483 guaixe

of 16 /16
Irurtzungo eta Arakilgo Irurtzungo eta Arakilgo Gazte Eguna SAKANAKO ASTEKARIA • 2014ko lastailak 31, ostirala • 2. aldia • 483. zenbakia Hirugarren urteurrena ospatuko du etzi Josefina Arregui Klinikako Lagunen elkarteak Madoz eta Nagore omenduz Urrestarazuk Akelarre bidea kateatu du Sakanerria >> 7 Kirolak>> 10 >>5 Azarokotea hemen da >>3 Castillo Suarezen «Zerua berun» albuma Sakanako Herri Lasterketak utzi zuena Sagrado Corazón Madrilen saritua Desvarios Varios-ek diskoa kalean du >>13 Jostailu trukea prestatzen hasi dira Irurtzunen >>8 Lau artista sakandar Suturak erakusketan >>15 >>8 >>11 >>15 Sunsundeguik bi autobus modelo berri aurkeztu ditu Madrilen >>8 Jon Etxeberria bikaintasun sariketan hautagai >>6

Embed Size (px)

description

 

Transcript of 483 guaixe

Page 1: 483 guaixe

Irurtzungo eta Arakilgo Irurtzungo eta Arakilgo

Gazte Eguna

SAKANAKO ASTEKARIA • 2014ko lastailak 31, ostirala • 2. aldia • 483. zenbakia

Hirugarren urteurrena ospatukodu etziJosefina Arregui KlinikakoLagunen elkarteak Madoz etaNagore omenduz

UrrestarazukAkelarre bideakateatu du

Sakanerria >> 7Kirolak>> 10

>>5

Azarokotea hemen da >>3

CastilloSuarezen«Zerua berun»albuma

SakanakoHerriLasterketakutzi zuena

SagradoCorazónMadrilensaritua

DesvariosVarios-ekdiskoakalean du

>>13

Jostailu trukeaprestatzenhasi diraIrurtzunen

>>8

Lau artista sakandarSuturak erakusketan>>15 >>8 >>11 >>15

Sunsundeguikbi autobusmodelo berriaurkeztu dituMadrilen >>8

Jon Etxeberriabikaintasunsariketanhautagai

>>6

Page 2: 483 guaixe

Guaixe • 2014ko lastailaren 312

Argazkiak emateko lekuak: • Altsasu: Foruen Plaza 23-1 • Ordainketa, Guaixeren bulegoan edota 3035 0018 47 0181012564 kontu zenbakian ingresatuta egin daiteke.ZORION agurrakEta orain... 4 euro argazkia eta Pirritx, Porrotx eta Marimototsen opari-papera doan! Bazkideek 3,50 euro!ARGAZKIAK ASTEBETE LEHENAGO EKARRI, TOKIRIK GABE GELDITUKO ZARA BESTELA!

MusikaChoros Amici. Azaroaren 1ean,larunbatean, 19:00etan EtxarriAranazko elizan.

Txep, Txapelpunk eta En TolSarmiento. Azaroaren 1ean,larunbatean, 23:00etan Irurtzungofrontoian.

ZinemaAlabama Monroe. Lastailaren 31n,ostiralean, 21:45ean eta azaroaren2an, domekan, 20:00etan AltsasukoIortia kultur gunean.

Lasa eta Zabala. Lastailaren 24an,ostiralean, 22:00etan eta lastailaren26an, domekan, 20:10ean AltsasukoIortia kultur gunean.

Las aventuras de caperucita roja.Azaroaren 2an, domekan, 17:00etanAltsasuko Iortia kultur gunean.

Mendi irteerakOroigane. Azaroaren 1ean,larunbatean, 9:00etan. EtxarriAranazko Larrañeta mendi taldea.

Gorbea. Azaroaren 2an, domekan.Altsasuko Mendigoizaleak taldea.

Bizikleta irteerakArleze. Azaroaren 2an, domekan,9:00etan Altsasuko Zumalakarregiplazatik eta 9:50ean Bioitzakanpinean. 53 km. Burunda klubekomendi bizikleta taldea.

ErakusketakPintura detritus. Azaroaren 1etik,larunbatean, 19:30etik abenduaren20ra arte Altsasuko Basoko Maridendan.

Altsasuko III. Arte Azoka. Azaroaren2ra, astegunetan 18:30etik21:00etara eta domeketan19:00etatik 21:00etara AltsasukoIortia kultur gunean.

Hiru keinu iraganari. Azaroaren 4tik30era astegunetan 18:30etik

21:00etara eta domeketan19:00etatik 21:00etara AltsasukoIortia kultur gunean.

Ziordiko liburutegiko azken 15urteetako ekintzak. Abenduaren29ra arte, astegunetan, 16:00etatik20:00etara Ziordiko liburutegian.

Hitzaldiak Sociedad y lengua vasca en lossiglos XVII y XVIII liburuaurkezpena. Lastailaren 31n,ostiralean, 19:00etan SatrustegikoMikorena etxean. Hizlaria: JuanMadariaga Orbea.

Arte gordina. Lastailaren 31n,ostiralean, 19:00etan Altsasuko Iortiakultur gunean. Hizlaria: HelenaGonzalez.

Bestelakoak Gazte eguna. Azaroaren 1ean,larunbatean, 14:30etik aurreraIrurtzunen. IAGA.

Ping pong txapelketa. Azaroaren1ean, larunbatean, arratsaldezAltsasuko Intxostiapunta gaztegunean.

Zorri Azoka, merkatu soziala.Azaroaren 2an, igandean, 11:30etik15:00etara Etxarri Aranazkoestalopean.

Josefina Arregi Klinikako Lagunenelkartearen urteurrena. Azaroaren12an, igandean 9:30etik aurreraAltsasun. Ikus 7. orria.

Talo eguna. Azaroaren 2an,domekan, 12:00etatik 14:00etanIturmendiko plazan.

EHEren plangintzaren aurkezpena.Lastailaren 31n, ostiralean, 19:30eanAltsasuko Gure Etxea eraikinean.

Deialdiak Euskal Presoak Euskal Herrira!Lastailaren 31n, ostiralean, 20:00etanIrurtzun, Uharte Arakil, Lakuntza,Arbizu, Etxarri Aranatz, Bakaiku,Altsasu eta Olaztin. Hileko azkenostiraleko elkarretaratzea.

28ak libre. Azaroaren 1ean,larunbatean, 20:00etan IrurtzungoBarazki plazan.

Euskal Presoak Euskal Herrira!Azaroren 2an, domekan, 20:00etanAltsasuko plazan, elkarretaratzea.

Aloña eta AnuskaZORIONAKpixpiri-tak!! Printzesitak muxuhandi bat zuen 4. eta 1.urtebetetzean aita etaamaren partez!!

GaraziZORIONAKGarazi!Egun zoriontsu bat opadizugu, gozatu ezazumaite dituzun guztie-kin! Jarraitu horrela,irribarrerik galdu ga-be!Patxo handi bat!

IruneZORIONAKbihotza!!Egun ona pasa eta mu-xu asko Altsasuko etaDorraoko aiton-amo-nen partez eta osabaJorgeren eta izeba Ge-maren partez.

Ibai GalarzaZubiriaZORIONAKpotxolo!!5 urte!! Gizontxo bateginda zaude!! Oso ongipasa zure urtebetetze-an eta muxu handi batetxekoen partez.

ZORIONAK

aitatxo eta Enaitz!! Muxu potolo bana,Oinatz eta amatxonpartes.

lastailak-azaroak 31-6Sakanan antolatzen diren ekitaldien berri emateko: [email protected]

Enaitz Carreño GoñiZORIONAKgureetxeko artzainari. Da-goeneko bigarren es-kua jarri behar urteakesateko!! Muxu pila batfamilia osoaren partez.

Txapelpunk.

Page 3: 483 guaixe

Guaixe • 2014ko lastailaren 31 3

ezkaatza >>

Sakanako Dendari, Ostalari etaZerbitzuen Elkartekoestablezimenduetan azaroaren 4tik29ra erosketa egiten duenakeguberritako zare izugarri handibaten zozketarako txartela jasoko du

Urte mugitua izan dute Sakanakohainbat dendarik. Sakanako PlanEstrategikoko bileren baitan ibarguztirako elkartea sortzeko auke-ra mahai gainean jarri zen eta,Sakanako dendariek, erronkariheldu zioten. Azkar eman dituzteurratsak. Elkartea sortua duteeta, dagoeneko, aurreneko merka-taritza-promozio kanpaina aur-keztu dute: Azarokotea.

Aurreko bi urteetan Altsasu-ko Dendarien Elkarteak (ADE)egin du kanpaina hori, aurten ibarguztira salto egin duena. Sakana-ko Dendari, Ostalari eta Zerbi-tzuen Elkarteko kide bakoitzak60na euroko balioa duten ekarpe-nak egin dituzte eta beste hain-bat produktu erosi dituzte. Halaosatu dute abenduaren 9an zoz-ketatuko duten eguberri saskia:lentzeria, arropa, liburuak, dis-ko gogorrak, erlojuak, elektratresna txikiak, tableta, bidaia,elikagaiak eta beste dituena. Sas-kia Sakanako denden eskaintzaugariaren isla izanen da.

Zare hori eskuratzeko egin

beharreko bakarra elkarteko kidediren establezimenduetan azaro-aren 4tik 29ra erosketa egitea da.Ondoren, dendariak emandakotxartelean norberaren datuak ida-tzi beharko dira. Joan den urteanADEk 5.000 txartel banatu zitueneta aurtengo erronka 10.000ra iris-tea da.

Elkarte sortu berriko LorenaArangoa, Alberto Angiano, TaniaGanboa eta Dolores Urkijo izanziren aurkezpenean. Atzera ere,

nabarmendu zuten “Sakanan mer-kataritzako elkartegintzak garran-tzi handia” duela. Angianok nabar-mendu zuen, elkartea, dendarienkezkak eta proiektuak herriko etaibarreko erakundeei jakinarazte-ko aparteko bitartekoa dela. Horre-

gatik, Ganboak, dendariei, ostala-riei eta zerbitzu enpresetako ardu-radunei kide egiteko gonbitea luza-tu zien. “Ideia ugari ditugu eta lane-rako gogoz gaude”.

42 Gaur egun elkartekide diren esta-blezimenduak: 30 Altsasun, 6Etxarri Aranatzen, 3 Lakuntzan,2 Irurtzunen eta 1 Olatzagutian.

%72ko jaitsieraDendariek hornitzaileei egin-dako erosketak.

Sakanako artisaueta ekoizleen plazaIgandean, 11:30etik 15:00etaraEtxarri Aranazko plazan

Zorri Azokan Sakanako artisauaketa nekazaritza eta abeltzaintzaekoizleak elkartzen dira. Igande-an euren mozkinak salgai jarrikodituzte. Etzi ere, ibarrean ekoiz-ten ez den produkturen bateko sal-mahaia ere izanen da Etxarri Ara-natzen. Azoka sozialean trukera-ko tartea ere eskaintzen zaiesakandarrei. Diskoak, liburuak,arropa, elektratresnak eta beste-lakoak eraman eta haiek trukatze-ko aukera izanen da. Bestalde,antolatzaileek iragarri dute eguer-dian Pantxika erosketak egitera joa-nen dela. Gainera, Sakanako Man-komunitateko Immigrazio Zerbi-tzua azokara gonbidatua izan da.

Eskaintza zabala izanen da Etxarrin.

Sakanako Dendari, Ostalari eta Zerbitzu Elkarteko zuzendaritzako behin-behineko zuzendaritzako kideak aurkezpenean.

SAKANAEtxarri Aranatz»

Arakil / Etxarren» Olatzagutia»

Azorokotea, 10.000 boletoen erronka

Udalak oztopo arkitektonikoakkentzeko lanen bigarren faseadespeditzearekin batera hasi ditueskolan igogailua jartzeko lanak

Olatzagutiko kaleak herritar guz-tiendako irisgarriak izateko uda-la pasa den urtean hasi zen hain-bat lan egiten. Haurren gurdien-dako eta gurpildun aulkiendakooztopo dira askotan espaloietakokoskak. Haietako asko beheratudituzte. Aldi berean, oinezkoakseguruago joateko, udalak SanJoan kalean espaloia ere egin du.Lan horiek egiteko udalak urteerdiz kisusgil bat eta peoi bat kon-tratatu ditu. 13.150 euro bidera-tu ditu kontratazio horietara etaNafarroako Gobernuaren 17.850euroko diru-laguntza jaso du,guztira 31.000 euro. Gainera,lanak egiteko beharrezko mate-riala Olatzagutiko Udalak ordain-du ditu, horretarako 21.000 eurobideratuz.

Gurutze Rodriguez alkateakjakinarazi digunez, oztopo arkitek-

tonikoak kentzeko lanek helduden urtean segida izanen dute.Espaloietan beheratzeak egin etabehar izanez gero espaloi berriakeginen dira. Lan horietarako uda-lak diru-laguntza eskaera egina du:8 hilabetez lanean ariko lirateke-en kisusgilea eta peoia kontrata-tu nahi lituzke. Horretaz aparte,baso-lanak egiteko peoi bat kon-tratatzeko laguntza ere eskatu du

Olatzagutiko Udalak.

Lanak eskoletan Berriki hasi dira eskoletan igogai-lua jartzeko lanak. Alkateak jaki-narazi digunez, abenduaren 8rakolanak despedituak egon behar dute,“diru-laguntzak baldintza hori jar-tzen baitu”. Etxeberriko Lantegi SLenpresa ari da lana egiten, 42.793,77euroren truke (BEZ kanpo).

Arakilgo Udalak eta EtxarrengoKontzejuak Aranburu frontoia-ren erabilera zehazten duen hitzar-mena hilaren 14an sinatu zuten.Han jaso dira arakildarrak fron-toia erabiltzeko bete beharreko bal-dintzak. Migel izanen da kantxa-zaina eta hari 650 557 057 telefono-ra hots eginez edo Whatsapp bidezmezua bidaliz jarri daiteke harre-manetan.

Frontoia erabili nahi den egu-na baino 24 ordu lehenago eginbeharko da erreserba. Frontoiaerabiltzeagatik lau euro ordaindubeharko dira, eskura. Horrekdutxak eta aldagelak erabiltzekoaukera ematen du. Eta argia beharizanez gero, aparte ordaindubeharko da. Horretarako dagoenmakinan euroko txanponak sar-tu beharko dira. Frontoia erabiliondoren, 22:00etarako bueltatubeharko dira giltzak. Frontoiarenerabilerak berarekin dakar azpie-gitura zaintzea eta errespetuare-kin erabiltzea.

HaurrendakoArakilgo haurrek jolasteko lekuaproposa izan dezaten, hurrengoegunetan, 17:00etatik 19.00etara,frontoia argiarekin irekita egonenda: lastailaren 29an; azaroaren 5ean,12an, 19an eta 26an; abenduaren10ean, 17an eta 30ean eta ilbeltza-ren 7an.

Oztopo arkitektonikoak kenduta,eskolan igogailua jartzera

Etxarrengo frontoia arakildarguztiendako erabilgarri

Lanak Olatzagutiko eskolan. Artxiboa

Erreserbatzeko egunak eta orduakAstelehenetan, 10:00etatik12:00etara eta 18:30etik*22:00etara.Asteazkenetan, 10:00etatik11:00etara.Ostiraletan, 10:00etatik12:00etara eta 18:30etik*22:00etara.Larunbatetan, 10:00etatik11:30era eta 18:30etik*22:00etara.*Udako ordutegia 19:30etik aurre-ra izanen da.

Page 4: 483 guaixe

“Maremoto”: latinetik “mare”Itsaso eta “moto” mugimendu.Lurrikara baten ondorioz sortu-tako itsaso mugimendu bortitza;olatu erraldoien dantza; kostal-deak irensten duen ez-ohiko ikus-kizuna. Baina hara! Maremoto-en inguruan idazten ari naizenhonetan, gure burmuinean ema-ten diren milioika sinapsietakobatean, “maremoto” hitza Maro-

torekin lotu dut. Ba ote du zeri-kusirik?

