Animals vertebrats

Click here to load reader

download Animals vertebrats

of 9

 • date post

  19-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  1.024
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of Animals vertebrats

 • 1. bionatural UNITAT 4:ELS ANIMALS VERTEBRATSEditors:Carlos Martnez MrquezJoan Jamil CasanovaGuillem Pujol MassanaClara Vidal Llamas Gener 2013 1r ESO A Cincies de la naturalesa Curs 2012/20131. EL REGNE DELS ANIMALS2. CARACTERSTIQUES DELS SSERS VIUS3. ELS MAMFERS4. ELS OCELLS5. ELS RPTILS6. ELS AMFIBIS7. ELS PEIXOS8. UNA ANLISI CIENTFICA

2. 4. Els animals vertebrats1. EL REGNEEl regne dels animals agrupa organismes pluricellulars, eucariotes, amb nutrici hetertrofa, una gran DELS ANIMALSsensibilitat i capacitat de desplaament. Classificaci dels animals en funci de la presencia de columna vertebral: Animals vertebrats. Tenen una columna vertebral que forma part dun esquelet intern (endosquelet). Caracterstiquesgenerals dels ani- Animals invertebrats. No tenen columna vertebral. Alguns tenen un esquelet extern (exosquelet).mals Sn pluricellulars:estan formats permoltes cllules. Tenen clluleseucariotes senseparet cellular. Tenen nutricihetertrofa. Sali-menten daltresssers vius o de lesrestes. Poden sercarnvors, herb-vors o omnvors. Tenen una gransensibilitat. Tenen Lle. Animal vertebratMedusa. Animal invertebrat.capacitat per de-tectar els canvisen el medi a tra-vs dels rgansdels sentits. Tenen capacitatde desplaament.La majoria es po-den desplaar, i APLICA EL QU HAS APRSaix els permetbuscar-se lali- Qu significa que unaTots els animals sn capaos de desplaar-se? Posa dos exemples danimals quement, fugir dun cllula s eucariota? visquin fixats en el subsl. (Posa dos imatges daquests animals a lespai de sota)perill, etc. Significa que el seu materila gentics s a linterior dun com-Plips Corall vermell partiment, el nucli.Quina diferencia hi ha entre endosquelet i exosquelet? (Posa dos imatges dani-mals amb aquestes caracterstiques a sota) Que un endosquelet s un esquelet intern i un exosquelet un esquelet extern. 3. 2. CARACTERSTIQUES DELS VERTEBRATSLes caracterstiques principals que tenen els vertebrats sn:Quins sn els grups de vertebrats? Anomenals.Tenen un esquelet intern o endos-Els grups de vertebrats sn: quelet, del qual forma part de laEls mamfers, els ocells, els peixos, els rptils i columna vertebral.els amfibis.A fons. Meitats simtriques.. (Resumeix la informa-ci que hi ha al llibre).Tenen el cos dividit en tres parts: el cap, el tronc i la cua, tot i que al-Si observem externament un vertebrat, veurem guns no en tenen.que es pot dividir en dues meitats (dreta i Esquer-ra). Sn meitats simtriques.Aquest tipus de divisi tan sols es pot fer mitjan-ant un pla i noms hi han dues meitats. Aix sa-Tenen extremitats articulades, que nomena simetria bilateral. poden tenir forma de potes, ales o aletes. En alguns casos no tenen La distribuci dels rgans a linterior del cos no s extremitats (les serps). simtrica.En el regne dels animals hi ha altres tipus de sime-tria.Alguns invertebrats com lestrella de mar, es po- Tenen un sistema nervis molt den dividir en meitats simtriques per mitj dedesenvolupat. La part ms impor-diversos plans diferents. Sanomena simetria radi-tant s lencfal que est protegit al.pel crani. Al cap tamb shi con-centren la major part dels rgans En els invertebrats podem trobar diversos tipusdiferents de simetria. Tots els vertebrats presentessimetria bilateral. Presenten simetria bilateral. El seucos es pot dividir en dues meitatsidntiques per mitj dun nic pla.Tots els vertebrats presenten simetria bilateral? SExplica en qu consisteix aquesta simetria. Consisteix en qu al dividir noms hi ha mitjanant un pla i noms hi ha dues mei-tats simtriques.Tots els animals tenen aquest tipus de simetria?NoLa simetria tamb s interna o noms s tamb externa? Coneixes algun vertebrat que no presenti simetria bilateral? La si-metria noms s externa ja que la distribuci dels rgans a linterior del cos no s simtrica. No conec cap animal vertebrat queno tingui simetria bilateral. 4. 3. ELS MAMFERSCom sn els mamfersGrups de mamfers El cap est unit al tronc pel coll i la columna vertebral esprolonga fins la cua. Tenen orelles. Tenen quatre extremitats adaptades al tipus de locomocitenen el cos cobert de pl. Cangur perta- A la boca tenen llavis i dents.nyent al grup dels Tenen nombroses glndules la mes caracterstica sn lesmarsupialsglndules mamaries.Com sn les funcions dels mamfers Ornitorinc perta- nyent al grup dels monotremes Els mamfers son capaos de mantenir la temperatura delcos constant (homeoterms). Respiren per pulmons tenen una alimentaci molt variada(carnvors, insectvors, herbvors, etc.). Sons vivpars o sigui les cries es desenvolupen dins el ventrede la mare i la fecundaci es interna. Gos pertanyent al Salimenten de la llet materna.grup dels placen- taris.Lsser hum. Ex 5 pgina 63 Quina caracterstica dels mamfers dna nom alLes persones son mamfers i podem viure a qualsevol lloc de grup?la terra. Que tenim glndules mamaries.Les caracterstiques ms destacades sn:- No tenim cua. Ex 6 pgina 63- Tenim quatre extremitats. Son bpedes o sigui caminem Busca els conceptes clau el significat del terme bpe-amb dues cames i adoptem una postura dreta. de.