Adimen Anitzak Haur Hezkuntzako gelan

of 55 /55

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

Diziplinarteko lana - Aniztasuna eskolan

Transcript of Adimen Anitzak Haur Hezkuntzako gelan

 • 2

  Lanaren izenburua: Adimen anitzak Haur Hezkuntzako gelan. Diziplinarteko lana Aniztasuna eskolan.

  Lanaren egileak: Miren Askasibar, Aitzpea Iribar, Ainara Jimenez, Irati Lebrn, Ixiar Odriozola, Zurie

  Ynchausti.

  Donostia, 2013ko apirila

  Dokumentu honen egileak espresuki eta osotasunean aipatuko dira dokumentuaren zati bat, dokumentu

  osoa edo dokumentuaren aldaketak eta lan eratorriak kopiatu, banatu, jendaurrean hedatu, edo modu

  interaktiboan (Internet edo bestelako bitartekoak erabiliz) jendearen eskura jartzen diren bakoitzean.

  Lan hau Creative Commons Aitortu-EzKomertziala-PartekatuBerdin 3.0 baimenaren menpe dago. Baimen

  horren kopia hemen ikus dezakezu: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.eu.

  Aske zara:

  Lan hau kopiatu, banatu eta jendaurrean hedatzeko

  Bernahasteko lana egokitzeko

  Baldintza hauetan:

  Aitortu Lanaren kredituak aitortu behar dituzu, egileak edo baimendunak zehaztutako eran

  (baina ez aditzera emanez haien babesa duzunik edo haiek obraren erabilera hori babesten

  dutenik).

  Ez merkataritzarako Ezin duzu lan hau merkataritza xedetarako erabili.

  Partekatu baimen beraren arabera Lan hau aldatzen baldin baduzu, edo lan eratorri bat

  sortzen baduzu, sortutako lana banatu dezakezu soil-soilik baimen honen berdi-berdineko

  baten mende.

  Oharra Lana berrerabili edo banatzerakoan, argi eta garbi utzi behar dituzu lan honen baimenaren baldintzak. Horretarako, modurik egokiena ondoko webgunera esteka egitea da: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.eu

 • 3

  0. AURKIBIDEA

  1. SARRERA ................................................................................................................ 4

  2. LANAREN OINARRI TEORIKOAK ........................................................................... 5

  2.1. Adimenaren definizioa ........................................................................................ 5

  2.2. Gardner eta bere teoria ...................................................................................... 5

  2.2.1. Biografia ...................................................................................................... 5

  2.2.2 Adimen anitzen teoria ................................................................................... 7

  2.3. Adimen anitzaren teoriak Haur Hezkuntzako gelan lantzeko egiten dituen proposamenak .......................................................................................................... 9

  2.3.1. Spectrum Proiektua ................................................................................... 10

  3. ADIMEN ANITZEN TEORIAREN APLIKAZIO PRAKTIKOAK GELAN .................... 12

  3.1 Montserrat eskolaren eredua ............................................................................ 12

  3.2. Taldearen azterketa praktikoa .......................................................................... 13

  3.2.1. Hezkuntzako profesionalei zuzendutako zundaketaren analisia ................ 13

  3.2.2. Teoriaren aplikazioa EAEko ikastetxeetan: Tolosako Hirukide ikastetxeko adibidea .............................................................................................................. 17

  3.2.3. Jabier Bahon-en prestakuntza mintegiaren edukiak .................................. 18

  4. ONDORIOAK ETA LAN PROZESUAREN DESKRIBAPENA .................................. 20

  4.1. Ondorioak ........................................................................................................ 20

  4.2. Lan prozesuaren deskribapena eta taldearen balorazio orokorra ..................... 22

  5. ERREFERENTZIA BIBLIOGRAFIKOAK ................................................................. 24

  6. ERANSKINAK ......................................................................................................... 26

  6.1. Montserrat eskolako proiektu baten azalpena .................................................. 26

  6.2. Berritzeguneekin harremana ............................................................................ 27

  6.3. EAEko eskoletako irakasle, tutore eta espezialistei, eta EHUko hezkuntza graduetako irakasleei zuzendutako zundaketaren emaitzak ................................... 28

 • 4

  1. SARRERA

  Diziplinarteko lanaren ardatza aniztasuna eskolan izanik, taldeak aukeratutako gaia

  Gardnerren adimen anitzen teoria da. Hainbat ikasgaitan Gardnerren teoria azaletik

  aipatu zaigu, baina teorian sakon murgildu gabe. Diziplinarteko lan honek aukera eman

  du teoria hau ezagutzeko, eta gure inguru hurbilean praktikan nola jartzen ari den

  ezagutzeko.

  Gela guztietan eta ikasle guztiei aplikagarria den teoria honek pertsona bakoitzaren

  izaera bakar eta berezia kontuan hartzen du adimenari dagokionean. Modu horretan,

  gero eta inklusiboagoa izango den eskola eraikitzeko oinarrizko teoria bilakatu da

  hezkuntzaren arloan.

  Lan akademiko hau bi atal nagusitan banatzen da: atal teorikoa eta alderdi praktikoa.

  Alderdi teorikoari dagokionez, lehenik adimenaren definizioa azalduko da, eta ondoren

  Gardnerren teoriaren oinarriak deskribatuko dira, zortzi adimenen ezaugarriak aipatuz.

  Azkenik, Gardnerrek Haur Hezkuntzan adimen anitzen teoria aplikatzeko

  proposatutako Spectrum proiektuaren oinarrizko ezaugarrien nondik norakoak

  azalduko dira.

  Alderdi praktikoari dagokionez, lehenik EAEko ikastetxeentzat adimen anitzen

  aplikaziorako eredu bihurtu den Kataluniako Montserrat eskolaren eredua aztertuko da.

  Ondoren, taldeak burututako azterketa praktikoak azalduko dira: adimen anitzen

  inguruko zundaketa, adimen anitzak aplikatzen duen Tolosako Hirukide eskolan

  elkarrizketa, eta teoria honen aplikazioan aditua den Javier Bahonek (Fundacin

  Nuevas Claves Educativas) emandako prestakuntza mintegian bertaratzea. Jarduera

  praktiko hauetako edukiak eta emaitzak azalduko dira.

  Amaitzeko, taldearen ondorioak eta lanaren ebaluazioa bilduko dira, ikasitakoa

  laburbiltzeko balioko dutenak. Lanaren eranskinetan jaso dira Montserrat eskolaren

  eredua hobeto ulertzen lagunduko duen proiektu zehatz baten deskribapena, eta

  egindako zundaketaren datu orokorrak, galderak, baita erantzunen datuak eta

  grafikoak ere.

 • 5

  2. LANAREN OINARRI TEORIKOAK

  2.1. Adimenaren definizioa

  Adimena kontzeptu konplexua da, eta era askotara definitua izan da. Kontzeptua

  ulertzeko adimenean eragiten duten faktore ezberdinak azaltzen saiatuko gara.

  Lehenik, esan beharra dago adimenaren kontzeptua garai bakoitzaren testuinguru

  sozio-ekonomikoaren arabera era desberdinetara ulertu izan dela. Horrela,

  industrializazio garaian gaitasun psikologiko batzuk, batez ere logiko matematikoak,

  neurtzen hasi ziren adimen testen bidez, pertsonek etorkizunean nolako jokabidea izan

  zezaketen iragartzeko. Gaur egun, ordea, gizaki postindustrialen arrakastarako bideak

  ugaritu egin dira (kirola, artea, eta abar) eta produkzio moduetan ez dira lehengo

  dohain berdinak estimatzen (arrazoiketa logikoa eta adierazpen modu zehatzak).

  Egun, norberaren ongizatea helburu duen gizartean derrigorrez baloratu behar dira

  ezberdintasun indibidualak eta alderdi afektiboa. Testuinguru honetatik dator

  Gardnerren adimen mota ezberdinen kontzeptua, neurozientzian eta zientzia

  modernoetan oinarrituz.

  Adimenaren izenpean hainbat gaitasun eta prozesu psikologiko biltzen dira. Hauek

  espeziearen eboluzioaren ondorioz aukeratu, indartu eta genetikoki transmititzen dira.

  Faktore genetikoak transmititutako gaitasun hauek bakoitzaren esperientziaren arabera

  moldatuko dira, gizakiaren garunaren heltze prozesuaren moteltasuna dela eta,

  ingurunearen eragina beste ezer baino garrantzitsuagoa bihurtzen delarik.

  Bestetik kontuan hartu behar da adimen prozesuen atzean organo bat dagoela,

  garuna, eta honek duen garapen prozesuak aldaketa kognitiboak ahalbidetzen dituela

  (gogoratu Piageten etapak). Sexu hormonek ere garunean eragina dute eta, ondorioz,

  sexuen arteko desberdintasunak antzeman daitezke. Garunaren lesioek eta ergel

  jakintsuek argi utzi dute garunaren eragiketa mentalen arteko bereizketa eta

  autonomia, hau da, adimen orokor baten kontzeptuaren desegokitasuna.

  Honen ondoren, adimena definitzerakoan zera esan daiteke: adimena gure barnetik

  eta ingurunetik informazioa bildu, landu eta egunerokotasunaren eskaerei erantzunik

  egokiena emateko gaitasuna da.

  2.2. Gardner eta bere teoria

  2.2.1. Biografia

  Howard Gardner psikologiaren eremuko zientzialari garaikiderik

  interesgarrienetarikoa da, bereziki adimenarekin zerikusia duten gaietan.

 • 6

  1943. urtean jaio zen gizon honek Harvard Unibertsitatean Filosofia, Soziologia,

  Psikologia eta Medikuntza ikasi zituen. Gaur egun Hezkuntza Zientzietako

  irakaslea da Harvard unibertsitatean, Neurologiakoa Bostonen eta Harvard

  Unibertsitateko hezkuntza proiektu esanguratsuenetariko bateko zuzendari

  atxikia da, Project Zero izeneko proiektukoa, hain zuzen ere.

  Haren ikerketa zientifikoak honako eremuetan zentratzen dira nagusiki: giza

  adimenaren jatorriari buruzko azalpen berriak egitea; Adimen Aniztasunaren

  teoria hezkuntza sisteman ezartzeko estrategiak bilatzea; gaitasun kognitibo

  desberdinen garapenera zuzendutako programak sortzea; kasu bereziak

  ikertzea, hots, indibiduo sortzaileak, liderrak eta abar; burmuineko kalteak eta

  hizkuntz aldaerak ikertzea; eta lan munduan adimen ezberdinek duten

  garrantzia aztertzea.

  Psikologo honen argitalpenek bultzada handia eman diote ezagutza

  zientifikoaren aurrerapenari.

  500 artikulu baino gehiago idatzi ditu kalitate handiko aldizkarietan eta izen

  handiko argitaletxeetan.

  Momentuz 19 libururen egilea da, besteak beste:

  a) Frames of Mind (1983), adimenari buruz pentsatzeko era aldatu zuen bere

  Adimen Aniztasunaren teoria lehenengo aldiz komunitate zientifikoari azalduz;

  b) Creating minds (1993a), zazpi pertsona berezi aztertzen ditu Freud,

  Einstein, Picasso, Stravinsky, T. S. Eliot, Grahan eta Gandhi horietako

  bakoitza adimen baten eredu delarik, eta sormenari buruzko ikuspuntu berria

  aurkezten du;

  c) Multiples intelligences: Theory in practice (1993b), haren lan osoaren sintesia

  da, argitaratutako materialak zein lan originalak biltzen ditu, eta hezkuntzan

  egindako bere teoriaren aplikazio garrantzitsuenak laburtzen ditu, hasi lehen

  mailetatik eta unibertsitateraino;

  d) Leading minds (1995), lider politiko handien, enpresarien eta militarren

  burmuinaz hitz egiten du, eta denei eraginkortasunez jokarazten dieten

  ezaugarri psikologiko komunak identifikatzen ditu;

  e) Intelligence reframed: Multiple intelligences for the 21st century (1999),

  adimenen kopurua gehitzen du. (Sanz de Acedo, 2003, or. 8)

 • 7

  2.2.2 Adimen anitzen teoria

  a) Teoriaren bilakaera

  Gardnerrek 80ko hamarkadaren hasieran argitaratu zuen Frames of Mind liburuan

  (1983) adimen anitzen existentziaz egin zuen baieztapenak eragin handia izan du

  gizartean, eta bereziki hezkuntzaren psikologian. Garai hartara arte nagusi zen adimen

  bakarraren teoria tradizionalarekin hautsi nahian, adimen anitzen existentzia azaldu

  zuen, adimena interpretatu eta garatzeko modu berriak bilatzeko asmoarekin (Prez

  Snchez & Beltrn Llera, 2006).

