2007ko APIRILA - bizkaia.eus · Marrazketa Teknikoa I Adierazpen Grafiko eta Bolumena Marrazketa...

of 37 /37
2007ko APIRILA

Transcript of 2007ko APIRILA - bizkaia.eus · Marrazketa Teknikoa I Adierazpen Grafiko eta Bolumena Marrazketa...

Page 1: 2007ko APIRILA - bizkaia.eus · Marrazketa Teknikoa I Adierazpen Grafiko eta Bolumena Marrazketa Artistikoa II Marrazketa Teknikoa II Diseinuaren oinarriak Artearen historia Irudia

2007ko APIRILA

Page 2: 2007ko APIRILA - bizkaia.eus · Marrazketa Teknikoa I Adierazpen Grafiko eta Bolumena Marrazketa Artistikoa II Marrazketa Teknikoa II Diseinuaren oinarriak Artearen historia Irudia

1. SARRERA

2

2. BATXILERGOA

3

3. LH. LANBIDE HEZIKETA

5

4. LANBIDE HASTAPENA

7

5. HHE. HELDUEN HEZKUNTZA

8

6. ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK 6.1. ARTE IRAKASKUNTZAK 6.1.1. ARTE PLASTIKOAK ETA DISEINUA 6.1.2. MUSIKA ETA DANTZA 6.1.2.1. MUSIKA 6.1.2.2. DANTZA 6.1.3. ARTE DRAMATIKOA 6.2. HIZKUNTZEN IRAKASKUNTZAK 6.3. KIROL IRAKASKUNTZAK

9

9

9

11

11

13

15

16

17

7. UNIBERTSITATEA 7.1. UPV/EHU 7.2. DEUSTUKO UNIBERTSITATEA 7.3. NAFARROAKO UNIBERTSITATEA 7.4. ARRASATEKO UNIBERTSITATEA 7.5. UHU. URRUTIKO HEZKUNTZARAKO UNIBERTSITATE

NAZIONALA

22

22

25

26

30

32

8. GRADUONDOKOAK

34

9. ATZERRIKO IKASKETAK

36

AURKIBIDEA

Page 3: 2007ko APIRILA - bizkaia.eus · Marrazketa Teknikoa I Adierazpen Grafiko eta Bolumena Marrazketa Artistikoa II Marrazketa Teknikoa II Diseinuaren oinarriak Artearen historia Irudia

2

Gazte askok nahitaezko hezkuntza amaitutakoan, ez dakite zein ikasketa aukeratu: ‘Lanbide Heziketa, unibertsitatea…Zer egin dezaket?’ moduko galdera arruntak egiten dizkiote bere buruari. Bai euren gustuko lanbidea bilatzen dutenek, bai unibertsitateak eskaintzen duen lanbide-prestakuntza jaso nahi dutenek erantzunak behar dituzte. Aukeratzeko orduan hauxe guztia izan beharko dugu kontuan: Bokazioak Gure nahiek erabakitzaileak izan behar dute. Errealistak izan behar dugu Nahitaezko Hezkuntzan izan dugun esperientziak gure indarrak neurtzeko balio behar digu. Zeintzuk izan dira gure ikasgairik gustukoenak? Zeinetan atera ditugu notarik onenak? Adimen gaitasuna eta lanbideak uztartzen saiatu behar dugu. Ez fidatu ikusten dugun guztiarekin Lanbide batzuk ez dira uste dugun modukoak, beraz, hobe da lan horietan diharduten profesionalekin hitz egitea edota horietaz informazioa jasotzea. Lan irteerak Lan irteerek ezin dute gure erabakia baldintzatu. Ikasketak amaitzen ditugunerako, baliteke lan merkatua asko aldatu izana. Lan munduarekiko moldaera Buruturiko ikasketek gero eta pisu txikiagoa dute gure etorkizuneko lanean, hau da, nahiz eta goi mailako ikasketak egin, gerta liteke ikasketa horiekin zerikusirik ez duen lan batean aritu behar izatea. Gizarteak profil aldakorrak eskatzen ditu. Arestian aipatutako zailtasunak direla eta, saiatuko gara hainbat aukera eskaintzen, erabakia hobeto har dezagun

SARRERA

Page 4: 2007ko APIRILA - bizkaia.eus · Marrazketa Teknikoa I Adierazpen Grafiko eta Bolumena Marrazketa Artistikoa II Marrazketa Teknikoa II Diseinuaren oinarriak Artearen historia Irudia

3

SARRERA Batxilergoa Nahitaezko Hezkuntzaren azken etapa da. Bi urteko etapa hau gaindituz gero, bi bide ditugu aukeran: unibertsitateko ikasketak egin edota Goi Mailako Berariazko Lanbide Heziketa. HELBURUAK Etapa honetan egingo ditugun ikasketek honako helburu hauek dituzte:

- Ikasleari prestakuntza orokorra ematea, giza eta adimen-heldutasuna har dezan laguntzeko. Horretarako, ezaguerak eta trebetasunak jarriko zaizkio eskueran, etorkizunean herritar arduratsu eta kritikoa izan dadin.

- Ikasleari ezaguera multzo bat eskaintzea, geroago egingo dituen ikasketen oinarriak izan daitezen.

- Ikaslearen lehentasunak eta aukerak uztartuz bere interesak orientatzen laguntzea. TITULUA Etapako helburuak gainditzen dituenak Batxiler Titulua jasoko du. PRESTAKUNTZA IBILBIDEAK Batxilergoko prestakuntza-ibilbideak ikasleak etorkizunean egin nahi dituen ikasketek baldintzaturik daude. Hori horrela izanik, irakasgaiak horrela sailkatzen dira:

- Irakasgai komunak - Modalitateko irakasgaiak - Aukerazko irakasgaiak

BATXILERGO MOTAK Lau batxilergo mota daude, ikasleak aurrerago egingo dituen ikasketen aukerei hobeto erantzuteko, eta baita ere, ikaslearen interesak, gaitasunak eta trebetasunak egokiago bideratzeko. Hona hemen batxilergo motak:

- Natura eta Osasun Zientzien Batxilergoa - Giza eta Gizarte Zientzien Batxilergoa - Teknologia Batxilergoa - Arte Batxilergoa

BATXILERGOA

Page 5: 2007ko APIRILA - bizkaia.eus · Marrazketa Teknikoa I Adierazpen Grafiko eta Bolumena Marrazketa Artistikoa II Marrazketa Teknikoa II Diseinuaren oinarriak Artearen historia Irudia

4

BI MAILETAKO IRAKASGAIEN BANAKETA BATXILERGO MOTAK KONTUAN HARTUTA

Komunak 1. MAILA

Gorputz Hezkuntza

Filosofia I

Gaztelania eta Literatura, Autonomia Erkidego bakoitzaren hizkuntza eta bere literatura I

Atzerriko Hizkuntza I

Erlijioa edo bestelako ikasketa jarduerak Arteak Natura eta Osasun Zientziak

1. Maila 2. Maila 1. Maila 2. Maila

Batxilergo motaren arabera

Marrazketa Artistikoa I

Marrazketa Teknikoa I

Bolumena

Marrazketa Artistikoa II

Marrazketa Teknikoa II

Diseinuaren oinarriak

Artearen historia

Irudia

Adierazpen Grafiko eta Plastikorako Teknikak

Biologia eta Geologia

Marrazketa Teknikoa I

Fisika eta Kimika

Matematikak I

Biologia

Lur eta Ingurumen Zientziak

Marrazketa Teknikoa II

Fisika

Matematikak II

Kimika

Arte Lantegiak

Formaren Matematikak

Bolumena II

Adierazpen tekniko eta grafikoko sistemetan sakontzea

Geologia

Giza Fisiologia eta Anatomia

Laboratorio Teknikak Aukerazkoak

Bigarren Atzerriko Hizkuntza/ Musika /Zientzia, Teknologia eta Gizartea/ Ikus-entzunezkoak/ Informazioaren Teknologia

Komunak 2. Maila

Filosofia II

Atzerriko Hizkuntza II

Historia

Gaztelania eta Literatura, Autonomia Erkidego bakoitzaren hizkuntza eta bere literatura II

Giza eta Gizarte Zientziak Teknologia 1. MAILA 2. MAILA 1. MAILA 2. MAILA

Batxilergo motaren arabera

Ekonomia

Grekoa I

Mundu Garaikidearen Historia

Latina I

Gizarte Zientziei Aplikaturiko Matematikak I

Ekonomia eta Enpresa Antolaketa

Geografia- Grekoa II

Artearen Historia

Musitaren Historia

Latina II

Gizarte Zientziei Aplikaturiko Matematikak II

Marrazketa Teknikoa I

Física eta Kimika

Matematikak I

Industria Teknologia I

Marrazketa Teknikoa II

Elektroteknia

Fisika

Matematikak II

Mekanika

Industria Tecnologia II

Psikologia

Espainiar Literatura eta Unibertsala

Administrazio eta Gestio prozesuak

Elektronika

Laboratorio Teknikak Aukerazkoak

Bigarren Atzerriko Hizkuntza/ Musika / Zientzia, Tecnología eta Gizartea/ Ikus-entzunezkoak/ Informazioaren Teknologia

Bizkaian bartxilergoa ematen duten ikastegien zerrenda: htpp://www.gazteaukera.euskadi.net

Page 6: 2007ko APIRILA - bizkaia.eus · Marrazketa Teknikoa I Adierazpen Grafiko eta Bolumena Marrazketa Artistikoa II Marrazketa Teknikoa II Diseinuaren oinarriak Artearen historia Irudia

5

SARRERA Lanbide Heziketa osatzen duten ikasketen helburua ikaslea prestatzea da, etorkizunean gizartean eta enpresetan eskaerarik handiena eta etorkizunik onena duten lanpostuetara iristeko. Gaur egun, Lanbide Heziketa bizitza aktibo osoaren prozesu gisa ikusten da, hori dela eta, bi prestakuntza mota bereizten dira: araututako prestakuntza (ikasleei zuzendua) eta etengabeko lanbide prestakuntza (lanean dihardutenei zuzendua). Araututako prestakuntza eta etengabeko prestakuntza elkarri lotzeko Lanbide Koalifikazioen Euskal Sistema dugu. Horrek pertsonen garapen profesionala bideratzen du. Lanbide Heziketa arautuak bi atal ditu: oinarrizkoa eta berariazkoa. Oinarrizkoa DBHn eta batxilergoan ematen den lanbideari lotutako prestakuntza da. Berariazkoan, heziketa zikloak ditugu, bai erdi mailakoak, bai goi mailakoak. Zikloen iraupena aldakorra izan daiteke eta lanbide eremuaren araberako ezaguera teoriko-praktikoak izango dituzte. LANBIDE HEZIKETAKO HEZIKETA ZIKLOAK Lanbide heziketan 140 bat ziklo daude, batzuk erdi mailakoak eta beste batzuk goi mailakoak izanik. Ikaslea ziklo hauek ikasten amaitutakoan teknikari edo goi mailako teknikari titulu ofizialaren jabe izango da. Institutu eta irakasleen kalitateak, ikastetxeek dituzten tresna modernoek eta enpresetako praktika errealetan hartutako lan esperientziak bermatuko dute ikaslea profesional kualifikatua dela. Bi bide daude Heziketa Ziklo batean sartzeko: Zuzeneko sarbidea: DBH edo balio bereko ikasketak gaindituak dituenak Erdi Mailako Heziketa Ziklo batean sartzea eska dezake eta batxilergoa amaitzen duenak Goi Mailako Heziketa Ziklo batean sartzeko aukera izango du. Proba bidezko sarbidea: arestian aipaturiko ikasketa-motak ez dituenari zuzendua. Sarbide-proba hori gainditzen duenak Heziketa Ziklo batean sartzea eska dezake. Proba hori egin ahal izateko betekizunak ezberdinak dira Erdi Mailako edota Goi Mailako Heziketa Zikloetara joan nahi den arabera. Lanbide Heziketak lan merkatuan arrakasta nabarmena duten 142 titulu inguru ditu. Titulu horiek 22 multzotan bana ditzakegu. Multzo bakoitzeko zikloek esparru teknologiko-ekonomiko bat izango dute komunean.

