bai moi OMO

of 64 /64
NGHIÊN CU V ÁNH GIÁ CA KHÁCH HÀNG I VI BT GIT OMO NGHIÊN CU V ÁNH GIÁ CA KHÁCH HÀNG I VI BT GIT OMO TÀI:

Embed Size (px)

Transcript of bai moi OMO

 • 8/4/2019 bai moi OMO

  1/64

  NGHIN CU V NH GICA KHCH HNG I VI

  BT GIT OMO

  NGHIN CU V NH GICA KHCH HNG I VI

  BT GIT OMO

  TI:

 • 8/4/2019 bai moi OMO

  2/64

  A.A. PhnPhn mm uu

  1. L do chn ti:Trong XH hin i ngy nay, i vi mi gia nh, bt git l mt

  trong nhng sn phm tiu dng thit yu.

  Hin nay, hng lot cc nhn hiu bt git ra i to s a

  dng, phong ph trong la chn ca ngi tiu dng. Ngitiu dng ngy cng c nhiu c hi tm cho mnh mt loi

  sn phm ph hp nht v gi c li phi chng.

  iu ny ng vi OMO- thng hiu bt git dn u ti VN.

  y l mt trong nhng l do quan trng nht thu ht chng titm hiu v nghin cu v sn phm ny.

 • 8/4/2019 bai moi OMO

  3/64

  A.A. PhnPhn mm uu2. Mc tiu ca ti:

  Nghin cu tng quan th trng ngnh bt git ti TPHCM.

  S lc v hot ng sn xut kinh doanh ca Unilever.

  Phn tch kt qu nghin cu khch hng.

  nh gi li kt qu nghin cu khch hng ti TPHCM.

  Phn tch SWOT v a ra mt s bin php hon thin chinlc Marketing Mix, 4P.

 • 8/4/2019 bai moi OMO

  4/64

  A.A. PhnPhn mm uu

  3. Phm vi i tng nghin cu:

  TPHCM (khu vc Q1, Q3, Q5,)

  Tt c cc i tng nam n

  tui: 18t tr ln

  Ngh nghip: mi ngnh ngh

  Phm vi

  i tng

 • 8/4/2019 bai moi OMO

  5/64

  A.A. PhnPhn mm uu

  4. Phng php nghin cu: PHNG PHP THU THP THNG TIN

  Thng tin th cp: thng qua nghin cu ti bnBo: bo mi, si gn tip th, lao ng,

  Tp ch: ph n, kinh doanh ti chnh.Internet: dantri.vn, webtretho.com, tinmoi.vn,

  Thng tin s cp: thu thp thng qua phng php phng vntrc tip bng bng cu hi c thit k sn.

  PHNG PHP CHN MUPhi xc xut theo cch chn thun tin (100 ngi ti Tp.HCM).

 • 8/4/2019 bai moi OMO

  6/64

  A.A. PhnPhn mm uu

  5. Kt cu biChng 1: Tng quan th trng bt git v s lc v hot ng

  sn xut kinh doanh ca Unilever ti th trng TPHCM

  Chng 2: Phn tch kt qu nghin cu s nh gi ca khchhng v bt git Omo ca Unilever ti TPHCM

  Chng 3: xut mt s bin php nhm hon thin chin lc

  Marketing Mix

 • 8/4/2019 bai moi OMO

  7/64

  B. Ni dung

  Tng quan thtrng bt git v s lc v hot ngsn xut kinh doanh ca Unilever ti thtrng TPHCMTng quan thtrng bt git v s lc v hot ng

  sn xut kinh doanh ca Unilever ti thtrng TPHCM

 • 8/4/2019 bai moi OMO

  8/64

  1.1. Tng quan th trng bt git

  Khi qut v th trng bt git Vit NamTrn th trng ang xut hin kh nhiu bt git nhng chim uth vn thuc v nhng nhn hiu ln nh Omo, Tide caUnilever v P&G. Kh c th khng nh bt git no tt hn,nhng v gc thng hiu r rng doanh nghip trong nc

  hon ton lp v.