  Ez dakigu zehazki ideia nola bururatu zitzaion, baina badirudi Geshwind neurologoaren

  deskripzioak, gizaki normalei tumore edo garun-isuri bat sufritu ondoren gertatzen

  zaienaren ingurukoa, Gardnerrengan eragin handia izan zuela. Agian horregatik

  erabaki zuen hogei urte baino gehiagoz neurologia-unitate batean gizakien gaitasunak

  garunean nola antolatzen diren ikertzea (Prez Snchez & Beltrn Llera, 2006).

  Giza potentzialari buruzko proiektu baten baitan historian zehar giza kognizioan

  egindako aurkikuntzak biltzen ari zela, adimen anitzen teoriara eraman zuen ideia sortu

  zitzaion, gaitasunei adimen anitz deitzea bururatuz. Honez gain, Gardnerrek 1983an

  egin zuen adimenaren definizioa bere lanaren beste inflexio-puntua kontsideratzen du;

  definizio hau 1999an gehiago zehaztu zuelarik (Prez Snchez & Beltrn Llera, 2006).

  Jatorrizko proposamenean zazpi adimen aipatu zituen Gardnerrek (Prez Snchez &

  Beltrn Llera, 2006): linguistikoa, logiko-matematikoa, espaziala, gorputzezkoa-

  zinestesikoa, musikala, pertsonartekoa eta pertsona barnekoa, eta 1995ean adimen

  naturalistikoa gehitu zion zerrendari. Azken urteetan beste adimen baten existentzia

  onartu du, adimen existentziala (Gardner, 2006, or. 2021), eta beste hautagai batzuk

  aztertu ditu, hala nola, umore-adimena eta moral-adimena (Gardner, 2006, or. 2729).

  Azken urteetan, adimen anitzen konbinazioz sortutako adimen-profilak edo buru

  motak proposatu ditu: buru diziplinatua, sintetizatzailea, sortzailea, adeitsua eta etikoa

  (Gardner, 2006, or. 3538, 2008).

  Psikologo askok gogor kritikatu dute teoria hau, baina beste psikologo askoren eta

  hezitzaile gehienen onespena lortu du. Bere teoria plazaratu zenetik 30 urte pasa dira,

  eta gaia oraindik ere pil-pilean egoteak adierazten du denboraren iraganarekin

  gaurkotasunari eutsi diola eta hori, gaur egun ideiek duten aldakortasuna ikusita, ez da

  gauza erraza. Teoriak badauzka bere itzal eta ahuleziak, baina onartu behar da

  hezkuntzan eragin gehien izan duten teoria psikologikoen artean dagoela. Bere mezua

  sakontasunez sartu da hezkuntzaren munduan eta bertan aplikatzen ziren printzipio

  psikologiko asko aldatu ditu (Prez Snchez & Beltrn Llera, 2006).

 • 8

  b) Zortzi adimenen definizioak

  Musika-adimena: doinuak eta erritmoak hautemateko, aztertzeko, sortzeko,

  entzumenerako eta instrumentuak jotzeko gaitasuna izatean datza. Gaitasun

  unibertsala dugu, kultura guztietan aurki dezakeguna. Garunean, eskuin

  hemisferioaren kontrolpean, musikaren pertzepzioaz eta ekoizpenaz arduratzen

  diren guneak ditugu (Gardner, 2005; Serrano, 2005).

  Adimen zinestesikoa edo gorputza kontrolatzeko adimena: norberaren

  gorputzaz baliatuz ideia eta sentimenduak adierazteko (dantzariak),

  lehiaketarako (kirolariak), edota eskuz egindako lanak egiteko (eskultoreak edo

  zirujauak) gaitasun berezia. Garuneko kortex motorrean kokatuta dago.

  Garunaren hemisferio bakoitzak gorputzaren beste aldeko mugimenduak

  kontrolatzen ditu (Gardner, 2005; Serrano, 2005).

  Adimen logiko-matematikoa: askotan, pentsamendu zientifikoa deitura hartzen

  du ere, eta hizkuntz adimenarekin batera adimen-kozientearen testen oinarri

  da. Arazoak argitzeko, ereduak identifikatzeko, kalkulatzeko, hipotesiak

  formulatu eta frogatzeko metodo zientifikoa eta indukziozko eta dedukziozko

  arrazoibidea erabiltzeko gaitasuna da. Garuneko ezker hemisferioan kokatuta

  dago. Ingeniariak, ekonomistak, zientzialariak eta abar dira adimen honen

  adibide (Gardner, 2005; Serrano, 2005).

  Hizkuntz adimena: hizkuntz gaitasuna unibertsala da, eta honen garapena

  kultura guztietako haurretan oso antzekoa da. Zeinu hizkuntza irakatsi ez zaien

  gorren kasuan ere, hizkuntza natural bat asmatzeko saiakerak behatu izan dira

  (Sacks, 2003). Garunean Brocca deritzon gunea da esaldi gramatikalak

  osatzeko arduraduna. Adimen honek irakurketa/idazketa eta

  mintzamen/ulermen prozesuetan hitzen esanahia ulertzea ahalbidetzen du,

  baita prozesu horiek era eraginkor batean erabiltzea ere. Adimen honen eredu

  garbi dira poetak, idazleak, baita zenbait lider erlijioso eta politiko ere (Gardner,

  2005; Serrano, 2005).

  Adimen espaziala: nabigazioan eta mapen erabileran erabili ohi da arazo

  espazialak gainditzeko, baita objektu baten ikuspegi diferenteak irudikatzeko

  edo xakean aritzeko ere. Ikusmen-arteetan ere erabiltzen da adimen mota hau.

  Eragiketa espazial hauek burutzeko gaitasuna garuneko eskuin hemisferioan

  kokatzen da. Margolariak, argazkilariak, arkitektoak, diseinatzaileak eta abar

  adimen honen eredu dira (Gardner, 2005; Serrano, 2005).

 • 9

  Pertsonarteko adimena: enpatia handiko pertsonek, besteekiko

  harremanetarako erraztasun handia duten pertsonek oso garatua dute adimen

  mota hau. Besteen sentimenduak, izaera, motibazioak eta asmoak

  antzemateko gaitasuna dute. Garuneko aurrealdeko lobuluetan kokatzen da

  adimen hau. Saltzaileek, psikologoek, irakasleek, terapeutek, politikariek,

  gurasoek eta abarrek oso garatua izaten dute (Gardner, 2005; Serrano, 2005).

  Pertsona barneko adimena: norberaren burua ezagutzean, sentimenduak

  identifikatzean eta sentimendu horiek bideratzen jakitean datza. Adimen

  pribatua izanik, bestelako adierazpideen beharra dago (linguistikoa, musikala,

  etab.) adimen honen garapen mailaz jabetzeko. Garuneko aurrealdeko

  lobuluetan kokatzen da (Gardner, 2005; Serrano, 2005).

  Adimen naturalistikoa: Gardnerrek 1995an zerrendatu zuen. Naturan dauden

  espezieak (flora eta fauna) edo elementuak behatu, identifikatu eta sailkatzeko

  gaitasuna dute adimen mota hau duten pertsonek (Gardner, 2005).

  Laburbilduz, Gardnerren aburuz adimenak potentzial psikobiologikoak dira, genetikari

  eta inguruneari lotutako arrazoiak direla medio gaitasun jakin batzuetan gauzatuko

  direnak, eta gaitasun horietako bakoitzak maila diferentea izango du pertsonatik

  pertsonara. Zortzi adimenen ibilbide ebolutiboak, informazioa prozesatzeko ahalmenak

  eta arazoen konponketaren ezaugarriak diferenteak izateaz gain, haien artean

  independenteak dira neurri handi batean. Hala ere, ezin dugu pentsatu adimenek

  elkarrengandik isolaturik lan egiten dutenik, konplexua den edozein jarduera burutzeko

  hainbat trebezia eta adimen konbinatzea beharrezkoa izaten baita (Gomis Selva, 2007,

  or. 210).

  2.3. Adimen anitzaren teoriak Haur Hezkuntzako gelan lantzeko egiten dituen proposamenak

  Adimen anitzaren teoriaren oinarriak azaldu ondoren, atal honetan Gardnerrek Haur

  Hezkuntzako geletan bere teoria praktikan jartzeko egindako proposamenak aztertuko

  ditugu.

  Gardnerren esanetan, Reggio Emilia eskolak haurtzaroan adimen anitzak lantzeko

  ikastetxe ezin hobeak dira (Gomis Selva, 2007, or. 193203). Loris Malaguzziren

  gidaritzapean Italiako Reggio Emilia aberatsean sortu ziren Haur Hezkuntzako

  etaparako eskola hauek, mundu osoan ospea dutenak (A school must rest on the

 • 10

  idea that all children are different, 1991). Gardnerren ustez, eredu honen indarra

  malgua eta aldakorra den ikastetxearen antolakuntzan oinarritzen da, ikasleen

  gaitasun, potentzialtasun, interes eta beharren arabera aldatzen dena (Gomis Selva,

  2007, or. 203).

  Bestetik, Gardnerrek adimen anitzen teoria hezkuntza-sisteman garatzeko hainbat

  ekimen eredugarri abian jarri ditu, hala nola, Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntzako

  etapei zuzendutako Spectrum Proiektua, Lehen eta Bigarren Hezkuntzari zuzendutako

  Arts Propel programa, edo Practical Intelligences for School (PIFS) (Sanz de Acedo,

  2003, or. 1214). Atal honetan lehenengora mugatuko gara, eta horren barruan, Haur

  Hezkuntzako etapari dagokionari soilik.

  2.3.1. Spectrum Proiektua

  Spectrum Proiektua bederatzi urtez (1984-1992) landutako ikerketa eta garapen

  programa da, eta adimen anitzen teoriarekin bat egingo duen curriculuma eta

  ebaluazioarekiko ikuspuntu berritzailea bilatzen du Haur Hezkuntza eta Lehen

  Hezkuntzako etapen testuinguruan. Feldman eta Gardnerren teoriak dira proiektuaren

  abiapuntua. EEBBetako hainbat ikerkuntza erakunderen eta eskola publiko jakin baten

  elkarlanaren ondorioz sortu zen proiektua, eta hiru fase izan ditu (Gomis Selva, 2007,

  or. 204205). Proiektua modu egokian aplikatzeko gakoa irakasle eta gurasoen

  prestakuntzan dago (Valero Rodrguez, 2007, or. 266).

  Hasieran, Gardnerrek eta bere lankideek ez zituzten proiektu honen jarduerak

  argitaratu nahi, beldur zirelako errezeta liburu bat bezala aplikatuko zirela (Chen,

  1998, or. 4). Horregatik, proiektuari buruzko hiru liburuetan indarrez azpimarratzen da

  proiektuaren filosofia barneratzearen garrantzia. Programaren oinarrizko osagaiak

  ondokoak dira (Chen, 1998; Gomis Selva, 2007, or. 206; Krechevsky, 1998):

  Zortzi adimenen ebaluaziorako 15 jarduera, zazpi eremutan banatuak

  (mugimendua, hizkuntza, matematika, zientziak, gizartea, ikusmen-arteak eta

  musika), adimen diferenteetako gaitasunak, ezagutzak, interesak, jarrerak eta

  ikaskuntza-estiloak ebaluatzea helburu dutenak.

  Zortzi ikaskuntza-eremuri (hizkuntza, matematika, mugimendua, musika, natur

  zientziak, eraikuntza-mekanismoak, gizarte munduaren ulerkuntza eta ikusmen-

  arteak) lotutako 150 bat jarduera.

  Eremu bakoitzari buruz gurasoekin etxean egiteko hainbat jarduera.

 • 11

  Ebaluaziorako jarduerek ikasleen gaitasun nabarmenenak eta jarduteko estiloak

  identifikatzeko balio dute, eta gelako ohiko jardueretan erabat integratuta daude.

  Ebaluazioa egiteko haurrak eta beren ekoizpenak ikaskuntza gertatzen deneko

  testuinguruan behatuko dira modu zorrotzean, eta informazio hori irakaslearen eta

  gurasoen oharrekin osatuko da. Horrela, behaketaren bidez identifikatutako

  indarguneak heziketa-esperientziak diseinatzeko erabiliko dira (Gomis Selva, 2007, or.

  214215).

