8D 8D ATOS ESTATÍSTICOS DE PERSOAL DOCENTE 2012-2013 8.1. Resumo xeral de persoal docente...

Click here to load reader

 • date post

  01-Mar-2021
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 8D 8D ATOS ESTATÍSTICOS DE PERSOAL DOCENTE 2012-2013 8.1. Resumo xeral de persoal docente...

 • 8DATOS ESTATÍSTICOS

  DO PERSOAL DOCENTE 2012/2013

  >>

 • ÍNDICE 8.1. Resumo xeral de persoal docente

  8.2. Distribución do persoal docente por campus

  8.3. Distribución de persoal docente por departamentos

  8.4. Distribución do persoal docente por idade

  8.5. Distribución do profesorado por ámbitos científicos

  8.6. Distribución do profesorado por dedicación

 • 8DATOS ESTATÍSTICOS DE PERSOAL DOCENTE 2012-2013 8.1. Resumo xeral de persoal docente (decembro 2012)

  DATOSESTATÍSTICOS2012/2013

  INTERINOS/AS TOTAL

  PRAZA Muller Home Total Muller Home Total

  PERSOAL FUNCIONARIO

  CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDADE 0 0 0 21 122 143

  PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDADE 0 0 0 165 247 412

  CATEDRÁTICO DE ESCOLA UNIVERSITARIA 0 0 0 15 27 42

  PROFESOR TITULAR DE ESCOLA UNIVERSITARIA 0 1 1 53 106 159

  PROFESOR DO INEF DE GALICIA 0 2 2 4 23 27

  PROFESOR NUMERARIO DE E.O. DE NAÚTICA 1 0 1 3 1 4

  MESTRE DE TALLER E.S. MARIÑA CIVIL 0 0 0 0 1 1

  Total funcionarios/as 1 3 4 261 527 788

  PERSOAL CONTRATADO

  AXUDANTE 0 0 0 9 11 20

  PROFESOR AXUDANTE DOUTOR 0 0 0 24 3 27

  PROFESOR CONTRATADO DOUTOR 0 0 0 89 106 195

  PROFESOR COLABORADOR 0 0 0 16 43 59

  PROFESOR ASOCIADO 0 0 0 67 155 222

  PROFESOR EMÉRITO 0 0 0 0 2 2

  LECTOR DE IDIOMAS 0 0 0 4 2 6

  CONTRATADOS INTERINOS 52 77 129 52 77 129

  Total contratados/as 52 77 129 261 399 660

  Total 53 80 133 522 926 1448

 • 8DATOS ESTATÍSTICOS DE PERSOAL DOCENTE 2012-2013 8.1. Resumo xeral de persoal docente (decembro 2012)

  DATOSESTATÍSTICOS2012/2013

  PERSOAL FUNCIONARIO

  54,42%

  PERSOAL CONTRATADO

  46%

  Resumo xeral do persoal docente

  0

  50

  100

  150

  200

  250

  300

  350

  400

  450

  C A

  TE D

  R Á

  TI C

  O D

  E U

  N IV

  ER SI

  D A

  D E

  P R

  O FE

  SO R

  T IT

  U LA

  R D

  E U

  N IV

  ER SI

  D A

  D E

  C A

  TE D

  R Á

  TI C

  O D

  E ES

  C O

  LA U

  N IV

  ER SI

  TA R

  IA

  P R

  . T IT

  U LA

  R D

  E ES

  C O

  LA U

  N IV

  ER SI

  TA R

  IA

  P R

  O FE

  SO R

  D O

  IN EF

  D E

  G A

  LI C

  IA

  P R

  . N U

  M ER

  A R

  IO D

  E E.

