Avanç Dels Regnes Cristians. 2015(Reconquesta)

download Avanç Dels Regnes Cristians. 2015(Reconquesta)

of 53

 • date post

  01-Jun-2018
 • Category

  Documents

 • view

  224
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Avanç Dels Regnes Cristians. 2015(Reconquesta)

 • 8/9/2019 Avanç Dels Regnes Cristians. 2015(Reconquesta)

  1/53

  IES MOIXENT

   AVANÇ DELS REGNES CRISTIANS

 • 8/9/2019 Avanç Dels Regnes Cristians. 2015(Reconquesta)

  2/53

 • 8/9/2019 Avanç Dels Regnes Cristians. 2015(Reconquesta)

  3/53

  DEFINICIO DE RECONQUESTA 

  Procés històric de llit! e"tre cristi!"s i #sl#!"s $e co#%ré" des de l! &!t!ll! de Co'!do"(! )*++, -i"s ! l! co"$ist! de Gr!"!d! )./0+,1 Els re("es cristi!"s es co"sider!'e" heres del re("e 'isi(ot de Toledo %er !i2ò l! tilit3!ci4 del %re-i2 re )tor"!r ! co"$ist!r,

  DEFINICI5 PROFESSOR IES 6OI7ENT

 • 8/9/2019 Avanç Dels Regnes Cristians. 2015(Reconquesta)

  4/53

  DEFINICI5 RECONQUISTA  PROFESOR DANIEL G56E8

  ES  Adquisición de espacio %or %!rte de los rei"oscristi!"os del "orte ! %!rtir de e"-re"t!#ie"tos #ilit!res co" los e9ércitos de Al:;"d!ls o (!"!"do

 • 8/9/2019 Avanç Dels Regnes Cristians. 2015(Reconquesta)

  5/53

 • 8/9/2019 Avanç Dels Regnes Cristians. 2015(Reconquesta)

  6/53

  ESQUE6A [email protected]

  FASE I

  CRONOLOGIA  *B:0+0

  POCA DE [email protected] INDEPENDENT

  POCA [email protected]ILITAT

  CARACTERÍSTICA

  D’AQUESTA ASE DELA CONQUESTA   AVANÇ FCIL

  ELS 6USUL6ANS NO OFEREI7EN RESISTNCIA

  TERRA PORA I DESPOLADA 

  DESERT DEL DUERO

  TERRES!REGNE I REI "ROTAGONISTA  GAL=CIA )SANTIAGO,

   I TERRES ENTRE LA SERRALADA CANTRICA I EL DUERO )LLE5

  8A6ORA PORTO,

  REGNE "ROTAGONISTA REGNE ASTUR:LLEONS REI 6S SIGNIFICATIU

   ALFONS III CONQUESTA DE 8A6ORA1

  GAL=CIA  TERRES SERRALADA CANTRICA RIU DUERO

 • 8/9/2019 Avanç Dels Regnes Cristians. 2015(Reconquesta)

  7/53

  FASE I )AVANÇ FINS A DUERO,

  CRONOLOGIA  •SEGLES VIII AL 7 )*B:0+0, • SITUACI5 [email protected]:ANDALUSH E6IRAT INDEPENDENT1 POCA [email protected]ILITAT

  CARACTER=STIQUES

  [email protected] AQUESTA [email protected] DELS REGNES CRISTIANS

  •  A#AN$ %CILH AQUESTA 8ONA NO

  INTERESSAVA ALS 6USUL6ANS I AVIAQUEDAT QUASI DESERTA 1 DESERT DEL DUERO

  REGNE PROTAGONISTA CONQUESTA GALÍCIA  TERRES ENTRE SERRALADA CANT%&RICA I EL RIU DUERO

  REGNE

   ASTUR'LLEON(SCONQUISTA 

  GAL=CIAH SANTIAGO )JKK,

  TERRES ENTRESERRALADA CANTRICA I EL RIU DUEROH LLE5 )J/, 8A6ORA )J0, PORTO )JJ.,

  GRAN AVANÇ REGNAT [email protected] ALFONS III )REI [email protected], )JBB:0.K,

 • 8/9/2019 Avanç Dels Regnes Cristians. 2015(Reconquesta)

  8/53

  FASE I )*B:0+0, SITUACI5 AL  VOLTANT DE [email protected] *B

 • 8/9/2019 Avanç Dels Regnes Cristians. 2015(Reconquesta)

  9/53

  FASE I )*B:0+0, SITUACI5 AL  VOLTANT  AN .KKK

 • 8/9/2019 Avanç Dels Regnes Cristians. 2015(Reconquesta)

  10/53

  FASE I )*B:0+0,

 • 8/9/2019 Avanç Dels Regnes Cristians. 2015(Reconquesta)