  Adimenak garatzeko jarduerak zortzi ikaskuntza-eremutan antolatu dira, eta horietako

  bakoitzerako 15-20 jarduera daude, egituratuak nahiz libreak direnak. Jarduerek ez

  dute bilatzen adimenetako bakoitza zuzenean garatzea, zeharka baizik (Valero

  Rodrguez, 2007, or. 266). Hainbat taldekatze-mota erabiltzen dira jardueretan: haurrek

  zuzendutako talde txikia, irakasleak zuzendutako talde txikia, haurrek gidatutako talde

  handia, eta irakasleak gidatutakoa (Gomis Selva, 2007, or. 220222).

  Azkenik, gurasoei zuzendutako jarduerak daude, bai adimenen ebaluazioa egiteko,

  baita horien garapena sustatzeko ere. Ebaluazioa galdetegien bidez gidatutako

  behaketan oinarritzen da, eta zortzi adimenak lantzeko jarduerak eta jolasak sinpleak

  eta anitzak dira, erraz egiteko modukoak (Gomis Selva, 2007, or. 222223).

 • 12

  3. ADIMEN ANITZEN TEORIAREN APLIKAZIO PRAKTIKOAK GELAN

  3.1 Montserrat eskolaren eredua

  Montserrat eskola Bartzelonan kokatua dago eta bertan adimen anitzen teoria lantzen

  da. Eskola honetako zuzendariak duela urte batzuk hezkuntza aldatzeko asmoz

  hainbat bidai egin zituen, teoria edo hezkuntza eredu ezberdinak ezagutzeko (Rey,

  2011). Bidai hauen ondoren, eskola honek estimulazio goiztiarraren alde egin zuen, eta

  eskolako zuzendaria eta zuzendaritzako talde osoa Harvard-era joan ziren adimen

  anitzen teoria lehen eskutik ikasteko asmoz.

  Teoria hau ezagutu eta berau Montserrat ikastetxeko hezkuntza proiektuan

  integratzeko erabakia berehalakoa izan zen (M. del Pozo Rosell, 2008, or. 4851).

  Erabaki honek eskolan kultura berria ezartzera eraman zuen (M. M. del Pozo Rosell,

  2006). Beraz, hainbat aldaketa egin ziren curriculumean, metodologian, ebaluazioan,

  irakasleen eta ikasleen roletan, familien parte-hartzea txertatu zen, eskolaren

  antolaketa aldatu zen eta espazio arkitektonikoak ere aldatu ziren (Col.legi Montserrat,

  d. g.-a). Honela, 2004an Howard Gardner Montserrat eskolara joan eta bertan egun

  bat pasa ondoren, bere teoria oso ondo ezarri zela adierazi zuen poztasun handiz (M.

  del Pozo Rosell, 2008, or. 4851).

  Montserrat eskolan zortzi programa lantzen dira, programa bakoitzak irakasgai bati

  erreferentzia egiten diolarik. Programa hauetako proiektu aipagarrienak

  ENTUSIASMAT (matematiketako programaren barruan) eta METODO CIENTIFICO

  (ezagutza programaren barruan) dira, biak Montserrat eskolak diseinatutakoak (M. del

  Pozo Rosell, Cortacns, & Meroo, 2011).

  Eskola honen helburua ikasleen zortzi adimenak kontuan hartzea eta ikasteko bide

  ugari ematea da. Eskola honetan aztertzen diren gaiak asko sakontzen dira, ikasleek

  ulertu dituztela bermatzeko, eta bizitza errealean oinarritutako esperientzien bidez

  ikasten da (Col.legi Montserrat, d. g.-a).

  Montserrat eskolan proiektuetan oinarritutako metodologia erabiltzen da. Proiektu

  adimentsuak (gaitasunetatik programatutako diziplinarteko proiektua), ulermen

  proiektuak (adimen anitzen garapena eta ulermena hobetzeko asmoarekin), banakako

  eta taldeko ikerketa proiektuak (metodo zientifikoaren gaitasuna garatzeko,

  informazioa eta argudioa egoki erabiltzen ikasiz), eta kasuen metodoa erabiltzen dira

  (jasotako ikasketa benetako testuinguruetan erabiltzeko). Proiektu hauek guztiak

  ikaskuntza kooperatiboan, arazoen ebazpenean oinarritutako ikaskuntzan, gogoetan

  oinarritutako ikaskuntzan, zerbitzu-ikaskuntzan eta IKTen erabileran oinarritzen dira

  (Col.legi Montserrat, d. g.-b).

 • 13

  Montserrat eskolan haurra da bere ikaskuntzaren protagonista; bertan autonomia

  lantzen da, ikasleek beraien aukerak, interesak eta baliabideak ezagutu eta landu

  ditzaten (Marina, 2012).

  3.2. Taldearen azterketa praktikoa

  3.2.1. Hezkuntzako profesionalei zuzendutako zundaketaren analisia

  Eranskinetan daude bilduta egindako zundaketaren oinarrizko datuak, egindako

  galderak eta jasotako erantzunen datu eta grafikoak. Hortaz, hemen ariketa horren

  emaitzen analisia jasoko dugu soilik, eta gomendagarria da atal hau eranskina eskuan

  hartuta irakurtzea.

  Lehenik eta behin, jasotako erantzunen kopuruak gure aurreikuspenak gainditu dituela

  esan beharra dago, ez baikenuen uste ikasle batzuk proposatutako galdetegiak

  seiehun erantzunetik gora jasoko zuenik. Erantzunen kopuruari dagokionez,

  esperotakotik aldendu den beste datu bat euskaraz eta gaztelaniaz betetako

  galdetegien kopuruak izan dira. Izan ere, 2009ko datuen arabera (Manterola, 2011, or.

  84), unibertsitateko irakasleak alde batera utzita, sare publikoko irakasleriaren %80a

  euskalduna da, eta %63a sare pribatuan. Eskoletatik galdetegien %38a gaztelaniaz

  bete da, eta horrek aditzera ematen du agian irakasleriaren artean erdal elebidunak

  portzentaje horretara hurbilduko direla. Zoritxarrez, galdetegian ez da galdetu eskolak

  zein hizkuntzatan ematen diren eta, ondorioz, ezin dugu azterketa zehatzagorik egin

  datu honen inguruan.

  EHUko hezkuntzako graduetako irakasleen artean egindako zundaketan erantzunen

  %37a gaztelaniaz jaso da, eta kasu honetan ere ez da galdetu zein hizkuntzatan egiten

  den lan. Gipuzkoako campusean irakasgaien %10a baino ez da gaztelaniaz burutzen,

  baina beste bi campusetan ez da irizpide bera aplikatzen, eta hortik datoz erantzun

  gehienak (%73a). Horregatik, ezin da ondorio zehatzagorik azaldu. Edozein modutan,

  gogoan izan behar da adinari dagokionez bi taldeetan 45 urtetik gorakoek laginen erdia

  hartzen dutela (%49a eskoletan eta %52a EHUn), eta EAEko datu orokorren arabera

  (Eusko Jaurlaritza, 2012), EAEn 35 urtetik beherakoen %45a baino gehiago

  elebidunak diren artean, datu hori dezente jaisten dela adin horretatik gorakoen artean

  (%22,9koa 50-64 adin-tartean, adibidez).

  Zundaketetan adimen anitzen teoriari buruz bildutako datuek ahalbidetuko lukete

  galdera bakoitzaren erantzunak hainbat faktoreren arabera analizatzea (irakasle

  lanetan esperientziaren araberako erantzunen azterketa, generoaren araberakoa,

  adinaren araberakoa, lan egiten den hezkuntzaren etaparen araberakoa, eta abar).

 • 14

  Zoritxarrez, ezin dugu horrenbeste luzatu, eta gehienetan datu globalen analisia baino

  ez dugu egingo.

  Teoria hau nahiko ezaguna da irakasleen artean. Izan ere, batere ezagutzen ez

  dutenak, edo izenez soilik ezagutzen dutenak gutxiengoa dira bi taldeetan (%38a

  eskoletan eta %24a EHUn). Gainontzekoek sakontasun handiagoz ezagutzen dute.

  Teoria lantzen ote den galdetuta, badirudi eskolan gehiago aplikatzen dela

  unibertsitatean baino (baiezkoa jaso da erantzunen %48an eta %28an, hurrenez

  hurren). Beraz, badirudi ikaslearen adinean gora joan ahala, adimen anitzak gutxiago

  kontuan hartzen direla hezkuntzan. Eskoletatik jasotako erantzunak irakasleak lan

  egiten duen etaparen arabera aztertuta, hipotesi hau partzialki baieztatuko duten

  datuak aurkituko ditugu:

  Haur Hezkuntzan dihardutenak Lehen Hezkuntzan dihardutenak Bigarren Hezkuntzan dihardutenak

  1 irudia. Adimen anitzen teoria eskoletan aplikatzen ote denari buruzko erantzunak, etapaka.

  Adimen anitzetako bakoitzari zer nolako garrantzia ematen zaion galdetu da ere.

  EHUko irakasleei egindako galdera zabalagoa izan da (orokorrean hezkuntzan duten

  pisuari buruz galdetu zaie), eta hor egon daiteke bi taldeen erantzunen arteko aldearen

  arrazoietako bat (laginen tamainaren desberdintasun nabarmena litzateke beste bat).

  Orokorrean, adimen bakoitzari buruzko erantzunen grafikoetan ikus daiteke eskoletako

  laginaren artean iritziek harmonia edo bateratasun handiagoa erakusten dutela, EHUko

  erantzunen artean batez bestekoarekiko desbideratzeak nabarmenagoak direlarik

  (ikus, adibidez, gorputzezkoa-zinestesikoa edo pertsonartekoaren erantzunak), baina

  hori laginaren tamaina txikiagoak eraginda izan liteke.

  Batez besteko ponderatuei begiratuta, eskoletan jasotako erantzunek diote adimenak

  honela ordenatzen direla pisuaren arabera: linguistikoa, logiko-matematikoa,

  naturalista, pertsonartekoa, gorputzezkoa-zinestesikoa, espaziala, pertsona-barnekoa

  eta musikala. EHUko irakasleen arabera, aldiz, ordena hau litzateke: linguistikoa,

  logiko-matematikoa, naturalista, espaziala, gorputzezkoa-zinestesikoa, pertsonartekoa,

  musikala, pertsona-barnekoa. Ikus daitekeenez, iritziak oso berdintsuak dira bi

  taldeetan. Hala ere, esan beharra dago batez besteko ponderatuen balioak dezente

  baxuagoak direla EHUko laginean. Argi geratu da hizkuntzak, matematikak eta

  87 57%

  65 43%

  Bai

  Ez

  82 42%

  115 58%

  Bai

  Ez

  57 50%

  58 50%

  Bai

  Ez

 • 15

  zientziek nolabait pisu gehien hartzen dutela, eta harremanek, norberaren ezagutzak

  eta musikak, aldiz, garrantzi askoz ere txikiagoa dutela hezkuntzan.

  Teoria hau gelan aplikatzen dutela erantzun dute gehienek (%54-55ak). Teoriaren

  ezagutzaren datuekin alderatuz, ondorioztatuko dugu eskoletan teoria zehazki

  ezagutzen duten gehienek aplikatzen dutela, baina EHUn teoria hau ondo ezagutu

  arren aplikatzen ez duen irakasle asko dagoela dirudi, erantzunen arabera.

  Hezkuntzaren lehen etapetan curriculumak garapen globalizatuari ematen dion

  garrantziak dudarik gabe eragina du alderdi honetan, eta hezkuntza-sistemak adinean

  aurrera egin ahala bultzatzen duen espezializazioak ez du bereziki errazten goi

  mailako ikasketetan adimen anitzak lantzea.

  Teoria gelan aplikatzen ez dutenei horren zergatia galdetuta, eskoletan prestakuntza

  falta adierazi du gehiengo zabalak (%70a), baina EHUn argudioak banatu egin dira

  (%41arentzat prestakuntza falta, %28arentzat baliabide falta, %19arentzat zentroaren

  edo sailaren ildoarekin bat ez egitea). Eskolako taldeak, beraz, eskaera argia plazaratu

  du zundaketan; prestakuntzaren beharra, alegia.

