99 urtekaria

of 16 /16
i ; .d x ,i if " :~lk=t~~ ŕ ~Y=44 ~~`~~ ~ .~l~~tG~-' ~C :~I +Y : _ _ .I~~ I~i " ' " . ~' ~ . ~cl ~i C ' ;} " . " . . . .:a . " .

Embed Size (px)

description

~~`~~ ~.~l~~tG~-'~C if":~lk=t~~ŕ~Y=44 ,i .I~~ " ' ~ . ~cl~i I~i C ';} " . " . . . .:a . x ;.d

Transcript of 99 urtekaria

 • i;.d

  x,i

  if" :~lk=t~~~Y=44

  ~~`~~ ~ .~l~~tG~-'~C

  :~I +Y : _

  _

  .I~~I~i

  " '

  " .

  ~'

  ~ . ~cl~i

  C

  ';}

  " .

  " .

  . . .:a .

  " .

 • Behin-behinekogobernua, betiko?Ekainaren 13ko Udal Hautes-kundeetan EAJren zerrendakeskuratu zuen boto gehien,

  eta Rfkardo Pea dugu alkate

  hirugarrenez jarraian .

  Horretaz gain, EHk izandakogorakada nabarmena izan zendaturik aipagarriena (507boto gehiago), PPren parte

  hartzearekin batera . Lizarra-

  Garaziko akordioak alderdiabertzaleen arteko gobernuakordioa ahalbidetukozuelakoan geunden, bainabehin-behineko egoeragehiegi ari da luzatzen etaerantzunak falta dira .

  Gainera, su-etenarenamaierak egoera politikoberria ekarri du eta ikusibeharko da Lizarrakoespirituak tinko eusten dionedota berriro Ermuko

  mamuak nagusitzen diren .

  Ondoko lerroetan ekainetikZumaian bizi izan denprozesu politikoa azaltzen

  saiatu gara, ahal izan dugunneurrian :

  " Hauteskundeetakoemaitzak : EAJ izan zen

  zerrenda bozkatuena hiruga-rrenez jarraian . Rikardo Peaburu zuen zerrendak 1 .777boto jaso zituen (1995ean1.591), baina zinegotzi bat

  galdu eta orain bostekin dira .

  EH izan zen bigarren indarra,boto kopuruan izandakogorakada nabarmenarekin .1.420 boto jaso zituen Xabier

  Alvarezen zerrendak(1995ean 913) . Hirugarrenindarra EA izan zen . ArantzaGajate zuten zerrendaburueta 636 boto jaso zituzten(1995ean 725) . Felipe Gutie-rrezen PSEk 625 boto

  eskuratu zituen (1995ean

  610) . PP-k 231 boto jasozituen .

  " PP lehen aldiz aurkeztu

  zen : PPk lehen aldiz

  Zumaiako Udalerakozerrenda bat aurkeztea

  erabaki zuen . Popularren

  zerrendaburua Carlos

  Rathman del Castillo delakoa

  genuen, donostiarra itxuradenez . Bere ondotik agertzendiren beste 12ak eta hiru

  ordezkoak ere kanpotarrak

  dira . Carlos Iturgaitzen estra-

  tegia agerian gelditu zen : PPk

  ahalik eta presentziahandiena nahi zuen EAEkoudalerrietan, ahalik eta boto

  kopuru gehien lortu, Lizarra-

  Garazin zeharo murgilduta

  zeuden alderdi abertzaleeiaurre egiteko . Berdin zitzaienzerrendan auzokoaren amonasartu edota Valladoliden bizi

  den lagun zaharra. Helburuaez zen benetan udal gober-nuetan parte hartzea,Lizarra-Garazitik abiaturikoprozesua zapuztea baizik .

  " Zinegotziak : Honako hauekdira udal hauteskundeekekarritako zinegotziak :EAJren aldetik, Rfkardo PeaKintela, Montse Arana Perez,Asier Esnal Albizu, MariaEugenia Arrizabalaga Olaizolaeta Jose Javier YeregiTelleria ; EHko Xabier Alvarez

  Yeregi, Arritokieta Manterola

  Ispizua, Uxua Ostolaza Egaa

  eta Gontxalo Torre Oleaga ;

  EAko Arantza Gajate Telleria

  eta Abel Yeregi Sasiain ; etaPSEko Felipe GutierrezServan era Enrique RubioMendez .

  " Rfkardo Pea alkatePSEren babesarekin: Uztai-laren 3an burutu zen alkatea

  izendatzeko plenoa . Lehen

  bozketa nahikoa izan zen,

  Rikardo Peak zazpi boto

  jaso baitzituen (guztira 13

  zinegotzi dira) . PSEren bi

  botoekinlortu zuen Rikardok

  Alkatetza.

  " Gobernua osatzeko prozesu

  amaigabea : Aurreko bi legeal-dietan EAJk kide leiala izan

  zuen PSErengan, eta eurenarteko harremanetara

  mugatuz ez zuten lankidetza

  hori eteteko inolakoarrazoirik . EAJk nahikoak

  zituen PSEren bi zinegotziak

  bestelau urtez gobernatzeko .Bide erosoena horixe zen .Baina, Euskal Herriko egoerapolitikoa zela eta PSE bazter-tzera behartuta ikusi zirenjeltzaleak (alderdiko zuzen-daritzaren aginduz, ezbairik

  gabe) . Gauzak horrela, eta

  behin-behineko gobernua

  euren zinegotziekin osaturik,EArengana jo zuten, hurbil-

  tasun politikoagatik . EArekinnegoziaketa prozesuak bihilabete inguru iraun zuen .

  Programa orokor bateratu bat

  egitera iritsi ziren, bainaboterc banaketan etorri omen

  Rikardo Pea, Zumaiako Alkatea"Lizarrako akordioa ezin daerabili udalaren gobernutzaoztopatzeko"Elkarrizketa hau azaroaren 25ean egin zen,ETAk suetenaren amaiera iragarri baino hiruegun lehenago . Gainera, Rikardo Peakartean ez zekien Zumaiako EHk azkenik EAbaztertu eta elkarrizketa bi alderdietaramugatzea onartuko zuenik. Garrantzitsua dahau kontuan hartzea, zuk elkarrizketa irakur-tzerakoan egoera agian erabat aldatutaegongo delako.

  0 Hauteskudeen aurretikasko hitz egin zen alderdiabertzaleen arteko balizkoakordioaz udal gobernuaosatzeko, Lizarra-Garazikogiroak lagunduta, bainagero alkatetza PSErenbabesarekin atera zenuen .Hauteskundeak izan eta geroegoera berri baten aurreanaurkitu ginen . Nahiz eta guk200 boto gehiagolortugenituen, PPren parte-hartzearen poderioz zinegotzibat geldu genuen . Eta EHkegoera nabarmena izan zuen .Honek egoera berri batplanteatzen du . PSErekin zer

  gertatzen da? Lizarrakoakordioa dela medio alderdiabertzaleen artean zerbaitegiteko borondatea dago, etahorrek PSEren parte hartzeabaldintzatzen du, bigarrenplano batean gelditzen da .Egia da PSEk eman zigulaalkatetzarako babesa,bainahori ez zen izan negoziaketabaten emaitza . Botoa emanziguten gure politikonsinesten zutelako . Nik ustedut keinu bat izan zela, bainaguk ez genuen inorekin hitzegin garai haietan .

  0 Behin alkatetzaeskuan, udal gobernua

 • zen konponezina . Ezin dabaztertu, ordea, bi alderdirenarteko zenbait kideren artekoezinikusiak azkeneanakordioa zapuztea .

  " EA baztertuta, EH-rekinnegoziatu behar : Duelahilabete batzuk inork ez lukesinetsiko, baina EAJ eta EH

  udal gobernua osatzeko

  negoziaketa prozesuan daudemurgildurik artikulu hauidazteko orduan . EHk hasierabatern EHren partehartzea

  jarri zuen baldintzatzat,gobernua hiru alderdienartean osatzeko,baina EAJk

  ezetz, EHrekin saiatu zirela

  eta EHren asmoak ezagutunahi zituela . EHk azkeneanonartu egin du alderdienarteko elkarrizketa . Zergatikez du nahi EAJk hiru alder-diekin osaturiko udal-gobernua? Erantzunamatematikaren bidez :5 (EAJ) < 6= 4 (EH) + 2(EA)

  " ETA-ren iragarpenarenondoren zer? : Orain artekonegoziaketa prozesua korapi-lotsua izan bada, batek dakizer gerta daiteken ETAkazkenean su-etena hausten

  badu . Ezro da ahaztu Lizarra-

  Garazik bultzatuta abiatu

  zirela alderdi abertzaleen

  arteko elkarrizketak .

  " Helmuga, abiapuntuan? :

  Lizarra-Garaziren etorkizunak

  izan dezaken eragina alde

  batera utzita, litekeena da

  azkenean negoziaketa

  prozesu hau abiapuntuan

  amaitzea . Hau da, azkenean

  PSEren babesarekin

  gobernua osatzea.

  N GORKA ZABALETA

  onatu beharra zegoen . Zeinizan zen lehen pausoa?

  EHrekin ez dagoakordiorik, eta EHrenganajo duzue. Ze punturainoiritsi dira negoziazioak?

  0 Egoera hau zenbat luzadaiteke?

  0 Eta ez badagozereginik?

  0 PSErena, adibidez?

  0 Bakarrik gobernatubehar izatea planteatu aldiozu zure buruari?

  Euskal Herri mailanemandako pausoengatik etahurbiltasunagatik lehenikEHrenganajo genuen. Bihilabete egon ginen negozia-ketetan eta azkenean akordiobatera iritsi ginen lanprogramari dagokionez . Bainaboterearen banaketarairlstean ez ginen ados jarrieta beraiek bertan beherautzizuten negoziaketa .Kultura nahi zutenezinbestean eta hortxeamaitu zen dena . Guk jendeoso prestatuta daukaguKultura eramateko, eta ezgenuen nahi giza kapital horipikutara bidali eta hutsetikh'asi behar izatea . Guk hirukartera nahi ditugu garbiesateko : Hirigintza, Haziendaeta Kultura. Gainontzekoak

  (Euskara, Hezkuntza,Ongizatea, Kirola, Inguru-giroa . . .) emateko prest gaude .

