BAI Ziurtagirudunen Aldizkaria, 7. alea

download BAI Ziurtagirudunen Aldizkaria, 7. alea

of 16

Embed Size (px)

Transcript of BAI Ziurtagirudunen Aldizkaria, 7. alea

 • 7/29/2019 BAI Ziurtagirudunen Aldizkaria, 7. alea

  1/16

  2011ko

  MARIECLAIRESALABERRY

  Ipar Euskal He

  ekonomia suspe

  laguntzen ari g

 • 7/29/2019 BAI Ziurtagirudunen Aldizkaria, 7. alea

  2/16

  GURRA

  HIZKUNTZA BALIATU

  Enpresek erabiliko dituzten hizkuntzak hautatzeko garaian 3 aktorek eragitennagusiki: legedia, merkatu-irizpideak eta entitate horretako erantzukizun so

  Azken horri dagokionez, Europako Komunitateetako Batzordeak 2001ean arg

  eman zuen Liburu Berdean ageri zen bezala, ardura soziala hartzeak beteb

  juridikoetatik harago joan eta giza kapitalean, ingurunean nahiz solaskide

  harremanetan ere inbertitzea esan nahi du. Hemen eta orain, enp

  erantzukizunez jokatzeak esan nahi du bezeroekiko harremanetan eus

  aritzeko bitartekoak jartzea edo bertan lanean ari diren pertsonei lana eusk

  garatzeko aukera eskaintzea.

  Oraindik ere ulergaitza egiten zait Euskal Herrian aritu nahi duten entita

  hizkuntzaren irizpidea aintzat ez hartzea eta erantzukizunez ez jokatzea. Ze

  ote? Legedian zorrotz jaso beharko al litzateke? Merkatuak hala jokatzera bultzdituenaren pertzepzioa al dute? Enpresak konturatu behar dira hizkuntz

  aldagaia baliatu ahal duten osagaia dela, hor baitute abantaila lortzeko ezau

  esanguratsua. Enpresei eskatu behar zaie horretan berritzaileak izateko, ja

  behar baitira guretzat, kontsumitzaile eta erabiltzaileontzat, hizkuntza ald

  ezinbestekoa dela, produktuak eta zerbitzuak erakargarriagoak direla

  hizkuntzan eskainiz gero.

  Enpresa guztiek urrats biziak emango balituzte

  Argitaratzailea:

  Ziurtagiriaren Elkartea

  Martin Ugalde Kultur Parkea

  20140 Andoain (Gipuzkoa)

  tel. 943 592148

  www.baieuskarari.org

  @baieuskarari

  www.acebook.com/baieuskarariziurtagiria

  www.baisarean.org

  Zuzendaria:

  Rober Gutirrez

  Kudeaketa eta erredakzio-taldea:

  Ziurtagiriaren Elkartea

  Diseinua eta maketazioa:

  BIT&MINA

  Argazkiak:

  Ziurtagiriaren Elkartea, Gerediaga Kultur

  Elkartea, Grak, Mobelteknica Ikasi S.A.,

  Cristinaenea Fundazioa, Elduaien Hizkuntza

  Eskola

  Inprimatzailea:

  Leitzaran

  Banaketa:

  Ziurtagiriaren Elkartea

  Lege gordailua:

  SS-497-2010

  Rober Gutirrez

  Zuzendaria

  GURRA

  2 baiziurtagiridunenaldizkaria

  Aldizkari honetan publizitatea sar

  idatzi [email protected] helbi

  edo deitu 943 592148 teleono

  zenbakira.

 • 7/29/2019 BAI Ziurtagirudunen Aldizkaria, 7. alea

  3/16

  Nerabeen, Interneteko sare sozialen eta

  euskararen gaineko azterketa egin berri

  dute Soziolinguistika Klusterrak eta Kul-

  tur Kabia Topaguneak. Bizkaiko hainbateskualdetan, eta batez ere Bilbon, Kultur

  Kabia - Topaguneak gidatzen dituen aisi-

  aldi programen inguruan elkartutako ne-

  rabeak Tuenti sare sozial birtualean nola

  erlazionatzen diren aztertu dute; zehatza-

  go esateko, harreman horietan hizkun-

  tzen erabilera nolakoa den ikertu dute. Bi

  helburu nagusirekin egin dute ikerketa:

  batetik, aisialdi programetan sare sozia-

  len bidez nerabeen euskararen erabileran

  eragitea; eta bestetik, hizkuntza-portae-

  retan sare sozialen bidez eragiteko eskuhartzeen baliagarritasuna aztertzea.

  Testuinguru hori kontuan izanik, Interne-

  teko sare sozialetako hizkuntza erabile-

  rari dagokionez, Soziolinguistika Kluste-

  rrak eta Kultur Kabia Topaguneak egin

  duten ikerketaren ondorio nagusia da

  aztertutako nerabeek interneteko sare

  sozialen bitartez dituzten euren arteko

  ERES THE BEST!harreman inormaletan, orokorrean, oso

  euskara gutxi erabiltzen dutela eta ha-

  rremanen gehiengo handia gaztelaniaz

  izaten dutela.

  Gaztelania darabiltenean, hizkera inor-

  mala eta arauetatik kanpokoa da nagusi.

  Euskara erabiltzen den kasuetan, berriz,

  euskara batua eta ahalik eta zuzenena

  erabiltzen dute. Inoiz esplizituki aipatu

  gabe, zirikatzaile lanetan aritu den iker-

  tzaileak lortu du berekiko harremane-

  tako hizkuntzatzat euskara nkatzea eta

  nerabeek berarekin duten praktika bal-

  dintzatzea. Kasu hauetan, nerabeek ez

  dute inolako komunikazio arazorik izan,hizkuntza-gaitasunari dagokionez, nahiz

  eta akats ortograko ugari sumatu.

  Ikerketatik ateratako beste ondorio bat

  da, euskara zoriontzeko, eskerrak ema-

  teko, agurtzeko eta maitasunezko me-

  zuak adierazteko erabili dela gehien bat.

  Gainera, sarritan euskarazko ormula

  estandarrak erabili dira horretarako (es-

  baiziurtagiridunenald

  kerrik asko, maite zaitut, zo

  eta hortik ondoriozta daiteke

  ren erabilerak kasu horietan

  bolikoa betetzen duela.

  Esamolde zehatz baten kasuinteresgarria iruditu zaie Sozio

  Klusterreko eta Kultur Kabia

  neako ikerlariei: eskerrik asko

  dea, hain zuzen ere. Izan ere

  asko esan beharrean eske

  erabiltzen dute ikertutako gaz

  batzuetan, gainera skerrik

  dute. Azterketa osoan zeha

  euskarazko espresio baten a

  ormal bakarra izan da.

