Anatomia Aplicada Ramos Vertiz

download Anatomia Aplicada Ramos Vertiz

of 38

Embed Size (px)

Transcript of Anatomia Aplicada Ramos Vertiz

 • 7/23/2019 Anatomia Aplicada Ramos Vertiz

  1/38

  79 ?

  79?

  72?

  716

  75;

  P,

  / -/ -/ -

  erjr aeqf` er '{fyf `f redcj jof:< {fyf e`

  qyfqfdcemqj:#------------------------------------------------ 39;Reoumaj aeaj ae` {ce em dfyqc` j , n /> 9 /6 /Jqy fr f hebb cj mer j yq j{ a cbfr a e ` { ce 3 96

  Qyjmbj '`j vue mj er yfvucr# 397

  Bj`udmf beyxcbf` 'Bue``j# 393

  6&\;yqb,[`cr 39 3)Rmayade ae L`c{ce`-Hec -------------------------------- 32;

  XFy qy jr cr bey xc bf ` ' s g ey mc f a cr bf # 3 2;

  Byxcbjiyfvucf`ocfr 325

  Bjd{yercjmer em `f hjrf ru{yfb fxcbu fy 328

  Bj`udmf beyxcbf >jqyfr fhebb jmer jyqj{acbf r 316

  Bj`udmf xeyqeiyf` ajyrj `udify'fhebbcjmer jyqj{acbfr# 319

  D cj h iy jr cq cr b ey xc bj aj yr j ud ifyer 3 19

  @fr bchjrcr 311

  E rb j cj rc r e re mb cf ` j c ac j{ qc bf 3 5;

  X Erbj`cjrcr meuyjdurbu`fyer 3?;

  77? Erbj`cjrcr ae `fr [B 3?9

  777 Jqyfr erbj`cjrcr 3?9

  773 N Df ae [jqq 'QIB ae bm mmf xeyqeiyf # 3?173-;/ Er{jmac`cqcr fmvuc j{jsqcbf---------------------------- 3?3

  732 Rfbyf c~fbcm, `udifyc~fbcm232 } S er{cmf ihcaf jbu`qf 376

  7 33 E r{ jm ac m c rc r S e r{ jm ac6 ;6 crq er cr 3 72

  3;6 N Erqemjrcr ae` bmmaubqj yfvucaej `udify 377

  3;2 @udif`ocfr s `udijbcfqf`ocfr 33;

  3;7 Geymf acrbf` `udify 333

  3;3 ;yyfr fhebbcjmer jyqj{acbfr3;3 yfvucr ajyrj `udify 6;;8

  362 Cm acbe f`hfiqcbj > 6;66

  27?

  756

  759

  251

  258757

  757

  786

  783

  7??

  7? 7

  77 9

  77172 5

  R cm jx cq cr qyf mr cq jy cf a e ` f b fa ey f -

  |Emheydeafa a e [eyqger b > -

  / E{ ch r c c rc r a e ` jr } aj erbem qe r -

  Fyqyjrcr ae bfaeyf >> -

  Bjwf xfyf bjmomcqf -

  Mebyjrcr fr{qcbf cacj{qcbfa e ` f b fi e~ f h ec mb cy f 'M F BH # -

  H ci yj rc r y eq ybq c ae ` o qej d fs jy -

  Bfaeyf 'jqyfr fhebbcjmer jy qj{acbfr# -

  D ur` j ' fh eb bc jj er j yqj { /a cb fr # -

  Y ja c f ' e rc' #m er j yq j{ a cb fr # -

  Yjac``f xf`o)< xfyf s yeb uyxf qf -

  Fyqyjrcr ae yjac``f -

  @uwfbcm ye}cacxfmqe ae yq u f '@YY# -

  Bjmayjdf`fbcf ae yqu`f -

  Fyqyjrcr ae` rebqjy hedjyjyyjqu cfmj 'FHY# -Fyqyj{fqcf qfiqcef -

  Quieybu jrcr ae yjac f ' qudjy i fmbj# -

  Jrqejbjmayccr /a}ebfmqe ae Ljemco 'JAL# --

  Jrqejmebyj}c}-er{-:mqmef- ae` bmac jhedjyf` dqedj > b -

  Jqyfr fhebbcjmer vue afm `uofy f bue`N`jrcmqyffyqcbu`fyer m yjac``f -

  Jqyfr fhebbcjmer jyqj{/abfr ae yjac f -

  F he bb cj me r jyq j{ a cb fr a e { ce ym f -

  Qj ic ` j 'f he bb cj me r j yq j{ a cb fr# -

  [ce 'f he bbcjmer jyqi{acb fr# -[ ce x fy j evu cm j bjm o mc qj ' {XEB # -

  Dbqfqfyrj xfyj -----------------------------------------------

  Dfybgf ae {f`jdf > -

  [ce {`fmj xf`oj erqqcbj -

  Frqy of`j xeyqcbf` b jmomcqj -

  [ce cfdij qf`j xf`oj bjmomcqj -

  Bf`~faj s yef`ber -

  -Fmqe{c { fmj 'aj jyjrj j emrfmbgfaj# -

  - - `f ewqyedcafa ru{eycjyae` gdeyj fiyf~faf {jy rur bcmbj qemajmer'hco- 6$61#- Mjr gedjr {emmcqcaj bjd{fyfy erjrqemajmer bjm `jr bcmbj aeajr ae `f dfmj-

  @FR QYER @CMEFR GJYC^[email protected] [email protected] F [[email protected][FY 'hco-C$65#

  Bjdj dmedjqebmcf, e` mdeyj 2-61 'm# mjryebueyaf vue em `f `mef ru{eycjy aeiedjr {f`{fy

  [email protected] CMREY,-B`JMER QEMACMJ$RFR,6- [jybc8m `uo- ae`

  iq>{r 'ru{mo`e$mjcae --#-

  9- [jyb>cm `fyof qy$

  be{r 'ruio`}-bjq$

  ae-#-

  2- Ajy` f-meij-

  1- Yeajmaj dfsjy-

  [@FMJ [email protected][EYHCB`[email protected]

  FMQEYCJY AE GJDIYJCmreybcjmer {ebqjyf` d-sjy

  `- 9*2 cmqeymjr e&0x|bu`@9- Erqeymm-

  2- F{[email protected] ji`cbuj Ds)1- Ayq `foj- ejru`br

  'rbcr {ycdeyjr#-

  Hco- 6$8-

  [bbq-

  dfsjy

  @JR QYER [@FMJRHUMBCJT/,)[email protected] [YCMBC[[email protected]

  '6# [ fmj ru{eyhcbcf`> `f U ref {f {fi`e, e`ae`qjcaer s e` qyf{ebcj 'hcor- 6$9 s 6$62#-

  '9# E ` { CfAJ cm qe ydea cj a e `f i j`rfruifbyjdcjruiae qjcaef 'hco-`$ `2# erq jbu{faj{jy um xeyafaeyj er{fbcj ae aer`c~fdcemqj vue{emmcqe `f cmae{emaembcf ae `f humbcm emqye e`{`fmj ru{eyhcbcf` s e` {yjhumaj-

  6

  cC

  C

  h

  C

  Aerae fqyr 'Eo- C$``#, `j ``fdfqcxj er e` ye cexeae `f er{cmf ae` jd{`fqj, vue em ru {fyqe ewqeymfhjmmf e` icem rf`cemqe quiybu`j {jrqeyjewqeymj-

  Aerae fhueyf 'Eo- 6$69#- gfs bufqyj e`edemqjr-vue re f{yebcfm b`fyfdemqe-

  [[email protected][FBCJM [email protected] [email protected] GJDIYJ

  >> ,$

  /Aerae fifnj 'guebj fwc`fy#, jireyxfymjr vue`jr ye cexer durbu fyer ae cdcqfm rur ijyaerfmqeycjy s {jrqeycjy-

  Fgjyf icem, f `jr hcmer ae ru {f {fbcm, `jdr {ybqcbj er ewfdcmfy {ycdeyj em `f ~jmfbemqyf ae` dum ae` gjdiyj, bycqcbf {jy ru{fqj`jof, {fyf aer{ur erquacfy deqacbfdemqe`fr jqyfr bcmbj ~jmfr ae `f qj{joyfhf yeocjmf`> `f)U)

  ref {f`{fi`e, `f {ebqjyf , `f erbf{u`fy,- `ff wc f y, `f ~ jm f x eb cm f a e b ue ` j- - -- - /

  [fyf aerbycicy denjy `f acr{jrcbcm ae erqjre`edemqjr yebuyycyedjr f bjmrcaeyfy rubercxfdemqe>

  $`jr 2 { fmjr humbcjmf`er {ycmbc{f`er 'hcor- $62 s 6$61#>Uuem -- e qm-{ebcj g``jB)c- f--Nbmqyf-

  e` bufayc`qeyj gdeyj$qycbc{cqf` '..ae hcouyf 6$?# Semqye yeaj/maj dfsjy s demjy {frfm e` meyxcjbcybumh`enj s `f fmeycf bcybumh`enf {jrqeycjy-

  [jy `f /hcouyf 6$8, {jaedjr aeaubcy vue rjmyjqfajyer cmqeymjr 'ocyfm `f bfie~f gfbcf faemqyj#e` ruierbf{u`fy, e` {ebqjyf` dfsjy, e` ajyrf fmbgjs e` yeajmaj dfsjy- -

  Rjm rur fmqfojmcrqfr 'yjqfaj yer ewqeymjr# e`cmhyfer{cmjrj s e yeajmaj demjy ae hcouyf 6$?,cmreyqfajr em qyjvuqey-

  Em `f hcouyf 6$7 re ye{yeremqfm `jr ajr gfberae` ibe{r 'cmreybcjmer ru{yfo emjcaef ae `f{jybcm `fyof s bjyfbjcaef ae `f bjyqf#- E`ruierbf{u`fy re cmremf em qyjvuPm --

  Em `f hcouyf 6$3 re ye{yeremqfm ae muexj `fra jr { jybcjm er a e i b e{ r, f oyeo fm aj e `bjyfbjiyfvucf`- E` {ebqjyf demjy, mfbcaj aeqeybeyf, bufyqf s vucmqf bjrqc``fr, re cmreyqf {jyaeqyr s faemqyj ae` bfyfbf ibe{r- [jy aeqyr ae`{ebqjyf` demjy qyfmrbuyyem `jr xfrjr fwc`fyer s `fryfdfr ae` {`ewj iyfvucf`-

  6$Qyfqfaj ae Qyfudfqf jof s Jyqj{eacf

  Aerae fae`fmqe 'hco- 6$6;#, re f{yebcf {eyheb$qfdemqe `f ae{yercm bfurfaf {jy e` ruybjae qj{ebqjyf , `dcqe emqye acbgjr drbu jr'ae`qjcaer s {ebqjyf` dfsjy#-

 • 7/23/2019 Anatomia Aplicada Ramos Vertiz

  3/38

  1 $ Qyfqfaj ae Qyfudfqj jof s Jyqj{eacf

  FmfqjdfF{`cbfaf- 5

  CMR[EBBCJM AE GJDIYJ

  P,/ -

  QEBMCBF RED`[email protected] AE [[email protected][FBCJM AE @[email protected] [email protected] DUJM 'EM IFRE F @FR [email protected]#

  xeyqcbf` vue bfe ae quiybu`j fbyjdcf` f ae{yercmyeqyjo`emjcaef-

  -);

  ) / $ y}aey>c Qyjvu'm [uju

  i`by{`qF` Fmqeycjy P bjmbjcaer

  @F BFIE^F [email protected] [email protected] [email protected] S FHUEYF C/`[email protected]`JM

  E` emheydj aeie erqfy remqfaj, iyf~j numqj f` qy> ` - /B,bjajem 3;, fmqeiyf~j f{umqfmaj ifbcf fae`fmqe- Er {yeheyci e

  vue e` deacbj erq {fyfaj aeqyr ae` {fbcemqe {f`{fm,ajrcdqycbfdemqe `jr ajr ijdiyjr f ehebqjr ae ru bvd{fyfbcm-Ye{fyfy em `fr hcouyfr 6-6?, 6$67, 6$63 S 6$9;-

  Hco-`$6?-

  @JR BUFQYJ [UMQJR )[email protected] ACFOMJRQCBJ) [email protected]

  Bjdj xeyedjr dr fae fmqe, aemqyj ae jr jbgj {umqjr

  {f`{fi`er ae`2-61, gfs bufqyj dr hyebuemqedemqe fhebqfajr{jy `ercjmer> fbyjdcjb`fxcbu`fy, ru{yfer{cmjrj- qyjvuqey sicbc{cqf`-

  Hco-6$68-

  [email protected] [email protected] 261 F [[email protected][FYC

  @f {ycdeyf er `f fmqeyjewqedf, ae cmqey`meffbyjdcjb fxcbu fy f qyfvucm-

  @f reoumaf, ewqeymf, aerbcemae ae yeijyaefbyjdcf` ewqeymj 'qeybcj fmqeycjy# f qyjvuqey,{fr fmaj {jy e ` {umq j c mq ey deac j a eru{yfer{cmjrj-

  @f qeybeyf, rcemaj umf hf`rf erbf`eyf sf vuemj qceme {e`afj cmheycjy, bjyyer{jmae f `f `mef

  @FR QYER )[email protected]) 'hco-C$68#

  -`jr aeajr `f {yjdcmembcf bjyajmchjyde ae erqe/qemam-

  Rur `ercjmer/ 'qemjrcmjxcqcr, erqemjrcr,qemacmjrcr, `uwfbcm, aerofyyjr cmbjd{ ajr s

  -- bjd{`eqjr#- afm `uofy f` cd{jyqfmqe )rmayjdeicbc{cqf ), bjm aj`jy {f`{f qjycj f erqe mcxe`-

  [@F-))`J C`/m)E Y$DEACJ '[email protected]#

  Hco- 6$69- }}x*}'aer0&0 dd#P`}P-} ) - Ewqyedj/

  - ,,PCfxcbu`u /Quiyb>u`j P

  f b y j d c j m} } | P q g > e > > }

  --x--P*aaqjcaef-

  [@FMJ [YJHUMAJ, ae> `f B9ieu-

  gudemN s a e ` jr - 5 yemaJAy>6, vue 6 >6-

  fiyuf-m '1 aa dfmoucqj yjqfajy s6 aa ib r#-

  Hco-`$``-

  C

  C

  ,

  P

  C

  P

  Ab>rab fhueyf

  Hco-6$61-

  @JR N [@FMJR [email protected]

  6- Ruybj q`y`qj{ebqjym`

  9- Hjrcqf ae Djgyemgecd-

  2- Uicbfbcm {umqf bJQ>`bjcaer-

  Hco-6$6;-

  Hco-C$62-

  - > > < >

  - -> > -

  -,

  /- $

  2 e edemqjr, em `f `mef cmqeydeacf 6,S em `f mefcmheycjy 1- [fyf erqfr dfmcjiyfr ae {f`{fbcm erdemerqey dfmqemey e` dcediyj ru{eycjy bjm e`iyf~j bj ofmaj numqj f` qyfw, bjaj em 3;,fmqeiyf~j f{umqfmaj gfbcf fae`fmqe fmfqdcbj-

  Er aebcy, vue {fyf erqf dfmcjiyf redcj`ocbf

  er meberfycj vue `f bfie~f gudeyf erq emyj`fbcm cmqeydeacf 'hco-C$63# {fyf vue mj bfdice`f ye`fbcm emqye `jr e`edemqjr fmfqdcbjr-

  '6# @jr qyer e`edemqjr ae `f `mef gjyc~jmqf`ru{eycjy- Rjiye `f U {f`{fi`e aeiedjr yebjmjbeyqyer e edemqjr> e` quiybu j {jrqeyjewqeymj ae`fbyjdcjm, e` yeijyae ewqeymj ae` fbyjdcjm s `ffyqcbu`fbcm fbyjdcjb`fxcbu`fy 'frqeycrbjr# 'hcor-6$65 s 6$6?#-

  '9# @f `mef cmqeydeacf s e` {umqj ae`-ru{yfer{cmjrj- Ifnfmaj xeyqcbf demqe ae` qeybcjfmqeycjy ae` yeijyae fbyjdcf` ewqeymj, muerqyjaeaj vueaf em e` er{fbcj uicbfaj emqye ere ye`exes e` ae` qyjvuqey{jy aeifnj 'hcor- 6-65 s 6$68#-

  @f ~jmf vue {f`{fdjr er dus cd{jyqfmqe, sf

  vue bjyyer{jmae f` qemam ae cmreybcm ae`drbu`j ru{yfer{cmjrj, hyebuemqe frcemqj ae

  -`ercjmer 'aeoemeyfbcjmer, bf`bchcbfbcjmer,aerofyyjr bjd{`eqjr e cmbjd{`eqjr#-

  '2# @jr bufqyj e edemqjr ae f ` mefgjyc~jmqf cmheycjy- Rjm e` jr, ae fae`fmqe fqyr>e` qyjvum, e` qemam icbc{cqf , e` qyfvuqey, `fae{yercm yeqyjo`emjcaef 'hco-C$65#-

  F `f {f`{fbcm re rcemqe yjafy f demuaj ifnj

  Hco-6$67-

  6- Hj&cq>` ae Djgyemmecd-

  9- Ruybj aq`qj{yb>qjh>>q`-

  N- [umqf ae bjy>>qb>jcaer-

  Hco-6$63-

 • 7/23/2019 Anatomia Aplicada Ramos Vertiz

  4/38

  - >/,) =t> /-/ N / } -/ / >,>< />& /->,>}>>,}}}$>->>c&0}>>>>>->}>>-}/-->>/C>>>/}>>}/h&}>-/->a}->>[email protected]}/-}>,`- >>}>},< /}0/>)> />$> - ,,-> --c>/- /< ,>$-< ,--}>}}-}}>>>>-}->}}>qy}/>@;/c>>->-,nP>)>

  Cq

  8 $ Qyfqfaf ae Qyfudfyf`fof s Jyqj{eacf

  Fmfqjdcf F{`cbfaj $ ?

