ADIMEN URRITASUNA EDO/ETA BURUKO NAHASTEA DUTEN · PDF file 2019. 3. 8. · duten...

Click here to load reader

  • date post

    24-Jan-2021
  • Category

    Documents

  • view

    5
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of ADIMEN URRITASUNA EDO/ETA BURUKO NAHASTEA DUTEN · PDF file 2019. 3. 8. · duten...

  • ADIMEN URRITASUNA EDO/ETA BURUKO NAHASTEA DUTEN EMAKUMEEN LAN EGOERARI BURUZKO AZTERKETA KUALITATIBOA

  • EHLABEk, Euskal Herriko Lan Babestuen Elkarteak, egindako azterlana. Zuzendaria: Silvia Muriel Gomez

    Bilbon, 20011ko irailak 27an

  • AURKIBIDEA

  • 1- HITZAURREA ............................................................................................................................................................................. 7

    2- AZTERLANAREN AURKEZPENA............................................................................................................................................... 9 2.1-EHLABEREN ETA BALIABIDEEN ZENTRO INTEGRALAREN (CIR) AURKEZPENA ..................................................................... 11 2.2- AZTERLAN HAU EGITEA ERAGIN DUEN TESTUINGURUA .................................................................................................... 13 2.3- JARRAITURIKO METODOLOGIA ETA IKERLANAREN EGITURA ............................................................................................. 15 2.4- AZTERLANA EGITEAN AURKITU DITUGUN ZAILTASUNAK .................................................................................................... 17 2.5- ESKER ONA ETA IKERKETA TALDEA .................................................................................................................................... 19

    3- KONTZEPTUAK MUGATZEA: ADIMEN URRITASUNA ETA BURUKO NAHASTEA ............................................................... 21 3.1- AZTERLAN HONEN HELBURU DIREN EMAKUMEEN KOLEKTIBOAK IDENTIFIKATZEKO DESKRIBATZAILEAK ........................ 25 3.2- BURUKO GAIXOTASUNA ALA BURUKO NAHASTEA? .......................................................................................................... 27 3.3- ADIMEN URRITASUNA ......................................................................................................................................................... 29

    4- ADIMEN URRITASUNA EDO/ETA BURUKO NAHASTEA DUTEN EMAKUMEEN ERREALITATEAREKIKO HURBILPEN KUANTITATIBOA ..................................................................................................................................................... 33

    4.1- ADIMEN URRITASUNA EDO/ETA BURUKO NAHASTEA DUTEN EMAKUMEEN ERREALITATEAREKIKO HURBILPEN KUANTITATIBO LABURRA EGITEKO PREMIA........................................................................................................................ 35

    5- IKERLANAREN METODOLOGÍA ............................................................................................................................................. 47 5.1- IKERLANA EGITEKO METODOLOGIA ................................................................................................................................... 50 5.2- PARTE HARTZAILEAK .......................................................................................................................................................... 55

    6- 9 BIZITZAKO HISTORIAK ........................................................................................................................................................ 61 6.1- HONELAKOA IZAN ZITEKEEN “EMAKUMEAK KONTUAN” AZTERLANEKO PROTAGONISTEK PARTE HARTU ZUTEN BILERA .......... 63 6.2- BIZITZAKO HISTORIAK ........................................................................................................................................................ 69 6.3- EMAKUMEAK KONTUAN: EUREN HAUSNARKETA BATZUK ................................................................................................. 79

    7- PROTAGONISTEN INGURUNE HURBILAK ............................................................................................................................. 83 7.1- FAMILIA-INGURUNEA .......................................................................................................................................................... 86 7.2- ELKARTEAK ........................................................................................................................................................................ 94 7.3- HEZKUNTZA ETA PRESTAKUNTZA INGURUNEA ................................................................................................................ 104 7.4- OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN INGURUNEA ............................................................................................................. 110 7.5- BURUKO OSASUNAREN ARRETAREN INGURUA .............................................................................................................. 116

    8- ENPLEGUAREN EREMUA: INSTITUZIO ERAGILEAK ETA BESTELAKO ERAKUNDEAK ................................................... 123 8.1- LAN BABESTUKO ERAKUNDEAK ..................................................................................................................................... 126 8.2- ENPLEGUAREN POLITIKA PUBLIKOAK ............................................................................................................................. 138 8.3- ERAKUNDE SINDIKALAK .................................................................................................................................................. 144 8.4- TOKIKO GARAPEN-AGENTZIAK ....................................................................................................................................... 150 8.5- EMAKUNDE - EMAKUMEAREN EUSKAL INSTITUTUA, ETA GIZON ETA EMAKUMEEN ARTEKO