  Adimen anitzen teoria gelan aplikatzen dutenei eta ez dutenei galdetu zaie teoria

  arrakastaz aplikatzeko faktoreen inguruan, eta teoria aplikatu ahal izateko baldintzen

  inguruan, hurrenez hurren. Batez besteko ponderatuak eskuan hartuta, eskoletako

  irakasleen artean, teoria aplikatzen ez dutenek honela ordenatzen dituzte faktoreak

  lehentasunaren arabera: irakasleen prestakuntza, irakasleen eta gainontzeko

  profesionalen arteko lankidetza, ebaluazio sistemaren aldaketa, ikastetxearen

  konpromisoa, metodologien eta materialen egokitzea, eragile eta baliabideen

  antolaketa eta koordinazioa, sentiberatzea, gurasoen parte-hartze eta prestakuntza,

  eskolaz gaindiko erakundeen babesa eta laguntza, eta baliabide ekonomikoak.

  Eskoletako erantzunekin jarraituz, teoria aplikatzen dutenen arabera, ordena ondokoa

  litzateke: irakasleen prestakuntza, ikastetxearen konpromisoa, irakasleen eta

  gainontzeko profesionalen arteko lankidetza, eragile eta baliabideen antolaketa eta

  koordinazioa, sentiberatzea, ebaluazio sistemaren aldaketa, metodologien eta

  materialen egokitzea, gurasoen parte-hartze eta prestakuntza, eskolaz gaindiko

  erakundeen babesa eta laguntza, eta baliabide ekonomikoak.

  Ikus daitekeenez, guztiak ados daude irakasleen prestakuntza lehen tokian eta

  baliabide ekonomikoak azken tokian jartzen, baina beste faktoreei begiratuta, adimen

  anitzak aplikatzen esperientzia dutenek garrantzi handiagoa ematen diote

  ikastetxearen konpromisoari, eta haien ustez lehentasunetan askoz ere beranduago

 • 16

  datoz materialak egokitzea, ebaluazio sistema aldatzea, edo eskolaz gaindiko

  laguntzak. Esperientzia dutenek garrantzi gehiago ematen diote sentiberatzeari ere.

  EHUko irakasleei aukeran emandako faktoreak pixka bat desberdinak dira eskoletako

  zundaketarekin konparatuta. Hauen artean, teoria aplikatzen ez dutenek baldintzak

  honela ordenatu dituzte: irakasleen prestakuntza, ebaluazio sistemaren aldaketa,

  eragile eta baliabideen antolaketa eta koordinazioa, ikasleen parte-hartze eta

  prestakuntza, metodologia eta materialen egokitzea, EHUren babesa eta laguntza,

  irakasleen eta adimen anitzen inguruko adituen arteko lankidetza, sentiberatzea,

  zentroaren edo sailaren konpromisoa, eta baliabide ekonomikoak. Teoria aplikatzen

  dutenek, aldiz, faktoreak honela ordenatu dituzte: irakasleen prestakuntza, ebaluazio

  sistemaren aldaketa, ikasleen parte-hartze eta prestakuntza, sentiberatzea,

  metodologia eta materialen egokitzea, eragile eta baliabideen antolaketa eta

  koordinazioa, irakasleen eta adimen anitzen inguruko adituen arteko lankidetza,

  zentroaren edo sailaren konpromisoa, EHUren babesa eta laguntza, eta baliabide

  ekonomikoak.

  Talde honetako bi azpitaldeek irakasleen prestakuntza lehen tokian, ebaluazio

  sistemaren aldaketa bigarren tokian, eta baliabide ekonomikoak azken tokian jarri

  dituzte. Teoria aplikatzen dutenek ikasleen parte-hartze eta prestakuntzari eta

  komunitate osoaren sentiberatzeari garrantzi gehiago eman diete teoria aplikatzen ez

  dutenek baino.

  Galdetegiaren atal honi buruzko ondorio orokor bezala, esan daiteke zundaketaren

  parte-hartzaile guztien arabera irakasleriaren prestakuntza dela erronkarik

  garrantzitsuena, eta aukeran eman zaizkien faktore guztiak direla nahiko

  garrantzitsuak (batez besteko ponderatuaren baliorik txikiena 5,77koa izan da, eta

  altuena 8,61koa). Eskoletan jarduten diren hezkuntzaren profesionalen aburuz,

  ikastetxearen konpromisoa eta baliabide eta eragileen antolaketa eta koordinazioa

  garrantzitsuak dira ere. EHUko irakasleen artean ebaluazio sistema aldatzeko premia

  askoz ere nabarmenagoa da, seguruenik hezkuntza-sistemaren lehen etapetako

  ebaluazio sistemak hobeto egokitzen zaizkielako adimen anitzak erabiltzeari. Azkenik,

  guztiek ikusten dute adimen anitzen inguruko sentiberatzea beharrezkoa dela.

  Deigarria iruditu zaigu teoriaren sortzailearen iritziz hain garrantzitsua den gurasoen

  parte-hartzea eta prestakuntza EAEko hezkuntzaren profesionalek baldintzen arteko

  lehen tokietan ez jartzea, baina gogoan izan behar da orokorrean aukeran emandako

  faktoreek batez besteko ponderatu altuak izan dituztela (eskoletako erantzunetan 6,81

  eta EHUko erantzunetan 5,77 izan dira baliorik txikienak).

 • 17

  Bukatzeko, zundaketaren azken galderari dagokionez, esan beharra dago oso emaitza

  parekoak lortu direla eskoletan eta EHUn egindako zundaketetan batez besteko

  ponderatuari begiratuz gero: 8,43 eta 8,13, hurrenez hurren. Hortaz, adimen anitzek

  hezkuntzan baliagarritasun handia dutela uste da.

  Zundaketaren diseinuaren inguruan jaso dugun feedbackari dagokionez, EHUko

  irakasle batek adierazi du galderak itxiegiak iruditu zaizkiola, eta adimen anitzetako

  bakoitzari hezkuntzan ematen zaion pisuari buruzko galdera zabalegia (hezkuntzaren

  etapa bakoitzean adimen bakoitzari pisu diferentea ematen zaiola iruditu zaio, eta

  horregatik ez zekien zein etapa buruan izanda erantzun behar zuen), eta beste irakasle

  batek esan digu galdetegia agian luzeegi iruditu zaiola. Eskolen aldetik ez da

  zundaketaren inguruko iritzirik jaso.

  3.2.2. Teoriaren aplikazioa EAEko ikastetxeetan: Tolosako Hirukide ikastetxeko adibidea

  Alderdi teorikoak eta beste herrialde batzuetan teoria hau nola aplikatzen den ikusi

  ondoren, lanaren alderdi praktikoan adimen anitzak EAEko ikastetxetan aplikatzen ote

  diren aztertu da. Horretarako, 17 eskualdeetako Berritzeguneetan adimen anitzak

  aplikatzen dituzten ikastetxeen inguruan galdetu da. Iturri hauen eskutik jakin ahal izan

  dugu lau ikastetxetan aplikatzen dela teoria, eta hainbat eskualdetan prestakuntzazko

  ekintzak burutzen ari direla. Ikastaro gehienak Nuevas claves educativas fundazioko

  zuzendaria den Javier Bahon-ek ematen ditu (ikusi eranskineko 1. taula).

  Tolosako Hirukide ikastetxea adimen anitzak lantzen dituen ikastetxeetako bat da.

  Ikastetxeko Txaro Etxeberria zuzendariarekin eta Pello Arrizabal Lehen Hezkuntzako

  koordinatzailearekin solasaldia izateko aukera izan dugu, eta bertan beraien lanari

  buruzko informazio ugari eman digute. Hirukide ikastetxea sortu zenean, beraientzat

  esanguratsuak ziren arloak kontuan izanik proiektu bat garatzen hasi ziren, adimen

  emozionala ardatz bezala hartuta, gurasoak informatuz, irakasleak prestatuz eta gaia

  ikasleekin landuz. Ikasleen elkarbizitza positiboa eraikitzeko, emozioak lantzen dituzte

  hainbat jokabide zainduz. Ikasleen arteko gatazkak bitartekaritzaren bidez beraien

  artean konpontzen dituzte. Bitartekaritza horretan, gatazkaren ondoren etenda

  geratzen den komunikazioa bultzatzen dute, eta ikasleen artean arazoa konpontzeko

  behar dituzten baldintzak adostu eta sinatzen dituzte.

  Ikaskuntza kooperatiboak esparru garrantzitsua du ere, eta laugarren ikasturtea da

  berau aplikatzen dutela.

  Adimen emozionala eta ikaskuntza kooperatiboaren bi zutabeak sakon finkatuta izanik,

  beste aurrerapauso bat eman dute, eta Gardnerren adimen anitzen teoria lantzen hasi

 • 18

  dira. Pausoak poliki-poliki eman dituzte; lehenik talde txikietan egin dituzte saiakerak,

  eta emaitza onak lortu ondoren, ikasgela guztietara, baita ikasle eta familia guztietara

  ere, zabaldu dituzte jarduteko modu berriak.

  Hirukide ikastetxean helburu nagusia ikasle autonomo, konprometitu eta sortzaileak

  heztea da, eta horretarako adimen anitzak kontuan hartzea oso garrantzitsu ikusten

  dute.

  Egun, ikastetxearen proiektu nagusiaren ardatza adimen anitzak dira, pertsona bere

  osotasunean kontuan hartzea, eta beste azpi proiektu guztiak ardatz horren inguruan

  kokatzen dira (ikusi 2 irudia).

  2 irudia: adimen anitzei buruzko proiektuaren eskema. Iturria: ikastetxeko web orria (Adimen

  Anitzen formazioa jaso dugu Montserrat ikastetxean, d. g.).

  Irakasleen prestakuntza funtsezkoa izanik, horiek ikastaro sakonak egiten ari dira.

  Lehendabizi bi koordinatzailek prestakuntza jaso dute eta, ondoren, horiek ikasitakoa

  ikastetxeko beste langile guztiekin konpartitzen dute. Irakasle guztientzako

  prestakuntza mintegi bat egingo dute aurtengo apirilaren bukaeran, Javier Bahon-en

  eskutik.

  3.2.3. Jabier Bahon-en prestakuntza mintegiaren edukiak

  Hirukide Ikastetxean izandako elkarrizketan zehar apirilaren 23ko adimen anitzei

  buruzko prestakuntza mintegira gonbidatu gaituzte. Hezkuntzako profesionalei

  egindako zundaketetan prestakuntzaren beharra agerian geratu denez, interesgarri jo

  dugu prestakuntza saiora joateaz gain, beronen edukiak hemen laburbiltzea.

 • 19

  Hirukide Ikastetxean izandako elkarrizketan zehar apirilaren 23ko adimen anitzei

  buruzko prestakuntza mintegira gonbidatu gaituzte. Hezkuntzako profesionalei

  egindako zundaketetan prestakuntzaren beharra agerian geratu denez, interesgarri jo

  dugu prestakuntza saiora joateaz gain, beronen edukiak hemen laburbiltzea.

  Hitzaldia hiru zatitan banatu zuen, alde batetik burmuinean fisikoki ematen diren

  aldaketak, gero historian zehar eman diren berrikuntzak eta azkenik, Gadnerren teoria

  eta aplikatzeko metodologia.

  Hitzaldiaren hasieran ikasteko prestatzea ren lelopean, ikaskuntza eman dadin

  burmuinean (Kortesean) fisikoki zer gertzatzen den azaldu zuen. Lehenik (RAS)

  retikular piztutze sistema esnatu behar da arreta lortzeko, gero amigdala kinatu (alde

  emozionala) eta azkenik dopamina handiagotu sormena eta motibazioa sortzeko.

  IKASTEA = ONDO PASATZEA

  Ondoren, historiarren aldaketari ekin zion. Urteetan zehar gizartean gehiengoa aldatuz

  joan da, baina ikaskuntzan pauso txikiak eman diren arren oraindik mantentzen den

  metodologia nahiko berdintsua da, hau da, klase magistralak. Guzti hori aldatu egin

  behar da eta haurrak ikasiz ondo pasatzea lortu behar dugu. Eta hori nola egin

  daiteke? Javier Bahonek oso era praktikoan erakutsi zigun bertan geunden guztioi nola

  egin daitezkeen ekuazioak, fisikako hainbat buruketa, e.a. adimen anitzak kontutan

  hartuz eta bizipenen bidez.

  Gaurko hezkuntza sisteman adimen logiko- matematiko eta linguistikoari ematen zaie

  garrantzi gehiena (PISA) eta Gadnerren adimen anitzen teoriak zortziak kontutan izan

  beharko zirela adierazten du, honek pertsona bakoitzeko ikasteko era desberdina

  izanik aprendizaia errazagoa emango zela dio. Gadnerren teoria hezkuntzaren

  filosofia eta aprendizaia emateko jarrera dela dio Javierrek.