  ->$}-/

  $ $------

  Djxcccafa em e`

  {`UPj 'yjbb(&-

  BjFim`j LNC`hujg> c$

  bujjjma 6 s9-

  Umf ae `fr dfmeyf - ae hcnu C-f era{ui

  {U/6- vue mj aq ru qeyaj ae djxc cafa-,

  Hco-C$95-

  Hco- 6$9?-

  ,}

  rcmj vue re rui`uwf e cmqeyhceye e` djxcdcemqj aefiaubbcm$e`exfbcm- Qfdicm fvu {eyrcrqe e`qeybcj erb{u`jae{emacemqe- Xey fbqcqua em erqfryjquyfr 'hco- 6$98#-

  Gfs umf dfmcjiyf vue iurbf cmxerqcofy bumqjae `f djxc`cafa ae gjdiyj ae{emae ae `f yjqfbcmerbf{u`fy- Bjmrcrqe em hcnfy j ed{unfy `f erb{u`f

  '`co- 6$9?#cd{cacemaj vue bjj{eyeem e`djxcdcedjae `fr fyqcbu fbcjmer 6 s 9 S em {fy crcr ae`ae`qjcaer-

  '9# Faubbcm- Ewcrqe umf faubbcm fmqeycjy'`co-& $95# em vue e` dcediyj {frf {jy ae`fmqe ae`qyfw gfbcf faemqyj, ae {jbj xf`jy em `f {ybqcbf-Ewcrqe `f df`f {ybqcbf ae gfi`fy ae )dcediyj emfaubbcm) bufmaj erq {emacemqe em J-, er aebcy,em fiaubbcm$faubbcm cmacheyemqer-

  '2# H`ewcm 'j h`ewcm fmqeycjy, j fmqe{jrcbcm#em e` {`fmj rfocqf` 'hco-`$97# er bufmaj e` dcediyjre ``exf gfbcf fae fmqe aerae e` ; f `er 3;-

  /Dr fyycif re gficf ae e`exfbcm fmqey)jy'rced{ye em e` {`fmj rfocqf`#-

  Bjf gjyq>`iyj b-mfia, 3;;, -6uugm-fj mjyjfuN )[UAq(C`,-$aj ``ab`--,je- yr CJu-ycA JJ-

  Hco-C$91- ,@FR/ [email protected])ER

  >,-}yi}9- Ij`)) rby/>#`>-6 Y`-if-fjymcj$uiabgjcab-f--

  2- DjxcNca,n c>>u>yubf{u`jqjybcb>f-

  /`- byjyjcjb`mcbuu->5- EGedjb`-``XcbcN`fy-

  Hc)-6$98- [email protected][@FFIAUbyj$E`EXFAJYF,i }b>4 aaqjcabr s RU[yLR{`AJCJ-x > d *Rc `Bja8f aa ru{mu{dJ`J mwj 'I#C $$ 6 g-, CUi`uw-N-bc8q` ae> `f uibu s `cd -F uj8m ae `f uGl exf-j8m, f {erfy ae>

  * aaqJ`aer vue r-b ebjjf-j>

  B- F>/Bq`Na aa

  {,bcbde bjm

  `acim I --y

  Em yy-cediyj ru{eycjy e` gjdiyj s e` bjaj qcemem bjdjhumbcm erembcf` Uexfy `f dfmj f` rcqcj em vue re `f vuceyeurfy, {fyf vue f`` eneybcqe rur ae cbfafr humbcjmer ae{yegeC>rcm, remrcic`cafa- eqb-

  [eyj fr bjdj `f bj`udmf `udify bjj{eyf j bjd{emrf{0>-yqe b -e `f djxc cafa ae bfae>f, fvu em gjdiyj `ffyqcb/N-`fbcm erbf{u`jgudeyf` mj qyfifnf fcr`fafdemqe, rcmjvue `jr djxcdcemqjr rjm e` yeru qfaj ae` nueoj e} Rfyqcbu` bcjmer 'hco-N$91#-

  Aey>cyj ae `f djxc cafa ae umf emfyqyjrcr refbe{qfm humafdemqf demqe recr djxcdcemqjr>fiaubbcm 'fvu fiaubbcm$ecexfbcm# s faubbcm,h`ewcm s ewqemrcm, yjqfbcjmer ewqeymf e cmqeymf-

  '6# Fiaubbcm$e`exfbcm- Re gf bjmxemcajgfi`fy ae fiaubbcm bufmaj re re{fyf, e` iyf~jem e` {`>dj hyjmqf` gfrqf `jr 3;m '; er dfmj nU&CqJf dur j#, s ae />e`exfbcm) rcd{`e bufmaj e`djxcdcemqj re gfbe emqye `jr 3;m s `jr 67;m,rced{ye aemqyj ae` {`fmj hyjmqf` 'hco-C$95#-

  Rc/,/e& ru{yfer{cmjrj erq yjqj f mcxe ae ruqemam '`co- 6$98# `f bfie~f mj re dfmqcemef{`cbfaf em `f o`emf dcemqyfr fbqf e` ae`qjcaer,

  y

  ,

  / 6c

  Hco- 6$92-

  q c - } - > } > < > > } >} > }yh 6 fbymd`m{`fr` / j

  * -/ {-fyf yerbbbcA aeb->y-b>chcbfbcm ae

  ru{y->y-br{cmjrj

  JRQEJRCMQERCRHco- 6$96-

  F[@`BFB`J`) AE C`CCyU&/` ae fbbe!J er `f ru{eycjy 'hco-N$6?# f qyfxrae` fbyjdcjm, sf ref bjyqf j f-)`-`{`cfaff `j `fyoj ae` ruybjae`qj{bb>jyf`- Fnou--/`jRgfi`aC`ae )cmbcrcm em oj`{e ae rfg`e)-

  Em `f hcouyf 6$96F yebjyafO`jr vue e` -`fyoj ae `jrqjdc` jr ae >r{jmnjrf vue hcnfm `f {`fbf em Q em e` yyjvuc>eyer qydcmj d}acj ae 25 y -) -m `- Em `f hcouyf 6$96I r} yeocrqyf`f {ye{fyfbcm f {umqf bufayfaf ae `f {f-/6e>f-`qfae` qyjvuqqy{fyf `f cmqyjaubbcm aerae fyycif aec b`fxj cmqyfdeau`fy'{fyf hyfbyu>fr acfhqrfycfr ae gdeyj#-

  @fr fyqcbu`fbcjmer ae `f yfc~ ae `jr dcediyj} 'gjdiyjs bfaeyf# rjm emfyqyjrcr ae oyfm acxeyrcafa s fd{`cquaae djxcdcemqjr-

  Qbyeqyf dfmcjim`

  {f`{fy qemam ibe{r-

  Reoumaf dfmcjiyf< ifnf-y

  {jy ubf-`byu 'fvuc {jy

  boumw- -

  Xcrqf ae huem-[jy fyyfr {ueae>{yj`jmourb> rj$iye/er{cmN- eref-$

  {u u-

  - ' F y < w/N }-fmqeycjy /aa

  {`fmj {yjhumaj-Bj ofnj bjm aaqj/ Xcru ae fqyj- Bj $a er s - meyx cj e m$ o f nj bjm q ja j e `bumc eNj '[email protected] aaqjcaer- [fyf ew$

  {jrcbcjmer fd{`cfr

  ae gjdiyj-

  XCF AE FBBERJ [email protected] [FYF GJDIYJ

  [ycdem- Nmb>cjiu {-N{fy/Jiye {ycdeyf Gmb-f-

  }-}-Bfie~f gudb>y~`

  Hco- 6$99-

  [email protected] FIJYAFNE VUCYUYOCBJ EM GJDIYJ ERQFAJDCMFAJ [JY @F [YERE`)BCF [email protected] [email protected] -),

  Hco- 6$9;-} Q EB MC BF R EN -U [email protected] JB CB F

  * } F I } y N ( b ey4N}B- >Cma ' C /

  C C

  CC

  C

  E} eremBf` yebjyafy vue e` drbu`j dr {jqemqe ae 6 > > 6~jmf, ec ae`qjcaer, r/egfNCf deMfOJ{jy e` meyxcj bcybumh`enj-Erqe re re{fyf ae` {`ewj iyfvucf` {fyf acycocyre gfbcf fqyr,bjmqjymefy e` bue`-&{ ae `f erb{u`f, {frfy gfbcf fqyr {jy e`

  bufayc qeyj fmfqdcbj sf dembcjmfaj, s acrqyciucyre {jy e`vb6qjcq&er em ifre f/ ` -->m f hfdf {ycmbc{f vue qyfmrbuy>eqyfmrxeyrf dem`e gfb>2 fae`0&N`qe f umjr 8 bd aeifnj s{fyf`e j f` yeijyae fbyjdcf` ewqeymj- [fyf {>jhumac~fy em ecgjdiyj qeq&aycfdjr vue {frfyf qy9-xr ae` ae qjcaer, {eyje`Nj `j {ycxfyf ae ru cmeyxfbcjm s aeqeydcmfyfdjr ru{fy`crcr --[jy e``j, r> aeref/``jr ehebqufy ` - - Q N , fd{`cj fbberj f`fr erqyubquyfr ae` gjdiyj, aeiedjr yebuyycy f `f cmbcrcmae `f hcouyf 6-99}Z

  R e {yj`jmof Nfaercmreybcm rjiye e` ijyae fbyjdcf` qjaj6;meberfycj, ew{jmcemaj, rc fr re `j aeref, `f bfyf {jr>eycjyae `f fyqcbu`fbnm-

  @f xf f`qf a} hcouyf 6$92 {ueae re< uqc` {fyf fbqufyr j rjiye erqyubquyfr f`qfr f qyfxr ae um bfd{j dr`jbf`c~faj- -

 • 7/23/2019 Anatomia Aplicada Ramos Vertiz

  5/38

  --}}>-}/>

  7 $ Qyfqfaf ae Qyfudfqj jof s Jyqj{eacf Fmfqjdf F{`cbfaf $ 3

  CCC $ IYF J

  ---->

  ->

  /,/----

  >->-/

  -/-- - - -

  -$ / ->}

  >t

  >t

  /-

  ---,N

  Fnf ) {jrcbcm{cxjqf ), er aebcy, iyf~j `exfmqfajf` dwcdj em xeyqcbf , re {ueae ``eofy {jye`exfbcm j {jy e`exfbcm fmqeycjy-

  '1# Ewqemrcm 'h`ewcm {jrqeycjy# em e` {`fmjrfocqf`- Er bufmaj e` dcediyj re ``exf gfbcf fqyr,`j$vue em oemeyf mj er {jrci e dr ae 8;- 'hco -6$97#- /

  '5# Yjqfbcm ewqeymf- [jy bjmxembcm re ``fdffr bufmaj u m {umqj deacj fmqeycjy 'vue {ueae

  , rey e` bemqyj aeTf h`ewuyf ae` bjaj# er yjqfaj gfbcffhueyf- Bjm e` iyf~j em fiaubbcm ae 3;-, er

  {fyebcaj f`/ rf uaj yjdfmj< bjm e` iyf~j emfiaubbcm J,e` dcediyj QCqfumf )@) 'hco- 6$93#-'8# Yjqfbcm cmqeymf- Er j cmxeyrj f `j

  fmqeycjy- [yjxjbfy f em umj dcrdj 'hco- 6$93#[email protected] drbu`jr/h`ewjyer ae gjdiyj rjm> {ebqjyf`

  dfsjy 'vue er h`ewjy, faubqjy s yjqfajy cmqeymj# se` gf~ fmqeycjy ae` ae`qjcaer-

  @jr ewqemrjyer {ycmbc{f`er rjm e` gf~ {jrqeycjyae` ae`qjcaer< e` ajyrf` fm/bgj s e` yeajmaj [email protected] yjqfajyer - ewqeymjr {ycmbc{f er rjm ecmhyfer{cmjrj s e` yeajmaj demjy 'hco-`$ ?#- @jryjqfajyer cmqeymjr}jm dr> e` {ebqjyf` dfsjy, e`ruierbf{u fy, e` ajyrf`/fmbgj s e` yeajmaj dfsjy'hco-C$8#- E` yebjyafy j qceme f{ cbfbcmer{eBcf`mcemqe emNjr qyfudfqcrdjr yeocjmf`er s{fyf `fr {fy`crcr jirqqycbfr ae gjdiyj-

  C6/j/EYXFBCJM AE @JR [email protected]

  [email protected] AE GJDIYJ

  E` er{cmf` 'umabcdj {fy byfmefmj# cmeyxf, em `j vue

  mjr cmqeyerf {fyf `f er{ebcf`cafa, e` erqeymjb ecajdfrqjcaej

  s e` qyf{ebcj- E` meyxcj bcybumh`enj cmeyxf e` ae qjcaer s e`yeajmaj demjy< aer{yemae faedr umf yfdf buqmef

  remrcqcxf bus/f humbcm aeie erquacfyre em `jr `uwfajr ae

  gjdiyj 'xey ere qedf#- E` bcybumh enj er ``fdfaj qfdicm

  )mbyxcj fwc`fy) -

  Emudeyfyedjr `fr yfdfr bj`fqeyf er ae` { ewj iyfvucf`>

  qyer fmqbycjyer 'ruib fxcj, {ebqjyf`er dfsjy s demjy#, rceqe-

  {jrqeycjyer 'ru{yferbf{u`fy, fmou fy,/ yjdijcaer, ajr {fyf

  e` ruierbf{u fy, ajyrf` fmbgj, yeajmaj dfsjy# s ajr

  aerbemaemqer 'reyyf`j dfsjy#/ fbberjycj ae` iyfvucf buqfmej

  cmqeymj#- Xey qyjmbjr ae` { ewj iyfvucf` em )[fy crcr

  jirqqycbf ae gjdiyj)-

  [fyf `jr hcmer ae `f xf ae fbbe}j em yeocm erbf{u`fy,yebjyaedjr vue `jr drbu`jr ru{yf e cmhyfer{cmjrj rjm

  cmeyxfajr {jy e` ru{yferbf{u`fy 'vue/ emqyf aerae fae`fmqe s

  qyfmrbuyye {jy e` rue j ae `f hjrf ru{yfer{cmjrf rcoucemaj

  e` qyfsebqj dfybfaj bjm {umqjr em-6f hcouyf 6$6B#-Yebjyaedjr vu}Z-e` yeajmaj demjy e r cmeyxfaj {jy/ e`

  bcybumh`enj- [fyf mj {eyquyify `f cmeyxfbcm yeocjmf -Eyb rcbj bj`jbf e` bemqyj ae `f fyqcbu`fbcm em e` bemqyj

  ae um bcybu`} oyfaufaj s dcae rur aer{ f~fdcemqjr bjymj

  mjrjqyjr,em `f hcouyf 6-5?, djxc`cafa ae bjaj, ae djaj

  vue f` `f ewqemrcm re emudeyf bjdj 67;#/ `f h`ewcm

  dwcdf bjdj 9;- Gfrqf gfbe 9; fjr mj gfif acrburcm

  f` yer{ebqj-EC dqjaj muexj bjmrcaeyf vue `f {jrcbcm

  meuqyf er e` J/ 'em `uofy ae CRJ/#- Aerae e` {umqj ae xcrqf{ybqcbj, erqfmaj e` emheydj em {jrcbcm fmfqdcbf-, er aebcy,

  ae {ce s bjm `jr iyf~jr {emacemqer- qjafr rur fmcbu`fbcjmer

  }rqm e m J - @j m c bj v ue e rb f{ f f e rq f y e o f e r ` f{}jmjru{cmfbcm ae fmqeiyf~j-

  6

  C

  CC

  C&

  C

  6

  yC

  `c&

  , 66

  C

  C

  E` iyf~j er um reode}q}-/ae {jbjr durbu jr- ,@j vueojiceymf ru fijyafne vucyyoCbj er f ewcrqembcf ae`

  {fvueqe xrbu`jmeyxj}j ae` `faj fw>qeyjcmqeymj s `f{yerembcf ae` meyxcj yfacf aerbycicemaj ru er{cyf` {yjhumaf

  em e` bfmf` ae qjyrcm ae` qeybcj deacj ae` gdeyj- Bjm erqe

  bjmbe{qj, mumbf cmqemqfyedjr fijyafy e` gdeyj {jy e` tfaj

  fmqeyjcmqedj, s ae ere djaj qfd{jbj `ercjmfye-djr e` meyxcj

  durbu jbuqmej vue re cmqyjaube emqye ibe{r idvucf` s

  iyfvucf` fmqeycjy, f `jr vue cmeyxf, {fyf gfbeyre `ueoj

  ru{eyhcbcf s afy }emrcic`cafa f` ijyae ewqe>mj ae fmqeiyf~j'hcor- 6$2;#/ 6$26#-

  E` yjurbu`jbuqmej- {jy 6; qfmqj, er e`-meyxcj h`ewfy aebjaj --

  F{fyqe ae `fr yu{quyfr ae` ibe{r/ 'oemeyf demqe ae`

  qemam ae ru {jybcm `fyof# em vue `f dfrf durbu fy vueaf

  fiu`qfaf gfbcf fifnj$'xeq ){eycfymcqcr gjdiyj)# {jbf er `f{fqj jof iyfvucf`, hueyf ae rur hyfbquyfr-

  Hco-6$2;- /'bjme qeybcj deacj iu~j#

  Xf

  FIy-vucf&C-Aqeycjy

  Meyxcj

  &/(acf&

  EWQ-

  Dufdurbuu

  } { y f - s b{cbjmacqbJ`-

  X`F AE FBBERJ Fj)EYJEWQEYMF '@//[email protected]$[[email protected] s [FYFICBC[[email protected] EWQEYMF#-

  [U9 yy9bquy}r qeybcjr ru{eycjy s deacj -ae achcrcr-

  Em e` qyfqfdcemqj vucyyocbj ae rur hyfbquyfr f bce`j

  ficeyqj fijyafyedjr `f achcrcr>

  $ [fyf hyfbquyfr ae qeybcj/ ru{eycjy s deacj {jy xf

  fmqb>yjewqeymf aerbyc{qf em hcouyf t-2;> cmbcrcm {fyficbc{cqf`

  ewqeymf, re yeb cmf/ ifbcf faemqyj e` icbb>{r, re {emeqyf f

  qyfxr ae 62r hciyfr dr ewqeymfr ae` iyfvucf` fmqeycjy, re

  cmxerqcof e` meyxcj yfacf` 'yeb cmmaj j gfbcf fhueyf# s re

  ``eof fr f` {`fmj rej-- [fyf hyfbquyfr ae qeybcj cmheycjy '`fr qyfmrxeyrfr re

  j{eyfm f demuaj, afaf ru qemaembcf f `f re/uajfmyjrcr#

  fijyafne {jrqeycjy> cmbcrcm deacf {jrqeycjy ae 65 bd aerae

  {cbj ae j`byfmjm gfbcf fyycif '`co- 6$267# s re {yjhumac~ff qyfxer ae `f dfrf ae` qybe{r ifrqf guerj 'cmxerqcofy s

  fcr`fy e` jeyxcj yfacf` em `f {fyqe f`qf#-Re uqc c~f e` aebicqj xemqyf , iyf~j rjiye qfi f

  qyfmrxeyrf` vue rjiyerf`e ae bfdc ` f, fmqeiyf~j s dfmj

  bj`ofmaj-

  Hco- 6$26-

  P-,

  e

  -P

  } / -0 c ` fm- hmbquy>u ae qeybcj cmheycjy ae ac>chcrcr --

  - ,>-/--/>}----$>-,)

