre posterior a:

  83 , 52 , 69 , 80 .

  90.1.2. Compta de dos en dos de 36 a 86.

  90.1.3. Digues quin s el nombre ms gran entre els dos nombres:

  85 i 80 43 i 70 74 i 47 78 i 87 70 i 80

  90.1.4. Digues el nombre que hi ha entre:

  52 i 54 , 77 i 79 , 80 i 82 , 58 i 50 , 66 i 68 .

  90.1.5. Digues quina s la desena ms propera a:

  58 , 65 , 72 , 89 , 45 .

  Estratgies de clcul

  Srie 90.2.1

  35 + 25 = 30 + 10 = 35 + 15 = 40 + 20 = 45 + 15 =

  30 + 25 = 35 + 40 = 30 + 30 = 35 + 35 = 30 + 45 =

  Srie 90.2.2

  11 + 7 = 11 + 8 = 11 + 9 = 11 + 5 = 11 + 6 =

  11 + 3 = 11 + 4 = 11 + 2 = 11 + 0 = 11 + 1 =

  Srie 90.2.3

  90 8 = 60 7 = 40 8 = 20 7 = 80 8 =

  70 7 = 50 8 = 30 7 = 20 6 = 70 6 =

  Srie 90.2.4

  19 + 2 = 19 + 4 = 19 + 3 = 19 + 0 = 19 + 1 =

  19 + 9 = 19 + 5 = 19 + 7 = 19 + 6 = 19 + 8 =

  Srie 90.2.5

  30 + 5 = 35 + 3 = 20 + 5 = 25 + 1 = 30 + 2 =

  35 + 4 = 60 + 5 = 65 + 3 = 70 + 4 = 75 + 5 =

 • Matemtiques Clcul analtic

  N91N

  om

  : D

  ata:

  131

  Estratgies numriques

  91.1.1. Digues el nombre que ve a continuaci de:

  67 , 83 , 74 , 89 , 43 , 62 .

  91.1.2. Quin dels dos nombres sacosta ms a 67:

  62 o 65 63 o 68 65 o 67 64 o 68 69 o 67

  91.1.3. Quin s el nombre segent de la srie numrica:

  82, 84, 86, . 54, 55, 56, .

  69, 68, 67, 66, . 73, 72, 71, .

  91.1.4. Digues el nombre anterior a:

  77 , 88 , 66 , 55 , 22 , 89 .

  91.1.5. Digues el nombre posterior a:

  72 , 73 , 85 , 87 , 94 , 98 .

  Estratgies de clcul

  Srie 91.2.1

  73 + 1 = 75 + 0 = 77 + 2 = 72 + 1 = 74 + 2 =

  83 + 1 = 85 + 0 = 87 + 2 = 82 + 1 = 84 + 2 =

  Srie 91.2.2

  5 + 40 = 4 + 71 = 6 + 82 = 2 + 73 = 3 + 94 =

  2 + 72 = 1 + 91 = 2 + 85 = 4 + 92 = 6 + 82 =

  Srie 91.2.3

  86 3 = 75 3 = 64 3 = 53 3 = 49 3 =

  36 3 = 25 3 = 24 3 = 13 3 = 99 3 =

  Srie 91.2.4

  8 + 71 = 6 + 71 = 7 + 70 = 5 + 73 = 3 + 72 =

  2 + 72 = 1 + 71 = 5 + 75 = 3 + 72 = 5 + 73 =

  Srie 91.2.5

  89 8 = 56 6 = 73 2 = 87 5 = 64 3 =

  95 1 = 88 5 = 99 6 = 77 5 = 66 6 =

 • Matemtiques Clcul analtic

  N92N

  om

  : D

  ata:

  132

  Estratgies numriques

  92.1.1. Digues el nombre que ve a continuaci de:

  98 , 81 , 93 , 79 , 63 , 92 .

  92.1.2. Quin s el nombre ms gran dentre:

  91 i 95 88 i 83 77 i 74 62 i 65 56 i 59

  92.1.3. Quin s el nombre segent de la srie numrica:

  84, 85, 86, . 52, 53, 54, .

  77, 76, 75, . 99, 98, 97, 96, .

  92.1.4. Digues el nombre anterior a:

  95 , 63 , 88 , 44 , 99 , 87 .

  92.1.5. Digues si s ms petit o ms gran de 95:

  97 , 94 , 91 , 96 , 93 , 98 .

  Estratgies de clcul

  Srie 92.2.1

  95 + 2 = 86 + 2 = 97 + 2 = 88 + 2 = 72 + 2 =

  85 + 2 = 76 + 2 = 67 + 2 = 98 + 2 = 82 + 2 =

  Srie 92.2.2

  3 + 90 = 4 + 91 = 1 + 92 = 2 + 83 = 6 + 84 =

  4 + 85 = 1 + 76 = 2 + 77 = 2 + 97 = 1 + 68 =

  Srie 92.2.3

  99 1 = 82 2 = 96 1 = 75 2 = 74 1 =

  89 1 = 92 2 = 86 1 = 85 2 = 84 1 =

  Srie 92.2.4

  4 + 91 = 5 + 81 = 4 + 90 = 5 + 70 = 4 + 62 =

  5 + 92 = 4 + 71 = 5 + 61 = 4 + 52 = 5 + 82 =

  Srie 92.2.5

  96 1 = 87 2 = 94 3 = 88 1 = 76 2 =

  87 3 = 55 1 = 77 3 = 55 1 = 85 2 =

 • Matemtiques Clcul analtic

  N93N

  om

  : D

  ata:

  133

  Estratgies numriques

  93.1.1. Digues quin nombre hi ha entre:

  94 i 96 , 87 i 89 , 21 i 23 , 75 i 77 , 90 i 92 .

  93.1.2. Digues del nombre que va davant i el que va darrere de:

  97 , 85 , 78 , 99 , 79 .

  93.1.3. Digues un nombre ms gran que:

  94 , 93 , 77 , 89 , 70 , 99 .

  93.1.4. Compta de 2 en 2 a partir de:

  72,

  84,

  66,

  93.1.5. Digues si aquests nombres sn ms a prop de 95 o de 100:

  97 , 96 , 98 , 99 .

  Estratgies de clcul

  Srie 93.2.1

  89 + 1 = 90 + 1 = 98 + 1 = 81 + 1 = 97 + 1 =

  82 + 1 = 93 + 1 = 87 + 1 = 92 + 1 = 93 + 1 =

  Srie 93.2.2

  99 1 = 98 1 = 97 1 = 86 1 = 85 1 =

  84 1 = 83 1 = 72 1 = 75 1 = 74 1 =

  Srie 93.2.3

  93 + 3 = 86 + 5 = 85 + 1 = 94 + 4 = 95 + 5 =

  86 + 0 = 85 + 2 = 96 + 3 = 65 + 2 = 66 + 3 =

  Srie 93.2.4

  92 + 0 = 82 + 2 = 72 + 4 = 62 + 5 = 52 + 4 =

  42 + 6 = 32 + 7 = 22 + 1 = 15 + 2 = 96 + 3 =

  Srie 93.2.5

  69 5 = 79 2 = 89 1 = 99 0 = 49 9 =

  59 8 = 69 7 = 79 9 = 89 8 = 99 6 =

 • Matemtiques Clcul analtic

  N94N

  om

  : D

  ata:

  134

  Estratgies numriques

  94.1.1. Digues quin nombre hi ha entre:

  94 i 96 , 87 i 89 , 91 i 93 , 85 i 87 , 90 i 92 .

  94.1.2. Digues el nombre que va davant i el que va darrere de:

  93 , 84 , 61 , 92 , 70 .

  94.1.3. Digues un nombre ms gran que:

  65 , 90 , 61 , 89 , 92 , 98 .

  94.1.4. Compta de 2 en 2 a partir de:

  71,

  83,

  62,

  94.1.5. Digues quin nombre va abans de:

  92 , 70 , 98 , 64 .

  Estratgies de clcul

  Srie 94.2.1

  98 + 2 = 86 + 4 = 97 + 2 = 80 + 2 = 97 + 3 =

  85 + 5 = 99 + 1 = 87 + 3 = 95 + 5 = 89 + 1 =

  Srie 94.2.2

  79 2 = 88 3 = 97 2 = 76 3 = 85 2 =

  94 3 = 74 3 = 83 3 = 93 3 = 72 2 =

  Srie 94.2.3

  82 + 2 = 84 + 4 = 91 + 1 = 96 + 2 = 75 + 5 =

  70 + 0 = 96 + 4 = 93 + 3 = 66 + 4 = 63 + 3 =

  Srie 94.2.4

  91 + 0 = 91 + 2 = 91 + 4 = 91 + 5 = 93 + 4 =

  93 + 6 = 93 + 7 = 93 + 1 = 93 + 7 = 93 + 1 =

  Srie 94.2.5

  69 5 = 79 2 = 89 1 = 99 0 = 59 9 =

  49 8 = 39 7 = 29 8 = 69 7 = 59 6 =

 • Matemtiques Clcul analtic

  N95N

  om

  : D

  ata:

  135

  Estratgies numriques

  95.1.1. Digues quin nombre hi ha entre:

  84 i 86 , 97 i 99 , 81 i 83 , 75 i 77 , 90 i 92 .

