2016.ko aurrekontuak. Osasun saila

of 14 /14
1 OSASUNA 2016ko Aurrekontu-proiektua Vitoria-Gasteiz, 2015eko azaroaren 5a

Transcript of 2016.ko aurrekontuak. Osasun saila

1

OSASUNA

2016ko Aurrekontu-proiektua

Vitoria-Gasteiz, 2015eko azaroaren 5a

2

1) Pertsonak ardatz nagusia

2) Kronikotasuna, zahartzaroa eta mendetasuna

3) Osasun sistemaren iraunkortasuna

4) Osasun-sistemako profesionalak

5) Berrikuntza eta ikerketa

6) Kontsumoa

X. LEGEALDIAKO ILDO OROKORRAK

OSASUN SAILA

3

2014 2015 2016

BILBAO BASURTUko

ESI

BARRUALDE

GALDAKAOko ESI

BARAKALDO

SESTAOko ESI

TOLOSALDEAko ESI

DONOSTIALDEAko ESI

URIBEko ESI

EZKERRALDEA

ENKARTERRI CRUCES

ESI

ERRIOXA LEZAko

ESI

ARABAko ESI

X. LEGEALDIAN SORTUTAKO

OSAKIDETZAREN ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUAK

4

OSAKIDETZAREN ERAKUNDE INTEGRATUAK

ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA

ERRIOXA LEZAko ESI

ARABAko ESI

URIBEko ESI

BILBAO BASURTUko

ESI

BARRUALDE

GALDAKAOko ESI

EZKERRALDEA

ENKARTERRI CRUCES

ESI

BARAKALDO

SESTAOko ESI

ALTO DEBAko ESI

BAJO DEBAko ESI

BIDASOAko ESI

GOIERRI UROLAko

ESI

TOLOSALDEAko ESI

DONOSTIALDEAko

ESI

5

2011n onartutako aurrekontuarekin erkatuta

EUSKO JAURLARITZAKO

2016KO AURREKONTU PROIEKTUA

OSASUN SAILA

3.421.968.000 €

6

OSASUN SAILA ;% 31,3

GAINERAKO SAILAK;% 68,7

*Milioika eurotan

EUSKO JAURLARITZAKO

2016KO AURREKONTUA

SAILA 2016 2015 Aldea Aldea (%)

OSASUNA 3.422,0 3.395,8 26,2 %0,8

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA 2.841,9 2.798,8 43,1 %1,5

ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK 1.085,8 1.070,2 15,6 %1,5

INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA 671,4 670,2 1,2 %0,2

SEGURTASUNA 633,5 616,7 16,9 %2,7

EKONOMIA, GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA 437,5 432,0 5,5 %1,3

HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA 227,9 225,1 2,8 %1,2

LEHENDAKARITZA 111,0 106,5 4,5 %4,2

OGASUNA ETA FINANTZAK 97,9 97,7 0,2 %0,3

GAINERAKO SAILAK 1.404,5 1.225,9 178,6 %15,1

GUZTIRA 10.933,3 10.639,0 294,3 %2,8

8

OSASUN GASTU PUBLIKOA PER CAPITA

EUSKADI 2016

1.572 €

9

OSASUN SAILEKO AURREKONTUA 2016

KAPITULUAK AURREKONTUA

2015

AURREKONTUA

2016

ALDEA ALDEA %

1. LANGILE GASTUAK 46,5 47,1 0,6 %1,3

2. FUNTZIONAMENDU GASTUAK 2.779,3 2.813,4 34,0 %1,2

3. FINANTZA GASTUAK 0,0 0,0 0,0 %0,0

4. TRANSFERENTZIAK ETA

DIRULAGUNTZA ARRUNTAK

520,0 511,7 -8,3 %-1,6

6. INBERTSIOAK 2,2 2,1 -0,1 %-4,2

7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK

47,7 47,6 -0,1 %-0,1

8. FINANTZA AKTIBOAK GEHITZEA 0,2 0,2 0,0 %0,0

GUZTIRA 3.395,8 3.422,0 26,2 %0,8

(milioi euro)

