Autoelektricar Ets

download Autoelektricar Ets

of 128

Embed Size (px)

Transcript of Autoelektricar Ets

 • 7/26/2019 Autoelektricar Ets

  1/128

  1

  NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA ZANIMANJE

  AUTOELEKTRIARZANIMANJE ELEKTROTEHNIKE STRUKE

  3 godine

  STRUNO OBRAZOVANJE

 • 7/26/2019 Autoelektricar Ets

  2/128

  2

  AUTOELEKTRIAR

  Nivo sloenosti:III, trogodinja struna kola

  Strune kvalifikacije

  poznaje elektrotehnike materijale, elektrine i elektronske komponente isklopove;

  posjeduje osnovna znanja za montau, ispitivanje i kontrolu, putanje u rad,rukovanje i odravanje elektrinih ureaja i instalacija na motornim drumskimvozilima;

  poznaje principe rada elektronskih ureaja primijenjene elektronike u drumskimvozilima;

  koristi raunar u detekciji i dijagnostici kvara;

  vri ispitivanje i odravanje akumulatora.

  Opis poslova

  Autoelektriari odravaju elektrine i elektronike ureaje i instalacije uautomobilu, montiraju i demontiraju rasvjetu automobila i reguliraju paljenje.Dijagnosticiraju kvar na elektronikoj opremi automobila i otklanjaju ga zamjenomelektronikog sklopa. Budui da moderni automobili imaju sve vie elektronikireguliranih funkcija, primjena osnovnih znanja elektrotehnike i elektronike na

  elektrine i elektronike ureaje u automobilu kljuna je u ovom zanimanju. Prveelektronske komponente koje su se koristile u automobilima jesu elektronski sklopovikoji kontroliraju rad motora i instrumente na komandnoj ploi. U novije vrijeme sve sevie elektronike koristi zakonice, prijenosnike, upravljaki mehanizam te elektro-nike komponente za klimatske ureaje i elektronske sklopove.

  Autoelektriari poznaju princip rada elektronikih sistema, a njihov je osnovniposao zamjena takvih sistema novima. Elektrini ureaji koje popravljaju i montirajujesu svjetla i kompletna prometna signalizacija te elektrini sklop paljenja automobila.Osim za prepoznavanje elektronikih kvarova, trebaju biti osposobljeni za ispitivanje izamjenu elektronikih komponenti. Predvia se da e ubudue u automobilima bitisve vie elektronike, tako da je neprestano uenje novih tehnologija vaan diozanimanja. Autoelektriari koji rade u ovlatenim servisima pojedinih automobilskihfirmi odlaze na usavravanje u tvornice koje proizvode nove tipove automobila, gdjese osposobljavaju za otklanjanje kvarova specificiranih elektronikih sklopova ili pakrade prema specifikacijama tih kompanija.

  Radni uvjeti

  Autoelektriari rade u radionicama i servisima najee u zatvorenomprostoru. Radionice u kojima rade mogu biti prozrane, ali i zaguljive i bune. Udiu

  prainu, ispune plinove motora i isparavanja ulja. Prijeti im opasnost od strujnoga

 • 7/26/2019 Autoelektricar Ets

  3/128

  3

  udara. Katkad moraju raditi u neugodnim poloajima. U poslu se moraju drati rokovanaruilaca posla.

  Poeljne osobine, osposobljavanje, zapoljavanje i napredovanje

  Autoelektriar mora imati dobar vid, sposobnost razlikovanja osnovnih boja,dobar sluh i dobru motoriku spretnost ruku i prstiju. Zbog vanosti razlikovanja bojaelektrinih provodnika, iskljuene su osobe koje ne razlikuju osnovne boje. Pojaanoznojenje dlanova smetnja je u radu s elektronikim komponentama. Trai se i dobrasposobnost rasuivanja zbog otkrivanja izvora problema. Psihiki vrlo nestabilneosobe te osobe sklone alkoholizmu i drugim zavisnostima nisu pogodne za ovozanimanje.

  Osposobljavanje za autoelektriara odvija se u srednjoj strunoj koli i traje trigodine. Za autoelektriare je osnovno znanje elektronike, jer se ona primjenjuje u sveveem broju automobilskih dijelova. Stoga su struni predmeti u programu za

  osposobljavanje autoelektriara, osim autoelektrike, i elektronike komponente,elektrotehniki materijali, elektrine maine, raunarstvo, tehniko crtanje i elementimaina. U ovlatenom servisu ili autoelektriarskoj radionici uenik ui praktian dioposla i primjenjuje znanja steena u koli, kako bi se osposobio za samostalan rad.Uenik u poetku samo pomae iskusnom autoelektriaru, a s vremenom dobiva svekompleksnije zadatke i radi sve samostalnije. Na kraju kolovanja polae se zavrniispit kojim naunici dokazuju svoju osposobljenost i samostalnost u obavljanju posla.Za zanimanje autoelektriara prijavljuje se ponajvei broj uenika, a zbog porastakonkurencije pri upisu, trae se to bolje ocjene. Za kolovanja trai se marljiv raduradionici i izvravanje obaveza u koli. injenica da odreeni postotak upisanih neuspijeva zavriti kolovanje dodatno je upozorenje onima koji ele izuiti zaautoelektriara.

  Ukoliko uenik prilikom pohaanja praktine nastave pokae visok stepensposobnosti i motivacije za rad, postoji mogunost da se zaposli na tom mjestu.Ostali zbog velike konkurencije imaju prosjene izglede za posao. Neki se nakonzavrenog kolovanja odluuje za promjenu zanimanja. Oni koji ostanu raditi u tomzanimanju, rade najprije kao pomonici vlasnika autoelektriarske radionice ili sezapoljavaju u velikom servisu. Nakon tri godine rada i poloenog majstorskog ispitamogu otvoriti vlastitu zanatsku radionicu. Zarada vlasnika autoelektriarske radionezavisi o obimu posla.

  Srodna zanimanja

  Poslovi i nain osposobljavanja autoelektriara bliski su poslovima i nainuosposobljavanja elektroinstalatera, elektromehaniara i automehaniara.

 • 7/26/2019 Autoelektricar Ets

  4/128

  4

  NASTAVNI PLANOPEG I STRUNOG OBRAZOVANJA ZA STRUNO ZANIMANJE

  AUTOELEKTRIAR

  R.br Nastavni predmet Sedmini fondsati

  Ukupno %

  I II IIIA. OPE OBRAZOVANJE1. Bosanski/Srpski/Hrvatski jezik i knjievnost 2 2 2 62. Strani jezik 2 2 2 63. Tjelesni i zdravstveni odgoj 2 2 2 64. Historija/Istorija/Povijest 2 -- -- 2

  5. Demokratija i ljudska prava -- -- 2 26. Informatika 2 -- -- 27. Matematika 2 2 2 68. Fizika 2 -- -- 29. Hemija/Kemija 2 -- -- 2

  SVEGA A: 16 8 10 34 37,78B. STRUNO OBRAZOVANJE1. Osnove elektrotehnike 4 -- -- 42. Elektronika1 3 -- 33. Motori i motorna vozila -- 2 -- 24. Upravljanje i regulacija1 -- 3 -- 35. Autoelektrika -- 4 2 66. Osnove poduzetnitva -- -- 2 27. Praktina nastava 6 12 18 36

  SVEGA B: 13 21 22 56 62,22SVEGA (A + B): 29 29 32 90 100

  1 Struno teorijski predmeti, nastava se izvodi u grupama uenika

 • 7/26/2019 Autoelektricar Ets

  5/128

  5

  NASTAVNI PLAN STRUNOG OBRAZOVANJAZA ZANIMANJE

  AUTOELEKTRIAR

  R.br Nastavni predmet Sedmini fondsati

  Ukupno %

  I II IIISTRUNO OBRAZOVANJE1. Osnove elektrotehnike 4 -- -- 42. Elektronika 3 -- -- 33. Motori i motorna vozila -- 2 -- 34. Upravljanje i regulacija -- 3 -- 25. Autoelektrika -- 4 2 66. Osnove poduzetnitva -- -- 2 27. Praktina nastava 6 12 18 36

  SVEGA : 13 21 22 56 62,22

  Iako u nastavnim planovima i programima egzistira predmet Praktinanastava/laboratorijski rad to ne znai da ostale predmete ije je teite struna teorijane treba obraivati po konceptu nastave orijentisane ka djelovanju. To znai da jeneophodno sadraje ovih modula, ako je sadrajem predvieno, obavezno obraivatiu specijaliziranim kabinetima, laboratorijama, radionicama i slino.

  1Struno teorijski predmeti, nastava se izvodi u grupama uenika

 • 7/26/2019 Autoelektricar Ets

  6/128

  6

  PRVA GODINA UENJA

  NASTAVNI PLAN ZA ZANIMANJE AUTOELEKTRIARPRVA GODINA UENJA

  Nastavni predmetSedmini broj

  asovaUkupno %

  STRUNO OBRAZOVANJE

  Osnove elektrotehnike 4 140Elektronika 3 105Praktina nastava 6 210

  UKUPNO : 13 455 44,83

  Nazivi polja uenja:

  Polje uenja 1: Analiza, ispitivanje i opravka elektrinih i elektronskih sistemaPolje uenja 2: Analiza, ispitivanje i opravka elektrinih ureaja, instalacija i sistema za zaustavljanje

  Nazivi predmeta:

  1. Osnove elektrotehnike2. Elektronika3. Praktina nastava

  1Struno teorijski predmeti, nastava se izvodi u grupama uenika

 • 7/26/2019 Autoelektricar Ets

  7/128

  7

  Raspored modula po poljima uenja

  Polje uenja iframodula

  Naziv modula

  POLJE UENJA 1:Analiza, ispitivanje i opravka elektrinihi elektronskih sistema

  III-58 ST 01 01

  III-58 ST 01 02III-58 ST 01 03

  III-58 ST 01 04III-58 ST 02 01III-58 ST 02 02III-58 ST 02 03

  Analiza elektrinih osobina i prostih kolajednosmjerne struje

  Analiza sloenih kola jednosmjerne struje Analiza i koritenje elemenata u kolima

  naizmjeninih struja Analiza kola naizmjenine struje Sklopovi sa diodama Sklopovi sa bipolarnim tranzistorima Sklopovi sa unipolarnim tranzistorima

  POLJE UENJA 2:Analiza, ispitivanje i opravkaelektrinih ureaja, instalacija i sistemaza zaustavljanje

  III-58 SP 07 01

  III-58 SP 07 02

  III-58 SP 07 03

  III-58 SP 07 04

  III-58 SP 07 05III-58 SP 07 06

  Analiza sistema za osvjetljavanje puta isignalizaciju i planiranje opravki I

  Analiza sistema za osvjetljavanje puta isignalizaciju i planiranje opravki II

  Analiza sistema za hladni start i planiranje

  opravke Analiza sistema za napajanje el. energijom

  i planiranje opravke Prijem, procjena stanja vozila i servis Jednostavnije opravke na sistemima za

  zaustavljanje, upravljanje i oslanjanje

  Raspored modula po predmetima

  Predmet iframodula Naziv modula

  Osnove elektrotehnike

  III-58 ST 01 01

  III-58 ST 01 02III-58 ST 01 03

  III-58 ST 01 04

  Analiza elektrinih osobina i prostih kolajednosmjerne struje

  Analiza sloenih kola jednosmjerne struje Analiza i koritenje elemenata u kolima

  naizmjeninih struja Analiza kola naizmjenine struje

  ElektronikaIII-58 ST 02 01III-58 ST 02 02III-58 ST 02 03

  Sklopovi sa diodama Sklopovi sa bipolarnim tranzistorima Sklopovi sa unipolarnim tranzistorima

  Praktina nastava

  III-58 SP 07 01

  III-58 SP 07 02

  III-58 SP 07 03

  III-58 SP 07 04

  III-58 SP 07 05III-58 SP 07 06

  Analiza sistema za osvjetljavanje puta i

  signalizaciju i planiranje opravki I Analiza sistema za osvjetljavanje puta i

  signalizaciju i planiranje opravki II Analiza sistema za hladni start i planiranje

  opravke Analiza sistema za napajanje el. energijom i

  planiranje opravke Prijem, procjena stanja vozila i servis Jednostavnije opravke na sistemima za

  zaustavljanje, upravljanje i oslanjanje

 • 7/26/2019 Autoelektricar Ets

  8/128

  8

  POLJA UENJA ZA PRVU GODINU ZAMIMANJAAUTOELEKTRIAR

  Polje uenja 1:

  Analiza, ispitivanje i opravka elektrinih i elektronskih sistema

  Uenici i uenice su osposobljeni da analiziraju strukturu i elemente jednosmjernih kola, ustanju su definisati funkcije elemenata istih. Proraunavaju osnovne elektrine veliine i parametreprostih i sloenih jednosmjernih kola, primjenjujui osnovne zakone elektrotehnike.

  Osposobljeni su opisati i mjeriti elektrine veliine primjenom odgovarajuih metoda.U stanju su dokumentovati dobijene rezultate mjerenja i iste prikazati.

  Uenici i uenice su osposobljeni da analiziraju strukturu i elemente sloenih kolanaizmjeninih struja, u stanju su definisati funkcije elemenata istih i njihove karakteristike u kolima.Proraunavaju osnovne elektrine veliine i parametre elektrinih kola naizmjenine struje,primjenjujui osnovne zakone elektrotehnike

  Uenici i uenice su osposobljeni da analiziraju strukturu i elemente sloenih kola

  naizmjenine struje, u stanju su definisati funkcije elemenata istih i njihove karakteristike u kolima.Proraunavaju osnovne elektrine veliine i parametre sloenih kola naizmjenine struje, primjenjujuiosnovne zakone elektrotehnike.