- Tenim poc pel. Bpede: Animal que te dos peus o dues potes.- Tenim unes glndules sudorpares ( regulaci de tempera-tura). Ex 7 pgina 63- Les dones desenvolupen glndules mamaries. Les persones sordmudes no utilitzen el llenguatge- Els nadons son molt indefensos, necessiten la cura dels parlat. Esmenta altres tipus de llenguatges que femadults. servir les persones?- Tenim un cervell molt desenvolupat. El llenguatge Braille, el llenguatge de signes , el llen-- Ens comuniquem en diferents llenguatges. guatge no verbal... 5. 4. ELS OCELLSCom sn els ocells Tenen el cos aerodinmic, adaptat a volar. El cap est unit al cos pel coll, que en alguns ocells s molt llarg, com perBecs dels ocells exemple en el cas de les cigonyes. Tenen quatre extremitats. Les del darrere tenen forma de pota i les del da- vant tenen forma dales.Bec corbat i Tenen el cos cobert de plomes.fort de laligot Els ossos sn buits. Aix fa que tinguin un cos molt lleuger per facilitar el vol. corbat i fort. Lestern rep el nom de barca i est molt desenvolupat per subjectar els forts msculs que mouen les ales. Tenen el bec corni i no tenen dents.Bec pla iCom sn les funcions dels ocellsample dunnec.Els ocells, igual que els mamfers, tenen la capacitat de regular latemperatura corporal. Sn animals homeoterms.Respiren per pulmons, que estan connectats a unes cavitats ple-nes daire anomenades sacs aeris. Aquests sacs afavoreixen la Bec llar irespiraci i els ajuden a mantenir-se volant. punxegutdun bernat.Els ocells sn ovpars; s a dir, es reprodueixen per mitj dous,que han de covar fins que neix el pollet. alimentaci dels ocellss variada i en depn la forma del bec.Bec curt i deEx 8 pgina gran oberturaQuina diferencia hi ha entre la reproducci ovpara dels rptils i la dels ocells?duna oreneta.La diferencia entre la reproducci ovpara dels rptils i la dels ocells s que elsocells coven lou fins que neix el pollet, en canvi els rptils no coven els ous.Ex 9 pginaQuines caracterstiques dels ocells els permeten volar?Que tenen un cos aerodinmic adaptat a volar i els seus ossos son buits aix faBec curt ique el seu cos sigui mes lleuger per facilitar el vol. fort dun gall.Ex 10 pgina .Busca en els conceptes clau que significa corni.Duna textura semblant a la de la banya.Ex 22 pgina .Escriu el nom de les parts que hi ha indicades de la ploma segent.A: Cano B: RaquisC: BarbesEx 23 pginaEls rptils sn vertebrats poiquiloterms. c) Quins grups de vertebrats sn poi-a) Explica aquesta caracterstica. Que els rptils no poden regular la tem- quiloterms i quins homeoterms? Elsperatura corporal,ocells i els mamfers son homeo-b) Quina diferncia hi ha entre els animals poiquiloterms i els homeoterms? terms.Que el poiquiloterma no poden regular la temperatura corporal i els ho-meoterms s. 6. 5. ELS RPTILSQuatre grups de rptilsCom sn els rptils - Tenen quatre extremitats que surten en forma de pota del Serp pertanyent tronc lateralment. Les serps no tenen extremitats. al grup dels ofidis.- Tenen el cos cobert d escates dures i unides entre si que els protegeix de la dessecaci. Els llangardaixos i les serps es mu- den de pell (exuviaci). Les tortugues tenen una closca. Tortuga perta- nyent al grup de els quelonis.Com sn les funcions dels rptils Els rptils no poden regular la temperatura corporal i s anomenen Cocodril que per- poiquiloterms tanyent al grup Respiren per pulmons la majoria son carnvors i tenen dents ac- crocodilians. cepte les tortugues tenen un bec corni moltes serps tenen ver. Son ovpars amb fecundaci interna els ous estan protegits per una closca per que no es deshidratin. Algunes serps son ovpares, s a dir, els ous es desenvolupen dins el cos de la femella. Sargantana per- tanyent al grup dels saures.Els dinosaures. Aquells grans rptilsBusqueu informaci de perqu els rptils davui en dia no sn tan grans com els grans dinosaures.Per qu en el Cretaci es vei lextinci dels dinosaures. Dels grans rptils marins, noms en queden actualment es tortugues mari-nes, i dels dinosaures, noms en sobrevisqueren els petits terpodes emplomallats, en forma docells. La fi de ledat dels rptilsdeix via lliure a ledat dels mamfers. Malgrat aix, els rptils encara sn un component principal de la fauna, especialment alsclimes tropicals. Com que van sobreviure animals petits, actualment els rptils sn ms petits que els antics dinosaures.Mida dels dinosaures respecte la persona humana 7. 6. ELS AMFIBIS A fonsCom sn els amfibis La metamorfosi de capgrs a granota- Tenen quatre extremitats en forma de pota. Les granotes tenen lesadulta s el segent:potes de darrere molt desenvolupades per poder fer salts moltgrans.La femella pon els- Tenen la pell humida, fina i nua: Hi han hagut casos de gent que ha ous a laigua i elmort per agafar una granota amb ver. mascle els fecun-da.- Les granotes i els gripaus no tenen cua en estat adult i sanomenenanurs. En canvi, les salamandres i els tritons si en tenen i sanome- De cada ou surtnen urode