ALKATETZA, KONTRATAZIO ETA GIZA BALIABIDEEN SAILA · PDF file2. hizkuntza-eskakizuna dauka....

Click here to load reader

 • date post

  20-Oct-2019
 • Category

  Documents

 • view

  5
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ALKATETZA, KONTRATAZIO ETA GIZA BALIABIDEEN SAILA · PDF file2. hizkuntza-eskakizuna dauka....

 • Alkatetza, Kontratazio eta Giza Baliabideen Saila

  Área de Alcaldía, Contratación y Recursos Humanos

  Giza Baliabideen Zuzendaritza / Dirección de Recursos Humanos

  Akatsak zuzentzeko epea: 2019ko urtarrilaren 31tik otsailaren 13ra

  (biak barne)

  1

  ALKATETZA, KONTRATAZIO ETA GIZA BALIABIDEEN SAILA

  BILBOKO UDALA

  IRAGARKIA

  Menpeko langileen plazak aldi baterako betetzeko lan-poltsa eratzeko deitutako

  hautaketa-prozesuko hautagaiak behin-behinean onartzea eta baztertzea

  IRAGARKIA, Bilboko Udalarena, menpeko langileen plazak aldi baterako

  betetzeko lan-poltsa sortzeko deitutako hautaketa-prozesuko hautagaiak behin-

  behinean onartzeari eta baztertzeari buruzkoa. Lanpostu horrek derrigorrezko

  2. hizkuntza-eskakizuna dauka.

  Alkatetza, Kontratazio eta Giza Baliabideen Saileko zinegotzi

  ordezkariak, Alkatearen 2015eko ekainaren 13ko Ebazpenaren bidez eta

  Gobernu Batzordeak 2015eko ekainaren 13an hartutako Erabakiaren bidez bere

  gain utzitako eskumenak erabilita, 2019ko urtarrilaren 25eko Ebazpena eman

  du hau xedatzeko:

  Menpeko langileen plazak aldi baterako betetzeko euskarako

  derrigorrezko 2. hizkuntza-eskakizuna, hautaketa-prozesurako eskariak

  aurkezteko epea amaiturik, onartutakoen eta baztertutakoen behin-behineko

  zerrenda onartu da:

  "BAT. - Hautaketa-prozesuan onartutako eta baztertutako pertsonen

  behin-behineko zerrendak onartzea, deialdiaren oinarri espezifikoetan

 • Alkatetza, Kontratazio eta Giza Baliabideen Saila

  Área de Alcaldía, Contratación y Recursos Humanos

  Giza Baliabideen Zuzendaritza / Dirección de Recursos Humanos

  Akatsak zuzentzeko epea: 2019ko urtarrilaren 31tik otsailaren 13ra

  (biak barne)

  2

  eskatutako baldintzen arabera. Oinarri horiek 2018ko abenduaren 14an onartu

  ziren.

  BI. - Deialdiaren oinarri espezifikoetan ezarritakoaren arabera,

  hautaketa-prozesuko epaimahaia honela eratuko da:

  EPAIMAHAIBURUA:

  - JAVIER ARIZABALETA SANMIGUEL jauna, Giza Baliabideetako

  zuzendaria, eta ordezkoa, INMACULADA EREÑA ZABALLA andrea,

  Herritarrentzako Arreta, Partaidetza eta Barrutietako Saileko zuzendaria.

  KIDEAK:

  - IGNACIO JOSE MARTIN GONZALEZ jauna, Langileak Antolatzeko eta

  Kudeatzeko zuzendariordea eta ordezkoa, ANDONI BUSTINZA

  ITURRONDOBEITIA jauna, Etxezaintzako Zerbitzuko taldeburua.

  - AINHOA URIARTE BILBAO andrea, Kudeaketako administrari

  laguntzailea eta ordezkoa, ROKE IRIGOIEN MORENO jauna,

  Dokumentazioko teknikari laguntzailea.

  IDAZKARIA

  - MANUEL BEIS SÁNCHEZ jauna, Langileak Aukeratzeko eta

  Lanpostuak Betetzeko Sailataleko burua eta ordezkoa, ELENA

  AREVALO URIARTE andrea, Funtzio Publikoko zuzendariordea.

