Arnasa hartzen badu Bizitza bat Segurtasuneko posizioa: 1 ... · maniobra horri Heimlich-en...

2
Biziraupenerako Katea · GIDA - GUÍA · Cadena de Supervivencia BABES ZIBILA PROTECCIÓN CIVIL Segurtasuneko posizioa: Gugandik gertuen dagoen biktimaren besoa aldendu, eta sorbaldatik eta ukalondotik 90º tolestu. Beste aldeko hanka belaunetik tolestu eta lurrean jarri hanka hori. Belaun horren azpitik hartu eta beste eskuarekin alde bereko sorbaldatik, eta gugana biratu. Posición de seguridad: Separar el brazo de la víctima más próximo a nosotros, doblándolo 90º por el hombro y el codo. Doblar la pierna opuesta por la rodilla y apoyar ese pie en el suelo. Coger por debajo de esa rodilla y con la otra mano, por el hombro del mismo lado, girándolo hacia nosotros. 1. 2. 3. Arnasbidea ireki eta beso altueneko eskuaren gainean jarri masaila. Posizioz aldatu kontrako aldera 30 minuturo. Abrir la vía aérea y colocar la mejilla sobre el dorso de la mano del brazo más alto. Cambiar la posición hacia el lado contrario cada 30 min. Arnasa hartzen badu SI respira. Zer egin asfixia kasuetan. Que hacer en caso de asfixia. Eztula egiten badu: Animatu eztula egiten jarrai dezan. Ez badu ez soinurik ez eztulik egiten: Egoera ebaluatu. 112 zenbakira deitu eta DESA eskatu. Besoekin inguratu atzetik, esku bateko ukabila zilborraren eta bularrezurraren puntaren artean jarri (erpurua erliebean dela), beste besoarekin lehenengoa besarkatu, eta konpresio gogorrak egin barrura eta kanpora; maniobra horri Heimlich-en Maniobra deritzo. Kordea galtzen badu, BBBari ekin (bihotz-biriketako bizkortzea). 112 Si tose: Animarle a que lo siga haciendo. Si no emite sonidos ni tose: Evaluar la situación. Llamar al 112 y Solicitar un DESA. Rodearle desde atrás con los brazos, colocar el puño de una mano (con el pulgar haciendo relieve) entre el ombligo y la punta del esternón, con la otra mano abrazamos la primera, realizaremos compresiones bruscas hacia adentro y hacia arriba, esta maniobra se llama Maniobra de Heimlich. Si pierde la consciencia iniciaremos maniobras RCP. 112 Bizitza bat salbatzea zure eskuetan egon daiteke. Salvar una vida puede estar en tus manos. Deitu Llamar 1 DESA 3 Suspertu Reanimar 2 4 Arreta aurreratua Atención avanzada

Transcript of Arnasa hartzen badu Bizitza bat Segurtasuneko posizioa: 1 ... · maniobra horri Heimlich-en...

Page 1: Arnasa hartzen badu Bizitza bat Segurtasuneko posizioa: 1 ... · maniobra horri Heimlich-en Maniobra deritzo. Kordea galtzen badu, BBBari ekin (bihotz-biriketako bizkortzea). 112

Biziraupenerako Katea · GIDA - GUÍA · Cadena de SupervivenciaBABES ZIBILAPROTECCIÓN CIVIL

Segurtasuneko posizioa:Gugandik gertuen dagoen biktimaren besoa aldendu, eta sorbaldatik eta ukalondotik 90º tolestu.

Beste aldeko hanka belaunetik tolestu eta lurrean jarri hanka hori. Belaun horren azpitik hartu eta beste eskuarekin alde bereko sorbaldatik, eta gugana biratu.

Posición de seguridad:Separar el brazo de la víctima más próximo a nosotros, doblándolo 90º por el hombro y el codo.

Doblar la pierna opuesta por la rodilla y apoyar ese pie en el suelo. Coger por debajo de esa rodilla y con la otra mano, por el hombro del mismo lado, girándolo hacia nosotros.

1.

2.

3.Arnasbidea ireki eta beso altueneko eskuaren gainean jarri masaila. Posizioz aldatu kontrako aldera 30 minuturo.

Abrir la vía aérea y colocar la mejilla sobre el dorso de la mano del brazo más alto. Cambiar la posición hacia el lado contrario cada 30 min.

Arnasa hartzen baduSI respira.

Zer egin asfixia kasuetan.Que hacer en caso de asfixia.

Eztula egiten badu: Animatu eztula egiten jarrai dezan.

Ez badu ez soinurik ez eztulik egiten:

Egoera ebaluatu. 112 zenbakira deitu eta DESA eskatu.

Besoekin inguratu atzetik, esku bateko ukabila zilborraren eta bularrezurraren puntaren artean jarri (erpurua erliebean dela), beste besoarekin lehenengoa besarkatu, eta konpresio gogorrak egin barrura eta kanpora; maniobra horri Heimlich-en Maniobra deritzo. Kordea galtzen badu, BBBari ekin (bihotz-biriketako bizkortzea).

112

Si tose: Animarle a que lo siga haciendo.

Si no emite sonidos ni tose:

Evaluar la situación. Llamar al 112 y Solicitar un DESA.