  95.1.2. Digues el nombre que va davant i el que va darrere de:

  97 , 75 , 88 , 59 , 96 .

  95.1.3. Digues un nombre ms gran que:

  94 , 53 , 77 , 99 , 80 , 79 .

  95.1.4. Compta de 2 en 2 a partir de:

  82,

  64,

  76,

  95.1.5. Digues si aquests nombres sn ms a prop de 75 o de 80:

  87 , 86 , 88 , 89 .

  Estratgies de clcul

  Srie 95.2.1

  99 + 1 = 60 + 1 = 38 + 1 = 11 + 1 = 57 + 1 =

  82 + 1 = 73 + 1 = 97 + 1 = 92 + 1 = 63 + 1 =

  Srie 95.2.2

  99 1 = 78 1 = 57 1 = 36 1 = 15 1 =

  84 1 = 63 1 = 42 1 = 23 1 = 92 1 =

  Srie 95.2.3

  83 + 3 = 86 + 5 = 95 + 1 = 94 + 4 = 75 + 5 =

  76 + 0 = 65 + 2 = 66 + 3 = 55 + 2 = 56 + 3 =

  Srie 95.2.4

  12 + 0 = 22 + 2 = 32 + 4 = 42 + 5 = 42 + 4 =

  52 + 6 = 52 + 7 = 52 + 1 = 92 + 6 = 92 + 7 =

  Srie 95.2.5

  99 5 = 89 2 = 99 1 = 89 0 = 99 9 =

  99 8 = 79 7 = 79 6 = 69 8 = 69 7 =

 • Matemtiques Clcul analtic

  N96N

  om

  : D

  ata:

  136

  Estratgies numriques

  96.1.1. Tria el nombre que est ms a prop de 99:

  98 o 91 91 o 94 94 o 90 93 o 97 90 o 96

  96.1.2. Tria el nombre ms gran dentre:

  80 i 83 93 i 97 61 i 66 85 i 83 65 i 66

  96.1.3. Digues el nombre anterior a:

  62 , 51 , 43 , 80 , 74 , 95 .

  96.1.4. Digues el nombre que ve desprs de:

  92 , 89 , 70 , 68 , 56 , 43 .

  96.1.5. Digues quin nombre va abans de:

  62 , 50 , 72 , 84 .

  Estratgies de clcul

  Srie 96.2.1

  78 + 2 = 84 + 6 = 67 + 3 = 80 + 0 = 65 + 5 =

  36 + 3 = 37 + 3 = 80 + 0 = 85 + 5 = 96 + 3 =

  Srie 96.2.2

  86 + 4 = 75 4 = 82 + 4 = 83 + 4 = 95 4 =

  94 + 3 = 81 + 4 = 85 4 = 74 + 3 = 71 + 4 =

  Srie 96.2.3

  97 + 3 = 77 + 5 = 67 + 1 = 57 + 4 = 47 + 5 =

  37 + 0 = 27 + 2 = 17 + 7 = 87 + 0 = 77 + 2 =

  Srie 96.2.4

  70 + 0 = 92 + 2 = 63 + 4 = 94 + 4 = 85 + 5 =

  31 + 4 = 56 + 6 = 33 + 2 = 67 + 7 = 81 + 1 =

  Srie 96.2.5

  90 5 = 90 2 = 90 1 = 90 0 = 90 9 =

  80 8 = 80 7 = 80 6 = 90 7 = 90 6 =

 • Matemtiques Clcul analtic

  N97N

  om

  : D

  ata:

  137

  Estratgies numriques

  97.1.1. Digues quin nombre hi ha entre:

  94 i 96 , 87 i 89 , 71 i 73 , 85 i 87 , 90 i 92 .

  97.1.2. Digues el nombre que va davant i el que va darrere de:

  83 , 94 , 81 , 92 , 70 .

  97.1.3. Digues un nombre ms gran que:

  97 , 80 , 71 , 99 , 62 , 98 .

  97.1.4. Compta de 2 en 2 a partir de:

  71,

  85,

  93,

  97.1.5. Digues quin nombre va abans de:

  92 , 100 , 84 , 98 .

  Estratgies de clcul

  Srie 97.2.1

  98 + 2 = 86 + 4 = 77 + 2 = 80 + 2 = 97 + 3 =

  85 + 5 = 79 + 1 = 56 + 3 = 34 + 5 = 77 + 1 =

  Srie 97.2.2

  79 2 = 88 3 = 97 2 = 56 3 = 65 2 =

  74 3 = 93 3 = 92 2 = 85 2 = 94 3 =

  Srie 97.2.3

  92 + 2 = 74 + 4 = 91 + 1 = 86 + 3 = 65 + 5 =

  80 + 5 = 76 + 3 = 73 + 3 = 50 + 7 = 96 + 3 =

  Srie 97.2.4

  82 + 1 = 82 + 2 = 82 + 4 = 82 + 5 = 42 + 4 =

  42 + 6 = 42 + 7 = 72 + 1 = 92 + 2 = 92 + 4 =

  Srie 97.2.5

  90 5 = 70 2 = 80 1 = 60 0 = 50 9 =

  40 8 = 30 7 = 20 6 = 80 7 = 50 6 =

 • Matemtiques Clcul analtic

  N98N

  om

  : D

  ata:

  138

  Estratgies numriques

  98.1.1. Digues el nombre que ve a continuaci de:

  92 , 80 , 79 , 93 , 81 .

  98.1.2. Compta fins a 55 a partir de:

  38,

  35,

  98.1.3. Digues el nombre que hi ha entre:

  95 i 93 , 98 i 100 , 92 i 90 , 95 i 97 , 93 i 95 .

  98.1.4. Compta de 2 en 2 a partir de:

  65,

  63,

  98.1.5. Digues quins daquests nombres sn ms a prop de 89:

  82 o 80 88 o 84 87 o 84 86 o 86

  Estratgies de clcul

  Srie 98.2.1

  88 + 0 = 86 + 6 = 87 + 2 = 80 + 4 = 87 + 2 =

  85 + 6 = 84 + 1 = 80 + 3 = 87 + 4 = 85 + 5 =

  Srie 98.2.2

  98 3 = 89 2 = 97 2 = 86 3 = 94 3 =

  82 2 = 95 2 = 83 3 = 92 2 = 85 2 =

  Srie 98.2.3

  86 + 6 = 51 + 1 = 56 + 6 = 93 + 3 = 92 + 2 =

  80 + 5 = 94 + 4 = 95 + 5 = 72 + 2 = 60 + 8 =

  Srie 98.2.4

  95 + 5 = 95 + 2 = 85 + 4 = 85 + 5 = 72 + 4 =

  75 + 6 = 92 + 5 = 95 + 1 = 52 + 4 = 55 + 6 =

  Srie 98.2.5

  94 3 = 82 2 = 92 1 = 62 4 = 75 3 =

  52 2 = 72 1 = 52 2 = 42 1 = 92 2 =

 • Matemtiques Clcul analtic

  N99N

  om

  : D

  ata:

  139

  Estratgies numriques

  99.1.1. Digues el nombre que ve a continuaci de:

  82 , 90 , 79 , 83 , 91 .

  99.1.2. Compta fins a 57 a partir de:

  48,

  41,

  64,

  99.1.3. Digues el nombre ms petit dentre:

  94 i 98 92 i 96 93 i 95 95 i 98 93 i 96

  99.1.4. Compta de 2 en 2 fins a 38 a partir de:

  32, 28,

  26,

  99.1.5. Digues quins daquests nombres sn ms a prop de 35:

  32 o 36 31 o 34 37 o 33 36 o 34 31 o 34

  Estratgies de clcul

  Srie 99.2.1

  93 + 7 = 42 + 6 = 43 + 2 = 54 + 4 = 55 + 2 =

  96 + 4 = 47 + 1 = 83 + 2 = 84 + 4 = 95 + 2 =

  Srie 99.2.2

  84 3 = 76 2 = 90 2 = 68 3 = 97 3 =

  80 2 = 99 2 = 70 2 = 59 2 = 99 3 =

  Srie 99.2.3

  81 + 6 = 61 + 1 = 41 + 7 = 21 + 3 = 31 + 2 =

  51 + 5 = 71 + 4 = 91 + 5 = 11 + 2 = 81 + 8 =

  Srie 99.2.4

  97 + 1 = 97 + 2 = 87 + 3 = 87 + 2 = 87 + 1 =

  Srie 99.2.5

  95 3 = 85 2 = 75 1 = 65 4 = 94 3 =

  74 2 = 64 1 = 44 4 = 64 3 = 54 2 =

 • Matemtiques Clcul analtic

  N100N

  om

  : D

  ata:

  140

  Estratgies numriques

  100.1.1. Digues el nombre anterior i el posterior de:

  92 , 62 , 82 , 89 .

  100.1.2. Compta de dos en dos a partir de 50:

  35,

  75,

  65,

  100.1.3. Tria el nombre ms petit dentre:

  92 o 29 39 o 93 83 o 38 75 o 57 92 o 29

  100.1.4. Digues el doble de:

  20 , 40 , 50 .