  Th trng bt git tng chng kin cuc ua khc lit v ginhm nhanh chng chim lnh th phn. Khi gi gim n mcsn, cc hng bt git li rc rch r tng gi v sau li chuyn

  hng cnh tranh mi khng km phn cng thng: cuc chinsn phm mi.

 • 8/4/2019 bai moi OMO

  9/64

  Gii thiu v sn phm OmoOMO l thng hiu bt git ln thuc th trng cht ty raca tp on Unilever.

  C th ni cc loi sn phm ca Omo rt a dng, t bt gittay, git my, nc git...vi cc khi lng, th tch khc nhau

  ph hp nhu cu tiu dng ca khch hng.

  Omo khng ngng ci tin mu m, cht lng, ...

  C rt nhiu sn phm khc nhau nh: Omo hng ngn hoa,

  Omo ty an ton, Omo matic,

  1.1. Tng quan th trng bt git

 • 8/4/2019 bai moi OMO

  10/64

  1.1. Tng quan th trng bt git

  Gii thiu v sn phm OmoC th ni Omo thnh cng khi t nh v trn mt tm mi. Trong khi ,

  i th ca h l Tide vn cn tm nh v v nng lc ty trng, tc l giithiu tnh nng sn phm.

  Nhn chung qung ng nh v theo hng mi ca Omo vn cha di,song nhng g h lm c ng coi l thnh cng. Thnh cng trong vicm cho mnh mt li i ring trn th trng Vit Nam, thnh cng trong vicnng cao gi tr thng hiu ca mt sp thuc hng tiu dng thit yu.

  Sau ny c th nhng i th cnh tranh s theo bc chn nh v ca h, songOmo c li th l ngi tin phong trn th trng, m nhng g u tinthng li n tng lu phai trong tm tr KH.

  Cnh tranh

 • 8/4/2019 bai moi OMO

  11/64

  Trang web ca Omo

 • 8/4/2019 bai moi OMO

  12/64

  1.2. Tng quan v tp on UnileverVi nt v tp on Unilever

  Thnh lp nm 1930 - mt tp on ton cu ca Anh v H Lan

  Ni ting TG trn lnh vc sn xut cc sn phm tiu dng nhanh.

  Cc nhn hiu tiu biu c tiu dng v chp nhn rng ri trn ton

  cu nh Lipton, Omo, Lux, Lifebuoy, Dove, Close-Up, Sunsilk, Clear,Ponds, Hazeline, vi doanh thu hng triu ola cho mi nhn hiu.

  L mt trong nhng cng ty thnh cng nht th gii trong lnh vckinh doanh chm sc sc khe cho ngi tiu dng.

 • 8/4/2019 bai moi OMO

  13/64

  1.2. Tng quan v tp on UnileverVi nt v tp on Unilever

  Unilever VN hin nay c 5 nh my ti H Ni, C Chi, Th c v khucng nghip Bin Ho.

  Hin ti c h thng phn phi bn hng trn ton quc thng qua hn350 nh phn phi ln v hn 150.000 ca hng bn l.

  t mc tng trng khong 35-40% v tuyn dng hn 2000 nhn vin.

  Hp tc vi nhiu nh my x nghip ni a trong cc hot ng snxut gia cng, cung ng nguyn vt liu sn xut v bao b thnh phm.

  .

 • 8/4/2019 bai moi OMO

  14/64

 • 8/4/2019 bai moi OMO

  15/64

  1.2. Tng quan v tp on UnileverSN LNG V DOANH THU

  Nm 2008 20092010

  (6thng u nm)

  Sn lng(Sn phm)

  1.699.428.000 2.030.816.460 2.422.857.143

  Doanh thu(T)

  14,87 17,8 21,2

  SLTB: 2.051.033.868 (www.bigc.com.vn)

