Aurkezpena Energia Osoa

download Aurkezpena Energia Osoa

of 44

 • date post

  14-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  169
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Aurkezpena Energia Osoa

 • 5/24/2018 Aurkezpena Energia Osoa

  1/44

  ENERGIA

  OINARRIZKO

  KONTZEPUAK

 • 5/24/2018 Aurkezpena Energia Osoa

  2/44

  2

  Edukiak:

  1. Zer da energia?

  2. Gorputz baten energia3. Energiaren transferentzia

  4. Energiaren transformazioa

  5. Energia iturriak

 • 5/24/2018 Aurkezpena Energia Osoa

  3/44

  3

  Edukiak:

  1. Zer da energia?

  1.1 Definizioa

  1.2 Nola neurtzen da?

  1.3 Potentzia

 • 5/24/2018 Aurkezpena Energia Osoa

  4/44

  4

  1.1 Zer da energia? Definizioa

  -. Energiak unibertsoan gertatzen diren aldaketa guztietan partehartzen du, berotzeko, argitzeko, mugitzeko eta bizia posibleizateko beharrezkoa da.

  Definizioa: Energia

  Energia gorputzen propietate bat da, zeinen bidez

  gorputzek beraien higidura egoera edo barne egoeraaldatu dezaketen edo beste gorputzen egoeran

  transformazioak eragin ditzaketen.

 • 5/24/2018 Aurkezpena Energia Osoa

  5/44

  5

  1.2 Zer da energia? Nola neurtzen da

  Unitateak:-. Sistema internazionalean (SI) energiaren unitatea: Joule (J)

  Joule bat newton bateko indarrez objektu bat metro bat

  desplazatzean eginiko lana da

  Beste unitateak:

  Kilowatio ordu Kwh 3,6 106J Energia elektrikoa neurtzeko

  Kaloria Cal 4,18 J Energia termikoa neurtzeko

  Termia T 4,18 106JEnergia termikoa neurtzeko

  (kantitate handitan)

  Petroleo tonelada

  baliokide

  Tep

  (Ptb)4,18 1010J

  Energia produkzio/kontsumo

  handiak eta konparaketak

  Ikatz tonelada

  baliokide

  Tec

  (Itb)3,34 1010J

  Energia produkzio/kontsumo

  handiak

 • 5/24/2018 Aurkezpena Energia Osoa

  6/44

  6

  1.3 Zer da energia? Potentzia

  Definizioa: Potentzia:-. Denbora unitateko lana egiteko gaitasuna da

  potentzia = energia / denbora

  -. Unitatea (SI):

  watioa (w) segundo batean eginiko joule bateko lanak duen

  potentzia w = J / s

  Beste unitateak:

  Kilowatio Kw 1000 w Watioaren multiploa

  caballo devapor

  CV 736 w Makinen potentzia

  Hoorse power HP 746 wMakinen potentzia

  (sistema anglosajoia)

 • 5/24/2018 Aurkezpena Energia Osoa

  7/447

  Edukiak:

  2. Gorputz baten energia

  2.1 Energia totala

  2.2 Kontserbazioa

 • 5/24/2018 Aurkezpena Energia Osoa

  8/448

  2.1 Gorputz baten energia. Energia totala-. Energia leku guztietan aurkitzen da, edozein gorputz edo sistema

  material batek energia dauka.-. Honela gorputz-sistema baten Energia Totala defini dezakegu

  Definizioa: Energia totala

  Sistemaren egoera aldagai bat da, hau da, gorputza aldiune horretandagoen egoeraren menpe dagoena, baina egoera horretara iristekomoduaren independentea.