MULTZOEN ZERRENDA

NEKAZARITZA JARDUERAK ITSAS ARRANTZAKO JARDUERAK GORPUTZ ETA KIROL EKINTZAK ADMINISTRAZIOA ARTE GRAFIKOAK MERKATARITZA ETA MARKETINGA KOMUNIKABIDEAK, IRUDIA ETA SOINUA ERAIKUNTZA ETA OBRA ZIBILA ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA FABRIKAZIO MEKANIKOA OSTALARITZA ETA TURISMOA NORBERAREN IRUDIA ELIKAGAIGINTZA INFORMATIKA ZURGINTZA ETA ALTZARIGINTZA IBILGAILU AUTOPROPULTSATUEN MANTENTZE LANAK MANTENTZE LANAK ETA EKOIZPEN ZERBITZUAK KIMIKA OSASUNA KOMUNITATERAKO GIZARTE ETA KULTURA ZERBITZUAK EHUNGINTZA, JANTZIGINTZA ETA LARRUGINTZA BEIRAGINTZA ETA ZERAMIKA

LH. LANBIDE HEZIKETA

Page 7: 2007ko APIRILA - bizkaia.eus · Marrazketa Teknikoa I Adierazpen Grafiko eta Bolumena Marrazketa Artistikoa II Marrazketa Teknikoa II Diseinuaren oinarriak Artearen historia Irudia

6

ERDI MAILAKO PROBAK Lanbide Heziketako Erdi Mailako Heziketa Zikloetan sartzeko honako baldintzak bete behar ditugu: - Gutxienez ere 18 urte izatea proba izango den urtean. - Gizarte Segurantzako Diruzaintza Nagusiak edota afiliaturik egon garen laneko mutuak urtebeteko lan-esparientzia dugula egiaztatu behar du. - Gizarte bermeko programa bat egin izana GOI MAILAKO PROBAK Honako baldintzak bete behar ditugu:

- 20 urte beteta izatea proba izango den urtean. - Teknikari titulua dutenek eta multzo bereko edo antzekoa den Goi Mailako Heziketa

Zikloa egin nahi dutenek 18 urte izan behar dituzte proba egiteko. SARBIDE PROBETAN INSKRIBATZEA Probak egin nahi dituztenek sartzeko eskaera orria eskatu behar dute egin nahi dituzten ikasketen zentroan eta kontuan hartuko dute eskabidea aurkezteko epea noiz amaituko den. Eskaerarekin batera, deialdia arautzen duen EBAZPENean (EHAA) aurkituko dugun III gehigarriko inskribatze-idazkia ere aurkeztuko dugu. Aurreinskripzioak egiteko aldia amaitu ondoren, bi eguneko epearen barruan, ikastetxeak honako hauek helaraziko dizkio Lanbide Heziketako dagokion lurralde-unitateari: inskribatutako ikasleek sarrera-proba egiteko aurkeztu dituzten eskabide-inprimakien kopiak. Onartzeko eskabidea jasotzen duen ikastetxeak informazioa emango die interesatuei: probak noiz izango diren, edukiak… PROBEN EGUTEGIA

ERDI MAILA GOI MAILA DATA ETA ORDUA Zati soziolinguistikoa Zati orokorra 2007ko maiatzaren 22an, 15.00etan

Zati zientifiko-teknologikoa Berariazko zatia 2007ko maiatzaren 23an, 15.00etan PROBAK EGITEKO LEKUAK Bilbao Exhibition Centre. Euskadi zumarkalea, z/g Barakaldo Bizkaian Lanbide Heziketa ematen duten ikastegien zerrenda: htpp://www.gazteaukera.euskadi.net

Page 8: 2007ko APIRILA - bizkaia.eus · Marrazketa Teknikoa I Adierazpen Grafiko eta Bolumena Marrazketa Artistikoa II Marrazketa Teknikoa II Diseinuaren oinarriak Artearen historia Irudia

7

SARRERA Lanbide Hastapena hezkuntza sistema amaitu barik uzten duten gazteen lan-munduratzea lortzeko sortu zen. HELBURUAK Programa hauen helburua arestian aipaturiko gazteak egiten errazak diren lanetarako prestatzea da. Lanbide horietarako ezaguera teorikoak eta gaitasun teknikoak behar dira, eta horixe da, hain zuzen ere, ikasleei eskaintzen zaiena. Hori horrela izanik, ikasleei ez zaie beste ikasketa batzuk egiteko aukera ixten. Lanbide Hastapenetako kurrikulua balio anitzekoa da. Heziketa mota honetan gaitasun maila mugatua eskatzen duten lanetarako prestakuntza ematen zaio ikasleari, horretarako, alderdirik teknikoenak eta gaitasunak lantzeaz gain, lan batean aritzeko behar diren gaitasunak ere lantzen dira. HARTZAILEAK DBH amaitu ez duten 16 eta 21 urte bitarteko gazteei zuzendurik dago. Gazte talde hau oso heterogeneo da, baina euren arteko lotura lan-mundura bideraturiko trebakuntza jaso nahi izatea da. Talde horretako gazte guztiek lanbide bat ikasi nahi dute. EGITURA Lanbide Hastapenak bi maila ditu:

- Lehenengo maila, Oinarrizko Lanbide Hastapena, 1000 ordu inguruko trebakuntzan datza.

- Bigarren mailan, lehenengo mailan jorraturikoa sakonduko da. Praktikak egingo dira enpresaren batean eta amaitzeko, Lanbide Heziketako Erdi Mailako ikasketan sartu nahi duten ikasleek probarako prestakuntza jasoko dute. Lanbide Hastapeneko ikasleen lan aukera handitu nahian, ikasleek bigarren mailan dauden bitartean edota hau amaitzean, 450 orduko praktikaldiak egiten dituzte enpresetan. Trebakuntza osagarri horrek benetako lanari loturiko prozedurazko eta jarrerazko ezaguerak errazten ditu. ZIURTAGIRIA Lanbide Hastapeneko ikasle guztiek lortutako gaitasun profesionala egiaztatzen duen ziurtagiria jasoko dute. Eskuratutako ziurtagiri hori kontuan izango dute Lanbide Heziketako Erdi Mailako Zikloetan sartzeko orduan, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak xedatutakoaren arabera. Bizkaiko Lanbide Hastapeneko zerrenda ikusteko:htpp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net

LANBIDE HASTAPENA

Page 9: 2007ko APIRILA - bizkaia.eus · Marrazketa Teknikoa I Adierazpen Grafiko eta Bolumena Marrazketa Artistikoa II Marrazketa Teknikoa II Diseinuaren oinarriak Artearen historia Irudia

8

SARRERA Helduen Hezkuntzak oinarrizko hezkuntza eskaintzen du, hau da, alfabetatzetik Bigarren Hezkuntzako Graduatu titulua lortzeraino doan prozesua eskaintzen du. MOTAK HHEk bi hezkuntza-mota eskaintzen ditu:

- Zuzeneko hezkuntza: HHEko ikastegietan ematen da eta izena eman ahal izateko, 18 urte beterik izan behar ditugu edo matrikulazioko urte naturalean bete behar ditugu, baldin eta ikasturte hasieran Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikastegiren batean matrikulatu ez bagara. - Urrutiko hezkuntza: Urrutiko Oinarrizko Hezkuntzako Ikastegian ematen da eta izena eman ahal izango dugu, baldin eta nahitaezko eskola adina (16 urte) gainditu badugu eta Bigarren Hezkuntzako graduatu titulua ez badugu.

Bigarren Hezkuntzako graduatua lortu eta gero, batxilergo batera edota maila ertaineko heziketa zentro batera joateko aukera izango dugu. Helduen Hezkuntzako zentroetan, besteak beste, helduen kualifikazioa hobetzeko, autoikasketa egiteko gaitasuna garatzeko eta gizarte-, kultura- eta lan-arloetan parte hartzeko ikasketak lantzen dira. Horiez aparte, goi mailako heziketa zikloetara eta unibertsitatera sartzeko probak prestatzen dituzte. Bizkaiko Helduen Hezkuntzako zentroen zerrenda kontsultatzeko: htpp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net

HHE. HELDUEN HEZKUNTZA

Page 10: 2007ko APIRILA - bizkaia.eus · Marrazketa Teknikoa I Adierazpen Grafiko eta Bolumena Marrazketa Artistikoa II Marrazketa Teknikoa II Diseinuaren oinarriak Artearen historia Irudia

9

Araubide Bereziko Irakaskuntzak LOGSEren II. Tituluaren arabera araututa daude eta honako hauek dira:

- Arte Irakaskuntzak: o Arte Plastiko eta Diseinu Irakaskuntzak (Arte Aplikatuak, Kultura Ondasunen

Kontserbazio eta Berriztapena, Diseinua, Zeramika) o Musika eta Dantza o Arte Dramatikoa

- Hizkuntza Irakaskuntzak - Kirol Irakaskuntzak

ARTE IRAKASKUNTZAK

1. ARTE PLASTIKOAK ETA DISEINUA SARRERA Arte Plastikoetan eta Diseinuan Arte Aplikatuekin, Lanbide Artistikoekin, Diseinuarekin (modalitate guztietan) eta Kultura Ondasunen Kontserbazio eta Berriztapenekin zerikusia daukaten irakaskuntzak sartzen dira. EGITURA 1. Arte plastikoen eta Diseinuaren Heziketa Zikloak Arte Plastikoen eta Diseinuaren Heziketa Zikloek kalitatezko trebakuntza eskaintzen dute arte aplikatu eta lanbide artistikoen eremuan. Urte batetik bi urtera bitarteko iraupena duten ziklo hauetan badago heziketa zentroan egingo den trebakuntza aldia, enpresetan, estudioetan edota tailerretan praktikak egiteko aldia eta ziklo amaieran egin beharreko proiektua. Erdi Mailako heziketa ziklo batek prestakuntza ematen du aukeratutako lanbidearekin zerikusia duten lantze-, burutze-, eta zuzeneko parte-hartze zereginetarako. Erdi Mailako heziketa zikloa gaindituz gero, Teknikari titulua eskuratzen da eta titulu honek Batxilergoko Arte Ikaskuntzan zuzenean sartzeko aukera ematen du, baita Goi Mailako Arte Plastikoetan eta Diseinuan sartzeko sarrera proba egiteko aukera ere (18 urtetik gorakoentzat). Goi Mailako heziketa zikloa amaitzean, egindako espezialitateari dagokion Arte Plastikoetako eta Diseinuko Goi mailako Teknikari titulua lor dezakegu. Titulu horrek Kultura Ondasunen Kontserbazio eta Berriztapena, Diseinua, Zeramika eta Beiragintzako ikasketan zuzenean sartzeko aukera emango digu, baita unibertsitateko goi mailako hainbat ikasketan sartzeko aukera ere. Arte Plastikoetako eta Diseinuko Teknikari eta Goi Teknikari tituluak ofizialak dira eta Estatu osorako balio dute.

ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAK

Page 11: 2007ko APIRILA - bizkaia.eus · Marrazketa Teknikoa I Adierazpen Grafiko eta Bolumena Marrazketa Artistikoa II Marrazketa Teknikoa II Diseinuaren oinarriak Artearen historia Irudia

10

ERDI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK GOI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK

Jantzigintzako Arte Aplikatuak Eskulturako Arte Aplikatuak Liburugintza Bitxigintza Artistikoa Hormako Arte Aplikatuak Diseinu Grafikoa Eskulturako Arte Aplikatuak Liburugintza Lore Artea Barnealdeen Diseinua Zeramika Artistikoa Industria Diseinua Diseinu Grafikoa Zeramika Artistikoa Industria Diseinua Jantzigintzako Arte Aplikatuak Esmaltegintza Artistikoa Hormako Arte Aplikatuak Bitxigintza Artistikoa Esmaltegintza Artistikoa Ehungintza Artistikoa Ehungintza Artistikoa Beiragintza Artistikoa Lore Artea Beiragintza Artistikoa

2. Arte Plastikoetako Eta Diseinuko Goi Irakaskuntzak Irakaskuntza mota hauek arte, zientzia, eta teknologia alorrak hartzen dituzte bere baitan, kalitatezko prestakuntza eman eta goi mailako kualifikazioa eskaintzeko zenbait alorretan: arte aplikatuak, kultur ondasunen kontserbazio eta berriztapena, eta mezuak, objektuak eta giroak diseinatzea. Goi mailako ikasketen hezkuntza-eskaintzak honako espezialitateak ditu:

ESPEZIALITATEAK Kultura Ondasunen Kontserbazio eta Berriztapena, ondoko espaezialitateekin: dokumentu grafikoa, eskultura, pintura

eta ehunak. Diseinua, ondoko espezialitateekin: produktuak, grafikoa, barnealdeak eta moda.

Zeramika Beiragintza

Diseinuko goi mailako ikasketek, espezialitate bakoitzean, hiru ikasturte hartzen dituzte, eta ikasketaren arabera, karrerako azken proiektua egin behar da. Ikasketa horiek amaitzean jasotako titulua ofiziala da, Estatu osorako balio du eta unibertsitateko diplomadun-tituluaren baliokidea da. SARBIDEAK Erdi Mailako Heziketa Zikloetara sartzea Baldintza orokorrak: - Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea eta sartzeko proba gainditzea ikasleak irakaskuntza hauek aprobetxamenduz egiteko behar diren heldutasuna, ezagutzak eta gaitasunak egiaztatu ahal izateko. Ondorengo tituluren bat izanez gero, ez dugu sarrera proba egin beharko: - Arte Plastikoetako eta Diseinuko goi-mailako Teknikarien tituluak edo baliokideak. - Egin beharreko espezialitateei bereziki loturiko Berariazko Lanbide Heziketako goi-mailako Teknikariaren tituluak. Beste sarbide batzuk: - Indarrean den ikasturtean 18 urte betetzea. - Gizarte Bermeko programa gainditzea. - Gutxienez ere, urtebeteko lan-eskarmentua egiaztatzea.

