9 la prehist²ria

download 9 la prehist²ria

of 13

 • date post

  28-Jul-2015
 • Category

  Education

 • view

  432
 • download

  13

Embed Size (px)

Transcript of 9 la prehist²ria

1. 9. LA PREHISTRIA1 2. La Prehistria s inicia amb lorigen de lespcie humana, fa ms de dos milionsdanys, i sestn fins a laparici de lescriptura (3500 a. C.).Durant millennis, els ssers humans van canviar daspecte i aprengueren a fabricarestris, a dominar el foc, etc.Daquestes activitats ens nhan arribat testimonis arqueolgics (pedres tallades,pintures...), per no hi ha documents escrits.ACTIVITATS1.Quan i amb quin fet sinicia la Prehistria? Quan i com sacaba?..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2.Fixat en leix cronolgic i completal: - Escriu als espais corresponents els diversos perodes que surten a leix i pintals cadascun amb un color diferent. - Escriu al costat de les dates alguns dels esdeveniments ms importants de la Prehistria.2 3. 9.1.Els primers ssers humans. El Paleoltic- A lfrica, fa uns quants milions danys, alguns primats comenarenuna lenta evoluci que amb el temps va donar lloc a lespcie humana.- Els canvis ms importants del procs dhominitzaci van ser: o la posici vertical, o caminar amb dos peus, o el desenvolupament del cervell i o lalliberamentdeles mans.- Amb laparici del primer sserhum va comenar el Paleoltic,el primer perode de laPrehistria.- Aquests ssers humans erendepredadors, s a dir, vivien dela caa, la pesca i larecollecci de fruits. Erennmades i vivien en coves icabanes.- Van descobrir el foc, que elspermetia escalfar-se, illuminarles coves, foragitar els animalsi coure els aliments.- Per a les seves tasquesquotidianes se servien destriselaborats de pedra tallada, os,fust,banya...,que vanperfeccionar amb el pas deltemps.- Lafabricaci conscientdinstruments s un dels elements que diferencia lsser hum delsprimats. 3 4. ACTIVITATS1.Fixat en els dibuixos i anota al requadre les diferncies principals entrelesquelet dun gorilla i el dun sser hum:Gorillasser humCapColumnaBraosMarxa2.Fixat en el dibuix del campament paleoltic i fes una llista de lesactivitats assenyalades amb un nombre. Explica quina finalitat tenien: 4 5. Activitat Finalitat12343.Dibuixa algun objecte del campament paleoltic. Quina funci tenia?........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................5 6. 9.2.Lart rupestre En el paleoltic van sorgir les primeres creences religioses i lesprimeres mostres artstiques. Fa uns 30 000 anys, elsssers humans comenaren apintar damunt de les paretsde les coves representacionsde smbols, animals (bisons,cavalls, crvols..) i escenes decaa o de la vida quotidiana. Tamb van esculpir i gravarfigures animals i humanessobre os, pedra i ivori, comles estatuetes de figuresfemenines anomenades Venus. La Pennsula Ibrica s moltrica en pintura prehistrica.Hi ha dues zones principals: o Cantbrica: es caracteritza per les pintures naturalistes danimals, normalment allats i duns quants colors. o Mediterrnia o llevantina: en destaquen les escenes de grup que representen la vida quotidiana amb unatcnicaesquemtica. Acostumen a ser pintades amb un sol color. A Catalunya, el conjunt de pintura rupestre ms important es troba a la Serra de la Pietat, a Ulldecona (Montsi).6 7. ACTIVITATS1.Posa una creu al lloc corresponent segons les caracterstiques decadascuna de les pintures:Caracterstiques1 23 4NaturalistaEsquemticaUn sol colorDiversos colorsEscenaAnimalsssers humans2.Fixat en el dibuix i descriu les tasques assenyalades amb un nombre:7 8. 1. .................................................................................................................................. 2. .................................................................................................................................. 3. ..................................................................................................................................3.Fixat en les pintures de la pgina anterior i dibuixa la teva prpia pinturarupestre:9.3. El Neoltic: la producci daliments En el Neoltic, fa uns 10 000 anys, van sorgir lagricultura i laramaderia. Els primers conreus van ser els cereals (blat, sgol,ordi) i els llegums (llenties, psols), i els primers animalsdomesticats, les cabres, les ovelles i els porcs. Per ajudar-se en aquestes tasques, els homes i les dones delNeoltic fabricaren instruments nous (destrals, fals, molins) idesenvoluparen la tcnica de la pedra polida. Tamb van descobrir com selaboraven peces de cermica peremmagatzemar aliments i la tcnica del filat i del teixit perconfeccionar vestits.8 9. En haver de tenir cura delsconreus i del bestiar,aquests homes i dones esvan tornar sedentaris, s adir, vivien enpoblatsestables i produen per alpropi consum. Aquestsllogaretssesituaven en elevacions deterreny properes a cursosdaigua i es protegien ambpalissades. Les cases esconstruen amb maons defang i palla, i es cobrien ambsostres de fusta i fang.ACTIVITATS1.Identifica cadascun daquests estris neoltics i esbrinan la funci:cermica collar i braalet mol de grafal fus destralNom Funci1234569 10. 3.Fixat en la fotografia de la cermica neoltica de la pgina anterior.Dibuixa un recipient semblant i decoral. Has de saber que moltes de lesdecoracions es feien amb incisions de petxines.3.Fixat en el dibuix del poblat neoltic i indica als requadres quina finalitattenien els objectes i les activitats assenyalats. 10 11. 9.4.LEdat dels metalls Cap al V millenni a.C., els ssers humans van aprendre les tcniquesde la fosa dels metalls, grcies a les quals van poder dur a termelelaboraci dinstruments, armes i atuells metllics. El primer metall utilitzat va ser el coure, ms endavant el bronze(aliatge de coure i estany) i finalment el ferro. Aquests metalls erenms resistents i tallants que la pedra. Amb la metallrgia van sorgir els primers especialistes i augment elnombre dartesans i la producci. Aix estimul el comer i la milloradels mitjans de transport (vela i roda). Els poblats neoltics es van transformar en veritables ciutatsgovernades per caps o cabdills i amb grups socials diferenciatssegons la posici i la riquesa. A Europa, aquestes societats neoltiques avanades vanconstruir els meglits, edificacions amb grans pedres.Els principals tipus de meglits sn: - Menhir: pedra clavada verticalment al terra. Probablement era commemoratiu o una marca territorial. - Dolmen: cambra formada per pedres verticals que sostenen unes lloses de cobertura. Servia de sepultura funerria collectiva. - Cromlec: conjunt de pedres verticals i lloses horitzontals que formen un cercle. Podriarelacionar-se ambalgun culte agrari osolar. 11 12. ACTIVITATS1.Observa els meglits dels dibuixos. Fes-ne una descripci breu:MEGLITDESCRIPCIMENHIRDOLMENCROMLEC2.Fixat en les fotografies de la roda i el carro de lEdat dels Metalls:- Explica els avantatges que va comportar el descobriment de la roda:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................- Dibuixa al requadre una roda dun cotxe actual i explica quines diferncieshi ha amb les de les fotografies:12 13. 3.Fixat en les fotografies daquests objectes de metall i intenta esbrinarquina funci tenia cadascun:Fal:.........................................................................................................................Destral: .................................................................................................................Cuirassa: ................................................................................................................Punta de llana: ....................................................................................................Espasa: ...................................................................................................................13