  11/53

  FASE I )*B:0+0,

 • 8/9/2019 Avanç Dels Regnes Cristians. 2015(Reconquesta)

  12/53

  FASE I )*B:0+0,

  PROTAGONISTA 

  Alfons III d'Astúries 

 • 8/9/2019 Avanç Dels Regnes Cristians. 2015(Reconquesta)

  13/53

  II ASE  #ALLS DEL TA)O* CURS ALT GUADIANA I LA

   #ALL DE L’E&RE

  CRONOLOGIA  S1 7I .K. DISSOLUCI5

  CALIFAT DE CRDOVA 

  S17II ../* ARRIADA  AL6OADES

  CARACTERÍS1

  :E7PANSI5 DURANT [email protected]POCADEL REGNES DE TAIFES ).K.: .KJ,

  : [email protected] 6S LENTA A6 [email protected]ADA DELS AL6ORVITS I FONA6ENTAL6ENT A6 ELS

   AL6OADES1  

  TERRES!REGNES I REIS 8ONA OCCIDENTAL

    REGNE CASTELLA I LLEO)TOLEDO, ALFONS VI  REGNE PORTUGAL )LISOA,

   ALFONS I ENRIQUES

  8ONA ORIENTAL REGNE [email protected] )SARAGOSSA,

   ALFONS I EL ATALLER 

  CO6TATS CATALANS )TORTOSA,

  RA6ON ERENGUER IV CO6TE ARCELONA 

  UNI+ ARAG+ I CATALUN,A 

 • 8/9/2019 Avanç Dels Regnes Cristians. 2015(Reconquesta)

  14/53

 • 8/9/2019 Avanç Dels Regnes Cristians. 2015(Reconquesta)

  15/53

  FASE II ).K.:../*,

  CRONOLOGIA  •SEGLES 7I:7II •.K. )LA FI DEL CALIFAT DE CRDOVA, A ../* )ARRIADA DELS AL6OADES,

  CARACTER=STIQUES [email protected] AQUESTA FASE [email protected] DELS REGNES CRISTIANS

  • A#& l! dissolci4 del c!li-!t de Còrdo'! i l! di'isi4 del territori #sl# e" re("es de t!i-es s!%ro-it! !$est! sit!ci4 de de&ilit!t %er e2%!"dir:se !l sd del Dero1 6!l(r!t el %!(!#e"t de %!ries !ls reis cristi!"s %er e'it!r l! co"$est!1 •Els !l#or'its %erò so&retot els !l#oh!des )!rri&e" [email protected]!"> ../*, '!" -re"!r !$est! -!se [email protected]%!"si4 i co"$ist!1

 • 8/9/2019 Avanç Dels Regnes Cristians. 2015(Reconquesta)

  16/53

  FASE II ).K.:../*,

  -ONA OCCIDENTAL TERRES ENTRE EL DUERO I EL TA)O I EL CURS

   ALT DEL GUADIANA 

  REGNES "ROTAGONISTAS -ONA OCCIDENTAL :REGNE DE CASTELLA I LLE5 )UNI5 .K* FINS A ..*,  ALFONS VI CONQUESTA TOLEDO ).KJ,

  :REGNE DE PORTUGAL )INDEPENDNCIA DEL REGNE DE LLE5 DES DEL ../,   ALFONS I ENRIQUES CONQUESTA LISOA )../*,

  -ONA 

  ORIENTAL LA #ALL DE L’E&RE

  REGNES "ROTAGONISTAS -ONA ORIENTAL :REGNE [email protected]   ALFONS I EL ATALLERCONQUESTA SARAGOSSA )...J, :CO6TATS CATALANS )CO6TE DE ARCELONA,   RA6ON ERENGUER IV CONQUESTA TORTOSA )../J,

  UNI+ ARAG+ I CATALUN,A .//012 MATRIMONI COMTE RAMON &ERENGUER I# I "ERONELLA .ILLA DEL REI D’ARAG+ RAMIR II2

 • 8/9/2019 Avanç Dels Regnes Cristians. 2015(Reconquesta)

  17/53

  II FASE ).K.:../*,

   AL VOLTANT .K.

