1213 ikuspegi teorikoak

Click here to load reader

 • date post

  27-Jun-2015
 • Category

  Education

 • view

  3.070
 • download

  9

Embed Size (px)

Transcript of 1213 ikuspegi teorikoak

 • 1. Ikas irakaskuntzari buruzkoIKUSPEGI TEORIKOAK

2. Ikas irakaskuntzari buruzko IKUSPEGI TEORIKOAKLUGARES COMUNES 3. Ikas irakaskuntzari buruzko IKUSPEGI TEORIKOAKBehagarriak diren jokabideakaztertzen ditu. Ikuspegi Barneko edo kognitiboak diren konduktistak aspektuak baztertzen ditu.Helburua: organismo bizienportaeren legeak bilatzea. Pertsonaren adimenean edokognizioan gauzatzen direnbarneko prozesuak aztertu. Ikuspegi Helburua; ezberdintasun kognitiboak indibidualaren arrazoiak aztertzea. 4. Ikuspegi konduktista Ikuspegi kognitiboak DEFINIZIOAK: 1. Aurrekaria: aurretik ematen den gertaera.Ikas irakaskuntzari buruzko IKUSPEGI TEORIKOAK 2. Ondorioa: portaerari jarraitzen diona, hau da, zigorra ala errefortzua (biakizanik positiboak ala negatiboak): Errefortzu positiboa: portaerak zerbait ona dakar (+ = ona eman). Errefortzu negatiboa: portaerak zerbait txarraren bukaera dakar. (- = txarra kendu). Zigor positiboa: portaerak zerbait txarra dakar (+ = txarra eman). Zigor negatiboa: portaerak zerbait onaren bukaera dakar (- = ona kendu). Ona ala txarra den hori oso subjektiboa izango da, pertsonaren esperientzien arabera. Baina errefortzuek eta zigorrek ondorioen kontrola, hau da ikastea, dakarte. 5. Ikuspegi konduktistaIkuspegi kognitiboak Teoria konduktisten ikuspegitik, zer da ikastea?Ikas irakaskuntzari buruzko IKUSPEGI TEORIKOAK Aurrekoan esan dugun bezala ikastea portaera aldaketa da, hau izanda: portaera berria sortzea, portaera egoki baten indartzea, desegokia den portaera bat gutxitzea, desegokia den portaera bat desagertzea. Hezkuntza prozesuan,oro har, Aprendizaia portaera,baita gertakizunen, trebetasunen eta kontzeptuen hartzea da. Praktika gidatuaren bidez, ariketen bidez (errefortzu eta zigorren emate sistematikoen bidez) lortzen da 6. Ikuspegi konduktista Ikuspegi kognitiboak Teoria konduktisten ikuspegitik, zer da irakastea?Ikas irakaskuntzari buruzko IKUSPEGI TEORIKOAK Irakastea zerbait transmititzea, igortzea ala ematea da. Konduktisten ikuspegitik, zerbait hori portaera edo erantzun zuzena izan daiteke, hots: Zerbait (erantzuna, portaera, jarrera, prozedura) berria sortzea. Zerbait egokia indartzea. Zerbat desegokia gutxitzea. Zerbait desegokia desagertzea. 7. Ikuspegi konduktista Ikuspegi kognitiboak Zein da irakaslearen papera ikaste-prozesuan teoria konduktistan?Ikas irakaskuntzari buruzko IKUSPEGI TEORIKOAK Irakasleak ikaste-prozesua gidatu behar du. Bera da ezaguera-iturria nagusia edo bakarra. Berak badaki zeintzuk dira erantzun zuzenak, portaera egokiak, mantendu behar diren jarrerak, eta abarrak. Ondorioak ematen eta kontrolatzen ditu teknika ezberdinak erabiliz eta erantzun okerrak zuzentzen ditu. 8. Ikuspegi konduktistaIkuspegi kognitiboak Zeintzuk dira teoria konduktistek proposatzen dizkiguten teknikak eta nola erabiliko genituzke?Ikas irakaskuntzari buruzko IKUSPEGI TEORIKOAK Baldintzapen teorien erabilera ikasgelan ikasleen jokaera aldatzearekin erlazionaturik egon daiteke. Konduktistek portaeraren azterketan oinarritzen dira eta haiek proposaturiko teknikak jokaera aldatzeko erabil ditzakegu. Jokaera aldatu baino lehen behaketa ezinbestekoa da. Aldatu nahi dugun jokaera identifikatuko dugu