Book Esther

46

Transcript of Book Esther

Page 1: Book Esther
Page 2: Book Esther

INDEX 1) Autoretrat

2) El paistage

3) Els animals

4) L’aigua

5) El cel

6) L’arquitectura

7) Els interiors

8) Natura morta (bodegó)

9) Foto-muntatge

10) Foto-reportatge

11) Científica-matemàtica-geomètrica

12) Publicitaria

Page 3: Book Esther

1) AUTORETRAT

Page 4: Book Esther
Page 5: Book Esther
Page 6: Book Esther

2) EL PAISATGE

Page 7: Book Esther
Page 8: Book Esther
Page 9: Book Esther
Page 10: Book Esther

3) ELS ANIMALS

Page 11: Book Esther
Page 12: Book Esther
Page 13: Book Esther

4) L’AIGUA

Page 14: Book Esther
Page 15: Book Esther
Page 16: Book Esther
Page 17: Book Esther
Page 18: Book Esther

5) EL CEL

Page 19: Book Esther
Page 20: Book Esther
Page 21: Book Esther
Page 22: Book Esther

6) L’ARQUITECTURA

Page 23: Book Esther
Page 24: Book Esther
Page 25: Book Esther
Page 26: Book Esther

7) INTERIORS

Page 27: Book Esther
Page 28: Book Esther

8) NATURA MORTA

Page 29: Book Esther
Page 30: Book Esther

9) FOTO MUNTATGE

Page 31: Book Esther
Page 32: Book Esther
Page 33: Book Esther
Page 34: Book Esther

10) FOTO- REPORTATGE

Page 35: Book Esther

DIA EN ALCOY AMB IRIS

Page 36: Book Esther
Page 37: Book Esther

11) GEOMÈTRICA

Page 38: Book Esther
Page 39: Book Esther
Page 40: Book Esther

12) PUBLICITARIA

Page 41: Book Esther
Page 42: Book Esther

13) ALTRES

Page 43: Book Esther
Page 44: Book Esther
Page 45: Book Esther
Page 46: Book Esther