  100.1.5. Digues la meitat de:

  40 , 60 , 80 .

  Estratgies de clcul

  Srie 100.2.1

  91 + 1 = 92 + 2 = 93 + 3 = 94 + 4 = 95 + 5 =

  81 + 1 = 82 + 2 = 83 + 3 = 84 + 4 = 85 + 5 =

  Srie 100.2.2

  90 + 1 = 90 + 2 = 90 + 3 = 90 + 4 = 90 + 5 =

  90 + 6 = 90 + 7 = 90 + 8 = 90 + 9 = 90 + 0 =

  Srie 100.2.3

  93 + 2 = 13 + 2 = 95 + 2 = 15 + 2 = 98 +2 =

  18 + 2 = 95 + 2 = 15 + 2 =

  Srie 100.2.4

  87 + 1 = 94 + 1 = 72 + 1 = 58 + 1 = 95 + 1 =

  60 + 1 = 71 + 1 = 93 + 1 = 99 + 1 = 76 + 1 =

  Srie 100.2.5

  98 1 = 76 1 = 64 1 = 82 1 = 90 1 =

  71 1 = 93 1 = 85 1 = 67 1 = 99 1 =

 • Matemtiques Clcul analtic

  N101N

  om

  : D

  ata:

  141

  Estratgies numriques

  101.1.1. Digues un nombre ms petit que:

  98 , 50 , 98 , 76 , 100 .

  101.1.2. Compta de 4 en 4 fins a 30 a partir de:

  22,

  16,

  20,

  101.1.3. Digues el nombre ms petit dentre:

  84 i 88 82 i 86 81 i 85 85 i 88 83 i 86

  101.1.4. Digues el nombre que va davant i el que va darrere de:

  75 , 85 , 68 , 100 .

  101.1.5. Digues el nombre que ve desprs de:

  86 , 94 , 57 , 99 .

  Estratgies de clcul

  Srie 101.2.1

  91 + 1 = 92 + 1 = 83 + 1 = 94 + 1 = 93 + 1 =

  84 + 1 = 95 + 1 = 76 + 1 = 77 + 1 =

  Srie 101.2.2

  101 1 = 102 1 = 103 1 = 104 1 = 105 1 =

  106 1 = 107 1 = 103 2 = 104 2 = 105 2 =

  Srie 101.2.3

  56 + 5 = 51 + 5 = 57 + 5 = 53 + 5 = 52 + 5 =

  58 + 5 = 55 + 5 = 54 + 5 = 59 + 5 = 50 + 5 =

  Srie 101.2.4

  107 + 0 = 105 + 2 = 103 + 4 = 101 + 5 = 107 + 4 =

  105 + 6 = 103 + 7 = 101 + 1 = 102 + 5 = 107 + 1 =

  Srie 101.2.5

  60 3 = 80 2 = 70 1 = 10 4 = 40 3 =

  50 2 = 60 1 = 90 0 = 70 2 = 30 7 =

 • Matemtiques Clcul analtic

  N102N

  om

  : D

  ata:

  142

  Estratgies numriques

  102.1.1. Digues el nombre que ve a continuaci de:

  82 , 100 , 99 , 83 , 101 .

  102.1.2. Compta de 100 a 75:

  102.1.3. Digues el nombre ms petit dentre:

  94 i 98 99 i 96 91 i 95 95 i 98 93 i 96

  102.1.4. Compta de 5 en 5 fins a 75 a partir de:

  50,

  95,

  102.1.5. Digues quins daquests nombres sn ms a prop de 95:

  92 o 96 91 o 94 97 o 93 96 o 94 91 o 94

  Estratgies de clcul

  Srie 102.2.1

  91 + 9 = 92 + 6 = 83 + 2 = 84 + 4 = 55 + 2 =

  76 + 6 = 97 + 1 = 72 + 6 = 63 + 2 = 94 + 4 =

  Srie 102.2.2

  104 3 = 106 2 = 100 2 = 108 3 = 107 3 =

  110 5 = 109 2 = 109 3 = 106 3 = 105 3 =

  Srie 102.2.3

  100 + 6 = 100 + 1 = 100 + 7 = 100 + 3 = 100 + 0 =

  100 + 9 = 100 + 4 = 100 + 5 = 100 + 8 = 100 + 2 =

  Srie 102.2.4

  87 + 5 = 97 + 2 = 77 + 4 = 57 + 5 = 67 + 4 =

  47 + 6 = 37 + 5 = 27 + 4 = 57 + 6 = 37 + 2 =

  Srie 102.2.5

  65 5 = 75 5 = 25 5 = 85 5 = 15 5 =

  90 5 = 65 5 = 50 5 = 75 5 = 90 5 =

 • Matemtiques Clcul analtic

  N103N

  om

  : D

  ata:

  143

  Estratgies numriques

  103.1.1. Digues el nombre que ve a continuaci de:

  102 , 103 , 99 , 100 , 77 .

  103.1.2. Compta fins a 95 a partir de:

  99,

  78,

  103.1.3. Digues el nombre que hi ha entre:

  95 i 93 , 98 i 90 , 92 i 94 , 95 i 97 , 93 i 95 .

  103.1.4. Compta de 4 en 4 a partir:

  75,

  83,

  103.1.5. Digues quins daquests nombres sn ms a prop de 89:

  82 o 80 98 o 84 77 o 93 86 o 90

  Estratgies de clcul

  Srie 103.2.1

  108 + 2 = 106 + 6 = 107 + 2 = 100 + 4 = 107 + 4 =

  105 + 6 = 104 + 1 = 106 + 3 = 107 + 3 = 100 + 9 =

  Srie 103.2.2

  98 3 = 79 2 = 97 2 = 86 3 = 74 3 =

  92 2 = 75 2 = 93 3 = 85 2 = 63 3 =

  Srie 103.2.3

  106 + 4 = 101 + 7 = 106 + 5 = 103 + 3 = 102 + 2 =

  100 + 1 = 104 + 4 = 105 + 5 = 104 + 6 = 105 + 5 =

  Srie 103.2.4

  75 + 2 = 85 + 2 = 75 + 4 = 85 + 4 = 75 + 2 =

  85 + 2 = 75 + 5 = 85 + 5 = 75 + 3 = 85 + 3 =

  Srie 103.2.5

  99 3 = 89 2 = 99 6 = 99 4 = 89 3 =

  99 2 = 99 1 = 99 7 = 89 7 = 99 9 =

 • Matemtiques Clcul analtic

  N104N

  om

  : D

  ata:

  144

  Estratgies numriques

  104.1.1. Digues quin nombre hi ha entre:

  94 i 96 , 97 i 99 , 81 i 83 , 95 i 97 , 80 i 82 .

  104.1.2. Digues el nombre que va davant i el que va darrere de:

  93 , 84 , 71 , 102 , 100 .

  104.1.3. Digues un nombre ms gran que:

  105 , 80 , 91 , 89 , 92 , 68 .

  104.1.4. Compta de 5 en 5 fins a 50 a partir de:

  25,

  45,

  33,

  104.1.5. Digues quin nombre va abans de:

  92 , 100 , 98 , 104 .

  Estratgies de clcul

  Srie 104.2.1

  98 + 2 = 86 + 4 = 77 + 2 = 60 + 2 = 67 + 3 =

  75 + 5 = 89 + 1 = 97 + 3 = 95 + 5 = 89 + 1 =

  Srie 104.2.2

  109 2 = 108 3 = 107 2 = 106 3 = 105 2 =

  104 3 = 103 3 = 102 2 = 107 3 = 100 2 =

  Srie 104.2.3

  102 + 2 = 104 + 4 = 101 + 1 = 106 + 6 = 105 + 5 =

  104 + 4 = 101 + 1 = 100 + 0 = 106 + 6 = 103 + 3 =

  Srie 104.2.4

  81 + 3 = 91 + 2 = 81 + 4 = 91 + 5 = 81 + 4 =

  91 + 6 = 81 + 7 = 91 + 1 = 81 + 4 = 91 + 8 =

  Srie 104.2.5

  11 5 = 21 2 = 31 1 = 21 3 = 41 2 =

  11 4 = 31 7 = 11 9 = 91 5 = 81 5 =

 • Matemtiques Clcul analtic

  N105N

  om

  : D

  ata:

  145

  Estratgies numriques

  105.1.1. Digues quin nombre hi ha entre:

  94 i 96 , 67 i 69 , 91 i 93 , 75 i 77 , 80 i 82 .

  105.1.2. Digues el nombre que va davant i el que va darrere de:

  97 , 105 , 108 , 89 , 76 .

  105.1.3. Digues un nombre ms gran que:

  104 , 103 , 87 , 109 , 90 , 79 .

  105.1.4. Compta de 5 en 5 fins a 75 a partir de:

  25,

  30,

  46,

  105.1.5. Digues si aquests nombres sn ms a prop de 85 o de 90:

  87 , 76 , 98 , 101 .