 • 8/4/2019 bai moi OMO

  16/64

  B. Ni dung

  Phn tch kt qu nghin cu s nh gi ca khchhng v bt git Omo ca Unilever tiTPHCM

  Phn tch kt qu nghin cu s nh gi ca khchhng v bt git Omo ca Unilever tiTPHCM

 • 8/4/2019 bai moi OMO

  17/64

  Gii tnh Tui

  42%

  58%

  Nam N

  => Phn ln tp trung vo sinh vin vi tui t 18 n 25 chim 72% v tr th 2 trn 25 tui l 27%

  Ngh nghip Thu nhp

  73

  2 7

  0

  10

  2 0

  30

  4 0

  5 0

  60

  70

  8 0

  18 - 2 5 >2 5

 • 8/4/2019 bai moi OMO

  18/64

  Q1. Khi ni n bt git, Anh/ Ch ngh n nhn hiu notrc tin?

  0

  20

  40

  60

  80

  74

  18

  71

  Omo Tide Viso Surf

  => OMO ngy cng nh v thng hiu ca mnh i vi ngi tiudng v c v tr dn u trong th trng tiu dng bt git ti VN.

 • 8/4/2019 bai moi OMO

  19/64

  Q2. Anh/ Ch tng s dng bt git no di y?

  => Qua biu ta thy Omo l nhn hiu bt git c s dng

  nhiu nht.

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  Tide Viso Omo Surf Lix Net Khc

  58 57

  94

  30

  11 6 1

 • 8/4/2019 bai moi OMO

  20/64

  Q4.Hin nay Anh/ Ch c sdng bt git Omo khng?

  => Omo l nhn hiu hng u trn th trng, phn phi rng ri vc ngi tiu dng Vit Nam a chung.

  92%

  8%

  C Khng 05

  10152025

  3035404550

  Thngdng Nhiukhuynmi

  Gi chp l Mum p Khc

  49

  1527

  4 14

  Q6. L do Anh/ Ch chn muasn phm bt git Omo?

 • 8/4/2019 bai moi OMO

  21/64

  Q7. Hin nay Anh/ Ch ang s dng loi bt git Omo no?

  => Tng cng sn xut 2 loi sn phm Omo hng ngn hoa v Omoty sch 99 vt bn. ng thi cn ch qung b nhiu hn cho cc

  loi sn phm Omo ty an ton, Omo matic v nc git Omo.

  0

  5

  1015

  20

  25

  30

  35

  40

  Omo ngnhoa Omo ty anton 99 vt bn Omo matic Nc gitOmo

  37

  11

  31

  1814

 • 8/4/2019 bai moi OMO

  22/64

  => C th thy cc gi bt git loi nh l s la chn thng dng ivi ngi tiu dng bi s gn nh.

  27%

  27%17%

  17%

  12%

  400gr 800gr 1.5kg .0kg 4.5kg tr ln

  Q8. Anh/ Ch thng mua bt git Omo vi trng lng bao nhiu?

 • 8/4/2019 bai moi OMO

  23/64

  Q9. nh gi ca Anh/ Ch v cht lng bt git Omo nh th no?

  =>Ngi tiu dng hi lng v vic gi hng lu v ty trng. Tuynhin cn ch ci thin v cht lng lm mm vi, khng li cn

  bt git v khng hi da tay ca sn phm.

  0

  20

  40

  60

  Gi hnglu

  ty trng Mm vi Khng licn

  Khng hi datay

  2025

  12 10 12

  3641

  2227

  19

  3930

  53 46 52

  2 1

  10 13 12

  1 2

  HT hi lng Hi lng Bnh thng Khng hi lng Rt khnghi lng

 • 8/4/2019 bai moi OMO

  24/64

  Q10. Anh/ Ch vui lng cho bit kin v nhng thay i sau ca btgit Omo?

  => Kho st cho thy ngi tiu dng mong mun thay i mi hngv tng trng sng ca sn phm v khng ng tng gi thnh

  sn phm so vi hin ti.

  0

  20

  40

  60

  Thay i mi hng Tng gi Tng trng sng Thay i kiu dng

  19

  315 4

  37

  11

  47

  2735

  10

  22

  59

  6

  51

  10 7

  22

  3

  HT ng ng Sao cngc

  Khng ng HT khngng

 • 8/4/2019 bai moi OMO

  25/64

  Q11. Anh/ Ch nh gi th no v cht lng ca cc nhn hiu bt gitsau?