  Euskaraz ez da ia inolako laerabili. Freskurarik edo inorm

  gabeko hizkeraren seinale

  Gainera, ikerketan ikusi da

  ingelesezko zenbait esamold

  tu dituztela, bai euskarazko

  gaztelaniazko jardunean ere.

  horiek komunikazioari kutsu

  eta modernoa emateko asmo

  direla dirudi. Adibidez: Etoy to

  okei edo eres the best!

  Nerabeek interneteksozialen bitartez dituzte

  arteko harreman inormorokorrean, oso euskaerabiltzen dute eta harrgehiengo handia gazt

  izaten dute

 • 7/29/2019 BAI Ziurtagirudunen Aldizkaria, 7. alea

  4/164 baiziurtagiridunenaldizkaria

  ERRIAK

  XIBEROAKO HERRI ALKARGOAREN

  WEBGUNEARI AITORTZAXiberoako Herri Alkargoaren webgunearen kalitatea gorai-

  patu du AEC (Akitania Europa Komunikazioa) agentziak.

  Aitortza Akitaniako webgune publikoen kalitateari buruzko

  inkesta baten emaitza da eta Xiberoako Herri Alkargoaren

  webgunea lehen sailkatua izan da 8.000 eta 16.000 biztanle

  arteko kategorian, eta laugarren 105 herri elkargoen webgu-

  neak biltzen dituen sailkapen orokorrean.

  Sailkapena egiteko AEC agentziak irizpide hauek hartu ditu

  kontuan: nabigatzeko eta inormazioa aurkitzeko errazta-

  suna, eta lurraldeko biztanleen eguneroko bizitzarako balia-

  garria den inormazioaren presentzia edo diseinua.

  2011 urte hasieran webgunea berritu zuten. Diseinu b

  herri elkargoaren inormazioa, turismo bulegoaren ino

  zioa eta bertako enpresen eskaintzak biltzen ditu. Eleb

  da, eta besteak beste, aterpetxe turistikoen edota ibil

  tako zerbitzuen erreserbak egitea ahalbideratzen du.

  Era berean, bideoak ikusteko aukera ematen du eta

  code delakoaren bidez, sakeleko teleonoetan Xiberoan

  den ibilbideen planoak ikus daitezke. Berrikuntzen ar

  webguneak smartphone teleonoetarako bertsioa du.

  http://www.soule-xiberoa.r/eu.html

  XIBEROAKO HERRI ALKARGOA:

  Bai Euskarari Ziurtagiria Zerbitzua euskaraz maila.

 • 7/29/2019 BAI Ziurtagirudunen Aldizkaria, 7. alea

  5/16baiziurtagiridunenald

  KO

  DENOK GARA GALIZIA

  Galiziarren izaera

  Baliteke galiziarrok geurear

  tsarako adore handirik ez iza

  naturaltasun izugarria dauka

  eta askotan auto-estimu apur

  Nazio txikien irekitasunaNazio txikietakook daukag

  sunaren zentzurik handiena

  guztietako artistekin lan egit

  tzen zait, baina egia da, Eusk

  konplizitate berezia topatu d

  txitutako hizkuntzetan bizi ga

  dernitate, irekitasun eta unibe

  zentzu handiagoa dugu.

  Galiziar kultura eta euskal kul

  Galiziar kulturak eta euska

  geure arteko konplizitatea medugu eta argi izan behar dugu

  auto-estimu kolektiboan eta

  tasunean oinarritzen dela. A

  kia daukagu eta horrek men

  kulturaren historia kontatze

  ematen digu, eta ondorioz, k

  painiarraren endogamiatik ask

  Igaro berri da Durangoko Euskal

  Liburu eta Disko Azoka. Aurtengo

  gonbidatua kultura galiziarra izan da

  etaAnton Reixa idazle, musikari eta

  zinegileak egin du irekierako hitzaldia.

  Benetan mamitsuak izan dira, irekie-

  rako diskurtsoan eta komunikabidee-

  tan egin dituen adierazpenak. Jarraian

  horietako batzuk jasoko ditugu.Nor da Anton Reixa?

  Galiziarekin eta nire hizkuntzarekin

  maiteminduta dagoen tipoa naiz eta

  uste dut horri esker askotan ez zaidala

  batere axola barregarri geratzea.

  Zer da Galizia?

  Ez atzera eta ez aurrera dagoen tribu

  bat gara. Poeten, emigratzaileen, lurra-

  ren, itsasoaren eta metalaren langileak,

  erreuxiatu siko eta mentalak, ametseneta izerdien esportatzaileak. Ez dugu

  inoiz inor inbaditu eta subkontziente in-

  dibiduala nahiz kolektiboa da gure ejer-

  tzito bakarra. Lanbroz eta udazkenez

  jantzitako subkontzientea.

  Nor dira galiziarrak?

  Historiatik bizirik atera direnak, Nazio

  Batuen Erakundean ordezkaririk ez

  dutenak, ezta dominak jasotako as-

  tronautarik ere. Bizitzan eta munduan

  kokatzen gaituzten arteari eta kulturaritemati lotuta daudenak.

  Zer esan nahi du galiziar izateak?

  Galiziakoa izatea kasualitate biolo-

  gikoa da, zorioneko aberia. Horregatik

  denok gara Galizia. Edonori gerta da-

  kioke. Zer erru dugu guk Galiziakoak

  bagara? Ulertuak izatea eta errespetua

  merezi ditugu. Arraroak eta era asko-

  takoak gara. Bakarrak eta solidarioak.

  Kosmikoki behartuta gaude modernoak

  eta aitzindariak izatera. Kosmopolitak,

  mundutarrak. Galiziakoa izaten jakiteko,

  mundu handia eduki behar da.

  Armarik onena, sorkuntza

  Garai arraro eta zailak bizi ditugu. On-

  gizatearen estatua suntsitzen ari gara;

  kulturak eta kultur industriak berriz, jadaez dira nostalgiako parte ere. Horregatik

  sormenean oinarrituriko gure kultura-

  abriketako lehengaiak babestu behar

  ditugu irmoki, eta garbi izan behar dugu

  daukagun onena gerok garela.

  Galizia eta Euskal Herria: gizakiaren ta-

  mainara egindako nazioak

  Gutxitutako herrialdea gara, baina aldi

  berean oso zabala. Munduan ibiltzen

  dakigun jendea gara. Globalizazioaren

  kontrapartidarik okerrena da nazio txikiakezeztatu egiten dituela. Niri gustatzen zait

  pentsatzea, Galizia eta Euskal Herria, zo-

  rionez, herrialde txikiak direla, gizakiaren

  neurrira egindako lurraldeak baitira, baina

  hori agian ez dago gaur egun modan.