  Estratgies de clcul

  Srie 105.2.1

  109 + 1 = 100 + 1 = 108 + 1 = 111 + 1 = 117 + 1 =

  112 + 1 = 103 + 1 = 117 + 1 = 112 + 1 = 103 + 1 =

  Srie 105.2.2

  109 1 = 118 1 = 107 1 = 116 1 = 105 1 =

  114 1 = 103 1 = 112 1 = 115 1 = 104 1 =

  Srie 105.2.3

  113 + 3 = 106 + 5 = 115 + 1 = 114 + 4 = 115 + 5 =

  106 + 0 = 105 + 2 = 116 + 3 = 116 + 4 = 112 + 5 =

  Srie 105.2.4

  92 + 8 = 12 + 2 = 72 + 4 = 92 + 5 = 62 + 4 =

  52 + 6 = 32 + 7 = 92 + 1 = 92 + 2 = 62 + 6 =

  Srie 105.2.5

  109 5 = 119 2 = 119 1 = 109 8 = 109 9 =

  119 8 = 119 7 = 119 8 = 119 7 = 109 6 =

 • Matemtiques Clcul analtic

  N106N

  om

  : D

  ata:

  146

  Estratgies numriques

  106.1.1. Tria el nombre que est ms a prop de 89:

  98 o 81 91 o 94 94 o 80 83 o 97 90 o 86

  106.1.2. Quan jo pari, continua:

  101, 102, 103, 104,

  121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,

  131, 132, 133, 134,

  141, 142, 143, 144, 145,

  151, 152, 153, 154, 155,

  106.1.3. Digues el nombre anterior a:

  122 , 121 , 123 , 120 , 124 , 125 .

  106.1.4. Digues el nombre que ve desprs de:

  122 , 119 , 130 , 128 , 116 , 123 .

  106.1.5. Digues el nombre ms gran dentre:

  96 i 90 85 i 88 74 i 73 85 i 87 90 i 98

  Estratgies de clcul

  Srie 106.2.1

  118 + 2 = 114 + 6 = 127 + 3 = 120 + 5 = 125 + 5 =

  116 + 3 = 117 + 3 = 122 + 4 = 125 + 5 = 136 + 3 =

  Srie 106.2.2

  126 + 4 = 125 4 = 142 + 4 = 123 + 4 = 115 4 =

  Srie 106.2.3

  97 + 3 = 87 + 5 = 77 + 1 = 67 + 4 = 57 + 5 =

  47 + 0 = 57 + 2 = 17 + 7 = 27 + 2 = 37 + 7 =

  Srie 106.2.4

  20 + 20 = 50 + 30 = 10 + 40 = 20 + 40 = 20 + 50 =

  30 + 40 = 10 + 60 = 23 + 20 = 20 + 70 = 50 + 10 =

  Srie 106.2.5

  10 5 = 20 2 = 30 1 = 40 0 = 50 9 =

 • Matemtiques Clcul analtic

  N107N

  om

  : D

  ata:

  147

  Estratgies numriques

  107.1.1. Tria el nombre ms gran dentre les parelles segents:

  122 i 123 121 i 124 124 i 125 123 i 127 129 i 126

  107.1.2. Quan jo pari, continua:

  131, 132, 133,

  141, 142, 143, 144,

  121, 122, 123, 124, 125,

  101, 102, 103, 104, 105, 106,

  107.1.3. Digues el nombre anterior a:

  122 , 118 , 107 , 121 , 124 , 96 .

  107.1.4. Compta cap amunt de 5 en 5 fins a 105 a partir de:

  45,

  67,

  107.1.5. Digues un nombre ms petit que:

  126 , 123 , 130 , 118 , 107 .

  Estratgies de clcul

  Srie 107.2.1

  23 + 20 = 23 + 50 = 23 + 10 = 23 + 30 = 23 + 40 =

  Srie 107.2.2

  16 + 50 = 25 + 50 = 12 + 50 = 23 + 50 = 10 + 50 =

  15 + 50 = 21 + 50 = 22 + 50 = 14 + 50 =

  Srie 107.2.3

  107 3 = 107 5 = 107 1 = 107 2 = 107 7 =

  Srie 107.2.4

  121 + 0 = 122 + 2 = 123 + 50 = 124 + 0 = 125 + 2 =

  121 + 50 = 122 + 0 = 123 + 2 = 124 + 50 = 125 + 5 =

  Srie 107.2.5

  150 7 = 130 6 = 130 5 = 140 9 = 130 8 =

  130 3 = 130 2 = 130 1 = 120 3 = 122 2 =

 • Matemtiques Clcul analtic

  N108N

  om

  : D

  ata:

  148

  Estratgies numriques

  108.1.1. Tria el nombre ms gran dentre les parelles segents:

  122 i 123 121 i 124 124 i 125 123 i 127 129 i 126

  108.1.2. Compta cap amunt a partir de:

  113, 120,

  121, 94,

  116, 122,

  108.1.3. Digues el nombre anterior a:

  121 , 109 , 127 , 130 , 103 , 125 .

  108.1.4. Compta cap avall de 5 en 5 fins arribar a 90:

  121, 120,

  129, 123,

  127, 125,

  108.1.5. Digues el nombre que ve a continuaci de:

  124 , 107 , 120 , 122 , 109 .

  Estratgies de clcul

  Srie 108.2.1

  23 + 40 = 25 + 50 = 27 + 10 = 12 + 50 = 14 + 40 =

  Srie 108.2.2

  96 + 2 = 75 + 5 = 52 + 2 = 33 + 3 = 16 + 4 =

  25 + 4 = 91 + 3 = 32 + 1 = 24 + 2 = 64 + 6 =

  Srie 108.2.3

  128 3 = 108 5 = 128 1 = 108 2 = 128 7 =

  Srie 108.2.4

  125 + 4 = 124 + 1 = 122 + 7 = 121 + 3 = 122 + 2 =

  121 + 5 = 121 + 9 = 126 + 4 = 127 + 2 = 122 + 2 =

  Srie 108.2.5

  130 9 = 120 5 = 130 3 = 130 4 = 120 6 =

  130 2 = 130 8 = 120 7 = 130 1 = 120 9 =

 • Matemtiques Clcul analtic

  N109N

  om

  : D

  ata:

  149

  Estratgies numriques

  109.1.1. Quin dels dos nombres sacosta ms a 125:

  122 o 129 130 o 126 126 o 123 123 o 127 128 o 136

  109.1.2. Quin nombre ve a continuaci de:

  125 , 129 , 127 , 120 , 123 , 126 .

  109.1.3. Digues el nombre anterior a:

  128 , 126 , 125 , 120 , 127 , 124 .

  109.1.4. Tria el nombre ms gran dentre:

  125 i 122 120 i 128 126 i 129 129 i 128 127 i 123

  109.1.5. Digues quin nombre va davant i quin darrere de:

  102 , 124 , 129 , 109 , 108 .

  Estratgies de clcul

  Srie 109.2.1

  30 + 21 = 50 + 22 = 70 + 22 = 20 + 21 = 40 + 22 =

  60 + 23 = 10 + 22 = 50 + 21 = 20 + 22 = 30 + 23 =

  Srie 109.2.2

  60 + 24 = 50 + 21 = 20 + 28 = 30 + 24 = 60 + 21 =

  50 + 25 = 10 + 21 = 20 + 21 = 30 + 22 = 10 + 24 =

  Srie 109.2.3

  129 3 = 109 5 = 139 1 = 149 2 = 129 5 =

  119 3 = 129 5 = 139 1 = 159 2 = 139 5 =

  Srie 109.2.4

  60 + 24 = 20 + 21 = 30 + 27 = 40 + 23 = 30 + 22 =

  50 + 25 = 10 + 29 = 40 + 24 = 80 + 22 = 30 + 23 =

  Srie 109.2.5

  108 8 = 128 6 = 128 2 = 108 5 = 128 3 =

  128 1 = 128 5 = 108 8 = 128 4 = 108 6 =

 • Matemtiques Clcul analtic

  N110N

  om

  : D

  ata:

  150

  Estratgies numriques

  110.1.1. Digues el nombre que ve a continuaci de:

  127 , 123 , 124 , 129 , 123 , 122 .

  110.1.2. Quin dels dos nombres sacosta ms a 117:

  113 o 115 113 o 118 120 o 117 114 o 118 119 o 120

  110.1.3. Quin s el nombre segent de la srie numrica:

  125, 126, 127, . 128, 129, .

  120, 128, 127, . 127, 126, 125, .

  110.1.4. Digues el nombre anterior a:

  129 , 120 , 117 , 124 , 118 , 122 .

  110.1.5. Digues el nombre posterior de:

  145 , 132 , 140 , 138 , 106 , 149 .

  Estratgies de clcul

  Srie 110.2.1

  30 + 13 = 50 + 12 = 10 + 42 = 20 + 13 = 40 + 22 =

  30 + 13 = 10 + 22 = 20 + 31 = 40 + 32 = 50 + 33 =

  Srie 110.2.2

  50 + 23 = 40 + 21 = 30 + 15 = 20 + 24 = 10 + 12 =

  20 + 25 = 10 + 20 = 20 + 13 = 20 + 23 = 40 + 16 =

  Srie 110.2.3

  20 13 = 30 15 = 30 20 = 20 20 = 10 5 =

  20 15 = 30 10 = 30 30 = 20 2 = 10 2 =

  Srie 110.2.4

  1 + 124 = 2 + 121 = 3 + 126 = 4 + 123 = 3 + 122 =

  2 + 122 = 1 + 121 = 0 + 125 = 1 + 122 = 2 + 123 =

  Srie 110.2.5

  99 8 = 89 6 = 79 2 = 99 5 = 89 3 =

  79 1 = 99 5 = 89 6 = 49 5 = 59 7 =

 • Matemtiques Clcul analtic

  N111N

  om

  : D

  ata:

  151

  Estratgies numriques

  111.1.1. Digues el nombre anterior i el posterior a:

  162 , 112 , 152 , 132 .

