Atenzom diversidade arousa

download Atenzom diversidade arousa

If you can't read please download the document

 • date post

  27-Jun-2015
 • Category

  Education

 • view

  724
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Breve descripçom explicativa sobre as medidas de atençom á diversidade no IES Illa de Arousa.

Transcript of Atenzom diversidade arousa

 • 1. A ATENCIN DIVERSIDADE IES ILLA DE AROUSA

2. O GRADUADO EN EDUCACIN SECUNDARIA ATITULACIN BSICAQUE PODE OBTER UNHA PERSOA NO ACTUAL SISTEMA EDUCATIVO. 3. O NOSO OBXECTIVOCONSEGUIR A TITULACIN DE TODO O ALUMNADO QUE COMEZA O CICLO DE SECUNDARIA 4. DIVERSIDADE NAS AULAS A ESO OBRIGATORIA : TODA A POBOACIN ENTRE 12 E 16 ANOS EST NO CENTRO. TODA. 5. DIVERSIDADE NAS AULAS COMPARTEN AULA NENOS E NENAS CON DIFERENTES RITMOS DE APRENDIZAXE, SITUACINS FAMILIARES DIFERENTES, DIFERENTES CAPACIDADES PARA DIFERENTES COUSAS, DIFERENTES INTERESES... 6. DIVERSIDADE NAS AULAS SE QUEREMOS QUE TODO O ALUMNADO TITULE, DEBEMOS ATENDER ESAS DIFERENZAS 7. MEDIDAS DE ATENCIN DIVERSIDADE SON TODOS AQUELES MECANISMOS QUE PODEMOS APLICAR PARA ATENDER A CADA ALUMNO E ALUMNA COMO O NECESITA 8. 1 CICLO MEDIDAS DE ATENCIN DIVERSIDADE 2 CICLO Programa de Reforzo Reforzo na Aula Agrupamentos Especficos PDC *MATERIAS OPTATIVAS R A T I O PCPI D E S D O B R E S A C I TTULO DE GRADUADO EN ESO 9. MEDIDAS DE ATENCIN DIVERSIDADE 1. DIMINUCIN DE RATIOS:menos alumnado por aula, mis atencin individual 10. A LEI ESTABLECE UNMXIMO DE 30 ALUMNOSPOR AULA.A CONSELLARA APLCAO COMO MNIMO. MEDIDAS DE ATENCIN DIVERSIDADE 11. Programa de Reforzo : exencin de francs para alumnado que presenta problemas de aprendizaxe. ATENCIN DIVERSIDADE: 1 e 2ESO 12. Programa de Reforzo : Son das horas semana coa profesora de Pedagoxa Teraputica. ATENCIN DIVERSIDADE: 1 e 2ESO S que Marro pasou de atender grupos de tres persoas a grupos de seis... 13. Reforzo na aula : no noso centro Marro fai tamn reforzo en 1 ESO, axudando ao profesorado nas materias de Matemticas, Lingua Castel, Lingua Galega e Sociais ATENCIN DIVERSIDADE: 1 e 2ESO 14. Agrupamentos Especficos : en 2 ESO formamos grupos pequenos para as materias de Matemticas, Lingua Galega e Sociais.ATENCIN DIVERSIDADE: 1 e 2ESO Isto permita desdobrar os grupos e atender individualmente ao alumnado, sobretodo aquel que tivo Reforzo en 1 ESO. 15. Desdobres.Se os grupos pasan de 20 alumnos/as pdense desdobrar para as materias de linguas e matemticas. ATENCIN DIVERSIDADE: 1 e 2ESO 16. Desdobres. Nas materias de Ciencias da Natureza, Bioloxa e Xeoloxa Fsica, Qumica, Lingua estranxeira, Tecnoloxa e Educacin Fsica, poden desdobrar unha hora semanaATENCIN DIVERSIDADE: 1 e 2ESO 17. ACI (Adaptacin Curricular Individualizada) :un/ha alumno/a segue o curriculum dun curso anterior a aquel no que est (3 Ciclo de Primaria en 1 ESO, por exemplo) ATENCIN DIVERSIDADE: 1 e 2ESO 18. PDC (Programa de Diversificacin Curricular) : grupos de 5 a 10 alumnos/as que cursan materias agrupadas en mbitos (o Cientfico-Tcnico e o Lingstico Social)ATENCIN DIVERSIDADE: 3 e 4ESO 19. ATENCIN DIVERSIDADE: 3 e 4 ESO OPDCest pensado para alumnado queanda ten posibilidades de titular , pero que xa agotou as repeticins e outro tipo de axudas. 20. PCPI (Programa de Cualificacin Profesional Inicial) : grupos de at 12 alumnos/as que cursan materias comns no centro ao tempo que aprenden un oficio facendo prcticas en empresasATENCIN DIVERSIDADE: 3 e 4 ESO 21. OsPCPI'sestn pensados para alumnado quexa non vai poder titularseguindo a va normal da ESO.Ofrecen unha formacin bsica que lles podera permitir acceder a un Ciclo Medio ou facer os exames para obter o Graduado en ESO. ATENCIN DIVERSIDADE: 3 e 4 ESO 22. A maiora destas medidas veen acompaadas na lei por unha frase:se o centro conta con recursos... MEDIDAS DE ATENCIN DIVERSIDADE 23. OS RECURSOS Por que oIES ILLA de AROUSAnon ten recursos? 24. OS RECURSOS A Consellara clasifica os centros enLIAS , segundo o seu tamao.DAS LIAS :dous grupos por nivel 20 profesores/asTRES LIAS :Tres grupos por nivel 30 profesores/as 25. Arousa foille asignado un centro dedas lias, a pesar das queixas da comunidade educativa no seu momento. OS RECURSOS 26. Isto fai que, a pesar de ser un dos poucos concellos onde crece a poboacin, non teamos no IES ninprofesoradoabondo ninespazo suficientes . OS RECURSOS 27. 1 CICLO MEDIDAS DE ATENCIN DIVERSIDADE 2 CICLO Programa de Reforzo Reforzo na Aula Agrupamentos Especficos PDC *MATERIAS OPTATIVAS R A T I O PCPI D E S D O B R E S A C I TTULO DE GRADUADO EN ESO ?