  Uenici i uenice su osposobljeni da analiziraju strukturu i ulogu elemenata jednostavnihelektronskih sklopova, upotrebljavaju strune kataloge, koriste karakteristine parametre elektronskihkomponenata i odreuju njihovu praktinu vanost. Vre izbor elemenata za pojedine namjene.Koriste osnovne postupke za ispitivanje ispravnosti elektronskih komponenata.

  Osposobljeni su da koriste osnovni elektroniki alat i pribor. Na osnovu zadate elektronskeeme izrade jednostavan elektronski sklop na eksperimentalnoj ploi (matador) i tampanoj ploi Vremjerenje i kontrolu rada ureaja. Prezentiraju tehniku dokumentaciju.

  Osposobiti uenike i uenice da analiziraju karakteristike osnovnih elektronskih komponenti injihovu funkciju unutar elektronskih kola. Razlikuju izvedbe elektronskih komponenti, naine njihovogobiljeavanja i montae. Realizuju jednostavne ispravljae i stabilizatore napona. Osposobiti uenike i

  uenice da analiziraju i opiu rad bipolarnih i unipolarnih tranzistora, te naine njihovog vezivanja ifunkcionisanje u tim situacijama izvre statiku i dinamiku analizu osnovnih jednostepenihpojaavaa i odrede frekvencijsku karakteristiku analiziraju viestepene pojaavae odrede tipovepovratne sprege i pojaanje u takvim uslovima.

  Uenici i uenice na osnovu radnih naloga i opisa kvarova planiraju radne postupke ispitivanjai opravke elektrinih i elektronskih sistema na vozilu

  Za pribavljanje informacija koriste kako konvencionalne tako i elektronske informacione sisteme.Pri analizi elektrinih kola sa osnovnim elektrinim/elektronskim elementima slue se emama kao idrugom tehnikom dokumentacijom specifinom u polju elektrotehnike/elektronike.

  Uenici i uenice sistematski trae greku i dovode u ispravno stanje elektronske/elektrinesisteme vozila. Biraju potrebne ispitne i mjerne ureaje. Mjere i izraunavaju elektrine veliine slueise tabelama i formulama, procjenjujui izmjerene veliine i signale. Primjenjuju mjere i postupke zasprjeavanje nesrea uzrokovanih elektrinom strujom.

  Uenici i uenice dokumentuju i vrednuju rezultate rada uporeujui ih sa vrijednostimadobijenim proraunom kao i sa vrijednostima datim od proizvoaa. Rezultate rada prezentirajuimajui u vidu osnovna pravila komunikacije.

  Polje uenja 2:

  Analiza, ispitivanje i opravka elektrinih ureaja, instalacija i sistema za zaustavljanje

  Uenici i uenice analiziraju sistem za osvjetljavanje puta i signalizaciju i na osnovu radnihnaloga i opisa kvarova planiraju radne postupke ispitivanja i opravke. Za pribavljanje informacijakoriste kako tehniku dokumentaciju proizvoaa tako i elektronske informacione sisteme. Pri analizielektrinih kola sa osnovnim elektrinim/elektronskim elementima slue se emama kao i drugomtehnikom dokumentacijom specifinom u polju elektrotehnike/elektronike.

 • 7/26/2019 Autoelektricar Ets

  9/128

  9

  Uenici i uenice dokumentuju i vrednuju rezultate rada uporeujui ih sa vrijednostimadobijenim mjerenjem i ispitivanjem kao i sa vrijednostima datim od proizvoaa. Rezultate radaprezentiraju.

  Uenici i uenice na osnovu radnih naloga i posebnih elja klijenta analiziraju i planiraju radnjei postupke na dogradnji el. kola u sistemu za osvjetljavanje i signalizaciju puta. Za pribavljanjeinformacija koriste kako tehniku dokumentaciju proizvoaa tako i elektronske informacione sisteme.

  Uenici i uenice upotrebom tabela i proraunom dopunjuju el. kolo u sistemu zaosvjetljavanje i signalizaciju vozila koristei pri tome tehnika uputstva proizvoaa vozila i potujuizakonske propise o bezbjednosti u saobraaju.Uenici i uenice analiziraju sistem za hladni start i na osnovu radnih naloga i opisa kvarova planirajuotklanjanje greaka i kvarova .

  Uenici i uenice dokumentuju i vrednuju rezultate rada uporeujui ih sa vrijednostimadobijenim proraunom kao i sa vrijednostima datim od proizvoaaUenice i uenici analiziraju sistem za napajanje el. energijom i na osnovu radnih naloga i opisakvarova planiraju otklanjanje greaka i kvarova. Za pribavljanje informacija koriste kako tehnikudokumentaciju proizvoaa tako i elektronske informacione sisteme.

  Uenici i uenice dokumentuju i vrednuju rezultate rada uporeujui ih sa vrijednostimadobijenim proraunom kao i sa vrijednostima datim od proizvoaa.

  Uenici i uenice provode njegu i odravanje vozila u cilju odranja vrijednosti i funkcionalnosti

  vozila. Preuzimaju vozilo od klijenta i vode razgovor u cilju saznavanja i reagovanja na posebnezahtjeve i elje klijenta, informacije dokumentiraju i prosljeuju dalje koristei specifine strunoinformacione sisteme, vladaju osnovnim elementima verbalne i neverbalne komunikacije. Svjesni suneophodnosti pridravanja osnovnim kriterijima menadmenta kvalitete u procesu pridobijanja klijenta iizgradnje partnerskih odnosa.

  Uenici i uenice analiziraju funkcionalne cjeline vozila, tehnike sisteme specifine za vozilo iu stanju su opisati funkciju pojedinih sistema i podsistema.

  Opsluuju korisnike elemente ugraene standardne i dodatne opreme i sistema, provodeosnovne provjere i mjerenja vezana za periodino odravanje vozila te vode dokumentaciju o tome.Takoe su u stanju sastaviti liste alata, materijala i rezervnih dijelova potrebnih za rad.

  Uenici i uenice vre radnje i postupke demontae, opravke i montae na sistemima zazaustavljanje, upravljanje i oslanjanje. Pri radovima svrsishodno koriste rune i stabilne maine iureaje za spajanje, promjenu oblika i dimenzija metala.

 • 7/26/2019 Autoelektricar Ets

  10/128

  10

  PREDMETI I MODULI ZA PRVU GODINU ZANIMANJAAUTOELEKTRIAR

  Osnove elektrotehnike

  FAMILIJA ElektrotehnikaZANIMANJE AutoelektriarPREDMET Osnove elektrotehnikeMODUL Analiza elektrinih osobina i prostih kola jednosmjerne strujeREDNI BROJ 01IFRA MODULA III-58 ST 01 01TEITE Struno-teorijska nastavaSVRHA MODULA I CILJ

  Uenici i uenice su osposobljeni da analiziraju strukturu i elemente jednosmjernih kola, u stanju sudefinisati funkcije elemenata istih. Proraunavaju osnovne elektrine veliine i parametre prostihjednosmjernih kola, primjenjujui osnovne zakone elektrotehnikeOsposobljeni su opisati i mjeriti elektrine veliine primjenom odgovarajuih metoda. U stanju su

  dokumentovati dobijene rezultate mjerenja i iste prikazati.

  SPECIJALNI ZAHTJEVI/PREDUSLOVI

  NASTAVNE JEDINICE

  1. Elektrine osobine tijela2. Elektrino polje3. Elektrino kolo istosmjerne struje4. Prorauni prostih elektrinih kola5. Izrada jednostavnog elektrinog kola6. Primjena mjera zatite7.

  REZULTATI UENJA

  1. Elektrine osobine tijela

  uenice i uenici su osposobljeni da:- analiziraju osnovne osobine materijala u elektrotehnici (provodnika, izolatora i poluprovodnika)- analiziraju provodnost provodnika i jonskih provodnika

  2. Elektrino polje

  uenice i uenici su osposobljeni da:- analiziraju elektrostatiko polje

  - analiziraju ponaanje materijala u elektrostatikom polju

  3. Elektrino kolo istosmjerne struje

  uenice i uenici su osposobljeni da:- analiziraju elektromotornu silu- analiziraju i koriste izvore elektrine energije- analiziraju elektrinu otpornost i elektrinu struju u kolu istosmjerne struje- analiziraju i koriste omov zakon- spajaju elemente elektrinog kola- analiziraju i koriste razliite vrste potroaa u istosmjernom elektrinim kolu- mjere osnovne veliine u elektrinom kolu- analiziraju rad, snagu i toplotno dejstvo elektrine struje

 • 7/26/2019 Autoelektricar Ets

  11/128

  11

  4. Prorauni prostih elektrinih kolauenice i uenici su osposobljeni da:- analiziraju osnovne veliine istosmjernog elektrinog kola (napon, struja, otpor, vodljivost)- proraunavaju veliine strujnog kola na osnovu omovog zakona i kirhofovih pravila- analiziraju i mjere zavisnost veliine otpora od temperature- analiziraju i elektrinu snagu u kolu

  5. primjena mjera zatite

  uenice i uenici su osposobljeni da:- primjenjuju mjere zatite na radu

  6. Izrada jednostavnog elektrinog kola

  uenice i uenici su osposobljeni da:- izrade jednostavno elektrino kolo istosmjerne struje sa svim pripadajuim elementima- da mjere i proraunavaju vrijednosti karakteristinih veliina datog elektrinog kola

  DIDAKTI KI UKAZI I SMJERNICE

  - rad u grupi- diskusija- individualni rad- timski rad-

  INTEGRACIJA

  III-58 SP 07 01; III-58 SP 07 02; III-58 ST 02 01; III-58 ST 02 02

  LITERATURA I DRUGI IZVORI

  Osnovi elektrotehnike za I razred elektrotehnike kole - Pero Cigi (IP Svjetlost Sarajevo 2003. god)

  OCJENJIVANJETestovi 40%Laboratorijske vjebe 30%Usmena provjera 20%Aktivnost 10%

 • 7/26/2019 Autoelektricar Ets

  12/128

  12

  FAMILIJA ElektrotehnikaZANIMANJE AutoelektriarPREDMET Osnove elektrotehnikeMODUL Analiza sloenih kola jednosmjerne strujeREDNI BROJ 02

  IFRA MODULA III-58 ST 01 02TE I TE Struno-teorijska nastavaSVRHA MODULA I CILJ

  Proraunavaju osnovne elektrine veliine i parametre sloenih jednosmjernih kola, primjenjujuiosnovne zakone elektrotehnike Osposobljeni su opisati i mjeriti elektrine veliine primjenomodgovarajuih metoda. U stanju su dokumentovati dobijene rezultate mjerenja i iste prikazati.

  SPECIJALNI ZAHTJEVI/PREDUSLOVI

  III-58 ST 01 01

  NASTAVNE JEDINICE

  1. Primjena mjera zatite2. Prorauni sloenih elektrinih kola3. Izrada sloenog elektrinog kola4.

  REZULTATI UENJA

  1. primjena mjera zatite

  uenice i uenici su osposobljeni da:- primjenjuju mjere zatite na radu

  2. Prorauni sloenih elektrinih kola

  uenice i uenici su osposobljeni da:- rjeavaju sloena elektrina kola primjenom I i II kirhofovog zakona- proraunavaju ekvivalentne vrijednosti grupe otpornika spojenih u zvijezdu i trokut

  3. Izrada sloenog elektrinog kola

  uenice i uenici su osposobljeni da:- izrade sloeno elektrino kolo istosmjerne struje sa svim pripadajuim elementima- da mjere i proraunavaju vrijednosti karakteristinih veliina datog elektrinog kola

  DIDAKTIKI UKAZI I SMJERNICE

  - rad u grupi- diskusija- individualni rad- timski rad

  INTEGRACIJAIII-58 SP 07 01; III-58 SP 07 02; III-58 ST 02 01; III-58 ST 02 02LITERATURA I DRUGI IZVORIOsnovi elektrotehnike za I razred elektrotehnike kole - Pero Cigi (IP Svjetlost Sarajevo 2003. god)OCJENJIVANJE

  Testovi 40%

  Laboratorijske vjebe 30%Usmena provjera 20%Aktivnost 10%

 • 7/26/2019 Autoelektricar Ets

  13/128

  13

  FAMILIJA ElektrotehnikaZANIMANJE AutoelektriarPREDMET Osnove elektrotehnikeMODUL Analiza i koritenje elemenata u kolima naizmjeninih strujaREDNI BROJ 03

  IFRA MODULA III-58 ST 01 03TE I TE Struno-teorijska nastavaSVRHA MODULA I CILJ

  Uenici i uenice su osposobljeni da analiziraju strukturu i elemente sloenih kola naizmjeninihstruja, u stanju su definisati funkcije elemenata istih i njihove karakteristike u kolima.Proraunavaju osnovne elektrine veliine i parametre elektrinih kola naizmjenine struje,primjenjujui osnovne zakone elektrotehnike