  Guk EHri hasieran garbi utzigenion gure lehen aukera EAzela . Homek kale eginda,EHrengana jo dugu ia akordiobat lortzeko gauza garen .

  Dena den, esan beharra dagoEHrekin oraindik ez garelairitsi sakonean hitz egitera.EHrekin bizpahiru bilera eginditugu eta beraiek nahi duteEAkoak bertan izatea,elkarrizketa hiru alderdienartekoa izan dadin . Guk ezdugu hori onartzen, badaki-gulako zer pentsatzen duenEHk . Guk orain jakin nahidugu EHk zer pentsatzen

  duen, horrekin nahikoadugulako udal-gobernuaosatzeko . Horrek ez du esannahiakordioren baztertutaEA erabat baztertutageldituko denik, bainaoinarria bi alderdik osatubehar dute . Elkarrizketa hauegiteko orduan EHrenerantzunaren zain gaude(egun batzuk beranduagoEHk onartu egin zuenelkarrizketak bi alderdienartekoak izatea) .

  Ez dakit . Oposizioak nahiadina . EHrekin ezer lortukoez bagenu berriro EHrenganajo beharko genuee .

  Beste aukera batzuk aztertubeharko genituzke .

  Adibidez . Gauza bat garbi utzinahi dut : ezin da onartuudalerri baten gobernutzaoztopoatzea Lizarrakoakordiorn babestuz . Lizarrakizan behar du alderdiabertzaleen arteko saioagobernu abertzaleek ahalbide-tzeko . Lizarra ez da erabilibehar alderdi konkretu bati

  boterea kentzeko . Ez dut

  esan nahi gaur egun jarrera

  hori dagoenik, baizik eta ez

  litzatekeela hori gertatu

  behar. Azken finean, guk

  irabazi ditugu hauteskundeak

  eta horrelako egoera batekin

  ahuldadean izango gineteke .

  Lizarra ez da umekeriatan

  ibiltzeko . Eraikuntza naziona-

  lerako oinarri garrantzitsua

  da, eta eskuzabaltasuna

  eskatzen du guztion aldetik,

  eta ikuspegi politiko zabala

  izatea .

  Bai . Une honetan Bakarrik

  gaude eta Udaleko lanak ez

  du etenik . Laister aurre-

  kontuak onartu beharko dira

  eta akordiorik ez badago

  guztiok buruan ditugun

  proiektu asko ezingo dira

  burutu . Gogoratu behar da

  Udalaren gobernuaren ardura

  ez dela Bakarrik alkatearen

  ardura, beste alderdiena era

  Bai, eta proiektu bat aurrera

  atera nahi bada aurrekontuak

  onartuta egon behar dira .

 • Igerileku berria, ekipamendubikainak eta prezio polemikoak2.100 sinadura bildu ditu, prezioengatik protestandabilen plataformak

  1 .050 milioitako aurrekontuaizan du Udaletxeak 99anZumaia Lantzen-ek Estazioko eta Goros-

  tiagako industrialdeen eta 3 . Sektoreaderitzon auzoaren urbanizazioak bukatueta hainbat lur erosteko izan duen 886milioiko aurrekontua, San Juan Egoitzariegokitu zaizkion 85,6 milioiak etaMusika Patronatuaren 25 milioiakkontutan harturik 2.033 miliokoa dakopuru osoa .Udaletxearen aurrekontuari dagokionean,inbertsioetan 372 milioi gastatu direlanabarmendu behar da . Igerilekuabukatzeko egin da inbertsio garrantzi-

  tsuena, 160 milioikoa .Basadi auzokoberrurbanizazioa, 25 milioikoa izan da .Horiez gain San Juan Egoitzako plazatxoberria, Gernika pasealekuko zubia etaJadarren, Estazioan eta Oikian egindako

  lanak burutu dira besteak beste .

  Gurutze Gorriaren larrialdie-tarako osasun garraioa bertanbehera gelditu daDuela urte batzuk Guruue Gorriarenerrepideetako erreskate unitateak kendu

  ziren, eta gutxira hainbeste protestasortu zituen Iarrialdietarako sendagi-learen gabezia etorri zen . Urte hasierahonetan Guruue Gorriaren larrialdie-tarako osasun garraioa da bertan beheragelditu dena . Eusko Jaurlaritzarekinegindako hitzarmenak bost miloi pezetaaurreikusten zituen urtean postu bakoi-tzari emateko, Guruue Gorriak ordeahogei milioiko kalkulua egiten zuen, etaakordiorik lortu ez zenez Eusko Emergen-tziak enpresa pribatuaren esku geldituda zerbitzua .Gurutze Gorriak lehen laguntzetarakobotikina irekita izango du eguneko 24orduetan, San Juan Egoitzan eskaintzenduen zerbitzua eta ekitaldi puntuale-tarako laguntzak (kirol ekitaldiakesaterako) mantenduko ditu, etaprintzipioz baita sorosleena ere .

  Zumaiak kirol ekipamendueninguruan zuen hutsunenabarmenena konpondu duIgerileku berriak . Herritarreneskaria aspaldidanikzetorren, eta jende askok(eskolako haurrak esaterako)Zarautz eta Azpeitiko igerile-kuetara jo behar izaten zuen .

  Maiatzaren 29an egin zenirekiera ekitaldia, dantzariensaioa eta parrokoaren bedein-kapen eta guzti . Okasioakmerezi zuen hainbeste-rainoko zeremonia : biIgerileku, aldagela etaharmailekin, bi gimnasio, bisauna, UVA izpiak etamasajerako gela estreinatzenziren ekipamendu berribezala .

  Ekipamendu hauez horni-tzeaz gain polikiroldegiagoitik behera eraberritu duburutu den proiektuak .Honela, `Lubaki' kiroldegiberritua hiru solairutanbanatuta dagoela esandezakegu : sarrera, eta solairuberean, igerilekuak ; behean,aldagelak, kantxa eta futbolzelairako irteera ; eta goikopisuan, kafetegia eta jatetxea ;biak berriak . Gainera, kirol-degiaren kanpoaldean estal-

  perik gabeko kantxa bat,padeleko bi pista, tenisekobeste bat eta futbol zelaiartifiziala egingo direlaaurreikusten da .

  Honaino, denak gustura etakonforme . Kalean jendea,inoiz kirolik egin gabeko askotartean, "estreinatu beharkodugu!" esanez .

  Arazoa prezioak publiko egindirenean sortu da . Bazkideenkuotak inguruko herrieta-koenak baino askozaz gares-tiagoak, eta langabetu, ikasleeta familientzat prezioberezirik ez .

  Hasieran prezioak salatuazegunkarietan agertutakogutun partikularrak izanziren ; lagun talde batprezioen aurkako sinadurakbiltzen hasi zen gutxira ;zuzenean alkatearenganajozuten beste batzuek . . .Azkenik, bere kasa ibilitakojende multzo hau bildu eta`kiroldegi herrikoiaren aldekoplataforma' eratu dute .

  Prezio hauen nondik norakoaazaltzerakoan bi motibonabarmentzen dira : batetik,udalakez du gehiago jartzekoasmorik proiektua aurrera

  ateratzeko behar ziren 700milioiak osorik jarri ondoren,ez baitu inongo dirulagun-tzarikjaso.Ingurukoherrietan, urtero l0etik 70milioira bitartean jarri ohidituzte udalek, bainaalkatearen hitzetan,Zumaiakoak ezin du horrela-korik egin premia handiagokobeste behar batzuk kaltetugabe . Bestetik, kiroldegiarenkudeaketarako kontratatuden Kirolzer S.L . enpresakzerbitzu guztiakjasotzendituen prezio bakar bat ezarridu, zerbitzu bakarra nahiduenari zerbitzu guztiakordaindu beharrainposatuz .

  Plataformak 2.100 sinadurabildu ditu joan den hilean,eta udaletxean 2000 urtekotarifak ordaindu behardirenerako kiroldegiarenikuspegi soziala kontuanhartzeko eskatzen du .

  Honela, kiroldegiak zerbitzupubliko edo zerbitzu pribatubezala funtzionatu beharduen eztabaida sortu daherrian . Guztien arteanordaindu behar den edoerabiltzaileak bakarrikordaindu behar dtuen.

  Otsailaren 6an egin zen Euskal Herriko Udal Ordezkarien Biltzarraren sorrera ekitaldia . Instituzio

  honekin lurralde administratibo ezberdinetan banatuta dauden euskal herritarren elkarlana

  bilatzen da, guztio eragiten diguten gaietan (euskara, kultura, ekonomia e .a) proiektu bateratuak

  bultzatzeko . Iruean ospatu zen lehen ekitaldi honetan 666 hautetsi bildu ziren : EAEtik 523,Nafarroatik 121 eta Iparraldetik 22 . Zumaiatik 3 hautetsi joan ziren : Montse Arana (EAJ), MigelAperribai (HB) eta Pedro J . Uribe (EA) . Alderdi espainolisten aldetik Udalbiltzak makina batkatramila entzun dituen arren, alderdi abertzaleen sostenguarekin biltzarkide kopuruan haziz

  joan da urtean zehar, eta etorkizunean Euskal Herria eraikitzeko tresna garrantzitsu bat izango

  dela dirudi .