Page 12: 2007ko APIRILA - bizkaia.eus · Marrazketa Teknikoa I Adierazpen Grafiko eta Bolumena Marrazketa Artistikoa II Marrazketa Teknikoa II Diseinuaren oinarriak Artearen historia Irudia

11

Goi mailako Heziketa Zikloetara sartzea Baldintza Orokorrak: - Batxiler-titulua izatea eta sartzeko proba gainditzea ikasleak irakaskuntza hauek aprobetxamenduz egiteko behar diren heldutasuna, ezagutzak eta gaitasunak egiaztatu ahal izateko. Zuzeneko sarbidea: - Arteetako Batxilergoa (aukeratutako heziketa-zikloko irakasgaiek eta aurretik ikasitakoek lotura zuzena dutela) edota Arte Batxilergoa (plan esperimentala). - Arte Aplikatuetako graduatua, alor bereko espezialitateetan. - Alor bereko Arte Plastikoetako eta Diseinuko Goi Teknikaria. Beste sarbide batzuk (sarrera-proba): - Proba egiteko unean 20 urte beteta izatea. - Arte Plastikoetako eta Diseinuko Teknikari titulua dutenak, eta horrez gain, indarrean den ikasturtean 18 urte betetzea. Arte Plastikoetako eta Diseinuko goi mailako ikasketara sartzea Baldintza orokorrak: - LOGSEko Batxiler-titulua edo baliokidea izatea, eta sartzeko proba gainditzea ikasleak irakaskuntza hauek aprobetxamenduz egiteko behar diren heldutasuna, ezagutzak eta gaitasunak egiaztatu ahal izateko. Zuzeneko sarbidea (sarrera proba egin gabe): - Arte Plastikoetako eta Diseinuko Goi Teknikaria izatea edota horren baliokide den titulua izatea. Beste sarbide batzuk: - Honako hauek sar daitezke Diseinu, Zeramika eta Beiragintzako goi mailako irakaskuntzetara: 25 urtetik gorakoak, baldin eta proba bat gainditzen duten. Proba horren bitartez aurreko heziketa-zikloko ezagutzak barneraturik dituztela egiaztatuko da, eta irakaskuntza hauek aprobetxamenduz agiteko behar diren adierazpenerako gaitasun eta trebetasunak dituztela egiaztatuko da.

2. MUSIKA ETA DANTZA

2.1. MUSIKA SARRERA Ikasle asko dira musika eta dantza artistikoak gustuko dituztenak. Ikasketa horiek egiten dituzten askok zaletasun gisa egiten dituzte, baina badira ere ikasketa horiek egitetik bizi nahi dutenak. Hori dela eta, irakaskuntza arautua eta ez arautua hartuko ditugu hizpide. IRAKASKUNTZA ARAUTUA Kontserbatorioetan ematen da eta hau amaitu eta gero titulazio ofíziala lortzen da. Ikastaroak profesionalak izan nahi duen ororentzat daude pentsaturik. Hona hemen Bizkaiko zentroen zerrenda:

Page 13: 2007ko APIRILA - bizkaia.eus · Marrazketa Teknikoa I Adierazpen Grafiko eta Bolumena Marrazketa Artistikoa II Marrazketa Teknikoa II Diseinuaren oinarriak Artearen historia Irudia

12

MUSIKA IRAKASKUNTZA ARAUTUA EMATEN DUTEN ZENTRO BAIMENDUEN ZERRENDA

ZENTROA HELBIDEA TELEFONOA

"Juan Crisóstomo de Arriaga"EMK Diputazio kalea, 7. 48008 Bilbao

94-4157888

"Barakaldo" EMMUK Miranda etorbidea, 4. 118 P-ku. 48902 Barakaldo

94-4385378

"Iparragirre" OMMBI Nagusia, 40. 48970 Basauri. 94-4407171

"Arizgoiti" OMMBI Musikal bidearte, 20. 48970 Basauri

94-4407029

"Juan de Antxieta" EMMBI Ugasko, 5 bis 1. 48014 Bilbao. 94-4762733

"Usandizaga" OMMBI Zabalbide, 53 bis. 48006 Bilbao. 94-4337142

"Loroño" OMMBI Hurtado Ametzaga, 27-4º 48004 Bilbao

94-4218496

"Lizeo Musical Vizcaíno" OMMBI Iturribide, 122. 48006 Bilbao

94-4339670

"Bedmar" OMMBI Pablo Ruiz Picasso, 2. 48012 Bilbao

94-4222711

"Sociedad Coral" OMMBI Urkixo zumarkalea, 13. 48008 Bilbao. 94-4167148

"Soinu" OMMBI Telletxe, 34. 48930 Getxo. 94-4607955

"Urtiaga" EMMBI Santa Ana, 15. 48930 Getxo. 94-4634681

"Julián Gayarre" EMMBI Bidearte, 6. 48930 Getxo. 94-4636441

"Juli Foruria" EMMBI San Juan Ibarra, 2. 48300 Gernika-Lumo

94-6255878

"Larrabetzu" OMMBI Erebalde, 20-1º. 48195 Larrabetzu

94-4557066

"Leioa" EMMBI Iparragirre etorbidea, 76. 48940 Leioa

94-4638683

IRAKASKUNTZA EZ ARAUTUA Musika-eskoletan ematen da eta ikasleek zaletasunez ikasten dute. Irakaskuntza horietara sartzeko ez dago adin-mugarik eta titulazioak ez dauka balio akademikorik, ezta profesionalik ere. Hezkuntza Administrazioak ez ditu arauturik irakaskuntza horien curriculumak.

MUSIKA IRAKASKUNTZA EZ ARAUTUA EMATEN DUTEN ZENTRO BAIMENDUEN ZERRENDA

ZENTROA HELBIDEA TELEFONOA

"Arratia" MEPU Udaletxeko plaza, 1. 48142 Artea

94-6739205

"José Antonio Egia" MEPU Irakaskuntza, z/g 48370 Bermeo

94-6186077

"Jesús Arambarri" MEPU Sorkunde, 8. 48006 Bilbao. 94-4164785

"Maurice Ravel" MEPR Bidebarrieta, 3-1. 48005 Bilbao. 94-4152904

"Bedmar" MEPR Pablo Ruiz Picasso, 2. 48012 Bilbao

94-4222711

"Juan de Antxieta" MEPR Ugasko, 5 bis 1. 48014 Bilbao. 94-4762733

"Deusto" MEPR Madariaga etorbidea, 58.

"Bartolomé de Ertzilla" MEPU Montevideo etorbidea, 7. 48200 Durango

94-6200715

"Garamendi´tar Agustin" MEPR San Roke, z/g 48230 Elorrio

94-6284571

"Erandio" MEPU Antonio Trueba kalea, 4. 48950 Erandio

94-4170776

"Alboka" MEPR Izelaieta, z/g 48260 Ermua. 943-171800

"Máximo Moreno" MEPU Gurutzeko Plaza, z/g 48196 Galdakao

94-4567241

Page 14: 2007ko APIRILA - bizkaia.eus · Marrazketa Teknikoa I Adierazpen Grafiko eta Bolumena Marrazketa Artistikoa II Marrazketa Teknikoa II Diseinuaren oinarriak Artearen historia Irudia

13

"Andrés Isasi" MEPU Las Mercedes, 6. 48930 Getxo. 94-4646022

"Gayarre" MEPR Bidearte, 6. 48930 Getxo. 94-4636441

"Segundo Olaeta" MEPU Karmelo Etxegaray, 2. 48300 Gernika-Lumo

94-6256954

"Leioa" MEPU Iparragirre etorbidea, 76. 48940 Leioa

94-4638683

"Santos Intxausti" MEPU Aita Elorriaga, 1 48100 Mungia. 94-6740235

"Unanue´Tar Pedro Mari” MEPU Pedro María Unanue, 1. 48700 Ondarroa

94-6134063

"Euterpe" MEPU La Canilla pasealekua, z/g 48920 Portugalete.

94-4729220

"Santurtzi" MEPU Sabino Arana, z/g 48980 Santurtzi

94-4837851

"Víctor Miranda Zuazua" MEPU Kale Nagusia, 13. 48910 Sestao

94-4967812

"Trapagaran" MEPU Funikular kalea, 12. 48510 Trapagaran

94-4922913

"Zeanuri" MEPU Plaza, z/g 48144 Zeanuri.

LABURDURAK OMMBI= Oinarrizko Mailako Musikako Baimendutako Ikastetxea EMMBI:= Erdi Mailako Musikako Baimendutako IKastetxea

EMMK= Erdi Mailako Musikako Kontserbatorioa

EMMUK= Erdi Mailako Musikako Udal-kontserbatorioa MEPU= MUsika Eskola Publikoa MEPR= Musika Eskola Pribatua

2.2. DANTZA OINARRIZKO MAILA Ikasketa hauen helburua ikasleei dantza klasikoa eta dantza espainiarra hurbiltzea da. Era berean, ikasketa hauetan jarraitzea ahalbidetzen duten adierazpen-gaitasunak garatuko dira. TITULUAK Ikasketak egin direla egiaztatzen duen agiria. IRAUPENA 4 ikasturte. SARBIDEA Autonomia Erkidegoetako Hezkuntza Administrazioek oinarrizko mailara sartzeko behar diren irizpideak ezarriko dituzte. Horiek kontuan hartuko dute zein den adinik, egoera fisikorik eta musikarako zentzumenik egokiena irakaskuntza hauek ikasteko orduan. EGITURA

Ikastaroa Oinarrizko Irakaskuntzak Beste irakaskuntza batzuk

1.

2.

3.

4.

Dantza Klasikoa Musika Autonomia Erkidegoetako curriculumaren berezko irakaskuntzak*

Page 15: 2007ko APIRILA - bizkaia.eus · Marrazketa Teknikoa I Adierazpen Grafiko eta Bolumena Marrazketa Artistikoa II Marrazketa Teknikoa II Diseinuaren oinarriak Artearen historia Irudia

14

ERDI MAILAKO DANTZA IKASKETAK Nori zuzenduak: ikasketa hauek amaitu eta gero dantzatik bizi nahi dutenak eta dantzarako behar diren gaitasuna eta borondatea dituztenak. TITULUAK Ikasitako espezialitateari dagokion Titulu Profesionala. Erdi mailako ikasketako hirugarren maila eta batxilergoko irakasgai komunak gaindituz gero, Batxiler-titulua ere jaso dezakegu. IRAUPENA Hiru ziklo, bakoitzak bi ikasturte dituela. SARBIDEA Hezkuntza Administrazioek ezarritako proba eginez, lehenengo mailan ez beste maila batean sar gaitezke aurrekoak egin barik, betiere egin nahi ditugun ikasketak aprobetxamenduz egiteko ezagutzak ditugula egiaztatzen badugu. Hezkuntza Adiministrazioek arautzen dute proba hau. Erdi mailako dantza ikasketak emateko baimendutako zentroetan edota kontserbatorio profesional batean egindako sarbide proba gaindituz gero, estatuko edozein zentrok eskainitako erdi mailako dantza ikasketetara sar gaitezke. EGITURA

Espezialitateak Zikloak Mailak

1. 1.

2.

3. 2.

4.

5.

Dantza Klasikoa Espainiar Dantza Dantza Garaikidea

3º 6.

GOI MAILAKO DANTZA IKASKETAK Dantza aztertzea eta ikastea, artearekin erlazionaturiko ezagutzen sormen eta transmizio gisa. TITULUAK Ikasitako espezialitateari dagokion Goi Titulua lortuko dugu, hau unibertsitateko lizentziatura tituluaren baliokidea dela. IRAUPENA Lau urte. ESPEZIALITATEAK ESPEZIALITATEAK IRAUPENA TITULUAK

Dantzaren Pedagogia Dantzako Goi Titulua. Espezialitatea: Dantzaren Pedagogia

Koreografia eta Dantza-interpretazioaren teknikak.