Maroto maremoto. Bertsolari-tzatik ote datorkit sinapsi xele-bre hau? Hitz jokoa eman leza-ke… Izan ere, ez da erraza PP-kopolitikari bat fenomeno bat iza-tea, eta are gutxiago, fenomenonatural bat. Baina tira, sarkas-moak sarkasmo, nire garunekosinapsi hau hitzetara itzultzeko

ahaleginean jarraituko dut. Ea,ikus dezagun…

Uztailean Javier Marotok etor-kin magrebiarrak laguntza sozia-letatik bizi zirela eta ez zutelalanik egin nahi baieztatu zuen.Inongo aurreiritzirik gabe; kasubatetik kausa batera jauzi egingabe; batere orokortu gabe esanzituen Gasteizko alkateak esanbeharrekoak. Behar den bezala,

zintzotasunez eta ziurtasun osoz,zientziaren zurruntasuna lagun.

Eta sinapsi apeten ondorioz,Gasteizen bizi diren magrebia-rrak, etorkinak, oro har, datoz-kit gogora. Ziurrenik haietakoaskok itsasoko olatuen mehatxuajasan behar izan zuten gure herri-ra iritsi aurretik, maite zuten guz-ti hori atzean utzita, urak betikoirentsiko zituen beldur. Eta ura-

ren ondoren, lurra. Gure lurra,haiena ere badena, besterik gabe,gurekin bizi direlako, gure bizilagunak edo lankideak direlako.Baina ez… amets gaiztoetan lez,berriro ere betiko irentsiko dituenolatu erraldoiaren mehatxua:Maroto maremoto.

Sinapsien aferan, harrigarriabenetan Maroto bezalako politi-karien sinapsi falta.

Maremotoa

Guaixe • 2014ko lastailaren 314 iritzia

“Eta xxx euroko aurrerakinaegin beharko da”. Ordainketahau erres bezala ulertzen da, bai-na errealitatean, oso adigai zaba-la da; ez du beti esanahi berdinaeta, batez ere, eroslearentzat ezditu beti ondorio berdinak.

Babesa gutxiagotu egiten dapaperean ezer ez ezarri etaordainketa esku diruz egitendenean, inon frogarik ez dagoe-nean. Salmenta egiten duen alder-diak atzera egiten badu edo ados-

tutako ondasuna ematen ez badu,ez dago modurik ordainketa bategin dela frogatzeko eta, horre-gatik, oso zaila da –parte hartzai-leen jarreraz gain– dirua berres-kuratzea.

Kontsumitzailearen babesga-betasuna arin daiteke, gutxi badaere, aurrerakina kreditu txarte-laz ordaintzen bada. Kasu haue-tan, kaltetuaren banku eragike-tak begira daitezke ordainketa bategin dela frogatzeko.

Idatzitako kontratu bat funtsez-koa da, zeinean aurreratutakodirua, zeren erres gisa den etaaldeetako batek bere atala bete-tzen ez badu zer gerta daitekeenjasotzen den. Orokorrean, jende-ak uste du aurreratutako diruajasotzen duen paper batekin nahi-koa izango dela. Hala ere, ez badazehazten erres hori zer den, ara-zoak egon daitezke. Izan ere, nahizeta erosle askok uste erres batdagoenean beti atzera egin deza-

ketela eta aurreratutako diruabesterik ez dutela galduko, hauez da nahitaez horrela.

Jurisprudentziaren arabera,erres batek erosketa atzera egi-teko aukera eman dezan honidagokion aldeen “zalantzarikgabeko borondatea” kontratuanagertu behar da. Irtenbide bataurkitzeko, aukera hau moduargian eta espresuki agertubehar da. Zigor erres deituriko-ak dira. Kasu hauetan, erosleak

edo saltzaileak haien kontra-tuaren atala ez badu betetzen“bere borondate, ihesa edo ezin-tasuna kontutan hartu gabe”,kontratuaren suntsiarazpenaeska daiteke, erresaren ordain-keta ezarriz –edo honen kopia–,kontratua bete duen aldeek jaso-ko duena.

Iratxe kontsumitzaileenelkartea

barrutik kanpora

Ordainketaren aurrerakina

Gurasoon ardura eta kezka daumeen babesa, bizitzako arlo guz-tietan.Gaur egungo gurasookerronka berri bat dugu honeninguruan. Gu gazteak gineneanez zegoen harremanetan jartze-ko orain dauden modu berriak.Pantailez ari naiz, eta jada hainberriak ez diren teknologiez.

Gure seme eta alabek bainohobekiago inoiz menperatuko ezditugun pantaila, mugikor table-tak eta abarrek mesfidantza han-dia sortzen badute ere, hor dau-

de, gure eskuetan eta beraiene-tan. Erabiltzea ukatu beharreanerabilpen egokia bultzatzea dagure proposamena, pantailenasuntoak pantailetatik kanpogertatzen denarekin zerikusi han-dia duela kontutan izanez. Hezi-ketan oinarrian dauden komuni-kazioa, modeloak, baloreak… lan-tzea eta bizitzaren hasieranlehendabiziko pausoak ematenlaguntzea da gure erronka .

Hezkuntzan komunikazioakgarrantzia handia duela ez da

nobedadea. Gure umeak pantai-len erabileran hazi nahi baldinbaditugu, komunikazioak izangodu berriro ere garrantzia. Beraieknola erabiltzen duten jakitekohoberena gure erabilpena beraie-kin komentatzea da, laguntzaeskatzea eta gure iritzia ematea.Mesfidantza sortzen badigute ere,pantailak erabiltzeak gauza onakbadakartza eta horietaz jabetzeaeta hitz egitea ona da. Seme ala-bek gure iritzia erabat ezkorradela uste badute ez digute gai

horren inguruan ezer esango.Beraiekin bideo jokoekin jolas-

tean oso momentu onak pasaditzakegu, eta bitartean jokoakezagutu eta baita iritzia eman ere.

Teknologia hauek etxean era-biltzeko arauak beharrezkoakdira, denon artean neurri bate-an adosten baditugu ere.

Gurasook modeloak izan gaitez-ke gai honetan. Gu telefonoa esku-tik askatu gabe bizi baldin baga-ra ezin izango diegu beraiei bes-terik eskatu!

Kontutan hartu beharreko bes-te faktore bat, erabilpen adina da.

Errealista izateko, gure helbu-rua ez da pantailak ez erabiltzea,gutxiago erabiltzea baizik, edoaurrez aurreko harremanak ezordezkatzea. Honen inguruangure seme alabek pentsaraztea etairitzi pertsonala garatzea lortzenbadugu, ziur beraiek pantailekinduten harremana eta erabiltze-ko duten modua askoz osasun-tsuagoa izango dela.Gizarte Zerbitzuak

hara zer dien

Pantailekin harremanak familian

astekoa

Zoila Berastegi

LAGUNTZAILEAK:

GuaixeERREDAKZIO BURUA: Alfredo Alvaro Igoa • [email protected]: Maider Betelu GanboaMAKETATZAILEA: Ainhoa Etxeberria PikabeaPUBLIZITATEA: Maria Saez de Albeniz • [email protected] eta Eneida Carreño Mundiñano • [email protected] ERREDAKZIO LAGUNTZAILEAK: Maialen Huarte Arano eta Eñaut

Arribengoa ApaolazaZUZENTZAILEA: Garazi Barandalla KanposARGITARATZAILEA: Bierrik Fundazioa. Foru plaza 23-1. 31800Altsasu • 948 564 275 • 948 562 107 • 618 882 675 KOORDINATZAILEA: Goizeder Anton Iturralde • [email protected] ZERBITZUA: Guaixe Komunikazioa • Amaia AmilibiaSalgado • [email protected]: Gixane Andueza Goikoetxea

LEGE GORDAILUA: NA-633/1995TIRADA: 3.200

BAZKIDEAK

Page 5: 483 guaixe

Guaixe • 2014ko lastailaren 31 5

Arakil / Irurtzun»

sakanerria >>

Bihar, 14:30etik aurrera, Irurtzunen

Maialen Huarte Arano

Domu santu eguneko asteburuahitzordu seinalatua izan da azken12 urtetan Irurtzunen, Arakilen,Sakanan eta Euskal Herrian. Piku-rock jaialdiak gazte ugari erakar-tzen zituen. Haren faltan, aurtensortu den Irurtzungo eta Arakil-go Gazte Asanbladak (IAGA) Gaz-te Eguna antolatu du.

Talde sortu berria da. Nolazsortu da?Aspalditik ikusi da gazteak elkar-tzeko beharra Arakilen, hala nolaIrurtzunen. Urte asko izan dira gaz-teria aktibatzeko lanetan arazougari izan direla, baina belaunaldigogotsu berriak datoz. Antolakun-tzaz, bertako gazteen buruhaustenagusiei erantzuna emateko inten-tzioaz jaio da Irurtzun eta ArakilgoGazte Asanblada (IAGA).

Noiztik ari zarete biltzen?Aurtengo maiatzean hasi ginen etaoraindik hazkunde prozesuan gau-de. Gero eta jende gehiago anima-tzen ari da gurekin bat egitera etahorrek indarrak ematen dizkigu.

Arakilgo eta Irurtzungo gazteakbeharrezkoa zenuten elkartzea?Urte asko dira gazte dinamikafinko baten beharra dagoela bai-

laran. Hasteko, beharrezkoa ikusizen indarrak batzea eta elkarre-kin lanean jartzea. Etorkizunakesango digu zein bide hartu behardugun, baina, gaur gaurkoz, ba-tzuen eta besteen arazo eta egu-nerokotasunak eskutik hartutadoaz. Hezkuntza edo lan mundu-ra sartzeko arazoak, Inasaren ka-su berezia... Beraz, elkarrekin au-rrera begira jartzea erabaki dugu.

Zein helbururekin sortu duzueGazte Asanblada?Helburua gazteak euren orainareneta etorkizunaren jabe bihurtzeada. Bajera eta tabernetatik atera-tzea eta egunerokotasunak dakar-tzan gainbeherei aurre egitekoIrurtzun eta Arakil martxan jartzea.Beti esan izan da gazteak etorkizu-na garela, baina orainaren partegarrantzitsu bat ere bagara, etaparte-hartzaile izan nahi dugu.

Zenbat gaztek osatzen duzue?Lehenengo erantzuna bikainaizan da. 20-30 lagun elkartu garabileretan. Oraindik ere, gutxikabeste asko erakartzea da helburu.Bakoitzak ahal duen moduan, be-re aletxoa jarri eta talde zabal etaheterogeneo bat osatzeraino.

Non elkartzen zarete?Udan, hasieran, Irurtzungo baraz-ki plazan elkartzen hasi ginenbaina orain gehienetan kulturetxeko gela batean izaten ditugubilerak, formaltasun puntu batematearren.

Zein gai ari zarete lantzen?Irurtzun eta Arakil martxan jar-tzeko zer egin behar den lantzenaritu gara, hainbat ekintza eginditugu udan ezagutzera ematekoeta gazte ezberdinak erakartzeko(hanka palo ikastaroa, ginkanaIrurtzundik…) eta azkenaldianGazte Eguna antolatzen aritu garagehien bat. Hemendik aurrera zergai landu eta zer antolatuko du-gun ikusteko dago oraindik.

Gaur egun, gazteen artean, zerk

sortzen du irrika?Hau da IAGAren helburu eta ga-raipen nagusietako bat. Gazteenbizitza, azken aldian, parrandaeta lagunartera murriztu da. Bipuntu hauek garrantzitsuak dira,noski, baina beste arazo batzukditugu gazteok gaur egun. Geroeta gehiago gara kalitatezko hez-kuntza sistema publiko baten be-harra lehentasuntzat dugunok.Lan mundurako sarrera gero etazailagoa daukagu, edota baldin-tza lotsagarrietan. Asko dira atze-rrira doazenak. Atzerrira irteteaez da txarra, inolaz ere, baina ga-rrantzi handiagoa du bertakoa,etxekoa, aldatzen saiatzea.

Gazte Eguna antolatzen ari zarete. Hala da. Sortu berritan ezagutze-ra ematea garrantzitsua da. Aur-ten, zoritxarrez, Pikurock jaialdiaez da ospatuko, eta egunarenerreferentzialtasuna ez galtzea-rren, aukera ona ikusi zen IAGAplazaratzeko. Larunbatean iza-nen da, azaroaren 1ean, eta egunosoko egitaraua daukagu presta-tuta Irurtzunen. Harrera itzelaizanen duela ematen du, 100dik

gora lagun elkartuko gara bazkal-tzeko. Herritar guztiek, eta batezere gazteek, IAGAren dinamikaezagutzeko aukera izanen dute,eta espero dezagun honek erejende gehiago erakartzea.

Aurrera begira, zer espero duzuegazte asanbladarengandik?Gazte ororen arazoei aurre egite-ko prest egon behar dugu. Guz-tiok eskaini ahal diogu zerbaitasanbladari eta asanbladak guz-tioi eskaini diezaguke gauza asko.

Jendeak zuekin bat egin nahikobalu, nora jo dezake?Hasieran kartelak jarri genitueneta baita Irurtzungo bajera ezber-dinetatik pasa ginen elkartuko gi-nela azalduz. Orain gazte asan-bladako twitter eta facebookorrian jartzen dugu noiz diren bi-lerak eta edozein pertsona ongietorria izango da. Gure lana guztizpublikoa da eta ahalik eta gaztegehienetara iristen saiatu gara.Nahi duen orok, gutako edozeinigaldetuz edota lehen esan mo-duan bileretara etorriz gurekinbat egin dezake.

Gazte Eguna, IAGAren aurkezpena

gertutik >>Uxue Galartza eta Aitor Agirrezabal

Irurtzun eta Arakilgo Gazte Asanblada

Egitaraua14:30ean Bazkaria, frontoian. 17:00etan Mus eta partxis txapelketak,Larrazpin. 19:00etan Triki-poteoa. 20:00etan 28ak libre kontzentrazioa,Barazki plazan. 23:00etan Txep, Txapelpunk eta En tolsarmiento taldeen kontzertuak, forntoian. Biharko Gazte Egunerako dena prest dute irurtzundar eta arakildar gazteek. Utzitakoa

Page 6: 483 guaixe

Guaixe • 2014ko lastailaren 316 sakanerria

iturmendi» SAKANA

Izurdiaga»

Altsasu»

»

Pintaketen aitortzaAhotsa.info atariak jakinarazi due-nez, urtetan Sakanan agertu izandiren pintaketak guardia civilekegin zituzten. Ahotsa.infok guardiacivil baten Facebook profila aipa-tzen du iturri gisa. Han agenteak bereargazkiak igoak ditu eta berak etabeste militar batzuk komentarioakegin dituzte, antza, pintaketak aitor-tuz. “Guerrilla psikologikoaren” par-te liratekeela aipatzen du haietakobatek. Urteetan aldarrikapen mura-len eta oroigarrien kontra pintake-tak agertu dira Sakanan, baita Espai-nia goratzeko edota eskuin-mutu-rreko mezuak zabaltzeko ere.

Horixe da Etxarri Aranazko Udalaksortu duenwww.etxarrikoahotsak.com webgunea

Ostiralean egin zuten aurkezpena,40 bat etxarriarren aurrean. Inter-neteko atarian etxarriarren ahoz-ko lekukotasunak jaso dira bideo,audio, transkripzio modura. 70 leku-kotasun baino gehiago eta 60 ordu-ko iraupena duten grabazioak dira.

Toponimiak ahozkotasuna eta pen-tsatzeko modua adierazten duela-ko, merezitako tokia du web gune

berrian. Bertako euskalkiari buruzargitaratutako bibliografiaren berriere ematen du atal batek.