behaketan lorturiko informazioari esker. Jokaera aztertzeko garaian, bi jokaera arazo nagusi ager daitezke: defizita edo gehiegikeria. Hau da jokaera arazoak bi motatakoak dira: gehiegizkoak eta gutxiegizkoak. Defizita edo jokaera gutxiegizkoak: ez hitz egitea, bakarrik jazten ez jakitea, bakarrik ibiltzea, ikasteko ohiturarik ez edukitzea Gehiegikeria edo jokaera gehiegizkoak: kolpeak, agresibitatea, ostikoak, negarrak, gauez pixa egitea 9. Ikuspegi konduktista Ikuspegi kognitiboak ARIKETA 1: Konduktismoa.ErrefortzuaPraxisMoldatzeanegatiboaIkas irakaskuntzari buruzko IKUSPEGI TEORIKOAK PraxisImitazioapositiboaIraungikape Bakartzea naZigor AsetzeapositiboaZigorErrietaknegatiboaErantzunaren kostua 10. Ikuspegi konduktistaIkuspegi kognitiboak Zer dio Ikaskuntza Sozialaren Teoriak? Teoria neo-konduktista bezala aipa dezakegu teoria hau. A. Bandura (1925-Ikas irakaskuntzari buruzko IKUSPEGI TEORIKOAK 1998) da teoria honen ordezkari nagusia. Konduktistek bezala portaera aztertzen du teoria honek baina portaeraren ikaskuntzan behaketa eta imitazioaren papera azpimarratzen du. Bandura-ren ustez, gizaki eta animalietan beste batzuei gauzak egiten behatuz aprendizai prozesua ematen da. Ereduen edo behaketaren bitarteko ikaskuntzan prozesua gauzatzen da horrela: Eredua aurkeztu-Bereganatu-Egin (imitatu). Imitazioa testuinguru sozialean ematen da. 11. Ikuspegi konduktistaIkuspegi kognitiboak Zein izan daiteke Ikaskuntza Sozialaren Teoria erabilera Ikaskuntzan?Ikas irakaskuntzari buruzko IKUSPEGI TEORIKOAK Teoria honen printzipioak ikasgelan erabiltzeko orientabide batzuk honako hauek izan daitezke: 1. Irakaslea ikasleen aurrean eredu bezala jokatzea. 2. Ikaskideak eredu bezala erabiltzea. 3. Ikasleei konturaraztea beraien portaerek besteentzat eredutzat jotzen dutela. 12. Ikuspegi konduktistaIkuspegi kognitiboak DEFINIZIOAK: Kognitibistak diren ikuspegiak pertsonaren adimenean edo kognizioan gauzatzen diren barneko prozesuetan oinarritu dira. Hau da, ikusten ez diren aldagaiakIkas irakaskuntzari buruzko IKUSPEGI TEORIKOAK (asmoak, sentimenduak, emozioak, pentsamenduak, igurikapenak, sormena, eta abarrak) aztertzen dituzte. Ikusmolde kognitiboen artean ditugu: 1. Ikaskuntza Sozial-kognitiboaren Teoria (Bandura) (neokondultistak) 2. Konstruktibismoa: Ikuspegi Genetiko-kognitiboa (Piaget) Ikuspegi konstruktibista-testuingurukoa (Vygotsky, Bruner) Ikaskuntza Esanguratsuaren Teoria (Ausubel) 3. Informazio prozesatzearen teoriak. 13. Ikuspegi konduktistaIkuspegi kognitiboak Ikaste prozesua:Ikas irakaskuntzari buruzko IKUSPEGI TEORIKOAKIkuspegi konstruktibista-kognitibista Ikuspegi Konstruktibista-Soziala Ikuspegi Tranmisiboa-lnformazio(Piaget, Ausubel) (Vygotsky, Bruner): prozesatzearena: Aprendizaia eraikitze aktiboa. Aprendizaia sozialki definituriko balore Aprendizaia Aurretiazko ezaguerak berreraikitzea da.eta ezagupenen laguntzarekingertakizunak, trebetasunak, kontzeptuak Prozesu ezberdinen bidez aurrekoa oinarritutako eraikitzea da.eta estrategiak hartzea da.berriarekin loturak eginez ematen da.Testuinguru sozialak, aukerakEstrategia eta tekniken aplikazioari eskeremanez, sortzen du. eskuratzen da. 14. Ikuspegi konduktistaIkuspegi kognitiboak Irakaste prozesua: Ikuspegi konstruktibista-kognitibista (Piaget, Ausubel)Ikas irakaskuntzari buruzko IKUSPEGI TEORIKOAK Irakaskuntzaren helburua ikasleak ikaskuntza barne prozesua eraikitzea