  ZumaIa Udalbiltzan

 • Urte gorabeheratsua izan duteAstilleroetanLana soberan izan arren istiluak izan dira langile etazuzendaritzaren arteanApirilaren 24an grebari ekinzioten Astilleroetakolangileek, egunero lau ordukogeldialdia eginez . Datozenhiru urteetako lan hitzarmenanegoziatzerakoan ez zuenzuzendaritzarekin ados jarrisoldata baldintzeizegokienean : bi urte zerama-tzaten igoerarik gabe, etaenpresa dirua irabazten hasiazela ikusita KPIa (IPC) adinaigotzeko eskatzen zutenlangileek . Hiru egun geroagoenpresa itxi zuen zuzenda-ritzak greba egiteko modua-rekin ez zegoela adosargudiatuz .

  Itxierak grebarako eskubideaurratzen zuela eta Adminis-trazio Publikoarengana jozuten langileek, eta hila

  bukatzerako irekitzerabehartu zuen hark zuzenda-ritza . Bitarte horretannahikoa egoera latza bizi izanzuten hainbat familiak,enpresa behin betiko itxikoote zen edota kaleratzeenzurrumurruak zabaldubaitziren . Baina martxoarenbigarren asterako ados jarrieta lanean zuen guztiak .

  Greba bukatu eta gutxiraberriro ere albiste genituenAstilleroak : Midnight Arrow(Gauerdiko Gezia) izenekourpekontzien garraiorakoitsasontzi berezi bat egitekoenkargua zuten Estatu Batue-tatik, eta hainbat arrantza-ontzi egiteko enkarguaOndarroatik . Guztira 3.000milioitik gora poltsikoan .

  Jendea harritu samar utzizuen zuzendaritzaren odolhotzak, hainbeste diru izaneta langileekin hain gogorjokatu izanak, baina denakere gustura, Astilleroek etahareninguruko enpresatxikiek herritar askori ematenbaitiote lana .

  Azkenik,azaroaren 4anprotesta eguna izan zutenontziolek Europa mailan .Asiako ontziolen konpetentziadesleialaren aurrern bertakoontziolak babesteko eskatzenzitzaien Europako gobernuei .Zumaiart ere manifestazio bategirt zen .

  It ANTXOKA AGIRRE

  Gorostiaga industrialdea osatuzjoan da urte hasieratikZumaiako Udaletxeak Zumaia Lantzen S.A .enpresaren bidez bultzatu du 217.000metro koadro (horietatik 89 .000 edifikaga-rriak), dituen industrialde hau . Duela hiruurte erosi zuen lurrak eta aurten ekin zaiourbanizazioa burutu eta enpresakekartzeari .Urte hasieratik bertan ari dira funtzionatzenKorta S.A, eta Osetxu S.L (Zumaiako bostenpresa txikik osatua), eta geroztik Osamekanizatuak, Matiena eztainuak, LagunArtea S .A eta Silan S.A . (Urnietakoa) jarridira bertan .Beste hainbat enpresak ere beren interesaazaldu dute, eskaintza pribatuarekinalderatuta oso prezio lehiakorra baitu indus-trialdeak (15.000 pta metro koadroa) .Kontaktu eta negoziazioak aurrera doazberaz, eta gauzak aurten bezain ondojoanez gero, 2001 urterako industrialdeabeteta egotea espero dute udalekoek .

  Guascorrek 26.000 milioikokontratua lortu du Brasilen(titularra)Brasilgo Acre Estatuko argindar konpainiakdeituriko lehiaketa irabaziaz, bertako 13herrietako 280 .000 biztanlek datozen 20urteetan izango dituzten argindar beharreierantzuteko 82 motor egiteko kontratualortu du Guascorrek . 26.000 milioi ekarrikodizkion proiektu hau Guascorrek EuskalHerrian dituen lantegietan gauzatuko da,5.000 milioiko inbertsioarekin, eta makinakmuntatu eta kokatu ondoren Brasilen duenmenpeko enpresa (Guascor do Brasil, 400langilerekin) arduratuko da manteni-menduaz .Ez da Brasilgo hau Guascor-ek munduanzehar daukan enpresa bakarra . Eurnpa,Amerika, Asia eta Afrikako 15 herrialdetan

  lantegi propioak ditu, eta garatzen ari direnproiektuei esker 150.000 milioiko negozioamugitzen du bere egoitza nagusia Oikian

  duen enpresak .

  Kostaldeko errepidearen arazoen ondotikA-8ren bidesariari buruzko eztabaida piztu daIazko abenduan mendiabehera erori eta ehun metrobaino gehiagoko luzerakoerrepidea behera eramanzuenetik, Meaga nahikoaalternatiba aldrebesa zelaikusiz, hainbat eskari eginzuen obrak zirauten bitarteankalteturiko herritarreiAutopistaren bidesaria kenduedo biguntzeko . RikardoPea eta inguruetakoherrietako hainbat hautetsikere egin zioten eskariaDiputazioari, baina honekbidesaria Madrilgo Ministe-rioren eskuduntza zela bainoez zien erantzun .

  Martxoan karril bat ireki zen,eta apirilerako biak . Moyua

  enpresak burutu zituenlanak, 182 milioiko aurrekon-

  tuarekin .

  Kostako errepidea irekiizanak ordea, ez zuen baretu

  bidesariaren aurkakoprotesta.Izan ere 25 urtean

  ordaindu izan da autopistahori, obra amortizatzekobehar zena baino askozaz ere

  gehiago, eta jendea aspertutadago .

  Otsailean bidesariarenaurkako mozioa bozkatu zen

  Batzar Nagusietan, baina ezzuen behar adinako sosten-gurik lortu . Apirilaren 17an,

  berriz, `inpago eguna'antolatu zuen `A-8 doan'

  plataformak . Donostia,

  Zumma, Elgoibar, Bilbo etaZornotzatik auto ilara banairten zen goizeko

  hamarretan, bidesariaordaindu gabe pasatzekoasmoz . 200 ibilgailuk hartu

  zuten parte protestaldian .

  Joan den hilean helduzitzaigun gai honi buruzko

  azken berria . MadrilekDiputazioei transferitu zien

  autopistaren konpetentzia .Diputazioko arduradunek,Europistasen kontratua

  amaitzean, 2003 urtetikaurrera, bidesari bigunakjartzeko asmoa azaldu zuten .

 • Zuzendaritza Batzorde berriaGizarte ZentruanPentsiodunek Guarte Zentruko Zuzenda-ritza Batzorde berria eratzeko hautes-kundeak izan zituzten urtarrilekobigarren astean . Jose Luis ElosuaSanchez hautatu zuten lehendakari-tzarako eta aurreko Batzordearekiko seikide berritu ziren .Orain arteko aktibitateak mantentzeazgain zentruan egiten diren zenbaitaktibitate herri osoari zabaldu etajubilatuek talde bezala herriko bizitzanparte hartzea ditu helburutzat Batzordeberriak . Honela, Kultur Etxeaneskaintzen direnekiko osagarriak direnhitzaldiak antolatu dituzte, publikozabalago bati interesatzen zaizkiongaietatik, eta Santelmoetarako olarrozopa lehiaketa ere antolatu zuten,besteak beste .

  10 milioi bildu zituenZumaiako Baietz Taldeak98ko uztailean "Egin" itxi zuten .Jendeak ez zuen burua makurtutamainako astakeriaren aurrern, etaberehala ekin zitzaion proiektu berribazen asmoari . Herriz herri eta herrikojendeak eskainiriko ahalegin eta lagun-tzari esker, 'Gara' aurrera ateratzekohelburutzat jarri ziren 1.000 miloiakgainditu eta 1.200 milioi bildu zirenabendurako . Horietatik 10 zumaiarrak,herriko jendeak eman eta ZumaiakoBaletz Taldeak bildutakoak .Honela, urtarrilaren 30ean egunkariberri bat geneukan herriko kioskoetan .

  Batzoki berria ireki da BehekoplazanBatzoki zaharra eraikin ederra bai, bainatermitak janda zegoen eta errentakontratua bukatu egiten zitzaien . Honelabada aspaldidanik zebilen zumaiako EAJbatzoki berri bat irekitzekotan . Aurtenegin dute aldaketa .Urte hasieratik aritu dira obratanTomaseneko ondoko lokalean, etaurriaren lean ireki zituen ateak .Zabaltze ekitaldia urriaren 17an eginzen, eta alderdiko hainbat ordezkariezagun azaldu ziren bertara, XabierArzalluz eta Joseba Egibar tartean .Bulegoak, taberna eta jatetxea ditubatzoki berriak, eta zaharra bainotxikiagoa izan arren dotore askoagelditu da .

  Gazte Batzordea martxan jarri nahianAzkenaldian Gazte Batzordearen berri gutxi genuen, eta gutxi horiek triste xamarrak . Aspaldianherriko festetarako bakarrik biltzen baldin bazen aurten bilera horiek ere ez ziren egin .Azaroan ordea berriro ere martxan jartzeko gogoarekin bildu da gazte talde bat . Lehenengobilera azaroaren 5ean egin zen Oxforren, eta Zarauzko Gazte Asanbladako hiru lagun etorri zirengonbidatu gisa, bertako "Villa Manuela" gaztetxean, izan dituzten esperientziak eta antolatudituzten ekintzak azaltzera . Hurrengo bi ostiraletan ere 25 lagun bildu ziren, kuadrila desberdine-takoak, eta aurrerantzean hamabostean behin biltzeko asmoa dute . Gazte Batzordea indartu etaekintza batzuk antolatzea dute lehen helburua (dagoenekoz dantza ikastaro bat antolatu dute),eta aurrera begira, jende gehiago interesatzen bada, herrian gaztetxe bat sortzea .