Diario de Noticias egunkarikoirakurleek web orriaren bidezegindako bozketa bidez lauhautagairen artean aukeratuko dute

Jon Etxeberria Ijurra etxarria-rra, beste hiru hautagairekin bate-ra, aurten estreinakoz emanenden hiritar bikaintasun sarietara-ko hautagaia da. Besteak beste,Sakantzen Sarearen bitartez iba-rrean enpresak sortzeko eginda-ko lanagatik aukeratu dute Etxe-berria hautagai izateko.

Diario de Noticias egunkariaksustatu du sariketa eta haren bidez“pertsona batek bere jardun pro-fesionalaren bidez gure gizarteahobetzeko egindako ekarpenaaitortu nahi du”. Azaroaren 23raarte hautagaien alde bozkatu dai-teke www.noticiasdenavarra.comweb orrian. Saria azaroaren 27anemanen da, BikaintasunerakoNafarroako Fundazioak Barañai-nen eginen duen galan.

Batuta taldeak egin du etalarunbatero hainbat sukaldarikazokan bertan erositakoproduktuekin pintxoak eginendituzte

Hilaren 18az geroztik Lurretiksukaldera izeneko egitasmoa mar-txan dago Tolosako azokan. Nafarzubiaren ondoko txokoan larunba-tero sukalde bat muntatzen dute etahainbat sukaldarik azokan bertanerositako produktuak baliatuz pin-txoak egiten dituzte, edariarekinbatera, 2,5 euroan saltzeko.

Sakanako Birziklaketa Labora-tegia, Batuta taldea, izan da sukal-de hori egin duena. AltsasukoGure Etxean euren burua aurkez-teko egindako barra gustatu eta

sukaldea egiteko eskaera jasozuten Tolosatik. Palet egurrezforratutako burdinazko egituraarina prestatu dute BirziklaketaLaborategiko kideek, sukalde bate-

rako beharrezko arraska, balda etabeharrezko guztiekin.Guztiz bil-garria da eta erabili ondoren pale-tekin egindako kutxa batean gor-detzen da sukaldea.

Talo festa etziDomekan, 12:00etatik 14:00etara,plazan

Iturmendiko Kultura Batzordeaketzirako eskaintza prestatu du:talo eguna. Herriko talogileakeguerdi partean hasiko dira talo-ak egiten. Arto opilak txistorraz,txokolatez edo tripotxaz lagundu-ta jateko aukera eskainiko dadomekan. Horretaz aparte, sal-menta postuak izanen dira.Batzordeko kideek jakiez osatu-tako lote baten zozketa ere egi-nen dute.

Trenbide-pasakolanak heldu denurtean hasiko diraAhozko baieztapena bai, baina, momen-tuz, Arakilgo Udalak ez du Nafarroa-ko Gobernuaren inolako agiri ofizia-lik. Sustapen Departamentuak proiek-tua egina du eta, egitasmoak, IngurumenEraginen Adierazpena jasoa du. Antzaheldu den urtean hasi daitezke lanak.Izurdiagan, bitartean, herritarrak kexudira trenbide-pasako barrerak behinbaino gehiagotan ez direlako ongi ibil-tzen eta arriskua dagoelako.

Udalak hiruudaltzain postubetetzeko deialdiaegin duAltsasuko Udaleko Tokiko GobernuBatzarrak hilaren 20an egindako bil-kuran lan publikoaren eskaintza egi-tea erabaki zuen. Udalaren plantillanhutsik dauden hiru udaltzain postuoposizio bidez bete nahi ditu udalak.B2 edo baliokidea den hizkuntza eska-kizuna izanen dute lanpostu horiek.

Arbizu»

Garagarrileanepaituko dituzteaurreko udalamehatxatuzituztenakFalange y Tradición taldeko kideakEspainiako Auzitegi Nazionaleanepaituko dituzte garagarrilaren 8, 9eta 10ean

Talde ultraeskuindarreko hiru kide iza-nen dira epaituak. Falange y Tradi-ción taldeak 2009ko otsaila eta las-taila artean frankismoko biktimen oroi-garriak hautsi eta ezker abertzalekokideen kontrako ekintzak eta herio-tza-mehatxuak egin zituen. Hala, urtehartako agorrilaren 20an Arbizukoudaletxean lau udal ordezkariren ize-nak eta haien kontrako heriotzamehatxu pintaketak (orain zelatan,bihar hilko zaituztegu) agertu ziren. 2009ko lastailaren 23an egindakosarekadan Guardia Civilak taldeko bostkide atxilotu zituen. Haietako hiru epai-tuko dituzte eta fiskaltzak 7 urtekoespetxe zigorra eta eragindako kal-teak ordaintzeko 4.500 euro eskatuditu. Arbizuko Udala ere akusazio par-tikular gisa izanen da epaiketan.

Altsasu»

Errepublikazaleakazokan sinadurakbiltzenProzesu KonstituziogileErrepublikazalea abiarazteko etamonarkia eta errepublikaaukeratzeko erreferenduma egitekojaso dituzte sinadurak

Nafarroako Ezkerreko BatzordeErrepublikarreko (NEBE) kideakherenegun Altsasuko azokan sina-durak biltzen aritu ziren. Errepubli-karen aldeko esku-orriak zabaltze-arekin batera, bi sinadura bilketaegin zituzten. Alde batetik, herrita-rrak oinarri izanen dituen konstitu-zio berria lortzeko Prozesu Konsti-tuziogile Errepublikazale bat mar-txan jarri nahi dute. Haren aldekosinadurak bildu eta Nafarroako era-kundeak haren alde agertzea eska-tu dute errepublikazaleek. Aldi bere-an, herritarrek monarkia edo erre-publika nahi duten jakitekoerreferenduma egiteko sinadurakere bildu zituzten NEBEko kideek.

Etxarri Aranatz»

Etxarri Aranatz»

SAKANA

SAKANA

GaldeketatikgaldeketaraEtxarri Aranazko independentzia-ri buruzko galdeketari BizkaikoArrankudiagan emanen diote segi-da asteburuan. Apirilaren 13ko gal-deketa antolatu zuen A13 ekime-nak Arrankudiagara joateko auto-busa antolatu du. Hala, etxarriarmordo bat izanen da Bizkaiko herrigaldeketaren lekuko eta “haiekin egu-na ospatu eta elkartasuna” adiera-ziko diete.

Tolosako azokako sukaldea Sakanan egina

Tolosarrak sukaldariaren mokaduak dastatzear. www.ataria.info

Jon Etxeberria Ijurra.

Zartaietako olio eta arto irin artean ibiliko dira atzera ere.

Etxarriarrak www.etxarrikoahotsak.com web orriaren aurkezpenean.

Etxeberria hiritar bikaintasunsariketako hautagaia

Ahozkoondarearengordailua

Aurreko ostegunean NafarroakoParlamentuak atzera bota zuenudalerri euskaldunetako herrita-rren hizkuntza eskubideak erres-petatzeko funtzio publikoan plan-tilla organikoak aldatu, eta eremueuskalduneko profesionalei hiz-kuntza eskakizunak jartzeko eska-era. Bilduk eta Aralar-NaBaik aur-

keztu zuten mozioak I-E eta GeroaBairen babesa jaso zuen, baina ezzen onartu UPNk, PSNk eta PPkkontrako botoa eman zutelako.

UEMAk “oso larritzat” jo zuen,atzera ere, parlamentuak “entzun-gor egitea herritarren eskaerei, etaudalerri euskaldunek proposatu-tako neurriak aintzat ez hartzea”.

Eremu euskaldunerako hizkuntzaeskakizunik gabe

Page 7: 483 guaixe

Guaixe • 2014ko lastailaren 31 sakanerria 7

SAKANA

TELP (Taller d’Espai LingüísticPersonal) tailerra izanen daazaroaren 21ean, ostiralean,17:00etatik 20:00etara, eta 22an,larunbatean, 9:30etik 13:30era,Intxostiapunta gazte gunean

Euskaldunen arteko sareak pixka-naka ehuntzen ari badira ere, egu-nerokoan altsasuar askok ez daki-te parean duten pertsonak euska-raz dakien edo ez. Egoera horrekeuskaldunengan deserosotasunaksortzen ditu, ez baitakite euska-raz egiten segi edo zer egin euska-raz egin eta beste hizkuntza bate-

an erantzuten dietenean. Deserosotasun hori arintzeko

eta desagerrarazteko baliabideakematen ditu Taller d’Espai Lingüís-tic Personal-ek, TELPek. TailerraValentzian sortu zuten Ferran Suayeta Gemma Sanginés psikologoek.Azken hori izanen da, hain zuzen ere,azaroan Altsasun izanen dena. Tai-lerra euskaraz izanen da eta parte-hartzaileei euskararekiko kontzien-tzia izatea, eta euskaraz egitekogogoa izatea eskatzen diete. TailerraEuskal Herrian Euskarazek antola-

tu du, Altsasuko Udalak eta Sakana-ko Mankomunitateak lagunduta.

Izen emateaAstelehenean zabalduko da etaazaroaren 14ra arte egonen dazabalik. [email protected] helbidera edo 948 464840telefonora hots egin daiteke. Matri-kulak 20 euro balio ditu, baina ikas-taro osoa eginez gero, dirua buel-tatuko da. Dirua ES48 3035 0116 981160700362 kontuan sartu behar da,TELP eta izen-abizenak gehituz.

Altsasu»

Euskaraz hitz egiterakoan eroso sentitzeko

Altsasuarrak Zumalakarregi plazako itzalean. Artxiboa

Hilabetean euro bat ordainduta izan daiteke elkarteko kide. Goian kide egiteko eta informazioa emateko mahaia. Artxiboa

Igandean ospatuko du hirugarrenurteurrena helburu hori duenJosefina Arregi klinikako lagunenelkarteak

Etzi goiz eta eguerdi parteko egi-tarau batekin ospatuko du Josefi-na Arregi klinikako lagunen elkar-teak bere urteurrena. Elkartekokide Genaro Paniaguak BeleixeIrratian (FM 107,3) azaldu duenez,batez ere klinikaren egoera ekono-mikoak eragiten zuen larritasuna-ren ondorioz sortu zenelkartea.“Klinikatik pasatzekobeharra izan dugunok nolako zer-bitzua eskaintzen duen ezagutudugu. Bereziki sakandarroi, batezere, eguneko zentroak gaixoenfamiliei eskaintzen dien laguntza”.

Duela urte batzuetako “gainbehera eteteko” sortu zuten elkar-tea, bi hlebururekin. Bata, klini-kako eraikinaren mantenu lanakegitea. Boluntario talde bat egu-neroko mantenu lanaz arduratzenda (matxurak konpondu, belarramoztu…). Eta, bestea, ahal den neu-

rrian, ekonomikoki laguntzea.Hori bi modutan egin daiteke: baz-kide eginez eta kuota bat ordain-duz (gutxieneko kuota urtean 12eurokoa da) eta ahal den neurrianenpresa laguntzaileak opatuz.Azken finean, “klinikak dituenbaliabide guztiak gaixoak senda-tzen edo laguntzera bidera ditza-la nahi dugu”.

Paniaguak esan digunez, “aha-lik eta bazkide gehien lortzea dahelburua, administrazioarenaurrean edo edonon aurkeztera-koan pisua duelako eta zeresanhandiagoa ematen duelako bazki-de kopuru polit bat izateak”.

«Ahal dugun moduan lagunduko duguklinikak aurrera egiten»

Ibilaldia

Nagorek egindako ibilbide harenondoren etapa berriak ibili dituhan-hemenka. Esaterako, aurre-ko etapa, 176.a, Altsasun bertanibili zuten Nagorek eta klinikakomakina bat lagunek joan den urte-ko otsailaren 24an, elkartea jen-daurrean aurkeztu zenean.

Etzi 177. etapa egiteko gonbitealuzatu dute elkartekideek. Klini-katik 9:30ean abiatuko dira etaAltsasuko Mendigoizaleek anto-latutako bide zelai batetatik SanPedro ermitara joan etorria egi-nen dute. Bidean, eta klinikako lan-gileek proposatuta, Alzheimerra-ri edo bestelako dementziei buruz-ko leloak eta azalpenak jarriko dira.

Egitaraua9:30ean La memoria es el Caminoproiektuaren 177. etapa, Klinikatik SanPedro ermitara joan-etorria. 11:00etan Klinikara iritsiera.11:00etatik 12:00etara Hamaiketakoaeta haurrendako jolas-txokoa.12:00etan Vicente Madoz Jauregireneta Guillermo Nagore Fraucarenohorezko bazkide izendapen ekitaldiaIortia Kultur Gunean. Jaione etaAintzaneren musika emanaldia.

ZerbitzuakJosefina Arregi klinikak 21 oheditu. Horretaz aparte kanpo kon-tsultak eskaintzen ditu eta egu-neko zentroa du. Azken horrek25 pertsona hartzeko aukera du.Klinikan 55 langile aritzen dira.

Omenduak Bi pertsona omenduko dituzteigandean, arlo ezberdinetan Alz-heimerraren inguruan egindakolana eskertu nahi zaie. “Biak, ahalduten neurrian, beti laguntzekoprest daude” azaldu digu elkarte-kideak. Bata Vicente Madoz da,Josefina Arregi klinikako sortzai-le eta zuzendari izandakoa. Nafa-rroan buru-osasunaren inguruanlan handia egin duen mediku-psi-kiatra. Jubilatua dago. Baina eginduen ibilbidea eta lan guztia aitor-tu eta eskertu nahi dio elkarteak. Guillermo Nagore kazetariak,berriz, Finisterre eta Jerusalemarteko ibilbidea egin zuendementzien inguruko kontzien-tzia sortzeko eta Alzheimerra-ren aldeko estatu politika eska-tuz. La memoria es el camino ize-na eman zion.

Page 8: 483 guaixe

Guaixe • 2014ko lastailaren 318 sakanerria

Argindar linearenkontrako mareagorriaLarunbatean Deikaztelu eta Itsasoartean Red Eléctrica Españolakegin nahi duen 400 kv-eko argin-dar sarearen kontrako protestaegin zen Donostian. Autopista Elek-trikorik Ez! plataformak deitutaKontxako hondartzan elkartu zire-nek hiruki gorri bat osatu zuten,egitasmoaren “arriskua” irudikatze-ko. Plataformak, atzera ere, proiek-tuaren tramitazioa eta egitasmoabera bertan behera uzteko eskatuzuen. Aldi berean, Hego EuskalHerriko bi administrazioei proiek-tuaren kontrako jarrera hartzekoeskatu zieten.

»

»

SAKANA

Hondakin biltzaileen egunaren eraginaHeldu den astelehenean hondakinbiltzaileen patroia ospatuko da, SanMartin de Porres. Hori dela eta,Sakanako Mankomunitateak jaki-narazi du astelehenean ez dela gar-bigune mugikor zerbitzurik izaneneta Arbizuko hondakindegia itxi-ta egonen dela. Ibarreko erakun-detik azaldu dutenez, gainontze-ko bilketa zerbitzua normaltasu-nez eskainiko da.

Iruñea eta euskalYren arteko loturaikerketzeko diruaeskatu du Geroa Baik Estatuko aurrekontuen lege egi-tasmoari Geroa Baik 34 emenda-kin aurkeztu dizkio, Rajoyrengobernuaren legeari “hainbatmurrizketa” zuzendu asmoz. Horre-kin batera, Espainiako GobernuakNafarroan 8 milioi euro gehiagoinbertitzeko eskatu du koalizioak.Geroa Baik Sustapen Ministerioa-ri eskatu dio milioi bat euro bide-ratu dezala Hego Euskal Herrikoabiadura handiko tren sareen lotu-raren azterketa egiteko. Iruñeaeta euskal Y tren sarearen loturaSakanan barna eginen litzateke.

