Aorganizacinpolticadassociedades 111129105318-phpapp02-111201111522-phpapp02

13
A ORGANIZACIÓN POLÍTICA DAS SOCIEDADES O Estado: persoas, territorio, poder. Territorio: fronteiras. Población: dereitos e obrigas. Culturas diferentes e mesmo diversas nacionalidades. Poder: establecer leis e regular as relacións sociais (Parlamento). Vixiar o cumprimento das leis e administrar xustiza (Poder executivo e xudicial). Manter a orde no interior e protección exterior. Política exterior. Recadar impostos. Dirixir a economía. Administrar servizos públicos, xestionar as infraestruturas e os equipamentos colectivos.

description

 

Transcript of Aorganizacinpolticadassociedades 111129105318-phpapp02-111201111522-phpapp02

Page 1: Aorganizacinpolticadassociedades 111129105318-phpapp02-111201111522-phpapp02

A ORGANIZACIÓN POLÍTICA DAS SOCIEDADES

O Estado: persoas, territorio, poder.

Territorio: fronteiras.

Población: dereitos e obrigas. Culturas diferentes e mesmo diversas nacionalidades.

Poder: establecer leis e regular as relacións sociais (Parlamento). Vixiar o cumprimento das leis e administrar xustiza (Poder executivo e xudicial). Manter a orde no interior e protección exterior.

Política exterior. Recadar impostos. Dirixir a economía. Administrar servizos públicos, xestionar as infraestruturas e os equipamentos colectivos.

Page 2: Aorganizacinpolticadassociedades 111129105318-phpapp02-111201111522-phpapp02

ELEMENTOS DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS

Os cidadáns e as cidadás participan nos labores de goberno.

Democracia directa e respresentativa.

Parlamento: elabora e aproba as leis e elixe ao Presidente do Goberno.

As eleccións:

• Libres.

• Plurais.

• Sufraxio universal.

• Periódicas.

Page 3: Aorganizacinpolticadassociedades 111129105318-phpapp02-111201111522-phpapp02

OS PARTIDOS POLÍTICOSSon unhas institucións a través das cales os cidadáns e cidadás adoitan participar

na vida política.

• Programas electorais.

• Candidatos e candidatas.

• Voto.

División de poderes:

• Función lexislativa (Parlamento).

• Función executiva (Goberno).

• Función xudicial (Tribunais).

Page 4: Aorganizacinpolticadassociedades 111129105318-phpapp02-111201111522-phpapp02

DIFERENTES TIPOS DE ESTADOS DEMOCRÁTICOS

Monarquías e repúblicas:• Son monarquías parlamentarias.• Ten que haber Rei ou Raiña; xefe de Estado pero non goberna.• A soberanía está no pobo.

Exemplos: Reino Unido, Bélxica, Países Baixos e España.

Repúblicas parlamentarias.

O xefe de Estado é o Presidente da República.

Page 5: Aorganizacinpolticadassociedades 111129105318-phpapp02-111201111522-phpapp02

ESTADOS LIBERAIS E ESTADOS SOCIAIS

Liberal: Estado non interfire na economía. Economía exclusivamente baixo a lei do mercado.

Social: O Estado intervén nalgúns ámbitos sociais. Conseguir a maior igualdade posible entre todos os cidadáns e cidadás. ( Pensións, subsidios de paro, soldos mínimos, sanidade pública, ensino obrigatorio…).

Estados centralistas e Estados descentralizados.

Poder centralizado no Goberno central.

Poder descentralizado, o Goberno central comparte o poder cos diferentes territorios.

Page 6: Aorganizacinpolticadassociedades 111129105318-phpapp02-111201111522-phpapp02

ESTADOS NON DEMOCRÁTICOS

Monarquía absoluta: o Rei concentra todo o poder (dita leis, goberna e xulga) ou escolle os que fan estas funcións.

Ditadura: é un réxime no que unha persoa, co apoio dun partido político, un grupo étnico ou o exército, goberna cun pode absoluto.

Page 7: Aorganizacinpolticadassociedades 111129105318-phpapp02-111201111522-phpapp02

FACTORES NA TRANSFORMACIÓN DO ESTADO

TRADICIONAL I• Globalización da economía.

• Novas tecnoloxías da información.

Consecuencias:

• Sistema mundial.

• Acordos entre Estados e organizacións supranacionais.

• Cesión de parte da soberanía as institucións supranacionais.

Exemplos: a Unión Europea (UE) e a Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Page 8: Aorganizacinpolticadassociedades 111129105318-phpapp02-111201111522-phpapp02

O ESTADO E A REXIONALIZACIÓN

Local ou rexional.

Tipos de rexións:

• Nacións sen Estado.

• Rexións consolidadas e diferenciadas.

• Cidades globais

Principio de subsidiaridade (exemplo as comunidades Autónomas Españolas).

Page 9: Aorganizacinpolticadassociedades 111129105318-phpapp02-111201111522-phpapp02

O PAPEL DO ESTADO NA ACTUALIDADE

Coordinación das rexións.

Obxectivos: distribuir a riqueza, asegurar a igualdade de dereitos e deberes.

Page 10: Aorganizacinpolticadassociedades 111129105318-phpapp02-111201111522-phpapp02

TRATADOS, DECLARACIÓNS E ORGANIZACIÓNS

As relacións entre Estados:

• Tratados, Convenios e Declaracións Internacionais de Dereitos.

• Oraganizacións internacionais ou supranacionais.

Tratados, Convenios e Declaracións Internacionais de Dereitos:

• Declaracións Internacionais de Dereitos (Declaración Universal de Dereitos Humanos, a Declaración dos Declaración dos Dereitos de Infancia, a Declaración sobre a Eliminación da Discriminación da Muller).

Oraganizacións Supranacionais:

Àmbito mundial: Organización de Nacións Unidas (ONU) e a Organización Mundial do Comercio (OMC) e de ámbito continental ou rexional, Unión Europea (UE).

Page 11: Aorganizacinpolticadassociedades 111129105318-phpapp02-111201111522-phpapp02

SUPRANACIONAISA Organización das Nacións Unidas (ONU):

Obxectivos:

• Manter a paz e a seguridade internacionais.

• Relacións de amizade.

• Cooperar na solución dos problemas internacionais (económico, social culturais e humanitario)

• Desenvolver e estimular o respecto cos dereitos humanos.

Exemplos:

• UNICEF

• UNESCO

Page 12: Aorganizacinpolticadassociedades 111129105318-phpapp02-111201111522-phpapp02

QUE SON AS ONG?A ONG como redes internacionais:

• Accións humanitarias.

Funcións:

• Dereitos humanos.

• Protección da natureza.

Exemplos: Greenpeace.

Peso crecente das ONG:

• Solución de problemas de urxencia e necesidade.

• Desenvolvemento integral das persoas.

• Conciencia e responsabilidade.

Page 13: Aorganizacinpolticadassociedades 111129105318-phpapp02-111201111522-phpapp02

ÁMBITOS CULTURAIS DO MUNDO

• Cultura: conxunto de costumes, coñecementos e de formas de vivir.

• Diversidade cultural.• Pluralismo cultural ou multiculturalidade.• Interculturalidade.

A cultura de masas e de consumo:

Características da cultura das masas:• Mesmas pautas de consumo.• Homoxeneización.• Cambios nas culturais, locais ou tradicionais.