  La inteligencia es aquello que crean servicios tiles para su comunidad

  Adimen anitzen teoria kontutan izanda, metodologia honek eman diezagukena

  honakoa da:

  - Bide desberdinetatik aprendizaira iristea.

  - Ikasle bakoitzak garatuago duen adimena erabiltzea.

  - Sakonago ulertu eta barneratzea.

  - Bakoitzak bere aprendizaia sortzea.

  Beraz, Javier Bahonen hitz nagusiak hauek dira:

  Menos contenidos y rellenar ese tiempo enseando otras competencias

 • 20

  4. ONDORIOAK ETA LAN PROZESUAREN DESKRIBAPENA

  4.1. Ondorioak

  Lehenik eta behin, ondorioztatu dugu adimenaren garapena neurri handi batean

  kanpoko eragileen menpe dagoenez, irakasleak jabetu beharra duela haurraren

  garapena bultzatuko duen ingurune aberatsa eskaintzearen gainean duen arduraz.

  Hortaz, irakaslearen jarduna oso garrantzitsua da haurraren adimen anitzak garatzen

  lagunduko duten baldintzak sortzeko.

  Bestetik, hezkuntzaren etapa ezberdinetan teoria honen aplikazioaren inguruko datuak

  bildu ahal izan ditugu. Datu horiek honako ondoriora eraman gaituzte: nolabait

  esatearren, haurtzaroko garapen globalizatua adimen anitzak erabiliz ikastearekin

  erlazionatzen den bitartean, nerabezaroan eta helduaroan eduki zehatzagoak lantzea

  adimen mota jakin batzuk erabiltzen dituzten ikasteko modu zehatzekin parekatzen da.

  Hortaz, ez gaitu harritu behar adinean aurrera joan ahala eskola porrota areagotzea,

  norberak dituen adimen anitz horietatik bakar batzuk soilik erabiliz ikastea eskatzen

  baitzaio ikasleari. Ondorioz, adimen linguistikoa eta logiko-matematikoa gutxien

  garatuta dituztenek ezin dituzte haien beste adimenak edukiak ulertzeko erabili.

  Gauzak horrela, adimen anitzen aplikazioa eskolaren inklusibotasun mailarekin

  konpara daiteke. Beste era batera esanda, adimen anitzen aplikazioa continuum bat

  da, prozesu bat, prestakuntzarekin hasten dena. Bide horretan gutxika aurrera egiteko

  ezinbestekoa da ikastetxearen konpromisoa, eta ikastetxearen antolakuntzari

  dagozkion elementuak modu egokian kudeatzea. Ikusi ahal izan dugunaren arabera,

  EAEn hitzartutako ikastetxeak dira bide horretan abiatu diren lehenengoak, eta guztiek

  dute Kataluniako Montserrat eskola eredu bezala.

  Zundaketan agerian geratu denez, gai honi buruzko prestakuntzaren beharra dago.

  Bereziki garrantzitsua da adimen anitzen teoriaren oinarrizko kontzeptuak ondo

  barneratzea, ariketak testuingurutik kanpo ez aplikatzeko.

  Era berean, zundaketaren emaitzek agerian utzi dute Berritzeguneek esandakoarekin

  ez datozela bat; izan ere, zundaketaren arabera, eskolen %48an aplikatzen da adimen

  anitzen teoria, eta Berritzeguneek esan digutenaren arabera prestakuntza nahikoa

  hedatzen ari da, baina aplikazioa oraingoz EAEko lau ikastetxetan ematen ari da

  bakarrik. Kontuan izan behar da eskoletako 125 irakaslek esan digutela adimen anitzak

  ikastetxearen ekimen formal eta bateratu baten baitan aplikatzen dituztela.

  Halaber, lana hasi aurretik uste genuen adimen anitzen teoriak eskolako gaitasun eta

  edukiak lantzeko norberak gehien garatuen duen adimena erabili ahal izatea bilatzen

  zuela. Lana egitean konturatu gara, antzaz, teoria honen aplikazioan helburu nagusia

 • 21

  norberak adimen anitz guztiak lantzea dela. Horregatik, adimen anitzak lantzeko

  ariketak adimen moten arabera sailkatzen dira, eta ez ditugu aurkitu aldi berean

  adimen mota guztiak erabiliz garatuak izateko ariketa edo proiektuak.

  Lanaren diziplinartekotasunari dagokionez, ikasitakoa moduluko laneko bost

  irakasgaietako bakoitzarekin honela lotuko genuke:

  Hizkuntzaren didaktikaren aldetik, adimen linguistikoa da hezkuntzan pisu

  handien duena, zundaketan parte hartu dutenen aburuz. Moduluko lan oso bat

  egin liteke pisu horrek ikasleen hizkuntz gaitasunean duen islaren inguruan,

  adibidez. Bestetik, zundaketaren emaitzek irakasleriaren hizkuntz gaitasunaren

  inguruan zer pentsatua eman digute, jasotako gaztelaniazko erantzunen

  kopuruaren harira.

  Adimen anitzen teoriak bat egiten du eskola inklusiboaren printzipioekin, haur

  bakoitzaren adimenak kontuan hartzen dituen eta haur bakoitzaren ikasketa

  prozesuaren erritmoak errespetatzen dituen eskola inklusiboa izango baita.

  Gizarte zientzien ikuspegitik, lan honek ahalbidetu digu zientziak nola

  eboluzionatzen duen ikusi ahal izatea. Adimenaren definizioak azken 20

  urteetan teoria honi esker izan duen eboluzioa oso sakona izan da; adimena

  bakarra eta orokorra izatetik anitza izatera pasa da, eta psikologiaren baitan

  eman den aldaketa kontzeptual hori gradualki islatzen ari da hezkuntzan.

  Bestetik, gizarte zientzietako ikerketarako hainbat tresna erabiltzeko aukera

  izan dugu (elkarrizketak, zundaketak).

  IKTen bidez lan hau aurrera eramateko prozedura diferenteak erabili ahal izan

  ditugu: Internet bidez zabaldutako galdetegiak, IKTetan oinarritutako

  informazioaren bilaketa, dokumentuaren edizio kooperatiboa Google Docsen

  bitartez, gure artean eta hainbat eragilerekin komunikazio arina, eta ipuinaren

  bideo edizioa. Bestetik, azpimarratu beharra dago adimen anitzak aplikatzen

  dituen Montserrat eskolak garrantzi handia ematen diela IKTei.

  Garapenean eta ikaskuntzan sor daitezkeen zailtasunei dagokienez, lan honen

  bidez ikasi dugu haurraren garapenerako zortzi adimenek askoz ere aukera

  gehiago emango dituztela bakar batek baino. Hortaz, norberak adimen jakin

  batean mugak izan arren, beti izango ditu indar-guneak garatuagoak dituen

  beste adimenenetan, eta guztiak erabilita hobeto egin ahal izango du

  garapenean aurrera. Adimen anitzen kontzeptuak asko laguntzen du adimen

  bati dagokionean zailtasunak dituen pertsona batengan beste adimen

  batzuetan dituen trebetasunak bilatzen, pertsona osotasunean ikusiz.

 • 22

  4.2. Lan prozesuaren deskribapena eta taldearen balorazio orokorra

  Lanaren gaia aukeratzea, lanaren atalak zeintzuk izango ziren definitzea, eta alderdi

  teorikoa lantzeko erreferentzien bilaketa talde guztiaren presentziarekin hainbat

  bileretan landu genuen. Bilera horietan erabaki zen alderdi teorikoaren atal bakoitzaz

  nor arduratuko zen, eta zein erreferentzia erabiliko zituen horretarako. Honela, Ainara

  Gardnerren biografiaren atalaz arduratu da; Iratik adimenaren definizioa, teoriaren

  bilakaera eta zortzi adimenen definizioak landu ditu; adimen anitzen teoriak Haur

  Hezkuntzako gelarako egiten dituen proposamenak Mirenek landu ditu, eta Ixiarrek

  Montserrat eskolaren eredua aztertu eta azaldu du. Ondoren, bakoitzak

  dokumentuaren beste ataletan ekarpen osagarriak egin ditu.

  Lanaren alderdi praktikoari dagokionez, talde guztiaren artean erabaki ziren jarduerak

  (elkarrizketak, zundaketak eta prestakuntza mintegira joatea). Aitzpea adimen anitzen

  teoria EAEko zein ikastetxetan aplikatzen den ikertzeaz arduratu da, Berritzeguneekin

  kontaktatuz (ikus eranskinak), Ainararekin batera Hirukide ikastetxeko elkarrizketa egin

  du, eta horren emaitzak islatzeaz arduratu da; Ainara Jabier Bahonen prestakuntza

  mintegira joan da Aitzpearekin batera, eta berak jaso ditu mintegiaren edukiak

  dokumentuan. Ixiar bigarren ikastetxe batekin elkarrizketa egiteko harremanez

  arduratu da, baina zoritxarrez ez da lortu hori gauzatzea. Taldeko kide guztien artean

  diseinatu dira zundaketa egiteko galdetegien edukiak, eta Miren arduratu da horiek

  Googledocs-en jasotzeaz. Ainara eta Iratik bidalketak egiteko posta elektronikoen

  zerrendak sortu dituzte, eta Mirenek bidalketak kudeatu ditu. Mirenek egin du

  zundaketen datuen prozesaketa eta horien analisia idatzi du. Dokumentua editatzea

  bere lana izan da ere.

  Ipuinari dagokionez, oinarrizko ideia talde guztiaren artean landu ondoren, Zurie izan

  da ideia hori islatuko zuen istorioa eta storyboarda sortzeko ardura hartu duena, ipuina

  josiko duten pertsonai eta marrazki guztiak eskuz sortu ditu, eta horiekin batera

  erakutsi diren testuak prestatu ditu ere, teorian oinarrituta (Prez Snchez & Beltrn

  Llera, 2006). Horrekin batera, txostenaren karpeta eta DVDaren zorroa diseinatu eta

  prestatu ditu. Ipuinaren musika aproposa talde guztiaren artean aukeratu da, eta

  Aitzpea arduratu da ipuinaren bideo-edizioaz. Aitzpea, Ainara eta Ixiarrek osatu dute

  blogeko ipuinaren fitxa teknikoa, eta Zurie, Irati eta Mirenek blogeko ipuinaren

  idatzizko bertsioa.

  Azkenik, lanaren ondorioak eta aurkezpenaren prestaketa talde guztiaren artean landu

  dira, hainbat bileratan.

 • 23

  Lanaren inguruan egiten dugun balorazio orokorrari dagokionez, adimen anitzen

  teoriaren inguruan asko ikasi dugula agerian dago eta, alde horretatik, balorazioa oso

  positiboa da. Lanaren alderdi teorikoari emango zitzaion denbora eta espazioa ondo

  mugatzea lortu dugu, eta lana bereziki praktikoa izatea lortu dugu, hasieran

  erabakitako moduan. Etorkizunerako hobetzeko gaien artean egindako lanaren

  bolumena dago, eskatutakoarekin konparatuz gehiegizkoa dela iruditzen zaiguna.

  Orain arteko diziplinarteko lanetan taldea bitan banatu denean soilik lortu dugu

  dedikazioaren eta edukien aldetik apalagoak diren lanak egitea, eta agian horrek izan

  beharko du bidea. Azkenik, dokumentuan eta ipuinean isla zuzenik ez duten, baina

  ordu asko eraman dituzten lanak egon dira, hala nola, ipuinaren bideo edizioa, edo

  zundaketaren kudeaketa, hainbat saiakera eskatu dituztenak eta oztopoak sortu

  dizkigutenak. Zorionez, oztopoak gainditu ditugu, baina gure buruak horrenbeste

  konplikatu gabe lan sinpleagoetara jotzeak agian mesede egingo lieke gure bihotzei!

 • 24

  5. ERREFERENTZIA BIBLIOGRAFIKOAK

  A school must rest on the idea that all children are different. (1991, abenduak 1).

  Newsweek Magazine. Berreskuratua -(e)tik

  http://www.thedailybeast.com/newsweek/1991/12/01/a-school-must-rest-on-the-

  idea-that-all-children-are-different.html

  Adimen Anitzen formazioa jaso dugu Montserrat ikastetxean. (d. g.). Hirukide.

  Berreskuratua 2013(e)ko apirilakaren 7a, -(e)tik

  http://www.hirukide.org/index.php?option=com_taxonomy&tag=Adimen+Anitzak

  &view=blogtags&lang=eu

  Chen, J.-Q. (1998). Project Spectrum: Early Learning Activities (Libk. 1-3, Libk. 2). New

  York: Teachers College Press.