  Lizarra-Garazilur idorretan

  sustraiakbotatzen

  Inguruko estatuekin EuskalHerriak bizi duen gatazkapolitikoari irtenbide batematen dion formula daLizarra-Garaziko akordioa .Euskal Herriaren estatuspolitikoa (Autonomia,Independentzia, Federa-lismoa e .a) bertan bizigarenok, Euskal Herrikohiritarrek erabaki behardugula esatera datorkigufuntsean . Horretarakoegungo markoa aldatu behardela, honek ez baititu zenbaitaukera onartzen (estatutuazharantzago doazen guztiak),eta aldaketa hori alderdiguztien arteko aurrebaldin-tzarik gabeko negoziaketanadostu beharko dela ereondoriozta daiteke bertatik .

  Demokrata den orok onartubehar lukeen gutxienekoakordio honek ordea ez duPP eta PSOEren oniritzirikjaso, are gehiago, sortuzenetik akordioa haustensaiatu dira .

  Honela, bake prozesurakoguztien abiapuntu izan nahiduena, alderdi abertzaleentopagune bihurtu dapraktikan .

  Horretarako ere bazegoenbeharrik, eta joan den 98koirailean sortu zenetik alderdi

  abertzaleek asko hitz egin etapauso batzuk eman dituzteLizarraren gerizpean . Urteasko ziren elkarri muturka,eta entendimendu berriakilusio eta indar asko piztuzituen . "Bai euskarari"kanpaina eta presoen aldekolehen mobilizazio bateratuakizan ziren lehen bultzadahorren adierazle garbienak .

  Herrian ere nabaritu damugimendu hau guztia . "Baieuskarari" festa handi batizan zen, presoen alde 98kourtezaharretan egin zenmanifestazioa ikusgarria, etaaurten herriko Lizarra txikibat sortu da, eta ari diralanean, diskutitu, adostu,informatu, aurrera eginnahian.Sakonagokoaldaketak ere hor daude :beste elkartasun giro batikusten da kaleko jendea-rengan, presoen aldekoekimenetan esaterako HBkoaez den jendea ere azaldu ohida, eta duela ez asko pentsaezin zitekeena, EAJ eta HB

  negoziatzen ari dira udalgobernua osatzeko .

  Lur idorra aipatzen dutitularrak, eta hori ere hordago . Lizarrako trenaaipatzen bazen ere, trenabaino zuhaitz bat bainaLizarra . Udalerako ari diranegoziatzen baina auskalozer gertatuko den; presoenaldeko ekimenetan azaldu ohda HBkoa ez den jendea,baina apenas ; jendeak nahidu, baina ez da lehengo ilusichori antzematen. . . etaurrunago joango bagina, kaleborroka, abertzale estatu-tistak etab ., etab . ETAk su-etena haustea azkenengoa .

  Edonola ere Lizarra-Garaziprotagonista izan duguaurten euskal gizartean, etabaina geure herriko gizartetxiki honetan ere . Etadatorren urtean ere halaizango da seguraski . Alter-natiba hoberik ez da ikustenbehintzat .

  It ANTXOKA AGIRRE

 • Miriam Romatet Imanol Azkue Luis Mari Aizpurua

  GipuzkoakoTxapeldunak

  99a zertanjoan zaigun

  2000aren atarian gaude; hain muga mitikoairuditzen zitzaiguna iritsi zaigu, eta norberakatera beharko ditu kontuak, muga hori igaro-tzeko orduan nola jokatu erabakitzeko . Denaden, urte guztien amaieran egiten dugunlegez, hamabi hilabeteotan zer egin dugunaztertzeko unea ere badugu . Forondari (edoudalaren kultur, jai, turismo. . . batzordeari)dagokionez, zer esan dezakegu? Puntu batzukaipatzekotan :" Zintzilik genituen zenbait egitasmo borobilduditugu, 650. urteurrenaren azken emaitzakizan diren argazki eta hitzaldi liburua adibidez ." Kultur Etxearen eskaintzak zabalak izandira : erakusketa, ikusentzuteko eta ipuinkontaketak adin ezberdinetako jende ugarierakarri dute, inoiz baino ikastaro gehiagoantolatu dira, Internet zerbitzuak erabiltzaileasko izan ditu . . ." Kultur programaketa ahalik eta aberatsenaosatzen aritu gara (betiko moduan, dirua,azpiegiturak . . . muga izanik), 12 hilabete azkarjoaten zaizkigu, eta errez ahazten ditugugauzak, baina aipa ditzakegu : urte osokomusika eta antzerki emanaldiak ; festetan kalegiroa sortzeko era askotako ekitaldiak ;herriko kantu lehiaketa, balkoi eta leiholehiaketa edo kaleko pintura topaketabezalako apustu berrien arrakasta; udanMusika Jaialdia, Euskal Jaiak edo Arte Erakus-ketak urtez urte lortzen duten maila . . .Atal honetan ezin ahaztu herriko taldeen lana :auzoetako jai batzordeak eta kultur nahizaisialdi elkarteak; esan beharrik ez dagohauen garrantzia . Ea urte berrian elkarlaneanjarduten dugun; eta talde berriei ere gonbi-dapen zabal-zabal bat." Turismo arloa dugula eta, aurrerapausoizugarria izan da : lehen aldiz Turismoazoketara hurbildu gara, material dotoreazhornitu dugu gure bulegoa, eta berau tarteluzeagoan zabaldu dugu . Emaitzak nabar-menak izan dira : Turismoa gorantz doaZumaian . Urte berrira begira zer? Lan askodugu egiteko, zalantzarik gabe . Gauza batzukzintzilik eta hobetu beharrean (herriko gazte-entzat/gazteekin eskaintza/elkarlana) ; besteasmo eta eskaintza batzuk jadanik martxan(herriko fototeka egitasmoaren jarraipena,Institutuarekin burututako hitzarmenari eskerInternet zerbitzu berria, Biganos herria etagure herri eta taldeekin 'tratuak' . . .) etaeguneroko lana . Urte berrian ez ahaztu Foron-darako bidea, zain gaituzue .

  Ez didate lan samurra jarri Baleikokoek: 365egunetan gertatutakoa lerro gutxi batzuetanlaburtzea. "Zerri buruz?" galdetu diet,inuzente . "Hik nahi duana 700 karakte-retan", erantzuna. Denetatik hitz egin nahieta ezer ez esateko arrisku latza.Mila bederatzirehun eta laurogeitahemeretzi . Izenari begiratuta luzea zirudien,baina besteak bezain azkar pasatu zaigu.Gainera, 1999k izenik ere ez du izan,milurteko berriak protagonismoa jandagehienetan "azkena" deitu izan baitiogu .Aurtengoarekin ere globoekin gertatzendena pasatu zaigu: ilusioz puztu, lehenegunetan jolaserako eta solaserako erabilieta nobedadea pasatakoan hortxe utzi dugubaztertua. Azkenean, egutegiaren joanazkarrak airea kendu eta ezerezean geratuzaigu.Zer balantze egin? 1998an ernetakoLizarraren kimua aurtengoan lerdenago hazida, baina amorrua sentitzen dut gertaeraknahiak eta itxaropenak baino motelagodoazelako. Datorrenean Patxi eta Itziaretxera ekarriko ahal ditugu! 1999an PNVlekuz aldatu zen, Udaletxea ez da lehenbezain batzokia, PPk ez zuen zinegotzirikatera, Aberri Eguna elkarrekin ospatugenuen . . .Hauteskundeen atarian dirudunentzako kirolportua eta piszina inauguratu zizkiguten .Halaber, aurten erabat konbentzitu naizbukatu direla errioko bainu pakeosoak.Alegia, ezingo garela gehiago lasai joanAbaskaletik Santiora, uretako motor edolantxa batek burua txikitzeko arriskurikgabe .Uda partean, berriz, herrian arrotz sentitunintzen, inbadituta, hango galdera etahemengo azalpena eman beharra (turismomadarikatua!) . Aurtengoan, halaber, inoiz

  baino gehiago erabili behar izan dutautopista Donostiara joateko; Erriberakalean irakurzaletasunari atea zabaldudiote ; legez kanpoko Paolean diskoteka jarridigute (zenbait lekutan nahiko lituzkete argihorien erdiak!) ; 1999an jaio zaizkigu Eider,Ibon, Jule, Asier. . . eta Izar berri bat piztu daZumaiako zeruan . Hori bera bada nahikoaarrazoi urteko balantzea positiboa izateko. . .

  Benetan zaila BALEIKEko ardurardunekeskatu didaten eginkizuna, alegia, 1999 .urtean zehar Zumaian gertatutakoa orrialdeerdi batean laburtzea. Zalantza honenaurrean, bukatzear dagoen urteko gertaeragarrantzitsuenak alde bateaa uztea erabakidut eta zumaiar gehienentzat oharkabeanpasa zen gertakizun bat aipatzea .Joan den maiatzaren 19an, DonostiakoAntzoki Zaharrean, Gipuzkoako Pentsio-dunen Egoitzetako koruen lehiaketa eginzen. Bost izan ziren parte hartu zutenkoruak, eta horien artean, duela hamabiurtetik hona Agustin Zubimendik zuzen-dutako eta gizon eta emakumeen 35ahotsez osatutako Zumaiako Beheko PlazaAbesbatza zegoen . Zumaiako koruak irabazizuen lehiaketa eta puntuetan diferentziahaundia atera zien gainerakoei . Ez zeninolako ongi etorri edo omenaldi ofizialikegin . Zumaiara iritsi zirenean, abeslariektxanpain kopa batzuk hartu eta dozena erdibat kantu eskaini zituzten Gurrutxagaplazako Gizarte Zentroan arratsalde hartakoazken ordu haietan aurkitzen zirenedadetuen aurrean.Gizarte Zentroan, astearte eta ostegunero,kantuak ikasten eta lantzen egiten den lanisil eta etengabeak ondo merezitako saria,ahalegin horri esker lortu baita lehenengosaria probintzia-mailako lehiaketa bateaneta Euskal Herrian urtean zehar eskainitakokontzertuetan parte hartzea. Lerro hauenbidez bihoazkie aspaldiko berriemaile honenelkartasuna eta zorionik beroena.