 • 7/23/2019 Anatomia Aplicada Ramos Vertiz

  6/38

  ->- - - }>

  ,$ > & C

  ) / 6 6-/6/

  } } } c

  qt - > &

  $ } > > > 4 > })

  D

  P

  Fmfqjdf F{`cbfaf $ 66

  CMREYBCJMER EM [email protected] [@FMJ [email protected]

  Hco-6$22-

  HYFBQUYF) AE [CBJ AE BJYJMJAER

  '-`f aeyebgf, {jrcbcm ae cmdjx$Nc~f-ecm#-

  I

  Hco- 6$25-

  Cmqyjaubcemaj e` {u`ofy ae` dacbj em e` ruybj icbc{cyf`

  e wqe ym j s ` jr a e d r a e a jr r ji ye e ` i jya e e wqe y mj a e ` b ja j < > 6 & 6 C h } - F F - < } I

  -}}

  D> yfdf djbjyf

  Hco-6$27-

  yC

  qC

  cC

  N

  )> ---

  - @u yfdf remrcqcxf re f{fyef f `f fyqeycf yfacf`

  em qjaj e` fmqeiyf~j fmqeycjy s f mcxe` ae `fduebf ocyf em umf ceybeyf er{cyf` gfbcf fqyr sqeydcmf {jy afy cmeyxfbcm remrcqcxf f `f dcqfaewqeymf ae` ajyrj ae `f dfmj- Ercf yfdf remrcqcxfer/ hbc ae `ercjmfy f mcxe`/ ae `f qfifvueyffmfqdcbf f` ehebqufy cmbcrcjmer vucyyocbfr 'embfrjr ae emheydeafa ae Ae Vueyxfcm-

  Bufmaj `f bfie~f yfacf` vueaf `uwfaf gfbcf fae`fmqe

  '`ercm ae `P/'jmqeoocf cmxeqeyfaf#, gfs vue emqyfy {jy erqe

  r u y bj s y e b ` cm fy f ` y fa cf` g fb c f fhu e yf { fy f m j ` e r cjA fy ` jr

  hc`eqer vue af f `jr durbu`jr ru{yfe{cbjAaN`ejr, f `jr vue f

  bjmqcmufbcm mjr yeheycyedjr 'hco-C$2?#-

  f{hcrcr bjyjy-jcaer 'hco-C$22#-> Yeru qf achcbc`{f`{fy `f cmreybcm cmheycjy ae` iyfvucf` fmqeycjy,uicbfaf {jy aeqyr ae `f ae` ibe{r-/

  Em bfrj ae `uwfbcjmer ae> bjb j, em vueoemeyf`demqe e` j byfmjm-re aer{ f~f gfbcf fqyr 'hco-`$ 21#, e` iyfvucf` er e` drbu`j dr e>->{uerqj-{jy xebcmafa f `f acrqemrcm s aerofyyj f`-reyqemrfaj rjiye `f ewqyedcaa cmheycjy ae` gdeyj --F y>~ ae e``j re jycocmfm C>>e>mfqjdfr cmqeyrqcbcf ervue re bf`bchcbfy- safm `uofy f/`f dr gfiCquf` ae`fr )bflc\bfbcjmer {eycfyqcbu`fyer ae bjaj) 'hco-6$21# bjdj {fyqe f xeber ae `f dcjrcqcr jrchcbfmqevue erquacfyedjr dr fae fmqe-- - -

  -N>f f{hcrcr bjyjmjcaer er e` qj{e vue af-erqfic`cafa f` bjaj bjmqyf `f gcwfbcjm {jrqeycjy,vue er`f gficquf` 'hco- `$25FsI#-

  `-ruu$UN 'bjajxfyj #- - ,)

  Em jqyjr cacjdfr re urf/u*mf '{jy bicqj# s u`mbyhr '{jy

  buicqf`#-

  'f# Ye cexe bemqyf $fmqeycjy ae bjaj- E`ibe{r iyfvucf` re cmreyqf {jy aeifnj/ em `fquieyjrcafa ae` bue` j ae` yfacj f umf {u ofafaeifnj ae `f cmqey`mef- Bjdj erf quieyjrcafa erqrcqufaf em `f {fyqe fmqeyjcmqedf ae` yfacj, f`qyfbbcjmfy ae `f dcrdf re ru{cmf e` fmqeiyf~j-

  E` iyfvucf` fmqeycj}-er jqyj {jaeyjrj &`ewjyae` bjaj- Mfbe em `f achcrcr gudeyf , bfyffmqeycjy, dcqfa cmheycjy< s re cmreyqf {jy aeifnj em

  YEOCJM FMQEYCJY'J [email protected] [@CEOUE [email protected] BJAJ#

  6; $ Qyfqfaj ae Qyfudfqj`jof s Jyqj{eacf

  CX $ BJAJ

  Erqfmaj /eC bjaj -mj sf em h`ewcm, rcmj e` /ewqemrcm, `j vu cmr ``fdf `f fqembcm em `f bfyffmqeycjy 'hco- 6$29F# er/-umf ae{yercm bemqyf& ey`vue bjmxeyoem `fr/ajr-yfdfr ae umf )S) hjydfaf{jy$ e` ye`cexe bmqyf` ae` ibe{r f` cmqyjauBcyreemqye ajr ye cexer- `fqeyf er 'xcemqyer aeNjrdrbu jr e{cbjma ejr s e{cqyjb`efyer#-

  Ae fbueyaj bjm `j acbgj, aerbycicyedjrrubercxfdemqe> 'f# icbe{r `cyycvucf` s iyfvucf`-fmqeycjy, bjmrqcqusemqer ae`-ye`ce),e bemqyf`, bjmrur cmreybcjmer refr< 'i# s 'b# `fr yfdfr ae `f S,

  )ruybjr {fyficbc{cqf er ewqeymj e cmqeymj< 'a# `jrye cexer `fqeyf er a `feX, bjmrqcqucajr {jy `jr

  drbu jr ru{yfe{cbjma ejr, e{cbjmac bjre{cqyjb`efyer

  N N

 • 7/23/2019 Anatomia Aplicada Ramos Vertiz

  7/38

  69$ Qyfqfaf ae Qyfudfqj`jof s Jyqj{eaj Fmfqjdf F{ bfaf $ 62

  ,

  P

  PP

  Ejbixcnfaj cmcbcf$

  aj aeraj fyycif

  I}

  Hco- 6$19-

  yeqyjj`ebyfmefmf

  Hco- 6$ 15-

  a# Aer{ur ae yef`c~fy emb`fxfajr cmqyfdeau`fyerae bicqj em rur hyfbquyfr re aenf em {jrcbcmruibuqmef {yjhumaf e` ewqyedj ae` b fxj-Bufmaj erqjr emb`fxcnfajr re cmcbcfm aeraefyycif, yebjyafy `f hjydf ae` j`byfmjm {fyfemqyfy e` b`fxj f`oj ji`cbufdemqe gfbcf fqyrfmfqdcbj 'hco- 6$18#- '{yeru{jmedjr vue f``eey erqj e` `ebqjy qceme `jr guerjr f `f xcrqf#-E` j`byfmjm re bjmqcmf gfbcf fifnj bjm e`ijyae {jrqeycjy ae f achcrcr buicqf ,{f`{fi`e em qjaj ru qyfsebqj gfrqf duebf-

  '9# @f ojqeyf {fyfj ebyfmefmf ewqeymf{yeremqf qyer rebqjyer 'f, i s b ae hcouyf 6$18#>f# E` rebqjy {f {fi e ae `f {f`eqf gudeyf re

  {f`{f acyebqfdemqe ifnj `f {ce -i# @f cmqey`mef fyqcbu fy- Erqf cmqey mef

  {jrqeyjewqeymf er `f dr fbberci`e ae` bjaj,{uacmajre f aemjdcmfy )xemqfmf ae` bjaj)-Er e` rcqcj ae {umbcm fyqcbu`fy, {fyf f`cxcfyumf aj jyjrf gedfyqyjrcr {jy hyfbquyf aebfie~f ae yfacj-b# @f bfie~f ae` yfacj- Re f{yebcf denjy em`f ewqemrcm hjy~faf, s re rcemqe aer c~fy ifnje` aeaj em `f {yjmjru{cmfbcm- /

  X`F AE FBBERJ BJAJe m e ` {`fmj qJ urb ui-y b ufmaj

  ry> j{ey>f {j y e wcrqcy y cocae~ ae

  ewqemrcm ae bjaj-

  @f hy9--Bwyf ifrf` 'mcxe` e# ` }f f`uwfbc8m fmqeycjy 'aeyebgf#,

  Hco- 6b11- [email protected] [email protected]/JM ER [email protected])QJ[E [JRQ-) AE BJAJ

  c}}}/}FJ=JMP h P C FMQE}JY

  - E` b`fxj re> cmqyjaube

  ae faemqyj f fhueu-

  JYAEM AE @F [[email protected][FBCMAE YEO`J M [email protected]/EFMF

  Hco- 6$12- QYFMRHqw`[email protected]/EFMF

  Fb`fyfymjr vue ``fdfdjr {`fmj rfocqf` '{`fmjfmqeyj{jrqeycjy {fyf jqyjr# f qjaj {`fmj xeyqcbf{ey{emacbu fy f` hyjmqf`- Bjm e` { fmj hyjmqf` s e`gjyc~jmqf bjmrqcqusem `jr qyer {`fmjr drgficquf`demqe uqc c~fajr em f mjdemb fquyffmfqdcbf-

  E` j`byfmjm hjydf e` ye`cexe dr bjmr{cbujae `f yeocm- F{fyqe ae` aj`jy em rur hyfbquyfr,erqf {yjdcmembcf mjr cgqeyerf {jyvue>f# Rjiye ru bfyf {jrqeycjy ewcrqem ajr ij`rfr reyjrfry-fr bjm _`f ae{yercm bemqyf` 'gjsue`j#

  b/gaFcut}- Rjiye e` gjsue j ewqeymj re {f`{f e`rebqjy dr fbberci`e ae `f bfxcafa fyqcbu`fy ae`bjaj '`f )xemqfmf) ae` bjaj#< rjiye e` gjsue jcmqeymj, `f ifre ae `f e{cqyb`ef rf`cemqe- F `jrbjrqfajr bjyyem `jr ajr yjaeqer durbu fyer-

  Ae fbueyaj f e` j, {f {fyedjr `f yeocmj`ebyfmefmf-f j `fyoj ae bcmbj `cmefr xeyqcbf`ers j qyfmreyrf`er 'hco- 6$1;#>`- '`Nycdeyf `mef }jr e`edemqjr ae `f rf`cembcf

  `jmocqu-acmf`--N>-emuf`'f{fyfqj ewqemrjy {ycdfycjae bjaj#- -

  9- @f ojqeyf {fyfj`ebyfmefmf ewqeymf, rcqcj drfbberci`e ae `f rcmjxcf` fyqcbu`fy ')xemqfmf ae`bjaj)#-

  2- @f ojqeyf {fyfj ebyfmefmf cmqeymf) ajmaeqyfmrbuyye e` meyxcj buicqf`-

  e bf f `faj$> umf byerqf gudeyf

  deqfhcrfycf, /umf) quieyjrcafa 'e{cbmac &S,e{cqyb`efqS e` yjaeqe durbu`fy vue aerbcemaeae$e``f -

  8- gcmef qyfmrxeyrf ae `fr qyer quieyjrcafaerrefr ae bjaj-

  ?/>@mef$qyfmrxeyrf ae `f cmqey cmef fyqcbu`fy-

  '`# @jr e`edemqjr ae `f cmef bemqyf` rjm e`qemam qycbc{cqf` s e` j byfmjm- E` qemam ae`qybe{r iyfvucf` re {jme dr ae dfmchcerqj f``exfmqfy em f`qj e` iyf~j bjm e` bjaj em ewqemrcm'`f fbbcm ae` qybe{r r`j re erquacf e`cdcmfmaj

  , f oyfxeafa#- / -Em e` bufyqj cmheycjy ae` iyf~j `fr hciyfr

  durbu fyer ae` qycbe{r xfm f cmreyqfyre em umf`emoeqf qemacmjrf qycfmou`fy ae uicbfbcm ajyrf`-Bufmaj re j{eyf um bjaj cmr j demjr ycocaj em

  /ewqemrcm, Bfd{ie``fbjmrenf rebbcjmfy e` {`fmj>-durbu`fy rjiye `jr, dcqer `fqeyf er ae erf

  `emoeqf '`co- 6$16# S yeifqcy`f gfbcf fifnj< recmbcmaem 'bfrqc~fdemqe aeie aebcyre re cmbcaem,{eyj mjr ruemf denjy cmbcmacy# `fr hciyfrdurbu`fyer {yjhumafr rfocqf` demqe gfrqf guerj saer{eofmaj fdijr `fajr mjr vueaf ew{uerqf qjaf`f {f`eqf gudeyf` {jy aeqyr- [yexcfdemqe, fcr >cye` meyxcj buicqf`- )

  demjy

  Fyqdf

  gudbm

  Meyxcj

  deacfmj

  Ruybj

  Rc cmqyjaubcdjr muerqyj aeaj em `f {fyqecmqeymf ae` {`ceoue ae` bjaj s `j aer`c~fymjr gfbcffifnj, emofmbgfyedjr {eyhebqfdemqe e` ijyae aeerf ew{fmrcm 'h`ebgf ae hcouyf 6$2?#- c/JH erqe$

  bj /jyyem `f fyqeycf gudeyf / s e` meyxcNdeacfmj E` fybj ae cmreybcm ae {yjmfajyyeajmaj 'em bjyjmjcaer s e{cqyb ef#, bjymj refaxceyqe em `f hcoUyf 6$23, re cmqey{jme emqye erjrajr e`edem/qjr mji`er, vueafmaj e` meyxcj aeifnjae ere /drbu`j-

  F`oj dr acrqf demqe re f{yebcf vue e`

  {yjmfajyyeajmaj yebuiye qfdicm em ru qyfsebqjji`cbuj f `f fyqeycf buicqf`, d cemqyfr vue `f fyqeycfyfacf` re dfmqceme dr ru{eyhcbcf` 'yebuiceyqf {jye` ijyae fmqeycjy ae` ru{cmfajy `fyoj#-

  Erqe ruybj er e` {umqj ajmae re f{ cbf e`erqeqjrbj{cj {fyf qjymfy `f {yercm fyqeycf`-

  Fb`fyfdjr vue `jr qydcmjr {yjwcdf` s acrqf`rjm dus uqc`c~fajr em `f neyof vucyyocbf ae `fer{ebcf`cafa, em `uofy ae ru{eycjy e cmheycjy- Em`jr dcediyjr, {yjwcdf` er `j vue re f{yjwcdf f`f yfc~ ae `jr dcrdjr< s acrqf` `j vue re f{yjwcdff `jr ewqyedjr '`jr aeajr#- Em e` qyjmbj `j aeacrqf` s {yjwcdf , rc- icem {ueae yeheycyre f`bjyf~m, {ueae afy `uofy f/bjmhurcm< er {yeheyci`egfi`fy ae ru{eycjy e cmheycjy, j ae byfmef` s bfuaf`-

  'a# @j `}dcqe )qeyf er ae `f )X) erqm afajr {jyZ

  tj&Qe`6exq/y)dq#}bu`>`ye```fqeyf`e&)ae`bjaj|yjaeqer `fqeyf`er# -} Y>bjyaedjr `fr cmreybcjmer `fqey>``er- Em e` rebqjy

  ru{yfb{-cbjmac `eB` '}yerqf gudeyf` ewqeymf# re cmreyqfm e`ru{cmf}jy - `fyoj s e ` {ycdey yfacf`ewqbC66[- Em e ` e{cbmac `j>

  -- rb-o`-U` -yfacf` ewqeymj ewqemrjy beduj a e ` jr a e a jr -

  ru{cmfajy bjyqj ewqemrjy {yj{cj ae` decvue> buicqfi

  {jrqeycjy> (memej Em `f e{cqyb`ef re cmreyqfm/ qfdicm

  recr drbu jr> `jr e fqyj -ae` { fmj }u{ey&cbcf` fmqeiyfvucf`fmqeycjy '{yjmfajy yeajmaj -- {f`dfy dfsjy, {f`dfy demjy,

  bu-icqf` fmqeycjy# s `jr h`ewjyer bjdumer ru{eyhcbcf# s

  -- ,n

  - $ ,

  ->-/

  -,N- - - -

  ->>>-},},>/>>/ --, /-> ------- > - - - - < / -

  - - - - - - )

 • 7/23/2019 Anatomia Aplicada Ramos Vertiz

  8/38

  - - - - - -)/>--/

  >y>}>- /P>$/ } ,>->,}-},}-6,/,/,/

  M- BUI- ACRQEMACAJ-[jy xf`oj b}aj 'aehjyym-f$bcj {jy-$ [email protected] fmaeufbmac`j bwqeymj#

  Hco- 6$55- Fbdjf$ Hco- 6$58-qeyf` rcd{`e

  ' ,} }}/}u}}E[CQYJf-E-F J E[C- V-qbjyjym`fBJMA`@J- - BFD[[email protected]@ Dba`f Em ifsj$ jU>byfmjj j

  'oucjma { fmj [jrq- ieu- /qbAJuwj|f{yjhumaj#- - qy/bb[@-

  E[`[email protected]`QCR'bjaj ae qqmcN#

  C'

  OJQEYF [[email protected] EWQ-'&ebqjy dcr fbberci`e ae `-f fdbuiam#

  BJ} [YERCM M- [email protected]

  {jy hy`e&- q{`qyb`u-'aubemrj j e-Uj#

  Hco- 6$59- - [email protected] FBCJ ME R M JYDF @E R- A E @ FR Q YE R - Hco -- 6-$52- -}C [YJ DC ME MBCF R J RE FR AE BJA J C , YE[FY}C --, - fREJR $

  - BQI C --- BQI- - --

  }}}}}cn } }- - -> abf=aj-

  DCRDJ [@FMJ 'em ewqemrcm# EM EWQEMRCM H-j hmbmmHYJMQ [email protected] }URDJ [@FMJ GJYC^[email protected] {yfbJAaN`bj-

  C

  C

  --,-/-/,-,-,}/) y $ / $ } > /}->-

  CCCC

  '8# @cmef qyfmrxe}rf` ae `fr qyer quieyjrcafaerrefr ae bjaj, em busf {f`{fbcm er bjmxemcemqeeneybcqfyre- -

