131 (2005eko martxoa)

download 131 (2005eko martxoa)

of 34

 • date post

  24-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  243
 • download

  10

Embed Size (px)

description

[Joxe Azarola piano jole elektrikoa] [Zuhaitz Eguna 2005] [Ibilbidea: samiño eta isaspi] [Igeriketa: behar-beharrezko kirola] [gure zumai zarra: Joxe Manuel Manterola] [Itaka: CD-a kalean] [Divergentes: artea eta enpresak, biek bat] (+386)

Transcript of 131 (2005eko martxoa)

 • 2005eko MARTXO

  A, 131. ZENB. DO

  HAINIK

  M A R T X O A K 1 6 . A S T E A Z K E N A . K O R R I K A Z U M A I A N

 • librean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

  puntocom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

  ze berri?zuhaitz eguna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8korrika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10euskal grafia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11erreportaiajoxe azarola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12ibilbidea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

  kirolak igeriketa ikastaroa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20orain hamar urte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

  gure zumai zarrajoxe manuel manterola . . . . . . . . . . . . . . . .24kultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28musikaartea: divergenteszine forumagenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

  EUSKO JAURLARITZAGOBIERNO VASCO

  Argitalpen honen edizioko laguntzaile:

  HERRI ALDIZKARIAJuan Belmonte, 29 behea

  tel.: 943 86 15 45

  faxa: 943 86 17 42

  email: aldizkaria@baleike.com

  Argitaratzailea

  BALEIKE KULTUR ELKARTEA

  email: elkartea@baleike.com

  Administrazio batzordea

  Xabier Azkue, Gurenda Serrano

  Koordinatzailea

  Juan Luis Romatet

  Kazetariak

  Itsaso Ibarra

  Maitane Urbieta

  Itziar Garate

  Izaskun Urbieta

  Maitane Agirre

  Iurre Altzibar

  Kolaboratzaileak

  Miriam Romatet, Dani Carballo,

  Belen Golmaio, Abelin Linazisoro,

  Joanito Dorronsoro, Haize

  Galarraga, Xabier Aranguren,

  Karmelo Arroiabe, Gorka Ormazuri,

  Xabier Aizpurua, Ibon Aizpurua,

  Izaga Garzia, Beat Fernandez de

  Arroyabe, Ihintz Linazisoro, Jon

  Maia, Eguzki Agirrezabalaga, Natur

  Taldea, Ander Hormazuri, Aitor

  Manterola, Imanol Garate,

  Joseba Esnal.

  Diseinua eta maketazioa

  Roberto Gutierrez

  Hizkuntz zuzenketa

  Imanol Azkue

  Publizitatea

  943 86 15 45 tel.

  Inprimategia

  Antza

  Inprimategia

  (Lasarte-Oria)

  Tirada

  1.100 ale

  Lege gordailua

  SS-405/94

  ISSN

  1136-8594

  Baleikek ez du bere gain hartzen aldizkarian adierazitako

  esanen eta iritzien erantzukizunik.

  aurkibidea

  Behar-beharrezkikirola, onuragarria etainteresgarria ere bai

  kirolaigeriketa

 • 4 2 0 0 5 k o M A R T X O A

  librean

  Larunbata iritsi da, iritsi da larunbata!! __ ..Eta, Murphy delakoarenlege xelebreen jarraitzaile itsu, haurrak astegunetan baino lehenagojaiki dira, eta saltoka dauzkazu ohe gainean 7.30erako.Aurreko egunean ohi baino beranduago ibili bazara (eta ostiralgauak nolakoak diren, ez? Ordu txikietan ibiltzera derrigortukobazintuzte bezala...), ba, egindako bekatuak garbitu nahirik, edo,dena den, beste erremediorik ez dagoelako, jaiki, gosaria, kafelitroa zurrupatu, eta luze-luzea izango dela ziur zauden egunariaurre egiten diozu, ahalik eta aurpegi onenare-kin.Luzea, eta bai luzea ere, eguerdirako barruanduzun bateriatxoa bip!bip! egiten ari zaizu,ezinean, eta irtenbidea bururatzen zaizu:noski, goazen txutxe dendara! Zipi-Zape?,Txurre? Zein dago hurbilago? Zure buruazuritzeko, asteburua dela eta umeek ere zer-bait merezi dutela diozu; 10-20 minutuz isi-lik egotea gutxi al da?Dendaratze estrategia erabaki eta agin-duak, alferrik bada ere, ondo banatu: "Gaur larun-bata da, ez igandea, bakoitzak gehienez ere 3 gauza, gai edo itemnahi duzuen bezala, hiruetako batek gutxienez gazi-antzekoa izanbehar du, patata edo dena delakoa... eta ezin dira guztiak bazkal-du baino lehen jan, eta ez ikutu ikusten dituzuen guztiak erabakibaino lehen, eta, eta..."