 • t~~ ~~~~~~=~Imanol Azkue"Ikaragarri gustatzen inoiz bizi izan ez ditudan egoeratan sartzea"

  "Duela 3 urte irailean lanik ez nuela edukiko esan zidaten batean hasi nintzen, orduan erabaki nuen zerbait egitea .

  Gustatu ere ordura arte ez zitzaidan gehiegi gustatzen ; idatzi nituen bakarrak kartak izango ziren . Harrezkero irailero

  ipuina aurkeztu izan dut `Julene Azpeitian' eta baita beste zenbait lehiaketatan ere .

  Jendea idaztera animatu nahiko nuke . Majina bat jende badago, lehen ni bezala, inoiz horretara ausartu ez dena .

  Denbora eta gogoa izanez gero, ia gehienon baitan idazle bat aurkituko genuke .

  Pedro Uranga, Unai Manterola eta Ion Korta"Ebanjelioa zabaltzeko modua aldatu beharra dago, eta komunitateak paper aktiboagoa hartu behar du

  parrokiko lanetan"Pedrn- "Etxean ondo hartu zuten, ezagutzen naute eta azken erabakia hartu aurretik ere hitz egina nuen

  beraiekin . Lagunekin, bueno, beldurra baneukan . Esan beharra neukan bestela kalean enteratuko

  baitziren, eta ez nuen nahi horrelakorik . Baina oso ondo hartu zuten, `ezkontzarako badaukagu apaiza!'

  bota zuen batek, parre batzuk egin eta ondo . Gerora erlazioa ez da batere aldatu ."

  lon- "Unai eta biok interno joan gara Calahorrara, eta distantzia hori etxekoei gogorra ere egin zaie . Ni

  etxeko txikia naiz gainera, eta normala, kostatu egin zaie pixkat erabakia asimilatzea ."

  Unal- "Hala ere jeneralean familiak errazago ulertzen du . Ama batek beti ulertzen du semea .

  Kalean ikusi ditut harridura aurpegi haundienak, ea zoratuta nagoen eta horrelakoak, Baina azkenean guztiek ere errespetatu egiten dute ."

  l~~~' ,~a~s~

  Esther Osa"Hemendik eramandako arropa eleganteenak erre egin nituen"

  "Urruti zeuden herrixketara ere egiten genituen bidaiak, eta urruti esaten dudanean esan nahi dut ba 6 bat ordu

  oinez joan, eta gero piragua hartu eta beste herrixka batera joan, errepidea ibiltzeko modukoa bazegoen, ba 4x4-an

  egiten genuen . . . eta behin bertara iristen ginenean bertan egiten genituen egun batzuk herritarrekin hitz egin eta

  hainbat gauza irakasten ."

 • ~~ ~`S e~ ~~~ ;;~~ctor Jesus"Klase bakoitza festa bat izan dadin saiatzen naiz"

  "Adinari dagokionean denetarik dago . Pentsa, askotan bodetarako preparatzeko familia osoak etortzen dira, aiton-

  amona, senar-emazte eta umeak . Sexuari dagokionez neskak gehiago azaltzen dira mutilak baino, baina lortu izan

  dugu mutil batzuk arrimatzea, eta kuriosoa da, gehienak tabernariak .

  Nik espero nuenerako salsero gehiago tokatu zait jende dorpea baino . 40, 50 eta 60 urteko andreak, festa eta

  ezkontzetan ibiliagatik beldur eszenikoa galdu dutenak meneo eta runba ikusgarriak sartzen dituzte ."

  Joseba Egaa"Tenporek ez dute inolako oinarri zientifikorik, sineskeria hutsa dira"

  "Zazpigarren mailan nenbilenean banekien metereologoa nahi nuela izan . Besteek sendagile edo futbolista

  erantzuten zutenean, nik metereologo . Oso garbi neukan . Datuak hartzen nituen egunero : tenperatura, euri

  kopurua . . . Orri guzti horiek gordeta ditut oraindik .

  Behin Zumaiara Donostiako metereologoa etorri zen, Usabiaga jauna, eta hari galdetu nion ia zer ikasi behar nuen

  lanbide horretan sartzeko . Berak esan zidan Fisika zela egokiena, eta hortxe sartu nintzen ."

  Oier Aizpurua"Bulegoko erabaki politiko batek utzi gaitu Mundialetik kanpo"

  "Urte hasieran Espainiako Federazioan zenbait aldaketa egon zirenetik gauzak okertzen joan dira . Gaztela-Leongo

  zenbait lagun sartu ziren zuzendaritzan eta ordutik euren helburua izan da bertako piraguistak sartzea .

  Zamoran aritutako entrenatzailea jarri ziguten, eta honek bertako bi mutil jarri zituen titular, nahiz eta gure arteko

  sailkapenetan 17 eta 18.ak izan . Une hartan selekziotik kanpo geunden .

  Espainiako Masterra zegoen jokoan eta guk parte hartzea erabaki genuen, geure kontura . Bertara joan eta Espai-

  niako selekzioko piraguari irabazi egin genion . Federazioak erabaki zuen bi piraguekin joatea Alemaniako proba

  batera . Irabazlea talde titularra izango omen zen Europako txapelketan eta Mundialean . Gu aurretik izan ginen, baina besteak joan ziren

  Europako txapelketara ."

  C .$~~i~

  Zumaiako Bertso Taldea"Txapelketaren aitzakiarekin talde haundi bat bildu gara aspaldiko partez"

  Olalde- "Bertso afarian Bertso eskas samarra botata ere txalo gehiago egoten da entzuleak

  beroago egoten dira-eta . . . nik uste det entzuleek gehiago nabaritzen dutela aldea . Entzuten

  hotz-hotzean jarri edo ordu eta erdi jaten eta kontuak esaten pasa ondoren eta kopa bat

  gehixeagorekin . . ."Jon- "Entzulearentzat izango da bentaja gehiago, ze Lizarretak afari guztia ura esaten pasa zuen .

  Afari normal batean ez zuen horrelakorik egingo ."Epi- "Hasieratik ari zen esaten, 'gaur ura edan behar diat!"

  Koldo Landaluze"Hilean behin halako hitzaldiak antolatzea erabaki genuen, idazle bat ekarri bai bere liburuaz eta bai beste zerbaitez

  hitz egin zezan . Lehenengo hitzaldian, Edgar Allan Poeren heriotzaren urteurrena zela eta Alfonso Sastre drama-

  turgoa ekarri genuen .

  Niri beti gustatu izan zait Edgar Allan Poe . Irratian nengoenean behin baino gehiagotan egin nizkion elkarrizketak

  Alfonso Sastreri eta ikusi nuen Berak ez zuela idazle batez soilik hitz egiten, lagun batez aritzen zela baizik eta

  gainera oso ondo komunikatzen zuela . Horrela bi helburu lortu genituen : Edgar Allan Poez hitz egitea eta gainera

  nork, eta Alfonso Sastrek . Gainera Poeren heriotzaren 150 . urteurrena betetzen zen egun berean, zer egokiago ."

 • Arte Taldeak antolaturikoerakusketakAzken urteotan ohitura jator bihurtu denlegez, udan zehar hainbat erakusketaikusi ahal izan dira Oxforren Arte Taldeakantolatuta .- Uztailaren 17tik abuztuaren lehenegunetara bitartean : Euskal Herrikograbatzaile famatuez osaturiko "Besteeuskarriak, beste formatoak"erakusketa .- Abuztuaren 6tik 22ra : BarbaraStammelen erakusketa .- Abuztuaren 25etik irailaren 12ra : BertilLagerstromen margoak .- Irailaren 17tik urriaren 3ra : DanielCarballoren lanak .Bestalde "Hurrengo taberna Arte"antolatu dute aurten ere, potetik poteraherriko jendearen lanak ezagutzekoparada eskainiz .

  Maila handiko 17 filmHerriko zinezaleek izan dute disfruta-tzeko paradarik . Nick Cassavetes-en"Atrapada entre dos hombres", ManuelPoirier-en "Western", David Mamet-en"La trama", Robert Guedequiau-ren"Marius y Jeannette", Gary Fleder-en"Cosas que haceren Denvercuandoestas muerto", Atom Egoyau-ren "EIdulce porvenir", lain Softley-ren "Lasalas de la paloma", Mike Van Diem-en"Caracter", Waltter Salles-en "EstacionCentral de Brasil", Michael Winter-bottom-en "I want you", Bill Condon-en"Dioses y monstruos", Neil La Bute-ren"Amigos y vecinos", Erick Zonca-ren "Lavida soada de los angeles", JohnTurturro-ren "Illuminata", BernardoBertolucci-ren "Asediada" eta OrsonWelles-en "Sed de mal" . Hauek guztiakikusi ahal izan dira bi ostegunean behinOstarrenak antolatzen duen ZineForumean

  `Taosa', liburuak saldu eta herrikokultur giroa animatuBelar-dendak, 'Todo a 100ak', Consumak, bideo-klubak . . . mota guztietako denda guztiak binaka,eta okindegiak dozenaka, izan arren liburu--denda petorik urteetan ez du izan Zumaiak .Adierazgarria benetan .Norbait animatu da behintzat azkenean eta joanden abuztuan 'Taosa' liburu-dendak bere ateakireki zituen liburu, disko, aldizkari eta komikienaukera politarekin . Liburuak saltzeaz gainherriko kultur giroa animatzeko gogoz etorrizaizkigu nonbait `Taosa'koak eta hilero liburubaten inguruan hitzaldi bat antolatzeko asmoaazaldu dute .Lehenengo hitzaldia, urriaren 7an, AlfonsoSastrek eman zuen Edgar Allan Poe idazleareninguruan . Bigarrena Leioako irakasle errepresa-liatuek eman zuten, azaroaren 19an, 'Historiade una pancarta' liburua aurkeztuz .