  111.1.2. Compta de dos en dos fins a 170 a partir de:

  125,

  135,

  145,

  111.1.3. Tria el nombre ms petit dentre:

  116 o 161 141 o 114 163 o 136 125 o 152 162 o 126

  111.1.4. Quantes desenes hi ha en:

  20 , 15 , 50 , 85 .

  111.1.5. Digues la meitat de :

  40 , 60 , 80 ,100 , 20 , 10 .

  Estratgies de clcul

  Srie 111.2.1

  21 + 1 = 22 + 2 = 23 + 3 = 24 + 4 = 25 + 5 =

  121 + 1 = 122 + 2 = 123 + 3 = 124 + 4 = 125 + 5 =

  Srie 111.2.2

  160 + 1 = 160 + 2 = 160 + 3 = 160 + 4 = 160 + 5 =

  160 + 6 = 160 + 7 = 160 + 8 = 160 + 9 =

  Srie 111.2.3

  133 + 2 = 163 + 2 = 135 + 2 = 165 + 2 = 148 +2 =

  168 + 2 = 175 + 2 = 185 + 2 =

  Srie 111.2.4

  167 + 1 = 144 + 1 = 162 + 1 = 158 + 1 = 165 + 1 =

  180 + 1 = 171 + 1 = 163 + 1 = 149 + 1 = 166 + 1 =

  Srie 111.2.5

  168 1 = 156 1 = 144 1 = 132 1 = 120 1 =

  161 1 = 173 1 = 135 1 = 167 1 = 129 1 =

 • Matemtiques Clcul analtic

  N112N

  om

  : D

  ata:

  152

  Estratgies numriques

  112.1.1. Digues el nombre anterior a:

  171 , 161 , 163 , 161 .

  112.1.2. Compta de quatre en quatre fins a 171 a partir de:

  164,

  154,

  112.1.3. Tria el nombre ms gran dentre:

  165 i 115 135 i 145 145 i 165 165 i 135 135 i 155

  112.1.4. Digues el nombre ms a prop de 131:

  131 o 135 166 o 136 169 o 149 137 o 153 145 o 135

  112.1.5. Compta de 181 a 135 de 5 en 5 :

  Estratgies de clcul

  Srie 112.6.1

  151 + 1 = 161 + 6 = 161 + 3 = 151 + 4 = 131 + 5 =

  141 + 1 = 161 + 6 = 111 + 3 = 161 + 4 = 131 + 5 =

  Srie 112.6.2

  161 + 1 = 168 + 2 = 166 + 3 = 164 + 4 = 166 + 5 =

  161 + 6 = 163 + 7 = 162 + 8 = 161 + 9 = 163 + 0 =

  Srie 112.6.3

  153 + 6 = 153 + 1 = 153 + 4 = 153 + 6 = 153 + 5 =

  153 + 3 = 153 + 1 = 153 + 7 =

  Srie 112.6.4

  161 + 3 = 141 + 6 = 131 + 1 = 111 + 4 = 151 + 3 =

  161 + 6 = 111 + 1 = 131 + 4 = 141 + 3 = 151 + 6 =

  Srie 112.6.5

  128 1 = 126 1 = 124 1 = 126 1 = 121 1 =

  120 1 = 123 1 = 125 1 = 127 1 = 129 1 =

 • Matemtiques Clcul analtic

  N113N

  om

  : D

  ata:

  153

  Estratgies numriques

  113.1.1. Digues dos nombres ms petits que:

  70 , 111 , 143 , 160 .

  113.1.2. Compta de quatre en quatre fins a 150 a partir de:

  122,

  131,

  143,

  113.1.3. Tria el nombre ms gran dentre:

  163 i 126 124 i 142 145 i 154 143 i 134 163 i 136

  113.1.4. Digues si els nombres segents estan situats ms a prop de 120 o de 130:

  127 , 123 , 125 , 121 ,129 .

  113.1.5. Digues el nombre anterior i el posterior a:

  131 , 140 , 169 , 160 .

  Estratgies de clcul

  Srie 113.2.1

  71 + 1 = 72 + 2 = 73 + 3 = 74 + 4 = 75 + 5 =

  171 + 1 = 172 + 2 = 173 + 3 = 174 + 4 = 175 + 5 =

  Srie 113.2.2

  158 + 1 = 158 + 2 = 158 + 3 = 158 + 4 = 158 + 5 =

  158 + 6 = 158 + 7 = 158 + 8 = 158 + 0 = 158 + 9 =

  Srie 113.2.3

  60 + 20 = 50 + 10 = 20 + 40 = 30 + 60 = 50 + 50 =

  60 + 30 = 40 + 10 = 60 + 40 = 20 + 20 = 40 + 40 =

  Srie 113.2.4

  60 50 = 80 50 = 70 50 = 90 50 = 50 30 =

  20 20 = 40 20 = 60 30 = 40 30 = 70 30 =

  Srie 113.2.5

  61 10 = 62 20 = 63 10 = 64 20 = 65 10 =

  66 20 = 67 10 = 68 20 = 69 10 = 70 20 =

 • Matemtiques Clcul analtic

  N114N

  om

  : D

  ata:

  154

  Estratgies numriques

  114.1.1. Digues dos nombres ms grans que:

  140 , 150 , 160 , 165 .

  114.1.2. Compta fins a 170 a partir de:

  143,

  152,

  161,

  137,

  114.1.3. Digues quin dels nombres s ms gran:

  164 i 146 135 i 153 163 i 136 153 i 135 143 i 134

  114.1.4. Digues si els nombres segents estan situats ms a prop de 130 o de 140:

  136 , 134 , 131 , 139 , 129 .

  114.1.5. Digues un nombre situat entre:

  151 i 157 , 160 i 167 , 149 i 160 , 169 i 162 .

  Estratgies de clcul

  Srie 114.2.1

  143 + 1 = 143 + 2 = 143 + 3 = 143 + 4 = 143 + 5 =

  144 + 1 = 144 + 3 = 144 + 5 = 144 + 2 = 144 + 6 =

  Srie 114.2.2

  120 + 8 = 160 + 7 = 140 + 6 = 130 + 5 = 140 + 4 =

  Srie 114.2.3

  115 + 20 = 110 + 20 = 112 + 40 = 110 + 40 = 132 + 20 =

  130 + 20 = 143 + 10 = 160 + 10 =

  Srie 114.2.4

  165 50 = 135 50 = 145 50 = 115 50 = 125 50 =

  155 50 = 166 60 = 136 60 = 116 60 = 156 60 =

  Srie 114.2.5

  160 10 = 162 20 = 163 30 = 164 40 = 163 40 =

  161 20 = 160 20 = 162 30 = 161 30 = 160 30 =

 • Matemtiques Clcul analtic

  N115N

  om

  : D

  ata:

  155

  Estratgies numriques

  115.1.1. Digues el nombre anterior i el posterior de:

  60 , 150 , 170 , 110 .

  115.1.2. Compta de dos en dos de 150 a 110.

  115.1.3. Digues quin s el nombre ms gran dentre:

  164 i 146 145 i 154 163 i 136 154 i 164 142 i 132

  115.1.4. Digues si els nombres segents estan situats ms a prop de 140 o de 150:

  142 , 141 , 144 , 143 , 146 .

  115.1.5. Digues el doble de:

  130 , 125 , 110 , 120 .

  Estratgies de clcul

  Srie 115.2.1

  169 + 10 = 168 + 20 = 167 + 30 = 169 + 40 = 168 + 50 =

  167 + 10 = 169 + 30 = 168 + 40 = 167 + 50 = 166 + 10 =

  Srie 115.2.2

  122 + 30 = 122 + 10 = 122 + 20 = 122 + 70 = 122 + 50 =

  Srie 115.2.3

  110 + 15 = 140 + 10 = 130 + 10 = 120 + 15 = 130 + 15 =

  130 + 10 = 160 + 10 = 120 + 15 = 120 + 10 = 140 + 5 =

  Srie 115.2.4

  165 25 = 125 10 = 165 10 = 155 25 = 145 25 =

  170 10 = 155 10 = 125 25 = 135 25 = 140 10 =

  Srie 115.2.5

  129 4 = 128 7 = 129 8 = 128 4 = 129 7 =

  130 8 = 130 4 = 127 7 = 128 8 = 127 4 =

 • Matemtiques Clcul analtic

  N116N

  om

  : D

  ata:

  156

  Estratgies numriques

  116.1.1. Digues el nombre anterior i el posterior de:

  267 , 257 , 249 , 259 .