  SPECIJALNI ZAHTJEVI/PREDUSLOVIIII-58 ST 01 02NASTAVNE JEDINICE

  1. Magnetsko polje i elektrine struje2. Analiza i primjena elektromagnetske indukcije3. Analiza izmjeninih veliina4. Elektrino kolo izmjenine struje5. Prorauni prostih elektrinih kola izmjenine struje6. Izrada jednostavnog elektrinog kola izmjenine struje

  REZULTATI UENJA

  1. Analiza magnetskog polja i elektrine struje

  uenice i uenici su osposobljeni da:

  - analiziraju karakteristike magnetsko polje- analiziraju magnetsko polje pravolinijskog provodnika sa strujom- analiziraju strujno kolo u magnetnom polju i kretanje elektrona u magnetskom polju- analiziraju djelovanje magnetnog polja na materijale- analiziraju magnetno kolo

  2. Analiza i primjena elektromagnetne indukcije

  uenice i uenici su osposobljeni da:- analiziraju indukovanje EMS u provodniku- analiziraju Lencovo pravilo- analiziraju indukovanje EMS u kolu- analiziraju samoindukciju i uzajamnu indukciju

  - analiziraju princip rada generatora

  3. Analiza izmjeninih veliina

  uenice i uenici su osposobljeni da:- analiziraju karakteristike izmjeninih veliina- koriste metode predstavljanja izmjeninih veliina pomou fazora i kompleksnih brojeva

  4. Elektrino kolo naizmjenine struje

  uenice i uenici su osposobljeni da:- analiziraju i spajaju elemente elektrinog kola izmjenine struje-

  analiziraju i koriste razliite vrste potroaa u izmjeninom elektrinim kolu.- mjere osnovne elektrine veliine u izmjeninom elektrinom kolu

 • 7/26/2019 Autoelektricar Ets

  14/128

  14

  5. Prorauni prostih elektrinih kola izmjenine struje

  uenice i uenici su osposobljeni da:- proraunavaju elektrine veliine strujnog kola na osnovu omovog zakona i kirhofovih pravila za

  razne vrste potroaa (R, L i C)

  6. Izrada jednostavnog elektrinog kola izmjenine struje

  uenice i uenici su osposobljeni da:- izrade jednostavno elektrino kolo izmjenine struje sa svim pripadajuim elementima- da mjere i proraunavaju vrijednosti karakteristinih veliina datog elektrinog kola- primjena mjera zatite

  DIDAKTIKI UKAZI I SMJERNICE- rad u grupi- diskusija- individualni rad- timski rad

  INTEGRACIJAIII-58 SP 07 01; III-58 SP 07 02; III-58 ST 02 01; III-58 ST 02 02LITERATURA I DRUGI IZVORIOsnovi elektrotehnike za II razred elektrotehnike kole - Pero Cigi (IP Svjetlost Sarajevo2003. god)OCJENJIVANJE

  Testovi 40%Laboratorijske vjebe 30%Usmena provjera 20%Aktivnost 10%

 • 7/26/2019 Autoelektricar Ets

  15/128

  15

  FAMILIJA ElektrotehnikaZANIMANJE AutoelektriarPREDMET Osnove elektrotehnikeMODUL Analiza kola naizmjenine strujeREDNI BROJ 04

  IFRA MODULA III-58 ST 01 04TE I TE Struno-teorijska nastavaSVRHA MODULA I CILJ

  Uenici i uenice su osposobljeni da analiziraju strukturu i elemente sloenih kola naizmjenine struje,u stanju su definisati funkcije elemenata istih i njihove karakteristike u kolima. Proraunavaju osnovneelektrine veliine i parametre sloenih kola naizmjenine struje, primjenjujui osnovne zakoneelektrotehnike.

  SPECIJALNI ZAHTJEVI/PREDUSLOVIIII-58 ST 01 03NASTAVNE JEDINICE

  1. R, L, C kolo i njihove kombinacije2. Upotreba kirhofovih pravila za proraunavanja u sloenim elektrinim kolima izmjenine struje3. Izrada sloenog elektrinog kola

  REZULTATI U ENJA

  1. R, L, C kolo i njihove kombinacije

  uenice i uenici su osposobljeni da:- analiziraju i spajaju elemente elektrinog kola izmjenine struje- analiziraju i proraunavaju elektrine veliine u kolima u kojima se pojavljuju R, L i C u razliitim

  kombinacijama

  - proraunavaju i mjere aktivnu i reaktivnu snagu u kolu- analiziraju pojavu strujne i naponske rezonancije

  2. Upotreba kirhofovih pravila za proraunavanja u sloenim elektrinim kolima izmjenine struje

  uenice i uenici su osposobljeni da:- koriste kirhofova pravila za proraun u sloenijim el. kolima

  3. Izrada sloenijeg elektrinog kola

  uenice i uenici su osposobljeni da:- izrade sloeno el. kolo izmjenine struje sa svim pripadajuim elementima- da mjere i proraunavaju vrijednosti karakteristinih veliina datog elektrinog kola-

  DIDAKTIKI UKAZI I SMJERNICE- rad u grupi- diskusija- individualni rad- timski rad

  INTEGRACIJAIII-58 SP 07 01; III-58 SP 07 02; III-58 ST 02 01; III-58 ST 02 02LITERATURA I DRUGI IZVORIOsnovi elektrotehnike za II razred elektrotehnike kole - Pero Cigi (IP Svjetlost Sarajevo 2003. god)OCJENJIVANJE

  Testovi 40%Laboratorijske vjebe 30%Usmena provjera 20%

  Aktivnost 10%

 • 7/26/2019 Autoelektricar Ets

  16/128

  16

  Elektronika

  FAMILIJA ElektrotehnikaZANIMANJE AutoelektriarPREDMET ElektronikaMODUL Sklopovi sa diodamaREDNI BROJ 01

  IFRA MODULA III-58 ST 02 01TE I TE Struno-teorijska nastavaSVRHA MODULA I CILJ

  Uenici i uenice su osposobljeni da analiziraju diodne poluprovodnike strukture, osnovneispravljake sklopove, ograniavae i restauratore sa razliitim tipovima dioda.

  SPECIJALNI ZAHTJEVI/PREDUSLOVI

  NASTAVNE JEDINICE1. Svojstva dioda

  2. Ispravljaki sklopovi3. Diodni ograniavai i restauratori4. Ostale vrste dioda

  REZULTATI UENJA

  1. Svojstva diodauenice i uenici su osposobljeni da:

  - analiziraju rad diode u propusnom i nepropusnom smjeru- analiziraju i snimaju statike karakteristike dioda

  2. Ispravljaki sklopoviuenice i uenici su osposobljeni da:

  - analiziraju poluvalni i punovalni ispravlja- analiziraju udvostuava i mnoa napona

  3. Diodni ograniavai i restauratoriuenice i uenici su osposobljeni da:

  - analiziraju serijski i paralelni ograniava sa diodama

  4. Ostale vrste diodauenice i uenici su osposobljeni da:

  - analiziraju rad Zener, tunel i kapacitivne diodeDIDAKTIKI UKAZI I SMJERNICE

  - rad u grupi- diskusija- individualni rad- timski rad

  INTEGRACIJA

  LITERATURA I DRUGI IZVORIJasminka Kotur, Stanko Paunovi: Analogni elektroniki sklopovi, Zagreb 2009.Miroslav Osreki: Radionike vjebe, Zagreb 2009.Petar Biljanovi: Poluprovodniki elektroniki elementi, Zagreb 1996.OCJENJIVANJETestovi 30%,Laboratorijske vjebe 30%,

  Usmena provjera 30%,Aktivnost 10%

 • 7/26/2019 Autoelektricar Ets

  17/128

  17

  FAMILIJA ElektrotehnikaZANIMANJE AutoelektriarPREDMET ElektronikaMODUL Sklopovi sa bipolarnim tranzistorimaREDNI BROJ 02IFRA MODULA III-58 ST 02 02TEITE Struno-teorijska nastavaSVRHA MODULA I CILJ

  Uenici i uenice su osposobljeni da analiziraju svojstva bipolarnih tranzistora te osnovnespojeve pojaavaa i elemente negativne povratne sprege

  SPECIJALNI ZAHTJEVI/PREDUSLOVIIII-58 ST 02 01NASTAVNE JEDINICE

  1. Svojstva bipolarnih tranzistora2. Osnovni spojevi sa bipolarnim tranzistorima

  3. Negativna povratna sprega4. Tranzistor kao sklopkaREZULTATI U ENJA

  1. Svojstva bipolarnih tranzistorauenice i uenici su osposobljeni da:

  - analiziraju i snimaju sve statike karakteristike bipolarnih tranzistora

  2. Osnovni spojevi sa bipolarnim tranzistorimauenice i uenici su osposobljeni da:

  - analiziraju rad pojaavaa u spoju zajedniki emiter

  - analiziraju pojaanje na niskim, srednjim i visokim frekvencijama- analiziraju rad pojaavaa u spoju zajedniki kolektor i zajednika baza

  3. Negativna povratna spregauenice i uenici su osposobljeni da:

  - analiziraju djelovanje razliitih vrsta negativne povratne sprege

  4. Tranzistor kao sklopkauenice i uenici su osposobljeni da:

  - analiziraju rad tranzistorima u prekidakom reimu i razliitim optereenjimaDIDAKTI KI UKAZI I SMJERNICE

  - rad u grupi- diskusija- individualni rad- timski rad

  INTEGRACIJA

  LITERATURA I DRUGI IZVORIJasminka Kotur, Stanko paunovi: Analogni elektroniki sklopovi, Zagreb 2009.Miroslav Osreki: Radionike vjebe, Zagreb 2009.Petar Biljanovi: Poluprovodniki elektroniki elementi, Zagreb 1996.OCJENJIVANJETestovi 30%,

  Laboratorijske vjebe 30%,Usmena provjera 30%,Aktivnost 10%

 • 7/26/2019 Autoelektricar Ets

  18/128

  18

  FAMILIJA ElektrotehnikaZANIMANJE AutoelektriarPREDMET ElektronikaMODUL Sklopovi sa unipolarnim tranzistorimaREDNI BROJ 03IFRA MODULA III-58 ST 02 03TEITE Struno-teorijska nastavaSVRHA MODULA I CILJUenici i uenice su osposobljeni da analiziraju svojstva unipolarnih tranzistora te osnovnespojeve pojaavaa i elemente negativne povratne spregeSPECIJALNI ZAHTJEVI/PREDUSLOVIIII-58 ST 02 02NASTAVNE JEDINICE

  1. FET tranzistori2. MOSFET tranzistori3. Osnovni spojevi sa FET i MOSFET tranzistorima4. Unipolarni tranzistor kao sklopka

  REZULTATI UENJA

  1. FET tranzistoriuenice i uenici su osposobljeni da:

  - analiziraju i snimaju karakteristike unipolarnog FET tranzistora

  2. MOSFET tranzistoriuenice i uenici su osposobljeni da:

  - analiziraju rad obogaenog i osiromaenog MOSFET tranzistora- analiziraju zatitu MOSFETA

  3. Osnovni spojevi sa FET i MOSFET tranzistorimauenice i uenici su osposobljeni da:

  - analiziraju rad pojaavaa sa FET i MOSFET tranzistorima

  4. Unipolarni tranzistor kao sklopkauenice i uenici su osposobljeni da:

  - analiziraju rad MOSFET tranzistorima u prekidakom reimu

  DIDAKTIKI UKAZI I SMJERNICE- rad u grupi- diskusija- individualni rad- timski rad

  INTEGRACIJALITERATURA I DRUGI IZVORIJasminka Kotur, Stanko paunovi: Analogni elektroniki sklopovi, Zagreb 2009.Miroslav Osreki: Radionike vjebe, Zagreb 2009.Petar Biljanovi: Poluprovodniki elektroniki elementi, Zagreb 1996.OCJENJIVANJETestovi 30%,Laboratorijske vjebe 30%,Usmena provjera 30%,Aktivnost 10%

 • 7/26/2019 Autoelektricar Ets

  19/128

  19

  Praktina nastava

  FAMILIJA ElektrotehnikaZANIMANJE AutoelektriarPREDMET Praktina nastava

  MODUL Analiza sistema za osvjetljavanje puta i signalizaciju i planiranje opravki IREDNI BROJ 01IFRA MODULA III-58 SP 07 01TE I TE Struno-praktina nastavaSVRHA MODULA I CILJUenici i uenice analiziraju sistem za osvjetljavanje puta i signalizaciju ina osnovu radnih nalogai opisa kvarova planiraju radne postupke ispitivanja i opravke.Za pribavljanje informacija koriste kako tehniku dokumentaciju proizvoaa tako i elektronskeinformacione sisteme. Pri analizi elektrinih kola sa osnovnim elektrinim/elektronskimelementima slue se emama kao i drugom tehnikom dokumentacijom specifinom u poljuelektrotehnike/elektronike.Izraunavaju elektrine veliine sluei se tabelama i formulama.Uenici i uenice dokumentuju i vrednuju rezultate rada uporeujui ih sa vrijednostima dobijenim

  mjerenjem i ispitivanjem kao i sa vrijednostima datim od proizvoaa. Rezultate rada prezentiraju.SPECIJALNI ZAHTJEVI / PREDUSLOVI

  JEDINICE1. Analiza sistema za osvjetljavanje puta i planiranje opravke

  REZULTATI UENJAUenici i uenice:

  - analiziraju zadatak sistema za osvjetljavanje puta i signalizaciju i osnovne elemente el.kola na primjeru dijela sistema