  Beti Gazte dantza taldea deseginegin da33 urteko ibilbidea egin ondoren deseginegin da herriko dantza taldea . Bizpahirukintetan oso talde potentea izan du `BetiGazte'-k, atzerrira makina bat bidaiaegindakoa da erakustaldiak egitera, etaurte apalagoetan ere beti hor izan dirabizpahiru lagun, musutruk, herriko gazte-txoei euskal dantzak erakusteko prest etaherriko festetan dantza saioak antolatuaz .Azkea urteetan ordea arazo asko zituzten .Aisialdirako aukeren dibertsifikazioakeuskaldantzarako gazteen grina dezentemurriztu du nonbait, eta batik bat mutilentaldea osatzeko ez zuten jenderik topatzen .Honela, arduradunek, nekaturik, uzteaerabaki dute aurten .Pena da holako tradizio herrikoi bat galtzea .

  Nazioarteko musika jaialdiaeta Luar na LubreBatak zein besteak arrakasta handia izan duteUrterik urte maila altuagoa erakusten du Zumaiako Nazioartekomusika jaialdiak. Eta hori bezain garrantzitsua dena: urterik urteherriak gehiago gozatzen dujaialdiarekin. Eguneroko kontzertuekineta musikoak kalera atereaz xarma berezi bat ari da hartzenabuztuaren lehen hamabostaldi hau, eta Luar na Lubre-k, esaterako,3.000 lagun sorgindu zituen bere doinu galegoekin Itzurunen emanzuen kontzertuan.Ganbera musika izan daaurtengoan ikastaroenardatza, eta nazioarteko seimaisu handi aritu dirahainbat instrumentuirakasten : Corrado Bolsiitaliarra biolinarekin, PaulCortese estatu batuarra biola-rekin, Sandro Meo italiarrabiolontxeloarekin, RiccardoCeccheti italiarra pianoa-rekin, Jose Luis Estell svalentziarra klarinetearekineta Eduardo Martinez, valen-tziarra baina, oboearekin . 80bat ikasle izan dituzteikastaro hauek,euskaldunaketa valentziarrak gehienak,baina baina urrutitik etorri-takoak ere, eta antolatzaileenhitzetan oso maila altukoak.

  Estatu mailako 2 . edo 3 . jaial-dirik garrantzitsuena omenda Zumaiakoa .

  Kontzertuei dagokienez,abuztuaren lean KepaJunkerak Maria eta Joseneskainizuenarekin hasi etaabuztuak 12an JaialdikoOrkestrak San Pedro Elizaneman zuenarekin bukatuarte, egunero egon da `plana'egiteko aukera . Jendeamusika klasikora hurbiltzeaoso zaila denez musika jende-arengana, kalera, hurbiltzeasaiatu dira antolatzaileak,kontzertuak Goiko eta AitaMari tabernen aurrealdeanjarriz . Honekin, eta eraaskotako eskaintzak eginez,

  kontzertuak `popularrago'bihurtzea lortu dute .

  Bi izan dira kontzertu`izarrak' : Kepa Junkerarenaeta Donostiako Hamabostal-ditik ekarritako Luar NaLuhre taldearena .Lehenengoak ez zuen esperozitekeen arrakasta izan,sarrerak garesti samarrakzirelako seguraski, bainabigarrenarekin bete-beteanasmatu ztuen : jende mordoaizan zen Itzurunen, 3.000 batlagun, baita ETBko kamerakere, askok dantzan bukatuztuen kontzertua,etakeimada handi bat ere eginzen guztientzat .

  N ANTXOKA AGIRRE

 • Joanito Dorronsoro EHBEko Ohorezko Bazkide eta herrikobertsolari taldea final laurdenetarainoMartxoaren 6an Hernarrinegindako bileraren baitan,Euskal Herriko BertsozaleElkarteak ondo merezitakoomenaldia eskaini ziotenJoanito Dorronsorori etaOhorezko Bazlode izendatuzuen, batez ere bertsodoinuak sailkatzen egindakolan itzelagatik . Esker onekobertso eta diskurtsoez gain-Zumaian Euskal HeaikoBigarren bertso eskola sortuizana eta kasik berri guztiabertsozaletu izana ere aipatuzuen Imanol LazkanoElkarteko lehendakariak-opari ezin egokiagoa eginzioten : Imanol Urbietakekitaldi honetarako propioegindako doinu berri bat,"Joanito" izana eramangoduena .

  Bigarren oparia ere gusturajasoko zuen Joanitok : Gipuz-koako Herri Artekoan JonMaia, Jose Joakin Aizpurua,Jesus Iribar "Olalde" eta JoseAngel Salegi "Lizarreta"kosaturiko herriko taldeakegin duen Txapelketabikaina .

  Irailaren 24ean Etxe Onanegin zen saioan 1071,5-1020gailendu zitzaion ZumaiaOriori, eta urriaren 9anOrioko Kultur etxeanegindakoan 1082-1049 .Bigarren kanporaketaOiartzunen aurka tokatu zen,eta urriaren 30ean Errente-riako Niessen aretoan eginzen saioan berriro ereherriko taldea nagusitzen zen1544-1481,5 puntuaketa-rekin . Azkenik, LizasorenAzpeitia-Landetaren aurreanutzi behar izan zutenzumaiarrek Txapelketa,Bergarako udal pilotalekuanAzaroaren 20anjokaturikofinal laurdenekoan 1497-1476,5 galdu ondoren . Orohar Maiaren kalitatea eta

  gainerako hiruren mailatxukuna izan dira zumaiarren

  armak, zalegoak ere ondoerantzun du (Bergarakosaiorako autobusa bete zen),

  eta 24 taldek ekin ziotenTxapelketan bost bakarrikgelditu zaizkio aurretik .

  Txapelketaren aitzakiarekin,

  gaijartzaile, epaile eta antola-tzaile, dezenteko taldea bilduizan da azken hilabeteotan .Eta aurrerantzean biltzen

  jarraitzeko asmoa dute .Bertsolaritzari bultzada berribat eman nahi diote herrian,

  eta urte hasieran egin ohidiren bertsolari gazteentxapelketa eta bertsopaper

  lehiaketa mahainguru bat etaAmuritzaren hitzaldi batekin

  osatuaz 'bertso astea' antola-tzeko ideiarekin dabiltza .Joanitori eskainiko diote,etxekoen omenaldi gisa .

  Kalakariak-en "Atrakoya"antzezlan berriaZumaiako Kalakariak Antzerki taldeak`Atrakoya' izeneko antzezlan berriaaurkeztu du Azpeitian egiten direnEuskadiko XVII . Antzerki Topaketetan .Taldeko kideen artean idatzi duteantzezlana, eta eszenografia, atrezzoa,jantzi eta makilajeaz ere beraiek arduratudira . Inaxio Tolosa dabil zuzendari lanetan .Orain bi urte 'Luma beroak' lan banguar-dista aurkeztu bazuten, oraingo 'Atrakoya'honekin komediara hurbildu dira aktorezumaiarrak . Izenburuak ondo adieraztenduen bezala, banku batekn gertatzen denlapurreta baten inguruan girotzen daantzezlana . Ordaindu ezin diren kredituak,itxurakeriaz betetako burgesak,egungogazteriaren estresa . . . beren arazoakkontatuko dituzte sukurtsalean aurkitzendiren pertsonaiek . Baita zorakeriak,bertsoak, presak eta piropoak ere . Etadena andaluz puntu batekin .

  Atxantaturen Bigarren maketaJoan den irailean Bigarren maketa kaleratuzuen Atxantatuk . Zazpi abesti jasotzen dirabertan : Oihartzunak, Beltz, Gezurrarenlangile, Itzalak, Askerosas, Zatozte etaEhiztari . Agi-ri eskaini diote maketa .Estilo berarekin jarraitzen badute ere,duela bi urte kaleratu zuten lehen maketa-rekin alderatuz musika landuagoa daoraingoan, eta grabaketa bera ere dezentehobea da .Lagun asko dituztenez asko saltzekoasmoa azaldu zuten Baleiken egin genienelkarrizketan . Umilak ere badira ikustendenez, lagunei ez ezik musika gogorraatsegin zaion edonori gustatzeko adinakokalitatea erakusten baitu taldeak .Esaterako, Anestesiakoei -estilo honetanaitzindariak Euskal Herrian, bastantegustatu zaiela dirudi- Ibon Esteibar Atxan-tatuko kideari beraiekin abeslari gisaaritzeko proposamena egin baitiote .Ea hirugarrena disketxe batek ateratzendien . Anestesiakoen 'rekomendazioarekin'seguru .

  3 zumaiar Gipuzkoako artista berrien lehia-ketan, eta lon Manzisidorrek 3. saria irabaziGipuzkoako artista gazteaklaguntzeko sortu zenlehiaketa honetan zumaiarrekez dute presentzia handirikizan azken urteetan, nahizeta egin zen lehendabizikourtean, 1920an, JulioBeobidek lehen saria irabazieskulturan eta Balentziagaarroarrak pinturan hiruga-rrena 1928an eta lehendabi-zikoa 1931n .

  Aurten ordea, 3 zumaiarren

  lanak ikusi ahal izan dira

  200dik gora artisten artean

  aukeraturiko 30en lanekin

  Koldo Mitxelena kulturunean azaroaren 14tikaurrera zabaldu zen erakus-ketan .