  '?# @mef qyfmrxeyrf` ae f cmqey meffyqcbu`fy, dr Nf`{fi e em e` rebqjy ewqeymj-

  FIJYAFNER VUdUYOQBJR F BJAJ

  ru{yfbjma ef e` mcj re dfmqceme `f ye fbcmemqye erqj} ye`cexer- Re qyfqf ae um acfomrqcbjacheyembcf` b`mcbj cd{jyqfmqe, em er{ebcf {fyf e`{C`dey djdemqj em vue e& eaedf fm mj erq{yeremqe- - -

  F mcxe` aec e{cbmac j s f`oj {jy ae`fmqe ae`dcrdj, er hyebuemqe `jbf c~fy um bufayj aj`jyjrjdus dj`erqj s dus hc>ebuemqe> `f e{cbjmac cqr

  'bjaj ae qemcr, hco- 6$51#- Er aeqeydcmfaf, {jy `jdemjr em dubgjr bfrjr, {jy um ae}ofyyj {fybcf`ae `f cmreybcm ae` drbu`j ewqemrjy bjdm a`jr aeajr j ae` reoumaj yfacf - ewqeymj- Aemqyjae `jr acxeyrjr qyfqfdcemqjr {jrci`er, e` cmcbcf`rue`e rey `f cmhc`qyfbcm `jbf` ae bjyqcbjcaer-

  Fumvue dr yfyj, ae` `faj cmqeymj {ueaem{yeremqfyre e{cqyjb`ecqcr, em er{ebcf em vucemer

  nueofm f` oj`h-

  [email protected] AE BJAJ

  E` bjaj er umf qyjb`bjfyqyjrcr '{eydcqe h`ewcm sewqemrcm# bjm um bjd{jmemqe qyjbjcae 'bjmqyciuse f `f{yjmjru{cmfbcm#-

  @f mujewqemrcm 'hco- 6$5?# xf ae `jr 67;; ae ewqemrcmbjd{`eqf f `f h`ewcm ae 2;- F`oumjr qcem}m mjydf`demqe

  [}y aafmqe, r> {yfbqcbf {byf ew{`jyfy e` erqfaj- ae `ffyqeycf gUB6eyf` em bfrj ae hyfbquyf ru{yNbjma ef bjmrh`ayjde crvudcbb fouaj vue mj b>>aef 62qyfbbcm f`bemcq-

  Em bfaf bjrqfaj {ueaem {y9-bqcb~-yre cmbcrcjmer`jmocquacmf er vue rcouem `f byerqf `fqeyf` gudeyf , `f{yjdcmembcf bjyyer{bmacy>mqe 'e{cqyb`ef j b{cbmac`j# srcoue>>>mqegfaf fi fnj, `j >>>`eberdj-)[fyf denjyfq>jyafne fyqcbu fy, {u}aem {yfbqcbfyre f`oumf/ Xq>^

  - jrqejqjdfr ae quiybu`jr-hcouyf 6-55- Erqfr cmbcrcjmer`fqeyf er rjm gficquf er em e` qyfqfdcemqj ae hyfbquyfrru{yfbjmac`bfr 'cmbcrcm cmqeymf s ewqeymfn qfdicm re{yfbqcbfm {fyf hyfbyuyf ae e{cqyb`c}f J ae bmac`j ewqeymj-- Sf gedjr aeqf``faj `f cmbcrcm acfojmf` {fyf bfie~fae yfacj s `f ae Ijsa 'hco-`$ 1?#-

  Bjdj oyfm ew{jrcbcm {jrqeycjy `f cmbcrcm {ueae rey`jmocquacmf` {jrqeyjewqeymf 'Bfd{ie `#, deac j em

  /- ifsjmeqf 'hco- 6$58 f$i$b#- Em e` {`fmj durbu fy ae` qybe{rer hyebuemqe `f cmbcrcm deacf ifrqf gdeyj vu/eacrqf`demqe

  /rcoue bjdj {fyfj`ebyfjefmf ewqeymf j cmqeymf 'f#- Ae erqedjaj re ew{jmem `fr `uwfbcjmer {jrqeycjyer cmxb`eyfafr s`fr hyfbquyfr em S ab b{chcrcr gudeyf`- F`oumjr {yehceyemiurbfy denjy bfd{j fyqcbu`fy deacfmqe qemjqjdf ae` qybe{rf mcxe` ae ru cmreybcm em j`byfmjm< j deacfmqe jrqejqjdff`qf ae j bqfmjm 'hco- 6$58 a#- -

  -- > `fr j{eyfbcjmerdr hyebuemqer em f er{ebcf`cafa er cf ewqcy{fbcm ae `f

  bfie~f ae` yfacj- Re cmbc&`ab> jiNcbufdbm>e aera} e&e{cbmac j gfrhf 7 bd acrqf` }jgye achcrc & b/-`icq`` 'hco-6$1?#- [eyj Nj {ycmbc{f` f y}bjyafy er vue gfs vue qe}e 6N-{yebfubcm, f` {yfbqcbfy erqf xf ae fbberj, ae AJ cN>/>> drgfbcf fhuey} {jyvue `f yfdf {jrqeycjy djqjyf -cec/,yfacf`{ueae rey rebbcjmfaf- --

  '2# Rjiye6>N- ojqem {fyfj ebyfmef` f

  cmqeymf s rcoucmaj f em qjaf ru ewqemrcm, sfbee` meyxcj buicqf` em ru bfmf` /rej e{cqyb ej$j`ebyfmefmj-

  61$ Qyfqfaj ae Qyfudfqj`jof s Jyqj{eaf

  Erqe meyxcj mjr cmqeyerf {jy xfycfr yf~jmer>2# [jy ru beybfmf f` {`fmj rej, er {e6oyj&u2y >N #/ dfmqemey`j

  }{fyqe x f `f xcrqf bjm umf bcmq2-be gc eyf djc>G-&0`'&co- 6$17#- $

  i# @f= hyfb&Uy}r ae e{cyyae- 'Eo- 6$13# {ueaem bjmrj$`cafy bjm um bf``j ewuieyfmqe j {ueaem vueafy f`oj g>`bc>`fyue>f s fifnj, c--Ncqfmj a mem/>B/- 6;vue b`mcbfdemqe &eqyc-`aub}{jaf ``fdfa f )y-buymajbcqcrq` a` buicqf`, cj /-)`uej i co f f r u q yf r{ jrc bc m ' hc o- 6 -5 6# - -

  b# Em 62rhyfbquyfr ae` bmac`j }Cqeymj df& bjm&`j cNf$afr, bjm afj/ f - /cf {-uqe ewqeymf ae` bfyq foj ae eyq>-bcdcemqj, e` bjaj mJ)byebe em hjydf couf` ,ae fdijr`fajr s re {y}aube/um xf`oj fmjydf` dus ru{eycjy f`xf`oucrdj hcrcj ocbj ae `f- 'hco- 6,5;#- Erqf fmou`2$bcm acrqcemae e` meyxcj buicqf` rjiye ru bjyyeaeyf x{ueae aeqeydcmfy umf {}y0Gcrcrbuicqf`,qfya-f 'f xbe}r9; fjr aer{ur ae `f hyfbquyf# `j v}e qfdicm ji`coff ru qyfr{jr)cbcm>)

  a# Em `fr rebbc}mbr ae` medj buicqf` em `{ueaerey `,`ebbrf`cj< {fyf ehbbyufy `f ruquyf meyxcjrf-, f`fyofy-e`meyxcj gfbcf fifnj {-yf vue mj vuq>ae 6 - ) meuyjyyfhcf f -qemrcm- E``j Rq> bjmr>ou} acrq>>mace>qaj a meyx>b 're `j/cdjxc c~f) re{fymaj`j ae` bau`fy xebcmj>j e` fmqq>iyf-,/~j# s fbjyqf-)`ajru qyfsebqBcdeacfmqb `f qyfr{jrc>>>>cmbm}bjaj-

  Erqf qyfr{jrcbcm re feqceme {yfbqcbfmaj umf cmbcrcmbuqmef rjiye e` qyfsebqj- ae` meyxcj 'q6o- `$56F# Srebbcjmfmaj ,`f$cmreybcm e{cqyjb efy ae` drbu j buicqf`fmqeycjy- -

  '1 S 5#- @jr ijyaer `fqeyf er ae bjaj rjmfbberci`er f `f {f`{fbcm f mcxe` ae` e{cbmac j sae e{cqyb`ef s ae `fr byercfr- vue `fr bjmqcmfm

  gfbcf fyycif 'reoucy fr bjm e` aeaj#< dr fifnj{f {fdjr `f dfrf f`fyofaf ae `jr drbu jre{cbjma`ejr s e{c qy jb efy er - -

  Aeqemodjmjr um {jbj dr em `fr qyer{yjdcmembcfr refr ae` bjaj, afaj ru xf`jy em`fr qbmcbfr redcj ocbfr- Erqjr qyer e`edemqjr'hco- 6$59# re- acr{jmem em e` dcrdj {`fmjgjyc~jmqf bufmaj e` bjaj erq em ewqemrcm< s eme` dcrdj {`fmj hyjmqf` bufmaj erq em h ewcm ae3;- Er cmqeyerfmqe yebjyafy erqjr ye{fyjr {jyvueem `f `uwfbcm {jrqeycjy ae bjaj 'hco> 6$52# re{ceyae erqf-acr{jrcbcm, dcemqyfr vue em `f hyfbquyf

 • 7/23/2019 Anatomia Aplicada Ramos Vertiz

  9/38

  68Z Qyjqfaf ae Qyfudfqj jof s Jyqj{eacf Fmfqjdf F{ cbfaf $ 6?

  n N > - Hco- 6$89-R EB yJY H -- Q- -'dqyeeqUudc}qj`ymacmjrj#-

  Er a rcqcj aaufs)

  by e{ cum qe-

  E$4yf -jaa

  {u {y'sc q$eZaf hr fmbe#-

  fyycif vue af `uofy `ueoj f fiaubqjy `fyoj ae` {u ofy,ewqemrjy bjyqj ae` {u`ofy, ewqe6`5;y`fyoj ae` {u`ofy- ewqemrjy{yj{cj ae` macbe#,- Em duebf s/ dfmj aeqf``fyedjr rurcmreybcjmer acrqf`er-

  @jr drbu`jr {jrqeycjyer s ewqeymjr erqm cmeyxfajr {jye` yfacf`- Ae `jr fmqeycjyer, `jr ajr hfrbbu`jr cmqeymjr ae`- h`ewjy bjdm {yjhumaj s e` buicqf fmqeycjy ae{emaem ae`

  meyxcj buicqf`< `jr aedr, ae` [email protected] xf ae fijyafne {fyf bicqj erq xcmbu faf f `f

  {f`{fbcm ae` ijyae {jrqeycjy, icem f{yebcfi`e< re cmbcmae{jy hueyf j aemqyj ae ere ijyae-

  Fdj`aj Gemys bj`jbf ru cmbcrcm `jmocquacmf f `j `fyojae` ijyae cmqeymj ae` ru{cmfajy `fyoj '`co- \$8;#- Em e` {`fmjruif{jmbuyqcbj cmxerqcof e` {fvueqe bjmrqcqucaj {jy `ffyqeycf s xemfr yfacf`er s `j yeb`cm} gfbcf faemqyj- @co,fauyfae f`oumfr fyqeycfr qyfmrxeyrf`er> Numqj bjm e` {fvueqe yeb`cmf

  - gfbcf faemqyj e` {f`dfy dfsjy- Cmqyjaubcemaj e` aeaj qm e`{`fmj {yjhumaj 'ajyrf`# ae` ru{cmfajy fyoj, re cmxerqcof e`yfdj remrcqcxj ae` meyxcj yfacf} vue bjyye rjiye ere {`fuj>erci`e-[ueae rey meberfycj aermreyqfyae` yfacj f` {yjmfajy yeajmaj- 6

  F qyfxr ae erqfr xcfr re j{ey6&6`frhyfbquyfr ae bicqjs yfacj, bj`jbfmaj {`fbfr bjm qjymc `jr j b`fxjrcmqyfdeau fyer- @jr {yjbeacdcemqjr /cmbyuemqjr rjmewbe{bcjmf`er em `fr hyfbquyfr aer{`f~fafr ae` fau`qj-

  Hco- 6$86-

  *

  Hco- 6$ 8;-

  X$FMQEIYF^J

  Re acrqcmouem ajr yeocjm}r fmqeiyfvucf er> `f fmqeycjy s`f {jrqeycjy- Ru mcbf {fqj- fof hyebuemqe rjm `f&hyfbqyfr- -

  E` ye{fyj jycemqfajy em erqe reodemqj qfm durbu`faj

  er e` ijyae {jrqeycjy ae` bicqj, bjmqcmufbcm ae` ye cexej`ebyfmefmj, vue er {f`{fi`e em qjaf ru [email protected] ymurbu`jr yeocjmf`er rjm `jr dembcjmfajr f` hqmf`

  ae )Yeocm fmqeycjy ae` bjaj) 'ru{yfe{cbjmac`ejr,e{cbjma`ejr s e{cqyjb>`efyer# s f`oumjr vue mfbem em e`reodemqj fmqeiyfvucf`- Rjm rqjr e` h`ewjy `fyoj ae` {u`ofys e` {yjmfajy bufayfaj, em `f bfyf fmqeycjy< em `f bfyf{jrqeycjy, `jr drbu`jr ae `f qfifvueyf fmfqdcbf 'fiaubqjy`fyoj>/ewqemrjy bjyqj s ewqemrjy 'fyoj ae` {u`ofy, hco- 6$86#

  Se` ewqemrjy${yj{cj -ae` ,`acbe-Yebjyaedjr bjm Qerquq vue `jr drbu`jr fmqeycjyer re

  acrqyciusem em bufqyj {`f{-jr> {ycdeyj '{yjmfafy ,yeajmaj $j{yjmfqjy qeyer, vue re cmreyqf em bfyf ewq>ymf ae yfacj fumjr 6; bd ifnj cmqey`mef /ae bjaj, {f`dfy dfsjy, {f`dfydemjy x buicqf` fmqeycjy#< reoumaj 'bjmrqcqucaj {jy e` h`ewjy

  , ru{eyhc)bcf` bjdm ae `jr aeajr#< qeybeyj 'h`ewjy bjdm{yjhumaj {jy aemqyj s h`ewjy {yj{cj ae` {u`ofy {jy hueyf# s{yjhumaj '{yemfajy bufayfaj#- @}r ae` oyu{j ewqeymj rjm>ru{cmfajy `fyoj, {ycdeyj s reoumaj yfacf`er ewqeymjr,ru{cmf afy bjyqj- @jr/ {jrqeycjyer rjm jbgj> bf{f ru{eyhcbcf`'ewqemrjy bjdm ae `jr aeajr, ewqemrjy {yj{cj ae` decvue,buicqf` {jrqeycjy, fmbmej# s bf{f {}jhumaf 'dfr} bjdm

  'NJ

  6e

  [YJ`/JRU[CMFB`JMHco-6$53-

  Bicqj

  cnj }P$->$// // /> $' #$ )/ /6 & ) ,/ >/

  }#- X )}Y&$ 3;;$$

  3KaIDj,,/_afa yfacj$ Bjaj numqj f` qyjmbj

  Zbuicqf` cmheycjy

  Re dcaem em oyfajr, ae J ) f 3; 66 rc icem `f {yjmfbcmd > 6 m/`ur/bu`jbuqmej- E` ibe{r er, faedr, e` {ycmbc{f`ru{cmfajy- Fbberjycfdemqe rjm h`ewjyer `jr drbu jre{cqyjb efyer s e` ru{cmfajy `fyoj 'busf cmreybcm gudeyf`{ueae ``eofy dus f`qj#- Em `fr {fy>>Ccrcr ae` meyxcjduru jbuqmej j em `fr {j`cjdce`hqcbfr er /hfbqci`e `fj{eyfbcm ae Rqecma`ey, vue f` qyfmr{ fmqfydr fyycif em e`gdeyj f `f e{cqyb`ef denjyf `f fbbcm h`ewjyf ae `jrdrbu`jr f`` cmreyqfajr-

  @f ewqemrcm ae` bjaj ae{emae ae` qycbe{r 'meyxcj yfacf`#fsuafaj {jy `f oyfxeafa- @f ru{cmfbcm erq f bfyoj ae`ibe{r s ae `jr ru{cmfajyer< `f {yjmfbcm, ae `jr {[email protected] hf`qf ae {yjmfbcm /re bjd{emrf bjm `f fiaubbcm ae`gjdiyj, em bfdicj `f ru{cmfbcm/mj re bjd{emrf bjm e`gjdiyj qemcemaj vue cmb`cmfy e` qyJmbj {fyf bjd{emrfy f-

  Hco-6$57-

  DEA`BCJM BJMOJMCJDEQYJ -

  -67;

  -'67;/ er J/ {fyf jqyjr#

  Hco- [email protected]

  - AE BJAJ

  UAf `exe> gc{em>wqbmrcm ae 63;, Gedjr faxeyqcaj em)Djxc cafa ae gjdiyj) vue gfs dubgjr vue {fyqem ae `fewqemrcm bjdj J- [fyf cmxerqcofy `f ewqemrcm fbqcxf aebjaj, aeie bj`jbfyre {yexcfdemqe e` iyf~j f{}mqfmajxeyqcbf`demqe gfbcf fyycif s ``exfy `ueoj e`bjaj ae `f h`ewcmf `f ewqemrcm 're e`cdcmf fr `f fbbcm ewqemrjyf ae `foyfxeafa#- F` deacy bjm ojmcdeqyj, `f dfsj}f {yehceyebj`jbfy `f icrfoyf rjiye e{cqyb`ef '`co- 6$57#-

  Ewcrqe UA P/f`oucrdj ae bjaj, `exe, hcrcj }bj -ae CA -65- Er CAfR mvqfi`e bjm e` bjaj em 62;/- @f {jrcbcmhumbcjmf`, em {ycmbc{cj, er ae 3;< s er f vue re faj{qf {fyf`f dfsjyf ae `jr emserfajr-

  @< /{yjmbcru{cmfbcm re ``exf f bfij em bjaj sduebf- Em bjaj `f bfie~f yfacf` ocyf em ru `cofdemqj

  fmu`fy '`co, 6/53F#-Em duebf< bjm hcmer {ybqcbjr, {jaed jr f b e{qfy vue `f

  ewqyedcafa yfacf` ocyf 67;/ rjiye e` ewqyedj buicqf` 'E#-[fyf `fdeacbcm er meberfycj fmu`fy `f yjqfbcm ae` gjdiyj,bj`jbfmaj e` bjaj em 3;/ numqj f` qyjmbj 'B#->>