  - poznaju osnovne el. veliine u kolu za osvjetljavanje puta i njihovu fizikalnu osnovu(napon, struja, otpor)

  - mjerenjem i proraunom ustanovljavaju meuzavisnost osnovnih el. veliina u izabranomel. kolu (Omov zakon), evaluiraju i dokumentiraju rezultate u tehniki prihvatljivoj formi,

  - mjerenjem i proraunom ustanovljavaju snagu potroaa u el. kolu sistema zaosvjetljavanje puta, u zadatom vremenskom intervalu mjere utroenu energiju,dokumentuju rezultate

  - izrauju dijagram traenja greke na osnovu dokumentacije (ema el. kola zaosvjetljavanje puta) proizvoaa

  - za kvar po volji odabran iz kataloga greaka planiraju postupke i radnje na opravci- nakon izvoenja radnji i postupaka na otklanjanju greke u el. kolu sistema za

  osvjetljavanje puta izrauju dokumentaciju- prezentiraju rezultate rada

  DIDAKTIKI UKAZI I SMJERNICEKao makrometode koristiti metodu projekta, studije sluaja, radnog naloga, teksta vodilje ilikombinovano.Socijalne oblike rada ( rad u grupi, rad u plenumu, individualni rad i frontalni rad) primjenjivatiuvijek izmjenino.Frontalni oblik (prezentacija, izlaganje, voena diskusija, davanje impulsa, referat, demonstracija,igra uloga, problematiziranje...) po mogunosti ne koristiti kao jedini tokom jednog kolskog asaU nastavi koristiti sva raspoloiva nastavna sredstva to naravno ukljuuje makete i modele kojeuenici sami osmisle, izrade i prezentirajuPo mogunosti, nastavne jedinice ostvariti kroz ueniko djelovanje u situacijama uenja koje seoslanjanju na realne situacije djelovanja u auto-kuama i servisima.INTEGRACIJAIII-58 ST 01 02LITERATURA I DRUGI IZVORI- Propisi o bezbjednosti u saobraaju,-

  Dokumentacija proizvoaa vozila, Samostudijski program u tampanoj i elektronskoj formi,servisni planovi, uputstva za ispitivanje, opravku, putanje u pogon i odravanje, uputstva zarukovanje i upotrebu, katalozi opreme i rezervnih dijelova, softverski paketi namijenjeni auto-

 • 7/26/2019 Autoelektricar Ets

  20/128

  20

  kuama (npr. ESItronic)- OHP folije EUROPA-Verlag,- OHP folije Verlag Handverk und Technik,- udbenici za predmet Osnove elektrotehnike odobreni od Ministarstva;- Verlag Europa Lehrmittel "Fachkunde Kraftfahrzeugtechnik",- Bildungsverlag EINS " Berufsfeld Fahrzeugtechnik Prufen und Instandsetzen elektrischer

  und elektronischer Systeme"-OCJENJIVANJE

  Pored klasinih metoda ocjenjivanja (test, usmeni odgovor, grafiki rad, praktian rad...),preporuuje se da u suradnji sa jednim ili vie kolega uenici i uenice rade najmanje jedanprojekat u polugoditu, a koji bi bio ocjenjivan sa tri ocjene:

  1. ocjena prezentacije projekta2. ocjena dokumentacije projekta3. ocjena radnog procesa

  Nakon zavrenog projekta sa nosiocem/nosiocima projekta obavezno obaviti projektnom temomcentriran struni razgovor u sklopu evaluacije projekta. Tok i sadraj razgovora, zavisno od teme,moe uticati na formiranje konane ocjene projekta. Ocjena projekta uestvuje u zakljunoj ocjeni

  sa 50%.Kompleksnost tema projekata trebala bi, po mogunosti, omoguiti angaman vie kolega naistom uenikom projektu.

 • 7/26/2019 Autoelektricar Ets

  21/128

  21

  FAMILIJA ElektrotehnikaZANIMANJE AutoelektriarPREDMET Praktina nastavaMODUL Analiza sistema za osvjetljavanje puta i signalizaciju i planiranje opravki IIREDNI BROJ 02

  IFRA MODULA III-58 SP 07 02TE I TE Struno-praktina nastavaSVRHA MODULA I CILJUenici i uenice na osnovu radnih naloga i posebnih elja klijenta analiziraju i planiraju radnjei postupke na dogradnji el. kola u sistemu za osvjetljavanje i signalizaciju puta.Za pribavljanje informacija koriste kako tehniku dokumentaciju proizvoaa tako i elektronskeinformacione sisteme.Uenici i uenice upotrebom tabela i proraunom dopunjuju el. kolo u sistemu za osvjetljavanje isignalizaciju vozila koristei pri tome tehnika uputstva proizvoaa vozila i potujui zakonskepropise o bezbjednosti u saobraaju.SPECIJALNI ZAHTJEVI / PREDUSLOVIIII-58 SP 07 01

  JEDINICE1. Ugradnja dodatnih svjetala za osvjetljavanje puta2. Dogradnja el. instalacije za prikljuak prikolice

  REZULTATI U ENJA1. Ugradnja dodatnih svjetala za osvjetljavanje puta:

  Uenici i uenice:- analiziraju elemente kola u sistemu za osvjetljavanje puta koristei uputstvo proizvoaa o

  ugradnji dodatne opreme i ureaja- poznaju vrste rasvjetnih tijela primjenjivih na vozilu i fizikalnu osnovu njihovog rada- razlikuju vrste struje, osnovne parametre izmjeninih veliina, naine predstavljanja

  izmjeninih veliina u el. kolu- shvataju fizikalne osnove rada elektromagnetnog releja, vrste releja,- odabiru vrstu releja, odreuju njegovo mjesto u el. kolu i nain upotrebe u el. kolu

  - planiraju postupke i radnje potrebne za ugradnju dodatnih svjetala drei se propisazakona o bezbjednosti u saobraaju i uputstava proizvoaa- nakon ugradnje na maketi ili vozilu prezentiraju rezultate rada

  2. Dogradnja el. instalacije za prikljuak prikoliceUenici i uenice:

  - analiziraju radni zadatak uz koritenje uputstava proizvoaa- analiziraju elemente el. kola prikolice u sistemu za svjetlosnu signalizaciju- planiraju postupke i radnje za dogradnju instalacije drei se propisa zakona o bezbjednosti

  u saobraaju i uputstava proizvoaa- proraunom i upotrebom tabela odabiru presjek i tip vodia potrebnog za dogradnju el.

  instalacije za prikljuak prikolice- izrauju obrazac protokola za kontrolu ispravnosti i kvalitete obavljenih radova

  DIDAKTIKI UKAZI I SMJERNICEKao makrometode koristiti metodu projekta, radnog naloga, teksta vodilje ili kombinovano.Socijalne oblike rada ( rad u grupi, rad u plenumu, individualni rad i frontalni rad) primjenjivati uvijekizmjenino.Frontalni oblik (prezentacija, izlaganje, voena diskusija, davanje impulsa, referat, demonstracija,igra uloga, problematiziranje...) po mogunosti ne koristiti kao jedini tokom jednog kolskog asa.U nastavi koristiti sva raspoloiva nastavna sredstva to naravno ukljuuje makete i modele kojeuenici sami osmisle, izrade i prezentirajuPo mogunosti, nastavne jedinice ostvariti kroz ueniko djelovanje u situacijama uenja koje seoslanjanju na realne situacije djelovanja u auto-kuama i servisimaINTEGRACIJAIII-58 ST 01 02LITERATURA I DRUGI IZVORI

  - Propisi o bezbjednosti u saobraaju,- Dokumentacija proizvoaa vozila, Samostudijski program u tampanoj i elektronskoj formi,

 • 7/26/2019 Autoelektricar Ets

  22/128

  22

  servisni planovi, uputstva za ispitivanje, opravku, putanje u pogon i odravanje, uputstva zarukovanje i upotrebu, katalozi opreme i rezervnih dijelova, softverski paketi namijenjeni auto-kuama (npr. ESItronic)

  - OHP folije EUROPA-Verlag,- OHP folije Verlag Handverk und Technik,- udbenici za predmet Osnove elektrotehnike odobreni od Ministarstva;

  - Verlag Europa Lehrmittel "Fachkunde Kraftfahrzeugtechnik",Bildungsverlag EINS " Berufsfeld Fahrzeugtechnik Prufen und Instandsetzen elektrischer undelektronischer Systeme"OCJENJIVANJEPored klasinih metoda ocjenjivanja (test, usmeni odgovor, grafiki rad, praktian rad...),preporuuje se da u suradnji sa jednim ili vie kolega uenici i uenice rade najmanje jedanprojekat u polugoditu, a koji bi bio ocjenjivan sa tri ocjene:

  1. ocjena prezentacije projekta2. ocjena dokumentacije projekta3. ocjena radnog procesa

  Nakon zavrenog projekta sa nosiocem/nosiocima projekta obavezno obaviti projektnom temomcentriran struni razgovor u sklopu evaluacije projekta. Tok i sadraj razgovora, zavisno od teme,moe uticati na formiranje konane ocjene projekta. Ocjena projekta uestvuje u zakljunoj ocjeni

  sa 50%.Kompleksnost tema projekata trebala bi, po mogunosti, omoguiti angaman vie kolega na istomuenikom projektu.

 • 7/26/2019 Autoelektricar Ets

  23/128

  23

  FAMILIJA ElektrotehnikaZANIMANJE AutoelektriarPREDMET Praktina nastavaMODUL Analiza sistema za hladni start i planiranje opravkeREDNI BROJ 03

  IFRA MODULA III-58 SP 07 03TE I TE Struno-praktina nastavaSVRHA MODULA I CILJ

  Uenici i uenice analiziraju sistem za hladni start i na osnovu radnih naloga i opisakvarova planiraju otklanjanje greaka i kvarova .Uenici i uenice dokumentuju i vrednuju rezultate rada uporeujui ih sa vrijednostimadobijenim proraunom kao i sa vrijednostima datim od proizvoaa

  SPECIJALNI ZAHTJEVI / PREDUSLOVIIII-58 ST 01 01JEDINICE

  1. Ispitivanje i opravka sistema za hladni start2. Ispitivanje i opravka sistema za napajanje elektrinom energijomREZULTATI U ENJA

  1. Ispitivanje i opravka sistema za hladni startUenici i uenice:

  - provjeravaju i ispituju sklop za paljenje smjee (dizel)- procjenjuju signal senzora i upravljanja aktuatora- lokaliziraju greku koristei dijagram traenja greke- otklanjaju kvar koristei uputstva proizvoaa- vre kontrolu radova prema ispitnom protokolu

  2. Ispitivanje i opravka sistema za napajanje elektrinom energijom

  Uenici i uenice:- ispituju sklop za punjenje akumulatora po dokumentaciji proizvoaa- primjenjuju postupak lokalizacije greke prema dijagramu traenja greke- otklanjaju greku po uputstvu proizvoaa ( po potrebi demontiraju i ispituju generator)- provode vizuelni pregled instalacije i provjeru spojnih i kontaktnih mjesta- izrauju dokumentaciju

  DIDAKTI KI UKAZI I SMJERNICE

  Kao makrometode koristiti metodu projekta, radnog naloga, teksta vodilje ili kombinovano.Socijalne oblike rada ( rad u grupi, rad u plenumu, individualni rad i frontalni rad) primjenjivatiuvijek izmjenino.Frontalni oblik (prezentacija, izlaganje, voena diskusija, davanje impulsa, referat,

  demonstracija, igra uloga, problematiziranje...) po mogunosti ne koristiti kao jedini tokomjednog kolskog asa.U nastavi koristiti sva raspoloiva nastavna sredstva to naravno ukljuuje makete i modelekoje uenici sami osmisle, izrade i prezentirajuPo mogunosti, nastavne jedinice ostvariti kroz ueniko djelovanje u situacijama uenja kojese oslanjanju na realne situacije djelovanja u auto-kuama i servisima

  INTEGRACIJA

  LITERATURA I DRUGI IZVORI

  - Dokumentacija proizvoaa vozila, Samostudijski program u tampanoj i elektronskojformi, servisni planovi, uputstva za ispitivanje, opravku, putanje u pogon i odravanje,

  uputstva za rukovanje i upotrebu, katalozi opreme i rezervnih dijelova, softverski paketinamijenjeni auto-kuama (npr. ESItronic)

 • 7/26/2019 Autoelektricar Ets

  24/128

  24

  - OHP folije EUROPA-Verlag,- OHP folije Verlag Handverk und Technik,- udbenici za predmet Osnove elektrotehnike odobreni od Ministarstva;- Verlag Europa Lehrmittel "Fachkunde Kraftfahrzeugtechnik",- Bildungsverlag EINS " Berufsfeld Fahrzeugtechnik Prufen und Instandsetzen elektrischer

  und elektronischer Systeme"

  OCJENJIVANJE

  Pored klasinih metoda ocjenjivanja (test, usmeni odgovor, grafiki rad, praktian rad...),preporuuje se da u suradnji sa jednim ili vie kolega uenici i uenice rade najmanje jedanprojekat u polugoditu, a koji bi bio ocjenjivan sa tri ocjene:

  1. ocjena prezentacije projekta2. ocjena dokumentacije projekta3. ocjena radnog procesa4.