  010

  20

  30

  40

  0

  60

  70

  80

  Omo Tide Viso Lix Net Surf

  38

  20

  92 1 1

  47 44

  27

  8 5

  1613

  31

  57

  71 70 67

  1 4 5

  1520

  11

  2 1 2.1

  HT hi lng Hi lng Bnh thng Khng hi lng Rt khng hi lng

  a s ngi tiu dng hi lng v cht lng ca Omo (chim t l nhiu

  nht), v Tide ng v tr th 2.

 • 8/4/2019 bai moi OMO

  26/64

  Q12. Anh/ Ch thy bao b bt git Omo c im no ni bt so vi ccsn phm khc ?

  5

  2

  15 8% Mu scLogo

  Kiu dng

  Khc

 • 8/4/2019 bai moi OMO

  27/64

  Q13. Theo Anh/ Ch mc gi ca Omo th no

  => a s ngi tiu dng hi lng vi mc gi hin ti ca bt git

  Omo.

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  Rt r R Vaphi

  t Rt t

  5

  21

  59

  94

  1

  13

  50

  30

  428

  73

  13

  214

  48

  40

  536

  55

  25

  9

  400gr-15.500vnd 800gr-32.000vnd 1.5kg-76.000vnd 3kg-114.000vnd 4.5kg-159.000vnd

 • 8/4/2019 bai moi OMO

  28/64

  Q14. Anh/ Ch nh gi th no v gi ca cc nhn hiu bt git sau?

  => Hin nay cc nhn hiu bt git c s cnh tranh mnh m v gi.

  c bit l gia 2 thng hiu ln l Omo v Tide.

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  Omo Tide Viso Lix Net Surf

  19

  6 51 3

  9

  34

  9

  1 11

  18

  4

  51

  57

  6763

  6

  8 8 6

  1519

  11

  1 1 1

  HT hi lng Hi lng Bnh thng Khng hi lng Rt khng hi lng

 • 8/4/2019 bai moi OMO

  29/64

  Q15. Anh/ Ch thng mua bt git Omo u?

  => Siu th v ca hng tp ho l 2 knh phn phi mang li s thunli cho ngi tiu dng khi mun mua bt git Omo.

  0

  20

  4060

  0 61

  2038

  2

  Siu th Ch Tp ha i l

 • 8/4/2019 bai moi OMO

  30/64

  Q16. Nu ni Anh/ Ch thng mua khng c sn phm Omoth anh/ch quyt nh nh th no?

  => Qua biu ta thy c thng hiu bt git Omo c mt ch ng

  rt quan trng trong lng ngi tiu dng.

  0

  20

  40

  60

  40

  8.4

  43.2

  8.4

  Ch n s tha th Ch n khi c s Mua ni khc Khc

 • 8/4/2019 bai moi OMO

  31/64

  Q17. Anh/ Ch bit n bt git Omo qua knh thng tin no?

  => Qung co vn l cng c hiu qu nht trong vic gii thiu snphm n ngi tiu dng. Internet l knh thng tin t c ngi

  tiu dng bit n nht.

  0

  20

  40

  60

  80

  Qung co bnb, ngi

  thn

  Internet Nhn vintip th

  Tnh cnhn thy

  Khc

  75

  17 4 7 5 3

 • 8/4/2019 bai moi OMO

  32/64

  Q18. Anh/ch c truy cp vo trang web www.unilever.com xemthng tin v bt git Omo khng?

  => 74% cho thy ngi tiu dng hin nay vn cha quan tm nhiun vic s dng trang web tm hiu thng tin v sn phm.

  26%

  74%

  C Khng

 • 8/4/2019 bai moi OMO

  33/64

  Q19. Khi truy cp vo trang web www.unilever.com, Anh/ch thngxem thng tin no v bt git Omo

  => Cc chng trnh khuyn mi l thng tin c ngi tiu dng quantm nhiu nht khi truy cp trang web.