  >- -/

  ) >

 • 7/23/2019 Anatomia Aplicada Ramos Vertiz

  10/38

  - - - - - ,-,---/,/-)/},>>}c/c-/-r>-,-c/}/}}}> /&)-9a}}-q>$>$,-$>---/-})/>>>}t-0 / -/ >$ ->/ > )c>/-/c{ru`f}`fwf, er `f dfr um{jyqfmqe {fyf/ `f j{jrcbcm,fiaubbcm x jqyjr djxcdcemqjr ae `f ifre ae>&{u`ofy- [jye``j, f yc~fyqyjrcr aeqeydcmf oyfmaer dj`erqcfr em/`fr qfyefrae `fxfaj, {`fmbgfaj, eqb-, {jy `j vue er dus hyebuemqe `fbjmru qf- Bufmaj mj re denjyf aer{ur ae` qyfqfdcemqjdeacbfdemqjrj-hcrcjqey{cbj {yj`jmofaj er fbjmrenfi`e, > -muerqyf j{cmcm, `f yerebbcm ae` qyf{ebcj, dr cmacbfaf ferqf eafa vue -`f fymjaercr, vue ru{jm} cmdjxc`>fbcm{yj`jmofaf- Re bjmrcaeyf vue er denjy bjd{`edemqfy acbgfewqcy{fbc} }jm uy-f {`rqcbf- qe-macmjrf-,ae eryfic`c~0`>cm-

  '9# E` ijyae `cdcq-fmqe ajyrf` erq->cbjmrqcqucaj {``y ecqemam ae` ewqemrjy `fyoj ae` {u`ofy- [yebcrfdede f mcxe`ae `f ewqy>>>dcafa cmheycjy ae yfacj, em bfrjr ae yyfbU`yfrfmqcoufr ae erf e{hcrcr, qc yjbb ae` qema8m rjiyecyyeou fycafaer yercauf`er {ueae aeqeydcmfy R>Nd{quyf

  HYFBqUYFERBFHJCAER

  Hco-6$87-

  H}mqe> aer{`f-~fdcemqj gfaf fhueyf'bjmqjymj mjydf` {umqefaj#-[eyhc , aer{`fudcemqj gjbc qycr'`exfmu -{ce` em ajyrj ae qemeajy#-

  Sf f `f f`quyf ae` erbfhjcaer gf emqyfaj em `f qfifvueyfaerae bfyf fmqeycjy`ffyqey f yfacf`- busj fqcaj {ueae{f`{fyree>me` qyfsebqj ji`cbuj vue aerbmbe em qfifvueyf {fyf acycocyre`ueoj f`{ycdey er{fb cj dqeyrej ajyrf`- [yebcrfdemqe, umf ae`frcmbcrcjmer {fyf e`fijyafne>ae`erbfhjcaer re ifrf em eheequ-fy-um bjyqe f `j `fyoj ae `f qfifvueyf fmfqdcbf cmbuyxmaj`jgfbcf e` ajyrj em `f {fyqe cmheycjy, {fyf excqfy `f fyqeycf s e`yfdj remrcqcxj ae` meyxcj yfacf` 'hco- 6$83#-

  Bjdj xeyedjr dr fae`fmqe, `f `cofauyf ae umf 's f}m

  ae 9# fyqeycfr em fmqeiyf~j |#{ceymf AJ qyfe um {yji`edf aecrvuedcf ae` dcediyj- Em b0 fwc`fy,gudeyf , hedjyf bjdm, hedjyf` ru{eyhcbcf`, {j{```ef er `f ifre ae`{ycdey deqfbfy{cfmj, frcemqj ae hyfbquyfrifrqfmqe hyebuemqer vue {ueaem rey ae ajr qc{j}>`f e=--6yffyqcbu`fys f cmqyffyqcbu`fy 'hco- 6$?;#- Erqf`qcdf {ueae fbjd{ffyre ae `uwfbcm ewqeymfae cc& ifre ae` {ycdey deqfbfy{cfmj, vueafmajr`j em bjmqfbqj/ bjm e` qyf{ebcj um hyfodemqjfmqeyjcmqeymj 'hyfbquyf$`uwfbcm ae Iemmeq#' hc ou yf 6 $? ;#- $

  Hco-6$8?,

  HYFBQUYF EWQYEDAFA CMHEY`JY

  }}m}CJ [ by cc }>

  }N C P} qy-hcwcA ref, sf/ref qyfmrxeyrf` u ji`cbuf>f# [fyf `f qy0U`rh6wcmy2->CrxeyrfNae yfacj s bicqj em `fr

  hyfbquyfr ae yfacj 'fgjyf {ebj urfaf, afaj vue re j{eyfmbfrc rced{ye# re {frf e` f`fdiye {ycdeyj {jy yfacj '`ffyqeycf yfacf` erq em bfyf fmqeycjy# em `f acyebbcm a>>>`bicqj, /re bfe em ec er{fbcj cm&>yrej s `ue}b re fqyfxcerfbicqj '`co-N$ 82#-

  i# @f qyfmrh-wcju [email protected]`cbufae` yfacj, vu>> re yef`c~f {f`{fmaj`f fyqeycf yfacf` s gfbcemaj `f {b}eqyfbcy>-f`oj gfbcf fhueyf

  -ae` x}j 'hco- - '1# re enebuq,{fyf f`oU>cJRbfrjr ae hyfb-quyfr cmqyffmcbu buer ae>ewqyedcafa ru{e`jy 6 d>qfbfy-{cfmj 'Ieybfae `f{umqf ae `f f{hcrcr er`jcbr, fmqe>`}6er e` rcqcj ae e`ebbcm/ {c f cmqyjaubcy `jr bicxjrj f`fdiybr ab /emb`fxcnfaj cmqyfdeau`fy a e y9acj'hco- C$ 85#- E` b`fxj vueaf bjm ru {umqf em {mrcbcmruibuqmef- [jy e` dcrdj {umqj re cmqyjaube e``c`fdiyb>>aeL`y ae qyfmrwcm ji`cbuf vue re f{`cbf em f`oumjr bfrjr aehyfbquyf cmer),i`e ae ewqyjdcafa cmhj>cjy ae yfacj '`co- 6$88I#-

  ------

  Em `f hcouyf 6$88 gfbedjr gcmbf{c em `jr qyer{umqjr {f`{fi`er ae hyfbquyfr dr hyebuemqerem duebf- @fr/ yer{ebqcxfr h`ebgfr ref`fm `f`jbf`c~fbcm ae `fr hyfbquyfr ae yfacj acrqf ,erbfhjcaer s ifre ae` {ycdey deqfbfy{cfmj-

  [f`{fmaj f mcxe` ae `f ewqyedcafa cmheycjy/ae` yfacj, erqfdjr em e` rcqcj dr bjdm aehy/fbdc ae duebf ')qc{j) [juqefu Bf` er#-Erqf `ercm bjmrqcquse bjm fr hyfbquyfr aeb`fxbu`f s ae {ceymf `f `ercm dr hyebuemqe `f reuajfyqyjrcrs `f mebyjrcr-

  BFYF EWQEYMF '`exedemqe {jrqeyuewqeymf#'Qfifvueyf fmfqdcbf#

  Rur `cdcqer r} {f`{d icem f` fiaub&y e` {u`ofy>gfbcf ajyrj, ec /qemam ae` }wqemrjy `fyoj ae`{u ofy< gfbcf {f df, `jr ae` ew q>mrjy bjyqj sfiaubqjy `fyoj ae` {u ofy 'fymijr em `f dcrdfxfcmf#< gfbcf fyycif s)f>ifnj, `f bjmxeyoembcf aeerqjr qemajmer `cd`qfmqer-

  [f`{edjr erqf yeocm f `j `fyoj ae qyer `mefr>'6# f ojqeyf< '9# e` ijyae `cdcqfm qe ajyrf rfifnj, f umjr 5 bd {jy embcdf ae` xyqcbe

  F `j}ehebqjr ae ru denjy erquacj, acrqcmoucyedjr, em `f duebf, rcoucemaj f Qc Cfuw 'bcqfaj {jy, Qerquq Nfbji# qyer bfyfr> `f fmqeycjy, `f {jrqeycjy s

  `f ewqecm- ,Mjr yeheycyedjr, faedr, f` ijyaecmqeymj ae duebf-

  Qerquq bjmrcaeyf r`j ajr yeocjmer> `f fmqeycjys `f {jrqeycjy '`f ewqeymf hjydf {fyqe ae `f ajyrf`#-

 • 7/23/2019 Anatomia Aplicada Ramos Vertiz

  11/38

  9; $ Qyfqfaj ae Tt/fudfqj jof s Jyqf{eacf Fmfqjdf F{`cbfaf $ 96

  Bjmqemcaj ae CJcc

  er{fbcjr cmqbmmeac}

  /g } >j ~)J $o - 6 '

  j

  ( -j ) ) J >j

  5 /} -} E e

  y>> * } j } c cCw J[crch-

  Oq-Abgj A 6Quiybu`jAe``e{cfme

  Hco-6$?7- XFRJRS MEYXCJR

  h`ewjyer ru{eyhcbcf`er< s fm `jrae `jr h`ewjyer ae duebf

  '{f`dfy dfsjy s demjy, buicqf` fmqeycjy#-

  - [jy `j qfmqj, erqjr bcmbj qemajmer ae` {`fmj {yjhumaj

  rjm 6;5 dr cd{jyqfmqer ae `f yeocm< s `jr vue cmqeyerf

  d r ru q u y fy { f yf y e rqf i e b e y ` f h u m bc m a e ` j r a e a jr,

  {uacemaj vueafy`jr aedr rcm ye{fyfy- Xey xfrjr s meyxcjr

  em hco-C$?7-Yeru`qf ae `f acrqyciubcm ae `jr e`edemqjr dembcjmfajr

  vue `j dr gficquf` em fr hyebuemqer geycafr ae duebf

  {jy fydf i`fmbf, er embjmyyfymj-& bjm umf `ercm ae `jr

  m e yx cjr d e a cf m j s b u i cq f , v u e y ev u cey e ru q uy f

  { y e he y ci ` ed e m qe { y cdf y cf j y e qf y a fa f , a e Z fb u ey a j f `

  fdicemqe, f `f ewcrqembcf ae dcbyjbcyuof s f` qc{j ae geycaf-

  @fr rebbcjmer fyqeycf`er f erqe mcxe` rjm ru{`cafr {jy e` yerqj

  ae `fr bj`fqeyf`er- /Ae `jr qemajmer, rc e` emheydj h`ewcjmffbqcxfdemqe `f U`qcdf hf`fmoe rjiye `f {em`qcdf em `jr bcmbj

  aeajr, em {ycmbc{cj mj er meberfycj ruquyf f`oumf- Em um

  bf{qu`j {jrqeycjy, f` qyfqfy a qedf geycafr bjyqfmqer ae

  duebf, mjr jbu{fyedjr em aeqf` e ae erqjr fr{ebqjr-

  @fr ajr `qcdfr ` cmefr, qyfmrxeyrf er, 7 s 3, Iumme``

  yebjmjbe ajr {`ceouer icem dfybfajr s foyeof vue ref f

  ` j r ` d cq e r ru { ey cjy e cm h e ycj y a e ` g u e rj re d c u mf y - Er

  b j mx e m ce m qe e n ey b cq f yre e m ` f { f { fb cm a e ` jr b u fq y je`edemqjr rf`cemqer cmacbfajr em `f hcouyf 6$?3, ae `jr buf`er

  e` {crchjyde s e` erbfhjcaer rjm {f`{fi`er f mcxe` ae` {`ceouebuqmej cmheycjy-

  ' 9 # B j mq e m ca j a e ` j -& b jd { f yq cd ce m q jr b f y{ cf mj - &

  fmqeycjyer- [fyf bjd{`eqfy erqfr mjbcjmer fmfqdcbfr,

  acyedjr vue f mcxe` ae` bfy{j e` `cofdemqj fmu`fy fmqeycjy

  @jr e`edemqjr ru{}}

  hcbwe- dr {f`{w`er-

  Hco-6$?5- Hco-6$??-P

  c`} j

  ` # NP-j - 5 j f j--j -< j$} e-- u />>y> j

  - -

  Fyqeycf yfacf

  A

  j $-CMQ- J J J J }/, 6 > c

  7y}>> ` -f{em qcdf< s, erqfmaj cmaedmer, ru{`em `f humbcm ae `jr

  C

  $&

  Yq^FYQYJRCR [email protected] [email protected],PY 'lv-#AeGb-g} yerebaim ae` qm{eaj-

  Hco-6$?6-

  EMHEYDEAFA AE AE VUEYXFCM

  mjy 'meyxcj deacfmj a`>qyfr# s ae` buicq>`6 fmqeycjy 'vue

  ``eof f {crchjyde#-i# Er{fbcjr cmqeydeacjr 'bufqyj#>-Emqye {f`dfy dfsjy s qfifvueyf- ojqeyf ae` {u`rj s qu$

  iybu`j erbfhjcaer

  $Emqye {f`dfy dfsjy s demjy> ojqeyf ae` h`ewjy `fyoj ae`

  {u`ofy 'em `f {yjhumacafa#-$Emqye {f`dfy demjy s buicqf` fmqeycjy> {fvueqe

  xrbu`jmbyxcjrj buicqf` s h`ewjyer ru{eyhcbcf`er 'rqjr dr

  {yjhumajr- 77 ae hco- 6$?8#- --Emqye buicqf` fmqeycjy s ijyae cmqeymj> emqyfaf f` er{fbcj

  a e [ f y jm f ' a y em f ne a e ` f r q e m j rcA j xcq cr ru { uy f a fr

  acocqjbfy{cfmfr#-e# @cmefr qyfmrxeyrf`er ae `jr {`ceouer {f`dfyer> `f ru{e-

  ycjy, cmqey`mef yfacj bfy{cfmf s yfacjbuicqf` cmheycjy< `f cm$

  heycjy, quiybu`j erbfhjcaej f {[email protected] cd{/jyqfmbcf {ybqcbf ae` bjmjbcdcemqj ae erqjr

  e`edemqjr fmfqdcbjr yercae dr vue qjaj em ru f{`cbfbcm

  f `fr geycafr bjyqfmqer ae duebf-

  [ y j be a f dj r f f { f { f bc m rj iy e e rq fr 3 G m ef r-

  B j d em b e dj r b j m ` f r a e ` f h co u yf 6 - ?5 - R j i ye ` f u mj ,{jmcemaj muerqyf dfmj aeyebgf em ru{cmfbcm `6f {f`df

  mjr dcyf f `f bfyf#, {f`{edjr bjm Aberqyf dfmj c~vuceyaf

  ey{f`ymfy dfsjy, vue re {jme qemrj ` `exfmaj `f duebf f

  `f h`ewcm {f`cmfy s fiaubbcm yfacf`- Bjm `f duebf /em exe

  h`ew-cm {f`dfy, f{yjwcdedjr e` {u`{enj ae` {u`ofy f` ae`

  decvue< f `f rcd{`e cmr{eb}cm rjiyerf e e` ye cexe ae`

  > >- $$ $ E [email protected] -y -

  `- - }Z}I}>}-}-

  yh&>Q }0ma-}Rqc}x}-

  - /- $ $ }}E-b-y-Emoyju-d``}mqj a e `f xfcm f q em ac mj rf }

  {f`dfy ae qfifvueyf 'qemjrcmjx`qi } [email protected][-

  )q-mjrjmq-#- } Xj

  }Gf#/ ehebqj ae b-jmrqycbbcm qemacmjrf gfbcf faemqyjt/ rf`cembcf }fbc} fhumf-

  Mj gft/ ye5;yqe mc i`jvuej- Rcomj ae Hc`ledqecm> e` bjd{ycdcy bfie~f 6 deqf$

  bfy{c `mj gfbcf cmqeymj ewfbeyif mjqfi`edemqe e` aj`jy -

  Hco- 6$?2-Hco-6$?9-

  [[email protected] AE @JR QF-)C `JYEYJR

  Mj {ueae ewqemaey 6- 9a(- h>f-i-m qb

  ae {u``'U-

  Yu{quyf- ae` qem$

  am ewqemrjy

  `uj ae` {u`ofy- 'abrgEC dr xemqyf` ae erjr

  er e` fiaubqjy- Bjm bceyqf hyebuembcf AJR bjmru`qfm {jy um

  emoyjrfdcemqj aj`jyjrj f mcxe` ae `f xfcmf bjdm ae erqjr

  q em aj me r ` cv c qf mq er - { f df ye r ' em he yd ea fa a e Ae

  Vubyxfcm#< vue ervuedfqc~fdjr em `f hcouyf 6$?2 s ae f

  vue mjr jbu{)fyedjr }r fae`fmqe {jy ru oyfm cd{jyqfmbcf{ybqcbf

  f{fyemqedemqe er{jmqmef '{fy crcr ae N J& c qfdij yeQjr#-

  Gfs vue qy,fmrheycy f` bfij ac}qf` e` ewqemrjy {yj{cj ae` macbe,sf vue `f ruquyf acyebqf yeru`qf achcbc` {jy e` aergc`fbgfdcemqjqemacmjrj-

  Mj {ueae aenfyre `f `ercm rcm ye{fyfy, sf vue er dj erqf`f cd{jqembcf$ {fyf `f ewqemrcm ae `f reoumaf hf`fmoe ae`

  {u`ofy rjiye `f {ycdeyf 'hco 6$?9#-

  Aerbycicyedjr em e` f ajr fr{ebqjr> '`h e` ervuedf ae

  `fr 3 cmefr {f`{fi`er< '9# e`{`fmj {yeervue`qcbj 'bjjqemcajae `jr bfmf er bfy{cfmjr#-

  '6# E` ervuedf ae fr 3 `cmefr {f`{fi`er bjmrcaeyfqyer ` mefr `jmocquacmf er s bufqyj er{fbcjr cmqeydeacjr< sa jr ` cm efr q yf mrx eyr f er ' hc o- 6 -? 1# > -f# @cmefr `jmocquacmf`er ae` {f`dfy dfsjy- ae` {fdfy de$

  > -/

  < $ > )

  -#

 • 7/23/2019 Anatomia Aplicada Ramos Vertiz

  12/38

  Dba-y=c)) bfy{j'X)mjd-#, RFJQ

  1;,95;, 63?2

  Y$dj-}cqfNafC

  'j{bmbcifaeJxmbg#-

  ,- )ij`- --, {u u-9- EwqE/hUJh f6mj {--- {- -

  2- E--N>q`fUJy `usj {$u`u-

  1- [ycdey macf-C b>wqf6>;'qb/{Nmaj 6 ; 6 `faj#-

  n/- Ewqe`NJy {yj{cj aa

  'macb6>>-

  -8- -wb- bjdjab>ab--

  ?- 9Nb>UAZ [))[cj aa

  decvue-

  - Bfic{b-f>ycjy-

  P } Ct V UE IY FA F EM

  c [email protected] [[email protected]