Nazioarteko autobus eta autokarazokan, asteartetik bihar arte aridira produktu berriakezagutarazten

Bi autobus modelo berri aurkeztuzituen asteartean SunsundeguikMadrilen, SC5 eta SB3. Haiek sor-tzeko joan den urtean Urteko Auto-kar Onenaren Saria jaso zuen SC7modeloan oinarritu da Sunsunde-gui. Enpresatik adierazi dutenez,“kalitatea, fidagarritasuna etairaunkortasuna” dira autobusmodelo berrien ezaugarriak, “beze-roen behar eta zerbitzu behar guz-tiak asetzen dituztenak”.

Sunsundeguik ibilgailu pertso-nalizatuak ekoizteko Ikerketa, Gara-pena eta Berrikuntza departamen-tuaren eskarmentua baliatu du,bertako ingeniaritzak garatua. Ildoestrategikotzat dute hori enpresan.Bestalde, azken teknologiez horni-tu dituzte bi modelo berriak etadiseinu ezberdin eta berritzaileaerabili dute. Erabiltzaileendakoibilgailuen barruko aldea zabala etasendoa eskaintzen dute. Biak eremodulagarriak dira, bezeroen eska-erei egokitzeko. Konforta, kalitatea,irisgarritasuna eta mantenuan mai-larik onena emateko apustua egindu Sunsundeguik.

SC5Balio anitzeko autokarra, beremoldagarritasuna eta funtziougaritasuna dira bere ezauga-rriak. Aldirietako zerbitzu, esko-la-garraio edo enpresa-garraio-rako sortu da, baina baita dis-tantzia luzeetarako ere. 10 eta15 metro arteko luzeran erai-kitzen dituzte, bi edo 3 arda-tzekin.

SB3Hiri-inguruko eta hiri artekozerbitzuetarako, distantzia ertai-netarako diseinatutako autobu-sa da. Bere ezaugarrietako batbarruko aldearen modulagarri-tasuna eta moldakortasuna da.10 eta 18,75 metroko luzera arte-an ekoizten dituzte, bi edo hiruardatzekin eta zoru altu edotasarbide errazarekin.

Heldu den astean, 9:15etik 9:45era,eskolako sarreran jasoko diraikasleek eramandako jostailuak

Erabili ez eta egoera onean dau-den jostailuak dituzten ikasleekhaiek eskolara eraman ditzaketeheldu den astean. Bat baino gehia-go. Asko eramanda ere, Atakon-doa ikastetxeko ikasle bakoitzaktxartel bat jasoko du. Hura azaro-aren 8an, larunbatean, eginen denjostailu truke azokan erabili ahal-

ko du eta, horrela etxera jostailuberri bat eramanen du, beste ikas-le batek emandakoa. Soberan gel-ditzen diren jostailuak Senegalgoumeekin lan egiten duen gobernuzkanpoko erakunde bati emanenzaizkio.

Atakondoako Guraso Elkarte-ak, Itxipuruk, Irurtzun aldekoOinarrizko Gizarte Zerbitzuak etaSakanako MankomunitatekoInmigrazio Zerbitzuak antolatu

dute jostailu trukaketa. GizarteZerbitzuetako Iosune Zabalak azal-du digunez, ekimen horrekin “nes-ka-mutilak trukaketak dituen onu-ren inguruan sentsibilizatu” nahidituzte, “elkarbanatzearen etaaldatzearen baloreak transmiti-tuz”. Aldi berean, txikiei “zaha-rrak balioa duela” ikusarazi nahidiete, aldi berean, “jostailuen kon-tsumoaren aurrean jarrera kriti-koa sustatuz”.

Ingurumen saria jaso zuenostiralean Atresmedia fundazioakSantillanarekin batera antolatutakoIniciativas que educan sariketakobigarren edizioan

Altsasuko ikastetxeak lehiake-tara Shakanarum ekimena aur-keztu zuen. Sagrado Corazonikastetxeko Ekokoras taldeakegindako lana jasotzen du ekime-nak. Ikasleek hiru proiektu gara-tu zituzten aurreko ikasturtean.Alde batetik, txoko berdeak dau-de, birziklatutako materialetanoinarritutako lorategi bertika-lak. Bestetik, bide berdea dago,ikasleak ikastetxera oinez moduseguruan martxan jarritakoproiektua. Eta, azkenik, txirrin-

dulargi dago, txirrindula berezie-tan ibiliz ikastetxean berrerabil-tzeko energia sortzen dute.

Sagrado Corazon ikastetxetikadierazi dutenez, sariaren meri-tua hezkuntza komunitatea osa-tzen duten guztiena da: guraso,ikasle, irakasle eta zuzendaritza-rena. “Zeren batek ideia izan behardu, baina, hura bere egin eta gara-tuko duten irakasleak behar diraere. Ikastetxeak eta gainontzekoirakasleek babestu behar duteideia, eta gurasoek laguntza eman.Ikasleen ezinbesteko parte hartze-arekin, jakina”.

Guztira 450 lan aurkeztu zirensariketara. Hezkuntza maila hobe-

tzeko eragin handia eta eredudiren irakasleen eta ikastetxeenproposamen inspiratzaile etaberritzaileak saritu ditu Atres-media fundazioak sariketa horre-tan, sei mailatan. Teknologia eta

metodologia berritzaileen erabi-lera ere kontuan izan dituzte anto-latzaileek saria ematerakoan. Aldiberean, antolatzaileek sarituekhezkuntzarekin duten konpromi-soa aitortu nahi izan zuten.

Gorenak tartalarienkontrako epaiaberretsi duMugitu! Mugimenduko GorkaOvejerori, Julio Villanuevari etaIbon Garciari bi urteko espetxezigorra eta bakoitzari 900 euroinguruko isuna ezarri zieten,atentatua leporatuta

Yolanda Barcina Angulori tartakbotatzeagatik Espainiako AuzitegiNazionalak pasa den urteko azaro-aren 13an emandako epaia berre-tsi du Espainiako Auzitegi Gorenak.Atzera bota du tartalariek aurkez-tutako kasazio-helegitea.

Arruazu»

Sagrado Corazonikastetxearen ingurumen lana saritua

Ekokoras taldeko ikasle eta irakasleak. Utzitakoak

Eskolara bidean. Artxiboa

Altsasu »

Irurtzun»

Atakondoan jostailu bilketa eginen dute

Altsasu »

Sunsundeguik bi autobus berri aurkeztu ditu

25 urteautobusgintzan Sunsundeguik trenekin lan eginzuen sorreratik, baina pasa denmendeko 80ko hamarkadako kri-sialdiarekin bere negozio auke-ra dibertsifikatu egin zuen eta auto-busen karrozeria egiten hasi zen.Lehen modeloa, Korinto, 1989kogarilaren 11n aurkeztu zuten.Hurrengo urtean hasiko zirenautobusak seriean ekoizten.

“Produktuarekin lotura duten langile eta hornitzaile guztien jarreraren fruitua dira bi modelo berriak”. Utzitakoa

Page 9: 483 guaixe

kirola >>FUTBOLA

EGIARRETA-ZALDUA DERBYA:ElomendikoTxapelketan Egiarretak bina berdindu zuenOrorbiaren kontra eta Arakilgo Zalduak 0-1

irabazi zion Izalsari. Bar Poukas da lider,Egiarreta 3.a eta Zaldua 6.a. Asteburuan bitalde arakildarren derbya jokatuko da.

Guaixe • 2014ko lastailaren 31 9

PilotaIrristaketa

Arakilgo eta Irurtzungo mendi ibilaldian parte hartu zutenek talde argazkia atera zuten. Sokorro Alzueta

Azaroaren 6tik 15era AbiadurakoIrristaketako Munduko Txapelke-ta jokatuko da Argentinako Rosa-rio hirian. Espainiako selekziokoGarikoitz Lerga selekzionatzaileaksei irristalari hautatu ditu bertanparte hartzeko, tartean Ioseba Fer-nandez iturmendiarra. Irristala-riek asteartean hartu zuten Argen-tinarako bidea, ordutegiari eta ber-tako pistari egokitzeko. “Mundialak

hasi baino 10 egun lehenago iritsigara bertara eta nahikoa tarteaizango dugu egokitzeko” adierazidu Ioseba Fernandezek. Iturmen-diarra pistako 300 eta 500 metrokoprobetan lehiatuko da eta zirkuitu-ko 200 eta 500 metroko probetan.“Helburua podiumeko lehian ego-tea da”. Kolonbia, Frantzia, Belgi-ka, Holanda eta Argentina dira are-rio latzenak.

Olaetxea eta Olaizolaren kontragaldu eta gero, Lau t´erdiko finalerdietara sailkatzeko aukerakizateko irabazi beharrean daudeEzkurdia eta Oinatz Bengoetxea

Lau T´erdiko Txapelketako finallaurdenetako ligaxka sorpresazbeteta hasi da. Tartean, JosebaEzkurdiaren kontra garaipen sen-doa lortu zuen Mikel Olaetxeak.Asteburu honetan ligaxkako biga-rren jardunaldia dago jokoan.Aimar Olaizolaren kontra galtze-tik datorren Oinatz Bengoetxeaizango du arerio Ezkurdiak, biharEtxebarrin. Final erdietara sailka-tzeko aukerak izateko irabaztera

behartuta daude biak, eta arbizua-rraren eta leitzarraren arteko lehiaestua eta oso lehiatua aurreikus-ten da, final kutsua duen partida.Ea Ezkurdiak irabazi eta txapelke-tan aurrera egiteko aukerarik duen.

Sorpresaz sorpresaOlaetxearen eta Ezkurdiaren arte-ko lehian Ezkurdia zen faborito.Arbizuarrak 8-11ko errenta hartuzuen partida hasieran. Baina Ola-etxea markagailuari buelta emate-ko gai izan zen, eta lau t erdian orainarteko partida bikainena eginez,Ezkurdiaren gainetik pasa zen,

arbizuarra 22-13 menpean hartuz.Ezkurdiak pilotari ematen dionabiadura eta indarra ez ziren nahi-koak izan, eta Olaetxeak tamainahartu zion arbizuarrari. Aldiz,gipuzkoarraren jokoari erantzunezinik ibili zen Ezkurdia. Olaetxe-ari guztia atera zitzaion ongi. LauT´erdian Lemuno, Jaunarena,Barriola eta Ezkurdia menpeanhartu ditu orain arte, sorpresagalanta emanez.

Arakilgo eta Irurtzungo Udalek etaAizpea Euskara Taldeak igandeanmendi irteera antolatu zuten, Eus-karaz bizi nahi dut lelopean. Men-dia eta euskara lotzea zen erronka.Egiarretako Itxasperri baselizangoizean jarritako hitzorduari 120pertsonek baino gehiagok eran-

tzun zioten, eta, eguraldia lagun,egun bikaina pasatu zuten guztiek.

Bi txango antolatu zituzten. Txi-kiendako bata. Bi begiraleen lagun-tzarekin, Itxasperritik Hiriberri-ra joan etorria egin zuten, gustu-ra. Helduendako, aldiz, ibilbideluzeagoa zegoen prestatuta. Itxas-

perritik Hiriberrira joan zirenmendizaleak, bertatik Berastegi-ko Arratera joan eta Agirira hel-tzeko. Han buelta hartu eta Itxas-perrira iritsi ziren, auzatera. Par-taide guztiek diploma jaso zuteneta hainbat sari zozketatu ziren guz-tien artean.

Sakanako MankomunitatekoKirol Zerbitzuak, Burunda Txi-rrindularitza Taldearen lagun-tzarekin, mendi bizikleta edoBTT bizikleta ibilaldia antolatu

zuen igandean. Bilbotik hasitaMuskizeraino joan ziren izenaeman zutenak, bide gorria jarrai-tuz (55 km). Gustura pasatu zuteneguna.

Mendi txirrindularitza

Mendia

Euskaraz Bizi Nahi Dutarrakastatsua

Ezkurdia eta Bengoetxea,irabaztera derrigortuta

Olaetxeak 22-13 irabazi zion Ezkurdiari final laurdenetako lehen jardunaldian.

Sakanako bikerrek Bilbo-Muskiz batu zuten

Ioseba, Mundialetara

Futbol 8

Igandean, Altsasuko Dantzalekun

Aurreko igandean abiatu zirenMank-ek antolatutako SakanakoKimuen Futbol 8 Topaketak. Topa-keta txapelketa moduan jokatzenda, baina ez da sailkapenik egiten,helburua txikienengan kirola etafutbola sustatzea baita. 10 taldelehiatzen ari dira.

2. jardunaldia

Igandean, Dantzalekun10:30ean Sayas – Urdiain11:30ean Dantzaleku – Sutegi11:30ean Arbizu – Lagun Artea12:30ean Txartel – Mediolanum12:30ean Kaixo – Tipi Tapa

2. jardunaldia KimuenFutbol 8 Topaketetan

Lau t´erdiko finallaurdenetako ligaxkako2. JardunaldiaOlaizola II.a – Olaetxea(ostiralean,22:00etan, Atano III.ean. ETB1)Bengoetxea VI.a – Ezkurdia (larun-batean, 18:00etan, Etxebarrin)Irujo – Retebi BI (larunbatean,16:45ean, Labriten)Xala – Saralegi (igandean,17:00etan, Astelenan. ETB1)

Bakaikoa Nafarroakogazte mailako BuruzBuruko finaleraErreka taldean dabilen JoanesBakaikoa etxarriarrak Zugarral-deko Ansori 18-4 irabazi zionNafarroako Gazte Mailako BuruzBuruko final erdietan. Erreka tal-deko bere taldekide Juankore-naren kontra jokatuko du finalhandia, hurrengo astean.

Page 10: 483 guaixe

Guaixe • 2014ko lastailaren 3110 kirola

Kirol gizona dugu Josema Urres-tarazu: korrikalaria, eskiatzailea,txirrindularia... Baina, batez ere,eskalatzailea. Bizitza osoa daramarokodromo eta pareten munduan,batetik bestera. Europan zeharleku askotan ibilia da, baina aitor-tu digu eskalatzeko hemen beza-lako lekurik ez dagoela. Altsasua-rrak ez du punta-puntako eskala-tzaileek duten sonarik, baina ezda zertan haietaz bekaiztu. Izanere, paretan gora egiteari ekitendionean, maila aparteko eskala-tzailea dela erakusten du. Horrenadibide da joan zen abuztuaren 31n“Akelarre” bidea kateatu izana,ordura arte soilik Iker Pou eta DaniAndradak lortutako zerbait.

Noiz hasi zinen eskalatzen?13-14 bat urterekin.

Zerk erakarri zintuen?Hasiera batean mendian ibiltzennintzen, Altsasuko Mendigoizaleaktaldearekin eta. Giro horretan eska-ladan zebilen jendea ezagutzen joannintzen: Koldo Arnanz, Aranburu...Beraiei esker pixkanaka eskalada-rekin kontaktua hartzen joan nin-tzen, eta geroztik ez naiz gelditu.

Prestaketa aldetik bestekiroletatik desberdina da?Bai, prestaketa oso berezia da. Bere-zia eta zaila. Atletismoan, adibidez,entrenatzeko metodo asko daude,baina eskaladan oraindik metodohoriek garatzeke daude. Beste kiro-letan prestaketa jakin bat eraman-da badakizu sasoiko egonen zare-la. Eskaladan, ordea, ez da orain-dik horrelako formula miragarririkaurkitu. Agian kirol mediatikoagobat izango balitz...

Zure entrenamenduak nolakoakizaten dira?Altsasuko rokodromoan ordu askoematen ditut, besteak beste inda-rra eta erresistentzia lantzen. Den-boraldiaren momentuaren arabe-ra entrenamenduak desberdinakizaten dira. Helburu jakin bat duda-nean entrenamenduak espezifiko-agoak izaten dira.

Elikadura bereziki zaindubeharreko kontu bat da?Pisua oso garrantzitsua da eska-ladan. Nahiz eta asko entrenatu,ez baduzu pisua kontrolatzen, jaiduzu. Ez dut esaten obsesionatubehar zarenik, baina zaindu behin-tzat zaindu behar da.