4 urte Dantzako Goi Titulua. Espezialitatea: Koreografia eta Dantza-interpretazioaren teknikak

SARBIDEA

BALDINTZA AKADEMIKOAK

Batxiler Titulua izatea, Unibertsitateko Orientabide Ikastaroa edo Batxilergo Esperimentala gainditu izana edo baliokidea den titulua izatea. Erdi mailako hirugarren zikloa gainditu izana. Espezialitateari dagokion proba espezifikoa gainditzea

Betekizunak betetzen dituztenentzat

Tribunalak dantza inguruan proposaturiko gai bati buruzko azterketa idatzia. Horren bidez hautagaiaren trebakuntza artistikoa egiaztatuko da, hizkuntzaren erabilapena, kontzeptuen ulermena eta laburtzeko eta erlazionatzeko gaitasuna ebaluatuko direla. Hau guztia komuna da espezialitatea bietarako. Aukeraturiko espezialiatateari buruzko ariketa. Egitura teoriko-praktikoa du eta Hezkuntza Administrazioei dagokie egitura eta edukiak zehaztea. Ariketaren helburuak: DANTZAREN PEDAGOGIA espezialitatean: ikasleak dantzaren teknika, arte, sormen eta interpretazio inguruan dituen ezagutzak eta horiek beraiek transmitizeko duen gaitasuna ebaluatzea. KOREOGRAFIA ETA DANTZA-INTERPRETAZIOAREN TEKNIKAK espezialitatean: Hautagaiaren koreografia errepertorioa eta dantza-teknikak ebaluatzea, hala nola, sormenerako dituen emozio, adierazpen eta arte baliabideak ebaluatzea.

SARBIDEA

Sarrera Proba

Betekizunak Aukeraturiko espezialitatearen inguruko lan eta jarduerak ahoz aurkeztea.

Page 16: 2007ko APIRILA - bizkaia.eus · Marrazketa Teknikoa I Adierazpen Grafiko eta Bolumena Marrazketa Artistikoa II Marrazketa Teknikoa II Diseinuaren oinarriak Artearen historia Irudia

15

betetzen ez dituztenentzat

Ondoren gaiari loturiko eztabaida izango da eta Tribunalak beharrezko jotzen dituen galderak egingo dizkio hautagaiari, honen adimen heldutasuna, trebakuntza artistikoa eta dantza inguruko jardueretan duen trebetasuna ebaluatzeko asmoz. Azken ariketa hau egin aurretik, hautagaiak lanen eta ariketen arrazoituriko memoria eta dokumentazioa aurkeztu behar ditu. Ariketak egitura teoriko-praktikoa du eta Hezkuntza Administrazioei dagokie egitura eta edukiak zehaztea. Ariketaren helburuak: DANTZAREN PEDAGOGIA espezialitatean, hautagaiak dantzaren teknika, arte, sormen eta interpretazio inguruan dituen ezagutzak eta horiek beraiek transmititzeko duen gaitasuna ebaluatzea. KOREOGRAFIA ETA DANTZA-INTERPRETAZIOAREN TEKNIKAK espezialitatean, hautagaiaren koreografia errepertorioa eta dantza-teknikak ebaluatzea, hala nola, sormenerako dituen emozio, adierazpen eta arte baliabideak ebaluatzea.

BORONDATEZKO PROBA

Nahitaezko probaz gain, ikasleek borondatezko proba egin ahal izango dute. Betekizun akademikoak betetzen zituztenek aukeraturiko espezialitatearen inguruko lanak eta jarduerak aurkeztuko dituzte Tribunalaren aurrean eta azken honek ebaluazioa egingo du. Betekizun akademikoak betetetzen ez zituztenek aukeraturiko espezialitateari loturiko gaia ahoz aurkeztuko dute Tribunalaren aurrean, azken honek horren ebaluazioa egingo duela. Kasu bietan gerta daiteke, Tribunalak hala erabakitzekotan, ahozko aurkezpenak azken nota hobetzeko erabiltzea, gehienezko nota 10 puntukoa izan behar dela kontuan hartuta.

3. ARTE DRAMATIKOA Ikasketa hauen helburua antzerkiko eta honi lotutako beste arlotako profesionalak, pedagogoak eta ikertzaileak trebatzea da. TITULUAK Ikasitako espezialitateari dagokion Arte Dramatikoko Goi Titulua, hau unibertsitateko lizentziatura tituluaren baliokidea izanik. IRAUPENA Lau ikasturte ESPEZIALITATEAK - Eszena Zuzendaritza eta Dramaturgia espezialitatea

- Eszena zuzendaritza - Dramaturgia

- Eszenografia - Interpretazioa

- Objektuekin Interpretatzea - Keinu bidezko Interpretazioa - Testu bidezko Interpretazioa - Antzerki musikaleko Interpretazioa

SARBIDEA Baldintza akademikoak - Batxiler-titulua izatea, LOGSE aurreko hezkuntza sistemako Unibertsitate Orientabiderako Ikastaroa gainditu izana edota Batxilergo Esperimentala izatea. - Aukeraturiko espezialitateari dagokion proba espezifikoa gainditzea. Proba hauek urtero antolatzen dituzte eta ikasleak, gehienez ere, hiru deialdi ditu proba gainditzeko. Baldintza akademikorik gabekoak - 20 urte izatea eta horrez gain, Batxiler-titulua edota baliokiderik ez izatea. - Aukeratutako espezialitateari dagokion sarbide-proba gainditzea. Horren bidez ikasleak irakaskuntza hori aprobetxamenduz egiteko beharrezko trebetasunak dituela egiaztatuko da.

Page 17: 2007ko APIRILA - bizkaia.eus · Marrazketa Teknikoa I Adierazpen Grafiko eta Bolumena Marrazketa Artistikoa II Marrazketa Teknikoa II Diseinuaren oinarriak Artearen historia Irudia

16

HIZKUNTZEN IRAKASKUNTZA

HIZKUNTZA ESKOLA OFIZIALAK Hizkuntza Eskola Ofizialak hizkuntzak irakasteko zentroak dira. Gobernuak zehaztuko ditu euren gutxieneko betekizunak. EGITURA Hiru maila: Oinarrizkoa, Erdi Maila eta Goi Maila. SARBIDEA Ondoko baldintzetako bat bete behar da Hizkuntza Eskola Ofizialetara sartzeko: DBHko lehen zikloa gainditu izana, Eskola Graduatu titulua izatea, Eskolatze-ziurtagiria edota lehen ikasketena izatea. Hizkuntza Eskolek Europar Batasuneko estatuetako hizkuntza ofizialak, Estatuko hizkuntza koofizialak eta espainiera atzerriko hizkuntza gisa ikasteko aukera eskaintzen dute. Oinarrizko Ziklora sartzeko: DBHko lehen zikloa egin izana, hau da, DBHko 1. eta 2. mailak egin izana, Eskola Graduatu Titulua, Eskolatze Ziurtagiria edota lehen ikasketena izatea. Goi Mailako Zikloetara sartzea: Oinarrizko Zikloa gainditu dela egiaztatzen duen ziurtagiri akademikoa. IRAKASKUNTZA MOTAK Zuzeneko hezkuntza ofizialak: ikaslea klaseetara joango da ikasturte osoan zehar. Matrilulatzeko epea hasi aurretik jakinaraziko da hizkuntza bakoitzeko zenbat talde eta zer ordutegi izango diren. Libre: Oinarrizko Zikloko (3. maila) ziurtagiria eskuratzeko edota Goi Zikloko (5. maila) ziurtagiria lortzeko proba egiteko baino ez du balio. Ikastaro bereziak: sail batzuek hainbat ikastaro monografikoak antolatzen dituzte honako hauek lantzeko asmoz: itzulpengintza, ahozko trebetasunak, mintzaira espezializatuak… Urrutiko Hezkuntzarako That´s English programak Oinarrizko Zikloko edukiak 9 modulutan banaturik eskaintzen ditu. Programa hori MECek eta BBCk antolatzen dute, BEX eta Flexiplan laguntza ematen dietela.

BIZKAIKO HIZKUNTZA ESKOLA OFIZIALAK ZENTROA HELBIDEA TELEFONOA/E-POSTA BILBAO HEO San Pedro plaza, 5

48014 BILBAO 94 475.49.72 [email protected]

GETXO HEO Eskoletako plaza, z/g 48930 GETXO

94 480.52.38 / 39 [email protected]

DURANGO HEO San Roke, 4 48200 DURANGO

94 681.66.45 / 620.33.42 [email protected]

BARAKALDO HEO Juan de Garay, z/g 48902 BARAKALDO

94 438.35.40 [email protected]

BERMEO HEO Zubiaur tar Kepa, 72 48370 BERMEO

94 618.70.91 [email protected]

Page 18: 2007ko APIRILA - bizkaia.eus · Marrazketa Teknikoa I Adierazpen Grafiko eta Bolumena Marrazketa Artistikoa II Marrazketa Teknikoa II Diseinuaren oinarriak Artearen historia Irudia

17

KIROL IRAKASKUNTZAK ZENTROAK: Autonomia Erkidegoek baimendutako zentro publiko eta pribatuetan eskaintzen dira. KIROL ESPARRUAN: Kirol hastapenetako eskola eta zentroak Kirol klub eta elkarteak Kirol Federazioak Kirol Patronatuak Kirol zerbitzuetako enpresak Eskola zentroak (eskolaz kanpoko jarduerak)

KIROL TITULUAK 1. ESKI TITULUAK 1.1. ESKI ALPINOKO KIROL TEKNIKARIA Egitura eta iraupena Sartzeko betekizunak

Lehen maila 465 ordu

Bigarren maila 620 ordu

Guztira 1.085 ordu

Lehen mailara sartzeko

Akademikoa DBHko graduatua edota baliokidea (horiek izan ezean, 18 urte beteta izatea eta heldutasun proba gainditu izana)

Kirol arlokoa Berariazko proba bat gainditzea.

Bigarren mailara sartzeko

Akademikoa Lehen Mailako irakaskuntzak gainditzea.

1.2 IRAUPEN ESKIKO KIROL TEKNIKARIA Egitura eta iraupena Sartzeko betekizunak

Lehen Maila 450 ordu

Bigarren Maila 565 ordu

Guztira 1.015 ordu

Lehen mailara sartzeko

Akademikoa DBHko graduatua edota baliokidea (horiek izan ezean, 18 urte beteta izatea eta heldutasun proba gainditu izana)

Kirol arlokoa Berariazko proba bat gainditzea

Bigarren mailara sartzeko

Akademikoa Lehen Mailako irakaskuntzak gainditzea

1.3. SNOWBOARDEKO KIROL TEKNIKARIA Egitura eta iraupena Sartzeko betekizunak

Lehen Maila 450 ordu

Bigarren Maila 595 ordu

Guztira 1.045 ordu

Lehen Mailara sartzeko

Akademikoa DBHko graduatua edota baliokidea (horiek izan ezean, 18 urte beteta izatea eta heldutasun proba gainditu izana).

Kirol arlokoa Berariazko proba bat gainditzea.

Bigarren Mailara sartzeko

Akademikoa Lehen Mailako irakaskuntzak gainditzea

Page 19: 2007ko APIRILA - bizkaia.eus · Marrazketa Teknikoa I Adierazpen Grafiko eta Bolumena Marrazketa Artistikoa II Marrazketa Teknikoa II Diseinuaren oinarriak Artearen historia Irudia

18

1.4. ESKI ALPINOKO GOI MAILAKO KIROL TEKNIKARIA Egitura eta iraupena Sartzeko betekizunak

Maila bakarraren iraupena 930 ordu

Akademikoa

Batxiler-Titlua edota baliokidea (horiek izan ezean, 20 urte beteta izatea eta heldutasun proba gainditu izana) Eski Alpinoko Kirol Teknikariaren Titulua

1.5. IRAUPEN ESKIKO GOI MAILAKO KIROL TEKNIKARIA Egitura eta iraupena Sartzeko betekizunak

Maila bakarraren iraupena 855 ordu

Akademikoa

Batxiler-Titulua edota baliokidea (horiek izan ezean, 20 urte izatea eta heldutasun proba gainditu izana) Iraupen Eskiko Kirol Teknikariaren Titulua

1.6. SNOWBOARDEKO GOI MAILAKO KIROL TEKNIKARIA Egitura eta iraupena Sartzeko betekizunak

Maila bakarraren iraupena 795 ordu

Akademikoa

Batxiler-Titlua edota baliokidea (horiek izan ezean, 20 urte izatea eta heldutasun proba bat gainditzea) Snowboardeko Kirol Teknikariaren Titulua.

2. FUTBOLEKO TITULUAK 2.1 FUTBOLEKO KIROL TEKNIKARIA Egitura eta iraupena Sartzeko betekizunak

Lehen Maila 455 ordu

Bigarren Maila 565 ordu

Guztira 1.020 ordu

Lehen Mailara sartzeko

Akademikoa DBHko graduatua edota baliokidea (horiek izan ezean, 18 urte izatea eta heldutasun proba bat gainditzea)

Kirol arlokoa Berariazko proba bat gainditzea.

Bigarren Mailara sartzeko

Akademikoa Lehen Mailako irakaskuntzak gainditzea

2.2. ARETO FUTBOLEKO KIROL TEKNIKARIA Egitura eta iraupena Sartzeko betekizunak

Lehen Maila 420 ordu

Bigarren Maila 555 ordu

Guztira 975 ordu

Lehen Mailara sartzeko

Akademikoa DBHko graduatua edota baliokidea (horiek izan ezean, 18 urte izatea eta heldutasun proba bat gainditzea)

Kirol arlokoa Berariazko proba bat gainditzea.