  8 8

  13

  34

  Sn phm mi Gi c Thng tin khuynmi

  Cc hot ng XH Khc

 • 8/4/2019 bai moi OMO

  34/64

  Q20. Anh/ Ch c tham gia cc hot ng no ca Omo khng?

  => Hin nay cc hot ng x hi ca Omo cha thu ht cnhiu ngi tham gia.

  16,20%

  83.80%

  C Khng

 • 8/4/2019 bai moi OMO

  35/64

  Q22. Anh/ Ch thch loi hnh thc khuyn mi no ca Omo?

  => Biu cho thy s k vng ca ngi tiu dng n cc li ch ca

  h rt ln.

  0

  5

  1015

  20

  25

  30

  35

  Gim gi Phiu co maymn

  Tng qu Tng khi lng Khc

  34

  20

  2723

  2

 • 8/4/2019 bai moi OMO

  36/64

  Q23. Anh/Ch c d nh thay i loi bt git khc khng ?

  => Omo a v ang chim c niem tin kha ln oi vingi tieu dung va t c th phan ln tren th

  trng hien nay.

  20%

  80%

  C Khng

 • 8/4/2019 bai moi OMO

  37/64

  B.Ni dung

  Mt s bin php nhm hon thinchin lc Marketing-mix

  Mt s bin php nhm hon thinchin lc Marketing-mix

 • 8/4/2019 bai moi OMO

  38/64

  3.1. nh gi kt qu nghin cu khchhng ti TPHCM

  Cuc iu tra cho thy phn ln ngi tiu dng v angdng bt git OMO.

  OMO c cht lng tt, cng dng ty sch vt bn cao,

  Khch hng cm thy hi lng, thoi mi khi mua Omo btc ni u: siu th, ca hng tp ho, ch

  Vi mc thu nhp hin nay, a s khch hng hi lng vimc gi ca Omo.

 • 8/4/2019 bai moi OMO

  39/64

  3.1. nh gi kt qu nghin cu khchhng ti TPHCM

  Nhn hiu Omo tr nn quen thuc vi ngi tiu dng bithng xuyn c nhng chng trnh qung co, khuyn mi.

  Mt b phn nh khch hng cho rng bt git OMO vn cn gy

  hi cho da tay. Sau khi git xong, da tay b kh rt v mi hngcha gi c lu.

  Cc hot ng x hi ca Omo c ng o ngi bit n, tuynhin vn cha thu ht nhiu ngi tham gia.

 • 8/4/2019 bai moi OMO

  40/64

  3.2.1. im mnh

  3.2.2. im yu

  3.2.3. C hi

  3.2.4. Thch thc

  3.2. Phn tch SWOT ca ngnh hng ti

  TPHCM

 • 8/4/2019 bai moi OMO

  41/64

  3.2.1. im mnh ca ngnh hngti TPHCM

  Nn kinh t pht trin thu nhp bnh qun ca ngi dn

  tng, ko theo nhu cu s dng sn phm tt, tin dng.

  L mt hng thit yu ca mi gia nh.

  Ti chnh vng mnh, vic iu tit gi v loi b i th cnh

  tranh d dng hn.

  Th phn cao.

  Cng ty c uy tn, qun l cht lng tt.

  Sn phm a dng, kh nng pht trin tt sn phm mi.

 • 8/4/2019 bai moi OMO

  42/64

  3.2.1. im mnh ca ngnh hngti TPHCM

  H thng phn phi tng i rng.

  Gi tng i chp nhn c, trong khi cht lng cao, khng thua

  hng ngoi nhp.

  Mi trng vn ho doanh nghip mnh, i ng nhn vin tr thc

  v c tinh thn trch nghim v mc tiu chung ca cng ty, c bit

  cc quan h vi cng chng rt ch trng ti cng ty.

 • 8/4/2019 bai moi OMO

  43/64

  3.2.1. im mnh ca ngnhhng ti TPHCM

  Tnh hnh nghin cu v pht trin cng ngh ca Unilever Vit

  Nam lun c ch trng v u t tho ng.

