1752M04B1_EAC2_Enunciat_1011S2

download 1752M04B1_EAC2_Enunciat_1011S2

of 4

 • date post

  17-Aug-2014
 • Category

  Documents

 • view

  105
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 1752M04B1_EAC2_Enunciat_1011S2

Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Institut Obert de Catalunya

Nom i cognoms

1752 CFGS Educaci Infantil Mdul 4 El joc infantil i la seva metodologia UF3 Implementaci d'activitats d'oci i lleure

EAC2(Curs 201011 / 2n semestre)Presentaci i resultats d'aprenentatgeAquest exercici davaluaci continuada (EAC) es correspon amb els continguts treballats a la unitat 2 El joc com a recurs ldic. Els resultats d'aprenentatge que es plantegen sn: Dissenya diferents tipus de jocs, en funci del moment evolutiu en qu es trobi l'infant. Implementa jocs en funci dels objectius establerts i dels recursos necessaris. Avalua diferents tipus de jocs en funci del rol de l'educador/a.

Criteris davaluaciLa puntuaci mxima assignada a cada activitat sindica a lenunciat. Els criteris que es tindran en compte per avaluar el treball de lalumnat sn els segents: Transversals: La correcci gramatical i ortogrfica. La resposta adequada expressada de forma clara i coherent. En les preguntes obertes o casos prctics, es valorar la creativitat i la interpretaci dels continguts terics. T en compte el moment evolutiu i les caracterstiques dels nens i les nenes en el disseny de les activitats ldiques. Enumera i classifica diferents tipus de jocs atenent a diferents criteris. Relaciona el significat dels jocs ms freqents a letapa infantil amb les capacitats que desenvolupen. Valora les noves tecnologies com a font dinformaci. T en compte ladequaci dels jocs amb els objectius establerts en la seva implementaci. Valora la importncia de generar entorns segurs. Mostra sensibilitat, respecte i tolerncia envers les diferncies individuals. Analitza materials ldics.

Especfics de la unitat:

Codi: I71 Versi: 01

Exercici d'avaluaci contnua 2 1752M04B1_EAC2_Enunciat_1011S2

Pgina 1 de 4 Lliurament: 15/04/11

Formaci professionalNom i cognoms Forma i data de lliuramentPer respondre les qestions heu dutilitzar aquest mateix fitxer. Elimineu els apartats Presentaci i resultats d'aprenentatge, Criteris davaluaci i Forma i data de lliurament. Un cop finalitzat lexercici davaluaci continuada heu denviar el document des de l'apartat M4 Lliurament EAC2 de l'aula, dins del termini establert. Tingueu en compte que el sistema no permetr fer lliuraments desprs de la data i hora indicades. El nom del fitxer ser el segent: Codi-cicle+M+codi-mdul_EAC2_Cognom1_Inicial del cognom2. Els cognoms sescriuran sense accents. Per exemple, lestudiant Joan Garca Santos posaria el segent nom al seu fitxer de lEAC2: 1752M04B1 _EAC2_Garcia_S. Substituu Nom i cognoms de la capalera per les vostres dades personals. El termini de lliurament finalitza a les 23:55 h del dia 15/04/11. La proposta de soluci i les qualificacions de lEAC es publicaran el dia 29/04/11.

Enunciat1. Expliqueu un joc de l'mbit sensoriomotor per a infants de 2 a 3 anys. Per a fer-ho cal que ompliu la segent fitxa: (1 punt)Nom joc Capacitats que desenvolupa el joc Descripci joc Adaptacions infant amb discapacitat visual Avaluaci: qu avaluareu per poder comprovar que el joc s adequat a l'edat, mbit, objectius...? com avalueu? Noms heu d'indicar quins instruments de recollida de dades i observaci utilitzareu. quan avaluareu? (en quin moment: abans, durant, desprs) Edat N participants