  O . D

  E N

  A Ú

  TI C

  A

  M ES

  TR E

  D E

  TA LL

  ER E

  .S . M

  A R

  IÑ A

  C IV

  IL

  A X

  U D

  A N

  TE

  P R

  O FE

  SO R

  A X

  U D

  A N

  TE D

  O U

  TO R

  P R

  O FE

  SO R

  C O

  N TR

  A TA

  D O

  D O

  U TO

  R

  P R

  O FE

  SO R

  C O

  LA B

  O R

  A D

  O R

  P R

  O FE

  SO R

  A SO

  C IA

  D O

  P R

  O FE

  SO R

  E M

  ÉR IT

  O

  LE C

  TO R

  D E

  ID IO

  M A

  S

  C O

  N TR

  A TA

  D O

  S IN

  TE R

  IN O

  S

  Distribución do persoal docente por categoría

 • 8DATOS ESTATÍSTICOS DE PERSOAL DOCENTE 2012-2013 8.2. Distribución do persoal docente por campus (decembro 2012)

  DATOSESTATÍSTICOS2012/2013

  A CORUÑA FERROL

  PRAZA Muller Home Total Muller Home Total TOTAL

  PERSOAL FUNCIONARIO

  CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDADE 20 108 128 1 14 15 143

  PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDADE 148 214 362 17 33 50 412

  CATEDRÁTICO DE ESCOLA UNIVERSITARIA 9 20 29 6 7 13 42

  PROFESOR TITULAR DE ESCOLA UNIVERSITARIA 37 68 105 16 38 54 159

  PROFESOR DO INEF DE GALICIA 4 23 27 0 0 0 27

  PROFESOR NUMERARIO DE E.O. DE NAÚTICA 3 1 4 0 0 0 4

  MESTRE DE TALLER E.S. MARIÑA CIVIL 0 1 1 0 0 0 1

  Total funcionarios/as 221 435 656 40 92 132 788

  PERSOAL CONTRATADO

  AXUDANTE 8 7 15 1 4 5 20

  PROFESOR AXUDANTE DOUTOR 22 3 25 2 0 2 27

  PROFESOR CONTRATADO DOUTOR 71 86 157 18 20 38 195

  PROFESOR COLABORADOR 10 35 45 6 8 14 59

  PROFESOR ASOCIADO 49 113 162 18 42 60 222

  PROFESOR EMÉRITO 0 2 2 0 0 0 2

  LECTOR DE IDIOMAS 4 2 6 0 0 0 6

  CONTRATADOS INTERINOS 46 70 116 6 7 13 129

  Total contratados/as 210 318 528 51 81 132 660

  Total 431 753 1184 91 173 264 1448

 • 8DATOS ESTATÍSTICOS DE PERSOAL DOCENTE 2012-2013 8.2. Distribución do persoal docente por campus (decembro 2012)

  DATOSESTATÍSTICOS2012/2013

  0

  100

  200

  300

  400

  500

  600

  700

  A CORUÑA FERROL

  Distribución do persoal docentes por campus

  PERSOAL FUNCIONARIO

  PERSOAL LABORAL

 • 8DATOS ESTATÍSTICOS DE PERSOAL DOCENTE 2012-2013 8.3. Distribución de persoal docente por departamentos (decembro 2012)

  DATOSESTATÍSTICOS2012/2013

  DEPARTAMENTO C A

  T E

  D R

  Á T

  IC O

  D E

  U N

  IV E

  R S

  .

  P R

  . T

  IT U

  L A

  R U

  N IV

  E R

  S ID

  A D

  E

  C A

  T E

  D R

  Á T

  IC O

  E S

  C O

  L A

  U N

  .

  P R

  . T

  IT .

  E S

  C O

  L A

  U N

  IV E

  R S

  .

  P R

  O F

  E S

  O R

  I N

  E F

  D E

  G A

  L IC

  IA

  P R

  . N

  U M

  E R

  A R

  IO E

  O N

  A Ú

  T IC

  A

  M E

  S T

  .T A

  L L

  E R

  M A

  R IÑ

  A C

  IV IL

  A X

  U D

  A N

  T E

  P R

  O F

  . A

  X U

  D A

  N T

  E D

  O U

  T O

  R

  P R

  . C

  O N

  T R

  A T

  A D

  O D

  O U

  T O

  R

  P R

  O F

  E S

  O R

  C O

  L A

  B O

  R A

  D O

  R

  P R

  O F

  E S

  O R

  A S

  O C

  IA D

  O

  P R

  O F

  E S

  O R

  E M

  É R

  IT O

  L E

  C T

  O R

  D E

  I D

  IO M

  A S

  C O

  N T

  R A

  T A

  D O

  S I

  N T

  E R

  IN O

  S

  T O

  T A

  L

  ANÁLISE ECONÓMICA E ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 3 9 6 4 0 0 0 1 2 16 0 3 0 0 11 55