  Galizieraren garapena

  Gure hizkuntzak aurrera egin du nabar-

  men. Ni konplexurik gabeko galiziarren

  belaunaldikoa naiz eta Hizkuntzaren al-

  darrikapena bere egin zuen tradizio ga-

  llegistaren oinordeko naiz. Kultur arloanhizkuntzarentzat berriak ziren erregis-

  troak geure egitea tokatu zitzaigun. Ni

  musika taldean 82an sartu nintzen eta

  lehenak izan ginen galizieraz kantatzen.

  Gaur egun Galizian 100 talde inguru

  daude galiziera kantatzen dutenak. Be-

  raz, argi dago: aurrera egin dugu.

 • 7/29/2019 BAI Ziurtagirudunen Aldizkaria, 7. alea

  6/166 baiziurtagiridunenaldizkaria

  Herrikoa S.A.k 30 hamar urte bete ditu.

  Ipar Euskal Herrian ibilbide luzea egin

  duzue, baina Hego Euskal Herrian zuen

  jarduna ez da horren ezaguna. Azalduko

  zeniguke, labur bada ere, zein helburu-

  rekin sortu zen Herrikoa?

  Funtsean gure egitekoa Iparraldean lan-

  postuak sortzea zen, eta helburu bera

  mantentzen jarraitzen dugu. Horretarako

  diru-laguntzak ematen ditugu; enpresak

  sortu nahi dituztenek bere egitasmoa

  aurkezten digute, eta egitasmo hori az-

  tertu ondoren, eta gure irizpideen arabe-

  ra egokia dela iruditzen bazaigu, enpresa

  berri hori sortzen laguntzen dugu.

  Erabakiaren izpide nagusia lanpostue-

  na da, aurkezten diguten egitasmoak

  zenbat lanpostu sortuko dituen.

  Banketxeek maileguak ematen dituzte

  halako egitasmoetarako. Baina Herrikoa

  ez da banku bat, ezta?

  Ez, ez. Bankuek maileguak ematen

  dituzte, eta guk kapitalean parte har-

  tzen dugu. Gure proiektuaren arda-

  tza honakoa da: lantegiak sortzen eta

  azkartzen laguntzea herritarren dirua

  enpresen eta enpleguaren alde ezarriz.

  Gure berezitasuna da enplegua sortze-

  ko dinamika horretan akziodunen ekar-

  pen ekonomikoak bideratzen ditugula

  lantegi berriak zabaltzeko. Gaur egun

  4.500 akziodun dauzkagu.

  Zein ekarpen egin dio Herrikoak

  Euskal Herriko enpresa-sareari?

  Ipar Euskal Herriko ekonomia su

  tzen lagundu dugu, hori ezin du

  ukatu. Hogeita hamar urteren bu

  10 milioi isuri ditugu 350 lanteg

  rri abiarazteko, eta gutxi-asko, 2

  lanpostu berri sortu dira Herriko

  esku-hartzearekin.

  Marie Claire Salaberry Herrikoa S.A. hobekien ezagutzen duen pertsona da, ez baititu pasa alerrik hogeita h

  urte idazkari, kontu-egile eta enpresen koordinatzaile gisa. Orduz geroztik, Iparraldean lanpostuen sorreran lagu

  bideratzen aritu da. Esku-hartze horren emaitza da laurogeigarren hamakaz geroztik sortu diren 350 lantegia

  2.500 lanpostuak. Herrikoak Baionako Euskal Herriko Merkataritza eta Industria Ganbaran duen bulegoan hartu

  Salaberryk, eta solasaldian elkartea, Iparraldeko enpresa-sarea edo euskara izan ditugu hizpide, besteak beste.

  Marie Claire SALABERRYHerrikoa S.A.ko koordinatzail

  Gure proiektuaren ardatzahonakoa da: lantegiak sortzeta azkartzen laguntzeaherritarren dirua enpresen eenpleguaren alde ezarriz

  LKARRIZKETA

 • 7/29/2019 BAI Ziurtagirudunen Aldizkaria, 7. alea

  7/16baiziurtagiridunenald

  E

  Iparraldeko eta Hegoaldeko enpresen arteko elkarlanoso positiboa da euskara sustatzeko

  eskaintzen dituen zerbitzuak eskatzera

  gerturatzen direnen perla aldatu al du

  krisiak?Baietz esango nuke. Langabezian dau-

  denak ohartzen hasiak dira lana bilatze-

  ko dinamika aldatu beharra daukatela.

  Hau da, batean eta bestean ate joka

  ibiltzeko garaiak amaitu dira, eta norbe-

  rak sortu behar ditu lanpostuak. Zentzu

  horretan, geroz eta gehiago dira bere

  enpresa, normalean langile bakarrekoa,

  sortzeko proiektuarekin gerturatzen

  zaizkigun gazteak. Momentuz bukatu

  dira 15 lanpostu sortzeko helburuare-

  kin aurkezten zizkiguten egitasmoak.

  Hari beretik tiraka, emakumezkoen eta

  gizonezkoen arteko parekotasunik an-

  tzeman duzuen jakin nahiko nuke.

  XXI. mendean gaude eta gaur egun gure

  bulegora etortzen diren emakumezkoen

  eta gizonezkoen portzentajea antzekoa

  dela esango nuke, ez dago alderik. Gure

  hastapenetan kontuak bestelakoak zi-

  ren, apenas etortzen baitzen emaku-

  mezkorik. Zentzu horretan bilakaera na-

  barmena izan da.

  Herrikoaren Zuzendaritza Batzordean

  emakume bakarra dago, ordea; hama-

  sei gizonezko eta emakumezko bat.

  Frantziako Gobernuak parekotasuna

  bermatzeko legea atera du eta epe la-

  burrean gure Zuzendaritza Batzordean

  aldaketak izango direla aurreikusten

  dut, emakumeen parte-hartzea zabala-

  goa izango da. Normaltasun osoz eman

  beharreko aldaketa behar du izan.

  Epe motzean, zein dira Herrikoak etorki-

  zunerako aurreikusten dituen erronkak?

  Epe laburrera ez daukagu erronka be-

  rezirik, gure asmoa enpleguak sortzen

  laguntzea da. Krisiak krisi, gure erronka

  aurrera egitea da, eta orain bankuek la-

  Nolakoak dira zuen egitasmoan parte-

  hartzen duten enpresak?