  Cng ngh hin i.

  Tp on vn dng nhng tiu chun quc t cho sn phm

  nhng thch nghi vi nhu cu ca ngi Vit Nam. To ra nhngsn phm ph hp vi mong mun ca khch hng.

 • 8/4/2019 bai moi OMO

  44/64

  Tc tng trng kinh t cn thp, t l lm pht cao, khch hng c

  nhiu cn nhc khi mua sn phm do mt s khch hng cho rng gi sn

  phm hi cao.

  Ngi Vit theo truyn thng ca ngi ng a s khng thch

  nhng g phi thc t. (VD nh event ca dng Omo ty an ton vi vic git schchic o ngn tay khng l trn sn vn ng Qun khu 7 . y l mt chng trnh

  honh trng rt tt km nhng d lun li nh gi khng cao v vic may chic o l

  mt s xa x khng cn thit. Rt may Unilever cha chy kp thi bng vic ct

  chic o ra lm nhiu mnh may o tng tr em ngho nn t cu mnh mt bn

  thua trng thy. C l chng trnh ny c t chc mt nc phng Ty no

  th s rt thnh cng nhng Vit Nam khi vn cn tn ti cch nhn nhn, nh gi

  kh cht ch v bo th trong d lun th r rng vic t chc event ny l mt iu

  cha hon ton ph hp).

  3.2.2. im yu ca ngnh hngti TPHCM

 • 8/4/2019 bai moi OMO

  45/64

  Vn cn nhng cng ngh khng p dng c ti Vit Nam do chi

  ph cao, v vy phi nhp khu t nc ngoi nn tn km chi ph v

  khng tn dng c ht ngun lao ng di do v nng lc c

  Vit Nam.

  i hi sn xut phi km theo bin php x l cht thi tt ly

  lng tin ca khch hng, chi ph sn xut sn phm tng ln.

  3.2.2. im yu ca ngnh hngti TPHCM

 • 8/4/2019 bai moi OMO

  46/64

  3.2.3. C hi ca ngnh hng tiTPHCM

  Ch trng ca cc b ngnh Vit Nam u tin thu ht vnu t nc ngoi tng ngn sch.

  Th trng trong nc pht trin nhiu hn. V c s h

  tng cc TP ln, nht l Tp HCM v ang c u tthch ng.

  Vic phn phi, qung co sn phm khng phi chu rng

  buc kht khe nh nhiu nc chu khc.

  Nh nc ra lut bo v bn quyn, chng hng gi, hng nhi.

 • 8/4/2019 bai moi OMO

  47/64

  Dn s ng, -> Th trng tiu th rng ln.

  Trnh dn tr Vit Nam tng i cao, nht l khu vc

  thnh th, cng l mt ngun nhn lc kh di do cho cng ty.

  Dn c tp trung thnh th -> Thun li vn chuyn, phn

  phi hng ha.

  Tm l ngi Vit lun cao lng nhn i, h sn sng sdng mt hng ca nhng DN tt c ng gp cho XH.

  3.2.3. C hi ca ngnh hng tiTPHCM

 • 8/4/2019 bai moi OMO

  48/64

  3.2.4. Thch thc ca ngnh hngti TPHCM

  Tc tng trng kinh t Vit Nam cn thp

  Vic a internet vo kinh doanh l khng th thc hin cmc d cng ty nhiu ln cp n mc tiu ny do c mcgi cao.

  Trong bi cnh th trng hng tiu dng cung ang ln hncu, nhiu cng ty mi chen chn vo v cnh tranh s rt gay

  gt cho cng ty Unilever. Ngi tiu dng d dng chuyn sang dng sn phm thng

  hiu khc

  3 2 C i i

 • 8/4/2019 bai moi OMO

  49/64

  3.2.5. Cc chin lc Marketing cng ty thc hin

  Chin lc sn phm:Vn dng nhng tiu chun quc t cho sn phm nhng thch nghi

  vi ngi tiu dng Vit Nam.

