10 11 Batxi. Aurkezpen Azken Aurkezpena

Click here to load reader

 • date post

  29-Nov-2014
 • Category

  Documents

 • view

  35
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of 10 11 Batxi. Aurkezpen Azken Aurkezpena

BATXILERRAREN AURKEZPENA

Ikastetxe publikoa eta euskaldunaHelbidea: Larrotegi Auzoa, 5. Lekeitio 48280 Tel.: 94 684 13 11 Fax-a: 94 684 01 07 E-maila: [email protected] Weba: www.lekeitiobhi.net

AURKEZPENAREN ATALAK4.DBH ETA GERO ZER?BATXILERRA ZELAN AUKERATU INSTITUTUAREN ANTOLAMENDUA

BATXILERRAREN EZAUGARRIAKBATXILERRA ETA HZ IRAKASGAIAK INSTITUTUAREN EZAUGARRIAK

OINARRIZKO LEGEAK AZKEN XEHETASUNAK

Lan munduaGoi mailako Heziketa ZikloakSarbide proba

UnibertsitateaSelektibitatea

- Zientziak eta teknologiakoa- Instalazio Elektrikoak etaAutomatikoak - Administrazio Kudeaketa

-Giza eta Gizarte Zientzietakoa

Erdi mailako Heziketa Zikloak

Batxilergoak

CIP

Sarbide proba

DBHko tituluarekin

DBHko titulu barik

4. DBH eta gero, zer?

BATXILERRAREN EZAUGARRIAK (1)Derrigorrezko Hezkuntzaren ondoko etapa da. Urte bi dira eta Unibertsitatera edo Goi-mailako Lanbide Heziketara sartzeko prestatzen du. Hiru batxiler mota daude eta Lekeition bi eskaintzen dira: Giza eta Gizarte Zientzietakoa eta Zientziak eta Teknologiakoa. Hiru motatako irakasgaiak daude: Komunak (6) + Modalitatekoak (3) + Aukerakoak (1). Modalitatekoak geroko ikasketak prestatzeko dira. 1. mailatik 2.era gainditu gabeko irakasgai birekin promoziona daiteke. Hiru edo laurekin, ezin da 2.era igaro, baina gainditutakoak gorde egin ahal dira. Lau ikasturtetan gainditzen ez bada, legean azaltzen diren bestelako prozeduren bidez amaitu daiteke (libretik matrikulatu...).

BATXILERRAREN EZAUGARRIAK (2) 1. MAILA Batxilergoko lehen ikasturtera sartzeko DBHko graduatu titulua behar da. Astean 32 klase ordu dira -Erlijio hautatuz gero 34- eta derrigorrezkoak dira asistentzia eta puntualitatea. Irakasgaiak euskaraz ematen dira, Gaztelania eta Literatura, Ingelesa edo Frantsesa izan ezik. Bigarren mailako irakasgai batzuk egin ahal izateko, 1. mailan, mota bereko irakasgaiak (irakasgai-giltzak) gainditu behar dira. Irakasgai bakoitzaren edukia eta ebaluaziosistema ikasturte hasieran ikasle bakoitzari banatuko zaion programazioan dago.

BATXILERRA ZELAN AUKERATU (1) Ez badaukazu oso argi zer interesatzen zaizun, lehen kurtsoan etorkizunean aukera askotarako bidea emango dizuten irakasgaiak aukeratu. - Bigarren kurtsoan batxiler modalitatea aldatzeko aukera dago, baina modalitatea aldatuz gero, titulua lortzeko, beharrezkoa da bi kurtsoen artean modalitate berriko sei irakasgai egitea.-

BATXILERRA ZELAN AUKERATU (2)Selektibitate proba berriak fase bi: - Fase orokorra: irakasgai komunak (lau) eta aukeratutako modalitateko beste bat. - Fase espezifikoa (ez da derrigorrezkoa): fase orokorrean egin ez duen modalitateko irakasgai batera aurkeztuko da logikaz, unibertsitatera sartzeko 0,2* puntuatzen duen irakasgaira-.Gehienez, 0,2 puntuatzen duten hiru azterketara aurkeztu ahal izango da, nahiz bi nota altuenak bakarrik kontuan hartuko diren, gero. Fase espezifikoan 0,1 puntuatzen duten irakasgaietara ere aurkeztu ahal da.