Bigarren Mailara sartzeko

Akademikoa Lehen Mailako irakaskuntzak gainditzea.

2.3. FUTBOLEKO GOI MAILAKO KIROL TEKNIKARIA Egitura eta iraupena Sartzeko betekizunak

Maila bakarraren iraupena 875 ordu

Akademikoa

Batxiler Titulua edota baliokidea (horiek izan ezean, 20 urte izatea eta heldutasun proba gainditzea) Futboleko Kirol Teknikariaren Titulua.

Kirol arlokoa

Honako jardueretan futboleko entrenatzaile titularra izana: Gutxienez ere, bi denboraldi eman izana

Page 20: 2007ko APIRILA - bizkaia.eus · Marrazketa Teknikoa I Adierazpen Grafiko eta Bolumena Marrazketa Artistikoa II Marrazketa Teknikoa II Diseinuaren oinarriak Artearen historia Irudia

19

“hirugarren maila” edo “erregional goren” kategorietako taldeekin. Gutxienez ere, hiru denboraldi eman izana “erregional” edo “gazteen liga nazional” kategorietako taldeekin. Gutxienez ere, lau denboraldi eman izana “gazte”, “kadete”, “haur”, “kimu” edo “benjamin” kategorietako taldeekin.

2.4. ARETO FUTBOLEKO GOI MAILAKO KIROL TEKNIKARIA Egitura eta iraupena Sartzeko betekizunak

Maila bakarraren iraupena 830 ordu

Akademikoa

Batxiler Titulua edota baliokidea (horiek izan ezean, 20 urte izatea eta heldutasun proba bat gainditzea) Areto Futboleko Kirol Teknikariaren Titulua.

Kirol arlokoa

Areto Futboleko entrenatzaile titularra izana honako jardueretan: Gutxienez ere, bi denboraldi eman izana “hirugarren maila” edo “erregional goren” kategorietako taldeekin. Gutxienez ere, hiru denboraldi eman izana “erregional” edo “gazteen txapelketa nazionala” kategorietako taldeekin. Gutxienez ere, lau denboraldi eman izana “gazte”, “kadete”, “haur”, “kimu” edo “benjamin” kategorietako taldeekin.

3. MENDIKO TITULUAK 3.1. GOI-MENDIKO KIROL TEKNIKARIA Egitura eta iraupena Sartzeko betekizunak

Lehen Maila 420 ordu

Bigarren Maila 680 ordu

Guztira 1.100 ordu

Lehen Mailara sartzeko

Akademikoa DBHko graduatua edota baliokidea .(horiek izan ezean, 18 urte izatea eta heldutasun proba bat gainditzea).

Kirol arlokoa Berariazko proba bat gainditzea.

Bigarren Mailara sartzeko

Akademikoa Lehen Mailako irakaskuntzak gainditzea.

3.2. AMILDEGIETAKO KIROL TEKNIKARIA Egitura eta iraupena Sartzeko betekizunak

Lehen Maila 420 ordu

Bigarren Maila 555 ordu

Guztira 975 ordu

Lehen Mailara sartzeko

Akademikoa DBHko graduatua edota baliokidea (horiek izan ezean, 18 urte izatea eta heldutasun proba bat gainditzea).

Kirol arloa Berariazko proba bat gainditzea.

Bigarren mailara sartzeko

Akademikoa Lehen Mailako irakaskuntzak gainditzea.

3.3. ESKALADAKO TEKNIKARIA Egitura eta iraupena Sartzeko betekizunak

Lehen Maila 420 ordu

Bigarren Maila 630 ordu Lehen Mailara sartzeko

Page 21: 2007ko APIRILA - bizkaia.eus · Marrazketa Teknikoa I Adierazpen Grafiko eta Bolumena Marrazketa Artistikoa II Marrazketa Teknikoa II Diseinuaren oinarriak Artearen historia Irudia

20

Guztira 1.050 ordu Akademikoa

DBHko graduatua edota baliokidea (horiek izan ezean, 18 urte izatea eta heldutasun proba bat gainditzea).

Kirol arlokoa Berariazko proba bat gainditzea.

Bigarren Mailara sartzeko

Akademikoa Lehen Mailako irakaskuntzak gainditzea.

3.4. MENDI ERTAINEKO KIROL TEKNIKARIA Egitura eta iraupena Sartzeko betekizunak

Lehen Maila 420 ordu

Bigarren Maila 555 ordu

Guztira 975 ordu

Lehen Mailara sartzeko

Akademikoa DBHko graduatua edo baliokidea (horiek izan ezean, 18 urte izatea eta heldutasun proba bat gainditzea).

Kirol arlokoa Berariazko proba bat gainditzea.

Bigarren Mailara sartzeko

Akademikoa Lehen Mailako irakaskuntzak gainditzea.

3.5. GOI-MENDIKO GOI MAILAKO KIROL TEKNIKARIA Egitura eta iraupena Sartzeko betekizunak

Maila bakarraen iraupena 755 ordu

Akademikoa

Batxiler Titulua edo baliokidea (horiek izan ezean, 20 urte izatea eta heldutasun proba bat gainditzea). Goi-Mendiko Teknikariaren Titulua

Kirol arlokoa Espezialitatearen kirol curriculuma.

3.6. ESKALADAKO GOI MAILAKO KIROL TEKNIKARIA Egitura eta iraupena Sartzeko betekizunak

Maila bakarraren iraupena 755 ordu

Akademikoa

Batxiler Titulua edo baliokidea (horiek izan ezean, 20 urte izatea eta heldutasun proba bat gainditzea) Eskaladako Kirol Teknikariaren Titulua.

3.7. MENDIKO ESKIKO GOI MAILAKO KIROL TEKNIKARIA Egitura eta iraupena Sartzeko betekizunak

Maila bakarraren iraupena 755 ordu

Akademikoa

Batxiler Titulua edota baliokidea (horiek izan ezean, 20 urte izatea eta heldutasun proba bat gainditzea) Goi-Mendiko Kirol Teknikariaren Titulua.

4. ATLETISMO TITULUAK 4.1. ATLETISMOKO KIROL TEKNIKARIA Egitura eta iraupena Sartzeko betekizunak

Lehen Miala 500 ordu

Bigarren Maila 600 ordu

Guztira 1.100 ordu

Lehen Mailara sartzeko

Akademikoa DBHko graduatua edo baliokidea (horiek izan ezean, 18 urte izatea eta heldutasun proba gainditzea).

Kirol arlokoa Berariazko proba bat gainditzea.

Page 22: 2007ko APIRILA - bizkaia.eus · Marrazketa Teknikoa I Adierazpen Grafiko eta Bolumena Marrazketa Artistikoa II Marrazketa Teknikoa II Diseinuaren oinarriak Artearen historia Irudia

21

Bigarren Mailara sartzeko

Akademikoa Lehen Mailako irakaskuntzak gainditzea.

4.2. ATLETISMOKO GOI MAILAKO KIROL TEKNIKARIA Egitura eta iraupena Sartzeko betekizunak

Maila bakarraren iraupena 1.100 ordu

Akademikoa

Batxiler Titulua edo baliokidea (horiek izan ezean, 20 urte izatea eta heldutasun proba bat gainditzea). Atletismoko Kirol Teknikariaren Titulua.

5. ESKUBALOIKO TITULUAK 5.1. ESKUBALOIKO KIROL TEKNIKARIA Egitura eta iraupena Sartzeko betekizunak

Lehen Maila 380 ordu

Bigarren Maila 570 ordu

Guztira 950 ordu

Lehen Mailara sartzeko

Akademikoa DBHko graduatua edo baliokidea (horiek izan ezean, 18 urte izatea eta heldutasun proba bat gainditzea).

Kirol arlokoa Berariazko proba bat gainditzea.

Bigarren Mailara sartzeko

Akademikoa Lehen Mailako irakaskuntzak gainditzea.

5.2. ESKUBALOIKO GOI MAILAKO KIROL TEKNIKARIA Egitura eta iraupena Sartzeko betekizunak

Maila bakarraren iraupena 750 ordu

Akademikoa

Batxiler Titulua edo baliokidea (horiek izan ezean, 20 urte izatea eta heldutasun proba bat gainditzea) Eskubaloiko Kirol Teknikariaren Titulua.

Bizkaian diren Araubide Bereziko zentroen zerrenda kontsultatzeko: htpp://www.gazteaukera.euskadi.net

Page 23: 2007ko APIRILA - bizkaia.eus · Marrazketa Teknikoa I Adierazpen Grafiko eta Bolumena Marrazketa Artistikoa II Marrazketa Teknikoa II Diseinuaren oinarriak Artearen historia Irudia

22

Euskal Herriko Unibertsitateak dituen zentroak: 28 fakultatetan banatutako lau unibertsitate, Goi Mailako hiru Eskola Tekniko eta 11 Unibertsitate Eskola. Guztira, 4.000 irakasle eta 91.000tik gora ikasle daude EHUn. Euskal Herriko Unibertsitate publikoak (UPV-EHU), campus bana dauka hiru euskal lurraldeetan. Prestakuntza-eskaintzak, besteak beste, honako ikasketak hartzen ditu bere baitan: Medikuntza eta Zientziak (zenbait espezialitate barne), Arte Ederrak, Zuzenbidea, Ekonomia eta Enpresa Zientziak eta Industri Ingeniaritza. Unibertsitate publikoaz aparte, Deustuko Unibertsitate ospetsua ere badugu, ehun urte beteak dituena. Pribatua da, Jesusen Lagundiaren zuzendaritzapean lan egiten du eta, unibertsitate publikoak bezala, hiru lurraldeetan ditu zentroak. Urteen joanak berretsi egin du daukan ospea, batez ere bi zutabe garrantzitsu dituela: Zuzenbideko Fakultatea eta Enpresa Zientzietako Fakultatea – nazioartean ‘Komertziala’ izenez ezagutzen dena -. Espainia osoko konpainia pribatu handietako enpresaburu eta kudeatzaile ospetsuenetako asko bi fakultate horietatik atera dira. Horietaz gain, Nafarroako Unibertsitateak bi zentro ditu Donostiako campusean; batetik, Ingeniarien Goi Eskola. 1961. urtean zabaldu zen eta gaur egun bost titulazio eskaintzen ditu: Industria Ingeniaria, Materialen Ingeniaria, Automatika eta Industria Elektronikarako Ingeniaria, Industria Antolamendurako Ingeniaria, eta Telekomunikazio Ingeniaria). Bestetik, Idazkaritza eta Administrazio Goi Institutua. Era berean, Euskadik, 1997. urteaz geroztik, beste unibertsitate pribatu bat du: Mondragon Unibertsitatea. Euskadin frankismoaren ondoren Eusko Legebiltzarrak onetsitako lehenengo unibertsitate pribatua da. Izen bera duen industria-taldearen babesean jaio da erakunde akademiko hau, eta Europako bakarra da kooperatiba-erregimenean jarduten duena.

UPV/EHU

Bizkaiko campusa Unibertsitaterako sarrera

Ikasgelategia I

Sarriena auzoa, z/g 48940 LEIOA-BIZKAIA

Telefonoa: 94 601 55 55

Larrako Etxea Lehendakari Agirre etorbidea, 83 (Sarriko)

48015 BILBAO Telefonoa: 94 601 55 55

GAITASUN PROBAK: SELEKTIBITATEA Unibertsitatera sartzeko, nahitaez, selektibitate proba egin eta gainditu behar dute bai atzerriko ikasleek, bai bertakoek. Unibertsitate bakoitzean Probetarako Batzorde Koordinatzaile bat dago eta hauen zeregina probak antolatu eta koordinatzea, ondo buru daitezen neurriak hartzea eta intzidentziaren bat egonez gero bera konpontzea da.

UNIBERTSITATEA

Page 24: 2007ko APIRILA - bizkaia.eus · Marrazketa Teknikoa I Adierazpen Grafiko eta Bolumena Marrazketa Artistikoa II Marrazketa Teknikoa II Diseinuaren oinarriak Artearen historia Irudia

23

25 URTETIK GORAKOENTZAKO SARBIDEA LOGSE arautzen duen 1/1990 Lege Organikoan honakoa xedatzen da: inolako titulaziorik ez duten 25 urtetik gorakoek unibertsitatera sartzeko aukera dute. Gobernu Kontseiluak sarbide mota hau onetsi zuen 2004ko azaroaren 24an. 2000. urteko urtarrilaren 21eko 69/2000 Errege Dekretuan (22ko BOE) sarbide mota honen bidez unibertsitatera sartu nahi dutenek plaza-kopuru bat izango dutela xedatzen da. 2003ko ekainaren 20ko 743/2003 Errege Dekretua da 25 urtetik gorakoentzako unibertsitaterako sarbidea arautzen duena. UPV/EHUN SARTZEA (AURREZ IZENA EMATEA) Euskal Herriko Unibertsitatera sartu nahi dutenek aukeratutako ikasketei dagozkien baldintza akademikoak eta sartzeko eskabidea bete behar dituzte, ezarrita dauden epeetan. Ikasleak izena aurrez emateko eskabide horretan bere lehentasunak adieraziko ditu, baita bere eskabidea zein bideren arabera sartzea nahi duen ere.