  Nakon zavrenog projekta sa nosiocem/nosiocima projekta obavezno obaviti projektnomtemom centriran struni razgovor u sklopu evaluacije projekta. Tok i sadraj razgovora, zavisnood teme, moe uticati na formiranje konane ocjene projekta. Ocjena projekta uestvuje u

  zakljunoj ocjeni sa 50%.Kompleksnost tema projekata trebala bi, po mogunosti, omoguiti angaman vie kolega naistom uenikom projektu.

 • 7/26/2019 Autoelektricar Ets

  25/128

  25

  FAMILIJA ElektrotehnikaZANIMANJE AutoelektriarPREDMET Praktina nastavaMODUL Analiza sistema za napajanje el. energijom i planiranje opravkeREDNI BROJ 04

  IFRA MODULA III-58 SP 07 04TE I TE Struno-praktina nastavaSVRHA MODULA I CILJUenice i uenici analiziraju sistem za napajanje el. energijom i na osnovu radnih nalogai opisa kvarova planiraju otklanjanje greaka i kvarova.Za pribavljanje informacija koriste kako tehniku dokumentaciju proizvoaa tako i elektronskeinformacione sisteme.Uenici i uenice dokumentuju i vrednuju rezultate rada uporeujui ih sa vrijednostimadobijenim proraunom kao i sa vrijednostima datim od proizvoaa.SPECIJALNI ZAHTJEVI / PREDUSLOVIIII-58 ST 01 01JEDINICE

  1. Analiza sistema za napajanje el. energijom i planiranje opravkiREZULTATI U ENJAUenici i uenice:

  - prepoznaju elemente sistema za napajanje el. energijom- analiziraju tehnika svojstva pojedinih elemenata sistema, i njihovu funkcionalnost

  unutar sistema- analiziraju fizikalne osnove rada elemenata: generatora, diode, tranzistora- izrauju blok dijagram toka energije sistema za napajanje- osmiljaju algoritam lokalizacije greke/kvara, biraju ispitne i mjerne metode, mjernu i

  ispitnu opremu- iz kataloga greaka odabiru kvar, planiraju otklanjanje greke/kvara, osmiljaju i

  izrauju obrazac ispitnog protokola- rezultate rada sistematizuju, dokumentuju prezentuju i evaluiraju u plenumu

  DIDAKTI KI UKAZI I SMJERNICEKao makrometode koristiti metodu projekta, radnog naloga, teksta vodilje ili kombinovano.Socijalne oblike rada ( rad u grupi, rad u plenumu, individualni rad i frontalni rad) primjenjivatiuvijek izmjenino.Frontalni oblik (prezentacija, izlaganje, voena diskusija, davanje impulsa, referat,demonstracija, igra uloga, problematiziranje...) po mogunosti ne koristiti kao jedini tokomjednog kolskog asa.U nastavi koristiti sva raspoloiva nastavna sredstva to naravno ukljuuje makete i modelekoje uenici sami osmisle, izrade i prezentiraju.Po mogunosti, nastavne jedinice ostvariti kroz ueniko djelovanje u situacijama uenja kojese oslanjanju na realne situacije djelovanja u auto-kuama i servisima

  INTEGRACIJA

  LITERATURA I DRUGI IZVORI- Dokumentacija proizvoaa vozila, Samostudijski program u tampanoj i elektronskoj

  formi, servisni planovi, uputstva za ispitivanje, opravku, putanje u pogon i odravanje,uputstva za rukovanje i upotrebu, katalozi opreme i rezervnih dijelova, softverski paketinamijenjeni auto-kuama (npr. ESItronic)

  - OHP folije EUROPA-Verlag,- OHP folije Verlag Handverk und Technik,- Tehnika motornih vozila, licencirani prijevod njemakog udbenika grupe autora , HOK i

  Puko otvoreno uilite , Zagreb 2004- udbenici za predmet Osnove elektrotehnike odobreni od Ministarstva;- Verlag Europa Lehrmittel "Fachkunde Kraftfahrzeugtechnik",Bildungsverlag EINS " Berufsfeld Fahrzeugtechnik Prufen und Instandsetzen elektrischer und

  elektronischer Systeme"

 • 7/26/2019 Autoelektricar Ets

  26/128

  26

  OCJENJIVANJE

  Pored klasinih metoda ocjenjivanja (test, usmeni odgovor, grafiki rad, praktian rad...),preporuuje se da u suradnji sa jednim ili vie kolega uenici i uenice rade najmanje jedanprojekat u polugoditu, a koji bi bio ocjenjivan sa tri ocjene:

  1. ocjena prezentacije projekta

  2. ocjena dokumentacije projekta3. ocjena radnog procesaNakon zavrenog projekta sa nosiocem/nosiocima projekta obavezno obaviti projektnomtemom centriran struni razgovor u sklopu evaluacije projekta. Tok i sadraj razgovora, zavisnood teme, moe uticati na formiranje konane ocjene projekta. Ocjena projekta uestvuje uzakljunoj ocjeni sa 50%.

  Kompleksnost tema projekata trebala bi, po mogunosti, omoguiti angaman vie kolega naistom uenikom projektu.

 • 7/26/2019 Autoelektricar Ets

  27/128

  27

  FAMILIJA ElektrotehnikaZANIMANJE AutoelektriarPREDMET Praktina nastavaMODUL Prijem, procjena stanja vozila i servisREDNI BROJ 05

  IFRA MODULA III-58 SP 07 05TE I TE Struno-praktina nastavaSVRHA MODULA I CILJUenici i uenice preuzimaju vozilo od klijenta i vre procjenu stanja vozila.Prepoznaju funkcionalne i konstruktivne cjeline vozila, mainske sisteme specifine za motornavozila, u stanju su opisati funkciju pojedinih sistema i podsistema.Uenici i uenice za pribavljanje informacija koriste klasine i elektronske medije kao idokumentaciju proizvoaa, uputstva, kataloge.SPECIJALNI ZAHTJEVI / PREDUSLOVI

  NASTAVNE JEDINICE1. Prijem vozila od klijenta

  2. Procjena stanja vozila3. Standardni servis4. Priprema polovnog vozila za prodaju

  REZULTATI U ENJA1. Prijem vozila

  Uenici i uenice:- zbrinjavaju klijenta drei se osnovnih pravila komunikacije i menadmenta kvalitete- identifikuju vozilo i popunjavaju ulaznu dokumentaciju- prepoznaju funkcionalne cjeline, sisteme, sklopove i podsklopove vozila

  2. Procjena stanja vozila:Uenici i uenice:

  - otvaraju radni nalog

  - prema samostalno pripremljenom obrazcu protokola obavljaju osnovne kontroleistroenosti, oteenosti i zaptivanja na vozilu pravilno koristei alate, radne ipomone materijale

  3. Standardni servisUenice i uenici:

  - rade u timovima sa jasnom podjelom uloga i radnih zadataka- izvode servis prema samostalno izraenom planu i uputama proizvoaa vozila- vre kontrolu, zamjenu i uklanjanje radnih tenosti- obavljaju zamjenu i balansiranje pneumatika- rezultate rada protokoliraju

  4. Priprema polovnog vozila za prodaju:Uenice i uenici:

  - radei u timu obavljaju radnje i postupke na podizanju vrijednosti vozila: unutranje

  i vanjsko pranje, njega laka, tekstila i plastike, poboljanje oteenih mjesta nakaroseriji vozila i manje opravke. Po okonanju radova vre ispitivanja i kontrolukvalitete radova po unaprijed pripremljenom obrazcu protokola, rezultateprezentiraju grupi

  DIDAKTI KI UKAZI I SMJERNICEKao makrometode koristiti metodu projekta, radnog naloga, teksta vodilje ili kombinovano.Socijalne oblike rada ( rad u grupi, rad u plenumu, individualni rad i frontalni rad) primjenjivatiuvijek izmjenino.Frontalni oblik (prezentacija, izlaganje, voena diskusija, davanje impulsa, referat,demonstracija, igra uloga, problematiziranje...) po mogunosti ne koristiti kao jedini tokomjednog kolskog asa.U nastavi koristiti sva raspoloiva nastavna sredstva to naravno ukljuuje makete i modelekoje uenici sami osmisle, izrade i prezentiraju

  Po mogunosti, nastavne jedinice ostvariti kroz ueniko djelovanje u situacijama uenja kojese oslanjanju na realne situacije djelovanja u auto-kuama i servisima

 • 7/26/2019 Autoelektricar Ets

  28/128

  28

  INTEGRACIJA

  LITERATURA I DRUGI IZVORIDokumentacija proizvoaa vozila, servisni planovi, uputstva za ispitivanje opravku,

  katalozi opreme i rezervnih dijelova, ESItronic DEMOfolije EUROPA-Verlag, Verlag Handverk und Technik,

  udbenici za predmet Motori i motorna vozila odobreni od Ministarstva;Verlag Europa Lehrmittel "Fachkunde Kraftfahrzeugtechnik",Bildungsverlag EINS "Berufsfeld Fahrzeugtechnik Warten und Pflegen von Fahrzeugen

  oder Systemen"OCJENJIVANJEPored klasinih metoda ocjenjivanja (test, usmeni odgovor, grafiki rad, praktian rad...),preporuuje se da u suradnji sa jednim ili vie kolega uenici i uenice rade najmanje jedanprojekat u polugoditu, a koji bi bio ocjenjivan sa tri ocjene:

  1. ocjena prezentacije projekta2. ocjena dokumentacije projekta3. ocjena radnog procesa

  Nakon zavrenog projekta sa nosiocem/nosiocima projekta obavezno obaviti projektnomtemom centriran struni razgovor u sklopu evaluacije projekta. Tok i sadraj razgovora, zavisno

  od teme, moe uticati na formiranje konane ocjene projekta. Ocjena projekta uestvuje uzakljunoj ocjeni sa 50%.Kompleksnost tema projekata trebala bi, po mogunosti, omoguiti angaman vie kolega naistom uenikom projektu.

 • 7/26/2019 Autoelektricar Ets

  29/128

  29

  FAMILIJA ElektrotehnikaZANIMANJE AutoelektriarPREDMET Praktina nastava

  MODUL Jednostavnije opravke na sistemima za zaustavljanje, upravljanje ioslanjanje

  REDNI BROJ 06IFRA MODULA III-58 SP 07 06

  TEITE Struno-praktina nastavaSVRHA MODULA I CILJUenici i uenice vre radnje i postupke demontae, opravke i montae na sistemima zazaustavljanje, upravljanje i oslanjanje. Pri radovima svrsishodno koriste rune i stabilnemaine i ureaje za spajanje, promjenu oblika i dimenzija metala.SPECIJALNI ZAHTJEVI / PREDUSLOVIIII-58 ST 01 01III-58 ST 01 02NASTAVNE JEDINICE

  1 Provjera i otklanjanje kvarova i nedostataka na sistemu za zaustavljanje

  2. Provjera i otklanjanje kvarova i nedostataka na sistemu za upravljanje i oslanjanjeREZULTATI U ENJA1. Provjera i otklanjanje kvarova i nedostataka na sistemu za zaustavljanje:

  Uenice i uenici:- prepoznaju elemente i funkcionalne cjeline sistema za zaustavljanje- analiziraju prednosti ABS sistema, fizikalne osnove- vre ispitivanje zaptivanja sistema za zaustavljanje- vre ispitivanje kvalitete koione tenosti i prema potrebi primjenjuju jedan od

  postupaka zamjene- na osnovu parametara datih od proizvoaa i vizuelnog pregleda lokaliziraju i

  ustanovljavaju greku/kvar- prema samostalno pripremljenom planu radova otklanjaju greku/kvar

  2. Provjera i otklanjanje kvarova i nedostataka na sistemu za upravljanje i oslanjanjeUenice i uenici:- prepoznaju elemente i funkcionalne cjeline sistema za upravljanje i oslanjanje- na osnovu parametara datih od proizvoaa i vizuelnog pregleda lokaliziraju i

  ustanovljavaju greku/kvar- prema samostalno pripremljenom planu radova otklanjaju greku/kvar

  DIDAKTIKI UKAZI I SMJERNICEKao makrometode koristiti metodu projekta, radnog naloga, teksta vodilje ili kombinovano.Socijalne oblike rada ( rad u grupi, rad u plenumu, individualni rad i frontalni rad) primjenjivatiuvijek izmjenino.Frontalni oblik (prezentacija, izlaganje, voena diskusija, davanje impulsa, referat,demonstracija, igra uloga, problematiziranje...) po mogunosti ne koristiti kao jedini tokomjednog kolskog asa.

  U nastavi koristiti sva raspoloiva nastavna sredstva to naravno ukljuuje i makete i modelekoje uenici sami osmisle, izrade i prezentiraju.Po mogunosti, nastavne jedinice ostvariti kroz ueniko djelovanje u situacijama uenja kojese oslanjanju na realne situacije djelovanja u auto-kuama i servisimaINTEGRACIJA

  LITERATURA I DRUGI IZVORI- Dokumentacija proizvoaa vozila, servisni planovi, uputstva za ispitivanje opravku,

  katalozi opreme i rezervnih dijelova, ESItronic DEMO- folije EUROPA-Verlag, Verlag Handverk und Technik,- udbenici za predmet Motori i motorna vozila odobreni od Ministarstva;- Verlag Europa Lehrmittel "Fachkunde Kraftfahrzeugtechnik",- Bildungsverlag EINS " Berufsfeld Fahrzeugtechnik Demontieren Instandsetzen und

  Montieren von fahrzeugtechnischen Baugrupen oder Systemen"

 • 7/26/2019 Autoelektricar Ets

  30/128

  30

  OCJENJIVANJEPored klasinih metoda ocjenjivanja (test, usmeni odgovor, grafiki rad, praktian rad...),preporuuje se da u suradnji sa jednim ili vie kolega uenici i uenice rade najmanje jedanprojekat u polugoditu, a koji bi bio ocjenjivan sa tri ocjene:

  1. ocjena prezentacije projekta2. ocjena dokumentacije projekta

  3. ocjena radnog procesaNakon zavrenog projekta sa nosiocem/nosiocima projekta obavezno obaviti projektnomtemom centriran struni razgovor u sklopu evaluacije projekta. Tok i sadraj razgovora,zavisno od teme, moe uticati na formiranje konane ocjene projekta. Ocjena projektauestvuje u zakljunoj ocjeni sa 50%.Kompleksnost tema projekata trebala bi, po mogunosti, omoguiti angaman vie kolega naistom uenikom projektu.