  Col.legi Montserrat. (d. g.-a). Inteligencias mltiples. Berreskuratua -(e)tik

  http://www.cmontserrat.org/joomla/images/InteleigenciasMultiples.pdf

  Col.legi Montserrat. (d. g.-b). Metodologa. Berreskuratua 2013(e)ko martxoakaren

  17a, -(e)tik http://www.cmontserrat.org/joomla/index.php/es/metodologia

  Del Pozo Rosell, M. (2008). Inteligencias mltiples. Howard Gardner en el Colegio

  Montserrat. Cuadernos de Pedagoga, 376, 4851.

  Del Pozo Rosell, M. M. (2006). Las inteligencias mltiples. Un aprendizaje diferente. -

  (e)n aurkeztua Primeres jornades sobre Webquest, Bartzelona.

  Eusko Jaurlaritza. (2012). V. Inkesta soziolinguistikoa 2011. Euskadi.net. Euskara.

  Berreskuratua 2013(e)ko apirilakaren 21a, -(e)tik

  http://www.euskara.euskadi.net/r59-

  738/eu/contenidos/informacion/argitalpenak/eu_6092/encuestas_sociolinguistic

  as.html

  Gardner, H. (1983). Frames of mind: the theory of multiple intelligences. New York:

  Basic Books.

  Gardner, H. (2005). Inteligencias mltiples: la teora en la prctica. Barcelona: Paids.

  Gardner, H. (2006). Multiple intelligences: new horizons (Completely rev. and

  updated.). New York: BasicBooks.

  Gardner, H. (2008). Five minds for the future. Boston, Massachusetts: Harvard

  Business Press.

  Gomis Selva, N. (2007). Evaluacin de las inteligencias mltiples en el contexto

  educativo a travs de expertos, maestros y padres. Universitat dAlacant,

  Alacant.

  Krechevsky, M. (1998). Project Spectrum: Preschool Assessment Handbook (Libk. 1-3,

  Libk. 3). New York: Teachers College Press.

  Manterola, I. (2011). Hizkuntza gutxituen erronkak. Bilbo: Udako Euskal Unibertsitatea.

 • 25

  Marina, J. A. (2012). Entrevista a Montserrat del Pozo, Directora del Colegio

  Montserrat. Energa Creadora. Ciencia y Tecnologa. Berreskuratua 2013(e)ko

  martxoakaren 17a, -(e)tik http://www.energiacreadora.es/ec-1/entrevista-

  montserrat-del-pozo/

  Prez Snchez, L., & Beltrn Llera, J. (2006). Dos dcadas de inteligencias

  mltiples: implicaciones para la psicologa de la educacin. Papeles del

  Psiclogo, 27(3), 147164.

  Pozo Rosell, M. del, Cortacns, C., & Meroo, A. (2011). Inteligencias mltiples en

  accin. (C. Collegi Montserrat (Barcelona, Arg.). Barcelona: Collegi

  Montserrat.

  Rey, A. (2011). Inteligencias Mltiples y el Colegio Montserrat (post-246). Blog de

  Amalio Rey. Berreskuratua -(e)tik

  http://www.amaliorey.com/2011/06/29/inteligencias-multiples-y-el-colegio-

  montserrat-post-216/

  Sacks, O. W. (2003). Veo una voz: viaje al mundo de los sordos. (J. M. lvarez Flrez,

  Itzul.). Barcelona: Anagrama.

  Sanz de Acedo, M. L. (2003). Adimen aniztasunaren teoria. Hik Hasi, Howard Gardner.

  11. monografikoa, 716.

  Serrano, A. (2005). Inteligencias mltiples y estimulacin temprana: gua para

  educadores, padres y maestros. Mxico, D.F; Alcal de Guadara (Sevilla:

  Trillas; MAD.

  Valero Rodrguez, J. (2007). Las inteligencias mltiples. Evaluacin y anlisis

  comparativo entre Educacin Infantil y Educacin Primaria. Universitat

  dAlacant, Alacant.

 • 26

  6. ERANSKINAK

  6.1. Montserrat eskolako proiektu baten azalpena

  Montserrat eskolan proiektuak nola aplikatzen diren ulertzeko, 2 urteko gelan egiten

  den metodo zientifikoa izeneko jarduera bat azalduko da. Jarduera honetan, naturan

  gertatzen diren fenomenoak aztertzen dira, eta fenomeno horiei dagozkien legeak

  aipatzen dira ere.

  Ariketa honetan lau arlo lantzen dira: galdera, hipotesia, ikerketa eta interpretazioa.

  Jarduera honen helburua ikaslea landareak hazteko prozesuan eguzkiaren argiak duen

  garrantziaz jabetzea da. Horregatik, ariketaren hasieran haurrek landareak nola

  agertzen eta hazten diren ikertzen dute behaketaren bidez. Hau egin eta gero, haurrek

  galderak sortzen dituzte eta erantzunak aurkitzen saiatzen dira denen artean.

  Jarduera hau gelan edo jolaslekuan egingo da, iraupena hiru edo lau astekoa izango

  da, eta haurren galderak eta hauek ateratzen dituzten ondorioak koaderno batean

  jasoko dira. Proiektua hasten denean, haurrei galdera bat zuzentzen zaie:

  Landare bat bizi al daiteke eguzkiaren argirik gabe?

  1. Hipotesia: landarea jasotzen duen eguzkiaren argiari esker hazten da.

  2. Ikerketa lantaldeetan egiten da.

  3. Haurrek atera zuten azkeneko ondorioa: landare guztiek behar dute eta bilatzen

  dute eguzkiaren argia bizitzeko.

  Haurrak ondorio horretara iristeko esperimentu bat egiten da. Mahai multzo bakoitzean

  landare bat kokatzen da kutxa baten barruan sartuta. Mahai talde bakoitzeko kutxak

  leku diferente batean du zuloa, eta kutxa guztiek dute zuloa, batek ezik. Astean bitan

  kutxak ikusi, landareen argazkiak atera, eta haurren galderak eta hausnarketak

  jasotzen dira. Azken egunean haurrak ohartzen dira landareak kutxako zuloak kokatuta

  dauden alderantz hazten direla, eta eguzkiaren argia sartu ez den kutxako landarea hil

  egin dela.

  Jarduera honekin haurrak behaketa lantzen du, prozesu bat jarraitzen du, eta ondorio

  nagusi batzuk ateratzea lortzen du (Marina, 2012).

 • 27

  6.2. Berritzeguneekin harremana

  BERRITZEGUNEEKIN IZANDAKO KONTAKTUAK

  G1 Donostia

  G2 Irun

  G3Eibar

  G4Ordizia 22 otsaila Aholkulari bezala ezin du informaziorik eman

  G5 Zarautz 23otsaila Maite Garmendia (Taldekide baten laguna). Azpeitiko Iraurgi

  eskolakoak formazioa egina dute eta Zarautzen formazioa egingo da

  martxoan Javier Bahonen eskutik.

  G6 Lasarte 22 otsaila Marta Sarasak: Bere lagunak Tolosako Hirukide eskola aipatu du

  B1 Bilbo 21 otsaila Ez dute ezagutzen;formazioa nuevas claves educativas

  B2 Txurdinaga

  B3Sestao 21 otsaila Nirekin kontaktuan jarri nahi du, berak ez du ezagutzen lankide

  batekin harremanetan jartzen nau.Honekin eskola kontzertatu bat

  ezagutzen du eta zentroko zuzendariarekin kontaktuan jarriko omen

  da martxoak 1

  Ikastetxe honetan lantzen ditu eta zuzendariak dioenez guri

  laguntzeko prest daude, Nuestra Seora del Carmen ikastetxea,

  Cantn iglesia, 2. Portugalete.

  B4 Barakaldo

  B5 Ortuella 22 otsaila Zehazki zer nahi dugun galdera / gehiago ez du erantzun

  B6Zaratamo

  B7 Getxo 22 otsaila Bere zonaldean ez du ikastetxerik ezagutzen

  B8 Leioa

  B9 Durango 22 otsaila

  27 otsaila

  San Pelaia Ermuako eskolan ikasketa Kooperatiboan eta Adimen

  Anitzetan oinarritutako metodologiarekin lan egiten dute

  Elkar trukaketa batzuen ondoren laguntzeko prest dago (Arantza)

  B10 Gernika 22 otsaila Bere zonaldean ez dute ezagutzen eskolarik

  A1 Gasteiz 25 otsaila

  27 otsaila

  Berak ez du ezagutzen, zuzendariari galdetu dio, lankide artean

  mezua banatu du

  (Belen) Trokonizeko Waldorf eskolaren berri eman digu

 • 28

  6.3. EAEko eskoletako irakasle, tutore eta espezialistei, eta EHUko hezkuntza graduetako irakasleei zuzendutako zundaketaren emaitzak

 • 1

  ADIMEN ANITZAK. EAE-KO ESKOLETAKO IRAKASLE, TUTORE ETA

  ESPEZIALISTEI, ETA EHU-KO HEZKUNTZA GRADUETAKO IRAKASLEEI

  ZUZENDUTAKO ZUNDAKETAREN EMAITZAK.

  INTELIGENCIAS MLTIPLES. RESULTADOS DEL SONDEO DIGIDO A

  PROFESORES/AS, TUTORES/AS Y ESPECIALISTAS DE LAS ESCUELAS DE LA

  CAPV, Y A PROFESORES/AS DE LOS GRADOS EN EDUCACIN DE LA UPV.

  Egileak:

  Askasibar, M.

  Iribar, A.

  Jimenez, A.

  Lebrn, I.

  Odriozola, I.

  Ynchausti, Z.

  Donostiako Irakasleen Unibertsitate Eskola

  2013ko apirilaren 20a

 • 2

  1. Zundaketaren datu orokorrak / Datos generales del sondeo

  a) Zundaketen kopurua /Nmero de sondeos

  Eskoletako irakasleei zuzendutako zundaketa bat (banatutako euskarazko eta gaztelaniazko

  bertsioetan), eta EHUko irakasleei zuzendutako beste zundaketa bat (banatutako euskarazko

  eta gaztelaniazko bertsioetan). Galdera batzuk berdinak dira bi zundaketetan.

  Un sondeo dirigido al profesorado de las escuelas (con versiones separadas de euskera y

  castellano), y otro sondedo dirigido al profesorado de la UPV (con versiones separadas de

  euskera y castellano). Algunas preguntas son iguales en ambos sondeos.

  b) Nori zuzendu zaion eta zabaltzeko bidea / Personas a las que se ha dirigido y mtodo de

  difusin

  Zundaketaren esteka jaso duen edonork erantzun ahal izan du. Hala ere, jarraian azalduko

  diren gonbidapenak luzatu dira zundaketa betetzeko. EAEko eskoletako irakasle, tutore eta

  espezialistei dagokienez, ondoko estekatik lortutako ikastetxeen posta elektronikoetara bidali

  da zundaketaren berri ikastetxean zabaltzeko eskaera (Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza

  duten ikastetxeak aukeratu dira):

  En lo que respecta al profesorado, tutores/as y especialistas de las escuelas de la CAPV, se ha

  enviado una solicitud para que se difunda el sondeo en el centro a las direcciones de correo

  electrnico obtenidas en el siguiente enlace (se han seleccionado los centros que imparten

  Educacin Infantil y Educacin Primaria):

  http://www.hezkuntza.net/e23/e23ListadosDifusionJSP/e23ListadosDifusion.jsp?idioma=c&list

  ado=&pageId=250654780&ID_NAVEGACION=1

  EHUko hezkuntzako graduetako irakasleen kasuan, zundaketaren esteka haien posta

  elektronikoetara bidali zaie. Posta elektronikoen zuzenbideak EHUko hiru campusetako

  Irakasleen Unibertsitate Eskoletako webguneetatik atera dira.

  Cualquier persona que haya recibido el enlace del sondeo ha podido responderlo. De todas

  formas, se han enviado las invitaciones que se indican a continuacin para responder al

  sondeo. En el caso del profesorado de los grados en educacin de la UPV, se ha enviado el

  enlace al sondeo a sus direcciones de correo electrnico. Las direcciones de correo electrnico

  se han obtenido en las pginas web de las Escuelas Universitarias de Magisterio de los tres

  campus.

  d) Datak / Fechas

  Zundaketa erantzunei irekia egon da 2013ko martxoaren 21etik apirilaren 12ra arte eskolen

  kasuan, eta martxoaren 25etik apirilaren 12ra arte EHUren kasuan.