Eskalatzeko baduzu leku kuttunik? Pribilegiatu bat sentitzen naiz.Azken finean, hemendik ordu bate-

ra eskalatzeko leku oso egokiakdituzu: Etxauri, Apellaniz, Egino...Europa aldera asko irten izan naiz,udako oporretan bereziki,eta urta-ro horretan eskalatzeko ez dirabaldintza egokienak ematen. Nibehintzat hemengo lekuekin gera-tzen naiz. Etxaurin eta Lezen askodisfrutatzen dut. Ez dut zertan kan-pora joan eskaladaz disfrutatzeko.

Eskalada kirolik gogorrenetarikobat bezala kontsideratzen da. Ados?Fisikoki ez behintzat. Entrena-mendu on bat behar da, baina fisi-koki atletismoa eta txirrindulari-tza gogorragoak direla uste dut.Eskaladako nekea ez da beste kirolhorietako berbera.

Eta alde psikologikoakzenbaterainoko garrantzia dauka?Burua eskaladan ia %80 dela esandaiteke. Uneoro zentratuta egonbehar zara, erorikoengatik eta. Gai-nera, eskalatzeko oraindik asko fal-ta zaizunean behar-beharrezkoada burua hotz mantentzea, burua-ri buelta asko emanda azkeneannekatzea besterik ez baituzu lortzen.Indar psikologiko hori azkeneanurteekin hartzen joaten zara. Noiz-bait beldurra sentitzea normalada; gakoa beldur horrekin jostatze-an datza, beti ere burua galdu gabe.

Ziurrenik berriki egin duzun“Akelarre” bidea izango da orainarteko lorpenik garrantzitsuena.Zer ekarri zizun zuri 9a mailakobide bat patrikaratzeak? Eskaladan zein gainontzeko kiro-letan, motibazioa lortzeko asmoz,helburuak eta erronkak jartzendizkiot neure buruari. Pare baturte neramatzan eskaladan niregradu maximoa igo gabe, eta pau-so bat aurrera egiteko irrikaz nen-goen. Gauzak horrela, “Akelarre”bide probatu nuen, helburu gisa osopolita iruditu zitzaidana. Bide bene-tan ederra da eta, era berean, luzea.

Ziur aski saiakera askorenfruitua izango zen...Bai. Orain dela bi urte frogatu

nuen lehenengoz. Iaz lesio bat izannuen atzamar baten lotailuan, etaezin izan nuen ezertxo ere egin. Aur-ten berriz probatzen hastea eraba-ki nuen. Sentsazioz ondo nenbilen,eta motibazioa goraka zihoakidan.Horrela, ibilian-ibilian bidea kate-atzea lortu nuen.

Bide horretan lurretik 60 batmetrora egon zinen. Zer sentitzenda lurrera begiratzen duzunean?Altuera horretan eskalatzeak psi-kologikoki ikaragarri hustu nau.Askotan erori naiz oso goian, ordu-bete eskalatzen ibili eta gero, etamomentu horietan burutik gauzaasko pasatzen zaizkizu. Zalantzaegiten duzu berriz ere horrainoigotzeko gai izanen zaren edo ez.Psikologikoki oso gogorra da,horregatik esaten dut “Akelarre”bideak hustu egin nauela.

“Akelarre”-z gain, baduzu berezikigogoratzen duzun biderik?“Kidetasunaren balio erantsia”,Ekaitz Maizek 2006an egin zuena.Plakako bidea da, eta bereziki gus-tatzen zait. Bide benetan teknikoada. “Mamirik gabeko gorputza” ereoso gogoko dut. “Akelarre”-rekinbatera horiexek dira nire bi bide-rik gogokoenak.

Eskalada nola definituko zenuke,bakarkako kirol edota talde kirolbezala?Niretzako eskaladan harremanakoso garrantzitsuak dira. Ez naizsoilik aseguratzen nauen pertso-na batekin joaten. Hortaz landa,pertsonarekin harreman ona iza-tea beharrezkotzat jotzen dut. Bes-telakoan eskalada nahiko indibi-duala da, paretan gora azken fine-an zu bakarrik zoazelako. Bainaesan bezala, harremanei garran-tzi handia ematen diet.

Jende askorekin eskalatukozenuen. Miresmen bereziasortzen dizunik baduzu?Ez, ez naiz oso mitomanoa. Mires-mena nire ondoan dauden pertsoneidiet, ez punta-puntan dabiltzanei.

Sakanan geroz eta gazte gehiagokekiten dio eskalatzeari. Zergatik?Gakoa rokodromoetan dago. Gukhasieran ez genuen horrelako leku-rik, ahal genuen bezala ibiltzenginen. Ezkutuan ibiltzen ginen, ezbaitzegoen batere ondo ikusita,batik bat arrisku kontuengatik.Gurasoei aitzakia franko jartzengenien... Hala ere, urte horien oroi-tzapen bikainak ditut. Benetangustura ibiltzen ginen. Egungoegoera oso bestelakoa da. Orain-go gazteek nahi dituzten medioguztiak dituzte eskura, eta horrekgauzak asko aldatzen ditu.

Beste kirol batzuk ere praktikatzendituzu, eta gainera, soinketairakaslea zara. Kirolik gabebizitzeko gai izango zinateke?Ez, guztiz ezinezkoa litzateke. Kiro-la betidanik egin dudan zerbait da.Korrika egitea, bizikleta, mendikoeskia... Kirol asko praktikatu ditutorain arte, eta hala egiten jarraitu-ko dut; kirola nire bizitza da. Kiro-lak naturarekiko harreman estu batizateko aukera ematen dizu, etahori beste ezerk ez dizu ematen.

Etorkizunerako baduzu erronkakonkreturen bat?Momentuz eskalatzen jarraitukodut. Orain, agian, bistaz eskalatukodut gehiago. Negu partean oso gus-tura eskalatzen dut, niretzako ego-kiak diren baldintzak ematen bai-tira. Adibidez, hotzarekin errazagoada heldulekuei eustea. Bestalde,aitortu beharra dut eski denboral-diari gogotsu itxaroten nagoela.

JosemaUrrestarazu

EskalatzaileaTestua: Eñaut Agirrebengoa

“Eskaladannoizbait beldurrasentitzeanormala da;gakoa beldurhorrekinjostatzean datza”

PREFERENTE MAILA. 1. multzoa7. jardunaldia

Ilunberri 4 – Lagun Artea 2

Ongi hasi ziren gauzak lakuntzarrendako,Iñigok Lagun aurreratu baitzuen. Baina tartelaburrean Ilunberrik 3 gol sartu zituen.Nahiz eta Ionek Lagunen bigarrena egin,Ilunberrik laugarrena sartu zuen eta 4-2galduta itzuli zen Lagun Artea Lakuntzara.

Sailkapena >>1. Baztan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 p8. Lagun Artea . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 p

Asteburuko jardunaldiaLagun Artea – Baztan

(Igandean, 15:45ean, Lakuntzan)

ERREGIONAL MAILA. 4. multzoa8. jardunaldia

Mendillorri 0 – Etxarri Aranatz 4

Salesianos 1 – Altsasu 3

Etxarri Aranatzek lidergoari eusten dioMendillorri taldeari 0-4 irabazi eta gero.Etxarriren defentsa sendoak ongi eutsizion Mendillorriren erasoei eta IñakiRazkinek, Asier Urkiak eta Xabatek (2)sartutako golei esker garaipen sendoa lortuzuen Etxarrik. Bestalde, Orkoiengo lehiaestuan, Iñakik Altsasu aurreratu zuen bainaberehala berdindu zuen Salesianosek,penaltyz. Nahiz eta txartel horiengatikAltsasu 9 jokalarirekin geratu, taldeak goraegin zuen eta Xabierren eta Berastegirengolekin 1-3 irabazi zuen Altsasuk.

Sailkapena >>1. Etxarri Aranatz . . . . . . . . . . . . . . .19 p5. Altsasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 p

Asteburuko jardunaldiaAltsasu – San Jorge

(Larunbatean, 16:15ean, Altsasun)Etxarrik atseden jardunaldia du.

Futbola

Areto futbola

Peñiscolari irabaziondoren, Palma duaurkari MagnakPeñiscolaren kontrako partidakoohorezko xakea Alex Mariñelarenapilotu irurtzundarrak egin zuen

Larunbatean Peñiscola hartu zuenMagna Xotak. Partida hasi bainolehen bi taldeetako jokalariak ilaranjarri ziren, Alex Mariñelarena pilotuirurtzundarrari harrera egiteko. Mari-ñelarenak partidako ohorezko xakeaegin zuen eta oroigarria jaso zuen. Partida hasi eta berehala Peñisco-lak aurreratzea lortu zuen. Dani Sal-disek markagailua berdindu zuen.Atsedenaldiaren ondoren Victorrek2-1 aurreratu zuen Magna, eta minu-tu bateko tartean Eseverrik eta Vic-torrek bi gol sartu zituzten. Partidabukatzear zegoela bigarren golasartu zuen Peñiscolak eta 4-2 gai-lendu ziren irurtzundarrak. “Partida ona egin dugu. Jokoan, orde-nean eta intentsitatean ongi ibili garaeta uste dut merezitako garaipenalortu dugula” adierazi zuen ImanolArregi entrenatzaileak. Inter Movistar da liderra (16 pun-tu). Magna 9.a da (10 puntu). Gaur,ostiralean, 12 punturekin 5.a denPalma Futsal taldearen kontra ari-ko da Irurtzungo taldea, Palman.

Saldisek oroigarria eman zion Alexi.

Page 11: 483 guaixe

Guaixe • 2014ko lastailaren 31 kirola 11

Atletismoa

»»

Andoni Azanza 19.a AtaunenAritz Kortabarriak irabazi zuen 17km-ko proba (59:15)

Azaroaren 9an jokatuko da 50. Beho-bia-Donostia, eta proba ezagun horreninguruan makina bat lasterketa anto-latzen dira. Igandean Ataungo HiruAuzoetako Korrikaldia jokatu zen(17 km). 119 korrikalari iritsi zirenhelmugara, Aritz Kortabarria buru zela(59:15). Makina bat sakandar lehia-tu ziren, eta guztien artean AndoniAzanza izan zen azkarrena, helmu-gara 19.a iritsita (1:08:35).

Guztizarrakastatsua izan zen larun-bat iluntzean jokatutako II. Iruñe-ko Harresietako Gaueko Lasterke-ta. 2.800 korrikalarik hartu zutenparte, tartean 30 sakandarrek.

Hiru lasterketa jokatu ziren: 5km-koa, 10,5 km-koa eta 21 km-koa.5 km-ko proban 562 korrikalari iri-tsi ziren helmugara, Javier Nago-re buru zela (21:39). Lehen sakan-darra Adur Senar izan zen (24:55),helmugan 14. tokian iritsi zena.1.077 korrikalarik lortu zuten 10,5km-ko proba bukatzea. AlbertoRodriguez izan zen garailea (35:16).Lehen sakandarra 35. postuan hel-du zen helmugara, Carlos Mane-ro (41:12). Bukatzeko, maratoi erdiaedo 21 km-ko proba 609 korrikala-rik osatu zuten eta Victor Ama-triain izan zen azkarrena (1:12:48).Lehen sakandarra Gorka Arrati-bel izan zen, 74. postuan sartuzena (1:27:01).

Larunbatean jokatu zen, Irurtzu-nen, Sakanako Mankomunitateakantolatutako 14. Sakanako HerriLasterketa-Burundesa Sari Nagu-sia, eguzkipean, udako tenperatu-rekin. Proba antolatzeko Dantza-leku-Sakana klubaren, Irurtzun-go Udalaren eta Irurtzungo ErgaLarreak, Guan, Pikuxar, Iratxoeta Jubilatuen elkarteen laguntzaizan zuen Mank-ek. Mikel Zubiria

aretxabaldarra eta Izaskun Beun-za olaztiarra izan ziren azkarre-nak. Proba Sakanako AtletismoKoparako baliagarria zen eta giroederra sortu zen Irurtzunen.

16:00etan hasi ziren kategoriatxikiko probak, Irurtzungo uda-letxearen inguruan. 61 neska-mutiko inguru lehiatu ziren, giroonean. Aldiz, 17:00etan zutenhitzordua proba nagusian, 14.Sakanako Herri Lasterketa-Burundesa Sari Nagusian irtee-ra hartu zuten 75 korrikalarik.Horietatik 69 iritsi ziren helmu-gara. Irurtzunen prestatutako zir-kuituari bi itzuli eman behar izanzizkioten, 7,5 km osatuz. Kadete-ek, aldiz, buelta eta erdi.

GorabeheratsuaIbilbidea gorabeheratsua zen etakorrikalariek onartu zuten errit-moa hartzea kosta egin zitzaiela.Hasieratik Mikel Zubiria, Asier

Latxeta eta Javi Moreno jarri zirenaurrean, eta azken kilometroraarte elkarrekin osatu zuten bidea.Baina Zubiriak erritmoa bizkor-tu zuen eta bakarrik iritsi zen hel-mugara (27:32). 2 segundora ManuHurtado eta 9 segundora AsierLatxeta sartu ziren. Javi Moreno,probako lehen sakandarra, 4.a iri-tsi zen helmugara, 25 segundora(27:57). “Lasterketa oso estua izanda” zioen Mikel Zubiriak.

Emakumezkoetan IzaskunBeunza olaztiarra gailendu zen(33:17). Lasterketa gogorra izanzela nabarmendu zuen, ibilbidegorabeheratsuarengatik. 28 urte-ko olaztiarrak minutu bat etasegundo bat atera zizkion MirenOtzerim Jauregi zeanuritarrari(34:11). Sole Garcia iruindarrakosatu zuen podiuma (35:21).

Proba ondorengo auzatearekinindarrak berreskuratu zituztenkorrikalariek. Bukaeran irabazle-

ek, lehen sakandarrek, lehen bete-ranoek, lehen jubenilek eta lehenkadeteek Irurtzungo komertzioekeskainitako produktu loteak jasozituzten opari. Horretaz gain, Irur-tzungo merkatariek oparitutakomakina bat lote gehiago zozketa-tu ziren parte hartzaileen artean,eta baita ere Irurtzungo jatetxee-tan bazkariak eta afariak eta PeioGoikoetxeak eta Oreka fisiotera-piak emandako masajeak.

Areto futbola

Sakandarrak Ataungo Hiru AuzoetakoKorrikaldian (17 km)

1. Aritz Kortabarria 59:1519. Andoni Azanza 1:08:3526. Juan Carlos Gomez 1:10:0930. Fran Araña 1:10:3264. Iñaki Alvaro 1:16:1079. Unai Lasa 1:19:5920. Iban Verdugo 1:19:59

Sakandarrak fin Iruñeko Harresietan2.800 korrikalarik hartu zuten parte, tartean 30 sakandarrek

Zubiria eta Beunzaazkarrenak IrurtzunenGuztira136 partaide inguru izan zituen Sakanako Herri Lasterketa-Burundesa Sari Nagusiak

Sakandarrak Iruñeko Harresietako GauekoLasterketan:

5 km1. Javier Nagore 21:39

12. Adur Senar 24:5514. Alatz Agirre 25:0216. Isidro Asurabarrena 25:1918. Julen Paniagua 25:2819. Iñigo Tobar 25:4228. Tomas Guirado 27:1355. Xabier Lizarraga 30:10

120. Mikel Ziria 34:28126. Noemi Cordero 34:42229. Raquel Fernandez 38:39292. Elena Guzman 40:20382. Nagore Gallego 42:49384. Olatz Gomez 42:49421. Alejandro Aiala 43:53562. Maitane Izagirre 1:15:57

10,5 km1. Alberto Rodriguez 35:16

35. Carlos Manero 41:1247. Martin Somocurcio 42:1549. Juan Carlos Villalobos 42:17

163. Jon Arellano 46:49164. Javier Riezu 46:49175. Ignacio Arratibel 47:12244. Francisco Mata 49:12955. Saioa Jimenez 1:02:44956. Fernando Mazkiaran 1:02:44

21 km1. Victor Amatriain 1:12:48

74. Gorka Arratibel 1:27:0192. Javier Pain 1:28:0395. Fernando Ganuza 1:28:19

164. David Oroz: 1:33:13357. Peio Larraza 1:43:49534. Ixa San Martin 1:56:13

*Oharra: Sakandarren baten datua pasatubazaigu, barkatu eragozpenak.