BATXILERRA ZELAN AUKERATU (3)Proba Gainditzeko:Ariketen batez bestekoa = FOK (Fase orokorreko kalifikazioa) > 4 0,4 x FOK + 0,6 x BBN (Batxilergoko Batez besteko Nota) > 5 Betiko balioa du.

Gradu-ikasketa batzuetara sartzeko Onarpen

Nota(0,4 x FOK + 0,6 x BBN) + c1 x M1 + c2 x M2 M1, M2 Fase espezifikoan gainditutako nota altuko irakasgai biak. Ikasi nahi duen graduaren jakintza arloari lotuta. Nahiz eta 3 azterketa egin, bi notarik altuenak hartuko dira. c1 eta c2 - Notarekin biderkatzeko koefizienteak dira: balioa 0,1 edo 0,2 izan daiteke, gradu ikasketaren arabera. Unibertsitateek euren balioa 0,2 arte handitu dezakete. (Ikus modalitateko irakasgaietako parametroak) - Modalitateko gaietan lortutako kalifikazioak haztatzeko parametroak. 10-11 ikasturterako dira. * Onarpen nota Unibertsitateen eta graduen arabera alda daiteke.

BATXILERRA ETA HZ IRAKASGAIAK (1)

BATXILER

1EKO IRAKASGAIAK-ORDUAKZIENTZIAK ETA TEKNOLOGIA IRAKASGAI KOMUNAK Gaztelania eta Literatura I Euskara eta Literatura I Atzerriko Hizkuntza I Filosofa eta Hiritartasuna Gorputz Hezkuntza Mundu Garaikideko Z.ak Erlijioa/arratsaldez MODALITATE IRAKASGAIAK (3) ORDUAK 3 3 3 3 2 2 (1) ORDUAK ORDUAK 3 3 3 3 2 2 (1) ORDUAK

GIZA ETA GIZARTE ZIENTZIAK IRAKASGAI KOMUNAK Gaztelania eta Literatura I Euskara eta Literatura I Atzerriko Hizkuntza I Filosofia eta Hiritartasuna Gorputz Hezkuntza Mundu Garaikideko Z.ak Erlijioa/arratsaldez MODALITATE IRAKASGAIAK (3)

G. Z. Matematika I Mundu Garaikidearen Historia Latina I Ekonomia Grekoa IAUKERAKO IRAKASGAIAK (1) (Eskaintza ondoko orrian)

4 4 4 4 44 ordukoa

Matematika I Fisika eta Kimika (giltza) Biologia eta Geologia (giltza) Marrazketa Teknikoa I Industria-Teknologia IAUKERAKO IRAKASGAIAK (1) (Eskaintza ondoko orrian)

4 4 4 4 44 ordukoa

BATXILERRA ETA HZ IRAKASGAIAK (2)

BATXILER 1EKO AUKERAZKO IRAKASGAIAKGIZA ETA GIZARTE ZIENTZIAK ZIENTZIAK ETA TEKNOLOGIA Modalitateko bat (edozein) 2. Atzerriko Hizkuntza I (Frantsesa) Informazio eta Komunikazio Teknologiak Euskal Herriko Historia American Culture and History Zuzenbidea XX. Mendeko Euskara eta Gaztelaniako Literatura Administrazio eta Kudeaketa Prozesuak Elektronika Algebra eta Kalkulua (Matematika laborategia) Laborategi Teknikak

MODALITATEKO ETA AUKERAZKOENINFORMAZIO ORRIA AURRE-MATRIKULA INPRIMAKI OFIZIALA

BATXILERRA ETA HZ IRAKASGAIAK (3)

2. BATXILERREKO IRAKASGAIAK-ORDUAKGIZA ETA GIZARTE ZIENTZIAK IRAKASGAI KOMUNAKGaztelania eta Literatura II Euskara eta Literatura II Atzerriko Hizkuntza II Filosofaren Historia Historia MODALITATE IRAKASGAIAKORDUAK

