Bioaniztasuna sustatzen duten landareak · 2018. 12. 18. · Bioaniztasuna sustatzen duten...

Click here to load reader

 • date post

  06-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  5
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Bioaniztasuna sustatzen duten landareak · 2018. 12. 18. · Bioaniztasuna sustatzen duten...

 • Bioaniztasunasustatzendutenlandareak

  Barazkiakezdirenzenbaitlandareeieregurebaratzetantxokobatgordetzeakomenigarriada,funtziodesberdinakbeteditzaketeeta.Honakozerrendahonetanbioaniztasunasustatzendutenlandarebatzuktopatukodituzu,intsektupolinizatzaileakedobestefuntzioakbetetzendutenizakiakerakartzenbaitituzte,baratzeanorekamantentzenlagunduz.

  Txilarra,ginarra,landaremeliferoada,etaberaz,erleakerakartzenditu.Gainera,negukoloraldiagatikinteresgarriada.

  Lamioedoasunfaltsua(Lamiummaculatum),satitsu,igeletaerleakerakartzendituenlandareada.

  Borraja loraldi polita duen barazkia da, erleak eta sirfidoak erakartzen dituena. Azken hauek, liztortxikien itxurako intsektuak, harra-fasean, landare-zorri eta trips-en jale amorratuak dira. Ondorioz,izurritehauekkontrolerakolaguntzaileapartakdirasirfidoak.

  Ezkaia.Nektarugariduenlandareada,etaondorioz,erleakerakartzenditubaratzera,barazkiaskopolinizatzenlagunduz.Landare-zorrietaazarenbeldarrakuxatzenditu,baitaonddoetabakterioenerasoak,barazkienosasunamantentzenlagunduz.

  Aster-audazkeneanloratzendenez,landareinteresgarriada.

  Erromeroa. Neguaren amaieran loratzen da. Kultiboak polinizatzen dituzten erle eta erlastarrakerakartzenditu.Azaren tximeleta txikiauxatzendu, aza, errefauetabrokolienhostoak zulatzenduenharraren kalteakmurriztuz.Azenarioareneulia ereuxatzendu (euli honenharrak galeriak egitendituazenarioan,mamiaustelduz).Besteintsektukaltegarriakereuxatzendituerromeroak.

  Kardua(Dipsacusfullonum).Neguanlandareamantentzeakomenida(ezmozteaalegia),intsektuugarigordetzenbaitirabertan.Berehaziakereelikatzendituzenbaittxori.

 • Malbagorria(Alcearosea).Landare-tranpaonada,izurriteakerakartzenditu,gurekultiboetatikintsektukaltegarriakurrunduz.

  Berbenabelarra(Verbenabonariensis.)Lorazaintzaerabilitakolandareaduguhau,baratzetanjarrizgero,tximeletak,erleaketabesteintsektuonuragarriakerakarrikodituena.

 • Monardalorategietanerelandareezagunada.Gurekultiboenarteanberetxokoaedukidezake,polinizatzaileakerakartzenbaititu.Izurriteakkontrolpeanedukitzekolandareegokiadaere,izurriaksortzendituztenintsektuenpredatzaileaketaparasitoakerakartzenbaititu.

 • Plantasquefavorecenlabiodiversidad

  Hastahacemuypoco,enlashuertassólopodíamosencontrarhortalizas,perocadavezesmáshabitualPlantasquefavorecenlabiodiversidad

  Existen plantas, que aunque no son hortícolas, son interesantes incluirlas en nuestras huertas, pordiferentes razones. En la siguiente lista encontrarás plantas interesantes porque favorecen labiodiversidad,yaqueatraenainsectospolinizadores,oaotrotipodefaunaqueasuvezcumpleotrasfuncionesqueayudanamantenerenelequilibriodenuestrashuertas.

  Brezo,interesanteporsufloracióninvernal,esunaplantamelífera,ycomotal,atraeaabejas.

 • Lamio,falsaortigauortigamuerta(Lamiummaculatum)esunaplantacapazdeatraermusarañas,ranas,abejas…

  Borraja,hortalizaconunafloraciónmuybonitaqueatraeabejasyasírfidos.Estosúltimossoninsectoscon apariencia de pequeñas avispas, que en estado de larva, se alimentan de pulgones y trips,ayudándonosamantenerbajocontrolestasplagasennuestrashuertas.

 • Tomillo. Planta con mucho néctar que atrae a abejas, que nos ayudan a polinizar muchos cultivos.Ahuyentapulgonesy lasorugasde la col.Repeleademásataquesdehongosybacterias,ayudandoamantenernuestroscultivoslibresdeenfermedades.

  Asterinteresanteyaquefloreceenotoño.

 • Romero. Floración a finales de invierno. Atrae a abejas y abejorros que ayudan a polinizar cultivos.Además, ahuyenta a la palomilla de la col, cuyas larvas agujerean las hojas de las coles, rábanos ybrócolis y a la mosca de la zanahoria, cuyas larvas excavan galerías en la zanahoria, provocandopudriciones,asícomoaotrosinsectosdañinosparanuestroscultivos.

  Cardo(Dipsacusfullonum).Convieneconservarlaplantaeninvierno(nocortarla),yaqueenellaseresguardanmuchosinsectos,ysussemillassonunrecursoalimenticioparaalgunasaves.

 • Malva real (Alcea rosea).Esunabuenaplanta-trampa,yaqueatraea insectosquepuedenconstituirplagas,manteniéndolosalejadosdenuestroscultivos.

 • Verbenabonariensis.Esunaplantamuyutilizadaenjardinería,peroquelahuertaatraeráamariposas,abejasyaotrosmuchosinsectosbeneficiosos.

  Monarda es otra planta habitual en los jardines, y que en las huertas puede ser una buenaacompañante de nuestros cultivos porque atrae polinizadores, y a algunos insectos predadores yparásitosoparasitoidesquecontribuyenalcontrolbiológicodeplagas.