Rodearle desde atrás con los brazos, colocar el puño de una mano (con el pulgar haciendo

relieve) entre el ombligo y la punta del esternón, con la otra

mano abrazamos la primera, realizaremos compresiones

bruscas hacia adentro y hacia arriba, esta maniobra se llama

Maniobra de Heimlich. Si pierde la consciencia iniciaremos

maniobras RCP.

112

Bizitza bat salbatzea zure eskuetan egon daiteke.Salvar una vida puede estar en tus manos.

DeituLlamar

1

DESA

3

SuspertuReanimar

2 4

Arreta aurreratuaAtención avanzada

Page 2: Arnasa hartzen badu Bizitza bat Segurtasuneko posizioa: 1 ... · maniobra horri Heimlich-en Maniobra deritzo. Kordea galtzen badu, BBBari ekin (bihotz-biriketako bizkortzea). 112

1.Inguruasegurtatu.

A. Biktima era kementsuan estimulatu:

• erantzuten badu: 112 zenbakira deitu eta behatu. • erantzuten EZ badu: 112 zenbakira deitu eta DESA eskatu.

B. Arnasa hartzen duen ikusi:

• Arnasbidea ireki bekokiaren eta kokotsaren maniobraz baliatuta: “Behatu, entzun eta sentitu” (10 seg. gutxi gorabehera)

• Biktimak arnasa hartzen badu: Segurtasunezko posizioan jarri, hegal batera, eta berriro ebaluatu aldizka-aldizka.

• Arnasa hartzen EZ badu: bularraldea 30 aldiz zapaldu eta ahoz ahoko 2 haize-emate egin: jarraitu 30:2C. Egin ziklo horiek DESA iritsi bitartean, biktima mugitu bitartean edo Larrialdi Zerbitzuak iritsi bitartean.

DESA iristean, piztu, elektrodoak jarri eta bete aparatuaren jarraibideak.

Haurrekin, eta bakarrik baldin bazaude, 5 BBB-ziklo (bihotz-biriketako bizkortzea) egin eta horren ostean deitu larrialdietara.

1.Asegurarlazona.

A. Estimular energéticamente a la víctima:

• si contesta: Llamar al 112 y observar. • si NO contesta: Llamar al 112 y solicitar un DESA.

B. Ver si respira:

• Abrir la vía aérea con la Maniobra frente-mentón: “Observe, escuche y sienta” (aprox.10 segundos)

• si la víctima respira: Posición lateral de seguridad y reevaluar periódicamente.

• si NO respira: iniciar 30 compresiones torácicas y 2 insuflaciones de aire boca a boca: continuar 30:2C. Realice estos ciclos hasta que llegue el DESA, la víctima se mueva o llegue Emergencias Sanitarias.

Cuando llegue el DESA, enciéndalo, colóque los electrodos y siga las instrucciones del aparato.

En niños, si está usted sólo, 5 cilos RCP y tras ello llame a emergencias.

112112

Jarduketa - sekuentziaSecuencia de actuación01

Bekokiaren eta kokotsaren maniobra egin: Masaila biktimaren ahora gerturatu eta “Behatu, entzun eta sentitu” (10 segundoz gutxi gorabehera).

Realizar la maniobra frente-mentón:Acercar la mejilla a la boca de la víctima y “Observe, escuche y sienta (aprox.10 segundos).

.A.Bere kordean dago?

¿Está consciente?Estimulatu: Astindu sorbaldak eta oihu egiozu.

Estimular: Sacudir hombros y gritarle.

112 zenbakira abisatu eta berriro ebaluatu.Avisar al 112 y reevaluar.

112112

BaiSi

.B.Arnasa hartzen du?

¿Respira?EzNo

Bularraldea zapaltzeari ekin berehala. 30 konpresio. Ondoren, 2 ahoz ahoko egin. 30:2 zikloekin jarraitu DESA iritsi bitartean.

Inmediatamente iniciar las compresiones torácicas. 30 compresiones. Seguidamente realizar 2 insuflaciones de aire: boca a boca. Continuar con ciclosde 30:2 hasta la llegada del DESA.

EZ du arnasa hartzenNO respira.

01 Ahoz ahoko aireztatzea:Bekokia-kokotsa maniobra. Gure ezpainekin inguratu biktimaren ahoa. Sudurra itxi eta segundo batez haizea bota. Bularraldearen igotzea begiratu.

Ventilación boca a boca:Maniobra frente-mentón. Rodear con nuestros labios la boca de la víctima. Cerrar la nariz e insuflar durante 1 segundo. Comprobar la elevación del pecho.

Bihotzeko masajea:Pazientea euskarri gogor baten gainean jarri. Eskuak bularren gainean. Besoak bertikalean zuzen ditugunean, gure gorputzaren pisua erortzen utzi biktimaren bularra 4-5 cm jaitsiz, minutuko 100 aldiz.

Masaje cardiaco:El paciente sobre una superficie dura. Manos en la línea intermamilar. Con los brazos rectos en la vertical, dejar caer el peso de nuestro cuerpo descendiendo el pecho de la víctima 4-5cm., a un ritmo de 100 veces minuto.

02