SARBIDE PROBEN EGUTEGIA

2007/08 IKASTURTEA

TALDEA AURREINSKRIPZIOA AURREINSKRIPZIOAREN BERRESPENA

HITZORDUEN EGUNAK

MATRÍKULA

Deialdi arrunta: ekainaren 18tik 22ra Uztailak 13 Uztailaren 16tik

24ra Selektibitatea 2007an egin nahi duten EAEko ikasleak

Martxoak 19 (selektibitatea gainditu osteko berrespena behar da)

Ezohiko deialdia: uztailaren 23tik 27ra Irailak 10 Irailaren 12tik 14ra

S E L E K T I B I T A T E A

-Selektibitatea aurretik gaindituta duten ikasleak. -Selektibitatea beste unibertsitate batzuetan, deialdi arruntean, gainditu duten ikasleak(*) -Unibertsitatera sartzeko atzerriko ikasketak egiten dituzten ikasleak

Ekainaren 25etik uztailaren 3ra bitartean

Deialdi arrunta: uztailak 13

Uztailaren 16tik 24ra

Deialdi arrunta: uztailak 13

Uztailaren 16tik 24ra

2006/2007 ikasturtean LH egin duten EAEko ikasleak Martxoak 19

Ezohiko deialdia: irailak 10 Irailak 12tik 14ra

Deialdi arrunta: uztailak 13

Uztailaren 16tik 24ra L

H

Beste erkidego batzuetako LHko ikasleak edota LH aurretik eginda duten EAEko ikasleak

Ekainaren 25tik uztailaren 3ra

Ezohiko deialdia: irailak 10 Irailaren 12tik 14rra

Page 25: 2007ko APIRILA - bizkaia.eus · Marrazketa Teknikoa I Adierazpen Grafiko eta Bolumena Marrazketa Artistikoa II Marrazketa Teknikoa II Diseinuaren oinarriak Artearen historia Irudia

24

25 urtetik gorakoentzako sarbide proba 2007an egin dutenak

Otsailaren 19tik 23ra

25 U R T E

25 urtetik gorakoentzako sarbide proba 2007a baino lehenago egin dutenak

Ekainaren 25etik uztailaren 3ra

Uztailak 13 Uztailaren 16tik 24ra

Tituludunak, atzerritarrak, 2. ziklora sartu nahi duten ikasleak, eta beste hainbat ikasle Irailaren 3tik 5era Irailak 10 Irailaren 12tik 14ra B

E S T E B A T Z U K

Titulazioetako plaza hutsetara sartu nahi duen edozein ikasle Irailaren 24tik 26ra Urriak 5 Urriak 9

(*) Selektibitatea beste unibertsitate batean eta ezohiko deialdian gainditzen duen ikasleak irailaren 24tik 26ra bitartean egin behar du izena emateko eskabidea Taulan agertzen diren datak Ikasketen Antolamendurako Batzordeak onartu behar ditu.

TITULAZIOAK

Enpresa Zientzietan diplomatua Biologian lizentziatua Gizarte Hezkuntzan diplomatua Biokimikan lizentziatua (2. zikloa) Erizaintzan diplomatua Aktuariotza eta Finantza Zientzietan lizentziatua (2. zikloa baino

ez) Itsasontzi Makinetan diplomatua Polítika eta Administrazio Zientzietan lizentziatua Itsasketan diplomatua Ikus-entzunezko Komunikazioan lizentziatua Lan Harremanetan diplomatua Zuzenbidean lizentziatua – Leioako Ordezkaritza Materialetan Ingeniaria (2. zikloa baino ez) Ekonomian lizentziatua Telekomunikazio Ingeniaria Fisikan lizentziatua Industria Automatikan eta Elektronikan Ingeniaritza (2. zikloa baino ez)

Geologian lizentziatua

Elktronikan Ingeniaritza (2. zikloa baino ez) Merkatuen Ikerketa eta Tekniketan lizentziatua (2. zikloa baino ez)

Industria Antolakuntzan Ingeniaritza (2. zikloa baino ez) Itsasontzi Makinetan lizentziatua (2. zikloa baino ez) Industria Ingeniaritza Matematikan lizentziatua Ingeniaritza kimikoa (Ingeniarien Goi Eskola Teknikoa) Medikuntzan lizentziatua Ingeniaritza kimikoa (Zientzia eta Teknologia Fakultatea) Nautika eta Itsas Garraioan lizentziatua (2. zikloa baino ez) Meatze Ingeniaritza Teknikoa, Meatzeen Ustiakuntza espezialitatea Odontologian lizentziatua Meatze Ingeniaritza Teknikoa, Mineralurgia eta Metalurgia espezialitatea

Kazetaritzan lizentziatua

Meatze Ingeniaritza Teknikoa, Energia Baliabide, Erregai eta Lehergaiak espezialitatea

Publizitate eta Harreman Publikoetan lizentziatua

Herri Lanetako Ingeniaritza Teknikoa, Eraikuntza Zibilak espezialitatea

Kimikan lizentziatua

Telekomunikazioan Ingeniaritza Teknikoa, Telekomunikazio Sistemak espezialitatea

Soziologian lizentziatua

Telekomunikazioan Ingeniari Teknikoa, Telematika espezialitatea Irakaslea, Haur Hezkuntza espezialitatea Kudeaketa Informatikan Ingeniaritza Teknikoa Irakaslea, Musik Hezkuntza espezialitatea Industria Ingeniaritza Teknikoa, Elektrizitatea espezialitatea Irakaslea, Lehen Hezkuntza espezialitatea Industria Ingeniaritza Teknikoa, Industria Elektronika espezialitatea

Irakaslea, Atzerriko Hizkuntza espezialitatea

Industria Ingeniari Teknikoa, Industria Kimika espezialitatea Ingurumen Zientzietan lizentziatua 2. zikloa Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan lizentziatura Medikuntzan lizentziatua 2. zikloa – Basurtuko Irakasgunea Arte Ederretan lizentziatua Medikuntzan lizentziatua 2. zikloa – Gurutzetako Irakasgunea

Page 26: 2007ko APIRILA - bizkaia.eus · Marrazketa Teknikoa I Adierazpen Grafiko eta Bolumena Marrazketa Artistikoa II Marrazketa Teknikoa II Diseinuaren oinarriak Artearen historia Irudia

25

DEUSTUKO UNIBERTSITATEA

BILBOKO CAMPUSA Unibertsitate etorbidea, 24

48007 Bilbao Tel.: 944 139 000

ESKABIDEAK AURKEZTEKO EPEA Sartzeko eskabideak urtarrilaren 9tik maiatzaren 31ra bitartean, Ikasle Berrientzako Bulegoan aurkeztuko dira. Ordutegia: 9,00etatik 13,30era eta 15,30etik 18,30era. Ekonomia eta Enpresa Zientzietako Fakultatean sartzeko eskabidea eskatzeko epea maiatzaren 15ean amaituko da. Titulazioren batean plaza hutsik egotekotan, matrikula egiteko epea zabalduko da maiatzaren 31tik aurrera. Plaza hutsik dagoen kontsultatzeko: Bilboko Campusa Ikasle Berrientzako Bulegoa Tel.: 944 139 386 – 902 302 301 e-posta: [email protected] edo Idazkaritza Nagusia Tel.: 944 139 061 – 944 139237 e-posta: [email protected] TITULAZIOAK

LIZENTZIATURAK Enpresen Administrazio eta Zuzendaritza + Zuzendarien Aurrerabideko Masterra Zuzenbidea Zuzenbidea + Ekonomia Espezialitatea Eliz Ikasketak (Teologiako Batxilergoa) Ingeles Filologia Euskal Filologia Filosofia Historia Psikologia Psikopedagogia (2. zikloa) Sociologia (2. zikloa) Teologia (2. zikloa)

DIPLOMATURAK Erlijio Zientziak Gizarte Hezkuntza Gizarte Lana Turismoa

INGENIERIARITZAK Kudeaketa Informatikako Ingeniari Teknikoa Industri Ingeniari Teknikoa, Industri Elektronikako Espezialitatea Telekomunikazioko Ingeniari Teknikoa, Telemetikako espezialitatea Informatikako Ingeniaria (2. zikloa) Industria Antolaketako Ingeniaria (2. zikloa) Industria Automatika eta Elektronikako Ingeniaria (2. zikloa) Telekomunikazioko Ingeniaria (2. zikloa) Informatikako Ingeniaria + Industria Antolaketako Ingeniaria (2. zikloko titulazio bikoitza)

UNIBERTSITATEKO BERTAKO TITULUAK Zuzendaritzako Idazkaritzako Unibertsitate Graduatua Kultura eta Elkartasuneko Unibertsitate Graduatua

Page 27: 2007ko APIRILA - bizkaia.eus · Marrazketa Teknikoa I Adierazpen Grafiko eta Bolumena Marrazketa Artistikoa II Marrazketa Teknikoa II Diseinuaren oinarriak Artearen historia Irudia

26

NAFARROAKO UNIBERTSITATEA

UNIBERTSITATEKO CAMPUSA 31080. Iruñea (Nafarroa)

Tel.: 948 42 56 00

SARTZEKO ESKABIDEETARAKO EPEA 2006-2007 IKASTURTEAN

Aurkezteko azken eguna Erantzuteko data

Aurrez sartzeko Urtarrilak 25 Martxoak 1

Onarpen arrunta Maiatzak 15 Ekainak 15

Sartzeko azken epea Uztailak 15 Abuztuak 15

TITULAZIOAK

GIZA ETA GIZARTE ZIENTZIAK ETA ZIENTZIA JURIDIKOAK Enpresen Administrazio eta Zuzendaritza (LADE) Ekonomia LADE Elebiduna [4] Ekonomia + Zuzenbidea [2] LADE+Zuzenbidea [2] Zuzenbidea ISSA (Management Assistant) [1] Hispaniar Filologia Filosofia Historia Giza-zientziak Pedagogía Psikopedagogia (2. zikloa) Pedagogía + Psikopedagogia [2] Kazetaritza Ikus-entzunezkoen komunikabideak Kazetaritza eta Publizitate Baliabideak Kazetaritza + Filosofia [2] Ikus-entzunezkoen komunikabideak + Hispaniar Filologia [2] Kazetaritza eta Publizitate Baliabideak + Filosofia [2]

ZIENTZIA BIOSANITARIO, SAIAKUNTZA ZIENTZIA ETA TEKNIKAK Goi Arkitektura Arkitektura Teknikoa BiologIa Biokimika (2. zikloa) Biologia+Biokimika [2] Kimika Kimika+Biokimika [2] Giza Elikadura eta Dietetika Farmazia Farmazia +Giza Elikadura eta Dietetika [3] Medikuntza Erizaintza Industria Ingeniaritza [1][4] Materialetako Ingeniaritza (2. zikloa) [1][4] Industria Antolaketako Ingeniaritza (2. zikloa) [1][4] Industria Automatika eta Elektronikako Ingeniaritza (2. zikloa) [1][4] Telekomunikazio Ingeniaritza [1][4]

Page 28: 2007ko APIRILA - bizkaia.eus · Marrazketa Teknikoa I Adierazpen Grafiko eta Bolumena Marrazketa Artistikoa II Marrazketa Teknikoa II Diseinuaren oinarriak Artearen historia Irudia

27

TITULAZIO ELEBIDUNAK Ekonomia Elebiduna (International Degree in Economics) LADE Elebiduna (International Degree Management) Global Economics and Law Double Degree Global Management and LawDouble Degree Zuzenbidea+Anglo-American Law Program Zuzenbidea+International Business Law Program Zuzenbidea+Global Law Program Giza-Zientziak International Media Program ISSA-Multilingual Management Assistant [1]

[1] Donostiako CAmpuseko Ikasketak [2] Lizentziatura bikoitzak [3] Titulazio bikoitzak

UNIBERTSITATEKO BERTAKO TITULAZIOAK KOMUNIKAZIO ZIENTZIEN FAKULTATEA

Telebista eta zinemarako fikziozko gidoian diplomatua Fikziozko ikus-entzunezkoen ekoizpenean diplomatua Komunikazio enpresen kudeaketan diplomatua Marketingeko Komunikazio Integratuan diplomatua Komunikazio Korporatiboan diplomatua Kultura Komunikazioan diplomatua Ikusizko Kazetaritzan diplomatua Gizarte Komunikazioan diplomatua Komunikazio Politikan diplomatua

ISSA Zuzendaritzako laguntzailea eta Multilingual Management Assistant []

