1. Psikologia Zientzia

of 15 /15
AIXERROTA BHI AIXERROTA BHI 07-O8 ikasturtea 07-O8 ikasturtea Irakasleak: Irakasleak: Fernando Antolín Galindo Fernando Antolín Galindo Mª José Etxebarria Madariaga Mª José Etxebarria Madariaga

Embed Size (px)

description

 

Transcript of 1. Psikologia Zientzia

 • 1.
  • AIXERROTA BHI 07-O8 ikasturtea
 • Irakasleak:
  • Fernando Antoln Galindo
  • M Jos Etxebarria Madariaga

2. PROGRAMAZIOA

 • PSIKOLOGIA DERITZON ZIENTZIA
 • PERTZEPZIOA
 • OROIMENA
 • INTELIGENTZIA

3. EBALUAZIOA

 • KONTZEPTUAK 5puntu
 • PROZEDURAK 4puntu
 • JARRERA 1puntu

4.

 • unitatea PSIKOLOGIADERITZONZIENTZIA

5. 1. PSIKOLOGIA DERITZON ZIENTZIA

 • Definizioa
 • Sorreraren historia laburra
 • Eskolak
   • Psikoanalisia
   • Gestalt
   • Psikologia humanista
   • Psikologia kognitiboa
 • Metodoak
   • Deskribatzailea
   • Korrelatiboa
   • Esperimentala
 • Ikerketa-alorrak

6.

 • DEFINIZIOA

7. JOKABIDEAK

 • Pertsonek eta animaliek egiten dituzten gauzen artean behatu eta erregistratu ahal den guztia da.

Ezagutza lortzeko erak dira: pertzepzioa, oroimena, arrazoitzea, problemak ebaztea, amets egitea, desiratzea, itxarotea, iragartzea... GOGAMEN PROZESUAK 8.

 • Grezia klasikoko sistema filosofikoetanoinarritzen da .
 • XIX. Mendearen aurretik psikologiafilosofiaren alorrazen.
 • XIX. Mendean, psikologoakmetodo esperimentalak eta laborategiko ikerketak erabiltzen hasi zirenean,zientzia autonomobihurtu zen.
 • Wilhelm Wundt (1832-1920), psikologia esperimentalarensortzailemodura agertzen da.
 • Wunt-ek kontzientziaren egitura edo estruktura aztertu zuen, eta, horregatik, estrukturalista dela esan ohi da

2. PSIKOLOGIAREN SORRERAREN HISTORIA LABURRA 9. 3.Psikologia-Eskolak

 • 3.1.Psikoanalisia
 • 3.2.Behaviorismoa
 • 3.3.Gestalt
 • 3.4.Psikologia humanista
 • 3.5.Psikologia kognitiboa

10. 3. Psikologia Eskolak

 • 3.1.Psikoanalisia
 • 3.2.Behaviorismoa
 • 3.3.Gestalt
 • 3.4.Ps. Humanista
 • 3.5.Ps. Kognitiba
 • FREUD (1856-1939) Teoria inkonzientean oinarritzen da .
 • WATSON (1879-1958)Funtzionalismoa, animalien psikologia eta erreflexologian oinarritzen da.
 • Alemanian sortua XX.medeko 2. hamarkadan. Psikismoa ezin da osagaietan banatu.Osotasun eratua da. Osotasunean funtzionatzen da.
 • MASLOW eta ROGERS. XX medeko 50.hamarkadan.Nork bere bokazioa eta nahien arabera jokatuz gero autoerrealizazioa lortuko da.
 • 70. hamarkadan sortua.garrantzia handia ematen dio gogamenari eta kontzientziari.

11. 4. PSIKOLOGIA ERABILTZEN OHI DIREN IKERKETA-METODOAK

 • METODODESKRIBATZAILEAK
 • METODOKORRELATIBOA
 • METODOESPERIMENTALA

12. 4.1. Metodo Deskribatzaileak

 • Metodo deskribatzaileak aztertu behar diren fenomenoak zehatz-mehatz gordetzeko edo deskribatzeko erabiltzen diren prozedurak dira.
  • Kasuen azterketa
  • Inkesta
  • Behaketa zuzenak

13. 4.2. Metodo esperimentala

 • Metodo esperimentala (esperimentuen bidezko ikerketa) jokabideak azaltzeko eta faktoreen zergatia eta eragina aurkitzeko metodorik egokiena da.
 • Hipotesiasuposatzen den zerbait da eta esperimentuaren helburua hipotesi hori frogatzea da
 • ( Xaldagaia) aldagaiindependentea.
 • ( Yaldagaia)menpekoaldagaia .
 • Ikertzaileek X aldagaia manipulatu egiten dute Y aldagaian eraginik duen ala ez ikusteko.

14. 4.3. Metodo Korrelatiboa

 • Korrelazioa bi faktoreren arteko erlazioa adierazten duen neurri estatistikoa da.
 • Motak:
  • Korrelazio positiba.
  • Alderantzizko korrelazioa

15. 5. Psikologiako Ikerketa alorrak

 • Psikologia esperimentala .
 • Psikofisiologia .
 • Garapenaren psikologia.
 • Psikologia klinikoa.
 • Ikaskuntzaren psikologia .
 • Psikologia soziala.
 • Psikologia industriala .