  116.1.2. Compta de cinc en cinc de 230 a 270.

  116.1.3. Digues quin s el nombre ms petit entre:

  265 i 245 233 i 263 234 i 224 243 i 263 239 i 229

  116.1.4. Digues si els nombres segents estan situats ms a prop de 250 o de 260:

  259 , 253 , 258 , 254 , 257 .

  116.1.5. Digues el triple de:

  40 , 50 , 20 , 30 , 15, .

  Estratgies de clcul

  Srie 116.2.1

  239 + 1 = 232 + 2 = 237 + 3 = 231 + 4 = 238 + 5 =

  230 + 1 = 235 + 3 = 233 + 4 = 234 + 5 = 236 + 1 =

  Srie 116.2.2

  231 + 30 = 231 + 10 = 231 + 20 = 231 + 8 = 231 + 5 =

  231 + 50 = 231 + 4 = 231 + 60 = 231 + 7 = 231 + 2 =

  Srie 116.2.3

  230 15 = 230 10 = 220 10 = 220 15 = 230 5 =

  230 30 = 240 30 = 230 20 = 230 25 = 240 5 =

  Srie 116.2.4

  258 6 = 238 6 = 256 6 = 216 6 = 206 6 =

  276 6 = 219 6 = 229 6 = 117 6 = 137 6 =

  Srie 116.2.5

  260 40 = 240 30 = 230 10 = 240 10 = 230 20 =

  260 20 = 250 30 = 240 20 = 260 30 = 270 30 =

 • Matemtiques Clcul analtic

  N117N

  om

  : D

  ata:

  157

  Estratgies numriques

  117.1.1. Digues el nombre anterior a:

  261 , 250 , 269 , 270 .

  117.1.2. Compta de deu en deu de 269 a 220.

  117.1.3. Digues quin s el nombre ms gran dentre:

  265 i 256 246 i 268 245 i 254 262 i 226 241 i 214

  117.1.4. Digues el nombre que hi ha entre:

  265 i 267 , 256 i 258 , 254 i 256 , 269 i 271 .

  117.1.5. Digues la desena que tenen ms a prop els nombres:

  163 , 269 , 58 , 152 , 261 .

  Estratgies de clcul

  Srie 117.2.1

  139 + 20 = 222 + 20 = 137 + 20 = 121 + 20 = 238 + 20 =

  140 + 20 = 135 + 20 = 223 + 20 = 144 + 20 = 136 + 20 =

  Srie 117.2.2

  125 + 3 = 215 + 3 = 225 + 5 = 115 + 5 = 125 + 2 =

  215 + 2 = 125 + 4 = 215 + 4 = 125 + 6 = 215 + 6 =

  Srie 117.2.3

  262 2 = 266 2 = 163 2 = 169 2 = 268 2 =

  270 2 = 165 2 = 164 2 = 264 2 = 260 2 =

  Srie 117.2.4

  228 + 4 = 218 + 4 = 115 + 4 = 125 + 4 = 216 + 4 =

  226 + 4 = 119 + 4 = 129 + 4 = 217 + 4 = 237 + 4 =

  Srie 117.2.5

  230 15 = 245 20 = 230 15 = 270 20 = 245 20 =

  230 15 = 240 10 = 225 15 = 250 15 = 240 35 =

 • Matemtiques Clcul analtic

  N118N

  om

  : D

  ata:

  158

  Estratgies numriques

  118.1.1. Digues el nombre que ve darrere de:

  351 , 567 , 658 , 769 .

  118.1.2. Compta de tres en tres de 269 a 239.

  118.1.3. Digues quin s el nombre ms petit dentre:

  165 i 265 243 i 347 134 i 123 526 i 237 861 i 149

  118.1.4. Digues el nombre que hi ha entre:

  862 i 864 , 147 i 149 , 250 i 252 , 468 i 470 .

  118.1.5. Compta de 140 a 700 de deu en deu.

  Estratgies de clcul

  Srie 118.2.1

  419 + 6 = 312 + 6 = 217 + 6 = 111 + 6 = 513 + 6 =

  514 + 6 = 515 + 6 = 410 + 6 = 218 + 6 = 216 + 6 =

  Srie 118.2.2

  15 + 4 = 115 + 4 = 13 + 3 = 113 + 3 = 12 + 5 =

  112 + 5 = 15 + 2 = 115 + 2 = 16 + 2 = 116 + 2 =

  Srie 118.2.3

  164 3 = 264 4 = 353 3 = 159 8 = 660 1 =

  Srie 118.2.4

  512 + 3 = 514 + 3 = 518 + 3 = 514 + 3 = 517 + 3 =

  524 + 3 = 517 + 3 = 528 + 3 = 516 + 3 = 536 + 3 =

  Srie 118.2.5

  262 + 5 = 522 + 3 = 243 + 5 = 530 + 1 = 226 + 2 =

  312 + 2 = 530 + 5 = 165 + 3 = 352 + 4 = 524 + 5 =

 • Matemtiques Clcul analtic

  N119N

  om

  : D

  ata:

  159

  Estratgies numriques

  119.1.1. Digues el nombre anterior a:

  564 , 561 , 549 , 550 .

  119.1.2. Compta de deu en deu de 137 a 267.

  119.1.3. Digues quin s el nombre ms gran dentre:

  845 i 870 133 i 158 266 i 269 357 i 355 562 i 563

  119.1.4. Digues el nombre que hi ha entre:

  262 i 264 , 537 i 539 , 240 i 242 , 668 i 670 .

  119.1.5. Digues el nombre anterior i el posterior a:

  268 , 363 , 456 , 553 , 769 .

  Estratgies de clcul

  Srie 119.2.1

  115 + 15 = 110 + 10 = 110 + 15 = 120 + 20 = 125 + 15 =

  120 + 15 = 115 + 20 = 110 + 20 = 115 + 25 = 125 + 15 =

  Srie 119.2.2

  502 + 5 = 402 + 5 = 102 + 5 = 402 + 6 = 502 + 6 =

  103 + 6 = 203 + 3 = 303 + 3 = 403 + 7 = 503 + 7 =

  Srie 119.2.3

  500 8 = 400 8 = 600 8 = 200 8 = 600 6 =

  500 6 = 400 6 = 300 6 = 100 6 = 300 8 =

  Srie 119.2.4

  600 + 2 = 600 + 4 = 600 + 3 = 600 + 0 = 600 + 1 =

  600 + 9 = 600 + 5 = 600 + 7 = 600 + 6 = 600 + 8 =

  Srie 119.2.5

  714 + 5 = 714 + 3 = 712 + 5 = 712 + 1 = 718 + 2 =

  718 + 4 = 711 + 5 = 711 + 3 = 713 + 4 = 713 + 5 =

 • Matemtiques Clcul analtic

  N120N

  om

  : D

  ata:

  160

  Estratgies numriques

  120.1.1. Digues el nombre posterior a:

  373 , 342 , 459 , 880 .

  120.1.2. Compta de cinc en cinc de 126 a 196.

  120.1.3. Digues quin s el nombre ms gran dentre:

  275 i 270 433 i 260 964 i 846 567 i 576 160 i 180

  120.1.4. Digues el nombre que hi ha entre:

  542 i 544 , 667 i 669 , 770 i 772 , 448 i 440 .

  120.1.5. Digues quina s la centena ms propera a:

  848 , 655 , 762 , 179 , 935 .

  Estratgies de clcul

  Srie 120.2.1

  925 + 25 = 920 + 10 = 825 + 15 = 830 + 20 = 835 + 15 =

  820 + 25 = 625 + 40 = 620 + 30 = 625 + 35 = 520 + 45 =

  Srie 120.2.2

  222 + 7 = 222 + 8 = 222 + 9 = 222 + 5 = 222 + 6 =

  222 + 3 = 222 + 4 = 222 + 2 = 222 + 0 = 222 + 1 =

  Srie 120.2.3

  800 80 = 500 70 = 300 80 = 100 70 = 700 80 =

  600 70 = 400 80 = 900 70 = 800 70 = 600 80 =

  Srie 120.2.4

  107 + 2 = 107 + 4 = 107 + 3 = 107 + 0 = 107 + 1 =

  107 + 9 = 107 + 5 = 107 + 7 = 107 + 6 = 107 + 8 =

  Srie 120.2.5

  120 + 5 = 125 + 3 = 210 + 5 = 115 + 1 = 120 + 2 =

  125 + 4 = 550 + 5 = 455 + 3 = 260 + 4 = 165 + 5 =

 • Clcul analtic

  N121N

  om

  : D

  ata:

  38

  Estratgies numriques

  121.1.1. Digues el nombre anterior a:

  19 , 99 , 22 , 100 , 999 .

  121.1.2. Fes la meitat de:

  18 , 8 , 24 , 82 , 68 .

  121.1.3. Tria el nombre ms gran dentre:

  113 i 131 123 i 122 143 i 123 113 i 122 143 i 153

  121.1.4. Digues el nombre ms a prop de 100.

  111 o 115 116 o 112 109 o 129 117 o 113 105 o 115

  121.1.5. Digues el nombre posterior a:

  18 , 8 , 24 , 82 , 68 .