FILOSOFIA ETA LETREN FAKULTATEA Arte Ikasketetan diplomatua Filosofian diplomatua Euskal ikasketetan diplomatua XX. mendeko Historian diplomatua Anglo-Iparramerikako Ikasketetan diplomatua Gaztelania atzerriko hizkuntza gisa irakasteko diploma Arte edo Zientzietako batxilergoa eta masterra (arte liberalak) Espainiako Hizkuntza eta Literatura ikastaroa (ILCE) Ikasketa Hispanikoen ikastaroa (ILCE) Negoziorako Espainierako ikastaroa (ILCE)

ZUZENBIDE FAKULTATEA Ingurumen Zuzenbidean diplomatua Nafarroako Zuzenbidean diplomatua

EUROPAKO IKASKETEN ZENTROA Europako Ikasketak (ziurtagiria) Informazio Komunitarioa (ziurtagiria) Europa Erkidegoko Informazioa (ziurtagiria)

ZIENTZIA FAKULTATEA Ingurumeneko Kimikan diplomatua

MEDIKUNTZA FAKULTATEA Ikerketa Biomedikoan diplomatua

ERIZAINTZA ESKOLA Osasunerako Hezkuntzan diplomatua Erizaintza arloko Ikerketen Hastapenetan diplomatua (elebiduna)

ARKITEKTURA GOI ESKOLA TEKNIKOA Paisaia eta Ingurumena espezialitatea [2] Plangintza eta Hirigintzaren garapena espezialitatea [2] Plangintza eta Hirigintzaren kudeaketa [2] Arkitekturaren Berriztapena eta Birgaiketa espezializazioa [2]

INGENIARITZA GOI ESKOLA TEKNIKOA (TECNUN) Ingeniaritza Mekanikoan sakontzea (diploma) [1]

Page 29: 2007ko APIRILA - bizkaia.eus · Marrazketa Teknikoa I Adierazpen Grafiko eta Bolumena Marrazketa Artistikoa II Marrazketa Teknikoa II Diseinuaren oinarriak Artearen historia Irudia

28

Elektronikan eta Elektrizitatean sakontzea (diploma) [1] Materialen Zientzia eta Teknologian sakontzea (diploma) [1] Business Management arloan sakontzea (diploma) [1] Informazioaren Teknologietan sakontzea (diploma) [1] Industria Diseinuan diploma [1] Automozioan nazioarteko diploma [1] Aeronautikan sakontzea (diploma) [1] Telematikan sakontzea (diploma) [1] Irrati-komunikazioan sakondu (diploma) [1] Industria Kudeaketa eta Antolamenduan diploma [1] [2] Materialgintza espezialitatea (diploma) [1] [2] Industria Automatika espezialitatea (diploma) [1] [2] Ingeniaritza Mekanikoa (diploma) [1] [2] Informazioaren Teknologia Berriak espezialitatea (diploma) [1] [2]

MASTERRAK Economics and Finance (MEF) Masterra Bioetikako Masterra Botiken I+D+I ko unibertsitate Masterra Arte Liberaletako Masterra Ikasketa Juridikoetako Master Iberoamerikarra Enpresaren Zuzenbideko Unibertsitate Masterra Aholkularitza Fiskaleko Unibertsitate Masterra Senar-emazte eta Familiako Unibertsitate Masterra Komunikabide-enpresen Kudeaketako Masterra Komunikazio Politiko eta Korporatiboko Masterra Arkitektura Diseinuko Masterra Erakundeen Agintaritzako Masterra Geriatriako Farmazia Arretako Masterra Elikadura eta Metabolismoko Masterra Business Administration (MBA) Masterra Executive Master in Business Administration (E-MBA) Masterra Global Executive Master in Business Administration (GE-MBA) Masterra

OSASUNAREN SAIAKUNTZA ZIENTZIAK

Geriatriako Farmazia-zaintza Masterra Bioetikako Masterra Elikadura eta Metabolismoko Masterra Medikamentuen I+D+i Masterra Diseinu Galeniko eta Biofarmaziako Masterra Biologia Zelular eta Molekularreko Masterra Lehen Mailako Arretako Ikerketako Masterra Neurozientzia eta Kognizioa Erizaintza Zientzietako Masterra

GIZA ETA GIZARTE ZIENTZIAK IESE Masterra Ekonomia eta Finantzako Masterra Negozio Prozesuen Zuzendaritzako Masterra Arte Liberaletako Masterra* Komunikazio Politiko eta Korporatiboko Masterra Komunikazio Enpresen Kudeaketako Masterra Erakundeen Aginte eta Kulturako Masterra Aholkularitza Fiskaleko Masterra Enpresa Zuzenbideko Masterra Senar-emazte eta Familiako Masterra Hezkuntzan eta Psikologian Esku hartzeko Masterra Hizkuntzen Irakaskuntzako Masterra

ZIENTZIA TEKNIKOAK Diseinu Arkitektonikoko Masterra Ingeniaritza Biomedikoko Masterra

*Nafarroako Unibertsitateko bertako titulua

Page 30: 2007ko APIRILA - bizkaia.eus · Marrazketa Teknikoa I Adierazpen Grafiko eta Bolumena Marrazketa Artistikoa II Marrazketa Teknikoa II Diseinuaren oinarriak Artearen historia Irudia

29

DOKTORETZAK MEDIKUNTZA, ZIENTZIAK ETA FARMAZIA

Biofarmazia, farmakologia eta botiken kalitatea Biologia zelularra eta molekularra Biologia eta Ingurumena Kirurgia Botiken diseinua, sintesia eta ebaluazio biologikoa Fisiologia eta elikadura Hepatologia eta terapia genikoa Disipazio Sistemen egongaiztasuna Medikuntza Analisien metodo fisiko-kimikoak Neurozientziak

ZUZENBIDEA Zuzenbidea Estatuaren Zuzenbide kanonikoa eta Eliza Zuzenbidea

KOMUNIKABIDEAK Komunikabideak

EKONOMIA ETA EMPRESA ZIENTZIAK Enpresen Administrazioa Ekonomía aplikatua Enpresen Zuzendaritza- PhD in Management (IESE Bartzelona)

ENPRESA ETA HUMANITATE INSTITUTUA Erakundeen Agintea eta Kultura

TEOLOGIA Teologia Biblikoa Teologia Sistematikoa

ARKITEKTURA ETA INGENIARITZA Arkitektura Elektronika eta Komunikabideak XX. mendeko Espainiako Arkitekturaren Historia Fisika Aplikatua Industria Ingeniaritza Mekanika Aplikatua

FILOSOFIA ETA LETRAK Hezkuntza Filologia Klasikoa Filosofia Geografia Historia Artearen Historia Hispaniar Hizkuntzalaritza Hispaniar Literatura eta Literaturaren Teoria

Page 31: 2007ko APIRILA - bizkaia.eus · Marrazketa Teknikoa I Adierazpen Grafiko eta Bolumena Marrazketa Artistikoa II Marrazketa Teknikoa II Diseinuaren oinarriak Artearen historia Irudia

30

ARRASATEKO UNIBERTSITATEA

MONDRAGON UNIBERTSITATEA Loramendi, 4

23 posta-kutxa 20500 Arrasate – Mondragón

Tel.: 943 71 21 85 Faxa: 943 71 21 93

SARRERA Mondragon Unibertsitateak hiru Fakultate ditu bere baitan: Goi Eskola Politeknikoa, Enpresa Zientzien Fakultatea eta Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea.

Goi Eskola Politeknikoak campus bi ditu: bata Arrasate-Mondragonen eta bestea Ordizian, biak Gipuzkoan kokaturik daudela.

Enpresa Zientzien Fakultateak campus bi ditu: bata Oñatin eta bestea Irunen (Gipuzkoa).

Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateak campus bakarra dauka Eskoriatzan (Gipuzkoa). TITULAZIOAK

GOI ESKOLA POLITEKNIKOA Industria Ingeniaritza Teknikoa Mekanikan (1. zikloa) Ingeniaritza Teknikao Industria Diseinuan (1. zikloa) Industria Ingeniaritza Teknikoa Elektronikan (1. zikloa) Ingeniaritza Teknikoa Sistemen Informatikan (1. zikloa) Ingeniaritza Teknikoa Kudeaketa Infoematikan (1. zikloa) Ingeniaritza Teknikoa Telekomunikazio Sistemetan (1. zikloa) Ingeniaritza Telematikan Teknikoa (1. zikloa) Industria Ingeniaritza (2. zikloa) Ingeniaritza Industria Antolakuntzan (2. zikloa) Ingeniaritza Automatiko eta Elektroniko Industriala (2. zikloa) Ingeniaritza Informatikan (2. zikloa) Ingeniaritza Telekomunikazioetan (2. zikloa) Diplôme D’Ingenieur ENSEEIHT de Tolouse – Industria Automatika eta Elektronikoan Ingeniaria Diplôme D’Ingenieur de Nantes – Industria Ingeniaria Diplôme D’Ingenieur INSA de Tolouse – Industria Ingeniaria

ENPRESA ZIENTZIEN FAKULTATEA Zuzendaritzako Idazkaritza Enpresa Zientzietan Diplomatura Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan Lizentziatura

HUMANITATE ETA HEZKUNTZA ZIENTZIEN FAKULTATEA Irakaslea. Haur Hezkuntza Espezialitatea Irakaslea. Hezkuntza Berezia Espezialitatea Irakaslea. Atzerriko Hizkuntza Espezialitatea Irakaslea. Heziketa Fisikoa Espezialitatea Irakaslea. Entzumena eta Mintzaira Espezialitatea (2. diplomatura gisa) Irakaslea. Lehen Hezkuntza Espezialitatea (2. diplomatura gisa) Ikus-Entzunezko Komunikazioko Lizentziatura Psikopedagogiako Lizentziatura Giza Zientzietako Lizentziatura

DOKTORETZA PROGRAMAK Automatika eta Elektronika Portaera Mekaniko eta Materialak Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologia Berriak Eragiketen Zuzendaritza eta Berrikuntza Hezkuntza Ikerketa Enpresa Kooperatiboen Kudeaketa

Page 32: 2007ko APIRILA - bizkaia.eus · Marrazketa Teknikoa I Adierazpen Grafiko eta Bolumena Marrazketa Artistikoa II Marrazketa Teknikoa II Diseinuaren oinarriak Artearen historia Irudia

31

MBA- Enpresa Zuzendaritza MASTER ETA ADITUA

Enpresa Kooperatiboen Kudeaketan Master Ofiziala Kirol Erakundeen Kudeaketa eta Zuzendaritza Aditu Ikastaroa MBA Executive Masterra Banka eta Burtsa BBM/MBB Masterra Enpresen Informazio Sistemak EISM Masterra Enpresa Proiektuen Zuzendaritza Masterra Ekoizpen Zuzendaritza Masterra Logistika Integrala Masterra Laneko Arriskuen Prebentzioko Master Semipresentziala Logistika Integrala Aditu Ikastaroa Proiektuen Kudeaketan Aditu Ikastaroa Proiektuen Kudeaketan Ikastaro Aurreratua Seis Sigma Ikastaroa. Negozio Estrategia Mantentze lanen Kudeaketan Ikastaro Aurreratua Automobil Lehiaketan Espezializazio Teknikoan Masterra-Metca Industria Automatizazioko Ikastaro Aurreratua Cisco Sareen Konfigurazioan (CCNA) Aditu Ikastaroa Semipresentziala Informatika Segurtasuna Aditu Ikastaroa J2EE Bidezko Web Garapenerako Ikastaro Aurreratua Informatika Segurtasuna Ikastaro Aurreratua Cisco Sareetako Segurtasunari buruzko Ikastaro Praktikoa (semipresentziala) Bazkide Kooperatiboen Garapena Kudeaketan Master Ofiziala Norbere garapena eta Taldeen Lidergoan Aditu Ikastaroa XXI. mendeko Hezkuntzaren Erronkak: Kulturartekotasuna eta Eleaniztasuna. Master Ofiziala Informaziorako eta Komunikaziorako Teknologiak Trebakuntzako Masterra eta Aditu Ikastaroa Hizkuntzen Kudeaketan Aditu Ikastaroa Prestakuntza Pedagogikoan Aditu Ikastaroa Hezkuntza Ikerketako Master Ofiziala UNIBERTSITATE-ENPRESA HARREMANA Mondragon Unibertsitateak eskaintza berezia ematen du. Lan munduari estuki lotuta dago eta bere formazio ereduaren oinarria hezkuntza sistema da. MCCrekin, hau da 230 enpresa eta erakunderekin harreman handi du, MCCn 63.380 langilek dihardutela. 1-Ikasleak harreman handia du enpresarekin unibertsitate ikasketak egiten dituen bitartean. Hori lortzeko hezkuntza sistema hau bideratzen dute: -Ikasketak eta lana bateratzea -Ikasleek praktikak egiten dituzte enpresetan eta hezkuntza zentroetan, trebakuntza osagarri gisa. -Karrera amaierako proiektua egiten dute.

2- Enpresek oso harreman estua dute Unibertsitatearekin, honako mekanismoen bidez:

- Etengabeko Formazioa - Ikerkuntza eta Garapen Proiektuak - Enpresek Mondragon Unibertsitateko kudeaketa-organoetan parte hartzen dute.