 • 8/9/2019 Avanç Dels Regnes Cristians. 2015(Reconquesta)

  18/53

  II FASE .K.:.+.+

   ANY 1150

  II

 • 8/9/2019 Avanç Dels Regnes Cristians. 2015(Reconquesta)

  19/53

  II FASE PROTAGONISTAS1 ALFONS VI DE CASTELLA 

   A AQUEST REI VA SER A QUI EL CID LI VA FER URAR QUE NO AVIA PRES PART EN LA 6ORT DEL SEU GER6 EL REI SANCO II DE CASTELLA1 EL FA65S URA6ENT DE SANTA GADEA A URGOS1  VA CONQUERIR LA CIUTAT DE TOLEDO [email protected] .KJ

 • 8/9/2019 Avanç Dels Regnes Cristians. 2015(Reconquesta)

  20/53

  II FASE PROTAGONISTAS1 ALFONS I ENRIQUES DE PORTUGAL

  • PRI6ER REI DE PORTUGAL1 LA INDEPENDNCIA [email protected] REGNE VA SER RECONEGUDA [email protected] ../ PEL REI DE CASTELLA I LLE5  ALFONS VII

  • VA CONQUERIR LISOA [email protected] ../*1

  http://smb//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/55/AfonsoI-P.jpg

 • 8/9/2019 Avanç Dels Regnes Cristians. 2015(Reconquesta)

  21/53

  II FASE PROTAGONISTAS1 ALFONS I EL ATALLADOR1 REI [email protected]

   A34ons el !t!ller ).K*:..K/,1 Elso&re"o# li 'e"i! %er les "o#&roses c!#%!">es co"tr! els #sl#!"s $e li %er#etere" e2%!"dir Ar!(4 c!% el sd ! tr!'és de l! '!ll de lE&re1

   V! co"$erir S!r!(oss! [email protected]!"> ...J1

  http://smb//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Alfonso_I_de_Arag%C3%B3n_por_Pradilla_%281879%29.jpg

 • 8/9/2019 Avanç Dels Regnes Cristians. 2015(Reconquesta)

  22/53

  UNI5 ARAG5 I CATALUNA ..*

  PERONELLA I RA6ON

  ERENGUER IV 

  EL CONTRACTE 6ATRI6ONIAL ENTRE RA65N ERENGUER IV I EL REI DARAG5 RA6IRO II ES  VA SIGNAR LAN ..*1 PERONELLA TENIA . AN I RA65N + ANS1 EL 6ATRI6ONI VA TENIR LLOC EN ..K ELLA TENIA ./ ANS LEDAT 6=NI6A ESTALERTA PEL DRET CANNIC PER CONTREURE

  6ATRI6ONI1 EL CO6TE DEARCELONA TENIA B ANS1

 • 8/9/2019 Avanç Dels Regnes Cristians. 2015(Reconquesta)

  23/53

  UNIÓ ARAGÓ I CATALUNYA 1137.

  ERROR

 • 8/9/2019 Avanç Dels Regnes Cristians. 2015(Reconquesta)

  24/53

  III FASE .+.+:.+0+

  CRONOLOGIA  •/5/5 TRIOM CRISTI% EN LA &ATALLA DE LES NA#AS DE TOLOSA 1 ELS REIS CRISTIANS DE CASTELLA NAVARRA I  ARAG5 VENCEN ELS AL6OADES1 LART=FE7 DAQUESTA COALICI5 VA SER

  EL REI ALFONS VIII QUI AVIA ESTATDERROTAT EN ..0 PELS AL6OADES EN LA ATALLA DE ALARCOS )CIUDAD REAL, I TE6IA PER LES SEUES POSSESSIONS A LA  VALL DEL TAO1

  •/565 CONQUESTA DE TARIA 7

  ES DET LA RECONQUESTA FINS A FINALS DEL SEGLE 7V1 EL REGNE DE GRANADA QUEDA CO6 A MLTI6 REDUCTE 6USUL6 EN LA PEN=NSULA1

 • 8/9/2019 Avanç Dels Regnes Cristians. 2015(Reconquesta)

  25/53

  III FASE .+.+:.+0+

  CARACTER=STIQUES [email protected] AQUESTA FASE [email protected] DELS REGNES CRISTIANS

  EN LA SEGONA 6EITAT DEL SEGLE 7II ELS CRISTIANS ES VAN ENFRONTAR ALS  AL6OADES POLE DEL NORD DFRICA  QUE AVIA PARALIT8AT LE7PANSI5 [email protected] REGNES1

  LA DERROTA DE LAS NAVAS DE TOLOSA6ARCA LA DECADNCIA AL6OADE I LAVANÇ DELS REGNES CRISTIANS CAP  AL SUD1 AL:ANDALUS ES TORNA A FRAG6ENTAR EN REGNES DE TAIFES

 • 8/9/2019 Avanç Dels Regnes Cristians. 2015(Reconquesta)

  26/53

  REGNES PROTAGONISTAS

   REGNE DE PORTUGAL

  FINALIT8A LA RECONQUESTA A6 EL DO6INI DE LA REGI5 DE [email protected] PRESA DE FARO .+/0