  Energia totalean bi energia mota desberdindu daitezke:

  -Energia mekanikoa: gorputzak duen energia zinetiko (mugimenduaridagokiona) eta energia potentziala (indarren eremuei dagokiona)

  -Barne energia: gorputza osatzen duten elektroi, atomo eta molekuleidagokien energia

  Honela: Etot= Emek+ Ebarne

 • 5/24/2018 Aurkezpena Energia Osoa

  9/449

  2.2 Gorputz baten energia. Kontserbazioa

  -. Gorputz baten egoerak eraldaketa anitz jasaten ditu, baidenboran zehar, bai beste gorputz batzuekin elkarrekintzan.

  -. Edozein prozesutan energia totala kontserbatu egiten da,bukaerako energia totala hasierako energia totalaren berdina izanik.

  Ehasiera= Ebukaera

  -. Gorputz batetik bestera energia trukatzen denean, gorputzbatek irabazten duen energia beste gorputzak galtzen duenenergiaren berdina da.

  Eirabazi=-Egaldu

  Definizioa: Energiaren kontserbazioa (termodinamikaren 1go printzipioa)

  Energia eraldatu egin daiteke mota batzuetatik bestera eta trukatu

  gorputz batetik bestera, baina sitemaren energia totala bere

  osotasunean konstante mantentzen da

  Energia ez da sortzen ez deusezten soilik transformatu egiten da

 • 5/24/2018 Aurkezpena Energia Osoa

  10/44

  10

  Edukiak:

  3. Energiaren transferentzia

  3.1 Lana eta beroa3.2 Energiaren degradazioa

 • 5/24/2018 Aurkezpena Energia Osoa

  11/44

  11

  3.1 Energia transferentzia. Lana eta beroa

  -. Esan dugunez gorputzek beste batzuekin elkarrekintzan beren

  energia totala trukatzen dute.-. Energia transferentzia hauek bi modutan gertatzen dira: lanaeta beroa

  Definizioa: Lana

  Gorputz batek beste bati energia eman dakioke bere gainindar bat eraginez eta indar honek mugimendu edodeformazio bat eragiten badu, kasu honetan lana egin delaesaten dugu.- Lanaren unitatea (SI): Joule (J)

  - Lana ez da energia mota bat, energia transferitzeko modu bat baizik

 • 5/24/2018 Aurkezpena Energia Osoa

  12/44

  12

  3.1 Energia transferentzia. Lana eta beroa

  Definizioa: Beroa

  Gorputz batek beste bati energia eman dakioke bien

  artean tenperatura desberdintasun bat badago, kasu

  honetan energia transferentzia honi beroa deitzen zaio.

  - Beroaren unitatea (SI): Joule (J)

  - Beroa ez da energia mota bat, energia transferitzeko modu bat baizik

  HIELO

  AGUA

  En

 • 5/24/2018 Aurkezpena Energia Osoa

  13/44

  13

  3.2 Energia transferentzia. Degradazioa

  -. Pelota bat altuera batetik askatzen dugunean hasieran duen energia

  potentziala zinetiko bihurtzen da, altuera galdu eta abiadura irabazten du.Baina pilotak ez du infinituki boteka jarduten. Nora joan da hasierakoenergia?

  -. Lurrarekin talka egiten duen bakoitzean pelotak duen energiaren partebat lurrazala osatzen duten miloika partikuletara pasatzen da.

  -. Energia hau ezin dugu berriz ere erabili, eta degradatu egin dela esatendugu.

  Definizioa: Energiaren degradazioa (termodinamikaren 2. Printzipioa)

  Energia mota batetik besterako eraldaketan edo gorputz

  batetik besterako transferentzian, energia totala ez daaldatzen, baina energiaren degradazioa dago,

  berreskuraezinak diren galerak daudelako

 • 5/24/2018 Aurkezpena Energia Osoa

  14/44

  14

  Edukiak:

  4. Energiaren transformazioa

  4.1 Sarrera4.2 Energia motak

  4.3 Transformazioen adibideak

 • 5/24/2018 Aurkezpena Energia Osoa

  15/44

  15

  4.1 Energiaren transformazioa. Sarrera

  -. Energiak:

  Unibertsoa mugimenduan mantentzea ahalbideratzen du

  Izaki bizidunen funtzioak mantentzea posible egiten du

  Giza jardueratan eragin zuzena du

  -. Gertaera hauek, hau da, naturako edozein aldaketa eta

  fenomenok, energia mota desberdinen parte hartzea eta mota hauenarteko transformazioak dakartza

  -. Horregatik energia motak eta hauen arteko transformazioakzehaztea komeni zaigu. Aurrez, kontutan hartu behar dugu:

  Energia mota desberdinen sailkapena energia hau agertzen zaigun

  moduaren arabera egingo dugula eta ez dugula nahastu behar gorputzbatek duen energiarekin.

  Gorputz baten energia forma desberdinetan ager daitekela gertatzenari den transformazioaren arabera

 • 5/24/2018 Aurkezpena Energia Osoa

  16/44

  16

  4.2 Energiaren transformazioa. Energia motak

  Energia zinetikoa: masa baten mugimenduarekin agertzen dena

  Energia potentziala: indar eremu baten eraginpean agertzen dena

  (grabitatorioa, elastikoa, ...)

  Energia elektrikoa: karga elektrikoaren fluxu edo pilaketan agertzen

  dena

  Energia termikoa: materia osatzen duten atomo eta molekulenmugimenduarekin erlazionatua

  Energia kimikoa: konposatu bat osatzen duten atomoen elektroien

  arteko loturarekin erlazionatua

  Enegia elektromagnetikoa: uhin elektromagnetikoen

  propagazioarekin agertzen dena (erradiazioa, argia, ...)Soinu energia: soinu uhinen propagazioarekin agertzen dena

  Energia nuklearra: atomoen nukleoak osatzen dituzten partikula

  subatomikoen arteko loturekin erlazionatua

 • 5/24/2018 Aurkezpena Energia Osoa

  17/44

  17

  4.3 Energiaren transformazioa. Adibideak

  Elektrikoa

  Termikoa

  Elek-mag

  Soinu E.

  Zinetikoa

  berogailuak, fokoakFokoak, mikrouhin labea

  Irratia

  Motoreak, elektrogailuak

  Kimikoa

  Gasolina

  motoreak

  Gasa, ikatza,

  petroleoa

  konbustioaz

  Argia, fotosintesia

  Atmosfera, itsasoak berotu

  Zelula fotoelek.

  Nuklearra

  Zentralnuklearra

  Erradiazioa

  Sorgailua

  Potentziala

  Zentral

  hidroelek.

  Presioa

  Bateriak

 • 5/24/2018 Aurkezpena Energia Osoa

  18/44

  18

  4.3 Energiaren transformazioa. Adibideak

 • 5/24/2018 Aurkezpena Energia Osoa

  19/44

  19

  Edukiak:

  5. Energia iturriak

  5.1 Zer dira energia iturriak5.2 Nola sailkatzen dira

  5.3 Energia iturri primarioak

 • 5/24/2018 Aurkezpena Energia Osoa

  20/44

  20

  5.1 Energia iturriak. Zer dira?

  -. Kontsumitzen dugun energia lortzeko, berau metatua duengorputz batetik abiatu behar dugu, zuzenean edo transformazioenbidez aprobetxatu dezakegularik

  Definizioa: Energia iturria

  Transferitua edo transformatua izan daiteke energia

  pilaturik duten gorputzak dira. Metaturiko energia kantitatehoriei baliabide energetikoderitzogu

 • 5/24/2018 Aurkezpena Energia Osoa

  21/44

  21

  5.1 Energia iturriak. Zer dira?

  -. Lurrean dugun ia energia guztia (geotermikoa, mareomotriza ezik)Eguzkitik datorkigu,

  aldiune honetan: klimaren bidez haize korronteak, ebaporazioz ursaltoak, erradiazioz argia eta fotosintesia,...

  mendeetan zehar: minerale fosilak (ikatza, gasa, petroleoa,...) etabiomasa

  -. Energi