  HIRU. - Udalaren webgunean eta iragarki-tauletan argitaratuko dira

  hautaketa-prozesuan onartutako eta baztertutako pertsonen behin-behineko

  zerrendak (agiri honi erantsi zaio). Baztertutakoen kasuan, baztertzeko

  arrazoia zehaztuko da.

 • Alkatetza, Kontratazio eta Giza Baliabideen Saila

  Área de Alcaldía, Contratación y Recursos Humanos

  Giza Baliabideen Zuzendaritza / Dirección de Recursos Humanos

  Akatsak zuzentzeko epea: 2019ko urtarrilaren 31tik otsailaren 13ra

  (biak barne)

  3

  LAU. - Baztertutakoek eta zerrendan ez daudenek hamar egun

  balioduneko epea daukate, erabaki hau argitaratzen den egunaren

  biharamunetik hasita, bazterketa edo ez agertzea ekarri duten akatsak

  zuzentzeko. Horretarako, eskaria aurkeztu behar dute Bilboko Udaletxeko

  Erregistro Orokorrean, barrutietako udaltegietan edo Administrazio Publikoen

  Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4

  artikuluan adierazitako eran.

  Eskatutako baldintzetako edozein betetzen duela jotzeko, nahikoa

  izango da hala adieraztea lehenago aipatutako eskarian; ez da beharrezkoa

  izango baldintza horien ziurtagiririk aurkeztea.

  Hautagai horiek ez badituzte epearen barruan bazterketaren edo

  zerrendan ez agertzearen arrazoiak zuzentzen, edo zuzenketa onartzen ez

  bada, hautaketa-prozesutik kanpora geratuko dira behin betiko.

  Onartutakoen zerrendan egoteak ez du adierazi nahi hautagaiek

  deialdian parte hartzeko baldintzak betetzen dituztela onartzen denik.

  Era berean, deialdi honetako oinarrietan ezarritakoaren arabera eta

  Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren testu bategina onartzen duen

  urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 62.2 artikuluan eta

  martxoaren 10eko 364/1995 Errege Dekretuaren 23.2 artikuluan

  ezarritakoarekin bat etorrita, prozeduraren edozein unetan Epaimahaiak

  jakiten badu hautagairen batek ez dituela betetzen deialdian eskatutako

  baldintzak, bertatik kanporatuko da. Aldez aurretik, entzunaldia eskainiko

  zaio interesdunari eta hautaketa-prozesua deitu duen agintariari egun berean

  jakinaraziko zaio. Hortaz, ondoriorik gabe geratuko dira dagozkien jarduketa

  guztiak, bai eta hautaketa-prozesua gainditu badute ere. Horrez gain, ardura

  eduki dezakete deialdian parte hartzeko eskabideetan datu faltsuak

  emateagatik.

 • Alkatetza, Kontratazio eta Giza Baliabideen Saila

  Área de Alcaldía, Contratación y Recursos Humanos

  Giza Baliabideen Zuzendaritza / Dirección de Recursos Humanos

  Akatsak zuzentzeko epea: 2019ko urtarrilaren 31tik otsailaren 13ra

  (biak barne)

  4

  BOST. - Onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda eta lehen

  ariketa egiteko eguna eta lekua Bilboko Udalaren iragarki-tauletan eta

  webgunean (https://ope.bilbao.eus) argitaratuko dira.

  Bilbon, 2019ko urtarrilaren 25(e)an.- Giza Baliabideen zuzendaria.

 • Alkatetza, Kontratazio eta Giza Baliabideen Saila

  Área de Alcaldía, Contratación y Recursos Humanos

  Giza Baliabideen Zuzendaritza / Dirección de Recursos Humanos

  Akatsak zuzentzeko epea: 2019ko urtarrilaren 31tik otsailaren 13ra

  (biak barne)