ZIENTZIAK ETA TEKNOLOGIA IRAKASGAI KOMUNAKGaztelania eta Literatura II Euskara eta Literatura II Atzerriko Hizkuntza II Filosofaren Historia Historia MODALITATE IRAKASGAIAKORDUAK

3 3 3 3 43 irakasgai

3 3 3 3 43 irakasgai

G.Z. Matematika II Geografia Latina II Grekoa II Enpresa-Ekonomia Artearen Historia Literatura UnibertsalaAUKERAKO IRAKASGAIAK (Eskaintza ondoko orrian)

4 4 4 4 4 4 4Irakasgai 1 4 ordukoa

Matematika II Fisika Kimika BiologiaLurrareneta

4 4 4 4 4 4 4 4Irakasgai 1 4 ordukoa

Ingurumenaren Z.

Marrazketa Teknikoa II Industria-Teknologia II ElektrotekniaAUKERAKO IRAKASGAIAK (Eskaintza ondoko orrian)

BATXILERRA ETA HZ IRAKASGAIAK (4)

2. BATXILERREKO AUKERAZKO IRAKASGAIAKGIZA ETA GIZARTE ZIENTZIAK ZIENTZIAK ETA TEKNOLOGIA

Batxiler 1ean hartu ez den edozein modalitateko bat Batxiler 1ean hartu ez den hautazko bat 2. Atzerriko Hizkuntza II (Frantsesa) Ordenagailu bidezko Marrazketa eta Diseinua Giza-Fisiologia eta Anatomia

INSTALAZIO ELEKTRIKOAK ETA AUTOMATIKOAK Tituluaren identifikazioa. Izena: Instalazio elektrikoak eta automatikoak. Maila: Erdi-mailako Lanbide Heziketa. Iraupena: 2.000 ordu. Lanbide-arloa: Elektrizitatea eta elektronika. Kodea: INSN-3 (Irakaskuntzaren Nazioarteko Sailkapen Normalizatua)Lanbide-modulua 1. Industriaautomatismoak 2. Elektronika 3. Elektroteknia 4. Barneko instalazio elektrikoak 5. Banaketa-instalazioak 6. Etxebizitzetako eta eraikinetako telekomunikazioazpiegitura komunak 7. Instalazio domotikoak 8. Eguzki-instalazio fotovoltaikoak 9. Makina elektrikoak 10. Ingeles teknikoa 11. Laneko prestakuntza eta orientabidea 12. Enpresa eta ekimen sortzailea 13. Lantokiko prestakuntza GUZTIRAOrdu-esleipena

Kurtsoa 1.a 1.a 1.a 1.a 2.a 2.a

264 132 198 297 105 105

Titulu honen konpetentzia orokorra da erai-kinetan telekomunikazio-azpiegiturak, behe-tentsioko instalazio elektrikoak, makina elektrikoak eta sistema automatizatuak muntatzea eta mantentzea, betiere indarrean dagoen araudia eta erregelamentazioa aplikatuz, kalitate, segurtasun eta laneko arriskuetako protokoloak aintzat hartuz, eta funtzionalitatea eta ingurumenarekiko errespetua ziurtatuz

126 66 126 33 105 63 380 2000

2.a 1.a 2.a 1.a 2.a 2.a 2.a

ADMINISTRAZIO KUDEAKETATituluaren identifikazioa.LANBIDE-MODULOAK Orduesleipena 165 132 105 297 165 132 105 99 168 147 105 380 2.000 Kurtsoa

Izena: Administrazio kudeaketa. Maila: Erdi-mailako Lanbide Heziketa. Iraupena: 2.000 ordu. Lanbide-arloa: Administrazio eta kudeaketa. Kodea: INSN-3 (Irakaskuntzaren Nazioarteko Sailkapen Normalizatua) Titulu honen konpetentzia orokorra esparru publiko eta pribatuan administrazio-kudeaketako eragiketak burutzea da, indarrean dagoen legeriari jarraituz, kalitatezko zerbitzuarekin eta bezeroaren gogobetetasuna lortuz, ingurumerarekiko errespetua ziurtatuz.