IZENA EMATEKO EPEAK

1. zikloko, ziklo luzeko eta 2 zikloko ikasketak: 2007-02-01etik 2007-06-20ra bitartean Ordutegia: 8:30etik 12:00etara eta 14:30etik 17:30era (ostiral arratsaldean izan ezik).

Page 33: 2007ko APIRILA - bizkaia.eus · Marrazketa Teknikoa I Adierazpen Grafiko eta Bolumena Marrazketa Artistikoa II Marrazketa Teknikoa II Diseinuaren oinarriak Artearen historia Irudia

32

UHUN. URRUTIKO HEZKUNTZARAKO UNIBERTSITATE NAZIONALA

UHUN BIZKAIA

Ignacio Ellacuría parkea, 2-3 48920 PORTUGALETE

Tel.: 94 493 65 33 Faxa: 94 461 74 66

SARRERA Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitatearen xedea ikasgeletara joan ezin diren pertsonei (lana dela, familia dela, distantzia dela…) ikasten jarraitzeko aukera ematea da. Urrutiko hezkuntzarako teknikak eta esperientziak erabiltzen dituzte eta hezkuntza iraunkorreko programak garatzen dituzte. Gaur egun, UHUNeko ikasleak mota askotakoak dira: alde batetik, badaude bere lehenengo goi ikasketak era honetan egiten dituztenak; bestetik badago bere bigarren lizentziatura sortu nahi duen profesioanal edota tituluduna. Azkenik, unibertsitate ikasketak urrutiko hezkuntza bidez egin nahi duena ere badago. Eskaintzen dituen titulazioek beste edozein unibertsitatetako tituluazioen balio bera dute eta beste unibertsitateek duten legeria eta araudia dute. Dena dela, UHUNek berezitasunak ditu bere metodologian eta gizarte proiekzioan. Metodologia material didaktikoan (paperean idatzitakoa eta ikus-entzunezkoak) eta Elkarteko Zentroetako tutoretzan oinarritzen da. Baliabiderik garrantzitsuena irakasgaiaren unitate didaktikoa da, batzuetan irratsaio emanaldiekin edo ikus-entzunezkoekin osatzen dela. Horiez gainera, bideokonferentzia sistema bat garatu du ikasleen eta Elkarteko Zentroen eta Egoitza Nagusiaren arteko harremana estuagoa izan dadin. MATRIKULA EGITEKO ETA UNIBERTSITATERA SARTZEKO EPEAK

Sartzeko eskaera Matrikula 1. eta 2. zikloak Espedientea lekualdatu behar dutenak

eta aldiberekotasun baimena behar dutenak. EPEA: ekainaren 18tik azaroaren 10era bitartean

EPEA: irailaren 14tik azaroaren 15era

25 urtetik gorakoentzako zuzeneko sarbide-kurtsoa

EPEA: ekainaren 18tik azaroaren 10era bitartean

EPEA: irailaren 14tik azaroaren 15era

HIRUGARREN ZIKLOA (DOKTORETZA) Zehaztu gabe HEZKUNTZA IRAUNKORREKO PROGRAMAK ETA IKASTAROAK (LHP ETA IRAKASKUNTZA IREKIA)

Zehaztu gabe Zehaztu gabe

HEZKUNTZA IRAUNKORREKO PROGRAMA ETA IKASTAROAK (ESPEZIALIZAZIOA, OSASUN ETA LANBIDE HEZIKETA ARLOA)

Zehaztu gabe Zehaztu gabe

HIZKUNTZEN URRUTIKO UNIBERTSITATE ZENTROA

Zehaztu gabe Zehaztu gabe

Page 34: 2007ko APIRILA - bizkaia.eus · Marrazketa Teknikoa I Adierazpen Grafiko eta Bolumena Marrazketa Artistikoa II Marrazketa Teknikoa II Diseinuaren oinarriak Artearen historia Irudia

33

TITULAZIOAK Sarbide kurtsoa Zuzenbidea Geografia eta Historia Espainiar Filologia Físika Zientziak Matematika Zientziak Kimika Zientziak Industri Ingeniaritza Polítika Zientziak Soziologia Psikologia Hezkuntza Zientziak Filosofia Sistemen Informatikako Ingeniaritza Teknikoa Gestio Informatikako Ingeniaritza Teknikoa Enpresen Administrazio eta Zuzendaritza Ekonomia Historia Hispaniar Filologia Ingeles Filologia Psikologia (Plan Berria) Pedagogia Psikopedagogia Gizarte Hezkuntza Zuzenbidea (Plan Berria) Industri Ingeniaritza (Plan Berria) Sistemen Informatikako Ingeniaritza Teknikoa (Plan Berria) Gestio Informatikako Ingeniaritza Teknikoa (Plan Berria) Informatikako Ingeniaritza Turismoa Filosofia (2001.eko Plana) Gizarte eta Kultura Antropologia Ingurumen Zientziak Gizarte Lana Industri Ingeniaritza Teknikoa Elektronika espezialitatean Industri Ingeniaritza Teknikoa, Mekanika espezialitatean

Estatuan unibertsitate ikasketak eskaintzen dituzten ikastegiak kontsultatzeko: htpp://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net o http://www.mec.es

Page 35: 2007ko APIRILA - bizkaia.eus · Marrazketa Teknikoa I Adierazpen Grafiko eta Bolumena Marrazketa Artistikoa II Marrazketa Teknikoa II Diseinuaren oinarriak Artearen historia Irudia

34

SARRERA Graduondoko bat aukeratzerakoan, kontuan izan behar dugu zeintzuk diren geure beharrak eta igurikimenak eta nola lagun diezaioketen geure lanbideari. Esku-hartzen duten eragileak: sartzeko eskatzen dituzten betekizunak, ikastaroaren xedea, iraupena, ikastaro-mota, zentroaren ezaugarriak, zentroko ikasleen profila… BALORAZIOA Nahitaezkoa da programa asko ebaluatzea eta aldaratzea, geure neurrirako graduondokoa aurki dezagun. Graduondoko programa bat baloratzean hauxe da kontuan hartzen duguna: irakaskuntza berriaren hizkuntza, trebakuntzan erabilitako mitologia, lan-merkatuak eskatutako espezialitatearen eskaera edota jasotako tituluak nazioartean duen balioa. GRADUONDOKO MOTAK Programaren helburu nagusien eta eskaintzen duten titulazioaren arabera sailkatuko ditiugu.

ZIURTAGIRIAK EDO DIPLOMAK IRAUPENA Laburra DEIALDIA Ez da bakarrik unibertsitateko ikasleentzat BALDINTZAK Malguak HELBURUA Oso materia zehatz baten gaineko ezagupena eguneratzea, ez da ikerketa

behar. TITULAZIOA Ikasketak aprobetxamenduz egin direla egiaztatzen duen Diploma edo

Ziurtagiria MASTERRA EDO MAGISTERRA

IRAUPENA 1 eta 2 urte bitartean DEIALDIA Unibertsitateko ikasleentzat baino ez BALDINTZAK Sakonak. Zentroaren arabera: hizkuntza-probak, gaitasun testa,

gomendiozko gutunak, elkarrizketak… HELBURUAK Ezagupenen zabaltzea eta lan ekintzarako gaitasunen jabekuntza TITULAZIOA Master Titulua, Proiektu edo Memoria bat aurkeztu ondoren

DOKTORETZA IRAUPENA 2 eta 5 urte bitartean DEIALDIA Arloaren inguruan ezagutzak dituen tituluduna BALDINTZAK Sakonak eta oso zorrotzak HELBURUAK Ikergai inguruan ikerketak eta ekarpenak egin TITULAZIOA Doktore titulua, ikergaiaren inguruko doktoretza-tesia defendatu ondoren.

GRADUONDOKOAK

Page 36: 2007ko APIRILA - bizkaia.eus · Marrazketa Teknikoa I Adierazpen Grafiko eta Bolumena Marrazketa Artistikoa II Marrazketa Teknikoa II Diseinuaren oinarriak Artearen historia Irudia

35

ATZERRIKO GRADUONDOKOAK Asko dira graduondoko bat atzerrian egiten animatzeko arrazoiak (hizkuntza bat ikasi, emantzipatzea, beste kultura bat ezagutu…):

- lan onurak: lan munduak diziplinartekoa den eta orokorra den trebakuntza eskatzen du. - onura akademikoak: askotan, tituludunek ez dute ez espezializaziorik, ez eskarmenturik,

ez praktikarik, beraz, espezialitate batean espezializaturiko zentro ospetsu batera joateak eta elebitasunak onurak baino ez dakartzate.

ON LINE GRADUONDOKOAK Ikasketa mota honek hainbat aukera eskaintzen ditu, besteak beste, master-programak eta doktoretzak egiteko aukera. Ikasleak campus birtualean sartzen dira Internet bidez eta tutoretza pertsonalizatu baten bidez ikasketa gidatuak egiteko gai dira. On line hezkuntzak duen ezaugarririk deigarriena bere hezkuntza mota malgua da. Dena dela, horrek ere bere oztopoak ditu, hala nola, ikasleak izan behar duen autodiziplina eta oztopo teknikoak gainditu behar izatea. Beste oztopo bat hizkuntza bera izan daiteke. Kasu horretan, urrutiko hezkuntzarako programa batean matrikulatzen diren ikasleek ikasketak emango diren hizkuntza hobetu behar dute euren ikasketei aprobetxamendua aterako badiote. Hona hemen on line trebakuntza eskaintzen duten nazioarteko elkarterik garrantzitsuenak:

- Word Association for Online Education - Internacional Council for Open and Distance Education (ICDE) - Association for the Advancement of Computing in Education (AACE) - International Society for Technology in Education (ISTE) - Commonwealth of Learning (COL) - Urrutiko Goi Hezkuntzarako Elkarte Iberoamerikarra (AIESAD)

Graduondoko eskaintza ezagutzeko modurik onena internet bidez kontsultatzea da. Besteak beste, honako helbideak kontsulta ditzakegu: http://www.infoformacion.com http://www.infoempleo.com

Page 37: 2007ko APIRILA - bizkaia.eus · Marrazketa Teknikoa I Adierazpen Grafiko eta Bolumena Marrazketa Artistikoa II Marrazketa Teknikoa II Diseinuaren oinarriak Artearen historia Irudia

36

ATZERRIAN IKASTEA Nahi izanez gero, atzerrian egin ditzakegu geure ikasketak. Hala bada, http://www.braintrack.com kontsulta dezakegu, hemen baitaude munduko unibertsitate guztien direktorioa. Dena dela, gure ikasketak Europako zein herrialdetan egin ditzakegun aipatuko dugu: Alemania Goethe Institutuko Truke Akademikorako Zerbitzuak (Madril) Alemanian egin ahal ditugun goi mailako ikasketei buruzko informazioa eskaintzen digu. Hainbat arloren artean, ondorengoak izango ditugu aukeran: Alemaniako unibertsitatean matrikulatzea Unibertsitateko ikasketak eta Alemaniako unibertsitateekin harremanetan jartzeko datuak. Doktoretzak eta graduondokoak Unibertsitate-sistema Udako ikastaroak DAAD bekak Informazio hori guztia DAADren atarian irakur dezakegu. (http://www.daad.de/de/index.html). Era berean, eskura dugu Goethe Institutuak eskaintzen dituen aukerak, hala nola, hizkuntza ikastaroak, azterketa ofizialak…Azkenik, Alemaniako goi-eskoletan egin daitezkeen unibertsitate-titulu eta ikasketan gaineko informazioa Hochschulkompass erakundearen atarian dugu. (http://www.hochschulkompass.hrk.de) Frantzia Madrilen dagoen Institutu Frantsesaren Unibertsitate Informaziorako Zerbitzuak Frantzian egin daitezkeen goi mailako ikasketen inguruko hainbat informazio ematen digu: unibertsitateko ikasketak, unibertsitateetarako preinskripzioak, Tituluen onarpena Frantzian eta Espainian, Frantses ikastaroak, ikasleei zuzendutako gidaliburu praktikoa… Kontsultatzeko: (http://www.ifmadrid.com/frontend/ifmadrid/base.php) Italia Italian ikasi nahi badugu, Madrilen dagoen Italiako Gobernuaren Kulturako Italiar Institutura jo dezakegu: (http://www.iicmadrid.com/indexes.htlm). Unibertsitateei, Ikastetxe publiko zein pribatuei, arte eskolei, moda eta diseinuko eskolei… buruzko informazioa emango digu. Suedia Ikasketak egiteko Suedia aukeratzekotan, herrialde horretako Goi Mailako Agentzian hainbat informazio dugu, hala nola, unibertsitateaz, sarrera baldintzez eta matrikulaz mintzatuko zaigu. Kontsulta egiteko: (http://www.hsv.se/english)

ATZERRIKO IKASKETAK