Lasterketa gogoz hasi zuten. Argazki galeria www.guaixe.net web gunean.

Sakandarrak 14. Sakanako HerriLasterketan:

1. Mikel Zubiria 27:324. Javi Moreno 27:575. Sergio Garcia de Eulate 28:129. Aritz Pellejero 28:57

10. Francisco Javier Gomez 29:0514. Iban Gonzalez 29:4019. Francisco Codon 30:0221. Mikel Rubio 30:4222. Gorka Garcia de Eulate 30:5124. Iñaki Alvaro 31:0925. Iñaki Azkona 31:1931. Iñigo Maiza 32:5232. Juantxo Azurmendi 32:5333. Juantxo Angulo 33:0434. Izaskun Beunza 33:1736. Santi Agirre 33:4039. Borja Gonzalez 34:0743. Mikel Solas 35:3044. Txomin Nagore 36:0946. Aingeru Azazeta 36:2247. Francisco Jose Juango 36:3948. Maite Zabaleta 36:4650. Iñaki Razkin 37:5151. Juankar Mogollon 37:5553. Joxe Mari Mercero 40:2654. Josune Senar 40:2655. Patxi Atxa 40:2657. Haizea Ramirez de Alda 41:1558. Isabel Pozueta 41:2559. Ane Lizarraga 48:1660. Mikel Azkargorta 48:1661. Maider Iragi 48:4062. Idoia Alzueta 48:40

Kadeteak1. Fermin Azkargorta 21:532. Oihan Perez 26:003. Xabier Martirena 26:354. Leire Maiza 29:265. Amaia Vicente 30:01

Bueltan daFutsalsakana8 talde lehiatuko dira txapelketan

Aurreko asteburuan hasi zen 2.Futsalsakana Areto Futbol Txapel-keta. Uharte Arakilgo frontoiak txa-pelketako lehen jardunaldia hartuzuen. Sakanan talde afizionatuen are-to futbola bulkatzeko asmoz sortuzen aurreko urtean aipatu txapel-keta, Irurtzungo Xota areto futbolklubari lotutako Leandro Fernandezjokalari ohiaren eta emakumeen Lac-turale Gurpea Orvina taldeko entre-natzailearen eskutik. Aurreko urtean Arbizu Kirol Talde-ak irabazi zuen Futsalligako titulua,eta ondoren jokatu zen Kopan RacingSan Migel talde uhartearra gailen-du zen. Hain zuzen ere, aipatu bitalde hauek dira aurtengo txapel-ketako talde faboritoak. Baina gai-nontzeko taldeek ez dizkiete gau-zak batere erraztuko. Partidak Uhar-te Arakilgo frontoian jokatuko dira.Lehen jardunaldia jokatuta, RacingSan Migel da liderra (3 puntu), Bun-ker, Arbizu eta Hijos de perla talde-ekin puntura berdinduta. Aldiz, Arbi-zu harrobia, Back Street Boys, Auzo-motojorik eta Iturmendi taldeek ezzuten punturik bildu. Hurrengo jar-dunaldia azaroaren 8an jokatuko da,Uharte Arakilen.

Munarriz bigarrenaGaldamesenMikel Beunza eta Nerea Amilibiagailendu ziren Pico la Cruz igotzekolasterketan

Igandean jokatu zen VI. Galdamesigoera, Pico la Cruz mendiko igoe-ra. 6,5 km-ko lasterketa gogorrean53 korrikalarik hartu zuten irteeraeta horietatik 46k lortu zuten hel-mugara heltzea. Mikel Beunza izanzen irabazlea (40:47). 18 segundoeskasetara sartu zen Aritz Muna-rriz etxarriarra (41:05). Beñat Kata-rain lakuntzarra 4. postuan iritsi zen(44:45). Bi sakandarrak primerakodenboraldia osatzen ari dira.

Mendi lasterketak

1. jardunaldiko emaitzak:

Iturmendi 1 – Racing San Migel 7Arbizu 2 – Back Street Boys 0Arbizu harrobia 2 – Hijos de perla 3Bunker 6 – Auzomotojorik 3

Moreno eta BeunzaSakanako AtletismoKopako buruSakanako 14. Herri Lasterketajokatuta, Sakanako AtletismoKopa-Lasa Kirolak Saria txapel-ketako burua, gizonezkoetan,Javi Moreno altsasuarra da.Haren atzetik daude FranciscoJavier Gomez eta Iban Gonza-lez eta Sergio Garcia de Eulate,puntutara berdinduta. Emaku-mezkoetan, Izaskun Beunza dalehena, Maite Zabaleta eta Hai-zea Ramirez de Alda atzeandituela. Sakanako Kopa eraba-kitzeko azken lasterketa falta da,abenduaren 8an Altsasun joka-tuko den Barricarteren 34. Oroi-menezko Lasterketa.

Sakandarrak korrikan

Page 12: 483 guaixe

Guaixe • 2014ko lastailaren 3112 oharrak

Lana/ negozioakLAN ESKAINTZA

Errioxako enpresa. Lana emanen du ordenagai-luarekin etxetik lan egiteko. Adin guztietarako.Telefonoa 699 38 26 73.

Frantses klase partikularrak. Frantsesa nireama hizkuntza da eta maila guztietako klaseakematen ditut. Baita zientzia eta matematika kla-seak ere. Telefonoa 678 30 08 73.

HigiezinakLOKALAK

ERRENTAN EMAN

San Clemente festetarako Lizarragako elkar-tea hartzeko. Enkantea azaroaren 9an, arratsal-deko 17:00etan Azi Iturri elkartean bertan.Gutxieneko dirua 600 €.

Sakanan liburudenda eskualdatzen da.Interesatuek 666 79 43 53 telefonora hots egindezatela.

IkastaroakZuzenean saltzeko estrategiak. Arbizun, aza-roaren 7an eta 14an. Ordutegia: 9:00 – 18:00.Argibide gehiago 948 56 70 10 telefonoan [email protected] posta elektronikoan.

AES. “Ingelera elkarrizketa praktikak”, Arbizun,40 ordu, azaroa-abendua; ETEi aplikatutako tre-batasun pertsonalak, Arbizun, abenduan;“Adimen emozionala”, Arbizun, 30 ordu, iraila-azaroa; Informazio gehiago: 948 46 83 07 [email protected]

IFESek hainbat ikastaro antolatu dituIruñean. Informazio gehiago www.ifes.es, 948-15 31 93 edo 948- 46 71 20. On line ikastaroak:izen ematea http://www.ifes.es

Forem Navarra – CCOO ikastaroak.Informazio gehiago: www.foremnavarra.org

AIN-consulting ikastaroak. Informazio gehia-go: 948 42 11 23 eta formacion.ain.es/

LehiaketaV. Gaztezulo bideo lehiaketa. Bideoek “Hi eta

hire munduak” gaia izanen dute oinarri.Gutxienez minutu bat eta gehienez 3 minutukoluzera izan beharko dute. 16 urtetik gorako gazte-ek parte hartu dezakete. Lanak azaroaren 6a eta16a bitartean aurkeztu daitezke. Informaziogehiago: www.gaztezulo.com

Oharrak EHE ren zozketa. Edinburgon 2 lagunendakoegonaldia 348 zb txartelak eskuratu du. Zenbakisarituaren jabea eu[email protected] e-postara mezua bidal dezala.

CAF-ELHUYAR sariak. Hiru kategoria daude:Dibulgazio-artikulu originalak (2000 eurokosaria), zientzia-kazetaritzaren arloko lanak(2000 euro) eta zientzia gizartean sorkuntza-beka (5000 euro). Lanak 2015eko otsailaren 12aarte bidal daitezke, Elhuyarren egoitzara (ZelaiHaundi kalea 3), Osinalde industrialdea, 20170Usurbil) edo [email protected] hel-bide elektronikora.

Autoenplegurako laguntza. Zure lanpostuasortu nahi baduzu Cederna-Garalurrek honakolaguntza eskaintzen du: ideia aztertzea, proiektuagaratzea, enpresa sortzea edota martxan dagoenjarduera sondotzea. Argibide gehiago: 948 56 7010 , [email protected] [email protected]

Nafarroan herri komunikabide bat sortzeko.Diru bilketa hasi dute, Ahotsa behar dugu lelope-an. Ekarpenak kontu korrontean (3035 0229 392290033933 Laboral kutxa) edohttp://goteo.org/project/ahotsa-behar-dugu?lang=eu bidez egin.

Tartalariendako laguntza. Laguntza ekonomi-koa Laboral kutxa 3035 0068 08 0680058591korrontean sartu daiteke.

Mintzakide proiektua. Egonkortzeko denonlaguntza behar dugu, lagundu zabaltzen etafinantzatzen: http://goteo.org/project/zu-gabe-ezin

Nafarroako Elikagaien Bankuaren alde. Diruekarpenak kontu korronte hauetan egin daitezke:Laboral kutxa 3035 0069 52 0690024878,Rural kutxa 3008 0001 16 0700279128 eta

Caixabank 2100 2173 87 0200346965.

Haurraren erritmoak errespetatzen ditueneskola librea nahi baduzu. Deitu 661- 59 0420 telefonora.

Euskonews ekonomikoki laguntzeko kanpai-na. Informazio gehiago:www.euskonews.com/[email protected], 943- 32 22 94.

3MBk kontu korrontea zabaldu du. Ruralkutxan eta jendeak han egin ditzake ekarpenak3008 0093 66 2460985811

Auzolana Josefina Arregui klinikan.Auzolanean parte hartu nahi dutenek 948- 56 3850 (klinika) edo 689- 03 51 20 (Patxi) telefonoe-tara hots egin dezatela.

Bazkideak Josefina Arregi klinikarako.Bazkidea izan nahi duenak urtean 12 € edo nahiduen kopurua eman dezake. Informazio gehiago:amigosfosefinaarreguilagunak.blogspot.com [email protected]

Eskuratu zure beleixeguaixe txartela. 50€kokuota urtean eta deskontu eta abantaila parega-beak betirako. Deitu 948 564 275 eta izena emanedo bete formularioa gure webgunean www.guai-xe.net.

Nafarroako Ondarearen DefentsarakoPlataforma laguntzeko. Eliza katolikoak,Iruñeako eta Tuterako Elizbarrutiaren bidez,Nafarroako herrietan egiten ari zen ondare publi-koen inmatrikulazioei aurre egiteko sortu zen.Egoitza Iruñeko Estafeta kaleko 57. zenbakiandago. Liburua argitaratu dute, hitzaldiak eman.Laguntza jasotzeko ondoko kontu korronteazabaldu dute Nafarroako Kutxan: 2054/0142 689152623199.

Lugorri produktu ekologikoen elkartea etadenda. Sakanan produktu ekologikoak zuzeneaneskuratzeko gunea da Lugorri, inguruko nekazarieta abeltzainekin harremanetan jarriz edo horni-tzaile desberdinei eskatuz. Bertako eta urtarokoproduktu ekologikoen alde egiten du Lugorrik.Lugorriko partaide egiteko 50 euroko kuotabakarra eskatzen da. Lugorriko Lakuntzako den-dan (Mankomunitatearen parean) salgai dagoe-

na: fruta, barazkiak, ogia, ardoa, olioa, gazta,arroza, pasta, gailetak, txokolatea, haragia, behiesne eta esne begetalak, eztia, arrautzak, gara-gardoa, lekaleak, ozpina… Informaziorako: 656711 130 (Gorka).

Herrialde behartsuak laguntzeko Etxarrikoboluntarioen kanpaina. Haietan premiazkoakdirenak, eta Etxarrin jasotzen direnak: udakoarropa eta oinetakoak; sehaskak; ohe arropa;esku oihalak; sukaldeko tresneria; idazteko maki-nak; ordenagailuak; kanpin dendak… Nora era-man: Etxarriko Eliz korta kalera, gaztetxe ondora,irratia zegoen tokira, astelehen eta asteazkene-tan. Harremanetarako: 948 460 804 edo 948460 875 telefonoak.

Kultur bitartekaritza+ itzulpen zerbitzuaSakanan. Sakanako MankomunitatekoImmigrazio Zerbitzuak martxan jarria, etorkinekinharreman zuzenean ari diren profesionalei, etabaita etorkin beraiei ere, bai ahozko nola idatzizkoitzulpen zerbitzua eskaintzeko. Eskaintzen dena:itzulpenak bai frantsesera nola arabierara, eta hiz-kuntza ezberdinak direla medio, sor daitezkeengatazken aurrean bitartekaritza zerbitzua.9:00etatik 10:30era osasun zentroetan,11:00etatik 12:30era ikastetxeetan eta 13:00eta-tik 14:30era gizarte zerbitzuetan. AstelehenetanEtxarri Aranatzen, astearteetan Irurtzunen etaostegunetan Altsasun. Aurretik txanda eskatu648 07 07 10 edo [email protected] posta elektronikoan.

Gazteendako sexualitate aholkularitza.Hileko lehen astearteetan, 15:00etatik17:00etara Altsasuko Intxostiapunta gazte gune-an (Burunda kaletik sartuta. 948 564 785 telefo-noa edo [email protected] helbidea). Adina:12-30 urte.

Izan zaitez Mintzakide! Euskara ongi dakienbat ikasten edo trebatzen ari den bizpahiru per-tsonarekin biltzen da, astean behin, ordu batez.Taldeak gustuko duena egitea aukeratzen du:kafea hartu, paseatu… baina beti euskaraz.Informaziorako: 607 624 392 telefonoa, sak[email protected] e-posta edosakanamintza.blogspot.com ataria.

Euskal Memoria Fundazioak babesleakbehar ditu. Euskal Herriaren memoria berresku-

ratzea helburu duen Euskal Memoria Fundazioak6000 babesle behar ditu. Informazio guztia:www.euskalmemoria.com web gunean.

Iparraldeko Ikastolak laguntzeko. Bi kontuzenbaki zabaldu dituzte jendeak dirua emateko:3035-0059-82-0590731197 (Euskadiko Kutxa)eta 2101-0045-97-0003310786 (Kutxa).

Garraio laguntzarako diru bilketa. SortzenIkasbatuazek eremu erdaldunekoak diren etaikasketak D ereduan egiteko beste eskualdeetarajoan behar duten ikasleen garraioa laguntzekoEuskadiko Kutxan hurrengo kontu zenbakiazabaldu du: 3035 0058 36 0581182278.

1 HIGIEZINAK

2 TEKNOLOGIA

3 LANA/NEGOZIOAK

4 DENETARIK

5 IBILGAILUAK

6 HARREMANAK

7 AISIA/KIROLA

8 FAMILIA/ETXEANORBANAKOEN IRAGARKIAKWebgunean: guaixe.iragarkilaburrak.com-en doanGuaixe astekarian: Saldu/erosi, erretan eman/ hartu, lan eskaintzak 11 euro + BEZ / 3 aste

HARREMANETARAKO

Telefonoa: 948-56 42 75Posta elektronikoa: [email protected]

Jaiotzak

• Ander Liaño Mendinueta,urriaren 15ean EtxarriAranatzen.• Badara Diouf, urriaren 21anLakuntzan.• Naiara Ramos Apaolaza, urriaren24an Bakaikun.

Ezkontzak

• Mikel Tainta Cuezva eta MirenIosune Senar Bergera, urriaren25ean Altsasun.