  }

  C

  Hco- 6$78- DJXCDCEMQJR [email protected]'Df-bj c~vuceyaf /Aru{c`Ubc8j#

  F- H`f>jy F- H`b>wjym-acfhu b>u{c umw bfy{c

  [ [email protected] DF Y D FS JY B UI CQ [email protected] F d-/$ ,}) 'H bwc8A#,/ *

  -- UNqq&JJh/,

  EwqBQAj /)}q:)P-) Cmqeymjfia- 'yfacf`# }}/, f0c 'euicuN#

  --/ [jm-eycjy )/ ,,-- 'e>wqemrcim#- ----

  , - - ) }[email protected] [email protected] [JRQ --

  EWQEYMJR F-E}yud}

  F-- EWqC>C`NJy ycr bfy{c-

  y-f-a-qcr}c

  Njjour eq iybxc,

  YFDF BUQFMEFAE MEYXNJDEACF-}J

  $$$$$$$$

  Hco-6>79-

  -7

  @ FQ EY [email protected] CA FA ER -

  [email protected]`JR;R

  [email protected] Y}[email protected] VUEYXFCM

  Hco-6$75-

  [email protected] FBQCXF AE DUEBF

  [email protected]

  > m/ )a 6**/

  BUQFMEJ * C 6

  [email protected] [email protected] C ,/,/)B UI CQ [email protected] -> , -> * y-6 P

  *

  / Z,}B-), P - ---/CPP}- >,/ C /P

  , - -

  Fmfqjdf F{`cbfaf- 92

  [f`{fbc8m ae {` N`V brvub`qqcbj

  aebfm {J(qbycjy NJim> 1 mefr

  Hco-6$7;-

  H`ewc8; H`e>ycm Faubeajmf& {f`d-fy buicqf`

  'ewqemrc8m# '&`ja8j#

  2;/

  12a ) 8;/12; ,) $ )

  , - y - $

  Re bfyfbqeyc~f {jy re&/ jmau faj f f {f {fbcm, vue

  {eybci} ervuedqcbfdemqe qyer {yjdcmembcfr re{fyfafr {jy

  ajr ae{yercjmer '` co-C$7 , aey-#- Ae $ycif fifnj, acbgfr

  {yjdcmembcfr rjm> `f ewqy4dcafa cmheycjy ae bicqj, `f bfyf

  cdeymf aa {cyfdcaf` s `f ifre ae` vUcmqj deqfbfy{cfmj- @frae{ `f ru{eycjy, e` cdcqe cmqeymj ae `f cmqey mef

  bicqjbfy{cfmf 'rebqjy ae cmqb> y mef emqye ` cofdemqj

  yycfmou`jy s guerj -{cyfdcaf`#< `f cmheycjy bjyyer{jmae f `f

  bfyf cmqeymf ae` guerj ofmbgjrj- -

  @f j{eyfbcm ae Afyyfbg '`co- 6$72# bjmrcrqe em yerebfy

  `jr ajr `qcdjr bemqdeqyjr ae bicqj, `j vue qceme d`qc{ er

  cmacbfbcjmer 'hyfbquyfr fmqcoufr df` bjmrj`cafafr ae yfacj,

  `cdcqfbcm aq> `f {yjmjru{dfbcm- byebcdcemqj aercouf` ae

  `jr guerjr ae fmqeiyf~j, eqb-#- -

  Hco- 6$?3 Aey-

  XCFR AE FIJYAFNE F } UEBF

  [email protected] AE DUEBF

  Em bfyf ewqeymf `fr cmbcrcjmer qyfmrxeyrf`er- Em bfyf

  fmqeycjy vueiyfaf bjm bjd{jmemqe {fyf` e j f` { ceoue ae

  h`ewcm- Em bfyf ajyrf {uee rey `jmocquacmf , qyfmrxeyrf

  u ji`cbuf reom cmacbfbcjmer 'hco- $7; aey-#-

  Em duebf, vue erumf bmac`jfyqyjrcr 'h`ewcm,ewqemrcm, fiaubbcm$faubbcm, bcybumaubbcm#yercae qfdicm e` JCyJ bjd{jmemqe qyjbjcae {fyf`f {yjmj ru{cmfbcm 'hco- $53#-

  Bfmf` ae

  Ousjm

  [jrq

  Bjmaubqj {f`dfy

  dfsjy

  [email protected] AE BFY[J

  Ofmbgjrj

  Meyxcj deacfmj s muexe qemajAer

  em qme` ae` bfy{j-

  @COFDEMQJ [email protected]

  FMQECUJY [email protected] BFY[J

  Qyf{ebcj

  Qui-erbr-h-

  {ye{fyf aj, bjd{fyqcdcemqjr> umj {evuej ewqeymj {fyfe` {f dfy dfsjy, vue xf f cmreyqfyre em `f ifre ae` reoumaj

  deqfbfy{cfmj< jqyj cmqeymj dr fd{ cj, {fyf e` meyxcj

  deacfmj s `jr 3 qemajmer h`ewjy-br- Bufmaj {jy f om

  { yj be rj ' u wf bc jm er a e r e dc u mf y, h co - 6 $ ?3 a e y -,

  qemf rcmjxcqcr, f xeber bfurf cacf{qcbf# re erqm>>bgf erqe `Cqcdjbjd{fyqcdcemqj, e` j re yeh enf em UAf bjd{yerc/Vj ae`

  deacfmj s re aeqeydcy-f e` rmayjde ae` qj>& bfy{`>>qmj,vue re f`cxcN bjm `f rebbcm abrbjd{yercxf aa `co>`6memqj

  f mu f y ' c o- 6 $? 3# - $

  @jr meyxcjr remrcqcxjr {jeym rey `ercjmfajr {jy `jrfbberj} vucyyocbjr afmaj jycoem f {@>-yerqe}cfr {jrq-j{eyfqjycfr dus achcbc er ae qyfqfy '`co- 6$7;#-

  Bjdj eneybcbcj rb>dcj`ocbj, {ueaem {f`{fyre em e``f-em e` { fmj e2vue`qcbu, umf `cmef `jmo`yuacmf` acyebqyc~ sqyer `mefr qyfmrxeyrf`e-&` 'hco- 6$76#>[email protected] `jmocquacmf` deacf> achcrcr qeybey deqfbfy{cfmj, fr-

  bemacemaj f guerj oyf- /6-a>>-redccumfy, e{_-rcr yfacf`[email protected] qyfmrxeyrf -4u{eycjy, f mcxe` ae `fr e{chcrcr ae m>acj s

  b}iqj>

  [email protected] qyfmrx-} ae fr>f, vue bjyyer{jmae f`

  guerj oyfmae< mj qjdfy acbgf rf`cembcf {jy /um vucrqe U jqyj

  qudjy- Ifnfmaj ae erqf {yjdcmembcf dr gfbcf fyycif,

  bfeymjr rjiye e` redc umfy, vue erq {fybcf`demqe buiceyqj

  {jy um yeijyae rf cemqe -icee {f`{fi`e vue bjyyer{jmae f `f

  ewqyedcafa cmheycjy ae yfacj- Emqye e`-yeij>ae s e``jdj/ae

  Hco- 6$?3 C~v-

  BFYF [JRQEYCJY

 • 7/23/2019 Anatomia Aplicada Ramos Vertiz

  13/38

  91- Qyfqfaf ae Qyfudfqj`jof s Jyqj{eaf Fmfqjdf F{`cbfaf $ 95

  XCC $ DFMJ

  #--

  @f h`ewcm 'h`ewcm {f`dfy er qydcmj drurfaj em `f {ybqcbf# re yef c~f emqye Js `jr 7;[email protected] ewqemrcm 'h`ewcm ajyrf #, emqye Js 8; 'hco-6$71#- Ae{emae dubgj ae `f e`frqcbcafa cmacxcauf`ae bfaf umj< bjd{fyfy rced{ye bjm e` `faj rfmj-

  @f fiaubbcm 'fiaubbcm yfacf`# er erbfrf,ae J f 2;, rcemaj dfsjy `f 'faubbcm buicqf`#vue xf ae Jf 8; 'hco- 6$75#-

  Aerae e` {umqj ae xcrqf djqjy, cmqeyerf rfieyvue `f/bjdicmfbcm ae `f h ewjewqemrcm bjm `ffiaubbcm$faubbcm, em `jr {`fmjr acfojmf`er,`f

  yef`c~fm aeqeydcmfajr drbu`jr 'hco- 6$78#, ae `jrbuf er {fyf `f/ faubbcm re bjdicmfm `jr ajrcmqeymjr s {fyf `f fiaubbcm `jr ewqeymjr-

  Em `f mjdemb fquyf reoucaf em jqyjr cacjdfr,re af f erjr drbu`jr e` mjdiye ae ru humbcm,bjm `f rf`xeafa vue yeed{`f~fm )buicq&

  $E`{f*dfyr *jmour er e` {f`dfy demjy-}E` rui`cdcr, e` h`ewjy ru{eyhcbcf`-

  $` iyfbgjyyfaf`cr, e` ru{cmfajy `fyoj 'vuere cmreyqf em {fyqe ewqeymf ae `f ifre ae `f f{hcrcrerqc`jcaer yfacf`#-

  [yeremqf f muerqyj ew-fdem qyer yeocjmer> {f`df-, ajyrj,aeajr-, /

  YEO`JM [[email protected]

  Er mjqjycf em e``f `f ewcrqembcf ae umf ae{yercm bemqyf`'e` guebj- bemqyf # s qyer rf cembcfr> `f edcmembcf qemfy, `f

  edcmembcf gc{jqemfy s e` yjaeqe aocqj{f dfy- @fr ajr{ycdeyfr bjyyer{jmaem f be`afr durbu fyer- E` yjaeqe

  aocqj{f`dfy, bjm fr{ebqj ae {yjdcmembcf mcbf qyfmrxeyrf`dcemqyfr `jr aeajr erqm h`ewcjmfajr, re qyfmrhjydf em `f

  ewqemrcm em qyer rf cembcfr re{fyfafr {jy ae{yercjmer- @frae{yercjmer bjyyer{jmaem f hjmmfbcjmer hciyjrfr 'qficvuervue xfm aerae ` f > f{jmeuyjrc r ru{-eyh cb c f gfbcf ` f{yjhumacafa#< `fr rf`cembcfr, f qencaj be`u jfac{jrjcmqeydeacj-

  - Re ` `fdf )`cm -ae f dfmj) {jy bjd{fyfbcm f `f ae`{ce, f `f {yjdcmembcf ru{eycjy ae `f {f df hjydfaf {jy `f

  - {fyqe f`qf ae fdifr edcmembcfr 'qemfy e gc{jqemfy# t/ {jy e`rebqjy bemqyf` ajmae fdifr re umem-

  Ewcrqem em `f {f`df xfycjr {`ceouer buqmejr 'hco- $7?#ae `jr buf`er `jr qyer dr bjmrqfmqer rjm>f# E` bUyxj ` cdcqfmqe ae `f edcmembcf qemfy, vue qeydcmf

  ac rqf demqe> f ` m c xe ` r ef `faj bjm um {umqj - )

  i# E` cmqeydeacj, vue mfbe f` dcrdj mcxe` vue ere {umqjref`faj s qeydcmf em e` ijyae cmqeymj ae {f`df f dcqfaae `f acrqfmbcf emqye {crchjyde s ifre ae` decvue-/

  b# E` acrqf` vue mfbe emqye ifre ae cmacbe s deacj s re cmBUh$xf gfbcf ijyae cmqeymj ae `f {f`df {fyf qeydcmfy f` dcr$dj mcxe` gjyc~jmqf` ae `jr {umqjr ref`fajr-

  Afaj e ` oyjrjy ae ` f {c e , er a c h bc ` {jaey {f {fyb`fyfdemqe `jr e edemqjr yeocjmf`er {f`dfyer- Cyedjr{f`{fmaj rubercxfdemqe> `f edcmembcf qemfy, `f gc{jqemfy,e` guebj ae `f {f`df, e` yjaeqe aocqj{f`dfy- @ueoj, bjmmuerqyj {u`ofy em `f {f`df s muerqyjr aeajr em ajyrj, cyedjr{f`{fmaj f j `fyoj em `f {yjhumacafa `jr bcmbj ener rejr s`jr er{fbcjr cmqeyrejr cmqeydeacjr-

  Ye{eqcymjr vue er achcbc ` yebjoey fvu afqjr rjiyee`edemqjr d`qc{ er, {yjhumajr s dus {yjqeocajr {jy `froyuerfr bf{fr ru{eyhc b cf ` er - -

  Em `f hcouyf 6-77, `f f{jmeuyjrcr {f`dfy deacf bjm ruryehuey~jr {yeqemacmjrjr, bjm rur qyer fiemuyfr f qyfxr ae`fr buf er re f{yebcfm `jr {fvueqer xrbu`jmeyxcjrjr- E`

  {f`dfy buqmej er meyxfaj {jy e` meyxcj buicqf`-Em `f hcouyf 6$73, gedjr aciunfaj e` fybj {f dfy

  ru{eyhcbcf` vue bjmqcmf f f fyqeycf buicqf` vue {frf aeraefmqeiyf~j f qyfxr ae` bfmf` ae Ousjm- E` meyxcj deacfmj,f{fyqe ae` yfdj qemfy, af `uofy f bufqyj yfdjr remrcqcxjr,`jr buf`er re ichuybfm em `f yf~ ae `jr aeajr, hjydfmaj `jrrceqe bj`fqeyf`er ewqeymjr ae `jr aeajr-

  E` meyxcj buicqf -jycocmf `jr jqyj} qyer bj`fqeyf`erremrcqcxjr {f`dfyer- Em e` dcrdj {`fmj, gedjr aciunfaj e`fiaubqjy bjyqj ae` {u`ofy, vue re cmreyqf em ru {ycdeyfhf`fmoe-

  Em `f hcouyf 6$3;, gedjr ye{yeremqfaj `fr xfcmfrqemacAjrfr acocqf er 'aeajr macbe, deacj s fmu`fy#< s `fraocqj bfy{cfmfr ae& {u`ofy s decvue- -

  Em `f hcouyf 6$36,sf ficeyqf `fr xfcmfr, re f{yebcf e`{`fmj

  ae `jr qem)ajmer h ewjyer ru{eyhcbc f er, vue em dUC6ebf re- acr{jmem em ajr {`fmjr 'e` 77#- Yebjyafdjr v ue e` j{jmemqeae` {u`ofy re cmreyqf em {ycdey deqfbfy{cfmj, f acheyembcfae `jr aedr drbu`jr qemfyer-

  Em `f hcouyf 6$39, re yeocrqyf e` qyfsebqj buyxj ae` h`ewjy`fyoj ae` {u ofy, vue hjydf umf erbjqfauyf rjgye `jrdrbu jr qemfybr- @jr `u-diycbf er mfbem ae `jr `fajr ae`jr ajr qemajmer h`ewjyer {yjhumajr xebcmjr f bfaf umj-[jy yf~jmer ae aciunj, gedjr {yeremqfaj e` h`ewjy bjyqj ae`decvue em erqe {`fmj< {eyj em ye2-`cafa qyfmrbuyye f` fajae` faubqjy ae` decvue, ye{yeremqfaj em `f hcouyf 6$73-

  Em `f hcouyf 6$32, gedjr vueycaj yebjyafy `f f`qeymfmbcfemqye `jr qemajmer s `jr {fvueqer xrbu`jmeyxcjrjr- [fyebecmmeberfycj yebjyafy vue `jr xfrjr bj`fqeyf`er ae `jr aeajrmfbem ae yfdfr ae um aji`e jycoem> e` fybj {fgmfy ru{eyhcbcf`s e` fybj {f`dfy {yjhumaj-

  Em `f hcoUyf 6$31 re aciunf e` fybj fyqeycf` {yjhumaj,vue mfbe ae `f fyqeycf yfacf` vue gfif {emeqyfaj em dfmj{jy e` ajyrj ae` {ycdey er{fbcj cmqeyrej- @f yfdf {yjhumafae` meyxcj buicqf , djqjyf- {yjxee umf fd{`cf cmeyxfbcm'bjymj xeyedjr f` bjde>6qfy `f hcouyf 6-3?#>

  [jy `qcdj, em `f hcouyf) 6-35, gedjr ye{yeremqfaj `jrdeqfbfy{cfmjr, `jr qyer cmqeyrejr {f`dfyer- e` faubqjy ae`{u`ofy 'vue mfbe em e` qeybey deqfbfy{cfmj# s e` j{jmemqeae` decvue, drbu j dr {yjhumaj ae `f edcmembcfgc{jqemfy- [jy e` {ycdey er{fbcj mqeyrej frjdf em ru ifre`f fyqeycf yfacf`-

  Foyeofdjr, f `jr hder vucyyocbjr, vue e` fybj fyqeyc fru{eyhcbcf` {yeqemacmjrj erq uicbfaj deacj bemqdeqyj {jyembcdf ae `f gjyc~jmqf` cmheycjy ae` {u`ofy bufmaj re `jdfmqceme em fiaubbcm< s vue e` fybj {f`dfy {yjhumajyeqyjqemacmjrj re uicbf 6 bd dr f`qj-

  Em `f hcouyf 6}38, yebjyafdjr `f acr{jrcbcm ae `frf{jmeuyjrcr {f`dfyer> @jr qficvuer cmqeydurbu`fyer cmqeymjs ewqeymj {eydcqem ae`cdcqfy umf be`af qemfy, umf gc{jqemf>s umf bemqyf` deacf- Erqj er cd{jyqfmqe {fyf e` acfomrqcbjs qyfqfdcemqj ae `jr h`edjmer ae `f dfmj-

  @f hcouyf 6$3? yerude `f cmeyxfbcm djqjyf {f`dfy- Re,aeqf `fm f`` `jr drbu jr deyxfajr {jy e` meyxcj buicqf`'vue ``eof f qyfxr ae` bfm-` ae Ousjm# s `jr ae{emacemqerae` meyxcj deacfmj 'vue ``eof f qyfxr ae` qme` bfy{cfmj

  vue sf gedjr erquacfaj#-

  Yeru qf ae erf acrqyciubcm, bjdj ervuedf>Njr h6ewjyer ru{eyhcbcf er rjm ae` deacfmj, `fedcmembcf gc{jqemfy s `jr cmqeyrejr rjm ae` buicqf`$$-