  El sondeo ha estado abierto para las respuestas desde el 21 de marzo hasta el 12 de abril de

  2013 en el caso de las escuelas, y desde el 25 de marzo hasta el 12 de abril para la UPV.

  e) Zundaketaren euskarri teknologikoa / Soporte tecnolgico para el sondeo

 • 3

  Google Docs-eko formularioa, esteka baten bidez on-line bete dena. Formulario de Google

  Docs, que ha sido respondido on-line mediante un enlace.

  f) Jasotako erantzun kopurua / Nmero de respuestas recibidas

  Eskoletatik / Desde las escuelas: 542 erantzun (336 euskaraz eta 206 gaztelaniaz) / 542

  respuestas (336 en euskera y 206 en castellano)

  EHUtik / Desde la UPV: 73 erantzun (46 euskaraz eta 27 gaztelaniaz) / 73 respuestas (46 en

  euskera y 27 en castellano)

  g) Egileak / Autores

  Askasibar, M., Iribar, A., Jimenez, A., Lebrn, I., Odriozola, I., Ynchausti, Z.

 • 4

  2. Adimen anitzak. EAEko eskoletako irakasle, tutore eta espezialistei zuzendutako

  zundaketaren emaitzak (euskaraz eta gaztelaniaz egindakoak bat eginda) / Inteligencias

  mltiples. Resultados del sondeo dirigido a profesores/as, tutores/as y especialistas de las

  escuelas de la CAPV (sumadas las respuestas en euskera y castellano)

  EHUko Haur Hezkuntzako graduko ikasle talde batek prestatutako galdetegia duzu hau.

  Adimen anitzen teoriaren inguruko lan batean erabiltzeko asmoa dugu. Galdera hauen bidez

  EHUko Haur Hezkuntzako graduko irakasleek eta EAEko eskoletako hezkuntzaren profesionalek

  teoria honi buruz duten iritzia ezagutu nahi dugu, eta talde hauetako bakoitzari zuzendutako

  galdetegi bana prestatu dugu horretarako. Aurrean duzuna eskoletako tutore, irakasle eta

  espezialistei zuzendutakoa da.

  Galdetegia motza da; lauzpabost galdera baino ez ditu. Aurretik hainbat datu eskatuko

  dizkizugu, emaitzen interpretazioa egin ahal izateko balioko digutenak.

  Aldez aurretik eskertzen dizugu zure laguntza.

  Este es un cuestionario elaborado por un grupo de alumnos del grado de Educacin Infantil de

  la UPV, que pretendemos utilizar en un trabajo sobre la teora de las inteligencias mltiples.

  Mediante estas preguntas queremos conocer la opinin que tienen sobre esta teora tanto el

  profesorado del grado de Educacin Infantil de la UPV, como las personas profesionales de la

  educacin que trabajan en las escuelas de la CAPV. Para ello, hemos preparado un cuestionario

  para cada uno de esos dos colectivos. Este es el cuestionario dirigido a los y las tutores/as,

  profesores/as y especialistas que trabajan en las escuelas.

  El cuestionario es corto; no contiene ms de media docena de preguntas. Al comienzo te

  solicitamos ciertos datos, que nos servirn para poder interpretar los resultados.

  Te agradecemos tu ayuda de antemano.

  Emaitzen interpretaziorako datuak / Datos para la interpretacin de los resultados

  1. Adina / Edad

  2. Generoa / Gnero

  3 0%

  48 9%

  208 40%

  146 28%

  113 22%

  4 1%

  7 1%

  > 60 55-60 45-55 35-45 25-35

  409 78%

  117 22%

  Emakumezkoa

  Gizonezkoa

 • 5

  3. Irakasle lanetan esperientzia / Experiencia docente

  4. Hezkuntzako zein etapatan egiten duzu lan orain? / En qu etapa educativa trabajas

  actualmente?

  5. Zein Lurralde Historikotan egiten duzu lan orain? / En qu Territorio Histrico trabajas

  actualmente?

  Galdera orokorrak, parte hartzen duten guztiei zuzenduak / Preguntas generales, digiridas a

  todas las personas participantes

  245 46%

  148 28%

  98 19%

  38 7%

  > 20 urte

  10-20 urte

  5-10 urte

  < 5 urte

  187

  152

  112

  57

  8

  7

  5

  3

  1

  1

  1

  0 50 100 150 200

  Lehen Hezkuntza

  Haur Hezkuntza

  Bigarren Hezkuntza

  Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza

  Lehen Hezkuntza, Bigarren Hezkuntza

  Bigarren Hezkuntza, Goi Mailako Hezkuntza

  Goi Mailako Hezkuntza

  Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, Bigarren Hezkuntza

  Haur Hezkuntza, Bigarren Hezkuntza

  Lehen Hezkuntza, Goi Mailako Hezkuntza

  Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, Bigarren Hezkuntza,

  238 44%

  231 43% 66

  12% 2 1%

  1 0%

  3 1%

  Gipuzkoa

  Bizkaia

  Araba

  Araba, Gipuzkoa

  Bizkaia, Gipuzkoa

 • 6

  6. Adimen anitzen teoria ezagutzen al duzu? / Conoces la teora de las inteligencias mltiples?

  7. Eskolan adimen anitzak lantzen direla iruditzen al zaizu? / Consideras que se trabajan las

  inteligencias mltiples en la escuela?

  8. Zer nolako garrantzia edo pisua ematen zaie eskolan ondoko alderdiei, zure ustez? Ahal

  baduzu, eman iezaiozu bakoitzari balio (zenbaki) desberdina (1 garrantzi urria, 8 garrantzi

  handia). / Qu importancia o peso se da a los siguientes aspectos en la escuela, en tu opinin?

  Si puedes, da un valor (nmero) distinto a cada aspecto (1 poca impotancia, 8 mucha

  importancia).

  a) Espaziala / Espacial

  Ondokoa lantzen duen alderdia: mundu espaziala norberaren buruan errepresentatzea, irudiez

  baliatuz pentsatzea, mundu bisuala modu zehatzean hautematea. / Aspecto en el que se

  trabaja lo siguiente: representar el mundo espacial en la mente de cada persona, pensar

  mediante imgenes, percibir el mundo visual de modo preciso.

  142 26%

  129 24%

  112 21%

  90 17%

  65 12%

  Bai, izena ezaguna egiten zait

  Bai, izena ezaguna egiten zait eta, gainera, adimenak zeintzuk diren badakit

  Bai, izena ezaguna egiten zait, adimenak zeintzuk diren badakit eta, gainera, teoriaren oinarriak ezagutzen ditut

  Bai, izena ezaguna egiten zait, adimenak zeintzuk diren badakit, teoriaren oinarriak ezagutzen ditut eta, gainera, prestakuntza espezifikoa jaso dut gaiaren gainean Ez, ez dut ezagutzen

  251 48%

  275 52%

  Bai

  Ez

  9

  27

  62 78

  106

  133

  90

  31

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  140

  1 2 3 4 5 6 7 8 Batezbesteko ponderatua / Media ponderada: 5,16

 • 7

  b) Gorputzezkoa-kinestesikoa / Corporal-cinestsico

  Ondokoa lantzen duen alderdia: gorputzaren mugimendua kontrolatzea, gorputzaz baliatuz

  ideia eta emozioak adieraztea edo lehiatzea, tresna eta objektuak gorputzarekin erabiltzea. /

  Aspecto en el que se trabaja lo siguiente: control del movimiento corporal, expresar ideas o

  emociones o competir con el cuerpo, utilizar herramientas u objetos con el cuerpo.

  d) Linguistikoa / Lingstico

  Ondokoa lantzen duen alderdia: mintzamena, entzumenaren bidezko ulermena, irakurmena

  eta idazmena erabiltzea norberaren ideiak komunikatzeko eta besteenak ulertzeko. / Aspecto

  en el que se trabaja lo siguiente: utilizar la expresin oral, la escucha, la lectura y la escritura

  para comunicar las ideas propias y comprender las de los dems.

  e) Logiko-matematikoa / Lgico-matemtico

  Ondokoa lantzen duen alderdia: arazoak argitzeko, ereduak identifikatzeko, kalkulatzeko,

  hipotesiak formulatu eta frogatzeko metodo zientifikoa erabiltzea, baita indukzio eta

  dedukziozko arrazoibidea ere. / Aspecto en el que se trabaja lo siguiente: utilizar el mtodo

  cientfico, as como el razonamiento inductivo y deductivo para resolver problemas, identificar

  patrones, calcular, y formular y probar hiptesis.

  6

  45 61

  73 87

  122 103

  40

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  140

  1 2 3 4 5 6 7 8

  Batezbesteko ponderatua / Media ponderada: 5,18

  4 5 17 38

  68

  166

  232

  0

  50

  100

  150

  200

  250

  2 3 4 5 6 7 8 Batezbesteko ponderatua / Media ponderada: 6,99

  1 5 10 26

  51

  85

  184 168

  0

  50

  100

  150

  200

  1 2 3 4 5 6 7 8

  Batezbesteko ponderatua / Media ponderada: 6,68

 • 8

  f) Musikala / Musical

  Ondokoa lantzen duen alderdia: musikaren doinuak eta erritmoak hauteman, aztertu, sortu

  eta entzutea; instrumentuak jotzea. / Aspecto en el que se trabaja lo siguiente: percibir,

  analizar, crear y escuchar ritmos y melodas musicales; tocar instrumentos.

  g) Naturalista / Naturalista

  Ondokoa lantzen duen alderdia: izaki bizidunak eta ingurune naturaleko bestelako osagaiak

  ezagutzea eta kategorizatzea, eta haiekiko sentiberatasuna garatzea. / Aspecto en el que se

  trabaja lo siguiente: conocer y categorizar a los seres vivos y otros componentes del medio

  natural, y desarrollar sensibilidad respecto a los mismos.

  h) Pertsonartekoa / Interpersonal

  Ondokoa lantzen duen alderdia: besteen umore, motibazio eta nahiak hautematea eta

  horiekiko modu egokian erantzutea. / Aspecto en el que se trabaja lo siguiente: percibir el

  estado de nimo, las motivaciones y deseos de los dems, y responder de forma adecuada a los

  mismos.

  9

  46

  65 83 76

  128

  86

  28

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  140

  1 2 3 4 5 6 7 8

  Batezbesteko ponderatua / Media ponderada: 4,99

  4 18 28

  42

  79

  159

  129

  66

  0

  50

  100

  150

  200

  1 2 3 4 5 6 7 8 Batezbesteko ponderatua / Media ponderada: 5,85

  14

  41 42 55

  78 93

  122

  83

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  140

  1 2 3 4 5 6 7 8

  Batezbesteko ponderatua / Media ponderada: 5,51

 • 9

  i) Pertsona-barnekoa / Intrapersonal

  Ondokoa lantzen duen alderdia: norberaren sentimenduak, balioak, sinesmenak eta

  pentsamenduaren prozesuak hautematea eta horiekin bat etortzea. / Aspecto en el que se

  trabaja lo siguiente: percibir los sentimientos, valores, creencias y procesos del pensamiento

  propios y estar en sintona con los mismos.

  9. Adimen anitzen teoria zure gelan aplikatzen al duzu? / Aplicas la teora de las inteligencias

  mltiples en tu aula?

  Bederatzigarren galderari ezetz erantzun diotenei zuzendutako galderak / Preguntas

  dirigidas a las personas que hayan respondido negativamente a la novena pregunta.

  10. Zer dela eta ez duzu aplikatzen? / Por qu no la aplicas?

  11. Zer baldintza eman beharko lirateke teoria hau zuk praktikan jarri ahal izateko? Balora

  itzazu ondoko faktoreak lehentasunaren arabera, posible baduzu bakoitzari balio desberdina

  emanez (1 lehentasun urria, 10 lehentasun handia). / Qu condiciones deberan darse para

  que pudieras aplicar esta teora? Valora los siguientes factores en funcin de su prioridad,

  dando a cada uno un valor diferente, si te resulta posible (1 baja prioridad, 10 alta prioridad).