  Jon Ander Garziak eta ItziarGarziak hiru lan aurkeztenzituzten : bideo-instalazioa,argazkia eta eskultura . AranSantamariak instalazio bateta eskultura bat, eta IonManzisidorrek sailkatzekozailak diren bi lan : bata,erakusketako azafateijantziarazi zizkien zapatila

  urdin batzuk ; eta bigarrena,lehiaketako beste hiru lanenkopiak .

  Bada nahikoa notizia JonAnder, Aran eta Ion erakus-ketarako aukeratuak izatea,Gipuzkoako onenen mailanjarri baititu honek, bainahandienasaribanaketarekiniritsi zitzaigun : Ion Manzisi-dorri 3 . saria eta 500.000 ptaeman zizkioten bere`Zapatilak' lanarengatik.Bejondaiala .

 • Pulpo, primerako taldeaEuskadiko Txapelketa irabazi eta gero,Lehen Mailan bikain ari da talde nagusia

  " " " FutbolaZumaiakok ez zuen PreferenteMailarako igoera lortuZumaiakok ezin izan zuen maila igoeralortu, azken unera arte eskura izan zuenarren . Denboraldiko azken partiduan ezinizan zion Zarauzko taldeari irabazi -hirupuntuak behar zituzten-, eta gero Herna-niren aurka jokatu behar izan zuenigotzeko kanporaketa . Hernanin jokaturikopartiduan 1-2 irabazi zuen zumaiarrek,baina Aita Marin jokaturiko partiduan 1-6galdu zuen . Denboraldi bikaina burutuzuen, baina azken unern ez zuenhelburua betetzeko gauza izan . Datorrenurtean izan beharko da .

  Pulpok bere historiakodenboraldi arrakastatsuenaosatu du mendeari amaieraemango dion urte honetan .Juanma Txintxilla zuzentzenduen taldea jaun eta jabeizan zen Euskadiko Txapel-ketan -Bigarren Maila-, etaLehm Mailan bikain ari dira-Espainiako taldeak aurkari-,Egxc de los Caballerosenigoera lortu ondoren . Taldeasailkapeneko Lehen postuetanda (hirugarren artikulu hauidazterakoan), eta mailakoustekabe pozgarriena izandira ezbairik gabe .

  Euskadiko txapeldunakEuskadiko TxapelketanPuLpok ez zuen aurkaririkizan . Juavma Txintxilarenaburuz, PuLpok zuen taldeonena jokalari bakoitzarenkalitateari erreparatuz gero .Erasoan joko emankorraerakutsi zuen taldeak, etaaurkariek ezer gutxi eginzezaketen zumaiarrak geldia-razteko . Usurbil, Escolapios,El Pilar eta Ereintza izanzuen orduan aurkarigogorrenak, baina Pulposailkapeneko Lehenpostuaren jabe izan zen iadenboraldi osoan zehar. Etagarrantzitsuena dena :amaieran . Txapeldun izanda,Lehen Mailarako igoera faseajokaturko aukera zuen . Eta

  han abiatu zuen, Egea de LosCaballerosa (Zaragoza), .Aurkariak hiru : Burlata,Kataluniako Banyolas etaZaragozako Casetas . Laure-tatik onenak bakarrik zuenLehen Mailara igotzekoeskubidea . Zumaiarren ezzekiten nolako mailarekinegingo zuen topo, bainaLehen jardunaldia jokatuondoren ohartu zuen lehenakizateko aukerarik bazutela .Eta hala gertatu zen . Lehmjardunaldian Burlatari irabazizioten, bigarrenean Banyola-sekin berdindu, eta azkenegunean Casetas hartu zuenmendean . Behar bezalaospatu ondoren, besteborroka etorri zen : diruarena .Kantxan lortutakoabulegoetan galtzeko arriskuazegoen, Pulpok aurrekon-tuaren bikoitza beharbaitzuen Lehev Mailakodenboraldiari arree egiteko .Udalaren aldetik esperobaino laguntza gutxiago jasoarren, eta babesle sendorikgabe, aurre egitea erabakizuen

  debutariari . Baina Pulpokerrotik konpondu zuen arazohori . Lehen partiduaBurgosen zuen, Ferroplasindartsuaren aurka .Zumaiarrek balio handikoberdinketa lortu zuen .Lehen puntua poltsikoan,kezka eta beldur guztiakkendu zituzten gainetik.Ondotik garaipen zoragarriaketorri zuen, izen handikotaldeen aurka : Teka,Astillero, Urdaneta. . .) . BmnaLehen porrotak noizbait iritsibehar, eta Eibarren gertatuzen, Arrateren aurka . Etalesiorik gabe ere ezin urteaamaitu, eta Jokin Esnalek etaIaki Sorazuk min hartutaamaitu dute urtea . Sorazuberriro jokatzen hasi da bainaebakuntza egin arte ez daerabat osatuko . Taldeakdezente nabari du haiekutzitako hutsunea, bainagoiari eustea lortu dute .Denboraldia normal joanda,erditik gora amaituko dutedenboraldia. Gainera,etorkizuna ziurtaturik dute,gazteak bikain ari baitiraJubenil Mailan -lehenak diraEuskadiko Txapelketan- . Ezdira makalak .

  N GORKA ZABALETA" " " ArraunketaTelmo Deunek Euskal Ligan hartu zuen parteArraunketak ere merezi du aipamena urteko errepaso honetan . Luis Mari Olasagasti Luxia arituda entrenatzaile lanetan . Zumaiarrek Euskai Ligarako sailkatzea zuen helburu eta lortu eginzuen, kuadrila aldetik nahikoa juxtu ibili arren . Kontxarako sailkapena ezinezkoa izan zen, bainaonartu behar da hori gero eta garestiago dagoela . Euskal Ligan sartzea ez da erronka makala,eta zumaiarrek lan txukuna egin zuen, denboraldiko Lehen estropadetan batez ere .

  " " " PlaieroakTrapaia irabazle plaieroetan1999ko Plaieroetako Txapelketa TrapaiaTabernako taldeak irabazi du . Santel-moetan jokatu zuen finalak, ohi bezala,eta Trapaiakoek nahikoa izan zuen golbat azkoitiko Basterrikalde taldeariirabazteko . Kopan Kabi Tabernak eramanzuen saria . Finalean Xolskaer taldearenaurka neurtu zituzten indarrak, ea 3-2irabazi zuen Kabikoek . 1999-2000 denbo-raldiko txapelketari dagokionez, esanbehar da kolokan egon dela azken uneraarte . Zumaiakok ez antolatzea erabakizuen, eta taldetako ordezkariak arduratudira txapelketa aurrera ateratzeaz .

  " " " PalaSan Pedro Txapelketa Arratibel-Irureta bikotearentzatSan Pedro Pala Txapelketa gero etaindarhandiagoa hartzen ari da herrian . JosebaArratibel eta Xabier Iruretak osaturikobikoteak eraman zuen txapela, finaleanGorostola eta Elustondori irabazita (30-26) . Joseba Arratibelek jaso zuen txapel-ketako jokalari onenaren saria . Emaku-mezkoetan, Gabarain ahizpek irabazi zuenfinala, Egaa-Aizpurua bikotearen aurka .Olatz Gabarain hautatu zuen pilotarionena . San Pedrin saria Alkorta etaUrbietak irabazi zuen, Unanuetarrenaurka .

  Lehen Mailan bikainM~ila igoerak beti ematen duerrespetua, are gehiago

 • Gotzon EnbilEuskal HerrikotxapeldunPuntista zumaiarrak berelehen txapel handia lortu du

  Gotzon Enbilek 1996kourriaren 6an egin zuendebuta profesional mailan, 19urte zituela . Hiru urte

  geroago, lehen txapelketa

  handia irabazi du : Euskal

  Herriko binakako txapelketa,

  Julen Bereikua bizkaitarra-

  rekin . Gotzonek profesionale-

  tarako jauzia eman zuenean

  ezin zezakeen pentsatu lehen

  txapela hain azkar iritsiko

  zitzaionik, baina egia esanuste baino azkarrago jarri daonenen pare . Euskal HerrikoBinakako Txapelketan bost

  bikote onenek hartu zuten

  parte, eta Gontzon eta Julen

  izan ziren onenak . Gotzonek

  azaldu zigunez, "Mundiala

  irabaztea bezala" izan zen

  hura .

  Finalean Egigureneta Felix bikoteaizan zuen aurrezaurre . Txapelairabazteko bipartidu irabazibeharra zegoen .Lehenengoa Markinan jokatuzen, Gotzonen eta Julenengustuko pilotalekuan, Gerni-kakoa baino laburragoa izanikFelixek bere indarra nagusi-tzeko aukera gutxiago baititu .35-29 nagusitu ziren Gontzoneta Julen . Bigarren partiduaGernikan jokatu zen . Han ezzuten egunik onena izan etaEgigurenek eta Felixek finalaberdindu zuten, 35-33irabazita . Dena den, aldeatxikia zela ikusita, Gotzoneketa Enbilek ikusi zuten

  hirugarren partiduan txapela

  euren alde eror zitekeela . Eta

  hala gertatu zen . Berriro

  Gernikan jokatu arren,

  Egiguren eta Felix ez ziren

  20tik pasatzeko gauza izan .