  Edozein jarduera ekonomiko laguntzeada gure xedea, baina batez ere zer-

  bitzuak eskaintzen dituzten enpresa

  berriak gerturatzen dira gurera. Hala

  ere, azken urteotan ingurumenaren

  esparruan egitasmo asko jaso ditugu;

  Internet bidezko salmentak bideratzen

  dituzten enpresen gorakada ere na-

  barmena izan da. Turismora bideratu-

  takoak ere zaku berean sartuko nituzke.

  Iparraldean industria sektorea oso ahu-

  la da eta halako gutxi izaten ditugu.

  Beste ezaugarri bat langile kopuruare-

  na da; gehienak lantoki txikiak dira, oso

  gutxi dira 5 langile baino gehiago dituz-

  ten enpresak.

  Krisiak bazter guztiak jo dituen hone-

  tan, pentsatzekoa da Herrikoa bezalako

  egitasmo batean krisiaren ondorioak

  nabarmenak izango direla. Krisiak nola

  baldintzatu du zuen lan-jarduna?

  Krisiak guztia zailtzen du; gure kasuan,

  esate baterako, akziodunen kopuruan

  islatzen dela esango nuke. Iparraldean

  300.000 biztanle inguru bizi gara, eta

  gure akziodunak 4.500 baino ez dira.

  Honekin ez dut adierazi nahi krisia dela

  hazkundea oztopatzen duen arrazoi

  bakarra, baina pentsatzekoa da ekono-

  miaren susperraldia ematen bada, gure

  akziodunen kopuruak gora egingo due-

  la. Beste parametro batean, aldiz, esan-

  go nuke krisi garaian gure aktibitateak

  gora egin duela; garai batean banke-

  txeek maileguak ematerakoan malgu-

  tasun handiagoa azaltzen zuten. Gaur

  egun ez dute arriskatzen, eta are gu-

  txiago krisi garaian. Herrikoak ez dauka

  arriskatzeko beldurrik.

  Krisiaren ondorioz egitasmo berri gehia-

  go jasotzen dituzuela diozu. Herrikoak

  guntza gutxiago ematen ditu

  tuan hartuta, ez dut uste lan

  go dugunik. Epe luzeago batbada, bi erronka azpimarratuk

  batetik, akziodun kopurua ig

  bestetik, harremanak sendot

  azken hori ez da batere erraz

  Elkarrizketa batean irakurri

  hastapeneko beste helburu

  Hegoaldeko Kutxekin lan eg

  Lortu al duzue?

  Ametsa izaten jarraitzen du.

  BBK gure akziodunak dira, h

  tik. Eta Spri, Eraldaketa Lehia

  Sozietatea, orain dela hamar

  geroztik akzioduna da. Baina

  asmatu bide hori jorratzen.

  zunean harremanak areago

  ikusten dut; ikuspegi ekonom

  begiratuta ere, Iparraldearen e

  dearen arteko jauzia aldera ez

  dut gaizki ulertzerik nahi, ez

  tika bat, baina iruditzen zait H

  instituzio eta erakundeen beg

  rraldekoak anaia txikiak gar

 • 7/29/2019 BAI Ziurtagirudunen Aldizkaria, 7. alea

  8/168 baiziurtagiridunenaldizkaria

  LKARRIZKETA

  Euskararen alorrera etorriz, Herrikoak

  Bai Euskarari Ziurtagiria du. Zergatik

  erabaki zenuten ziurtagiria eskuratzea?

  Besteak beste euskara gure hizkuntza

  delako, euskaraz bizi eta lan egin nahi

  dugulako, eta gure akziodunei zor die-

  gulako. Eta helburu hori gauzatzeko

  Ziurtagiria erreminta interesgarria dela

  sinisten dugulako.

  Zein balio ematen diozue euskarari?

  Erabatekoa; gure aldizkaria, buletina,

  webgunea www.herrikoa.com eta

  abar euskaraz eta rantsesez dauzka-

  gu. Gu euskaldunak gara, eta gure ar-

  teko harremanak bulegoan hiru langile

  aritzen dira euskaraz dira. Euskaldu-

  non artean ere normaltasunez, natural-

  tasunez aritzen gara euskaraz. Baina

  zoritxarrez, egia da kalean geroz eta

  gutxiago hitz egiten dela euskaraz, eta

  Bai Euskarari Ziurtagiriaeskuratu genuen euskara gurehizkuntza delako, euskaraz bizieta lan egin nahi dugulako,eta gure akzioduneizor diegulako

  Gaur egun gure bulegoraetortzen diren emakumezkoeneta gizonezkoen portzentajeaantzekoa dela esango nuke,

  ez dago alderikHerrikoa a aid la cr

  tion de 2.500 emploisMarie Claire Salaberry est la personne qui co

  mieux Herrikoa, car elle y a pass 30 ans en ta

  secrtaire, comptable, et gestionnaire: Lobjecti

  rikoa est la cration demploi en Ipar Euskal Herr

  cela nous mettons en place des subventions. L

  sonnes qui veulent crer leur entreprise nous ex

  le projet et, aprs analyse, et sil respecte les cr

  Herrikoa, nous dbloquons les subventions.

  Durant toutes ces annes, lassociation a aid

  mouvoir lactivit conomique dIpar Euskal

  Personne ne peut nier le travail que nous avo

  En eet, depuis 30 ans nous avons dbourss

  lions pour la cration de 350 entreprises et

  postes emplois ont t cr grce Herrikoa

  Herrikoa ha sido parte a

  va en la creacin de 2.5nuevos puestos de trab

  Marie-Claire Salaberry es una de las personas q

  jor conoce Herrikoa, no en vano lleva desemp

  unciones de secretaria, contable y coordinad

  empresas ms de treinta aos. Es ella quin nos

  plicado el objetivo de la asociacin: Ayudamos

  empleo en Iparralde. Nos presentan un proye

  empresa. Tras analizarlo, y si bajo nuestro criterio

  demos que es viable e interesante, orecemos

  econmicas para acilitar el nacimiento de la em

  Desde su creacin, Herrikoa ha ayudado a

  var la economa de Iparralde. Es una labor qu

  puede cuestionar. En estos treinta aos hemos

  tado alrededor de 10 millones de para emp

  350 nuevos proyectos de empresa y crear alr

  de 2.500 puestos de trabajo.

  errealitate hori gizarteko esparru ez-

  berdinetara zabaltzen doa.

  Gaur egun, Iparraldeko enpresek eus-

  kararen presentzia eta erabilera kon-

  tutan hartzen dute? Euskarari toki bat

  ematearen aldekoak dira enpresetakoarduradunak?

