Biomas brasileiros

8
BIOMAS BRASILEIROS

description

CARACTERÍSTICAS DE BIOMAS DO BRASIL

Transcript of Biomas brasileiros

Page 1: Biomas brasileiros

BIOMAS BRASILEIROS

Page 2: Biomas brasileiros

FLORESTA AMAZÓNICA

-maior floresta do planeta

-floresta ecuatorial húmida

-presenta tres estratos

-follas latifoliadas (grandes)

-grande biodiversidade

-clima ecuatorial

Page 3: Biomas brasileiros

O CAATINGA-vexetación xerófita ( vexetación adaptada a vivir nun clima seco)

-presencia de cactus e de bromelias

-follas pequenas

-baixo índice de chuvias

-raíces profundas

-clima semi-árido

Page 4: Biomas brasileiros

O CERRADO

-vexetación caducifolia

-follas cubertas de pelos

-árbores de cascas duras e grosas

-vexetación arbustiva

-árbores de gallas tortuosas

-clima tropical

Page 5: Biomas brasileiros

A MATA ATLÁNTICA-floresta densa e pechada

-árbores de grande e de mediana altura

-inmensa biodiversidade

-sub-bosque escuro, húmido e mal ventilado

-clima tropical

Page 6: Biomas brasileiros

O PANTANAL-campos inundables

-maior planicie asolagable do mundo

-presencia de vexetación acuática e subacuática

-depende totalmente das augas

-fauna e flora diversificada

-clima tropical

Page 7: Biomas brasileiros

Fonte da información:

http://bibocaambiental.blogspot.com.es/2011/11/aula-biomas-brasileiros.html

Page 8: Biomas brasileiros