10

2016KO AURREKONTUA:

AURREKONTU SAIL NAGUSIAK

77,3%

7,4%

14,7%

0,3% 0,2%

OSAKIDETZA P-K

Itunak

Farmazia (Errezetak)

Txertoak

Xurgatzaileak

96,0%

4,0%

K-P + Itunak + Farmazia (Errezetak) Gainerakoa

11

OSAKIDETZA: USTIAPEN GASTUAK

Osakidetza

2.569 milioi euro.

% + 1,0

18M gehiago langile-gastuetarako

Osakidetza: emaitzen kontua 2016ko

aurrekontua

Guztira

(%)

2015eko

aurrekontua Aldea (%) 2015/2016

A- LANGILE GASTUAK 1.769.346.674 %68,9 1.751.013.676 %1,0

B- FUNTZIOONAMENDU

GASTUAK, GUZTIRA

799.882.178 %31,1 791.982.179 %1,0

A+B USTIAPEN GASTUAK,

GUZTIRA

2.569.228.852 %100 2.542.995.855 %1,0

Langile-gastua% 68,9

Farmazia produktuak

% 9,5

Material sanitarioa

% 9,2

3-Gainerako funtzionamendu-

gastuak

% 12,4

+ 26,2 milioi

12

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

ARABAko U.O 12,5 M

AMURRIOko O.Z. 0,8 M

KANPEZUko O.Z. 0,2 M

ARABAko O.M.S. 0,3 M

BASURTUko U.O. 4,3 M

URDULIZko O. 6,0 M

GURUTZETAko U.O. 6,2 M

ZORNOTZAko O.Z. 1,5 M

MIRIBILLAko O.Z. 1,5 M

EIBARko O. 8,0 M

DONOSTIAko U.O. 0,7 M

DONOS A/Z O.Z. 1,0 M

%27,3 %42,7 %20,4

E. NAGUSIA %9,6

GUZTIRA 47.577.400 €

INBERTSIO GARRANTZITSUAK

LURRALDEKA ETA OSASUN ZENTROKA

13

KONTSUMOBIDE: 2016KO AURREKONTUA

KAPITULUAK EUROTAN

I 3.418.789

II 1.539.915

III 300

IV 1.395.188

VI 245.109

VII 15.699

VIII 30.000

GUZTIRA 6.645.000

% 51,4

% 23,2

% 0,0

% 21,0

% 3,7

% 0,2

% 0,5

% 100

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

I

II

III

IV

VI

VII

VIII

GUZTIRA

milekoak €

KA

PIT

UL

UA

K

LANGILE GASTUAK

FUNTZIONAMENDU GASTUAK

FINANTZA GASTUAK

GASTUEN TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAG.

INBERTSIO ERREALAK

TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK KAPITAL ERAGIKETAK

FINANTZA AKTIBOAK GEHITZEA

6.645.000 euro

14

2013-2020

2016KO AURREKONTUKO GAKOAK

• Pertsonak: ardatz nagusia

• Kronikotasuna, zahartzaroa eta

mendetasuna

• Osasun-sistemaren iraunkortasuna

• Osasun-sistemako profesionalak

• Berrikuntza - ikerketa

• Kontsumoa

1

2 3 PERTSONAK

• Osakidetza 25.799

• Osasun Saila 887 3.422,0 milioi €

4

ILDO OROKORRAK

AURREKONTUA

OSASUN PLANA

EUSKARA PLANA 2013-2019

GIZON ETA EMAKUMEEI BURUZKO PROGRAMA AGIRIA 2014-2016

OSASUNA:

PERTSONEN ESKUBIDEA

15

SALUD Presupuesto 2016

OSASUNA 2016ko aurrekontua

Vitoria-Gasteiz, 2015eko azaroaren 5a