  BIOLOXÍA ANIMAL, BIOLOXÍA VEXETAL E ECOLOXÍA 4 10 0 0 0 0 0 1 2 4 0 0 0 0 3 24

  BIOLOXÍA CELULAR E MOLECULAR 7 9 0 0 0 0 0 0 2 5 0 1 0 0 2 26

  CIENCIAS DA SAÚDE 1 4 0 17 0 1 0 0 0 1 7 50 0 0 2 83

  CIENCIAS DE NAVEGACIÓN E DA TERRA 2 7 1 4 0 0 0 0 0 5 2 2 0 0 4 27

  COMPOSICIÓN 3 2 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 8 18

  COMPUTACIÓN 6 21 2 6 0 0 0 0 4 12 0 2 0 0 5 58

  CONSTRUCCIÓNS ARQUITECTÓNICAS 2 3 1 12 0 0 0 1 0 2 7 8 0 0 9 45

  DEREITO PRIVADO 6 13 0 3 0 0 0 0 1 3 0 3 0 0 3 32

  DEREITO PÚBLICO 11 8 0 0 0 0 0 1 1 5 0 6 0 0 2 34

  DEREITO PÚBLICO ESPECIAL 6 10 2 3 0 0 0 0 1 2 3 1 1 0 2 31

  DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS 1 2 0 4 0 0 0 0 1 3 0 2 0 0 3 16

  ECONOMÍA APLICADA I 4 12 1 2 1 0 0 0 0 6 1 4 0 0 1 32

  ECONOMÍA APLICADA II 4 10 1 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 6 27

  ECONOMÍA FINANCEIRA E CONTABILIDADE 0 9 1 7 0 0 0 0 2 2 0 10 0 0 5 36

  EDUCACIÓN FÍSICA E DEPORTIVA 0 16 0 0 25 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 43

  ELECTRÓNICA E SISTEMAS 3 10 0 2 0 1 0 1 0 11 0 1 0 0 2 31

  ENERXÍA E PROPULSIÓN MARIÑA 0 5 0 1 0 0 1 0 0 1 1 4 0 0 6 19

  ENXEÑARÍA INDUSTRIAL 1 4 2 19 0 1 0 0 0 3 2 6 0 0 1 39

  ENXEÑARÍA INDUSTRIAL II 3 12 0 1 0 0 0 1 1 16 1 6 0 0 1 42

  ENXEÑARÍA NAVAL E OCEÁNICA 2 8 2 4 0 0 0 3 0 6 1 9 0 0 2 37

  FILOLOXÍA ESPAÑOLA E LATINA 3 18 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 26

  FILOLOXÍA INGLESA 2 13 0 5 0 0 0 0 0 3 1 0 0 4 0 28

  FILOSOFÍA E MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN 0 9 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 14

  FÍSICA 1 6 5 0 0 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 18

  FISIOTERAPIA 0 4 0 17 0 0 0 0 0 1 4 14 0 0 0 40

  GALEGO-PORTUGUÉS, FRANCÉS E LINGÜÍSTICA 4 11 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 22

  HUMANIDADES 5 15 0 1 0 0 0 0 4 7 0 8 0 0 2 42

  MÁSTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15

  MATEMÁTICAS 5 18 1 7 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 37

  MEDICINA 3 7 7 1 1 0 0 0 0 4 0 8 0 0 1 32

  MÉTODOS MATEMÁTICOS E DE REPRESENTACIÓN 4 19 0 3 0 1 0 0 0 10 4 24 0 0 5 70

  PEDAGOXÍA E DIDÁCTICA 2 11 2 1 0 0 0 2 0 11 0 4 0 0 8 41

  PROXECTOS ARQUITECTÓNICOS E URBANISMO 1 3 0 2 0 0 0 6 0 5 14 7 0 0 11 49

  PSICOLOXÍA 6 11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 2 23

  PSICOLOXÍA EVOLUTIVA E DA EDUCACIÓN 3 5 1 4 0 0