  5

  BEHIN-BEHINEAN ONARTUTAKOEN ZERRENDA

  NAN DNI

  Lehenengo abizena Primer apellido

  Bigarren abizena Segundo apellido

  Izena Nombre

  ****4171 ABADIA GARATE ZIGOR

  ****5388 ABAITUA MURGA JON

  ****6250 ABAJO ALONSO MARIA YOLANDA

  ****1960 ABASCAL DEL CANTO ANDREA

  ****0841 ABAUNZA MARTINEZ MARIA JESUS

  ****2664 ABECHUCO MARTINEZ ESTIBALIZ

  ****8841 ABERASTURI SANTOS IKER

  ****1242 ABIO MONASTERIO JOSU

  ****0324 ABRAIRA FERNANDEZ MARIA DOLORES

  ****6783 ABRIL ARANDIA MAITE

  ****6010 ABRISKETA BILBAO ALAZNE

  ****5448 ACEVEDO FOSSATTI YAMILETH

  ****3364 ACHA AZURMENDI AMAYA

  ****3921 ACHA FARELO YOLANDA

  ****9127 ACHA UGARTE FERNANDO

  ****8307 ACHURRA ALCALDE MªROSA

  ****9572 AGIRRE GONZALEZ ENERITZ

  ****9118 AGIRRE LADISLAO AITZOL

  ****5190 AGIRRE PEREDA NAGORE

  ****6950 AGIRREBEÑA ZABALA PATXI

  ****7265 AGIRREZABAL TALAMILLO BEGOÑA

  ****2850 AGUADO GONZALEZ AITZIBER

  ****9517 AGUADO MORENO JONATAN

  ****6818 AGUADO DEL POZO MARIA GEMMA

  ****5650 AGUIRRE DIAZ KOLDOBIKA

  ****2976 AGUIRRE GUTIERREZ ESTIBALIZ

  ****3956 AGUIRRE MARTINEZ ASIER

  ****5578 AGUIRRE OSTOLOZAGA EÑAUT

  ****7871 AGUIRRE ZAMALLOA MARIA

  ****3856 AGUIRREGOMEZCORTA VILLASANTE AITZIBER

  ****0070 AIARTZA BLANCO OLAIA

  ****7202 AINAGA EGURCEGUI EDURNE

  ****8180 AIZPURUA ALBERDI IRUNE

  ****0286 AJANGUIZ SANCHEZ MARIA CRUZ

  ****0266 AJONA MESO ITZIAR MENDIA

  ****6313 ALAÑA PEREZ YAIZA

  ****4763 ALAVA VILLAMEDIANA HAITZ ASEL

  ****2450 ALBAINA BEDIAGA GORKA

  ****4867 ALBURQUERQUE ALBURQUERQUE ANDER

  ****9161 ALCOCER ACHA AINGERU

 • Alkatetza, Kontratazio eta Giza Baliabideen Saila

  Área de Alcaldía, Contratación y Recursos Humanos

  Giza Baliabideen Zuzendaritza / Dirección de Recursos Humanos

  Akatsak zuzentzeko epea: 2019ko urtarrilaren 31tik otsailaren 13ra

  (biak barne)

  6

  NAN DNI

  Lehenengo abizena Primer apellido

  Bigarren abizena Segundo apellido

  Izena Nombre

  ****1176 ALCONADA PEREZ ARRATE

  ****3612 ALDA ORTIZ DE ZARATE JOSEBA

  ****9207 ALDAITURRIAGA USATEGI MIREN MATXALEN

  ****8587 ALDANA OSEGUI MILAGROS

  ****9078 ALDAZABAL SOPEÑA MIREN ARANTZA

  ****4829 ALFAGEME MARTINEZ EDUARDO

  ****7912 ALONSO AJURIAGUERRA IDOIA

  ****7338 ALONSO ALVAREZ AMAIA

  ****1735 ALONSO GUTIERREZ JON ANDER

  ****7388 ALONSO RODRIGUEZ JULEN

  ****0159 ALONSO RODRIGUEZ MARA

  ****7391 ALONSO SAEZ NURIA

  ****7603 ALONSO SORIA GORKA

  ****1052 ALONSO ZAMORA MARIA ARANZAZU

  ****3049 ALONSO DE ARMIÑO LLANOS IBAN

  ****7523 ALORIA JARAUTA AINHOA

  ****6607 ALTUBE ARENAZA MARIA IZASKUN

  ****3194 ALVAREZ BARRENECHEA GARAZI

  ****5955 ALVAREZ GONZALEZ FRANCISCO MIGUEL

  ****2473 ALVAREZ HORMAETXEA GONZALO

  ****0385 ALVAREZ LOPEZ ALBERTO JAVIER

  ****4860 ALVAREZ LOPEZ GORKA

  ****8801 ALVERO YAÑEZ ALEJANDRO

  ****9266