1.Enpresa komunikazio eta bezeroen arreta 2.Salerosketa eragiketa administratiboak 3.Enpresa eta administrazioa 4.Informazioaren tratamendu informatikoa 5.Kontabilitate teknika 6.Giza baliabideen eragiketa administratiboak 7.Kontabilitate dokumentuen tratamendua 8.Ingelera 9.Enpresa ikasgelan 10.Altxortegi kudeaketaren eragiketa lagungarriak 11.Lan prestakuntza eta orientabidea 12.Lantokiko prestakuntza GUZTIRA

1.a 1.a 2.a 1.a 1.a 1.a 2.a 1.a 2.a 2.a 2.a 2.a

IKASTETXEAREN ANTOLAMENDUA (1) ORGANIGRAMA:islatzen ditu. Ikastetxearen aginte-organoak

1.ESKOLA KONTSEILUA Ordezkaritza organo gorena (Eskola komunitatearen ordezkariak: ikasleak, irakasleak, familiak, udaletxea eta langile ez-irakasleak).

2. ZUZENDARITZA Zuzendaria ikastetxearen ordezkaria da eta, besteak beste, ikasturteko programak bete daitezen begiratu behar du. Ikasketa-buruak irakaskuntzarekin lotutako prozesuen ardura du (programazioak, ebaluazioak, eskolaz kanpoko jarduerak etab.) Idazkariak kudeaketa administratiboaren ardura du eta programa ekonomikoa betetzeko erantzukizuna du.

IKASTETXEAREN ANTOLAMENDUA (2) 3. IRAKASLE KLAUSTROAIkastetxeko irakasleen batzarra da eta arlo pedagogikoari dagozkion erabakiak hartzeko gunea da. Irakasgai berdinak ematen dituzten irakasleak mintegia edo departamentua osatzen dute.

4. ORIENTAZIO DEPARTAMENTUATutoretza-lana antolatzeko eta ikasleei orientazio pertsonala, psikologikoa eta profesionala eskaintzeko zerbitzua da.

IKASTETXEAREN ANTOLAMENDUA (3)URTEKO EGUTEGIAEskola kontseiluak onartzen du, klaustroak aurkeztutako proposamena aintzat hartuta. Hezkuntza Sailak ezarritako baldintzak bete behar ditu. Etapa bakoitzerako urteko lan-egun kopurua zainduta eta baita hasiera eta amaiera datak.

ORDUTEGIAIrailean eta ekainean ordutegi berezia dago jardunaldi trinkoa egiten delako. Desberdinak dira, DBHko ordutegia eta Batxiler eta Heziketa Zikloetako ordutegiak. Batxilerraren ordutegia 08:30etatik 15:30etara da astelehen eta martitzenetan, baina eguazten, eguen eta barikuetan 14:30etan amaitzen dira klaseak.

IKASTETXEAREN ANTOLAMENDUA (4)URTEKO EGUTEGIAREN EZAUGARRIAK09-10 ikasturtekoa. Batxilerreko klase egunak: 160 Irailaren 8a: Aurkezpena eta ikasturtearen hasiera Maiatzaren 21: Amaiera 24tik 1era: Azterketak, ebaluazio-bilkurak, notak eta erreklamazioak. Ekainaren 2etik 11ra: Berresk./ selek. prestatzeko klase-hasiera. Ekainaren 11a: Azken klase eguna. 14tik 23ra: Ez-ohiko deialdia, azken ebal. Erreklamazio eta notak.

ORDUTEGIA1. saioa 2 saioa 3. saioa 4. saioa 5. saioa 6. saioa

8:30-9:25 9:25-10:20 10:20-11:15ATSEDENALDIA; 11.15 - 11:45

11:45-12:40 12:40-13:355 MINUTUKOATSEDENALDIA

7. saioa 8. saioa

13:40-14:35 14:35-15:30

Asteazken, ostegun eta ostiraletan 14:30etan amaitzen dira klaseak

INSTITUTUAREN EZAUGARRIAK (1)KALITATE-SISTEMA - Kudeaketa akademikoan: Harrera, Programazioa, Gela- Jarduera, Ebaluazioa, Tutoretza, Lantokiko Prestakuntza - Kalitate kudeatzeko sistema zertifikatua: KH1 agiria. - Datuetan oinarritutako kudeaketa, prozesuak eta emaitzak neurtuz eta etengabeko hobekuntza bideratuz BERRIKUNTZA PROIEKTUAK - Lekeitio Institutuak hainbat berrikuntza proiektu ditu indarrean hobekuntza sustatzeko. 10-11 Ikasturteko Planean ikus daitezke guztiak. PERTSONAK EGITEN LAGUNTZEA HELBURU - Garapena maila akademikoan eta pertsonalean bultzatzea.