 • 7/26/2019 Autoelektricar Ets

  31/128

  31

  MINIMALNI MATERIJALNI I TEHNIKI USLOVI

  Prostor Oprema Nastavnipredmet

  Uionica zaelektrotehniku

  elektroniku,praktinunastavu

  15 uenikih mjesta, grafoskop, demonstracijski stol sokvirima za panele, instrumente i energetskomjedinicom

  trofazni etverovodni izvor elektrine energije skontinuiranom regulacijom, 3x450V/3x0-260V 10A pofazi,

  jednofazni izvor elektrine energije s kontinuiranomregulacijom 0-300V 10A,

  jednofazni izvor elektrine energije iz elektrine mree220V,

  izvori stabiliziranih istosmjernih napona +5V,1A 0-(+15)V,1A 0- (-15)V, 1A.

  izvor naizmjeninog napona (galvanski odvojen)6V,12V,24V

  demonstracijski paneli za demonstriranje pojava izakonitosti u elektrotehnici, elektronici i automatici

  demonstracijski instrumenti: ampermetri, voltmetri,vatmetri i osciloskop, mjerne sonde

  laboratorijski izvor sinusnog napona promjenjivefrekvencije

  raunalo s LCD projektorom Akumulator 12V, 72Ah sa punjaem demonstracijski paneli za demonstriranje rada

  pojedinih dijelova autoelektrike i autoelektronike

  Osnoveelektrotehnike

  Elektronika

  Praktinanastava

 • 7/26/2019 Autoelektricar Ets

  32/128

  32

  DRUGA GODINA UENJA

  NASTAVNI PLAN ZA ZANIMANJE AUTOELEKTRIARDRUGA GODINA UENJA

  Nastavni predmetSedmini broj

  asovaUkupno %

  STRUNO OBRAZOVANJEMotori i motorna vozila1 2 70Upravljanje i regulacija 3 105

  Autoelektrika 4 140Praktina nastava 12 420

  UKUPNO : 21 735 72,41

  Nazivi polja uenja:

  Polje uenja 3: Analiza rada SUS motora i motornih vozilaPolje uenja 4: Analiza, ispitivanje i opravka upravljakih i regulacionih sistemaPolje uenja 5: Provjera i dovoenje u ispravno stanje sistema napajanja

  energijom i sistema za startanjePolje uenja 6: Provjera i dovoenje u ispravno stanje umreenih sistema

  Nazivi predmeta:

  1. Motori i motorna vozila2. Upravljanje i regulacija3. Autoelektrika4. Praktina nastava

  1Struno teorijski predmeti, nastava se izvodi u grupama uenika

 • 7/26/2019 Autoelektricar Ets

  33/128

  33

  Raspored modula po poljima uenja

  Polje uenja iframodula

  Naziv modula

  POLJE U ENJA 3:Analiza rada SUS motora i motornihvozila

  III-58 ST 03 01III-58 ST 03 02

  Analiza SUS motora Analiza transmisije i ureaja SUS motora

  POLJE UENJA 4:Analiza, ispitivanje i opravkaupravljakih i regulacionih sistema

  III-58 ST 04 01

  III-58 ST 04 02

  III-58 ST 04 03

  Analiza i planiranje jednostavnijih opravkiupravljako-regulacionih sistema I

  Analiza i planiranje jednostavnijih opravkiupravljako-regulacionih sistema II

  Provjera i dovoenje u ispravno stanjeumreenih sistema

  POLJE UENJA 5:Provjera i dovoenje u ispravno stanje

  sistema napajanja energijom i sistemaza startanje

  III-58 ST 05 01III-58 ST 05 02III-58 ST 05 03III-58 ST 05 04

  III-58 SP 07 07III-58 SP 07 08III-58 SP 07 11III-58 SP 07 12

  Starter baterija Elektropokreta Generator Sistem elektrinog razvoda i instalacija u

  vozilima Radovi na sistemu starter baterije Radovi na sistemu za napajanje energijom Radovi na sistemu elektropokretaa Radovi na sistemu elektrinog razvoda i

  instalacija

  POLJE UENJA 6:

  Provjera i dovoenje u ispravno stanjeumreenih sistema

  III-58 SP 07 09

  III-58 SP 07 10

  III-58 SP 07 13

  III-58 SP 07 14

  III-58 SP 07 15

  III-58 SP 07 16

  III-58 SP 07 17

  III-58 SP 07 18

  Dijagnosticiranje i otklanjanje kvarova nasistemu hlaenja

  Dijagnosticiranje i otklanjanje kvarova nasistemu za regulaciju ubrizgavanja goriva saLambda sondom

  Dijagnosticiranje i otklanjanje kvarova nasistemu za zaustavljanje

  Dijagnosticiranje i otklanjan je kvarova nasistemu za regulaciju nivoa vozila Dijagnosticiranje i otklanjanje kvarova na

  sistemu za regulaciju visine svjetala Dijagnosticiranje i otklanjanje kvarova na

  sistemu za rad brisaa i ureaja za pranjevjetrobranskog stakla

  Dijagnosticiranje i otklanjanje kvarova nasistemu unutranje rasvjete

  Dijagnosticiranje i otklanjanje kvarova naumreenim sistemima

 • 7/26/2019 Autoelektricar Ets

  34/128

  34

  Raspored modula po predmetima

  Predmet ifra modula Naziv modulaMotori i motorna vozila III-58 ST 03 01

  III-58 ST 03 02 Analiza SUS motora Analiza transmisije i ureaja SUS motora

  Upravljanje i regulacija

  III-58 ST 04 01

  III-58 ST 04 02

  III-58 ST 04 03

  Analiza i planiranje jednostavnijih opravkiupravljako-regulacionih sistema I Analiza i planiranje jednostavnijih opravki

  upravljako-regulacionih sistema II Provjera i dovoenje u ispravno stanje

  umreenih sistema

  Autoelektrika

  III-58 ST 05 01III-58 ST 05 02III-58 ST 05 03III-58 ST 05 04

  Starter baterija Elektropokreta Generator Sistem elektrinog razvoda i instalacija u

  vozilima

  Praktina nastava

  III-58 SP 07 07III-58 SP 07 08III-58 SP 07 09

  III-58 SP 07 10

  III-58 SP 07 11

  III-58 SP 07 12

  III-58 SP 07 13III-58 SP 07 14

  III-58 SP 07 15

  III-58 SP 07 16

  III-58 SP 07 17

  III-58 SP 07 18

  Radovi na sistemu starter baterije Radovi na sistemu za napajanje energijom Dijagnosticiranje i otklanjanje kvarova na

  sistemu hlaenja Dijagnosticiranje i otklanjanje kvarova na

  sistemu za regulaciju ubrizgavanja goriva saLambda sondom

  Dijagnosticiranje i otklanjanje kvarova nasistemu za zaustavljanje

  Dijagnosticiranje i otklanjan je kvarova nasistemu za regulaciju nivoa vozila

  Radovi na sistemu elektropokretaa Radovi na sistemu elektrinog razvoda i

  instalacija

  Dijagnosticiranje i otklanjanje kvarova nasistemu za regulaciju visine svjetala Dijagnosticiranje i otklanjanje kvarova na

  sistemu za rad brisaa i ureaja za pranjevjetrobranskog stakla

  Dijagnosticiranje i otklanjanje kvarova nasistemu unutranje rasvjete

  Dijagnosticiranje i otklanjanje kvarova naumreenim sistemima

 • 7/26/2019 Autoelektricar Ets

  35/128

  35

  POLJA UENJA ZA DRUGU GODINU ZANIMANJAAUTOELEKTRIAR

  Polje uenja 3:

  Analiza rada SUS motora i motornih vozila

  Uenici i uenice su osposobljeni da objasne princip rada motora s unutarnjim sagorijevanjem,objasne i nacrtaju P-V dijagrami i razvodni dijagrami, prepoznaju glavne dijelove motora. Razlikujuposebne vrste motora s unutarnjim sagorijevanjem i njihove osobine i primjenu, objanjavajuulogu cilindra u bloku motora. Objanjavaju ulogu klipova motora, navode podjelu i uloga klipnihprstena Razumiju ulogu klipnjae, koljenastog vratila i zamanjak.

  Uenici i uenice su osposobljeni da objasniti djelovanje ureaja za napajanje gorivom izrakom. Navedu dijelove i objasne djelovanje ureaja za paljenje. Navedu osnovne zadatke i glavnedijelove sisteme za ispuh. Objasne zadatak, nain rada te navedu vrste katalizatora. Objasne ulogu inain rada lambda sonde. Razlikuju vrste sisteme za hlaenje motora i njihove prednosti.

  Objasne djelovanje ureaja za podmazivanje motora. Navode vrste i osobine motornih ulja.Objanjavaju ulogu spojke i nabroje vrste spojki. Navede glavne dijelove te nain rada mehaniketarne spojke. Objasne naini rada obine hidraulike spojke. Objasne naine rada hidraulike spojke spojaanjem okretnog momenta. Objanjavaju ulogu mjenjaa i vrste mjenjaa. Nabroje glavne dijelovemjenjaa s kliznim zupanicima. Objanjavaju promjenu stupnjeva prijenosa kod mjenjaa s kliznimzupanicima. Nabroje glavne znaajke planetarnih mjenjaa. Nabroje glavne dijelove mehanikogaautomatskog mjenjaa (Variomatic) i objasne ulogu pojedinog dijela.Objasne nain rada mehanikoga automatskog mjenjaa kod poveanja odnosno smanjenja brojaokretaja pogonskog vratila i kardanskog vratila.

  Polje uenja 4:

  Analiza, ispitivanje i opravka upravljakih i regulacionih sistema

  Na osnovu radnih naloga i opisa greaka uenice i uenici planiraju provjeru i opravkuupravljakih i regulacionih sistema specifinih za motorna vozila.Za pribavljanje neophodnih informacija koriste informacione sisteme specifine za

  proizvoae vozila, koristei takoe znanja svojih saradnika i nastavnika.Oni razlikuju regulaciju od upravljanja i u stanju su prepoznati elemente i sklopove vozila i

  pridruiti ih karakteristinim elektrinim /elektronskim, hidraulikim i pneumatskim sistemima vozila/.Analiziraju meusobnu zavisnost ovih sistema i primjenjuju osnovne kontrole i mjerne postupke zaispitivanje toka signala, materijala i energije. Pridravaju se propisa i pravilnog postupka pri lociranjukvarova i razvijaju strategiju za rjeavanje problema. Pri radu primjenjuju strune termine i razumijunjihovo znaenje. Izvode montau i demontau upravljakih i regulacionih sistema i kontroliu funkcijucijelog sistema primjerenim postupcima provjere i mjerenja. Rezultate dokumentiraju i procjenjujuuporeujui ih sa rezultatima dobijenim proraunom i podacima datim od proizvoaa. Sistemskiograniavaju i otklanjaju nastale greke i odstupanja.

  Pri provoenju radnih naloga uenici i uenice se pridravaju normi i propisa osiguranjakvalitete. Pri radovima na elektrinim/elektronskim, hidraulikim i pneumatskim krugovima primjenjujupropise zatite na radu i zatite okolia.

  Polje uenja 5:

  Provjera i dovoenje u ispravno stanje sistema napajanjaenergijom i sistema za startanje

  Uenice i uenici planiraju radove na dijagnozi, odravanju i dovoenju u ispravno stanjesistema za napajanje energijom, izvode radove uz pridravanje propisa i postupaka zadatih od

  proizvoaa kao i propisa o zatiti od nezgoda.Uz pomo ema spajanja informiu se o nainima spajanja i koritenjem podatakaproizvoaa pribavljaju si informacije o nazivnim vrijednostima i kontrolama funkcija funkcionalnih

 • 7/26/2019 Autoelektricar Ets

  36/128

  36

  jedinki. Analiziraju funkciju i meudjelovanje sklopova i elemenata sklopova i istrauju uticaj moguihgreaka na funkciju sistema. Pri provjeri primjenjuju ispitne postupke i ureaje koje je odredioproizvoa. Izvode dijagnozu greke i dokumentuju rezultate provjera. Na osnovu ovoga izabirudijelove za zamjenu koristei informacione sisteme radionice/pogona/auto-kue.

  Uenice i uenici savjetuju klijente pri izboru baterija i razjanjavaju struno izvoenje pomoipri startanju

  Polje uenja 6:

  Provjera i dovoenje u ispravno stanje umreenih sistema

  Uenici i uenice izvode radove na dijagnozi i dovoenju u ispravno stanje umreenihelektronskih sistema vozila.