  Dena den, Gotzonek onartu

  bezala, partidua oso gogorra

  izan zen hasieran, eta

  amaierako aldeak erakusten

  duen gauza bakarra da Egigu-

  renek eta Felixek gogotik

  ordaindu zutela hasierako

  ahalegina . ~

  " " " Herri KrosaAsier Cuevas eta Amaia Insaustiizan ziren azkarrenakZumaiako Herrl Krosak azken urteotan ezdu zorte handirik eguraldiarekin, baina halaere 325 korrikalari izan ziren irteeran .Gizonezkoetan Asler Cueuas izan zenirabazlea (32 :15), eta emakumezkoetanAmaia Insausti (38 :28) . Zumaiarren artean,Mariano Sanchez (33:51) eta Rosa Prol(51 :20) izan ziren helmuga zeharkatzenlehenak . Mariano zortzigarren izan zensailkapen orokorrean, eta Rosa hamar-garren . Gogoratu aipatutakoaek 10,2kilometroko ibilbidea egin zutela . 5,8kilometrokoa egin zuten emakumeenartean, Nerea Mujika zarauztarra izan zenonena (24:05), eta Belen Vicente lehenzumaiarra (28:05) .

  " " " TriatloiaAsler Bilbaok irabazi zuenZumaia-Zestoa-Azkoitia probaIrailaren 25ean jokatu zen V. Zumaia-Zestoa-Azkoitia triatloia . Guztira 200 parte-hartzaile baino gehiago izan ziren irteerapuntuan, tartean zumaiar talde zabal bat .Kilometro t'erdi egin behar zuten igerian,20 kilometro bizikletaz, eta 10 korrika . KebiSport taldeko Asler Bilbaok irabazi zuen,1:52:44ko denborarekin . Zumaiako probaEuskal Zirkuituko azkena izan zen, eta AslerBilbao izan zen jaun eta jabe txapelketahonetan ere . Emakumezkoetan AinhoaMurua izan zen onena, 2:15:48ko denbora-rekin . Zumaiarren artean, Xabier Alzibarizan zen azkarrena . 38 . postuan amaituzuen, 2:12:04ko denborarekin . Proba hasibaino lehen antolatzaileek omenaldia eginzioten Fernando Balenziagari . Fernandokbizia galdu zuen 1998ko edizioan .

  " " " Zakila BiraOskar Ibarguren eta SoniaAragon azkarrenakZakila Bira hirugarrenez korritu da aurten .Urriko lehen asteburua zita bihurtzen ari dainguruko korrikalarientzat, aurten 340 bildubaitziren irteeran . Oiartzungo Oskar Ibargu-renek irabazi zuen gizonezkoen proba(1:06 :38), eta emakumeen artean SoniaAragon izan zen onena (1:24:13) .Zumaiarren artean laime Osa helmugaratuzen lehen postuan (1:10:14), XaBier Irure-taren aurretik.

  Oier AizpuruaMundialera joan ezinikOier Aizpurua piraguistazumaiarrak ezin izan zuenItaliako Munduko Txapel-ketan parte hartu, Espai-niako Federazioak hartutakoerabaki polemiko bat medio .Oierren K-4 untziak Mundia-lerako txartela irabazi zuenEuropako Txapelketan,Espainiako lehen ontziarenaurretik sailkatu baitziren .Baina Federazioak hitza janeta Mundialera ontzirik ezbidaltzea erabaki zuen .Oierrek salatu zuenez, diruinteresak izan dira tartean,Federazio zenbait zuzendaririez baitzitzaien gustatuBigarren ontzia bidali eta

  lehena lehorrean gelditzea .Azkenean, piraguista guztiak

  etxera .

  Datorren urtean Joko

  Olinpikoak izango diraSydney-n (Australia), eta

  bertan parte hartu ahal

  izateko txartelak Mundialeanlortu behar ziren . Espainiako

  K-4a bertan izan ez zenez,

  orain oso zaila izango dute

  Joko Olinpikoetan parte

  hartzea, eta horixe zen

  Oierren ametsa . Gazte honek21 urte ditu eta azken biak

  Galiziako zentro berezibatean eman ditu gogorentrenatzen . Dena den,

  Oierrek ez du dena galdutzat

  ematen, eta Galiziara itzuli

  da, etorkizun handia baitu

  oraindik .

  Itxas-Gain, berrirobikainItxas-Gainek azken urteotako

  emaitza bikainak errepikatuditu aurten ere . Hamaika

  proba irabazi dituzte, EuskalHerria zein Espainiakouretan . Gainera, urte

  hasieran Euskadiko txapel-dunak izan ziren taldeka .Jadanik gaizki ohituta

  gaituzte, baina ez zaiemeriturik kendu behar .

 • Balio historiko handia du Torreberrik, XVI . mendekoabaita, baina arriskutsua zela ikusirik, eta berritzekodirurik ez zegoenez otsailean goiko solairuak bota zituenUdalak . Harriak zenbatuta gorde dituzte egunen bateanberreraikitzeko.

  Martxoaren 28an pasa zen Korrika Zumaiatik. Otsai-laren 13an hasita hainbat ekitaldi izan ziren herrian

  Korrika Kulturalaren baitan : bertso afaria, 'Txanbela'taldearen kontzertua ... eta helduei ejenplua emateko

  Korrika txikia .

  Azkenean Kirol Portuaren proiektua gauzatu da.Ika-mika eta eztabaida ugari pasatu ondoren

  funtzionamenduan dugu jadanik. Ekainaren 6anburutu zen inaugurazio ekitaldia.

  Hiru hilabeteko jaioberri batek baino lan gehiagoematen dizkigun arren bost urte beteak ditu jadaBaleikek . Ekainaren 25an jende mordoxka juntatu zenAita Mari zineman Txouaz gozatu eta zorionak kanta-tzera.

 • Urrian zehar "Abertzaletasuna Zumaian: 1930-1940"erakusketa egon da ikusgai Batzoki zaharrean. 60urtean lurperatuta egon den geure historiaren zatibat ezagutzeko aukera bikaina .

  Norbaitek munduaren bukaera izango zela ere bota zuen tartean, eta ezgenion inork sinetsi. Baina eman zioten bonboarekin izugarrizko eklipseaespero genuen guztiok Abuztuaren 11n. Azkenean telebistaz ikusi behar.

  Presoen aldeko makina bat ekimen burutu diraurtean zehar. Azkenengoa abenduaren 3an bertan,BATERAk deituta. Honek ere erantzun zabala etajendetsua izan zuen .

  ETAk su-etena bertan behera gelditzen zela iragarriondoren, Ibarretxe lehendakariak abenduaren 3rako

  bake prozesuaren alde deituriko kontzentrazioakerantzun zabala izan du Euskal Herri guztian. Zumaianere alderdi guztietako hautetsiak eta herritar mordoa

  bildu zen .

 • Amets egitea gauza ederra da gero,baina gutxitan bihurtzen dira egia.Horretarako loalditik esnatu etagogotik borrokatu beharra dago,inoiz etsi gabe . Eta askotan, horieginda ere, ametsa bere horretangelditzen da . Horregatik, norbaitekametsa gauzatzen duenean, irudi-menean sortutako errealitateaharagitzen zaionean, meritua onartubehar zaio .

  Ibon Enbilek eskubaloiarenizarrekin jokatu nahi izan dugaztetxo zela Pulpotik atera etaBidasoak fitxatu zuenetik . Haurgehienek baloi handiariastintzen zioten bitartean,Ibonek nahiago zuen baloitxikia esku artean zuelajostatu . Besteak beste,David

  Rodriguez eta Javier Barretorekinegin zuen topo Bidasoako gaztemailako talde hartan . Talde bikainaosatu zuten, eta Beardo Garciaorduko presidenteak lehen talderaigotzeko eskaintza egin zien .Arrakastaren trena muturrenaurrean zuen Ibonek, geldi-geldirik,ateak zabalduta, "zatoz nirekin"esanez . Davidek eta Barretok ezzuten zalantzarik izan . Ibonek,ordea, ezetz . "Oraindik ez" . Batekbaino gehiagok ez zuen erabakiaulertu : "Trena behin bakarrik

  pasatzen da bizitzan" . BainaIbonek bazekien baloi

  txikiak ez zuela

  ~, bizitzeko adinaematen, eta trenarialde egiten utzi zion .Bidasoa utzi etaingeniaritza ikasteari

  ekin zion .

  Baloi txikia,ordea, betiizan du eskuartean .

  Pulpo,

  Ohorezko Mailanjokatzeko grina

  bizirik zuenartean .

  Amenabar taldeetanjokatu zuen ikasketakamaitu bitartean .Guztietan ere, garbiutzi zuen goi mailakojokalaria zela . Noizbait

  Arrasate, Arrateeta Zamutz

  Ikasketak amaituta eta ZarautzAmenabarrekin denboraldizoragarria egin ondoren, trenabigarrenez gelditu zitzaion ateparean . Galiziako Teucrok eskainizion jauzi egiteko aukera . Baiezkoaeman behar zienean, ordea,Bidasoatik jaso zuen deia . Ez zuenzalantzarik izan . Azkenean, ametsagauzatu zitzaion .

  Jauzia ez da batere erraza izanIbonentzat . Bat-batean afizioa ofizicbilakatu zaio, eta izerdia litroka bot ;behar izan du taldekideen parejartzeko . "Ibon asko ari dasofritzen, Ohorezko Mailan lankargak askoz handiagoak direlako .Denboraldiaurrean gaizki ari dapasatzen, baina hori gainditzenduenean jokalari garrantzitsuaizango da guretzat . Taldearentzatlan egiten duen horietakoa izangoda, edozein arazo konpontzeko balicduen horietakoa, diziplinahandikoa" . Julian Ruizek abuztuanesandako hitzak dira. Ibonektropeleko azken postuetan ekin zionlasterketari, baina jadanik lehenpostuetan kokatu da . Deialdian ezsartzetik Bidasoaren defentsakozutabeetako bat izatera pasa da .Bera lana iluna da, isila, distirarikgabekoa, esker gutxikoa . BamaIboni horrek ez dio gehiegi axola .Bem jadanik ametsen ibaian

  murgilduta baitago, ilusioz blai .

  It GORKA ZABALETA