  Gure datuen arabera, % 40 euskaraz

  aritzeko gai da. Errealitatea bestelakoa

  da, ordea. Badira euskaldunak zuzen-

  daritza karguetan, baina hemen ere kri-

  siaren ondorioak pairatzen ari gara eta

  enpresetako lehentasunak bestelakoak

  dira. Euskara bigarren maila batean da-

  goela esango nuke.

  Ipar Euskal Herriko eta Hego Euskal He-

  rriko enpresen arteko lankidetzak ematendirela badakigu. Euskararen presentzia

  areagotzea errazten duela uste duzu?

  Nabarmenki, eta elkarlanak oso positi-

  boak dira euskara sustatzeko; harreman

  horiek mantentzeko eta sakontzeko bi-

  deak topatu behar ditugu. Euskarak

  batzen ditu Hegoaldeko eta Iparraldeko

  enpresak. Bitxia da, baina, elkar ulertze-

  ko euskara dute komunikazio bide.

  (r)

  (es)

 • 7/29/2019 BAI Ziurtagirudunen Aldizkaria, 7. alea

  9/16baiziurtagiridunenald

  GRAFIK: EZBERDINAK BAINA BERDINAKGrak Sarea Kooperatiba Elkartea komunikazio grako eta

  diseinuaren ikuspegi anitzetan murgiltzen den plataorma

  da. Hamarkada bateko esperientzian oinarrituta, enpresaren

  egitura moldatzea erabaki zuten. Orduz geroztik, hiru taldek

  osatzen dute sarea: Gune, espazio korporatiboak lantzeko;

  Pro, produktuak, kamisetak (KOT marka) eta izerditakoak di-

  seinatzeko; eta Ikono, esparru ezberdinetan artea, kultura,altzarigintza, unibertsitatea, arkitektura edo moda erakun-

  de-nortasun eta marka-proiektuetan aritzeko.

  Talde bakoitza independentea da, baina espazio eta baliabi-

  deak konpartitzen dituzte prozesuak eta lan-tresnen erabi-

  lera hobetuz, jardun ezberdinen arteko sinergiak sortuz eta

  elkarlanak ahalbideratuz.

  Inormazio gehiago: www.graksarea.com

  Biharko Lurraren Elkartea (BLE) Ipar

  Euskal Herrian laborantza biologikoandiharduten laborarien elkartea da. Gaur

  egun 4 langile eta 150 kide ditu (tek-

  nika biologikoak erabiltzen dituzten

  laborari konbentzionalak eta laborari

  biologikoak).

  Zuberoa, Baxe Naarroa eta Lapurdiren

  artean, 140 etxalde aritzen dira labo-

  rantza biologikoan. Etxalde guztien % 3

  osatzen dute horiek, eta kopurua txikia

  izan arren, urtero 20 laborari konber-

  titzen dira ekoizteko molde horietara.

  Bestalde, Iparralde osoan 15 denda bio-logiko daude eta aurten soilik bost berri

  ireki dira kostaldean. Pirinio Atlantikoe-

  tan, lagunduak diren instalazioen % 20k

  tailer biologiko baten proiektua dute eta

  amiliatik kanpo egiten diren plantatzeen

  erdiabio moldean egiten da.

  Ikerketen arabera diru-irabazi eta balio

  erantsi berdinarekin, laborantza biolo-

  gikoak lan gehiago sortzen du. Adibidez,

  baratze-zaintza biologikoan 3 hekta-

  reatan 2 lanpostu sortzen dir

  hastizaintza biologikoan 4 lhektareatan. BLEko ordezka

  Ergiren arabera, krisi eta lang

  rai honetan laborantza biolo

  emaile dela adieraztea azpim

  da: Inguramenari dagokion

  laborantza mota honek uren

  hobeto errespetatzen du labo

  dizionalak baino, ez baita lurr

  produktu kimikorik erabiltzen

  ekoizpenaren bioaniztasun ab

  mantentzen da.

  LABORANTZA BIOLOGIKOAREN BIDEZ

  LANPOSTUAK SORTUZ

  BIHARKO LURRAREN ELKARTEA: Bai Euskarari Ziurtagiria Euskararen bidean maila.

  GRAFIK SAREA KOOPERATIBA ELKARTEA: Bai Euskarari Ziurtagiria Zerbitzua euskaraz maila.

 • 7/29/2019 BAI Ziurtagirudunen Aldizkaria, 7. alea

  10/1610 baiziurtagiridunenaldizkaria

  ERRIAK

  MOBELTEKNICA IKASI:ATENTZIOA ETA AHOLKULARITZAMobelteknica Ikasi S.L. enpresa 30

  urte betetzear da. 1983. urtean sortu

  zen Azkoitian, eta bertako zuzendari

  Nora Sudupek aditzera eman digunez,

  berriki lehen belaunaldi aldaketa eza-

  gutu du. Bitxikeria moduan, bertako

  hamahiru langileak 25 eta 30 urte arte-

  ko emakumeak dira, enpresan ez dago

  gizonezkorik.

  Urola bailarako ikastetxe, udaletxe eta

  enpresei bulegoko materiala saltzerabideratu zuten negozioa laurogeigarren

  hamarkadaren hasieran. Gaur egun,

  bulego-materialaz gain papera, in-

  ormatika, kontsumigarriak, garbiketa

  gaiak, eskulanetako materiala edo jos-

  tailu didaktikoak aurki daitezke Azkoi-

  tiko Juin Txiki industrialdean daukaten

  egoitzan, 2.000 metro koadroko insta-

  lazio moderno batean biltzen dira gure

  biltegi, logistika eta bulegoak, azaldu

  digu zuzendariak.

  Jostailu didaktikoakJostailu didaktikoak nabarmendu nahi

  izan ditu Sudupek, Gipuzkoa mailan ez

  baitago jostailu didaktiko edo heziga-

  rririk banatzen duen beste enpresarik.

  Halako gaiekin bereziki sentsibilizatuta

  daude Mobelteknican, eta Euskal He-

  rriko hainbat undazio eta gobernuz

  kanpoko erakunderekin elkarlanean

  produktuak behar handiagoko lurral-

  deetara eramaten dituzte doan; besteak

  beste, Perura, Boliviara, Haitira, Txilera,

  Senegalera, Marokora, Dominikar Erre-

  publikara, Kubara edo Nigeriara.

  Aholkularitza eta atentzioa dira Mobel-

  teknica Ikasi S.A.ko beste bi ezaugarri

  nagusiak, gurea bezalako enpresenga-tik ezberdintzen gaituzten ezaugarriak

  dira. Enpresako zuzendariaren iritziz,

  bulegoko materialaren alorrean sal-

  mentan aritzen diren enpresa gehienek

  produktu berak saltzen dituzte. Eroslea

  produktu jakin batzuetara ohitu egiten

  da eta inertziaz erosten ditu, eta kasu

  askotan benetako beharrik gabe. Bu-

  legoko materialari, orokorrean, ez zaio

  atentzio berezirik jartzen.