  Suerte pittin bat baduzu, bazkaldubaino lehenagoko marianitoa eda-teko aukera izango duzu (larunba-ta da eta zeuk ere merezi duzu,ez?). Eta, ezinbestean patata edodenadelako gazi horietako bat edobeste jaten hasten zara; uzten badi-zute, noski, eta zein onak diren"bixamunak" goxatzeko! Ez duzu pentsatu ere egin nahi zer gaiez

  eginak dauden, E311 eta bestelako gehigarriak pil-pilean,baina poltsari begirada bat ematendiozu, eta "estrellitas ez dakit zer, bildu-

  ma berri batekin". Bildumako "minicard" edo txarteltxoa

  ikusi eta: batek "estoy hasta los huevos"dio, besteak "la salsa de la vida" (bi hanka

  pareren marrazkiak egoera jakin baten berriematen duela).

  Eta martxan daukazun neurona erdikak,txundituta, harrituta eta nahastuta benetan,

  ez daki zer pentsatu. "Patata hauek norentzatdira? Ama, hau zer da? galdetzen didatenean, zer esan? Astelehe-nean honi buruz zerbait egin behar dut!!".Astelehena da, eta ez noa inolako kanpainarik egitera, baina gailibrea tokatzen zaidanez, hor duzue punttua.

  Larunbata iritsi da, iritsi da larunbata!!

  Haurtzaroa agurtzea mingarria izaten da beti. Agian, horrega-tik aurkitzen dugu beti aitzakiaren bat, gure oroimen gero etaherdoilduagoetan egunetik egunera lausoago gogoratzen ditu-gun argazkiak berreskuratzen saiatzeko. Lewis Carroll etaJames M. Barrie idazleek biderik konplexuena eta zirraraga-rriena aukeratu zuten, galdutako denborari agur esateko: ame-tsezko mundu magiko eta beldurgarria sortu zuten. Munduhori, hurrenez hurren, Alicia Liddell eta Peter Llewelyn hau-rrekin partekatutako esperientzietatik abiatu zen eta, bidebatez, irekita utzi zituzten "Lurralde Miresgarriaren" eta"Sekula Betiko Lurraldearen" ateak, gainerako helduok sartuahal izateko.

  Zorionez, beste zenbait unetan, Garfio kapitainaren atze-tik dabilen erloju gupidagabe hori geldiaraztea lortzen dugu.Nik, behintzat, Sararen (bi urte) laguntza laoaz, berriz ere

  gozatu ahal izan nuen mar-gotutako aurpegiek etasudur gorriek iradoki-tako fantasiaz. Pirri-txek eta Porrotxekazpikoz gora jarri zuteneguneroko ohikeria izuga-rria, irribarreen bidez eta haurrentzako eromen osasuntsuarenbidez hori grabatuta geratu zen alboan nuen bi urteko neska-toaren aurpegian.

  Pailazoaren lotsagabekeriagatik, jadanik dantzatu ezindudan dantzaren konpasa markatzen duten zapata izugarrien-gatik, ia inoiz ulertzen ez ditugun izaki txiki horien barre kon-plizearengatik. Horregatik guztiagatik, eskerrik asko, Pirritx etaPorrotx.