mbit Disposici inicial (cm estaran els infants collocats) Interior/exterior

Codi: I71 Versi: 01

Exercici d'avaluaci contnua 2 1752M04B1_EAC2_Enunciat_1011S2

Pgina 2 de 4 Lliurament: 15/04/2011

Formaci professionalNom i cognoms2. Dissenyeu una proposta ldica amb material inespecfic adequada per a infants de 4-5 anys. Tingueu en compte que els objectius generals de l'activitat ldica seran: (2 punts) 1. Gaudir de l'activitat 2. Afavorir la curiositat de l'infant 3. Experimentar amb els materials 4. Desenvolupar la creativitat i imaginaci Caldr que: 2.1- Seleccioneu els materials (per exemple pinces de la roba, taps de botella, pots de iogurt...) (0,25 punts) 2.2- Descriviu pas a pas com dureu a terme l'activitat (1 punt) 2.3- Senyaleu quins espais utilitzareu (interior, exterior), durada de l'activitat i nombre de participants (mxim i mnim) que podrien participar en l'activitat. (0,25 punts) 2.4- Quins mbits desenvolupa l'activitat? Justifiqueu la resposta. (0,5 punts)3.

Qu caracteritzen els jocs multimdia? Aneu a la pgina web http://www.edu365.cat/infantil/jocs/index.htm, Cliqueu al Joc de la Lada (1 punt) 3.1 Analitzeu quines capacitats desenvolupa el joc . (0,5 punts) 3.2 Compleix les caracterstiques del jocs multimdia? (0,25 punts) 3.3 De quin tipus de joc es tracta? Justifiqueu la resposta. (0,25 punts)

4.

Expliqueu el desenvolupament d'un joc de presentaci dirigit a infants de 5-6 anys. (1,5 punts) 4.1. Descriviu el joc de presentaci (0,75 punts) 4.3. Descriviu l'espai de realitzaci i la seva durada. (0,25 punts) 4.4. En quina situaci seria adequat realitzar aquest joc? ((0,5 punts)

5. Voleu realitzar una sessi de joc lliure per a infants de 4 a 6 anys a la ludoteca on treballeu. (1,5 punt) 5.1. Descriviu els diferents moments en que dividireu la sessi de joc lliure(0,75 punts) 5.2. Senyaleu quin material i espai utilitzareu (0,25 punts) 5.3. Quin ser el vostre paper? (0,5 punts) 6. Treballeu en un centre d'atenci a la infncia municipal, en un programa adreat a infant d'entre 1 a 3 anys que han d'estar sempre acompanyats per un adult. Aquesta setmana ensenyareu jocs per compartir adult-infant. Heu de preparar un joc per a infants d'1 a 2 anys i un altre de 2 a 3 anys, amb l'objectiu d'enfortir el vincle afectiu entre infant i adult. (1 punt) Joc de 1 a 2 anys 6.1.Nom del joc 6.2.Descriviu el desenvolupament del joc Joc de 2 a 3 anys 6.3.Nom del joc 6.4.Descriviu el desenvolupament del joc

Codi: I71 Versi: 01

Exercici d'avaluaci contnua 2 1752M04B1_EAC2_Enunciat_1011S2

Pgina 3 de 4 Lliurament: 15/04/2011

Formaci professionalNom i cognoms

7. Dissenyeu un joc adreat a infants de 3 anys (P3) amb l'objectiu de promoure la necessitat de reciclar per a fer un mn ms sostenible. (1 punt) Caldr que: 7.1. Descriviu el desenvolupament del joc (joc sobre el respecte al medi ambient) (0,5 punt) 7.2. Elaboreu un instrument d'observaci i anlisi del joc de l'infant . (0,5 punt) 8. Seleccioneu un joc tradicional adequat per a infants d'entre 3 a 6 anys i ompliu la segent fitxa: (1 punt)

Nom joc Objectius Descripci joc

Origen N participants

Capacitats que desenvolupa

Disposici inicial (cm estaran els infants collocats)

qu avaluareu per poder comprovar que el joc s adequat a l'edat, mbit, objectius...? com avalueu (Elaboreu un instrument d'observaci de les conductes de l'infant) quan avaluareu (en quin moment: abans, durant, desprs)

Codi: I71 Versi: 01

Exercici d'avaluaci contnua 2 1752M04B1_EAC2_Enunciat_1011S2

Pgina 4 de 4 Lliurament: 15/04/2011