INSTITUTUAREN EZAUGARRIAK (2) Familia, ikasle eta irakasleentzako Urteroko Harrera Programa burutzen dugu. Irakasgai bakoitzaren programazioa eta ebaluazio irizpideak irailean ikasle bakoitzaren eskura jartzen ditugu. Ebaluazio eta aurre-ebaluazio guztietan premia duten edo interesatuta dauden ikasleen gurasoekin bakarkako elkarrizketak egiten ditugu. Tutore zein irakasle guztiek astean ordu bat dute, nahi duten gurasoak hartu eta banan banako elkarrizketak egin ahal izateko.

INSTITUTUAREN EZAUGARRIAK (3) Ebaluazio bakoitzaren ondoren informazio idatzia aurkezten dugu kalifikaziobuletinen bidez. Institutuak familia, ikasle eta irakasleen iradokizunak, kexuak eta erreklamazio guztiak jaso eta erantzuten ditu (buzoia). Institutuak familia, ikasle eta irakasleen gogobetetasuna neurtu eta aintzat hartzen du. Kalitate Proiektuan hartutako beste konpromisoak bete eta etengabeko hobekuntza prozesuak garatzen ditu.

INSTITUTUAREN EZAUGARRIAK (4) HEZKUNTZA ORIENTABIDEA TUTORETZATutoretzaren helburua

HAZKUNTZA PERTSONALEAN

IKASKETAK BIDERATZEN

BIZITZARAKO PRESTATZEN

LAGUNTZEA

INSTITUTUAREN EZAUGARRIAK (5) TUTORETZATUTORETZA ETA ORIENTAZIOA Arlo pertsonaleko prestakuntza beharrizanetan laguntzeko aholkularitza. Arlo profesionalean eta etorkizunari begira hartu beharreko erabakien aurrean gogoeta bideratzea... Aurreko gaietan eta beste zenbait arazotan ere laguntza eskaintzen zaio ikasleari, tutoretza eta orientazio departamentuaren bidez.

Autoezagupena/ Autoconocimiento -Zein da nire etorkizuna? Mi futuro -Badakit zer gustatzen zaidan? Mis intereses -Zertan moldatzen naiz hobeto? Mis aptitudes -Nola ikusten dut nire burua? Mi personalidad -Zein arlotan ditut emaitza hobeak? Mi rendimiento

Informazio bilketa/Recogida de informacin -Zer dakit Batxilergoari buruz?El Bachillerato -Zer dira Heziketa Zikloak? Los Ciclos Formativos -Badaukat beste aukeraren bat? Otras opciones

Erabakiak hartzera Toma de decisiones

OINARRIZKO LEGEAK- Euskal Eskola Publikoaren 1/1993 legea. - Ikasleen Eskubide eta Betebeharren 201/2008 dekretua. - Ikasturte hasierako erabakia (ikasturtea antolatzeko Hezkuntza Sailburu-ordearena). - Ikastetxearen Antolakuntza eta Jarduera Araudia (AJA). - Ikasturteko plana.

AZKEN XEHETASUNAKEKINTZA OSAGARRIAK Curriculumarekin lotutako irteerak, Eskola Agenda 21 proiektua, EGA prestatzea... GURASO ELKARTEA Hainbat ekintzatarako laguntza: jarduera osagarriak, eskolaz kanpoko jarduerak, (estraeskolarrak), dirulaguntzen kudeaketa, gurasoentzako ikastaroen prestakuntza...

Ikastetxe publikoa eta euskaldunaHelbidea: Larrotegi auzoa, 5 / 48280 LEKEITIO (Bizkaia) Tel.: 94 684 1311 Faxa: 94 6840107 e-maila: [email protected] Weba: www.lekeitiobhi.net