  /->>>-

  ---- - - - - - - -

  @jr ruybjr ajyrf`er cmqbyhf`mocbjr bjyyer{jmaem f

  `fr efie~fr ae `fr hf`fmoer-

  B J MB E [Q J R J IY E H U M B J M

  AE @F DFq/ J

  E` rey gudfmj er e` yes ae `f Byefbcm {jyvue

  g f { ey he b bc jm f aj r u b ey ei yj , r u f yc mo e s r u

  d f mj - Q j af ` f b j d{ `e nf - e r qy ub qu yf bc m a e

  dcediyj ru{ey cjy rc yxe f um jineqcxj erembc f >

  bj jbfy `f dfmj ajmae {ueaf {yegemaey -

  @f dfmj, f{fyqe ae humbcjmer rebumafycfr

  'ed{unfy , oj`{efy , numqfy, rjrqemey, vue gfrqf

  {jayfm yef`c~fyre bjm um dum ae fd{uqfbcm#

  {yeremqf umf humbcm {y cmbc{f` , er{ebhcbf> `f

  {yegemrcm- Bjmxceme acrqcmoucy em e``f 'hco- - 33#

  `f {yegemrcm ae {yebcrcm '`f {cm~f#, gcr ae huey~f

  'ofmbgj s ed{ufaj#-

  @f {cm~f 'hco- 6$33,6# re jiqceme {jy j{jrcbcm

  ae` {u ofy f` macbe- [ueae re y j ae` {u ofy bjm

  jqyj aeaj- Er `f {yegemrcm ae dfsjy neyfyvuf

  {jy ` j ae`cbfaf s { ye b cr f - [ ce ya e d u bg j ` f{yebcrcm rc re yeed{`f~f )e`macbe {jy jqyj aeaj,

  rc re fbjyqf e` { u ofy j rc hf` qf `f remrcic ` cafa em

  `jr {u`{enjr- -

  E` ofmbgj yeru` qf ae h `ewcjmfy/ umj j xfy cjr

  ae `jr 1 ` qcdjr aeajr- Re aeic ` cqf rc h f qfm aeajr

  )j rc `f h`ewcm er mbjd{6eqf-

  E` ed{ufaj re ` exf f bfij emqye `f { f df s

  `jr aeajr- E-demjr fd{ cj rc hf qf e` {u`ofy < em

  ere bfrj re gfi f ae )ed{f`dfdcemqj)- Er demjr

  h cy d e r c hf q f f `o u m/ j a e ` jr j qy jr a ea j r, e m

  er{ebcf` `jr neher ae h c f ' cmacbe s decvue# -

  Qfdicm er demjr h c yde rc `f {f`df er/ demjr

  fmbgf '{yacaf ae deqfbfy{cfmjr#-

  @ j r { u ` {e nj r, e m e r {e b cf ` ` jr a e ` j r q y er

  {ycdeyjr aeajr, erqm ajqfajr ae ewqyfjyacmfycf/

  r e mr ci c ca f a, v u e e r {e yd cq e } e bj m jb e y ` fr

  { yj { ce a fa er a e ` jr j i ne qj r ' bj m rc r qe m bc f,

  yeou`fycafa, e`frq cbcafa, eqb-# - E` ened{`j q {cbj

  e r v ue m j r { e yd c qe y eb jm j be y ` fr a c x ey rf r

  djmeafr em e` hjmaj ae` ij rc ` j -

  F erqjr q yer {u {enjr re `jr gf ` fdfaj )`jr

  j nj r a e ` f d fm j )- B u fm aj r e { ce ya e e m e ` jr ` f

  remrci c cafa, e` {fbcemqe aeie xcoc fy s f{yeBcfy

  bjm rur jnjr `j vue erqm gfbcemaj rur aeajr/{jbj

  remrci`er- -

  @f)remrcic cafa er humafdemqfy {fyf qjajr `jr

  qc{jr ae-{yeNcemrcm, {eyj em er{ebcf` {fyf `f {cm~f-

  E` oyfm {yji`edf {fyf e` yeed{`f~j ae `f dfmj

  e m ` jr d c e d iy jr f yq ch cb cf ` er y er ca e e m v u e e r

  - cd{jrci`e rurqc>ucy `f remrcic cafa ae `jr {u {enjr-

  Qjaf `f dfmj er cd{jy qfmqe, {eyj `f dwcdf

  neyfyv uf humbcj mf` aeie }comf yre f` {u`of y s f `f

  cmbcrcjmer `jmocquacmf er em `fr bfyfr {f`dfy j ajyrf` ae`jr aeajr-

  Em `uofy ae e` j, acbgfr cmbcrcjmer aeiem qyfmrbuyycy

  em ` f ~j mf meuqyf ` f qeyf ` ae ` j r aeajr , aj}ae s f gf m

  qeydcmfaj `jr ruyej, {f`dfyer j ajyrf`er '`co- 6$37$ B#-

  Ae `fr cmbcrcjmer {f`dfyer yebjyaedjr `f ae Iumme`

  s `f ae `re`cm- @f ae Iumme ` 'hco- 6-37-F# f{yjxebgf e`

  ehebqufy umf cmbcrcm `jmocquacmf` rjiye `f edcmembcf

  gc {jqemf y, vue {j y r ey c C > -d x c mj qyf e bc bf qyc ber

  cmbjmxemcemqer< s `ueovZ}e bjmqcmf {fyf`>`f f`ruybj

  ac rqf - @f ae C r ac m bj mrqf ) ae> x f yc j r qyfd j r bj d j r e

  f{yebcf em `f hcouyf 6$37$I< yebjyaedjr vue ru /rebqjy{fyf`e j f` { ceoue bjdcruyf` qemfy aeie bucafy mj `ercjmfy

  `f yfdf qemfycfAf ae` deacfmj- @f {fyqe acrqf` ae fdifrcmbcrcjmer, vue qyfmrbuyye {fyf`e`f f` {`ceoue buqmej-

  ac rqf ` er if rqf mqe bj d um ae ehebquf y bj ymj c mbc r c mc ma e {> >m a ce m qe - /

  YEOCJM [email protected] AE DFMJ

  AEAJR S [YJSEBBCJM BUQFMEF

  AE RUR [email protected]

  Erqfr `qcdfr re {f`{fm denjy bjm muerqyj {u`of< em{f`df s e` macbe rjiye ajyrj- Ru ye`fbcm bjm `jr ruybjrbuqmejr er `f rcoucemqe>

  $Em `f ifre ae` {u`ofy gfs ajr ruybjr aocqj{f`dfyer dfr

  dfybfajr- Ae e``jr e` {yjwcdf` dfybf dfr `f j{jrc$

  bcm< e` acrqf` re gfbe dr mjqfi`e f` h`ewcjmfy e` aeaj

  s bjyyer{jmae f `f cmqey mef deqfbfy{jhf mocbf- E`{`ceoue {f`dfy cmqeyhf`mocbj erq deacj bemqdeqyj

  dr fyycif ae `f cmqey`mef fyqcbu fy bjyyer{jmacemqe-

  $Em `jr aedr aeajr, e` {`ceoue acocqj{f dfy 'fmqeycjy#

  erq uicbfaj f umjr 65 dd aeifnj ae `f cmqey`mef

  deqfbfy{jhf mocbf- rq>6 cmqey mef {ueae {f`{fyre em

  ajyrj f 65 dd f{yjwcdfafdemqe aeifnj ae` xyqcbeae` muac ` j bjyyer{jmacemqe auyfmqe `f h ewcm ae 3;-

  Qyfqmajre ae` decvue, erqfr deacafr re yeaubem f6; dd-

  Em ` j r ` c iyjr ae f mf qj d f r e if iCf ae {yc deyf

  fyqcbu`fbcm cmqeyhf`mocbf s ae reoumaf cmqeyhf mocbf-Em `fneyof ae `f er{ebcf`cafa re {yehceye yeocrqyfy`fr bjdj

  )cmqeyhf`mocbf {yjwcdf ) '`H[# s bjdj )cmqeyhf`mocbfa c,qf ) 'CHA#, f `j v ue r e f acbcjm f `j a e DBH

  'deqfbfy{jhf jocbf#- Em jqyjr cacjdfr, hf`fmoe re

  erbycie bjm {g, ae djaj vue `fr cmcbcf`er rjm DB[ 'j

  D[#, [C[ S AC[-

  E` ruybj cmqeyhf`mocbj {yjwcdf {f`dfy ae `jr bufqyj`qcdjr aeajr bjyyer{jmae f{yjwcdfafdemqe f N f cmqey`mef

  fyqcbu`fy, erqfmaj em yef`cafa f umjr 2 dd {jy embcdf ae `fdcrdf- E` ruybj cmqeyhf`mocbj acrqf` {f`dfy erq f umjr ?-5

  dd {jy>fyycif ae `f cmqey`mef bjyyer{jma cemqe-

  Ae {ce` mf s :Ceofi`e, ruye/faf {jy qyfsebqjr xemjrjr,

  auyfmqe `f y ewcm ae `jr aeajr rjm dus mjqfi`er em ru

  rebqjy/ acrqf` `jr muac` jr aeqeydcmfajr {jy `f {yjdcmembcf

  ae `fr bfie~fr ae `jr-de}fbfy{cfmjr- Em `f h`ewcm hjy~faf

  ae aeajr, re jireyxf vue rjiye acbgjr muac` jr bjyyem f

  `j `fmj `jr ye`cexer ae Njr qB&>`ajmer ewqemrjyer-/ Em `f

  ewq}A s e` jqyj em ajyrj- Ae ere djajf{yebcfyedjr `fr fmjydf cafaer yeocjmf`er- $

  Hco-`$39-

  H`ujy

  80;- [@FMJ, [email protected][YJHUMAJ

  QE-/[email protected][YJHUMAJR

  Hco- 6$73- 2;/- [@FMJ

  } } > } \ J > > > X C A R Jh'[YNCQEMACMJRJ# }

  Fi0&- '6

  6),$ iN {-

  Fy4 }

  {f`dfy

  )/{0

  Hco- 6$35-

  QEMAJ MER[C-EWJYErRU[ EY[-

  VUCMQJ[@FMJ,[email protected] MEYXCJRJ[YJ$H)UMAJ'YEQYJQ EMA`MJR J#

  Hco- 6$77- 9;;- [@FMJ[[email protected]({JJq/U/BqceA s aa {f- du B/Uamej-

  Hco-6$31-

  B U F YQ J [ @ FM J > Q E P /A CM J $ X F OC MF @

  Hco-`$36-

  Hco- 6$7?- [[email protected]`YY[@FMJ[[email protected],{ca y beNuUy

  Hco- 6$3;-,

  Acocu6bN Sa`ocqjbu{cfmu

  Hco- 6$32--

  M$AJMERs [FVUEQ ERXFRBU-C-JMEYXCJRJ REM[ [email protected]

  6 } * } h d /, }P`}})

  qc C ) C

  > > 6 6 & > } }6 ` - > > 6 > > 6C ) /6 /6 ,C CC /6 ) C

  C NC ) /6 /

  C /> ,- ) &, 6, C y P - - - - /

 • 7/23/2019 Anatomia Aplicada Ramos Vertiz

  15/38

  97 $ C`$fqfaj ae Qyfudfqj`jof s Jyqj{eacf Fmfqjdf F{`cbfaf $ 93

  YERUDEM `MEYXFB`JM DJQJYF [[email protected]`- deacfmj s>a Buicqf` re ye{uqem `jr mjbjyer {yj$

  humajr, Njrdrbu`jr qbm} s `jr NcuAiycbq`br-E` deac9-;j er mcbj auej ae> Njr rPci`cdcr-

  }N b>uicq-c` deyxf qjajr `jr gc{jqemub>r s `jr/cmqeyrbBL-

  [email protected] FBQCXF AE @F DFMJ -

  remrcic`cafa$djqycbcafa em e` rebqjy ae` meyxcjdeacfmj- [yjhumac~fyedjr erqjr bjmbe{qjr em)Bcyuof ae `f dfmj)-

  P -

  _cmhce`a cmxerqcof `f j{jrcbcm fr> erqfmaj `fdfmj gjyc~jmqf` rjiye `f derf, {fcdf {fyf fyycif,gfbey vue e` {u`ofy f{umqe f` bemcq-

  Eu`jr `qcdjr 1 aeajr `f h`ewcm 'hco-C$6 J6#ae qeybeyf rjiye reoumaf hf fmoe `f yef c~f e`h`ewjy {yjhumaj< `f ae reoumaf rjiye {ycdeyf e`h`ewjy ru{eyhcbcf < `f ae {ycdeyf hf`fmoe rjiye{f`df, `jr cmqeyrejr$ udiycbf`er-

  @f ewqemrcm ae `fr cmqeyhf`mocbfr 'hco- 6$6;9#[email protected] yef c~f e` f{fyfqj ewqemrjy acocqf` f qyfxr ae`

  fbbcjmfy ae `jr cmqeyrejr s `udiycbf`er 'drbu`jr--cmqymrebjr#-E` f{fyfqj ewqemrjy ae `jr aeajr mj er um

  qemam ae rebbcm jxf rcmj um emqyfdfaj aehciyfr qemacmjrfr s yeqcmfbu`fyer vue buiye qjaje` ajyrj ae` aeaj- Fbqf reom `f qyfbbcm ae `jrbjd{jmemqer cmqymrebjr 'cmqeyrejr$Cudiycbf er#s ewqymrebjr 'ewqemrjyer bjdumer s {yj{cjr#,yeou fajr {jy `jr `cofdemqjr yeqcmfbu fyer-

  Bjdj ened{`j e` qemam ewqemrjy bjdm ae`aeaj deacj 'hco-`$6;9# f` ``eofy f `f DBH, yebciehciyfr qemacmjrfr ae -`jr cmqeyrejr, vue f`{ycmbc{cj rjm qyfmrxeyrf`er, `ueoj re /gfbemji`cbufr- Fojqfaj e` bjd{jmemqe ewqymrebj ae`ewqemrjy bjdm {yeajdcmfm `fr hciyfr qemacmjrfrcmqymrebfr vue xfm f `f ifre ae `f reoumaf hf`fmoes `fr hciyfr dus ji cbufr/ ae `jr cmqeyrejr s

  `udiycbf`er 'r`j ae` `faj yfacf # vue xfm/ f `fqeybeyf hf`fmoe-

  er{fbcj cmqemmeqfbfy{cfmj bjdj jbuyye em `fryeqyfbbcjmer em fiaubbcm ae` {u ofy-

  Em j{jrcbcm, `jr {u {enjr ae `jr aeajr {u`ofys deacj re dcyfm hyemqe f hyemqe, bjdj `j gfyfm --ajr buey{jr be`erqer aer{ur ae re{fyfyre em umfqyfsebqjycf buyxf s vueafy em 67;; hyemqe f hyemqe,ae{emae ae` meyxcj deacfmj- Er erembcf` {fyf `f{cm~f ae {yebcrcm,

  @f fiaubbcm 'hco> 6-6;;# ae{emae ae` meyxcjyfacf , sf vue e` drbu`j vue dr cmqeyxceme emere djxcdcemqj er e` fiaubqjy `fyoj ae` {u`ofy-

  Em `f faubbcm e` {u ofy qceme vue fbeybfyref` ene deacj ae `f dfmj, f` dcrdj qced{j vue rebceyyf rjiye e` macbe j rjiye e` aeaj deacj, droemeyfcdemqe rjiye `f {fyqe {f`dfy ae `f {ycdeyfhf`fmoe-

  E>$4$$$X`FRAEFBBERJ } } 4 $

  ARjiye `mej deacj$ HUMBCJMER AE

  I C-qem ae aeajr- [YEGEMRCJM

  P N Z P C } } -$$$ ------ 9- O`Abgj

  - $# 2- Ed{ufaj

  *)> 'er cd{jyuAqe `-

  [email protected]`M'} }iUBJ/ remrcic`cafa#-

  Yfdj qemfy $$$$ #

  y $ $ } } } } y } j-,-j}$ $ $ ZCmbcrcjmer [yegemrc8; ae>{yebcrcm

  aB?fd{`cfbcm-

  EM )@) '[email protected]@#

 • 7/23/2019 Anatomia Aplicada Ramos Vertiz

  16/38

  '$ -/ >} /,}$$>>>}>',>-/}

  &>}>>>/

  $ } $$ 4 $ Z > $

  $ $ >/ - - - $

  N C

  @COFDEMQJ

  [email protected]

  Fmfqjdf F{`cbfaf $ 26

  '[f`df rjiye

  der-#

  Hco-6$6;5-

  BCMBGF

  HCIYJRF

  DFMQJ mfj

  @COFDEMQJ

  [email protected]

  BJYQE [email protected] DBH

  - @FDCMF [email protected]

  Hco- 6$6;1 I-

  Hco- 6$6;1 F-

  CMQEYDEQFBFY[`F`/ca,{QYF-}RXEYRJ

  *`MQEYJREJR

  - ,

  C

  - < - / < < > - > < } c > < > > ) $ ) > } / $ - > > > Q ) } ) }y>P/>>}>///>-}>/-$,,>--

  C

  )>,>>>/$-/

  `cofdemqj qycfmou`fy vue cd{cae `f re{fyfbcm ae

  `jr qemajmer bjmnumqjr `fqeyf`er-

  Em `f hcouyf N$N;2, yebjyafdjr vue f `jr ehebqjr ae `f

  mjdemb fquyf re fbjrqudiyf ``fdfy drbu`j, cmqycdebj&

  ae dfmj f `jr durbu`jr bjyqjr vue mfbem ae eUf 'qemf&}r,

  gc{j-c-ebfyer, cmqeyrejr s `udiycbf`er#, Em bfdicj>/ r

  )ewqymrebjr) rjm `j} vue ``eofm ae fyycif 'h`ewjye/c s

  ewqemrjyer `fyojr#- H-m jr aerevuc`ciycjr durbu`fyer {ueae

  {yeaj d cmf y um o yu{j qc j qyj - E` {yeaj dc mcj ae ` jr

  ewqymrebjr 'bjdj em `f bjmqyfbquyf crvudcbf ae Xj`ldfmm

  bjmrebuqcxf f umf hyfbquyf ru{yfbjma`ef ae bjaj# re qyfaube

  {jy 6 2 dfmj em ofyyf, rcdc`fy f `f ae bceyqjr fmcdf er, bjm

  gc {eyy q >wc 8 m ` H e gc{ey ewqemrcm DB H emqye j qyf r

  dfmcherqfbcjmer-

  [jy J`yJiaj, e` {yeajdcmcj ae `jr drbu`jr cmqymrebjr

  re qyfaube yy-fr q{cbfdemqe em `f aehjydfbcm cmqymrebf

  ){ur q` bjm ewqemrcm `H #/ h`ewcm DBH-

  [jy u`qcde, em `f hcouyf 6$6;5 yebjyafdjr vue umf ae

  `fr denjyer {yueifr {fyf erqfi&eb>>y `f cmae>mmcafa ae` meyxcj

  buicqf er `f ae bj`jbfy `f dfmj j `f {f`df rjiye `f >C`erf s

  jyaemfy 6 > 6 re{fyfbcm fbqc-xf ae` fmu`fy }fbcf umj s jqyj `faj-

  @f {yueif h cwbcjC/`fc {fyf e` Ny-eacf--/6er `f ae yef`c~fy `f

  j{jrcbcm 'hco N-C;;#< s {fyf e` meyxcj yfacf`, `f fiaubbcm

  dwcdf 'dcrdf hcouyf#- Xey dbcm ae drbu`jr cmqymrebjr

  ae dfmj eA`ciyjr ae Iumme``- Quicfmf, ^fmbj}c< eAJyqij{-

  B`cmcbr M-F-, {- 1;5, fiyc` 6376- [fyf Cjocrqyfy `f djxc`cafa

  em aeajr {yeheyi jr bjmrcaemy bjdj J `f {jrcbcm xeyqcbf`

  meuqyf ae qjafr `fr fyqcbu`fbcjmer ae `f dfmj- Bjmxceme

  eafyfye >>6 -6 ; 5

  yeocrqyjr> meuqyj ;- G f s u f fd{`cf acxeyrcafa em e` oyfaj ae h`ewjewqey-rcm

  ae `jr beajr 'dfmjr ycocafr s dfmjr e`rqcbfr#> EAoeAeyf`,

  {jayfdjr aea> vu}e` oyfaj ae h`ewjb>wqemrcm er ae J f

  6;;/ em `f DBH e CG< s ae Jf ?;/em `f `HA- @f fiaubbcj$/faubbcA ae `jr 1 &Ccdjr aeajr '`co- 6$6;5# re yef`c~f eA`fewqemrcm rcemaj mu`f e m `f h`ewcm ae `jr dcrdjr,