  Estratgies de clcul

  Srie 121.2.1

  150 + 3 = 140 + 5 = 130 + 8 =

  120 + 9 = 110 + 8 =

  Srie 121.2.2

  112 + 5 = 110 + 6 = 113 + 7 =

  112 + 8 = 111 + 9 =

  Srie 121.2.3

  122 + 5 = 122 + 3 = 122 + 9 =

  122 + 7 = 122 + 8 =

  Srie 121.2.4

  120 + 4 = 110 + 5 = 130 + 6 =

  140 + 7 = 150 + 5 =

  Srie 121.2.5

  111 2 = 113 2 = 115 2 =

  117 2 = 119 2 =

  EDITORIAL TEIDEEDITORIAL TEIDE

  ProjectePolar

  MatemtiquesEDITORIAL TEIDEEDITORIAL TEIDE

  ProjectePolar

  Matemtiques

 • Clcul analtic

  N122N

  om

  : D

  ata:

  39

  Estratgies numriques

  122.1.1. Digues el nombre anterior a:

  16 , 31 , 93 , 99 , 111 .

  122.1.2. Multiplica cada nombre per 10.

  18 , 42 , 62 , 68 , 12 .

  122.1.3. Tria el nombre ms gran dentre:

  115 i 125 125 i 135 145 i 125 115 i 135 145 i 155

  122.1.4. Digues el nombre ms a prop de 200.

  210 o 250 160 o 220 190 o 390 270 o 230 105 o 250

  122.1.5. Fes la meitat de:

  18 , 42 , 62 , 68 , 12 .

  Estratgies de clcul

  Srie 122.2.1

  150 + 1 = 140 + 2 = 130 + 3 =

  120 + 4 = 110 + 5 =

  Srie 122.2.2

  122 + 5 = 120 + 6 = 123 + 7 =

  122 + 8 = 121 + 9 =

  Srie 122.2.3

  133 + 6 = 133 + 5 = 133 + 3 =

  133 + 0 = 133 + 7 =

  Srie 122.2.4

  120 + 2 = 110 + 1 = 130 + 4 =

  140 + 3 = 150 + 2 =

  Srie 122.2.5

  111 1 = 113 1 = 115 1 =

  117 1 = 119 1 =

  EDITORIAL TEIDEEDITORIAL TEIDE

  ProjectePolar

  MatemtiquesEDITORIAL TEIDEEDITORIAL TEIDE

  ProjectePolar

  Matemtiques

 • Clcul analtic

  N123N

  om

  : D

  ata:

  40

  Estratgies numriques

  123.1.1. Suma 5 a cada nombre.

  9 , 4 , 12 , 41 , 34 .

  123.1.2. Fes la meitat de:

  24 , 48 , 14 , 26 , 28 .

  123.1.3. Tria el nombre ms gran dentre:

  113 i 123 123 i 133 143 i 123 113 i 133 143 i 153

  123.1.4. Quina s la desena ms propera?

  19 , 99 , 22 , 10 , 82 .

  123.1.5. Digues el nombre que va davant i el que va darrere de:

  121 , 130 , 139 , 150 .

  Estratgies de clcul

  Srie 123.2.1

  15 + 5 = 19 + 9 = 17 + 7 =

  18 + 8 = 16 + 6 =

  Srie 123.2.2

  58 + 5 = 58 + 6 = 58 + 7 =

  58 + 8 = 58 + 2 =

  Srie 123.2.3

  140 + 6 = 150 + 5 = 110 + 3 =

  120 + 0 = 130 + 7 =

  Srie 123.2.4

  120 10 = 110 10 = 130 10 =

  140 10 = 150 10 =

  Srie 123.2.5

  600 1 = 700 1 = 800 1 =

  900 1 = 100 1 =

  EDITORIAL TEIDEEDITORIAL TEIDE

  ProjectePolar

  MatemtiquesEDITORIAL TEIDEEDITORIAL TEIDE

  ProjectePolar

  Matemtiques

 • Clcul analtic

  N124N

  om

  : D

  ata:

  41

  Estratgies numriques

  124.1.1. Quina s la desena ms propera?

  16 , 31 , 93 , 99 , 11 .

  124.1.2. Suma 5 a cada nombre.

  9 , 4 , 12 , 41 , 34 .

  124.1.3. Tria el nombre ms gran dentre:

  114 i 141 125 i 152 113 i 131 123 i 132 143 i 134

  124.1.4. Digues si aquests nombres sn ms a prop de 200 o de 300:

  260 , 240 , 210 , 290 , 190 .

  124.1.5. Digues un nombre situat entre:

  25 i 27 , 30 i 32 , 18 i 20 , 29 i 31 .

  Estratgies de clcul

  Srie 124.2.1

  114 + 1 = 114 + 3 = 114 + 5 =

  114 + 2 = 114 + 6 =

  Srie 124.2.2

  150 + 5 = 120 + 7 = 110 + 7 =

  130 + 7 = 150 + 7 =

  Srie 124.2.3

  40 + 40 = 31 + 2 = 30 + 20 =

  41 + 1 = 40 + 10 =

  Srie 124.2.4

  155 5 = 116 6 = 146 6 =

  136 6 = 126 6 =

  Srie 124.2.5

  111 2 = 110 2 = 112 3 =

  111 3 = 110 3 =

  EDITORIAL TEIDEEDITORIAL TEIDE

  ProjectePolar

  MatemtiquesEDITORIAL TEIDEEDITORIAL TEIDE

  ProjectePolar

  Matemtiques

 • EDITORIAL TEIDE

  ProjectePolar

  Clcul analtic

  N125N

  om

  : D

  ata:

  42

  Estratgies numriques

  125.1.1. Digues el nombre que va davant i el que va darrere de:

  23 , 96 , 112 , 214 , 396 .

  125.1.2. Compta cap enrere de dos en dos fins arribar a zero.

  30 .

  125.1.3. Tria el nombre ms gran dentre:

  114 i 214 135 i 145 123 i 133 144 i 154 112 i 122

  125.1.4. Digues si aquests nombres sn ms a prop de 30 o de 40:

  42 , 51 , 64 , 73 , 86 .

  125.1.5. Digues el doble de:

  9 , 4 , 12 , 41 , 34 .

  Estratgies de clcul

  Srie 125.2.1

  67 + 1 = 69 + 3 = 68 + 4 =

  67 + 5 = 66 + 1 =

  Srie 125.2.2

  122 + 5 = 122 + 2 = 122 + 4 =

  122 + 6 = 122 + 7 =

  Srie 125.2.3

  120 + 5 = 130 + 5 = 130 + 10 =

  140 + 10 = 140 + 5 =

  Srie 125.2.4

  125 10 = 155 10 = 155 5 =

  145 5 = 145 10 =

  Srie 125.2.5

  120 8 = 120 4 = 117 7 =

  118 8 = 117 4 =

  EDITORIAL TEIDEEDITORIAL TEIDE

  ProjectePolar

  Matemtiques

 • EDITORIAL TEIDE

  ProjectePolar

  Clcul analtic

  N126N

  om

  : D

  ata:

  43

  Estratgies numriques

  126.1.1. Digues el nombre que va davant i el que va darrere de:

  117 , 127 , 39 , 419 .

  126.1.2. Suma 5 a cada nombre.

  9 , 21 , 31 , 34 , 6 .

  126.1.3. Tria el nombre ms petit dentre:

  115 i 125 133 i 143 124 i 134 143 i 153 119 i 129

  126.1.4. Digues si aquests nombres sn ms a prop de 400 o de 500:

  490 , 430 , 480 , 440 , 470 .

  125.1.5. Digues el triple de:

  30 , 50 , 10 , 20 .

  Estratgies de clcul

  Srie 126.2.1

  110 + 1 = 115 + 3 = 113 + 4 =

  114 + 5 = 116 + 1 =

  Srie 126.2.2

  111 + 5 = 111 + 2 = 111 + 4 =

  111 + 6 = 111 + 7 =

  Srie 126.2.3

  120 5 = 130 5 = 130 10 =

  140 10 = 140 5 =

  Srie 126.2.4

  16 5 = 9 5 = 39 5 =

  17 5 = 327 5 =

  Srie 126.2.5

  200 + 200= 300 + 300 = 100 + 300 =

  100 + 400 = 300 + 300 =

  EDITORIAL TEIDEEDITORIAL TEIDE

  ProjectePolar

  Matemtiques

 • EDITORIAL TEIDE

  ProjectePolar

  Clcul analtic

  N127N

  om

  : D

  ata:

  44

  Estratgies numriques

  127.1.1. Digues el nombre anterior a:

  27 , 43 , 58 , 93 , 456 .

  127.1.2. Suma 5 a cada nombre.

  12 , 24 , 7 , 13 , 14 .

  127.1.3. Tria el nombre ms gran dentre:

  125 i 135 143 i 148 134 i 154 156 i 153 141 i 129

  127.1.4. Digues el nombre que hi ha entre:

  145 i 147 , 136 i 138 , 124 i 126 , 149 i 151 ,

  131 i 133 .

  127.1.5. Quina s la desena ms a prop daquests nombres:

  23 , 96 , 12 , 21 , 36 .