  24

  57 54 64 70

  88

  108

  72

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  1 2 3 4 5 6 7 8 Batezbesteko ponderatua / Media ponderada: 5,15

  290 54%

  252 46%

  Bai

  Ez

  7 3%

  173 70%

  25 10%

  41 17%

  Ikastetxearen ildoarekin bat egiten ez duelako

  Ez dudalako nahikoa ezagutza edo prestakuntzarik gaiaren gainean

  Ez dudalako nahikoa baliabide horretarako

  Beste batzuk

 • 10

  a) Irakasleen prestakuntza / La formacin del profesorado

  b) Ikastetxearen konpromisoa / El compromiso del centro

  d) Ikastetxean teoria ezarri ahal izateko parte hartu behar duten eragile eta baliabide guztien

  antolaketa eta koordinazioa / La organizacin y coordinacin de todos los agentes y recursos

  cuya participacin resulte necesaria para hacer posible la implantacin de esta teora en el

  centro

  e) Irakasleen eta gainontzeko profesionalen arteko lankidetza / La cooperacin entre el

  profesorado y el resto de profesionales

  2 2 4 3 10 14

  61 68 85

  0

  50

  100

  2 3 4 5 6 7 8 9 10

  Batezbesteko ponderatua / Media ponderada: 8,63

  2 3 5 10 11

  31

  67

  54 64

  0

  20

  40

  60

  80

  2 3 4 5 6 7 8 9 10

  Batezbesteko ponderatua / Media ponderada: 8,21

  1 1 5

  11 14

  33

  65 60 54

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  1 3 4 5 6 7 8 9 10

  Batezbesteko ponderatua / Media ponderada: 8,17

  2 2 2 3

  18 25

  72 68

  54

  0

  20

  40

  60

  80

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 Batezbesteko ponderatua / Media ponderada: 8,31

 • 11

  f) Metodologien eta materialen egokitzea / La adaptacin de metodologas y materiales

  g) Gurasoen parte-hartzea eta prestakuntza / La participacin y formacin de padres y madres

  h) Eskolaz gaindiko erakundeen babesa eta laguntza / El apoyo y ayuda de las entidades

  supraescolares

  i) Baliabide ekonomikoak / Los recursos econmicos

  1 2 5 5

  20

  37

  58 53

  62

  0

  20

  40

  60

  80

  2 3 4 5 6 7 8 9 10

  Batezbesteko ponderatua / Media ponderada: 8,20

  2 2 3 9

  33 28

  42 47 44

  33

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  Batezbesteko ponderatua / Media ponderada: 7,33

  3 2 10

  15 23

  31

  41 49

  35 35

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  Batezbesteko ponderatua / Media ponderada: 7,14

  1 3

  14 11

  25

  43 36

  44

  28 34

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  Batezbesteko ponderatua / Media ponderada: 7,00

 • 12

  j) Ikastetxean teoria ezarri ahal izateko parte hartu behar duten eragile guztien sentiberatzea

  teoriaren inguruan / Sensibilizar acerca de la teora a todos los agentes cuya participacin

  resulte necesaria para hacer posible la implantacin de esta teora en el centro

  k) Ebaluazio sistemaren aldaketa / Cambiar el sistema de evaluacin

  Bederatzigarren galderari baietz erantzun diotenei zuzendutako galderak / Preguntas

  dirigidas a las personas que hayan respondido afirmativamente a la novena pregunta.

  12. Zer testuingurutan aplikatzen duzu zure gelan? / En qu marco la aplicas en el aula?

  13. Zure esperientziaren arabera, eskolan teoria hau arrakastaz aplikatzeko, zeintzuk dira

  faktore garrantzitsuenak? Balora itzazu ondoko baldintzak lehentasunaren arabera, posible

  baduzu bakoitzari balio desberdina emanez (1 lehentasun urria, 10 lehentasun handia). / De

  acuerdo con tu experiencia, para poder aplicar esta teora con xito cules son los factores

  ms importantes? Valora las siguientes condiciones en funcin de su prioridad, dando a cada

  una un valor distinto, si te resulta posible (1 baja prioridad, 10 alta prioridad).

  3 1 4 14

  21 24

  62 54

  60

  0

  20

  40

  60

  80

  2 3 4 5 6 7 8 9 10

  Batezbesteko ponderatua / Media ponderada: 8,11

  1 2 4 5 11 9

  29

  58 53

  74

  0

  20

  40

  60

  80

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  Batezbesteko ponderatua / Media ponderada: 8,25

  125 44% 158

  56%

  Ikastetxearen ekimen formal eta bateratu baten baitan

  Nire kabuz, era informalean

 • 13

  a) Irakasleen prestakuntza / La formacin del profesorado

  b) Ikastetxearen konpromisoa / El compromiso del centro

  d) Ikastetxean teoria ezarri ahal izateko parte hartu behar duten eragile eta baliabide guztien

  antolaketa eta koordinazioa / La organizacin y coordinacin de todos los agentes y recursos

  cuya participacin resulte necesaria para hacer posible la implantacin de esta teora en el

  centro

  e) Irakasleen eta gainontzeko profesionalen arteko lankidetza / La cooperacin entre el

  profesorado y el resto de profesionales

  2 5 3 6 7

  40 55

  68

  100

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  2 3 4 5 6 7 8 9 10

  Batezbesteko ponderatua / Media ponderada: 8,51

  3 4 10 9

  29

  64

  78 86

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  3 4 5 6 7 8 9 10

  Batezbesteko ponderatua / Media ponderada: 8,50

  1 2 5 10

  17

  38

  73 62

  76

  0

  20

  40

  60

  80

  1 3 4 5 6 7 8 9 10

  Batezbesteko ponderatua / Media ponderada: 8,26

  1 2 5 11

  25 31

  62 71

  78

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  1 3 4 5 6 7 8 9 10

  Batezbesteko ponderatua / Media ponderada: 8,27

 • 14

  f) Metodologien eta materialen egokitzea / La adaptacin de metodologas y materiales

  g) Gurasoen parte-hartze eta prestakuntza / La participacin y formacin de padres y madres

  h) Eskolaz gaindiko erakundeen babesa eta laguntza / El apoyo y ayuda de las entidades

  supraescolares

  i) Baliabide ekonomikoak / Los recursos econmicos

  1 2 5 14 17

  46

  64 65 68

  0

  20

  40

  60

  80

  2 3 4 5 6 7 8 9 10

  Batezbesteko ponderatua / Media ponderada: 8,15

  3 3 8 9

  22

  35

  57

  75

  44

  24

  0

  20

  40

  60

  80

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Batezbesteko ponderatua / Media ponderada: 7,23

  5 8 7 12

  20

  36

  54

  75

  40

  21

  0

  20

  40

  60

  80

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  Batezbesteko ponderatua / Media ponderada: 7,03

  5 11 14 10

  31

  42

  50 48 47

  26

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  Batezbesteko ponderatua / Media ponderada: 6,81

 • 15

  j) Ikastetxean teoria ezarri ahal izateko parte hartu behar duten eragile guztien sentiberatzea

  teoriaren inguruan / Sensibilizar acerca de la teora a todos los agentes cuya participacin

  resulte necesaria para hacer posible la implantacin de esta teora en el centro

  k) Ebaluazio sistemaren aldaketa / Cambiar el sistema de evaluacin

  Azken galdera, parte hartu duten pertsona guztiei zuzendua / ltima pregunta, dirigida a

  todas las personas que hayan tomado parte

  14. Adieraz ezazu teoria honek hezkuntzan zure ustez izan dezakeen erabilgarritasuna eta

  garrantzia (1 erabilgarritasun urria, 10 erabilgarritasun handia). / Indica la utilidad e

  importancia que a tu juicio puede tener esta teora en la educacin (1 escasa utilidad, 10 gran

  utilidad).

  1 2 3 6 10

  19

  34

  63 75

  67

  0

  20

  40

  60

  80

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  Batezbesteko ponderatua / Media ponderada: 8,18

  2 5 6 16 21

  35 49

  63

  86

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  2 3 4 5 6 7 8 9 10

  Batezbesteko ponderatua / Media ponderada: 8,17

  1 2 14

  27

  61

  147 146 126

  0

  50

  100

  150

  200

  1 4 5 6 7 8 9 10

  Batezbesteko ponderatua / Media ponderada: 8,43

 • 16

  3. Adimen anitzak. EHUko hezkuntzako graduetako irakasleei zuzendutako zundaketaren

  emaitzak (euskaraz eta gaztelaniaz erantzundakoak bat eginda) / Inteligencias mltiples.

  Resultados del sondeo dirigido a profesores/as de los grados en educacin de la UPV

  (sumadas las respuestas en euskera y castellano)

  EHUko Haur Hezkuntzako graduko ikasle talde batek prestatutako galdetegia duzu hau.

  Adimen anitzen teoriaren inguruko lan batean erabiltzeko asmoa dugu. Galdera hauen bidez

  EHUko Haur Hezkuntzako graduko irakasleek eta EAEko eskoletako hezkuntzaren profesionalek

  teoria honi buruz duten iritzia ezagutu nahi dugu, eta talde hauetako bakoitzari zuzendutako

  galdetegi bana prestatu dugu horretarako. Aurrean duzuna EHUko irakasleei zuzendutakoa da.

  Galdetegia motza da; lauzpabost galdera baino ez ditu. Aurretik hainbat datu eskatuko

  dizkizugu, emaitzen interpretazioa egin ahal izateko balioko digutenak.

  Aldez aurretik eskertzen dizugu zure laguntza.

  Este es un cuestionario elaborado por un grupo de alumnos del grado de Educacin Infantil de

  la UPV, que pretendemos utilizar en un trabajo sobre la teora de las inteligencias mltiples.

  Mediante estas preguntas queremos conocer la opinin que tienen sobre esta teora tanto el

  profesorado de los grados de educacin de la UPV, como las personas profesionales de la

  educacin que trabajan en las escuelas de la CAPV. Para ello, hemos preparado un cuestionario

  para cada uno de esos dos colectivos. Este es el cuestionario dirigido a los y las profesores/as

  de la UPV.

  El cuestionario es corto; no contiene ms de media docena de preguntas. Al comienzo te

  solicitamos ciertos datos, que nos servirn para poder interpretar los resultados.

  Te agradecemos tu ayuda de antemano.

  Emaitzen interpretaziorako datuak / Datos para la interpretacin de los resultados

  1. Adina / Edad

  2. Generoa / Gnero

  4 6% 10

  15%

  21 31%

  18 27%

  14 21% > 60

  55-60

  45-55

  35-45

  25-35

  46 66%

  24 34% Emakumezkoa

  Gizonezkoa

 • 17

  3. Goi Mailako Hezkuntzako irakasle lanetan esperientzia / Experiencia docente en Educacin

  Superior

  4. EHUko zein campusean egiten duzu lan orain? / En qu campus de la UPV trabajas

  actualmente?

  5. Hezkuntzako zein gradutan zara irakasle? / En qu grado de educacin eres docente?

  6. EHUko zein saileko kide zara? / A qu departamento perteneces?

  27 40%

  12 18%

  13 19%

  16 23%

  > 20 urte

  10-20 urte

  5-10 urte

  < 5 urte

  31 44%

  21 29%

  17 24%

  2 3%

  Bizkaia

  Araba

  Gipuzkoa

  Bizkaia, Gipuzkoa

  25 40%

  21 33%

  17 27%

  Lehen Hezkuntzako gradua

  Lehen Hezkuntzako gradua, Haur Hezkuntzako gradua

  Haur Hezkuntzako gradua

  17

  12

  12

  11

  8

  3

  2

  2

  1

  1

  1

  0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

  Didaktika eta Eskola Antolakuntza

  Bilakaeraren eta Hezkuntzaren Psikologia

  Hizkuntzaren eta Literaturaren Didaktika

  Musika, Plastika eta Gorputz Adierazpenaren Didaktika

  Matematikaren eta Zientzia Esperimentalen Didaktika

  Gizarte Zientzien Didaktika

  Soziologia eta Gizarte Langintza

  Hezkuntzarako Ikerkuntza eta Diagnosi Metodoak

  Gizarte Psikologia

  Hizkuntzalaritza eta Euskal Ikasketak

  Hezkuntzaren Teoria eta Historia

 • 18

  Galdera orokorrak, parte hartzen duten guztiei zuzenduak / Preguntas generales, digiridas a

  todas las personas participantes

  7. Adimen anitzen teoria ezagutzen al duzu? / Conoces la teora de las inteligencias mltiples?

  8. Unibertsitatean adimen anitzak lantzen direla iruditzen al zaizu? / Consideras que se

  trabajan las inteligencias mltiples en la universidad?

  9. Zer nolako garrantzia edo pisua ematen zaie hezkuntzan ondoko alderdiei, zure ustez?Ahal

  baduzu, eman iezaio