  Adibide moduan Petrus226 grapagailuajarri du: azkeneko 28 urteotan gehien

  saldu den bulegoko materiala da. Gaur

  egun, bestelako grapagailuak egon-

  da ere, horixe da gehien saltzen dena.

  Arrazoia: halako erosketetan ez dela

  behar besteko arretarik jartzen.

  Mobelteknica Ikasik joera hori antz

  zuen, eta egoera irauli nahian

  tzioaren eta aholkularitzaren a

  apustua egin zuen, eta tratu horri

  gure bezeroak beraien beharretara

  kien moldatzen diren materialak er

  dituzte. Gure bezeroei arreta perts

  zatua eskaintzen diegu eta antzem

  dute, amaitu du Nora Sudupek.

  Inormazio gehiago: www.ikasi.com

  MOBELTEKNICA IKASI, S.L.: Bai Euskarari Ziurtagiria Euskararen bidean maila.

 • 7/29/2019 BAI Ziurtagirudunen Aldizkaria, 7. alea

  11/16baiziurtagiridunenald

  Helburuko xedea denitutaIker Aranberri komunikazio arduradunak

  xede taldeak denitzerakoan, hiru talde

  bereizi ditu: ikasleak, hezkuntza eskain-

  tza zabala daukagu, Haur Hezkuntzatik

  hasi eta Masterrak emateraino; hiritar

  soilak, hitzaldiak, erakusketak, irteerak

  eta abar antolatzen ditugu beraientzat,

  eta azkenik, prol teknikoko langileak,

  multzo honetan ingurumenaren eta ja-

  sangarritasunaren esparruan aritzen di-

  ren langileak sartzen ditugu.

  Eta argi utzi nahi izan du, Cristina Enea

  Fundaziotik ingurumenaren eta jasan-

  garritasunaren baloreak transmititze-

  ko ahalegina egiten dutela, baina beti

  ere ikuspuntu urbano batetik. Naturak

  eskaintzen dizkigun baliabideak muga-

  tuak dira, eta horiek ahalik eta hobekien

  kudeatu behar ditugu, eta gu

  kudeaketa hori nola egin bide

  dugu. Zentzu horretan, Crist

  dagoen Kontsumo arduratsu

  erakusketa iraunkorra bisita

  matu ditu gure irakurleak.

  Inormazio gehiago nahi iza

  www.cristinaenea.org

  Cristina Enea Fundazioak ingurumen

  eta jasangarritasun baloreen kontzien-

  tziazioaren eta sentsibilizazioaren alde

  lanean dihardu Donostian. Horretarako

  hiru tresna baliatzen ditu: Ingurumen Ba-

  liabideen Etxea, Jasangarritasunaren Be-

  hatokia eta Urgull mendiko Natur-txokoa.

  2012tik aurrera, gainera, Uliako Natur In-

  terpretazio Zentroa abiaraziko dute.

  Iker Aranberri Fundazioko komunikazio

  arduradunak azaldu dizkigu erremin-ta bakoitzaren ezaugarriak. Ingurumen

  Baliabide Zentroa Fundazioko gune

  neuralgikoa da, oinarria. Bertatik jasan-

  garritasun orokorraren aldeko norabide-

  aldaketa sustatu nahi dugu, esan du.

  Jasangarritasunaren Behatokitik Do-

  nostiako ingurumen adierazleak neurtu

  eta hiriko jasangarritasuna kudeatze-

  ko ahalegina egiten dugu, eta urtero-

  urtero jasangarritasun txostena argita-

  ratzen dugu.

  Urgull mendiko Natur-txokoa haur eta

  gazteei bideratutako gunea da. Udan

  zabaltzen da soilik, eta bertan tailerrak

  eta eskulanak antolatzen dituzte bi-

  sitan datozen gazteak ingurumen eta

  jasangarritasun baloreetan hezteko hel-

  buruarekin.

  Eta datorren urtetik aurrera, orain arteko

  eskaintza Uliako Natur Interpretazio gu-

  nearekin osatuko dute. Ibilbideak, panelinormatiboak, Interpretazio zentroko

  erakusketak, bisita gidatuak bertako

  ugaztunak eta hegaztiak herritarrei ger-

  turatzeko helburuarekin.

  INGURUMENAIKUSPUNTU URBANO BATETIK

  CRISTINA ENEA FUNDAZIOA: Bai Euskarari Ziurtagiria Zerbitzua euskaraz maila.

 • 7/29/2019 BAI Ziurtagirudunen Aldizkaria, 7. alea

  12/1612 baiziurtagiridunenaldizkaria

  Elduaien Hizkuntza Eskolarentzat oso

  garrantzitsua da irakasleak natiboak

  izatea, maila aurreratuetakoak batez

  ere. Taldeak osatzeko gutxienez hiru

  pertsona eta gehienez zortzi behar iza-

  ten dira. Ikasleen beharrei erantzutea

  helburu hartuta, ordutegi zabala es-

  kaintzen du Elduaienek: astelehenetik

  ostiralera goizeko zazpietatik gaueko

  hamarrak arte, eta baita larunbat goi-

  zetan ere.

  Bestalde, orain arte azaldutako loso-

  aren ardatzari loturik, taldea sortzen

  bada edozein hizkuntza irakats dezake

  Elduaien Hizkuntza Eskolak. Momentu

  honetan italiera (2011-2012 ikasturte-

  ko hizkuntzarik eskatuena), rantsesa,

  alemana, ingelesa, txinera, korearra,

  portugesa, euskara edota gaztelania

  irakasten ditu.

  RREPORTAJEA

  IKASTARO ETA HIZKUNTZA AUKERA ZABAL

  Berrogei urte baino gehiagoko ibilbidea-

  ren ondotik, hizkuntzen irakaskuntzan

  eta kudeaketan erreerente bihurtu da

  Elduaien Hizkuntza Eskola. Hizkuntzakikasteko aurrez aurreko saioak ez ezik,

  online ikastaroak eta enpresentzako di-

  ruz lagundutako ikastaroak ere ematen

  ditu. Eskola bera arduratzen da, gaine-

  ra, diru-laguntzak kudeatzeaz. Hizkun-

  tzak irakasteaz gain, itzulpengintza eta

  interpretazio zerbitzuak ere eskaintzen

  ditu Elduaienek.