Heriotzak

• Felisa Areta Larrea, urriaren16an Lakuntzan.(Aurreko astean izena gaizki jarrigenuen. Barkatu eragozpenak).• Gonzalo Ventura de la Plaza,urriaren 24an Altsasun.• Feliciano Garcia Lopez, urriaren25ean Altsasun.•Maria Teresa Gorospe Donazar,urriaren 27an Altsasun.

Informazio hau epaitegietan eta udaletanjasotzen da

Eskertzak eta eskelak osteguneko goizeko 11:00ak arte jasotzen ditugu.Bidai mezua [email protected] -era edo hots egin 948 564 275 telefonora.

Hainbat aukera. Galdetu 948 564 275

Page 13: 483 guaixe

Guaixe • 2014ko lastailaren 31 13

Dorama

Manga izeneko komikiak eta ani-me izeneko marrazki bizidunakoso harrera ona dute Japonian. Horidenok dakigu jada. Eta zer gerta-tzen da, herrialde batean zerbai-tek arrakasta duenean? Mota asko-tako produktu ezberdinak sortzendirela horren inguruan.Japonian manga edo anime batekarrakasta duenean, bideojoko, peli-kula eta bestelakoak sortzen diraberehalakoan, eta baita niri bitxiairuditu zitzaidan beste produktu batere, Dorama.Dorama-k telesailak dira berez, hauda, benetako aktoreekin egindakotelenobelak. Ingelerazko dramahitzetik dator, baina Japoniar gra-fiara itzultzeko dituzten idazkeralege eta arazo fonetikoengatik,dorama esaten da Japonian. Nor-malean ez dute manga eta anime-an jatorria, maitasun, beldur edo

bestelako telesailak dira, oro hargidoi originalak dituztelarik. Besteherrialdeetan ere ezagutzera emandira, eta Japoniako kulturaren zale-ek dorama hitza mantendu dutetelesail mota hauek deskribatze-ko.Japoniako telebista guztiek ekoiz-ten dituzte doramak eta kate bakoi-tzean gai zehatz bat jorratzen dute.Dorama batek 8 eta 16 kapitulubitarteko luzera du gehienetan, etaarrakasta izatekotan kapitulu bere-zi bat egiten dute amaiera bezala.Urtean lau denboraldi daude dora-mak ikusteko, hiru hilero denbo-raldia aldatzen delarik. Hor dituguneguko denboraldia (urtarrila etamartxoa bitartean), udaberrikoa(apirila – ekaina), udakoa (uztaila –iraila) eta udazkenekoa (urria – aben-dua)Ez dira kalitate oso oneko tele-sailak, eta diru gutxi erabiltzenda kapitulu bakoitzeko. Ohikoa

da ordea, Japonian momentuanarrakasta izandako abeslari, akto-re edo jende ezaguna agertzea.Normalean, gainera, abeslarifamatuek doramen hasierako etabukaerako kantak egiten dituz-te, idoloek botere asko baitutegizartean –batez ere gazteen arte-an--. Eta oso ohikoa da ere dora-mabaten kapitulua, telebistan iku-si baino bizpahiru aste lehenagograbatzea. Zaleek beraz, telebis-tan seriea ikusteaz gain, handikhilabete eskasera ikusiko dute-na nola grabatzen duten ere iku-si dezakete estudio batean edokalean, non grabatuko den bal-din badakite.Mangaren inguruan, doramaaskoegin dira, komikiak arrakasta due-nean. “City-hunter”, “Dr Jin”,“Death note”… niri barregura sor-tzen zait hauek ikustean, ez zaiz-kidalako komikiaren kalitatearenpareko iruditzen, baina komiki

baten zalea bazara, oso entrete-nigarria deritzot bere doramaikustea, Japonian pizten dutenzaletasuna ulertzeko. Bitxikeria bezala, “Perfect blue”pelikula zoragarrian (Satoshi Kon,1997) mundu bitxi honen deskri-bapena egiten da. Abeslari fama-tu batek bere musika taldea utzieta aktoresa moduan dorama

batean lanean hasten da. Filme-an rol ezberdinak ikusi daitezke,batez ere, zaleen papera, nonabeslariaren atzetik bere egune-roko bizia jarraitu, doraman gra-bazioak ikusi, seriea telebistan ereikusi eta musika kontzertuetaradoazen batzuk burua galtzenduten ere thriller psikologikohonen gidoiaren ardatza diren.

bazterretik

Jose Luis Asensio

kultura >>

Altsasuko taldeakaurreneko diskoa kalean du

Bi aste dira lehen diskoakalean dutela eta “pozik”eta “ilusioz” hartu duteDesvarios Varios talde-

koek. Beleixe Irratian (FM 107,3)esan dutenez, “Lehen lana izate-ko oso lan ona dela uste dugu.Lehen lan horren inguruko kriti-ka onak jaso ditugu. Halako lehenlan bat ateratzeak taldeari bultza-da eman diezaioke, etorkizunaizan dezakegu”. Taberna eta gaz-tetxeetan zabalduko dute diskoa

eta hura jendaurrean defendatze-ko gogoz daude.

Bi urte dira gutxi gorabeheratalde altsasuarra sortu zela. Bi tal-deen elkartzetik sortu da taldea.Alde batetik, Aritz (gitarra etakoroak) eta Mikel (bateria eta koro-ak) talderik gabe gelditu ziren. Bes-tetik, Unamunok (baxua eta ahots)eta Jonek (gitarra eta ahotsa)lehengoaren anaiarekin baterianDesvarios Varios taldea sortuzuten. Hainbat gitarra-jole izanzituzten. Azkenean Aritz sartuzen taldean eta ondoren Mikel.

Bi taldeek aurretik sortutazuten materialarekin osatu dutediskoa. 11 kantu jaso dituzte dis-

koan. “Egunero pasatzen direngauzak: Interneteko mendekota-suna, tratu txarrak, krisia… gizar-te kritika. Punk estiloko letrak,musika halakoa ez bada ere. Esanbehar ditugun gauzak ongi esatenditugu, ez daude gaizki esandakohitzak. Halako hitz gutxi batzukdaude bakarrik”. Haien estiloataldekide guztien gustuen nahas-ketatik (punka, metala…) sortudute Beleixe Irratian (FM 107,3).

Grabazioaz“Zortea izan genuen. Ekonomiko-ki aukera sortu zen, dirua genuenune batean eta diskoa grabatzekoaprobetxatu genuen”. Haiek gra-

batzeko aukera bazuten, “bainakalitatea nahi baduzu ordaindubehar duzu”. Altsasuko Itxuraestudioan grabatu zuten, FranPerezekin eta Fonta Kaotikore-kin. Oso ongi haiekin. Oso ongipasa dugu. Lan asko egin dugu.Hilabete bat lanean. Goizez etaarratsaldez. Abeslariak utzi zueneta ahotsak berriro grabatu geni-tuen eta horrek luzatu zuen.

Astearte eta ostegunetan entse-

atzeko biltzen dira, baina egune-ro pasatzen dira lokaletik. “Bi per-tsona baldin bagaude, musika egindaiteke”. Altsasuko taldeen loka-letan entseatzen dute, Arrebote,Los del Rayo eta beste taldeekinbatera. Arreboteko Ainhoaren etaLeoren, soinu teknikarien eta Jom-bo lagunaren kolaborazioak izandituzte diskoan. Entsegu lokaladela eta, kexu ere badira euria egi-ten duenean ura sartzen delako.

Uxue Alberdi eta OskarEstanga halaxe aritu zirenlarunbatean, Egiarretako

Itxasperri ermitan. Gauean,berriz, herri bereko SantialdeElkartean 25 lagunek bertso-afa-ri goxo eta animatu batez gozatze-ko aukera izan zuten.

Ermitan, Anaje Narbaiza gai-jartzaile zela, 60 bat lagunen aurre-an aritu ziren bertsotan. Hasiera-ko agurraren ondoren, gai haueninguruan aritu ziren kantuan ber-tsolariak: inmatrikulazioak, Itxas-perrin desakralizatu arte ezindirela ezkontza zibilik egin, argin-

dar linea, batukada zer den azal-tzea, euskarazko testu liburuak(Uxue bakarka), asmakizunak,gaurko meza bertsolaritza da(Estangak Argian esandakoa azal-du beharra), lehen dena urrutizegoen orain dena eskura. Puntu-ka agurtu zuten saioa.

Bertsolariak aldarean

Maialen Huarte Arano

Hemen daDesvarios Varios

Page 14: 483 guaixe

Guaixe • 2014ko lastailaren 3114 kultura

Liburutegian, 19:00etan, dago jarrialiburuen inguruko solasaldi-tertuliarako hitzordua

Etxarri Aranazko irakurketataldeak atzo hasi zuen biga-rren denboraldia. Bere hel-

burua euskaraz irakurtzeko ohi-tura indartzea da, baina, batezere, irakurritako liburuen ingu-ruan beste etxarriarrekin hizke-tatzea eta liburuari buruzko iri-tziak partekatzea. Taldea irekia daeta nahi duen guztiak parte har-

tu dezake. “Ez da beharrezkoa ira-kurle oso trebatua izatea, azkenfinean, irakurketaz gozatzea etairakurritakoaren gainean solasal-di-tertulia egitea da helburua”esan digu Aingeru Mikeok.

Aurreneko denboraldian Mike-

ok berak dinamizatu zituen saio-ak. Atzo ere hala egin zuen. Bai-na denboraldi berriko berritasu-netako bat da taldeko kideek, txan-daka, liburu bana aurkeztukodutela. Victoriano Huizi udal libu-rutegian 19:00etan elkartuko dira.

Kameratoiaren X. edizioa DurangokoAzokako Irudienean izanen da,abenduaren 6tik 8ra

Bi egun, 48 ordu, film laburbaten gidoia idatzi, irudiakhartu eta haiek editatzeko.

Gehienez ere 6 minutuko iraupe-nekoa. Euskara hutsean. Horixeda Euskaltzaleen Topaguneak 18

eta 35 urte bitarteko sortzaileeiluzatu dien erronka. Kameratoiada, Euskal Herriko Ikus-entzu-nezkoen Rallya, eta 10. edizioa du.

Azaroaren 28ra arte eman dai-teke izena www.kameratoia.comweb orriaren bidez. Aurreneko 30taldeendako izanen da parte har-tzea bermatuta. Behin onartuakizanda, abenduaren 6an parte-har-

tzaileek Durangoko Azokako Iru-dienea Ikus-entzunezkoen plaza-ra joan eta aurkeztu beharreko filmlaburraren gaia eta bertan islatubeharko dituzten ezaugarrienzerrenda jasoko dituzte. Aurretik48 ordu izanen dituzte film labu-rra egiteko, abenduaren 8ko goi-zean aurkeztu beharko baita.

Egun horretan, arratsaldez,

Durangoko Zuzaga zinemak Kame-ratoiaren gala hartuko du. Lan guz-tien emanaldia eginen da eta ondo-ren sariak banatuko dira (1.200, 900

eta 600 eurokoak hiru onenendakoeta 500ekoa Topagunea saria eus-kaltzale elkarteren baten izeneanaurkezten duenarendako).

Jon Arretxeren 612 euro eleberriaoinarri hartuta literatur solasaldiaantolatu dute

Abenduaren 17an, asteazkenean,9:30ean Altsasuko Iortia kulturgunean, Sakanako MankomunitatekoEuskara Zerbitzuak eta AEKkantolatuta

Liburuko protagonista bizitzekoedozer gauza egiten duen gizon

bat da. Bilboko San Franziskoauzoan bizi da. Afrikarra da. Tou-re du izena Jon Arretxek sortuduen sagako protagonistak. Nobe-la beltzeko oraingoz, trilogiarenbidez gaur egungo Euskal Herria-

ren bestelako irudia ematen duArbizuko idazleak.

612 euro (premia dutenek era-kundeetatik jasotzen dute dirukopurua) Arretxeren sagaren biga-rren lana da. Gordintasuna etaumorea uztartuz, idazleak errit-mo biziko eleberria osatu zuen, ziz-

tu bizian irakurtzen den horieta-koa. Eta, hain zuzen, liburu horiirakurtzeko eta abenduaren 17anegilearekin eginen den iritzi tru-kaketan parte hartzeko gonbida-pena luzatu dute Sakanako Man-komunitateko Euskara Zerbitzu-tik eta AEKtik.

Gaur, 19:30ean, Altsasuko Iortia kulturgunean hitzaldia emanen du HelenaGonzalezek

Altsasuko III. Arte Azokakgonbidatutako artistenartean dago Helena Gonza-

lez. Baita Bilboko Zubietxe ArteTailerra. Gonzalez azken horretanarte-terapeuta gisa aritzen da.

Artea sendatzeko, terapia gisa,erlaxatzeko, komunikazioa, komu-nikazio esperientzia gisa… erabil-tzen du Gonzalezek Zubiarten.Esperientzia horretatik abiatuta,Gonzalez arte sistematik kanpodagoen “arte gordinari” buruzhitz eginen du.

Akademiatik kanpo eta artesistemarekin bat egiten ez duen

joera gisa, arte gordinaren ezau-garriak izan daitezke bazterke-ria, arau falta edo buruko gaitze-kin duen erlazioa. Bilboko Zubie-txe Arte Tailerrean gizartebazterketa arriskuan dauden per-tsonendako asistentzia zentroada. Pertsona da zentroaren jardu-naren erdigunea eta erabiltzailebakoitzari behar duena ematen

saiatzen da. Arte tailerra zentro-ko beste zerbitzu eta tailerrekinuztartzen da. Gonzalez da tailerhori zuzentzen duena eta berak

emanen ditu arte gordinari buruz-ko azalpenak. Haien marrazkiakAltsasuko III. Arte Azokan ereikusgai daude.

Bihar, larunbata, 19:00etan EtxarriAranazko elizan

Chris Malisson musika-zuzen-dariaren lagunek osatutakoabesbatza Choros Amici,

13na gizon-emakume. BretainaHandiko hainbat tokitatik Tut-buryra joaten dira entseatzera etaongi pasatzera. Zenbait asteburu-tan izaten da hori. Lan eta barreeginez 1992az geroztik bidea egin

du Choros Amicik, aparteko musi-ka eginez. Nazioartean ezagunaegin da abesbatzaren musikarenkalitatea, bizitasuna, komunika-tzeko gaitasuna eta kolektiboarenizaera sutsuagatik. Europako hain-bat agertoki ezagunetan arituta-koak dira, baita abesbatza lehia-ketetan ere. Esaterako, 2007an,Tolosan bigarren polifonia sariajaso zuen.

Lagun talde ingeles batekosatutako abesbatza Etxarrin

Arte gordinaren berriizateko hitzordua

Euskal Herriko ikus-entzunezkoen rallyanizena emateko epea zabalik

Nobela beltz bat hizketarako gai

EgutegiaEguna Liburua Egilea DinamizatzaileaLastailak 30 Kristalezko begi bat Miren Agur Meabe AingeruAbenduak 20 Autokarabana Fermin Etxegoien JosebeIlbeltzak 29 Maitasunezko oihua Katayama Kyoichi GemaMartxoak 12 Arotzaren eskuak Alberto Ladrón EdurneApirilak 30 Behi euskaldun baten memoriak Bernardo Atxaga AlodiaGaragarrilak 11 Aukeratzeko

Martxan da Etxarriko irakurle taldea

Page 15: 483 guaixe

Guaixe • 2014ko lastailaren 31 kultura 15

JM AGIRRE HARATEGIAL A K U N T Z A

50 €ko erosketa eginez geroetxeko produktua opari.

DANTZALEKU TABERNA

A L T S A S UBazkarietan eta afarietankafea edo kopa doan.

KAXETAE T X A R R I A R A N A T Z

% 5eko deskontua irakurke-tako liburuetan.