  Uz pomo elektronskih informacionih sistema identificiraju vozilo i tehniku opremu vozila, apri prijemu vozila se na osnovu navoda klijenta i simptoma greke, informiu o moguim funkcionalnimgrekama. Interpretiraju rezultate vlastite dijagnoze i uz pomo tehnikih informacionih sistema stiuiskustva o nainu rada umreenih sistema vozila, pri emu imaju u vidu meusobnu povezanostupravljakih ureaja razliitih sistema. Analiziraju razmjenu podataka i sa tim povezanu meusobnuovisnost, dokumentuju svoja saznanja.Za planiranje i izvoenje radova koriste mogunosti uobiajenih radionikih dijagnostikih ureaja,biraju ispitne ureaje ovisno o ispitivanom sistemu, svjesni ogranienja ispitnih ureaja. Povrh toga, pridijagnozi oslanjaju se na vlastite strategije rjeavanja problema odnosno iznalaenje alternativa.Dokumentuju vrijednosti mjerenja, signale i protokole grekeAnaliziraju, vrednuju i prezentiraju rezultate u cilju ogranienja greke i utvrivanja odgovarajuihmjera i strategija za dovoenje u ispravno stanje.

  Provjeravaju pojedine elemente i odluuju o neophodnim mjerama za dovoenje u ispravnostanje. Kodiraju upravljake ureaje, prilagoavaju softver i provjeravaju komunikacione vodoveuvaavajui zakonske propise i propise proizvoaa.

  Neispravne dijelove struno uklanjaju odnosno konsultuju proizvoaa o obimu neispravnosti.Kontroliu funkcionalnost osposobljenih sistema i vrednuju izvedene radove sa ekonomskog iekolokog aspekta. Pri predaji vozila informiraju klijenta o izvedenim radovima.

 • 7/26/2019 Autoelektricar Ets

  37/128

  37

  PREDMETI I MODULI ZA DRUGU GODINU ZANIMANJAAUTOELEKTRIAR

  Motori i motorna vozila

  FAMILIJA ElektrotehnikaZVANJE / ZANIMANJE AutoelektriarPREDMET Motori i motorna vozilaMODUL Analiza SUS motoraREDNI BROJ 01IFRA MODULA III-58 ST 03 01TEITE Struno-teorijska nastavaSVRHA MODULA I CILJ

  Uenici i uenice su osposobljeni da objasne princip rada motora s unutarnjimsagorijevanjem, objasne i nacrtaju P-V dijagrami i razvodni dijagrami, prepoznaju glavne dijelovemotora. Razlikuju posebne vrste motora s unutarnjim sagorijevanjem i njihove osobine i primjenu,objanjavaju ulogu cilindra u bloku motora. Objanjavaju ulogu klipova motora, navode podjelu iuloga klipnih prstena Razumiju ulogu klipnjae, koljenastog vratila i zamanjak.

  POSEBNI ZAHTJEVI/PREDUSLOVI

  JEDINICE1. Podjela i princip rada motora s unutranjim sagorijevanjem2. Glavni dijelovi motora.3. Posebne vrste motora s unutarnjim izgaranjem4. Glavni dijelovi bloka motora

  REZULTATIU ENJA

  1. Podjela i princip rada motora s unutarnjim izgaranjem.

  Uenice i uenice su osposobljeni da:- objasne princip rada motora sa unutranjim sagorijevanjem- objasne i nacrtaju P-V dijagrami i razvodni dijagrami

  2. Glavni dijelovi motora

  Uenice i uenice su osposobljeni da:

  - prepoznaju glavne dijelove motora

  3. Posebne vrste motora s unutarnjim izgaranjem

  Uenice i uenice su osposobljeni da razumiju princip rada:

  - rotacijski,- plinsko-turbinski,- motori s prednabijanjem,- viegorivi motori,- motori hibridnih vozila

 • 7/26/2019 Autoelektricar Ets

  38/128

  38

  4. Glavni dijelovi bloka motora

  Uenice i uenice su osposobljeni da razumiju ulogu:

  - cilindri,

  - kouljice,- klipovi motora,- klipni prsteni,- klipnjae,- koljenasto vratilo,- zamanjaka

  DIDAKTI KI UKAZI I SMJERNICEKao makrometode koristiti metodu projekata, radnog naloga, teksta vodilje ili kombinovano.Socijalne oblike rada(rad u grupi, rad u plenumu, individualni rad i frontalni rad)primjenjivati uvijek izmjenino.Frontalni oblik(prezentacija, izlaganje, voenja diskusija, davanjem impulsa, referat,demonstracija, igra uloga, problematiziranje...)po mogunosti ne koristiti kao jedini tokom jednog

  kolskog asa.U nastavi koristiti sva raspoloiva sredstava to naravno ukljuuje makete i modele kojeuenici sami osmisle, izrade i prezentiraju.Po mogunosti ,nastavne jedinice ostvariti kroz ueniko djelovanje u situacijama uenjakoje se oslanjaju na realne situacije djelovanja u auto-kuama i servisima

  INTEGRACIJA

  LITERATURA I DRUGI IZVORI- Dokumentacija proizvoaa vozila:,,Samostudijski programu tampanoj i elektronskoj

  formi, servisni planovi, uputstva za ispitivanje ,opravku ,putanje u pogon i odravanje,uputstva za rukovanje i upotrebu, katalozi opreme rezervnih dijelova ,softverski paketinamijenjeni auto-kuama (npr. ESItronic)

  - OHP folije EUROPA-Verlag- OHP folije Verlag Handverk und Technik- Tehnika motornih vozila,licencirani prijevod njemakog udbenika grupe autora, HOK i

  Puko otvoreno uilite, Zagreb 2004- Boievi J.; Temelji automatike 1kolska knjiga, Zagreb 2001- Verlag Europa LehrmittelFachkunde Krafttfahrzeugtechnik,

  Bildungsverlag EINS Berufsfeld Fahrzeugtechnik-Steuren und RegelnOCJENJIVANJEPored klasinih metoda ocjenjivanja (test, usmeni odgovor, grafiki rad, praktian rad...),preporuuje se da u suradnji s jednim ili vie kolega uenici i uenice rade najmanje jedanprojekat u polugoditu, a koji bi bio ocjenjivan sa tri ocjene:

  1. ocjena prezentacije projekta2. ocjena dokumentacije projekta3. ocjena radnog procesa

  Nakon zavrenog projekta sa nosiocem/nosiocima projekta obavezno obaviti projektnom temomcentriran struni razgovor u sklopu evaluacije projekta. Tok i sadraj razgovora zavisno od teme,moe uticati na formiranje konane ocjene projekta. Ocjena projekta uestvuje u zakljunoj ocjenisa 50%.Kompleksnost tema projekata trebala bi ,po mogunosti, omoguiti angaman vie kolega naistom uenikom projektu.

 • 7/26/2019 Autoelektricar Ets

  39/128

  39

  FAMILIJA ElektrotehnikaZVANJE / ZANIMANJE AutoelektriarPREDMET Motori i motorna vozilaMODUL Analiza transmisije i ureaja SUS motoraREDNI BROJ 02IFRA MODULA III-58 ST 03 02

  TE I TE Struno-teorijska nastavaSVRHA MODULA I CILJUenici i uenice su osposobljeni da objasniti djelovanje ureaja za napajanje gorivom i zrakom.Navedu dijelove i objasne djelovanje ureaja za paljenje. Navedu osnovne zadatke i glavnedijelove sisteme za ispuh. Razlikuju vrste sisteme za hlaenje motora i njihove prednosti.Objasne djelovanje ureaja za podmazivanje motora. Objanjavaju ulogu spojke i nabroje vrstespojki. Objanjavaju ulogu mjenjaa i vrste mjenjaa. Objasne nain rada mehanikogaautomatskog mjenjaa kod poveanja odnosno smanjenja broja okretaja pogonskog vratila ikardanskog vratila.POSEBNI ZAHTJEVI/PREDUSLOVIIII-58 ST 03 01JEDINICE

  1. Ureaj za napajanje gorivom i zrakom.2. Uloga i dijelovi sistema za ispuh na automobilu.3. Glavni dijelovi i nain rada sistema za hlaenje motora vodom.4. Ureaji za podmazivanje motora i motorna ulja5. Analiza rada spojke6. Analiza rada mjenjaa

  REZULTATIUENJA1. Ureaj za napajanje gorivom i zrakom

  Uenice i uenice su osposobljeni da:- navedu dijelove ureaja za paljenje- objasne djelovanje ureaja za paljenje

  -2. Uloga i dijelovi sistema za ispuh na automobiluUenice i uenice su osposobljeni da:

  - navedu osnovne zadatke sistema za ispuh- navedu glavne dijelove sisteme za ispuh- Objasne zadatak, nain rada te navedu vrste katalizatora- Objasne ulogu i nain rada lambda sonde

  3. Glavni dijelovi i nain rada sistema za hlaenje motora vodomUenice i uenice su osposobljeni da:

  - razlikuju vrste sisteme za hlaenje motora i njihove prednosti.

  4. Ureaji za podmazivanje motora i motorna uljaUenice i uenice su osposobljeni da:

  - razlikuju vrste sisteme za hlaenje motora i njihove prednosti- objasne djelovanje ureaja za podmazivanje motora- navode vrste i osobine motornih ulja

  5. Analiza rada spojkeUenice i uenice su osposobljeni da:objanjavaju ulogu spojke i nabroje vrste spojki

  - navedu glavne dijelove te nain rada mehanike tarne spojke o- objasne naine rada obine hidraulike spojke

  - objasne naine rada hidraulike spojke s pojaanjem okretnog momenta

 • 7/26/2019 Autoelektricar Ets

  40/128

  40

  6. Analiza rada mjenjaaUenice i uenice su osposobljeni da:objanjavaju ulogu mjenjaa i vrste mjenjaa

  - nabroje glavne dijelove mjenjaa s kliznim zupanicima- objanjavaju promjenu stupnjeva prijenosa kod mjenjaa s kliznim zupanicima- nabroje glavne znaajke planetarnih mjenjaa

  - nabroje glavne dijelove mehanikoga automatskog mjenjaa (Variomatic) iobjasne ulogu pojedinog dijela

  - objasne nain rada mehanikoga automatskog mjenjaa kod poveanjaodnosno smanjenja broja okretaja pogonskog vratila

  - objasne princip rada i ulogu karadanskog vratila.DIDAKTIKI UKAZI I SMJERNICEKao makrometode koristiti metodu projekata, radnog naloga, teksta vodilje ili kombinovano.Socijalne oblike rada(rad u grupi, rad u plenumu, individualni rad i frontalni rad)primjenjivati uvijek izmjenino.Frontalni oblik(prezentacija, izlaganje, voenja diskusija, davanje impulsa, referat,demonstracija, igra uloga, problematiziranje...)po mogunosti ne koristiti kao jedini tokomjednog kolskog asa.U nastavi koristiti sva raspoloiva sredstava to naravno ukljuuje makete i modele kojeuenici sami osmisle, izrade i prezentiraju.Po mogunosti ,nastavne jedinice ostvariti kroz ueniko djelovanje u situacijama uenjakoje se oslanjaju na realne situacije djelovanja u auto-kuama i servisima

  INTEGRACIJA

  LITERATURA I DRUGI IZVORI- Dokumentacija proizvoaa vozila:,,Samostudijski programu tampanoj i elektronskoj

  formi, servisni planovi, upustva za ispitivanje, opravku , putanje u pogon i odravanje,uputstva za rukovanje i upotrebu, katalozi opreme rezervnih dijelova, softverski paketinamijenjeni auto-kuama(npr. ESItronic)

  - OHP folije EUROPA-Verlag-

  OHP folije Verlag Handverk und Technik- Tehnika motornih vozila,licencirani prijevod njemakog udbenika grupe autora, HOK iPuko otvoreno uilite, Zagreb 2004

  - Boievi J.; Temelji automatike 1kolska knjiga, Zagreb 2001- Verlag Europa LehrmittelFachkunde Krafttfahrzeugtechnik,

  Bildungsverlag EINS Berufsfeld Fahrzeugtechnik-Steuren und RegelnOCJENJIVANJEPored klasinih metoda ocjenjivanja (test, usmeni odgovor, grafiki rad, praktian rad...),preporuuje se da u suradnji s jednim ili vie kolega uenici i uenice rade najmanje jedanprojekat u polugoditu, a koji bi bio ocjenjivan sa tri ocjene:

  1. ocjena prezentacije projekta2. ocjena dokumentacije projekta3. ocjena radnog procesa

  Nakon zavrenog projekta sa nosiocem/nosiocima projekta obavezno obaviti projektnom temomcentriran struni razgovor u sklopu evaluacije projekta. Tok i sadraj razgovora zavisno odteme, moe uticati na formiranje konane ocjene projekta. Ocjena projekta uestvuje uzakljunoj ocjeni sa 50%.Kompleksnost tema projekata trebala bi ,po mogunosti, omoguiti angaman vie kolega naistom uenikom projektu.