  Hizkuntzek duten garrantziaz aspaldi

  jabetu zen Elduaien Hizkuntza Eskola.

  Hala, gizarteari hainbat hizkuntza ikas-teko aukera emateaz gain, enpresaren

  gestioan bertan hizkuntzen kalitatezko

  kudeaketa egiten saiatzen da, barnera

  begirako jardunak kanpora begirakoan

  ere isla baitu. Horrexegatik, Bai Euska-

  rari Ziurtagiria eskuratu berri du, Zer-

  bitzua Euskaraz maila lortu duelarik.

  Elduaien Hizkuntza Eskolan bedera-

  tzi hizkuntza irakasten dira eta bertako

  bezerorik nahiz ikaslerik gehienak gi-

  puzkoarrak dira. Elduaien jakitun da be-zero horiek euren hizkuntzan hartzeak

  duen garrantziaz, eta era berean, uste du

  hizkuntza eskola batek horien aurrean

  eredugarria izan behar duela gizarte

  elebidun bateko hizkuntza normaliza-

  ziorako bidean.

  Ikasleen beharretara egokituaElduaienen ezaugarri nagusia da bere

  eskaintza uneoro ikasleen behar eta

  lehentasunetara egokitzen duela. Ho-

  rretarako hamaika zentro ditu zabalik

  gaur egun: Donostian bi (Antiguon eta

  Intxaurrondon), Lasarten, Urnietan, Vi-

  llabonan, Tolosan lau, Alegian eta Bea-

  sainen. Instalazio horiek guztiek zerbi-

  tzu zabala eskaintzeko aukera ematen

  diote Elduaieni.

  Ikastaro eskaintza zabala:Akademietan ematen diren ikast

  gain, ikasleen behar, lehentasun

  ikuspegietan oinarriturik, Elduaiene

  kaintza zabala du:

  Enpresei zuzendutako ikastaroak

  kuntza teknikoa lantzeko.

  Eskolaz kanpoko ikastaroak ik

  txeetan.

  Udako ikastaroak.

  Atzerritarrentzat gaztelania ikasta

  Erreortzu taldeak. Ikasleek eskola

  tzen dutenaz gain, eskolaz kanp

  hainbat irakasgai lantzeko ikast

  dira: matematika, sika, historia,

  nomia, euskara, ingelesa, latina,

 • 7/29/2019 BAI Ziurtagirudunen Aldizkaria, 7. alea

  13/16baiziurtagiridunenald

  ER

  ELDUAIEN HIZKUNTZA ESKOLA:

  Bai Euskarari Ziurtagiria Zerbitzua euskaraz maila.

  2011ko urriaren 10etik ESOL ES098 Cambridge Zentroa da

  Elduaien, hau da, Cambridgeko maila guztietako azterketak(Young Learnersetik CPEra bitartekoak, BEC eta TKTz gain)

  antolatzeko barne zentro antolatzaile lizentzia lortu du eta

  bertako ikasleei Elduaien Hizkuntza Eskolako zentroetan az-

  terketak egiteko aukera emango die horrek.

  Cambridgeko azterketen antolatzaile izateko lizen

  ko hamar urteko bidea egin behar izan du Elduaieurtetik aurrera ISO 9001 kalitate sistemaren arau

  rraitu ditu, eta horrez gain, computer based azte

  tolatzeko Cambridgeko lizentzia ere eskuratu du.

  ELDUAIEN,Cambridgekoazterketen antolatzaile

  La gestion qualitative des languesL Ecole de langues Elduayen , sest depuis longtemps rendu compte de limpor-

  tance des langues dans cette socit. En plus denseigner plusieurs langues, elle

  seorce de grer les direntes langues au sein des entreprises : le travail ait en

  interne se refte lextrieur.

  Cest pour cela qu Elduayen Hizkuntza Eskola vient dobtenir le Label Bai Eus-

  karari en se plaant directement au niveau Zerbitzua euskaraz. Et quelle est depuis

  le 10 octobre dernier, Centre Cambridge ESOL ES098.

  Calidad en la gestin lingsticaEn la Academia de Idiomas Elduaien son conscientes de la impo

  lenguas en una sociedad cada vez ms plural. Es por ello que, adem

  clases de multitud de lenguas, la empresa ha incorporado un ambicio

  calidad en la gestin lingstica de las actividades que desempea ta

  a uera como de puertas a dentro.

  Por ello, acaba de acreditar el nivel Zerbitzua Euskaraz (Servicio e

  Certicado Bai Euskarari y el certicado ESOL ES098 Cambridge.

  (r) (es)

 • 7/29/2019 BAI Ziurtagirudunen Aldizkaria, 7. alea

  14/1614 baiziurtagiridunenaldizkaria

  URTAGIRIAREN ELKARTEKO BERRIAK

  BULETIN ETEKTRONIKOA,

  GURE KOMUNIKAZIO ESTRATEGIAN BESTE URRATS BIZI BAT

  Ziurtagiriaren Elkartean 2012 urterako

  zehaztu ditugun erronken artean, lehen-

  tasunezkoa izango da Bai Euskarari

  Ziurtagiria Bizkaian zabaltzea.

  Gaur egun 1.452 entitatek daukate

  Ziurtagiria; eskualdeka, Gipuzkoa eta

  Naarroa dira Ziurtagiri gehien dituzte-

  nak, 537 (% 37) eta 363 (% 25) hurre-

  nez hurren. Ipar Euskal Herrian, 246 (%

  17) daude; Bizkaian, 203 (% 14) daude;

  eta azkenik, Araban, 103 (% 7) 1.452ak

  osatzeko Irlandakoa alta da.

  Bizkaiko datuak hobetzeko aukera egon

  badago, eta Gipuzkoa zein Naarroako

  errealitatera gerturatzeko abagunea

  daukagula sinetsita gaude. Helburuak,

  ordea, merkatua arakatu eta esortzu

  berezia egitea eskatzen digu.

  Eta horretan gabiltza. Irailaz geroztik

  Bizkaian egin beharreko lan komertziala

  zehaztu dugu eta lehenengo bisitak egi-

  ten hasi gara: besteak beste, Bizkaiko

  Foru Aldundiarekin, Bilboko Udalarekin

  eta beste hamazazpi udaletako ordez-

  kariekin bildu gara. Era berean, beste

  hogeita hamar udaletako arduradunekin

  jarri gara harremanetan.

  Helburu hori gauzatzeko komertzial lana

  egingo duen pertsona kontratatu eta

  bulegoa zabaldu dugu Deustuan.