KATE INFORMATIKAI R U R T Z U N

% 5eko deskontua 30 €tikgorako erosketan.

BAIZA MOTORE T X A R R I A R A N A T Z

Eskaintza bereziak.

KALUXA TABERNAU R D I A I N

Menu edo plater konbinatua-rekin kafea edo txupitoadoan, menu bereziarekinkafea edo kopa doan.

CITROËN SAN MIGUELA L T S A S U

Total olioetan % 30eko des-kontua. Pneumatikoen alda-ketetan % 20ko deskontua.

IRUBIDE JATETXEAA L T S A S U

Gosaria (kafea+pintxoa edobolloa+laranja zuku natura-la) 2,50€.

SAKANA OPTIKAA L T S A S U

%15eko deskontua gradua-tutako betaurreko osoetan(montura+lenteak). %10ekodeskontua beste edozeinartikulutan eta ikusmena-ren errebisioa doan.

XALOK ESTETIKA, KIROLETA NUTRIZIO ZENTROA

E T X A R R I A R A N A T Z%5eko deskontua, bonu, gim-nasio eta jardueretan izanezik.

www.guaixe.net-enzerrenda osoa ikusgai

NonerabiliSan Telmo Museoan 82 artistagaraikideren lanak ikusgai daudeilbeltzaren 25era arte. Haien arteandaude Miren Ustarroz, Jose RamonAnda, Dora Salazar eta Txuspo Poyo

Euskal arte garaikidea daSuturak erakusketaren pro-tagonista. Hainbat belau-

nalditako 82 euskal artisten etakolektiboren 120 lan inguru dau-de ikusgai Donostiako San TelmoMuseoan. Gehienak nazioarteanaitortza jasotakoak dira. Erakus-ketako komisarioek azaldu dute-nez, erakusketa “eraikuntza bat,testuinguruak irudien historianeta bilakaeran duen garrantziaislatu nahi lukeena. Azken bate-an, Euskal Herriko artista garai-kide batzuen erakusketa bat da,eta interpretazio irekia eta anbi-guoa du. Salbuespenen bat izanezik, sortzaile ezagunen lanakbiltzen ditu”.Erakusketa dozenabat kapitulutan banatu dute komi-sarioek.

SakandarrakIbarreko sortzaileen lanak muse-oko hiru espazioetan opatuko ditu-

gu. Ikusten lehena, 3. aretoan,Dora Salazarren obra izanen da,beste zazpi egilerenekin bateraikusgai dagoena. Tren batek bes-te bat estal dezake izenburua duenaretoan monarkia frankismoaren

oinordeko ezarri eta demokraziaparlamentario deritzona iritsizenetik, euskal gatazkak iraunduen denboraren haria hartzen dukontuan. Aretoan indarkeriareneta haren ondorio odoltsuen desa-

fioarekin era batera edo besterazerikusia duten alderdiak daudeikusgai.

Txuspo Poyoren lana 10. areto-an dago. Oreka- ariketak (irteera-metaforak) izena hartu duen are-toa “nor bere baitara biltzeko lekuberezi bat da. Herritarren parte-hartze irabazia berriz ere. Baina,aldi berean, historia labanarenaho gainean birkokatua”.

Museoko klaustroan dago 12.eta azken aretoa, Moribundia.Erakusketako ibilbideari hila-rri-parke batek ematen dio aka-bera. “Hilartitzek egiaztatzendute bidea egina dela eta bilaka-erak zantzu batzuk uzten ditue-la hondarrean”. Euskal eskultu-rako izen handiak daude klaus-troan, eta haien artean JoseRamon Andaren eta Miren Usta-rrozen lanak.

Donostiako San Telmo Museo-ak Artium Euskal Arte Garaiki-deko Zentro-Museoarekin bateraekoiztu du erakusketa. Astearte-tik igandera, 10:00etatik 20:00eta-ra dago ikusgai (astearteetandohainik).

Nolaz sartu zara Suturak era-kusketan?Ez dakit, atzeko atetik edo, bainaohore handiz. Ohore handia baitaniretzat Jose Ramon Andaren on-doan egotea. Oteizarekin, Bazte-rretxearekin, Txillidarekin, Men-dibururekin… halako titanekin.

Bertigoa emanen du horrek?Ikaragarrizkoa. Hein batean ez da-gokizun toki batean zaudela ema-ten du. Baina egia da heriotza-arte-

ari arreta egiten diogun artista as-ko ez gaudela. Nik uste dut XabierSaez de Gorbea komisarioak horiaprobetxatu duela pixka bat zubilana egiteko: batzuk hilik daudela-ko eta gai horri heltzen ez zaiolako.Oso pozik nago.

Bi estela, ezta?Biak harberan eginak. Artista ga-raikideen ondoan dagoen estelakburdina eta harria ere baditu.Txertaketa bat da. Hori ezberdi-nagoa da. Bestea, San Telmo Mu-seoko klaustroan dauden hila-rrien artean, estela zaharrekin,jarri nuen. Beraz, ikaragarri ga-raikidea dirudien estela bat zaha-rrekin dago eta estela hori gai-nontzekoak baino zaharragoa

izan daiteke. Halako joko bat.Biokoitzeko (Altsasu eta Olaztiartean 40 estela zeuden eta 1940aldean deuseztatu zituzten) este-la baten berrinterpretazioa da.

Museoak berez estela ugari ditu?Bai. Euskal Herriko museo zaha-rrenak erakusketa berriena hartudu. Han txertatu dugu gure obra.

Zer suposatzen du erakusketanparte hartzea?Amets bat betetzea. Baina laneanjarraitzeko motibazioa ere ema-ten du. Kanpotik heldu den legiti-mazio puntu bat da. Eta hori betiona da. Segitzeko kemen gehiagoematen du. Baina hankak lurreanditut. Badakit egunero lan egitea

dagokidala.

Sakandarrek zergatik joanbeharko lukete erakusketaikustera?Euskal artearen inguruan oso be-girada berezia da. Inork azken 50urteetako artean begirada azkarbatean kontzentratzea nahi badu,Suturak da, nik uste, paradarikonena. Ia-ia abangoardiak har-tzen ditu. Chillida, Oteiza Mendi-buru… Hauek 50. hamarkadanikaragarrizko obrak egiten hasiziren. Eta ondoan orain 30 urtedauzkaten eta New Yorken era-kusten ari diren artistak, JuneCrespo esaterako. Kontzentrazioikaragarri interesgarria eta osopedagogikoa da erakusketa.

Maite Mutuberriaren irudiekinargitaratu da Peru Abarka lehiaketairabazi duen obra

Markina-Xemeinen ostira-lean aurkeztu zuten PeruAbarka lehiaketaren

uzta:Zerua berun(Ibaizabal, 2014)album ilustratua. Lehiaketa bikoi-tza da bizkaitarra, lehenik idazlebaten testua hautatzen dutelako.Aurten Castillo Suarezen Zerua

berun idazlana aukeratu zuten.Epaileen esanetan, “nabarmen-tzekoa da lan horrek duen maisu-tasuna prosaren eta poesiarenartean zangalatraban aritzeko.Paragrafo trinkoak eta irudiz bete-ak agertzen dira testuan, grista-sun itogarritik askatu nahian”.

Testua izanik, lehiaketako anto-latzaileek ilustrazio ataleko deial-dia egin zuten eta Maite Mutube-rria izan zen aukeratua. Epaileek

esan zutenez, “Mutuberriaren ilus-trazioek mihiseak dirudite, berunkolorea primeran islatzen dutenurdinek eta grisek zipriztintzendituzte orrialdez orrialde giza itxu-rako siluetak, hegaztienak... Sua-rezek hitzez kontatzen duen bar-ne mundua irudietara ekarriz”.

Bi sortzaile nafarrak aurkezpenekitaldian izan ziren eta haien sor-menari buruzko argibideak emanzituzten. Aurkezpen ekitaldira joan-dako herritarrek sortzaileek sina-tutako albumekin bueltatu zirenetxera, Liburutegien Egunarenoroigarri ederra eramanez.

Suarezek idatzitako«Zerua berun» albumilustratua kalean da

Lau sortzaile sakandarren lanakDonostiako Suturak erakusketan

gertutik >>Miren Ustarroz

Eskultorea

Miren Ustarrozen estela. Jose Ramon Andaren hilarria.

Page 16: 483 guaixe

SAKANAKO ASTEKARIA • 2014ko lastailak 31, ostirala • 2. aldia • 483. zenbakia

G : tenperatura>>Max. °C Min. °C euria l/m2

Irurtzun 27 . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . .0Etxarri A. 27 . . . . . . . . -0.2 . . . . . . .0Altsasu 27 . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . .0Aralar 19 . . . . . . . . . 8.9 . . . . . . .0.4Urbasa 23 . . . . . . . . -1 . . . . . . . . .0

: eguraldiaasteko >>

Min: 13 Max: 21 Min: 11 Max: 19 Min: 10 Max: 18 Min: 10 Max: 14 Min: 7 Max: 10 Min: 6 Max: 11 Min: 7 Max: 11

ostirala larunbata igandea astelehena asteartea asteazkena osteguna

euria: 3% euria: 10% euria: 23% euria: 88% euria: 98% euria: 97% euria: 95%

1.Zer da Mintzakide?Edurne (Sakanako Mintzakide koor-dinatzailea): Euskal Herri osoandagoen egitasmo bat da. SakananMintzakide izena du baina bestetokitan Mintzalagun, Berbalagun…Sakanan Mintzakide egitasmoaburutzen den 8. urtea izango da hau.Helburua da euskaldunak biltzeaeuskaraz praktikatzeko eta euska-raren erabilera bulkatzeko.

2.Euskara ikasten ari den jendeada biltzen dena edo ez du zertanhala izan behar?Edurne:Egon daiteke euskara ikas-ten ari den jendea, duela asko eus-kara praktikatu ez duen jendeaeta normalean euskaraz ongi hitzegiten duen norbait egoten da.Sakanan 7 Mintzakide talde dau-de Olaztin, Altsasun, Etxarri Ara-natzen, Lakuntzan eta Irurtzu-nen. Talde bakoitza autonomoa daeta beraiek erabakitzen dute zeinordutan bildu eta zer egingo duten.Baina argi dago kafeak asko era-kartzen duela, Sakanako taldeguztiak kafea hartzera gelditzenbaitira (kar kar). Baina posible daedozein ekintza egitea: paseatze-ra joatea, mendira…

Aurten gure erronka da Gura-solagun taldeak sortzea eskoletaneta ikastoletan. Hau da, klaseakbukatzerakoan parkean edo plazanhaurren eta gurasoen taldeak elkar-tzea, eta euskaraz mintzatzea. Espa-zioak euskalduntzea, finean.

3.Olaztiko taldea non biltzen da?Asteartetan, 15:30ean, Erburuakiroldegiko tabernan, kafea har-tzera. Olaztiarrak eta ziordiarrakbiltzen gara. Zortziren bat gara.Taldea aurreko urtean hasi zeneta aurten bigarren urtea dugu.Ekainera arte bilduko gara.

4.Zergatik etortzen zarete?Miriam: Erraztasun handiagoabehar dut euskaraz hitz egitekoeta euskaraz hitz egitera etortzennaiz. Orain, Mintzakide taldeko-ekin kalean gurutzatzen garene-an euskaraz egiten saiatzen gara.Lehen gaztelaniaz egiten genuen.Eta txip aldaketa hori egin dugu. Marta: Nire lehen eguna da etagaur bakarrik entzutera nator. Pepa: Ni baita ere.Agedi: Urte asko neraman euskarazasko hitz egin gabe. Mintzakide tal-dearekin, behintzat, astean behinordu bat egiten dugu euskaraz etanabaritzen da. Eta gustura. Erre-pikatu dugu!Ainhoa: Ni jende gehiago ezagutze-ko eta euskara praktikatzeko ani-matu nintzen. Aita Arbizukoa dut,ama Etxarrikoa, AEKn batua ikas-ten dut… pupurri xelebrea daukat!Luis: Aurreko urtean euskaltegiankomentatu ziguten ea Mintzaki-de taldea sortu nahi genuen. Olaz-tin bazegoen neska bat ezin zue-la euskaltegira joan, ordutegien-gatik, eta klaseko lagunekin etabeste gelakoekin taldea sortzeraanimatu ginen… eta gustura!

5.Mintzakideetatik AEK-koklaseetara nortzuk zoazte?Agedi izan ezik gainontzeko guz-tiok.

6.Zein ezberdintasun duteklaseek eta mintzakide taldeak?Klaseak prestatuta daude. Gidoi batdago eta jarraipena egiten dugu.Gelan hitz egiteko lotsarik ez dugu,baina Mintzakiden edozein gairiburuz hitz egiten dugu. Edurne:Klaseetan saiatzen gara asko-tan egoera artifizial pila bat sortzenmintza praktika lantzeko, rolakbanatuz, testuak kontatzeko eska-

tuz… Baina Mintzakiden hori guz-tia erreala da erabat. Klaseak etaMintzakide osagarriak dira guztiz.

7.Zuen artean beste motabateko harremana sortzen da?Bai. Gustura egoten gara; edo-zein gaik balio digu hitz egiteko.

8.Kafea hartzeaz gain noizbaitbeste ekitaldirik egin duzue?Edurne: Saiatzen gara mintzakide-endako ekintzak planteatzen. AEK-ko euskaltegian antolatutako eki-taldi guztietara parte hartzera gon-bidatzen ditugu eta saiatzen garagauza bereziren bat egiten mintza-kide guztiak elkar ezagutzeko. Zine-ma egunak egin izan dira, txango-ren bat, Larraungo Mintzalagunegitasmoko kideekin bildu…

9. Zer moduzko esperientzia da? Ona, ordutxo bat egoten gara, gus-tura. Euskaraz hitz egiteko auke-ra askorik ez dutenendako osogomendagarria da. Edurne: Egitasmo hau dohainik daMankomunitateak diru laguntzaematen duelako. Hortaz, denbo-ra eta gogoa izanez gero, nahikoa!

10.Taldeak zabalik daude?Bai. Edonor hurbildu daiteke.AEK-ko Itxesi euskaltegira (948 468258) deitu beharra dago, bainadohainik da. Sakanako taldeenordutegien berri emango diegubertan, aukeratu dezaten.

11. Ingurukoek zer diote? Zueneuskara hobetzen delanabaritzen dute?Pila bat nabaritzen da. Udan ez garabildu eta erraztasunean pilo batgaldu dut. Eta orain… berresku-ratzera! Harremanak egiteko ereekimen polita da.

>>11galdera

OlaztikoMintzakideak

Euskaraz hitz egitea helburu

Testua: Maider Betelu Ganboa

Gaur, 11:30ean

LASTAILEKO SARIAK:1. Ekainberri kobazulotarako 2 sarrera, Lacturaleesnea eta yogurtak, Gaztezulo aldizkarian 3 hilabe-teko harpidetza, Artaza kanpinerako deskontubalea eta Magana Navarra Xotarako 2 sarrera.2. Artazako kanpinerako deskontu balea, Lacturaleesnea eta yogurtak, eta Gaztezulo aldizkarian 3hilabeteko harpidetza eta Magana NavarraXotarako 2 sarrera.

3. Artazako kanpinerako deskontu balea, Lacturaleesnea eta yogurtak, eta Gaztezulo aldizkarian 3hilabeteko harpidetza eta Magana NavarraXotarako 2 sarrera. 4. Artazako kanpinerako deskontu balea, Lacturaleesnea eta yogurtak, eta Gaztezulo aldizkarian 3hilabeteko harpidetza eta Magana NavarraXotarako 2 sarrera.

Lastailekobazkide zozketa

: ilargiaren aldia>>ilgora ilbete ilbehera ilberri

31 6 14 22

Luis Lumbreras, Ainhoa Flores, Agedi Santa Maria, Edurne Ruiz, Pepa de Mi-guel, Marta Otxoaerrarte eta Miriam Imaz.