  Sudur gorriak

  Koldo Landaluze

  Miriam Romatet

 • Ez tek giro. Ez nian aspaldian halako hezurretako hotzik pasa!Erruki butanoik gabe geatzen dana!Kuadrilakuak e tertulia lekuz aldatu bihar izan diau, estalapianezitxion da eoteik e. Soziedadea jun gattuk, epelea (soziedadianizenik ez ematia erabaki yu, publizidadeik inori ez eiteko). Baatertulia, beti bezela, segituan irakiten jarri dek .- Aurreko "Baleike" letu al dek Joxe Luis?- Manuelek, parrezparrez.- Geyena bai, inportantiena- Neuk.- Neuke letu yat- Erramunek- Spingin o danadalako horrek kurio-sua emateik- Hi Erramun, nahiko yu! Hori guaintxe arte "ziklostatik" itiahuan, ta hik hortako aurrena bizikletan ibiltzen ikasi bihar dekgaia.- Ai Erramun, hiri ziklostatik gaekuak iruitu zaxkik "kuriosuak"- Ta Damianen andriana ez al dezue letu? Axkolayak nahi omendixkik Amaia plazako gruak botatzeko.- Antoniok.- Bai egiya, neuke letu yat.- Loentzok.Eztiau bate parreik in, Arritxu gora ta axkolayak bera; kontuatzea-ko ilundu dik. Aldeiteakuan danok adarra jotzen:- Damian, andriai ezaiok aber badakin zer dan "rotaflesa"!Hurrengo egunian han datorrela Damian buru makur; jesukristo-nak eta bi aituta; lur jota;- Joxe Luis, andriak esantziak naekena esateko bao beai behin-tzat kasu ite zaiola, beitzeko bestela beko plazan nola kendu duenatia, beak eskatuta bezela. Ta geyo re esan zixkak, guriak arduandeliriyuak diala, garajiak bao hobe deula panteoi merkiak eska-tzia, zer asmatu ez dakiula ta etzikiat ze geyo Ah bai, Joxe Luis,andriak esan tziak aber jostorratza zer dan badakiken!- Esango zixkian bai, hire andria beti izan dek eta lotsagabia. Tabeko plazako kontu hori zer dek?

  - Honen andriak zea eskatu zian- Anto-niok seriyo seriyo- beko plazan, lenoatiak zibitian hartan,umien parkiajarri zien, ta sarreran ate bat zitxion;ba Arritxuk hura kentzeko eskatu tahurrengo egunian bertan kenduomen zien.Beste kontuik ez omen zebilek plazanda kafeteyan.Sinistu ezinian beko plazao jungattuk Erriberako taberna danak saltoinda ta egiya! Atia kenduta ziok!Orduan somatu yat Arritxun jostorra-tzan zaztaa!Soziedadea bueltatu ta asanblea in diau ardo botellan bueltan, tagauza batian behintzat danok bat etorri gattuk: Arritxuk txismia tamemelokeya besteik etzikak: bateko bazkaya ta besteko keja, tatartian tartian zoakeyen bat (ditxosozko grua hoyena); ta andrehorrek esandakuai autoridadiak kasu in ta hurrengo egunian atiakendu? Argi ziok: Arritxuk entxufe trifasikua zikak autoridadiakin,izan e azkenaldiyan gurian autoridadiak gonak zizkak, ta gonagonakin beti neurrira!Gauzak nola daben ikusita Ayuntamiento aurrea gona eskozesakjantzita jutia pentsau diau kuadrilan, aber hola behintzat kasuiten dun autoridadiak!Ayuntamientua obretan daonez noa jun bihar deun pentsatziabesteik etzaiguk falta!Laixte jakingo dezue nun da noiz!Ayuntamientua obretan daonez protestan noa jun bihar deun era-bakitzia besteik eztiau falta.Laixte jakingo dezue nun da noiz.

  Gona kontuak estalapetik

  dani

  Joxe Luis

 • 6 2 0 0 5 k o M A R T X O A

  librean

  ESTATUA, NAZIOA......Eskolan ikasi genuenez, Espainiakoestatuko egitura politikoa monarkia par-lamentarioa da. Hori entzunda, lehenikburura etortzen zaidana da ez zelademokratikoki aukeratua izan.

  Estatu espainolak duen defizit demo-kratikoaren seinale bat hainbeste errepi-katzen dugun herrien eskubide naziona-lekiko errespeturik eza da, eta horretaninork zalantzarik baleuka, guk hori eten-gabe errepikatzen dugu,