 • 7/26/2019 Autoelektricar Ets

  41/128

  41

  Upravljanje i regulacija

  FAMILIJA ElektrotehnikaZVANJE / ZANIMANJE AutoelektriarPREDMET Upravljanje i regulacijaMODUL Analiza i planiranje jednostavnijih opravki upravljako-

  regulacionih sistema IREDNI BROJ 01

  IFRA MODULA III-58 ST 04 01TE I TE Struno-teorijski predmetSVRHA MODULA I CILJNa osnovu radnih naloga i opisa greaka uenice i uenici analiziraju i planiraju provjeru iopravku greaka na hidraulikim i/ili pneumatskim upravljakim/regulacionim sistemima ilipodsistemima. Oni razlikuju regulaciju od upravljanja i u stanju su prepoznati elemente,podsklopove i sklopove karakteristine za motorna vozila i pridruiti ih elektrinim/elektronskim,hidraulinim i/ili pneumatskim upravljakim/ regulacionim sistemima ili podsistemima.

  Uenici i uenice odabiraju i planiraju primjerene postupke ispitivanja u cilju kontrolefunkcije cijelog sistema. Rezultate dokumentuju i procjenjuju uporeujui ih sa rezultatima

  dobijenim proraunom i podacima datim od proizvoaa. Pri planiranju radova pridravaju senormi i propisa osiguranja kvalitete, kao i propisa zatite na radu i ouvanja okolia.POSEBNI ZAHTJEVI/PREDUSLOVI

  JEDINICE1. Analiza sistema za hlaenje i planiranje opravki2. Analiza sistema za zaustavljanje i planiranje opravki

  REZULTATIU ENJA1.Analiza sistema za hlaenje i planiranje opravki

  Uenice i uenici:- analiziraju osnovne elemente sistema za hlaenje, razumiju fizikalne osnove rada i

  ulogu pojedinih elemenata- shvataju uticaj temperature na potronju goriva i snagu motora

  - razlikuju regulaciju od upravljanja- analiziraju funkciju senzora i aktuatora na primjeru sistema za hlaenje- analiziraju i planiraju postupke i radnje na opravci kvara odabranog iz kataloga

  greaka- analiziraju i planiraju provjeru elektroelemenata u sistemu za hlaenje- poznaju osnovne veliine u upravljanju i regulaciji, strukturu upravljanja, vrste upravljanja- izrauju dijagrame toka materijala, signala i energije na primjeru elektronski regulisanog

  sistema za hlaenje- nakon izvoenja radnji i postupaka na otklanjanju kvara izrauju dokumentaciju- prezentiraju i evaluiraju rezultate rada,

  2.Analiza sistema za zaustavljanje i planiranje opravkiUenice i uenici:

  - na primjeru sistema za zaustavljanje analiziraju osnove hidraulikog ipneumatskog upravljanja

  - prepoznaju podsklopove i elemente sistema i shvataju njihov znaaj za ispravanrad cjelokupnog sistema, razumiju fizikalne osnove rada pojedinih elemenata

  - analiziraju i planiraju postupke i radnje na opravci kvara odabranog iz katalogagreaka

  - nakon izvoenja radnji i postupaka na otklanjanu kvara izrauju dokumentaciju- prezentiraju i evaluiraju rezultate rada, zakljuke saimaju u pismenoj formi

  DIDAKTIKI UKAZI I SMJERNICEKao makrometode koristiti metodu projekata, radnog naloga, teksta vodilje ili kombinovano.Socijalne oblike rada(rad u grupi, rad u plenumu, individualni rad i frontalni rad)primjenjivati uvijek izmjenino.Frontalni oblik(prezentacija, izlaganje, voenja diskusija, davanje impulsa, referat,

  demonstracija, igra uloga, problematiziranje...) po mogunosti ne koristiti kao jedini tokom jednogkolskog asa.

 • 7/26/2019 Autoelektricar Ets

  42/128

  42

  U nastavi koristiti sva raspoloiva sredstava to naravno ukljuuje makete i modele kojeuenici sami osmisle, izrade i prezentiraju.Po mogunosti ,nastavne jedinice ostvariti kroz ueniko djelovanje u situacijama uenjaKoje se oslanjaju na realne situacije djelovanja u auto-kuama i servisimaINTEGRACIJAIII-58 ST 03 01

  III-58 ST 03 02LITERATURA I DRUGI IZVORI- Dokumentacija proizvoaa vozila:,,Samostudijski program u tampanoj i elektronskoj

  formi, servisni planovi, upustva za ispitivanje, opravku, putanje u pogon i odravanje,upustva za rukovanje i upotrebu, katalozi opreme rezervnih dijelova, softverski paketinamijenjeni auto-kuama(npr. ESItronic)

  - OHP folije EUROPA-Verlag- OHP folije Verlag Handverk und Technik,- Nikoli G. :Pneumatika(III izdanje) kolske novine ,Zagreb 2002- Nikoli G.,Novakovi J. ;Hidraulika,kolske novine Zagreb 1998- Boievi J.; Temelji automatike 1kolska knjiga, Zagreb 2001- Verlag Europa LehrmittelFachkunde Krafttfahrzeugtechnik,- Bildungsverlag EINS Berufsfeld Fahrzeugtechnik-Steuren und Regeln

  OCJENJIVANJEPored klasinih metoda ocjenjivanja (test, usmeni odgovor, grafiki rad, praktian rad...),preporuuje se da u suradnji s jednim ili vie kolega uenici i uenice rade najmanje jedanprojekat u polugoditu, a koji bi bio ocjenjivan sa tri ocjene:

  1. ocjena prezentacije projekta2. ocjena dokumentacije projekta3. ocjena radnog procesa

  Nakon zavrenog projekta sa nosiocem/nosiocima projekta obavezno obaviti projektnom temomcentriran struni razgovor u sklopu evaluacije projekta. Tok i sadraj razgovora zavisno od teme,moe uticati na formiranje konane ocjene projekta. Ocjena projekta uestvuje u zakljunoj ocjenisa 50%.Kompleksnost tema projekata trebala bi ,po mogunosti, omoguiti angaman vie kolega naistom uenikom projektu.

 • 7/26/2019 Autoelektricar Ets

  43/128

  43

  FAMILIJA ElektrotehnikaZVANJE / ZANIMANJE AutoelektriarPREDMET Upravljanje i regulacijaMODUL Analiza i planiranje jednostavnijih opravki upravljako-

  regulacionih sistema II

  REDNI BROJ 02IFRA MODULA III-58 ST 04 02

  TEITE Struno-teorijska nastavaSVRHA MODULA I CILJNa osnovu radnih naloga i opisa greaka uenice i uenici analiziraju i planiraju provjeru iopravku upravljakih i regulacionih sistema specifinih za motorna vozila.Za pribavljanjeneophodnih informacija koriste informacione sisteme specifine za proizvoae vozila, koristeitakoe znanja svojih saradnika i nastavnika. Pridravaju se propisa i pravilnog postupka prilociranju kvarova i razvijaju strategiju za rjeavanje problema. Pri radu primjenjuju strunetermine i razumiju njihovo znaenje. Rezultate dokumentiraju i procjenjuju uporeujui ih sarezultatima dobijenim proraunom i podacima datim od proizvoaa.POSEBNI ZAHTJEVI/PREDUSLOVIIII-58 ST 04 01JEDINICE

  1. Analiza sistema rada brisaa i planiranje popravke2. Analiza i planiranje opravke sistema za regulaciju nivoa prednjih svjetala

  REZULTATIUENJA1.Analiza sistema rada brisaa i planiranje popravke

  Uenice i uenici:- prepoznaju i razumiju principe, nain i vrstu upravljanja/regulacije savremenih vozila i

  razumiju fizikalne osnove rada pojedinih elemenata sistema- na osnovu samostalno pribavljenog info materijala prepoznaju i analiziraju elemente

  sistema menadmenta motora- prepoznaju i razumiju principe rada senzora i aktuatora vezanih za rad brisaa- radei u paru izrauju obrazac protokola kontrole kvalitete planiranih radova

  - nakon obavljenih radova analiziraju protokol i u plenumu vre evaluaciju i poreenje sarezultatima rada drugih parova

  2.Analiza i planiranje opravke sistema za regulaciju nivoa prednjih svjetalaUenice i uenici:

  - analiziraju komfor sistem i njegove podsisteme- analiziraju sistem podeenja nivoa prednjih svjetala u cilju planiranja opravke

  lake greke odabrane iz kataloga greaka ili dokumentacije prijema vozila- analiziraju i planiraju postupke i radnje na opravci kvara odabaranog iz kataloga

  greaka- prepoznaju elemente sistema ,analiziraju meusobnu povezanost i nain upravljanja

  sistemom(CAN-Datenbus, senzori osovina ,centralni upravljaki ureaj)- razumiju razloge povezivanja razliitih sistema upravljanja/regulacije i neophodnosti

  primjene bus sistema umreavanja, prednosti razliitih bus sistema, poznaju nain/tokkomunikacije CAN stanica.- u meusobnoj strunoj komunikaciji svrsi shodno koriste strune termine- analiziraju upustvo za upotrebu dijagnostikog ureaja i planiraju tok radova na

  otklanjanju izabrane greke koristei upustva proizvoaa vozila ili korisnike softverpakete.

  - nakon izvoenja radova na otklanjanju greke prezentiraju i evaluiraju rezultate radaDIDAKTIKI UKAZI I SMJERNICEKao makrometode koristiti metodu projekata, radnog naloga, teksta vodilje ili kombinovano.Socijalne oblike rada(rad u grupi, rad u plenumu, individualni rad i frontalni rad)primjenjivati uvijek izmjenino.Frontalni oblik(prezentacija, izlaganje, voenja diskusija, davanje impulsa, referat,demonstracija, igra uloga, problematiziranje...)po mogunosti ne koristiti kao jedini tokom jednog

  kolskog asa.U nastavi koristiti sva raspoloiva sredstava to naravno ukljuuje makete i modele koje

 • 7/26/2019 Autoelektricar Ets

  44/128

  44

  uenici sami osmisle, izrade i prezentiraju.Po mogunosti ,nastavne jedinice ostvariti kroz ueniko djelovanje u situacijama uenjakoje se oslanjaju na realne situacije djelovanja u auto-kuama i servisimaINTEGRACIJAIII-58 ST 03 01III-58 ST 03 02

  LITERATURA I DRUGI IZVORI- Dokumentacija proizvoaa vozila:,,Samostudijski programu tampanoj i elektronskoj

  formi, servisni planovi, upustva za ispitivanje, opravku, putanje u pogon i odravanje,upustva za rukovanje i upotrebu, katalozi opreme rezervnih dijelova, softverski paketinamijenjeni auto-kuama(npr. ESItronic)

  - OHP folije EUROPA-Verlag- OHP folije Verlag Handverk und Technik- Tehnika motornih vozila,licencirani prijevod njemakog udbenika grupe autora, HOK i

  Puko otvoreno uilite, Zagreb 2004- Boievi J.; Temelji automatike 1kolska knjiga, Zagreb 2001- Verlag Europa LehrmittelFachkunde Krafttfahrzeugtechnik,- Bildungsverlag EINS Berufsfeld Fahrzeugtechnik-Steuren und Regeln

  OCJENJIVANJE

  Pored klasinih metoda ocjenjivanja (test, usmeni odgovor, grafiki rad, praktian rad...),preporuuje se da u suradnji s jednim ili vie kolega uenici i uenice rade najmanje jedanprojekat u polugoditu, a koji bi bio ocjenjivan sa tri ocjene:

  1. ocjena prezentacije projekta2. ocjena dokumentacije projekta3. ocjena radnog procesa

  Nakon zavrenog projekta sa nosiocem/nosiocima projekta obavezno obaviti projektnom temomcentriran struni razgovor u sklopu evaluacije projekta. Tok i sadraj razgovora zavisno od teme,moe uticati na formiranje konane ocjene projekta. Ocjena projekta uestvuje u zakljunoj ocjenisa 50%.Kompleksnost tema projekata trebala bi ,po mogunosti, omoguiti angaman vie kolega naistom uenikom projektu.

 • 7/26/2019 Autoelektricar Ets

  45/128

  45

  FAMILIJA ElektrotehnikaZVANJE / ZANIMANJE AutoelektriarPREDMET Upravljanje i regulacijaMODUL Provjera i dovoenje u ispravno stanje umreenih sistemaREDNI BROJ 03

  IFRA MODULA III-58 ST 04 03TE I TE Struno-teorijska nastavaSVRHA MODULA I CILJUenice i uenici u cilju osiguranja kvalitete analiziraju elektronske umreene sisteme, planirajuradove na dijagnozi, odravanju i dovoenju u ispravno stanje. Koritenjem podatakaproizvoaa I elektronskih informacionih sistema pribavljaju si informacije o karakteristikamaelemenata koji se koriste u ovim sistemima . Analiziraju funkciju i meudjelovanje elemenata iistrauju uticaj moguih greaka na funkciju cjelokupnog sistema.POSEBNI ZAHTJEVI/PREDUSLOVIIII-58 ST 04 02JEDINICE1. ECU centralna upravljaka jedinica

  2. Analiza CAN komunikaciono informacijske mreeREZULTATIU ENJA1. ECU centralna upravljaka jedinica

  Uenice i uenici:razumiju funkciju centralne upravljake jedinice ECU i ostalih procesorskih jedinica u automobilu,kao i nain razmjene podataka posredstvom CAN komunikaciono informacijske mree. RazlikujuCAN sabirnicu pogona koja prenosi signale procesora motora, procesora mjenjaa I ABS/ESPjedinice u odnosu na comfort i Bus Infotainmet CAN sabirnice. Upoznati su sa nainimapovezivanja senzora i aktuatora sa odgovarajuim procesorima . Osposobljeni su da iz