  Estratgies de clcul

  Srie 127.2.1

  140 + 100 = 135 + 100 = 123 + 100 =

  144 + 100 = 136 + 100 =

  Srie 127.2.2

  15 + 2 = 25 + 4 = 15 + 4 =

  25 + 6 = 15 + 6 =

  Srie 127.2.3

  159 2 = 158 2 = 160 2 =

  155 2 = 154 2 =

  Srie 127.2.4

  126 + 5 = 119 + 5 = 129 + 5 =

  117 + 5 = 137 + 5 =

  Srie 127.2.5

  120 + 20 = 130 + 35 = 115 + 30 =

  110 + 40 = 110 + 35 =

  EDITORIAL TEIDEEDITORIAL TEIDE

  ProjectePolar

  Matemtiques

 • EDITORIAL TEIDE

  ProjectePolar

  Clcul analtic

  N128N

  om

  : D

  ata:

  45

  Estratgies numriques

  128.1.1. Digues quin nombre ve a continuaci de:

  18 , 23 , 52 , 97 , 222 .

  128.1.2. Multiplica cada nombre per 10.

  24 , 48 , 14 , 26 , 28 .

  128.1.3. Digues el nombre ms petit dentre:

  145 i 155 133 i 137 124 i 113 116 i 127 151 i 139

  128.1.4. Digues un nombre situat entre:

  152 i 154 , 127 i 129 , 130 i 132 , 158 i 160 ,

  136 i 138 .

  128.1.5. Fes el doble de:

  9 , 21 , 31 , 34 , 6 .

  Estratgies de clcul

  Srie 128.2.1

  24 + 6 = 25 + 6 = 20 + 6 =

  28 + 6 = 26 + 6 =

  Srie 128.2.2

  11 + 5 = 32 + 2 = 12 + 2 =

  37 + 1 = 17 + 1 =

  Srie 128.2.3

  129 8 = 160 1 = 149 7 =

  156 5 = 123 2 =

  Srie 128.2.4

  240 + 40 = 110 + 40 = 280 + 40 =

  160 + 40 = 360 + 40 =

  Srie 128.2.5

  32 + 2 = 30 + 5 = 15 + 3 =

  22 + 4 = 14 + 5 =

  EDITORIAL TEIDEEDITORIAL TEIDE

  ProjectePolar

  Matemtiques

 • EDITORIAL TEIDE

  ProjectePolar

  Clcul analtic

  N129N

  om

  : D

  ata:

  46

  Estratgies numriques

  129.1.1. Digues el nombre anterior a:

  86 , 29 , 91 , 147 , 235 .

  129.1.2. Fes el doble de:

  12 , 24 , 7 , 13 , 14 .

  129.1.3. Tria el nombre ms gran dentre:

  135 i 160 123 i 148 156 i 159 137 i 145 132 i 123

  129.1.4. Digues quin nombre hi ha entre:

  152 i 154 , 127 i 129 , 130 i 132 , 158 i 160 ,

  136 i 138 .

  129.1.5. Digues el nombre anterior i posterior a:

  128 , 133 , 146 , 153 ,

  119 .

  Estratgies de clcul

  Srie 129.2.1

  10 + 25 = 35 + 20 = 10 + 20 =

  25 + 15 = 10 + 15 =

  Srie 129.2.2

  113 + 5 = 123 + 4 = 133 + 4 =

  143 + 3 = 153 + 3 =

  Srie 129.2.3

  200 90 = 100 90 = 500 70 =

  400 70 = 300 70 =

  Srie 129.2.4

  26 + 9 = 26 + 5 = 26 + 7 =

  26 + 6 = 26 + 8 =

  Srie 129.2.5

  32 + 4 = 30 + 5 = 35 + 3 =

  32 + 4 = 34 + 5 =

  EDITORIAL TEIDEEDITORIAL TEIDE

  ProjectePolar

  Matemtiques

 • EDITORIAL TEIDE

  ProjectePolar

  Clcul analtic

  N130N

  om

  : D

  ata:

  47

  Estratgies numriques

  130.1.1. Digues el nombre posterior a:

  23 , 231 , 923 , 299 , 211 .

  130.1.2. Fes la meitat de:

  28 , 44 , 68 , 64 , 46 .

  130.1.3. Tria el nombre ms gran dentre:

  165 i 160 123 i 132 134 i 143 161 i 116 150 i 160

  130.1.4. Digues el nombre que hi ha entre:

  132 i 134 , 157 i 159 , 160 i 162 , 138 i 130 ,

  146 i 148 .

  130.1.5. Digues quina s la desena ms propera a:

  27 , 43 , 58 , 93 , 56 .

  Estratgies de clcul

  Srie 130.2.1

  110 + 25 = 115 + 40 = 110 + 30 =

  115 + 35 = 110 + 45 =

  Srie 130.2.2

  112 + 6 = 112 + 3 = 112 + 4 =

  112 + 0 = 112 + 1 =

  Srie 130.2.3

  300 80 = 200 80= 200 70 =

  600 80 = 100 70 =

  Srie 130.2.4

  27 + 9 = 27 + 5 = 27 + 7 =

  27 + 6 = 27 + 8 =

  Srie 130.2.5

  135 + 4 = 140 + 5 = 145 + 3 =

  150 + 4 = 155 + 5 =

  EDITORIAL TEIDEEDITORIAL TEIDE

  ProjectePolar

  Matemtiques

 • Clcul analtic

  N131N

  om

  : D

  ata:

  48

  Estratgies numriques

  131.1.1. Digues el nombre que va davant i el que va darrere de:

  37 , 289 , 871 , 723 ,

  , 324 .

  131.1.2. Fes el doble de:

  14 , 22 , 34 , 32 , 23 .

  131.1.3. Tria el nombre ms petit entre:

  116 i 161 141 i 114 163 i 136 125 i 152 162 i 126

  131.1.4. Suma 5 a cada nombre.

  12 , 24 , 7 , 13 , 14 .

  131.1.5. Fes la meitat de:

  18 , 24 , 42 , 68 , 48 .

  Estratgies de clcul

  Srie 131.2.1

  41 + 1 = 42 + 2 = 43 + 3 =

  44 + 4 = 45 + 5 =

  Srie 131.2.2

  160 + 5 = 160 + 6 = 160 + 7 =

  160 + 8 = 160 + 9 =

  Srie 131.2.3

  650 + 2 = 180 + 2 = 680 + 2 =

  150 + 2 = 750 + 2 =

  Srie 131.2.4

  160 + 1 = 161 + 1 = 163 + 1 =

  169 + 1 = 166 + 1 =

  Srie 131.2.5

  161 1 = 163 1 = 165 1 =

  167 1 = 169 1 =

  EDITORIAL TEIDEEDITORIAL TEIDE

  ProjectePolar

  Matemtiques

 • Clcul analtic

  N132N

  om

  : D

  ata:

  49

  Estratgies numriques

  132.1.1. Digues el nombre anterior a:

  35 ,168 , 253 , 198 , 456 .

  132.1.2. Fes la meitat de:

  84 , 28 , 62 , 48 , 24 .

  132.1.3. Tria el nombre ms gran entre:

  165 i 115 135 i 145 145 i 165 165 i 135 135 i 155

  132.1.4. Digues el nombre ms a prop de 31.

  31 o 35 66 o 36 69 o 49 37 o 53 45 o 35

  132.1.5. Quina s la desena ms propera?

  18 , 23 , 52 , 97 , 22 .

  Estratgies de clcul

  Srie 132.2.1

  141 + 1 = 161 + 6 = 111 + 3 =

  161 + 4 = 131 + 5 =

  Srie 132.2.2

  166 + 5 = 161 + 6 = 163 + 7 =

  162 + 8 = 161 + 9 =

  Srie 132.2.3

  153 + 6 = 153 + 5 = 153 + 3 =

  153 + 1 = 153 + 7 =

  Srie 132.2.4

  161 + 6 = 111 + 1 = 131 + 4 =

  141 + 3 = 151 + 6 =

  Srie 132.2.5

  20 2 = 23 2 = 25 2 =

  27 2 = 29 2 =

  EDITORIAL TEIDEEDITORIAL TEIDE

  ProjectePolar

  Matemtiques

 • Clcul analtic

  N133N

  om

  : D

  ata:

  50

  Estratgies numriques

  133.1.1. Digues el nombre anterior a:

  24 , 157 , 499 , 533 , 786 .

  133.1.2. Fes la meitat de:

  28 , 62 , 84 , 48 , 22 .

  133.1.3. Tria el nombre ms gran entre:

  163 i 126 124 i 142 145 i 154 143 i 134 163 i 136

  133.1.4. Digues si aquests nombres sn ms a prop de 200 o de 300:

  270 , 230 , 250 , 210 , 290 .

  133.1.5. Fes el doble de:

  9 , 12 , 21 , 34 , 24 .

  Estratgies de clcul

  Srie 133.2.1

  30 + 10 = 30 + 20 = 40 + 30 =

  41 + 11 = 15 + 15 =

  Srie 133.2.2

  158 + 5 = 158 + 6 = 158 + 7 =

  158 + 8 = 158 + 0 =

  Srie 133.2.3

  130 + 6 = 150 + 5 = 160 + 3 =

  140 + 0 = 160 + 7 =

  Srie 133.2.4

  200 10 = 400 10