  --/

  6$Qemam ewqemrjy bjmnumqj {yjwcdf` f fvue`

  vue ewqcemae `f reoumaf h$f`fmoe, ru `ercm {yjxjbf

  aehjydcafa )em jnf`) Ijumjmcey-

  9$ Qemam ewqemrjy bjmnumqj acrqf /> vue

  ewqcemae `f qeybeyf hf`fmoe, ru `ercm {yjxjbf e`

  )Df``eq hcmoey)-

  2$ Qemam ewqemrjy bjmnumqj `fqeyf`- Ifmafr`fqeyf`er vue re `uwfm f {f dfy em `f abhjydcafa

  em jnf j- re yeumem em hjydf fmjydf` em e` )rfm

  mebl), -aehjydcafa em bue` j ae Bcrme- @jr

  cmqeyrejr 'hco- 6$6;5#-

  Qfdicm qcemem cmreybcjmer refr f Njr

  bjrqfajr ae `f ifre ae `fr {ycdeyfr hf fmoer

  `fqeyf`c~fmaj `j/r aeajr $ re{fyfmaj `jr ajyrf er

  $ numqfmaj `er {f`dfyer-

  Erqfr hciyfr qemacmjrfr erqm `cdcqfafr em ru

  fbbcjmfy {jy `fr hciyfr yeqcmfbu`fyer, xbyafaeyjr

  `cofdemqjr) qemacmjrj/r re embuemqyfm f mcxe`

  deqfbfy{jhcc`qcocbje cmqeyhf`mocbj>

  E` dfmqj ewqemrjy deqfbfy{j}f`mocbj 'hco,

  6$ n ;1F# erqf hjydfaj {jy e` dfmqj ae Njr

  cm&eyr}jr 'rebqjy ae/hciyfr qyfmrxeyrf`er# s {jy

  ` f bc mb gf / h ci yj rf ' if ma f r fo cq f a e ` jr

  fmo jrfnjmer#, f` yjd{eyre e` qemam rb `uwf f$cmqeybmac`j- / ,

  E` `cofdemqj yeqcmfbu fy cmqeyhf`mocbj 'hco-

  6$6;1 I# ye{yeremcfaj {jy `f `dcmf ji`cbuf vue

  hcnf e` qemam bjmnumqj `fqeyf` fnf xfcmf acocqf

  h`ewjyf- Em acyebbcm ajyrf re bjmqcmf bjm e`

  ----/----/>-

 • 7/23/2019 Anatomia Aplicada Ramos Vertiz

  17/38

  29 $ Qyfqfaj ae Qyfudfqj`jo f s Jyqj{eacf Fmfqjd f F{ cbfaf $ 22

  XC`` SCW $ BFAEYF S BCMQUYF [[email protected]

  }

  2 9

  } 6

  Ae er{bjy qjqf

  6- Fmou`j< 9- Buj< 2- Ye0>u-mou`fy>-- o Aen(jajr`j

  c --- x - 5 }f bjyqcbf`

  } >-> }, Ab er{q4RJh = - @Vqeymf

  } {ubcf

  Hco- 6$6;7- YE[FYJR FMFQJD`BJRHco-6$66;-

  '{-m {ycbqcq>( r0>dcjC8oce-#

  'Ae {ce#

  XECFR

  }@FAJ

  nN P- >>N- /-C^V- DFRIFNF

  P

  'DC DFR [[email protected][FBCJM AE,

  BJYQJ# YFDF [UICFMF

  [email protected] E

  eCRVUCJM EM

  Byeru[JRCB`JM OCME$

  [email protected]

  bc{r> qyjbcqjr (rejr-

  @f- deacbc8m [u`o(a-, /{yj,,) 9R dd-

  dr ewfbUuqeyc>` -f-yb-faf-

  ae f-bJyq6$

  dcemqj er f -[b>qby$ubu``-

  yfacjoychcbfbfiem hedjmU 's{umbcm#

  'f-b>jruaj#{umqj {umbc8m

  BYERQF

  Hco-6$6;8-

  hedjyf`, qbmcbf uqc`c~fi`e bjm hcmer ae fmerqercf,

  exfbufbcm j cmsebbcm ae bjyqcbjcaer- [emeqyfyum {jbj aerae fhueyf faemqyj s urfy founf `fyof'`f cmqyfdurbu`fy f xeber mj f`bfm~f#- Jqyjr{yehceyem {um~fy `f bfaeyf acyebqfdemqe rjiyee` {umqj ae `f bfie~f hedjyf '{umqj BH#-

  Re yebueyaf {fyf redcj`jof vue `f icr/ebqyc~ae` mou`j vue hjydf `f fybfaf bjm `f fyqeycf,ref f e` ene ae` bue` j hedjyf`-

  @f ECFR re {f {f bj jbfmaj `f dfmj rjiye `f fybfaf

  byuyf} dfmj fbubuyubgfaf bjm {f`df gfbcf/fqyr fmfqdcbj

  e` `{c~ dfybfajy fudemqf `f ewfbqcqua ae` {yj$

  beacdcemqj- Erqe dqjaj mj er e` b rcbj, {eyj er

  e` mcr {ybqcbj {fyf `jr mj er{ebcf`c~fajr, sf vue

  `fr deacbcjmer bjm e` emheydj fbjrqfaj rjmifrqfmqe achcbc` er 'bjymj /xeyedjr em Redcj`jocf,

  deacbcjmer#-

  - '9# @f {f`{fbcm ae` {uicr mj qceme achcbu`qfaerbiceA`-e)mN#

  Hco-C$661-

  [email protected][email protected]

  QYJ/-BFM$

  QEY-

  ECFR

  &P'}cmyby,-

  QY`[email protected] AEIYS FMQ

  A0{cb

  Deacbcm acybeu RE CMXERQCOF [email protected] FRBEMRJ [email protected] QYJBFMQEY DFSJY

  xcrfae ejj$

  qfaj-

  Hco-`$`62-

  Hco-6$668-

  Faedr erqe mou`j eR umf xf ae fbberj {fyf

  bfaeyf '`cmef ae oucjmer ifnj [, xcf ae Rdcqg

  [eqeyrem#-

  Em e` {`fmj {yjhumaj gfs ajr drbu jr cd$

  {jyqfmqer {fyf e` fbberj f `f b{ru f fyqcbu`fy> e`

  yebqj fmqeycjy s e` {rjfrc`cfbj '`co- 6$696#- Xefdjr

  bdj re `jr re{fyf em `fr qbmcbfr ae Rdcqg

  [eqeyrem s em `f ae @[email protected]~-

  Em `f xf ae Rdcqg [eqeyrem `f cmbcrcm re cCcbcf aerae

  ECF R gfbcf fqyr rjiye e` yeijyae ewqeymj ae `f byerqf c`fbf,re{fyfmaj bjm `eoyf ae @fdijme `jr o`qejr ae ru cmreybcm

  em `f ~jmf ae E`FR s ae` f`f c` fbf ewqeymf )fa `cicmum) j )f

  `f aedfmae) 'reom `j vuceyfr j mebercqer# '{fyqe ae fifnj

  ae `f hcouyf 6-696#- Re bjmqcmf `ueoj e` fijyafne em bfyffmqeycjy {fyqcemaj ae E`FR xeyqcbf`demqe gfBf fifnj umjr69 bd s {emeqyfmaj em e` {`fmj ru{eyhcbcf` em e` fmou`f ae`

  bufaycbe{r vue iedjr re}f`faj bjm umf [ 'hco-C$69;#- Em

  e` {`fmj ,{yjhumaj, qyfmrbuyye emqye yebqj fmqeycjy s o`qejr

  'hco-6$696#- [fyf f icj{rcf rcmjxcf rue`e urfyre `f xcf ae

  fbberj )G) ae hcouyf 6$696-

  Em `f xf ae @fojdfyrcmj @ejmbcj Heymmae~ vue {jayf

  ``fdfyre xf ae `fr qyer @ '{jy @fojdfyrcmj vue `f aerbycic,

  @ejmbcj vue `f yefbquf c~< s ru hjydf em @# re {emeqyf f `j`fyoj ae `f {yjsebbcm buqmef ae` ene ae` bue `j 'xey

  hco-C$699#- Re xf aerae e` ijyae ae` rfyqjycj gfbcf fhueyf,

  gfrqf beybf ae `f cmcbcfbcm ae` {`ceoue ruio qej, ae ajmaere xue}xe gfbcf fifnj s fae`fmqe-

  /;

  P,>h/

  'Iyc4-cm#

  FYQYJAERCR AE-

  BFAEYF [JY

  XCF IFNF 'cmneyqjrej#

  ,-, -

  I

  I- YEO JM @/[email protected]

  E` yerfme mj a ei e bjm hu m a cyr e bjm Cf bf aey2 bi f rv u ef m q e -yucaj oyfxe s {yjhumaj ae omercr camqcbf f f ae f

  )demqcyf) ae aeajr ae dfmj vue jiqemedjr f` qyfbbcjmfy

  `jr dcrdjr f` aer{eofyre `fr ru{eyhcbcer fyqcbu fyer- Embfaeyf oemeyf demqe re {y}vxjb>` q>` bg}vucaj em ewqemrcms yjqfbcm ewqeym}- -

  '5# @f `mef deacf ae` rfbyj s e` bjwcr rjm hbc`demqe{f`{fi`er)< -rcemaj ec djqcxj dr bjdfm {fyf e``j e` vue

  f`oumf afdf njxef qemof bjwcojacmcf, er aebcy, aj jyer

  `jbf`c~fajr f ru )guercqj au be) {jy ajmae reom re acbeerbf{fm dubgjr {yji`edfr {rcbjrjdqcbjr ae fmrceafa e

  cmrfqcrhfbbcm- Hcmjbgceq>j re gf jbu{faj ae` qedf, vueaemjdcmf )bjbbcnjacmcf)-

  [jy jqyf {fme, er dus hyebuemqe vue em `f {yfbqcbf mjr

  bjmru qe> dubgfr rejyfr {jy aj jyer bymcbjr rfbyjr j

  `udifyer ifnjr- @j gmicquf` er vue e` aj`jy {yjxjbfaj referbfrj- Rjm `fr q{cbfr )`udif`ocfr ifnfr) vue yeh`enfm em

  erf ~jmf fhebbcjmer bymcbfr ae xfr uycmfycfr, cmqerqcmj xdr hyebue>N-qedem`e ocmebj`ocbfr- E` qyfqfdcemqj ae `}

  bjyyb>r{;>N-acemqe xcrbeyj{fqf er erembcf& {fyf gfbey

  aerf{fyebey erqc` c f`ocfr yeh`enfr-

  Hco-6$669-

  Acrqcmoucdjr em e``f um {`fmj ru{eyhcbcf` s

  umj {yjhumaj-

  E` { fmj ru{eyhcbcf` 'hco-6$69;#- @f yfdf

  ewqeymf ae erf M 'vue er `cdcqe emqye `fr yeocjmer

  moucmjbyuyf` s o`qef# erq afaf {jy e` drbu`jqmrjy ae `f hfrbcf `fqf, `f yfdf ji cbuf, {jy e`

  rfyqjycj< s `f cmqeymf, {jy e` faubqjy deacfmj-

  @exfmqfmaj e` dcediyj em e` fcye fbqcxfdemqe

  r} {f`{fm {jy aeifnj ae EyFR `jr ye cexer

  acxeyoemqer ae` qemrjy ae `f hfrbcf `fqf s ae

  rfyqjycj< sem e` mou j [, umf {evuef hjrf- Erqf

  [,er-e mou`j {fyf e` bufaybe{r, sf vue em ru

  {yce f`qf erq jbu{faj {jy e` yebqj fmqeycjy 'vue

  mfbe em E_#< Sf `f f`quyf ae` qyjbmqey demjy,

  bjdj xeyedjr `ueoj, r/e`e foyeof e` xfrqj ewqeymj-

  C

  CCC }}}}}C}}}C}>}$A}uafr s mj yerbb>f-afr, eqb-, eqb-

  F

  Hco-6$6C6-

  21 $ Qyfqfaj ae Qyfudfqj`jof s Jyqj{eacf

  @f bfaeyf em yerjyqe er aeqeydcmfaf {jyvue `f hfrbcf

  `fqf, f N -{frfy umf ae rur ifmae eqfr rjiye um qyjbmqey{yjdcm-emqe- {ueae ruhycy em erjr bfrjr umf aeqembcm s Nueoj

  jm iyurbj {frfne fuaci`e 'hco-C$663#- Gficquf`demqe re

  {yjxjbf erqe bgfrvucaj deacfmqe umf yjqfbcm cmqeymferqfmaj `f bfaeyf em umf `exe h`ewcm ae 68;; 'ewqemrcm

  67;#- @f cmrcrqembcf ae` {fbcemqe {ueae nurqchcbfy rebbcjmfy`f bcmqf f{jmb>uyqcbf ifnj fmerqercf `jbf -

  Acbgj {yjdcmembcf re gf` f uicbfaf f umjr 6;$69 bd

  {jy aeifnj ae `f byerqf- Yebjmjbcaj e` xmcbe ae` qyjbmqeydfsjy, bjmxceme {f`{fy ru bfyf ewqeymf s rur ijyaer fmqeycjys {jrqeycjy dcemqyfr re ehebqfm yjqfbcjmer-

  Yebjyafyedjr, ae {frj, vue e` ene ae `f achcrcr hjydfUm mou j ae 697; bjm e $ene a e bue j 'mou j ae

  cmb`cmfbcm# 'hco-`$6;3#- )

  [fyqcemaj ae` {uicr gfbcf fhueyf re {f {f `f y>cdf

  gjyc~jmqf` 'yfdf c cj{uicfmf#, aj`jyjrf em rur hyfbquyfr-

  Bj`jbfmaj e` emheydj em {jrcbcm ocmebj`ocbf s {fyqcemaj

  ae` buey{j {uicfmj gfbcf fqyr, re {ueae cy {f {fmaj `f yfdfji`cbuf/'hco- $66;#, qfdicm aj`jyjrf em `fr hyfbquyfr, s``eofy f `f }ieyj}cafa crvucqNb>6-

  '2# E` cRvucjm re iurbf {f`{fmaj rjiye ruybj buqmej

  ruio`qej, {fyqe cmqeymf '{-fbcemqe ae {ce j fbjrqfaj emaebicqj xbjqyf`#- Xey hcor-`$`C6s 6$669-

  '1# E` qyjbmqey dfsjy re {f`{f em qjaf `f

  ewqemrcm ae ru bfyf ewqeymf em `fr {eyrjmfr mj

  aedfrcfaj jierfr-

  Gfs bceyqfr dfmcjiyfr {fyf erqfi ebey rc

  erq frbemacaj- Aerae e` {umqj ae xcrqf {ybqcbj

  {ueae ifrqfy deacy `f acrqfmbcf xeyqcbf` vue re

  {fyf e` qyjbmqey dfsjy ae `f byerqf cGfbf 'hco-

  6$662# S vue mjydf`demqe er ae umjr 6;$69 bd-

  Em `f {jbf {yeyyfacj ocbf re qyf~fifm xfycfr

  `iefr bjm ,e` jineqj ae erqfi`ebey rc ewcrqf qf`

  frbemrj

 • 7/23/2019 Anatomia Aplicada Ramos Vertiz

  19/38

  28$ Qyfyfaf ae Qyfudfqj`jof s Jyyj{eacfFmfqjdf F{`cbfaf $ 2?

  M- ae Q)[email protected]& ajr qycfmou`jr-

  P,

  DJAJ AE

  [YJHUMAC^FY

  'bjyqe#

  Qemrjy ae `f g-ra -i-u-> rb>eb`jmfaj f `j

  -)bgj

  Yebqj fmqucjy> ybb`cmu gf-bc--f-aemqyj-

  [rjf-rc`f--bj> acrebfy ae b{ru`f--

  emqye qemrjy s o`qej deacfmj f mcxe` ae` {umqj deacj ae

  erqf ji`cbuf, iurbfmaj s fd{`cfma/j e` cmqeyrqcbcj ewcrqemqe

  emqye fdijr- -

  @f cmbcrcm E 'ewqeymf# er `f cfqey- > ` - rjiye yyjb>mqey

  dfsjy s ac>chuc5 'hco- 6$691$E#- Re cmbcmae `jmocquacmf`$

  d e mqe ` f { ce ` ae rae {umq f ae q y jb mq e y d f sj y 65 bd

  xeyqcbf`demqe gfbcf fifnj- Re rebbCjmf rjiye `f dcr&C6f`cmef)

  `f hfrbcf `fqf, ew{jmcemaj em e` {`fmj {yjhumaj 'hco-C$697#

  `f cmreybcm em @ ae` xfrqj ewqeymj, Bjm e``j re ew{jme e`

  {`fmj rej- Er xf {fyf j{eyfy rjiye deqfhcrcr 'emb`fxcnfaj

  {jy xcf ewqyffyqcbu`fy- jrqejqjd`f< hcouyfr 6$625 s 6$628#-

  XCF AE @FR 2 @

  Hco- 6$692-

  E` {`fmj {yjhumaj o`qej 'hco-C$695# re

  {yeremqf em hjydf ae um fifmcbj durbu`fy vue re

  cmreyqf rjiye qyjbmqey dfsjy- [jy fyycif `e ``eofm

  `jr o`qejr deacfmj s demjy, cmreyqfajr em {e xcr

  ae