    BERDINTASUNERAKO POLITIKAK .................................................................................................................................... 156 8.6- BERDINTASUNAREKIN KONPROMISOA DUTEN ENPRESAK ............................................................................................. 162

    9- EKINTZARAKO HAUSNARKETAK… ..................................................................................................................................... 169

    10- GOMENDIOAK .................................................................................................................................................................... 183 10.1- 0. ARDATZA: KOORDINAZIOAZ GAINDIKO LANA ............................................................................................................ 185 10.2- 1. ARDATZA: GIZON ETA EMAKUMEEN ARTEKO BERDINTASUNARI BURUZKO ETA ADIMEN URRITASUN NAHIZ

    BURUKO NAHASTEARI BURUZKO SINESMEN, AURREIRITZI, ROL TRADIZIONAL ETA ABARRAK GAINDITZEA. ................ 188 10.3- 2. ARDATZA: EGOKITUTAKO PRESTAKUNTZA NAHIZ GAITASUNA, ETA ENPLEGURAKO ORIENTAZIOA .......................... 191 10.4- 3. ARDATZA: BABESTUTAKO LAN-MERKATUA ............................................................................................................... 193 10.5- 4. ARDATZA: LAN MERKATU ARRUNTA .......................................................................................................................... 195

    11- BIBLIOGRAFIA ..................................................................................................................................................................... 199

    12- ERABILI DIREN ELKARRIZKETA-GIDOIAK ......................................................................................................................... 205

  • 1 HITZAURREA

  • EHLABEren CIR proiektua (Baliabideen Zentro Integrala), enplegu zentro bereziek modu koor- dinatuan landutako etorkizuneko ekimenak biltzen dituen espazioa da, eta beharrizan gehien duten adimen urritasuna duten pertsonen enplegagarritasuna hobetzea du helburu.

    Zentzu horretan, Euskadiko lan-merkatuaren ingurunean dauden adimen urritasuna eta/edo buruko nahastea duten emakumeek ekintza garbiak eta irmoak behar dituzte, beraien enple- gagarritasuna indartzera bideraturikoak eta historikoki eduki izan dituzten eta gure gizartean oraindik hor dauden oztopoak gainditzeko laguntza emango dietenak.

    Izan ere, asko eta asko dira esparru desberdinek (orotariko erakunde eta eragileak, hezkunt- za arlokoak, osasun eta lan arlokoak, enpleguz bereziko erakundeak, eta urritasuna duten emakumeak eurak) burutu ditzaketen ekintzak, beharrizan gehien duten pertsonen enplega- garritasunean aurrera egin eta pertsona horien garapena ahalbideratzeko.

    Azterlan honek zehatz-mehatz biltzen ditu, adimen urritasuna eta/edo buruko nahastea duten emakumeen egungo egoera, eta emakume horiek etorkizun hobeagoa eta justuagoa edu- kitzeko proposamen kontzeptual eta operatiboak, gure gizartean garapen eta berdintasun soziala bermatzeko helburuarekin, bai eta testuinguru ekonomiko zorrotzenetan ere.

    HITZAURREA

    7

  • 2 AZTERLANAREN AURKEZPENA

    Ehlaberen eta baliabideen zentro integralaren (cir)

    aurkezpena ...................................................................... 11

    Azterlan hau egitea eragin duen testuingurua ..................... 13

    Jarraituriko metodologia eta ikerlanaren egitura .................. 15

    Azterlana egitean aurkitu ditugun zailtasunak ...................... 17

    Esker ona eta ikerketa taldea ............................................ 19

  • 2.1- EHLABEren ETA BALIABIDEEN ZENTRO INTEGRALAREN (CIR) AURKEZPENA

    Hemen aurkezten dugun Azterlan hau EHLABEk, (Euskal Herriko Lan Babestuaren Elkartea) Baliabideen Zentro Integralaren (CIR) bidez, egindako jardueren parte da. Europako Gizarte Funtsak % 50ean finantzatu du eta EAEko EGFren 2007-2013ko Programa Operatiboaren barruan dago.

    Gaur egun, hiru Lurralde Historikoetan ari diren zazpi erakundek osatzen dute EHLABE.