  Mua li t cc i tc ca mnh nhng nhn hiu c uy tn nhiu nmti VN nh bt git Viso, kem nh rng P/S. Sau , ci tin cng

  thc ch to bao gi v tip th gia tng tiu th nhng nhn hiu

  ny.

  Bn cnh , cng ty cng tm hiu su sc nhu cu ngi tiu dng

  Vit Nam Vit Nam ho sn phm ca mnh.

 • 8/4/2019 bai moi OMO

  50/64

  3.2.5. Cc chin lc Marketing cng ty thc hin

  c bit ch trng n vic chng hng gi bo v

  quyn li ngi tiu dng, bo v s hu tr tu v uy tn

  vi thng hiu hng ho. Cc sn phm ca cng ty hin

  nay c thm TEM BO HNH HNG THT, hay LOGO

  CHNG HNG GI BO M HNG THT nhm gip

  khch hng c th nhn bit r hng gi - hng tht vmang li cm gic an tm khi s dng.

  Chin lc sn phm:

  3 2 5 C hi l M k i

 • 8/4/2019 bai moi OMO

  51/64

  3.2.5. Cc chin lc Marketing cng ty thc hin

  Chin lc gi: Omo s dng chin lc gi thm nhp th trng. Trong 5 nm u,

  Omo vn gi gi bn v cht lng khng i d gi cc loi sn phmkhc cng loi tng do nh hng gi nguyn liu, gi xng du tng

  =>Bin php ny gip Omo dn dn ginh ly th phn cao.

  Nhn bit 80% ngi tiu dng Vit Nam sng vng nng thn c thunhp thp, Unilever Vit Nam ra mc tiu gim gi thnh sn xutnhm em li mc gi c hp l cho ngi tiu dng.

  Ngoi ra cng ty cng phn b sn xut, ng gi cho cc v tinh ti cckhu vc Bc, Trung, Nam gim chi ph vn chuyn v kho bi.

  3 2 5 C hi l M k ti t

 • 8/4/2019 bai moi OMO

  52/64

  3.2.5. Cc chin lc Marketing cng ty thc hin

  Chin lc phn phi: Nm 1995, Unilever vo Vit Nam to ra mt h

  thng tip th v phn phi ton quc, bao qut hn

  100.000 a im.

  Hin nay khi nn kinh t Vit Nam c bc pht trinmnh m, nh du bng vic gia nhp WTO, to iukin cho phn nhm th trng, cc cng ty tng dn

  cht lng phn phi. Tp on Unilever Vit nam btu phn nhm th trng khng n thun l phn ra 7khu vc bn hng m phn ra cp u tin.

  3 2 C i i

 • 8/4/2019 bai moi OMO

  53/64

  3.2.5. Cc chin lc Marketing cng ty thc hin

  Chin lc chiu th: Qung co:

  Omo m u bng nhng mu qung co nu bt tnhnng git ty vt tri ca mnh. c trng nht l

  phng vn ngi tiu dng v nhng tri nghim ca h

  khi dng bt git Omo.

  Nhng qung co ca Omo hp dn, thc t v thc s

  li cun th hiu ca khch hng.

  3 2 5 Cc chin lc Marketing cng ty thc hin:

 • 8/4/2019 bai moi OMO

  54/64

  Chin lc chiu th:

  Q

  ung co thng qua cc knh truyn thng:

  Qungco

  Poster

  Internet

  Boch

  Truynhnh(TVC)

  3.2.5. Cc chin lc Marketing cng ty thc hin:

  3 2 5 C hi l M k i

 • 8/4/2019 bai moi OMO

  55/64

  3.2.5. Cc chin lc Marketing cng ty thc hin

  Chin lc chiu th: Khuyn mi:

  Cc hot ng khuyn mi ca Omo nh: bc thmtrng thng, co trng vng, gim gi cng mang li

  hiu qu cao.

  Bng chng cho s thnh cng ca nhng hot ng l 90% cc h gia nh tng s dng bt git Omo tnht mt ln.

