25º domingo tob 2015

of 11 /11
Quen queira ser o primeiro, que sexa Quen queira ser o primeiro, que sexa o último o último de todos e o servidor de todos de todos e o servidor de todos ”. ”. Xesús sentou, chamou os Doce e díxolles: Xesús sentou, chamou os Doce e díxolles: Mc 9, 33-35

Embed Size (px)

Transcript of 25º domingo tob 2015

Page 1: 25º domingo tob 2015

““Quen queira ser o primeiro, que sexa o último Quen queira ser o primeiro, que sexa o último de todos e o servidor de todosde todos e o servidor de todos”.”.

Xesús sentou, chamou os Doce e díxolles: Xesús sentou, chamou os Doce e díxolles:

Mc 9, 33-35

Page 2: 25º domingo tob 2015

Se rexeitan a Igrexa non é porque non a entendan, Se rexeitan a Igrexa non é porque non a entendan, senón porque saben ben o que anuncia e propón.senón porque saben ben o que anuncia e propón.

““Espiemos o xusto que nos resulta incómodo…, Espiemos o xusto que nos resulta incómodo…, é un reproche para as nosas ideas,é un reproche para as nosas ideas,

leva unha vida distinta e a súa conduta é diferente” leva unha vida distinta e a súa conduta é diferente” (Sab 2, 17-20).(Sab 2, 17-20).

Page 3: 25º domingo tob 2015

Xesús prepáraseXesús prepárase para afrontar a súa para afrontar a súa

paixón paixón e anúnciaa e anúnciaa

coidadosamentecoidadosamente aos seus discípulos.aos seus discípulos.

El é o xusto que resulta El é o xusto que resulta incómodo aos que o ven.incómodo aos que o ven.

É consciente disto É consciente disto mentres vaimentres vai

“ “subindo cara a subindo cara a Xerusalén”.Xerusalén”.

Page 4: 25º domingo tob 2015

Quere que os seus Quere que os seus discípulos discípulos

entendan a vidaentendan a vida do Mestredo Mestre

como misterio como misterio pascual.pascual.

E que entendan así as E que entendan así as súas propias vidas. súas propias vidas.

Page 5: 25º domingo tob 2015

Pero os seus discípulos Pero os seus discípulos non entenden o anuncio. non entenden o anuncio.

Dálles medo preguntar. Dálles medo preguntar.

A cada un deles A cada un deles gustaríallegustaríalle

ser superior aos demais. ser superior aos demais.

Page 6: 25º domingo tob 2015

O noso pecado é, a cotío, a “distracción”.O noso pecado é, a cotío, a “distracción”.

O Señor fálanos da súa morte e nósO Señor fálanos da súa morte e nós

distraémonos discutindo sobre distraémonos discutindo sobre cargos e privilexios.cargos e privilexios.

Page 7: 25º domingo tob 2015

“ “ Quen queira serQuen queira ser o primeiro, queo primeiro, que

sexa o último de todos sexa o último de todos e o servidor de todos”e o servidor de todos”

Page 8: 25º domingo tob 2015

Os que sirvan a seus irmáns Os que sirvan a seus irmáns van ser criticados por moitos.van ser criticados por moitos.

E han de lembrar que ese é o estilo de Xesús. E han de lembrar que ese é o estilo de Xesús.

Page 9: 25º domingo tob 2015

E o reflexo da súa entrega E o reflexo da súa entrega pascual pascual

na vida diaria do discípulo.na vida diaria do discípulo.

Page 10: 25º domingo tob 2015

Señor Xesús, Señor Xesús, agradecemos o teu agradecemos o teu

sacrificio sacrificio por nós.por nós.

Axúdanos a aprender Axúdanos a aprender

a lección da túa entrega a lección da túa entrega e a levar no mundoe a levar no mundoese estilo de vida ese estilo de vida

e esa conduta diferente.e esa conduta diferente. Amén. Amén.

Page 11: 25º domingo tob 2015

Texto: José Román Flecha Andrés PALABRA DEL SEÑOR –Salamanca Presentación: Antonia Castro Panero