000hasiera orria ... Industri Iraultza ezkero, oraingo gizartean nagusitu den lan-mota da. Bere...

Click here to load reader

 • date post

  26-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 000hasiera orria ... Industri Iraultza ezkero, oraingo gizartean nagusitu den lan-mota da. Bere...

 • GIZA BALIABIDEAK

  ♦♦♦♦ Administrazio Kudeaketa (Erdi mailako Heziketa Zikloa)

  ♦ Administrazioa eta Finantzak

  (Goi mailako Heziketa Zikloa)

  EGILEAK BEGOÑA ETXABE

  INA LANDA EUSKARA ZUZENTZAILEA

  JUANJO AGIRREZABALAGA

 • Aurkibidea I

  AURKIBIDEA

  1. ATALA. LAN-MUNDUA ETA LEGERIA ...............................................................1

  1.1. Lan Zuzenbidea. Sarrera .....................................................................................2 1.2. Lan-gaiekiko Estatuaren arautzeko boterea ........................................................3

  1.2.1. Botere legegilea......................................................................................4 1.2.2. Botere betearazlea ..................................................................................5 1.2.3. Botere judiziala ......................................................................................6

  1.3. Lan-gaiekiko Autonomia Erkidegoaren arautzeko boterea.................................7 1.4. Lan Zuzenbidearen iturriak .................................................................................8

  1.4.1. Estatuko legeria eta araudiak. Langilearen Estatutuaren Legeria (LEL) ..10 1.4.2. Hitzarmen kolektiboak .........................................................................13 1.4.3. Lan-kontratuak .....................................................................................13 1.4.4. Usadio eta ohiturak...............................................................................13 1.4.5. Lan Zuzenbidearen printzipio orokorrak..............................................14

  1.5. Lan-arauen aplikazioa .......................................................................................15 1.5.1. Arautegiaren hierarkia..........................................................................15 1.5.2. Lan Administrazioa ..............................................................................17

  1.6. Nazioarteko arauak............................................................................................19 1.6.1. Lanaren Nazioarteko Erakundea ..........................................................19 1.6.2. Komunitate-arauak. Europar Batasuna (EB)........................................20

  2. ATALA. GIZA BALIABIDEAK ENPRESAN ........................................................24

  2.1. Enpresaren antolaketa .......................................................................................25 2.1.1. Antolaketaren kontzeptua.....................................................................25 2.1.2. Antolaketa-printzipioak........................................................................25 2.1.3. Organigrama (Antolaketaren adierazpen grafikoa ...............................26 2.1.4. Antolaketa-ereduak ..............................................................................27

  2.2. Giza baliabideen saila .......................................................................................32 2.3. Giza baliabideak eta enpresa.............................................................................32 2.4. Giza baliabideen kudeaketa-ereduak.................................................................34 2.5. Eginkizunak.......................................................................................................36 2.6. Sailaren egitura..................................................................................................38

  3. ATALA. GIZA BALIABIDEEN HAUTAKETA.....................................................40

  3.1. Planifikazioa, lehen urratsa ...............................................................................41 3.2. Lanpostuaren azterketa......................................................................................42

  3.2.1. Lanaren azterketa .................................................................................43 3.2.2. Hautagaiaren azterketa .........................................................................43 3.2.3. Lanbide profila eta profesiograma .......................................................44

 • Aurkibidea II

  3.3. Giza baliabideen hautaketa ...............................................................................46 3.3.1. Hautagai-bilketa ...................................................................................47 3.3.2. Aurretiko hautaketa. Curriculum Vitae ................................................53 3.3.3. Hautaketa-probak .................................................................................53

  4. ATALA. GIZA BALIABIDEEN PRESTAKUNTZA..............................................59

  4.1. Giza baliabideen garapena eta langileen prestakuntza......................................60 4.1.1. Prestakuntzaren beharra eta helburua. Langilearen motibazioa...........60 4.1.2. Prestakuntzaren egungo egoera............................................................63 4.1.3. Prestakuntza-motak ..............................................................................64 4.1.4. Baliabideak...........................................................................................66

  4.2. Prestakuntzaren antolaketa eta kudeaketa.........................................................68 4.2.1. Prestakuntzaren baldintzak...................................................................68 4.2.2. Metodologia edo txosten pedagogikoa.................................................68 4.2.3. Prestakuntzaren segimendua ................................................................68 4.2.4. Ebaluazioa ............................................................................................69 4.2.5. Prestakuntzaren alderdi ekonomikoak .................................................69

  4.3. Lanpostuen balorazioa ......................................................................................70 4.3.1. Kontzeptua eta helburuak.....................................................................70 4.3.2. Balorazio-metodoak .............................................................................71 4.3.3. Lanpostuen balorazio-prozesua............................................................72

  4.4. Lan-sustapena eta pizgarriak.............................................................................72 4.4.1. Kontzeptua ...........................................................................................72 4.4.2. Sustapen-sistemak ................................................................................73 4.4.3. Pizgarriak eta produktibitatea...............................................................74

  5. ATALA. LAN-KONTRATUA .................................................................................75

  5.1. Kontzeptua ........................................................................................................76 5.2. Lan-kontratuaren ezaugarriak ...........................................................................77 5.3. Lan-kontratuaren osagarriak .............................................................................77

  5.3.1. Funtsezkoak..........................................................................................77 5.3.2. Pertsonalak ...........................................................................................78

  5.4. Aparteko alderdi eraginkorrak: adina, sexua eta atzerritartasuna ....................79 5.5. Lan-kontratuaren baldintza formalak................................................................82 5.6. Lan-kontratuaren balio(gabe)tasuna..................................................................84 5.7. Lan-kontratuaren edukia ...................................................................................85

  6. ATALA. LAN-KONTRATUTIK ERATORRITAKO ESKUBIDE ETA BETEBEHARRAK......................................................86

  6.1. Sarrera ...............................................................................................................87 6.2. Enpresaburuaren eskubide eta betebeharrak .....................................................87

  6.2.1. Eskubideak ...........................................................................................87 6.2.2. Betebeharrak.........................................................................................90

 • Aurkibidea III

  6.2.3. Arau-hauste eta zehapenak...................................................................91 6.3. Langilearen eskubide eta betebeharrak .............................................................92

  6.3.1. Eskubideak ...........................................................................................92 6.3.2. Betebeharrak.........................................................................................99

  7. ATALA. KONTRATAZIO-MOTAK .....................................................................101

  7.1. Lan-kontratu mugagabea.................................................................................102 7.1.1. Lan-kontratu mugagabe arrunta .........................................................102 7.1.2. Kontratazio mugagabea sustatzeko kontratua ....................................102 7.1.3. Ezinduen kontrataziorako kontratu mugagabea .................................104

  7.2. Egoeraren araberako aldi baterako kontratua..................................................105 7.2.1. Heziketa-kontratua .............................................................................105 7.2.2. Egoeraren