  ZIURTAGIRIA BIZKAIANZABALTZEKO APUSTUA EGINGO DUGU

  Ziurtagiriaren Elkarteak Bai Eus

  Ziurtagiriak banatzeko bost ekitald

  tolatu ditu azken hilabetean. Guztira

  enpresa, saltoki eta era guztietako

  tatek eskuratu dute Ziurtagiria Azko

  Baraainen, Malerrekan, Gernikan

  Laudion egindako banaketa ekitald

  Horietatik 15ek eskuratu dute

  bitzua eta lana euskaraz maila; b

  58k, Zerbitzua euskaraz mailagainerako 111k Bidean maila. N

  mentzekoa da, era berean, 184

  tagiridun horietatik 25 berriak d

  Azkoitiko Ambato okindegia, And

  moda, Bizkargi musika eta dantz

  kola, Dean taberna, Koxka Kaet

  Leire Oroz hortz klinika, PSOE tab

  Truck arropa denda eta Uria suka

  Malerrekako Artlepo, Arrate Est

  Ainhoa ile-apaindegia, Ogi-Berri, S

  Eraikuntzak, Zergalan eta Iturengo

  rriko Ostatua; Baraaingo Beatrizbillas Barricart Farmazia, eta B

  Izquierda-Ezkerra eta NaBai 2011

  politikoek; Gernika-Lumoko Biklik

  munikazioa enpresak eta Laudiok

  gitech, Autocares Sobron, Graks

  eta Osaketa.

  Ziurtagiriaren Elkartea beste urrats bizi

  bat eman du bere komunikazio estrate-

  gian Bai Euskarari Buletin elektronikoare-

  kin, hamabostean behin notizia berriekin

  eguneratuko dena.

  Azken urteotan Ziurtagiriaren Elkarteko

  komunikazio estrategia hobetzeko aha-

  legin berezia egiten ari gara. Inorma-

  zioaren gizartean egoki komunikatzeakduen garrantziaz jabetuta, atzera buelta-

  rik ez duen bidea hartu dugu. Teknologia

  berriek eskaintzen dituzten erremintak

  bide-lagun, 2009a geroztik webgunea

  eguneratu dugu, Ziurtagiridunen Aldizka-

  ria argitaratu, www.baisarean.org bloga

  sortu, sare sozialetan gure presentzia in-

  BAI EUSKARARI

  ZIURTAGIRIAJASODUTE 184 ENPRESA ET

  ENTITATEK

  dartu edo komunikazio kanpainak disei-

  natu ditugu.

  Komunikazio kanalak ezberdinak izan

  arren, helburu bera dute: Bai Euskarari

  Ziurtagiriaren, Ziurtagiria duzuen entita-

  teen eta euskararen inguruko berriak za-

  baltzea. Buletinak, aldizkariak bezalaxe,

  bozgorailu izan nahi du, eta bide batez,

  Ziurtagiriaren Elkartearekin identikatze-ko bidea erraztu, Ziurtagiridunak talde eta

  proiektu baten kide sentitzeraino. Azken

  nean, Bai Euskarari duten enpresa, sal-

  toki eta era guztietako entitateen promo-

  zioa egiteko eta Ziurtagiriaren Elkarteko

  bazkideen arteko lankidetza sustatzeko

  beste erreminta bat sortu nahi izan dugu.

 • 7/29/2019 BAI Ziurtagirudunen Aldizkaria, 7. alea

  15/16baiziurtagiridunenald

  ZIURTAGIRIAREN ELKART

  MINTZODROMOAK: URRATS BIZIAK, ARAB

  Ziurtagiriaren Elkartearen zuzendariak, Rober Gutirrezek,

  eta Kutxa Bankeko hizkuntza kudeatzaileak, Imanol Mine-

  rrek, EraLanen barruko garapen talde bat gidatuko dute.

  EraLan Soziolinguistika Klusterraren proiektu bat da, lan

  munduko euskararen erabilera ikertzen duena, eta hainbat

  erakunderen arteko lankidetzaren ondorio dena, besteak

  beste, Gipuzkoako Foru Aldundia, Gipuzkoa Donostia Ku-

  txa, Emun Koop. E., Elhuyar Aholkularitza, Ahize-AEK, Artez

  ZIURTAGIRIAREN ELKARTEAKERALANEN GARAPEN TALDE BAT

  GIDATUKO DU

  Ziurtagiriaren Elkarteak bost Mintzodro-

  mo antolatu ditu azken hilabetean; le-

  henengo laurak Gasteizen, eta azkena,Laudion. Ekimen honen helburua eus-

  kararen erabilera sustatu eta hizkuntza

  ikasten ari direnen artean jarrera aktiboa

  bultzatzea da.

  Gasteizko Foru Plaza euskararen ar-

  nasgune bilakatu zen azaroaren 28an.

  Guztira 400 gasteiztarrek parte hartu

  zuten ekimenean; horietako gehienak

  ikasleak ziren, baina tartean, Eusko

  Jaurlaritzako, Gasteizko Udaleko talde

  politikoetako, euskalgintzako eta kul-tura zein kirol arloko aurpegi ezagunak

  elkartu ziren.

  Bosgarren Mintzodromoa, berriz, Lau-

  dion izan zen. 50 bat lagun elkartu ziren,

  eta Gasteizen bezala, launakako taldee-

  tan Eguberriak, teknologia berriek gure

  gizartean daukaten eragina, edo eus-karaz bizitzeko ahaleginean topatzen

  dituzten erraztasun eta zailtasunak izan

  zituzten hizpide.

  Ziurtagiriaren Elkarteak oso positibo-

  ki baloratu du ekimena, helburua be-

  teta ikusi baitu, hots, euskaraz aritzeko

  aukera gutxi duenari horretarako modua

  ematea eta ohituraz, euskara gutxi egi-

  ten duenari motibazioa areagotzea.

  Mintzodromo hauek, Ziurtagiriaren El-kartea bultzatzen ari den Bai Euska-

  rari, Urrats Biziak ekimenaren barruan

  kokatzen dira eta Arabako Foru Aldun-

  diaren, Gasteizko Udalaren eta Laudioko

  Udalaren laguntzarekin antolatu dira.

  Euskara Zerbitzua, Bermeoko Udala.

  Elkarlanean abiatutako egitasmoaren helburua d

  rreko aurkezpen eta prentsaurrekoetan hizkuntz

  lantzea, gizarte mailako liderrengan (politikari, k

  presari, kulturgile, etab.) eragiteko eta hizkuntza

  egokiak sustatzeko.

  Inormazio gehiago: www.soziolinguistika.org/eu/n

 • 7/29/2019 BAI Ziurtagirudunen Aldizkaria, 7. alea

  16/16