  Nu hi mt ngi ni tr Vit Nam bt k no d c s

  dng Omo hay khng u bit n tn nhn hiu Omo.

  3 2 5 C hi l M k ti t

 • 8/4/2019 bai moi OMO

  56/64

  3.2.5. Cc chin lc Marketing cng ty thc hin

  Chin lc chiu th: PR:

  Cc hot ng hng ti cng ng ca Omo chng ng rt ln ca ngi tiu dng. Nh:

  Ngy hi nhng chic ti ti nng. Omo ngi sng tng lai .

  Ngy hi Triu tm lng vng.

  Tt lm iu phc, sung tc c nm. Khuyn mi Vn tim vng cho triu tm lng vng

  Chng trnh sn trng hc ti 6 tnh vng xa.

  H tr 3000 sinh vin v qu n tt.

  3 2 5 C hi l M k ti t

 • 8/4/2019 bai moi OMO

  57/64

  3.2.5. Cc chin lc Marketing cng ty thc hin

  Chin lc chiu th: Bn hng c nhn:

  Tuyn i ng nhn vin c kh nng tip th bn hng

  n cc h gia nh bn v gii thiu sn phm, giip cc thc mc mt cch trc tip v tip nhn phnnh ca ngi tiu dng v sn phm.

  n nhng ni cng cng pht min ph cc gi bt

  git Omo loi nh khch hng dng th.a ngi v cc a phng, cc vng nng thn

  gii thiu sn phm v bn hng.

 • 8/4/2019 bai moi OMO

  58/64

  3.3. Mt s bin php nhm honthin chin lc 4P

  PRODUCT: To c s khc bit vi cc sn phm bt git khc (nh

  thay i mu m, bao b,)

  Ci thin v cht lng (tng ty trng, gim hi datay, tng cng hng thm khc c thm nhiu s lachn cho ngi tiu dng).

  Tm hiu s thay i nhu cu ngi tiu dng kp thi tung

  ra cc sn phm mi a dng. Tp trung pht trin c s h tng, u t trang thit b hin

  i.

 • 8/4/2019 bai moi OMO

  59/64

  3.3. Mt s bin php nhmhon thin chin lc 4P

  PRICE:

  Thc hin cc chng trnh tng km sm phm lm tng sc cnh tranh vi i th, ng thi kchthch tiu dng m khng cn h gi thnh sn phm.

 • 8/4/2019 bai moi OMO

  60/64

  PLACE:

  So snh chin lc phn phi ca cng ty vi chin

  lc phn phi cc i th cnh tranh hon thinchin lc ca mnh.

  y mnh cc hot ng gim st, kim tra thng

  xuyn cc thnh vin knh phn phi.

  3.3. Mt s bin php nhmhon thin chin lc 4P

  3 3 Mt s bin php nhm hon thin chin

 • 8/4/2019 bai moi OMO

  61/64

  3.3. Mt s bin php nhm hon thin chinlc 4P

  PROMOTION: Thit k cc chng trnh qung co hay v n tng.

  Cn ch trng hn na v cc chng trnh khuyn mi vqung co.

  Tng cng tip th sn phm mi n tng h gia nh.

  Nng cao cht lng dch v.

 • 8/4/2019 bai moi OMO

  62/64

  C. KT LUN Vic nghin cu v nh gi ca khch hng l rt cn thit

  t c th a ra cc gii php hp l hn. Nhn chung omo

  t c nhng kt qu ng t ho v sn phm ca omo

  c khch hng ghi nhn

 • 8/4/2019 bai moi OMO

  63/64

  C. KT LUN

  Trn c s nhng im mnh - im yu, c hi - thch thc

  m chng ti phn tch, chng ti cho rng cng ty cn pht

  huy nhng im mnh v gim thiu nhng im yu.

  Trong tng lai, Omo nht nh s cho ra i nhiu sn phm

  mi l v c o hn vi hy vng vn l ngi bn ng

  hnh, thn thit trong sinh hot ca mi nh.

 • 8/4/2019 bai moi OMO

  64/64

  Xin chn thnh cmn c v cc bn ch lng nghe !