da. Baina nola laguntzen dio irakasleak ikaslearen barnean eraikitzen dena? Hori da, ondorioz, irakaskuntza erronka bat, saiakera bat, ikasleak berak egin behar duen prozesua kanpotik irakasleak gidatzea. Ikuspegi Konstruktibista-Soziala (Vygotsky, Bruner): Irakaskuntzak ikasleak eraiki behar duen barne prozesua testuinguru batean, giza-harremanetako elkareraikitze batean sortzen da. Ikuspegi Tranmisiboa-lnformazio prozesatzearena: Irakastea informazioa transmitzea da. Irakasleak informazioa igorriko du eta honekin batera bere prozesamendurako (gordetzeko, antolatzeko, oroitzeko) erabili behar diren teknikak eta estrategiak. 15. Ikuspegi konduktistaIkuspegi kognitiboak PIAGET Oro har, irakasleak ikasleen garapen-estadio kontuan hartu egin behar du (adina, etaIkas irakaskuntzari buruzko IKUSPEGI TEORIKOAK aldi honen adimenaren ezaugarriak). Sentimenei eta mugimenari dagokion aldia (0-2): Eragiketa aurreko edo aurreoperatorio aldia (2-7): Eragiketa konkretu edo zehatzen aldia (7-11): Eragiketa formalen aldia (12-): 16. Ikuspegi konduktista Ikuspegi kognitiboak VYGOTSKY:Ikas irakaskuntzari buruzko IKUSPEGI TEORIKOAK Vygotsky-k elkarreragin sozialean sortzen duen garapenean eremu ezberdinak bereizten ditu: garapen erreala, garapen potentziala eta hurbileko garapen eremua. 1. Garapenerreala: pertsonak lortutako garapen maila. Une zehatz batekogarapena eremu ezberdinetan. Bera bakarrik egiteko gai dena. Ikasleak inorenlaguntzarik egin dezakeena. 2. Garapenpotentziala: eskuratuko ez duen garapena, baina lortu dezakeena.Oraingoz bera bakarrik ez da egiteko gai. 3. Hurbileko garapen zonaldea: garapen erreala eta potentzialen arteko distantziada. Bera bakarrik egiteko gai ez dena, baina laguntzarekin egin dezakeena.Garapena eraikuntza bezala ulerturik, laguntza horiek etxe baten eraikuntzanerabiltzen diren aldamioekin erka ditzakegu, metafora gisa 17. Ikas irakaskuntzari buruzko IKUSPEGI TEORIKOAKIkuspegi konduktista Ikuspegi kognitiboak 18. Ikuspegi konduktista Ikuspegi kognitiboak PIAGET vs VYGOTSKY:Ikas irakaskuntzari buruzko IKUSPEGI TEORIKOAK 19. Ikuspegi konduktista Ikuspegi kognitiboak PIAGET vs VYGOTSKY:Ikas irakaskuntzari buruzko IKUSPEGI TEORIKOAK 20. Ikuspegi konduktista Ikuspegi kognitiboak PIAGET vs VYGOTSKY:Ikas irakaskuntzari buruzko IKUSPEGI TEORIKOAK 21. Ikuspegi konduktistaIkuspegi kognitiboak BRUNER: Aurkikuntza bidezko aprendizaia Jerome Brunerrek (1966, 1971) Piageten antzeko heziketa kognoszitiboaren hiru etapa bereizi zituen. BereIkas irakaskuntzari buruzko IKUSPEGI TEORIKOAK ustez, haurrak arituzko etapatik ikonikora igarotzen dira, eta azkenik, etapa sinbolikora. 1. Etapa arituzkoa: haurrak hartu, sentitu, zatitu ... aritu daitezkeen gauzekinulertzen du mundua. (Piageten etapa "sensomotorea). 2. Etapa ikonikoa: haurrak irudiak eratzen hasten dira munduan gertatzendena irudikatzen eta ulertzen. (Piageten etapa "preoperazionala ). 3. Etapa sinbolikoa: haurrak ideia abstraktuak, sinboloak, lengoaia eta logikaulertuko eta erabiliko ditu. Maila sinbolikoa lortu duten pertsonek pentsamendu arituzkoa edota ikonikoa erabiltzen dute, batez ere zerbait berri ikasten dutenean. Ondorioz, zerbait berriari egiten diogunean arituzko etapatik hasten gara, ikonikotik sinbolikoraino ailegatu arte, eta aktiboak diren ekimenak erabiltzeak prozesuari lagunduko dio. 22. Ikuspegi konduktista Ikuspegi kognitiboak BRUNER: Ikerk